Trondheim helseklynge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim helseklynge"

Transkript

1 HUNT Trondheim helseklynge Øya Helsehus HiST/DMF Mer HiST NTNU/DMF St. Olavs Hospital Integrert universitetssykehus m 2 25 % NTNU-areal Sintef Regional Helsebygg sykdomsbiobank

2 Endringsarbeidet i utdanningene vil bli gjort gjennom tett samspill og samhandling mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommunehelsetjeneste og helseforetak Kunnskapsformidling Helse og omsorgstjenester behov Utdanning Forskning Innovasjon & næringsutvikling Forebyggende og helsefremmende arbeid behov Campus og byutvikling

3 Mål for utdanningstiltakene innsikt i og erfaring med samhandling og pasientforløp i reelle praksissituasjoner innsikt i og erfaring med kliniske koblinger mellom ulike fagområder forståelse av egen yrkesrolle og tverrfaglig samarbeid bidra til å forbedre pasientforløp

4 Utdanningstiltakets sentrale elementer Læring gjennom handling Læringsarenaer gjennom hele kjeden Profesjonskunnskap, holdninger, refleksjon Innholdselementer Plassering i utdanningsløpet

5 To pilotprosjekter er allerede gjennomført 2007: En tverrfaglig praksis på tvers av forvaltningsnivåer for 3. klasse sykepleie- og fysioterapistudenter Prosjektleder Karianne Grüner Bjåstad 2009: Kompetansebehov langs et pasientforløp (ikke avsluttet) Prosjektleder Hild Fjærtoft Begge gjennomført på Slagenheten med utgangspunkt i slagbehandlingskjeden Begge støttet av Spekter Begge presentert på nasjonal utdanningskonferanse

6 2009: Kompetansearenaer langs behandlingsforløp Beskrive arbeidsprosesser Beskrive fagkompetanse og supplerende kompetanse Finne overførbare prinsipper til andre forløp?

7 Eksempler alternative læreformer Undervisning Øvingspost Simulering Student -- dreven post Praksis Pasientflyt Arild Bryde, Spekter

8 2007: En tverrfaglig praksis på tvers av forvaltningsnivåer for 3.klasse sykepleie- og fysioterapistudenter - Et pilotprosjekt i samarbeid mellom Trondheim kommune, HiST og St. Olavs Hospital

9 9 Bakgrunn Effektivisering og smidige pasientforløp Tidlig utskriving til primærhelsetjenesten Kunnskapsbasert praksis og undervisning Konkurranse om rekruttering mellom yrker og sektorer

10 10 Felles utfordring for utdanning og arbeidssted Økt krav til oppfølging og undervisning av studenter i både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten Kvalitet og relevans i utdanningen må følge økte krav og endringer

11 11 Tiltak Utvikle nye praksismodeller øke kvalitet og relevans i praksisstudiet utvide kapasiteten Tverrfaglig praksis på tvers av forvaltningsnivåer har som siktemål å øke kvalitet og relevans

12 12 Hovedmål Utvikle og prøve ut en tverrfaglig praksismodell med fokus på pasientforløp for slagpasienter på tvers av forvaltningsnivåer

13 13 Delmål Øke studenters kunnskap om endringer i sykdomsforløp og funksjonsnivå, og om hvordan helsepersonell på ulike nivå på bakgrunn av kunnskapsbaserte beslutninger ivaretar pasientens behov gjennom hele behandlingskjeden. Øke studenters kunnskap om samhandling på tvers av nivåer og tverrfaglig samarbeid i praksis. Utvikle studenters yrkesidentitet og samtidig få trening i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Identifisere ressursbehov knyttet til studentveiledning i denne praksismodellen sammenlignet med en tradisjonell modell.

14 14 Gjennomføring av praksisperioden Tidsrom felles praksis i 7 uker Hverdagen: Basen for studentene var Slagenhetens to sengetun Studentene skulle følge minimum to pasientforløp i 6-8 uker på tvers av forvaltningsnivåer

15 Høgskolen 15 Student Pasient Ambulerende team Student Pasient Student Pasient Ambulerende team Sykehus Ambulerende team Kommune Hovedveileder Veileder Kontaktperson

16 Ambulerende team Hovedveileder Sykehuset Veileder Tverrfaglig team 16 Medstudent Refleksjonsgruppe Høgskolen Student Kontaktperson Hjemmespl./ fysio Kommunen Rehab Innsatsteam

17 17 Studentenes tilbakemelding Utbytte av tverrfaglig samarbeid i praksis: Utvikling av yrkesrolle og fagidentitet Helhetlig bilde av slagpasienten gjennom et forløp Erfaring og samarbeid med ulike forvaltningsnivåer Vi har fått erfare hverdagen og blitt rustet for arbeidslivet

18 18 Positive erfaringer Praksismodellen ivaretok både det særfaglige og tverrfaglige Refleksjonsgruppa fungerte etter formålet Studentene hadde godt utbytte av den tverrfaglige delen av praksisen på sykehuset Studentene har fått kjennskap til organisering og utfordringer på tvers av forvaltningsnivåer og pasientforløp Hovedmål og delmål er nådd

19 19 Utfordringer Roller og ansvar Ressurskrevende To store fokus i ett prosjekt Studentenes erfaringer fra sykehuset var vanskelig å omsette i kommunehelsetjenesten. Informasjonsutvekslingen mellom nivåer er komplisert sett fra pasientens side i et samhandlingsperspektiv

20 20 Videreføring av prosjektet? Refleksjonsgrupper for faglig og praktisk arbeid/problemløsning bør videreføres med lærerne i en viktig rolle Tverrfaglig praksis som modell innenfor Helseeksperter i team Tverrfaglig praksis på tvers av nivåer er en aktuell modell i utviklingen av det nye Øya helsehus Prøve ut studentdrevet sengetun?

21 21 Hvordan møte utfordringene knyttet til organisering, informasjon og kontinuitet i nye praksismodeller? Kombinere videreutvikling av tverrfaglig praksis på tvers av nivåer med utprøving av modeller for kombinerte stillinger mellom høgskole, helseforetak og kommune. Utnytte muligheter som gis gjennom revisjon av rammeplaner (felles studiepoeng)

22 22 Samarbeid mellom høgskoler og helsesektor omfatter mer enn praksisstudier Felles strategier for rekruttering utvikling av nye og eksisterende studier kunnskapsbasert praksis og undervisning oppbygging av fagmiljø/felles satsningsområder for FoU. Jfr satsningsområder i Trondheim helseklynge

23 Nær kopling mellom satsingsområdene i Trondheim helseklynge Kunnskapsformidling Helse og omsorgstjenester behov Utdanning Forskning Innovasjon & næringsutvikling Forebyggende og helsefremmende arbeid behov Campus og byutvikling

St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten

St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten Visjon for samhandling St. Olavs Hospital er landets beste helseforetak på samhandling med kommunene. 1. Innledning Det er en allmen

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 1 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Helse Midt-Norges visjon På lag med deg for din helse

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune

HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune 1 HANDLINGSPLAN 2011 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG Verdal bo og helsetun, Verdal kommune Handlingsplan 2011 bygger på overordnet strategi (2011-2015) for Utviklingssenter for sykehjem

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup Elde Opplæringsrådgiver

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 150609 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSAVKLARING... 5 2.1 FORSKNINGS OG UTVIKLINGSARBEID (FOU)... 5 2.2 MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING...

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING STRATEGISKE FORUTSETNINGER... 3 1.2 Strategiens hensikt 3 1.3 Grunnlag 4 1.4 Nye behov og forventninger

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Oslo universitetssykehus den ledende utdanningsarenaen i spesialisthelsetjenesten

Oslo universitetssykehus den ledende utdanningsarenaen i spesialisthelsetjenesten Handlingsplan for Utdanning 2014 2015 Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus den ledende utdanningsarenaen i spesialisthelsetjenesten Innhold Visjon fra sykehusets strategi og utdanningsstrategien.s.

Detaljer

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill 20 Innspill fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner Det er mottatt innspill fra følgende brukersammenslutninger og organisasjoner:

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE. 60 studiepoeng. Studieåret 2015-16

Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE. 60 studiepoeng. Studieåret 2015-16 Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE 60 studiepoeng Studieåret 2015-16 1 Videreutdanning i Kreftsykepleie FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Videreutdanning i Kreftsykepleie...3 2 Emneinformasjon 7 2.1

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring- og mestring side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER... 4 4. PROSESS...

Detaljer

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene. En litteraturgjennomgang. Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene. En litteraturgjennomgang. Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen Rapport 16/2014 Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang Asbjørn Kårstein

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Høringsforslag juni 2014 Nettbasert veileder: Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering,

Detaljer

NSH presenterer den nye stortingsmeldingen om omsorg...side 3. Gode erfaringer med nettbasert individuell plan...side 3

NSH presenterer den nye stortingsmeldingen om omsorg...side 3. Gode erfaringer med nettbasert individuell plan...side 3 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH-Nytt 2/06 NSH presenterer den nye stortingsmeldingen om omsorg...side 3 Gode erfaringer med nettbasert individuell plan...side 3 Forskningsbasert behandlingskjede

Detaljer

Høringsdokument Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Strategi 2020

Høringsdokument Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Strategi 2020 1 Høringsdokument Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag og punkter til diskusjon...3 1 Bakgrunn...5 1.1 oppdrag og prosess...5 1.2 Om Helse Midt-Norge...7

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning

Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning Det vises til oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), gitt de regionale helseforetakene (RHF) i brev av 27.03.15,

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer