Valg 2004 Kandidater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg 2004 Kandidater"

Transkript

1 Valg 2004 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor geografi, alder, kjønn, yrkeserfaring og stillings- og fagbakgrunn, og at de representerer ulike politiske meninger som skaper debatt. I de råd og utvalg det er naturlig skal både privat og offentlig virksomhetsområder være representert. Kandidatene er engasjert i det å bedre fysioterapeuters arbeidsvilkår og lønn og å fremme utvikling av fysioterapifaget og yrkesgruppens posisjon i dagens helsepolitikk. Kandidatene viser gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Kandidater til lederverv har erfaring innenfor ledelse og administrasjon. Kandidater kjenner NFFs organisasjon godt og har organisasjonserfaring, men dette må heller ikke utelukke valg av yngre krefter. Sentralstyret Valgkomitéens helhetsvurdering: Med ny foreslått forbundsleder mener valgkomiteen det er viktig å opprettholde kontinuiteten ved at tidligere nestleder og rådsledere fortsetter sin funksjon. For å få en fornying, har valgkomiteen valgt å skifte ut de øvrige faste medlemmene. I tillegg til at vi har tatt hensyn til våre kriterier, har vi som en helhet lagt vekt på en jevn fordeling i forhold til geografisk tilhørighet, alder og arbeidstilhørighet. Leder: Eilin Ekeland Bosted: Drammen Stilling: Rådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 80 %. Driver eget veiledningsfirma 20 %. Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo Spesialist i barnefysioterapi og master i Folkehelsevitenskap Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut Sande kommune og Drammen kommune, hovedsakelig forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge. Ett år avdelingsleder ved Hjelpemiddelssentralen i Buskerud. Sjefsfysioterapeut i Drammen kommune 6mnd. Organisasjonserfaring: Leder NFFs avd. Buskerud 4 år. Leder og medlem i faglig utvalg 4 år. Delegat fra avdeling Buskerud 4 år. Ansvarlig for barneidretten i Drammen svømmeklubb 10 år, Medlem og leder i menighetsråd, 15 år hvorav 10 som leder. Beskrivelse av kandidaten: Hun viser stort engasjement i de oppgaver hun tar fatt på. Hun trives med å få andre med seg i et teamarbeid og er flink til å involvere mennesker. Hun er strukturert, målrettet og lyttende. Hun beskrives av andre som å være rask og effektiv i det arbeidet hun setter i gang. Innad i NFF har hun deltatt i arbeidet med den nye organisasjonsstrukturen fram til forrige landsmøte. Hun er kursleder på skolefysioterapikurs og på kurs om kunnskapsbasert praksis. I svømmeklubb og menighetsråd har hun jobbet mye med å stake ut kursene videre, og ikke minst sette dette ut i livet i det praktiske arbeidet. Faglig har hun drevet med ulike prosjekter, særlig rettet mot barne- og ungdomsskoler. Hun har også arbeidet med å oppsummere forskningskunnskap. Siste år har hun vært involvert som konsulent i «prosjekt kvalitet», og i «Beveg deg» kampanjen rettet mot barn. Som leder mener hun å se mulighet for påvirkning, ikke bare i de konkrete sakene, men også for å etablere et godt samarbeidsklima blant de ulike fysioterapigruppene. Hun er en god rollefigur for fysioterapistanden. Andre foreslåtte kandidater: Ingen Nestleder: Elin Engeseth Bosted: Akershus Stilling: Privat praksis, psykiatrisk psykosomatisk fysioterapi Utdanning: Statens Fysioterapihøgskole I Oslo, NFF spesialist i psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi, Grunnfag: Arbeidsliv, organisasjon og ledelse, Rehabilitering av personer med sammensatte lidelser («livsstyrketrening») Høgskolen i Vestefold, nå i gang med videreutdanning i praksisveiledning innen helse- og sosialfag Yrkeserfaring: Psykiatrisk sykehus, div privatpraksis, egen praksis (gruppepraksis) siden 1982., Organisasjonserfaring: NFFs faggruppestyre Psyk/psyk, leder forhandlingsutvalg privat praksis/leder Privat råd i 2 perioder, nå nestleder 1 periode. Beskrivelse av kandidaten: Hun liker å bli kjent med ulike miljøer og synspunkter og bidra til helhetlige løsninger. Hun har særlig jobbet med fysioterapitjenesten i kommunene, forhandlinger i privat praksis og fysioterapi innen psykisk helsevern. Hun er NFFs representant i Rådet for psykisk helse, og har også representert NFF i WCPT sammenheng Hun kjenner organisasjonen godt, og kan arbeide for NFFs målsetninger på flere arenaer. Særlig er hun opptatt av å bidra til at rammevilkår for fysioterapi i kommunehelsetjenesten blir bedre tilpasset fagets utvikling, og at disse står bedre i forhold til dagens oppgaver og behov, herunder også fysioterapi innen psykisk helsevern. Andre foreslåtte kandidater: Ingen Leder Privat Råd: Roar Høidal Bosted: Kongsberg Stilling: Privat praksis, leietager i Kongsberg siste 4 år Utdanning: Statens Fysioterapihøgskole i Oslo i 1979, Norges Idrettshøgskole mellomfag, NKI Lederutdanning for helsesektoren Yrkeserfaring: Privat praksis. Kommunefysioterapeut. Sjefsfysioterapeut Kommune Organisasjonserfaring: Leder NFF. avd. Buskerud og styremedlem. Leder PFG 3 år. Leder Privat Råd 2 år. Div styreverv i idrettslag og politiske organisasjoner. Kommunestyrerepresentant Beskrivelse av kandidaten: Han har erfaring fra NFF gjennom snart 10 år, god oversikt over feltet «privat praksis». Han har stor kjennskap til lover og avtaler privatpraktiserende må forholde seg til. Han er flink til å presentere saker i større forsamlinger, og er av andre blitt karakterisert som en «fighter». Han ser muligheter til å påvirke forhandlingsmotpartene i privat praksis, dvs. KS, departement og RTV. Han ser også mulighet til å påvirke privatpraktiserende til å opptre ryddig i forhold til pasienter, kollegaer, samarbeidspartnere i kommunene og i forhold til oppgjørsmyndighetene. Dessuten ønsker han å påvirke eldre og yngre fysioterapeuter til å bli bedre til å finne løsninger som kan trygge og utvikle nye arbeidsplasser i privat praksis. Han vil også påvirke sentrale og lokale myndigheter til å sikre befolkningen en kvalitativ god fysioterapitjeneste. Andre foreslåtte kandidater: Ingen Leder Ansatt råd: Bente E. Moe Bosted: Oppegård Stilling: Rådgiver i Sosial- og helsedirektoratet Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo Administrasjon og ledelse, folkehelsearbeid Yrkeserfaring: Sykehus. Privat praksis. Sykehjem. Hjemmesykepleien. Leder i fysio-ergoterapitjeneste, leder Rehabiliteringsavdeling, helsesjef, helse- og sosialsjef, Prosjektmedarbeider i «Folk i form til OL» Organisasjonserfaring: 3 perioder i NFF sentralstyre, 2 perioder som leder i ansatt råd. Tillitsvalgtarbeid i kommunal og statlig sektor. Kommunepolitiker i 8 år (kst. f.skap, hovedutvalgsleder, varaordfører) Sekretær og leder i flere idrettslag Beskrivelse av kandidaten: Bente har som leder i Ansatt råd sittet i sentralstyret og opparbeidet seg en dyp innsikt i og kunnskap om NFFs arbeid. Hun arbeider systematisk og strukturert. Hun har jobbet med planarbeid, budsjett og økonomistyring, samt forhandlinger også utenfor NFF, noe hun mener er nyttig å ha med seg. Ved å få jobbe videre i dette rådet ønsker hun fortsatt å kunne være med å bidra til å bedre fysioterapeuters lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg ser hun det som svært viktig å stå på for å markedsføre fysioterapi i alle deler av helsetjenesten. Andre foreslåtte: Ingen 10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 21. LANDSMØTE

2 Leder av Fag- og spesialistrådet: May. L. T. Ringvold Stilling: Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for Helsefag, Fysioterapeututdanningen. Utdanning: Fysioterapi Berlin Videreutdanning: 1. avd. manuell terapi. Ledelse og samarbeid. Praktisk pedagogisk utdanning SYH (Statens Yrkespedagogisk Høgskole). Hovedfag i spesialpedagogikk. Yrkeserfaring: Privat praksis og fra rehabiliteringsinstitusjon. Undervisning i videregående skole og høgskole. Leder av fagseksjonen i NFF. Organisasjonserfaring: Leder av Fag- og Spesialistrådet fra våren Beskrivelse av kandidaten: Hun ønsker å lede Fag- og spesialistrådet fordi dette er det organet i organisasjonen som ivaretar oppgaver knyttet til kvalitet og kvalitetsutvikling. Herunder inngår NFFs etterutdanningstilbud, spesialistordning og kvalitetsprosjekter. Som leder av FS-rådet har hun i perioden hatt god og jevnlig kontakt med leder av Etisk utvalg. Dette mener hun har vært verdifullt og bidratt til at etiske problemstillinger er blitt et viktig bakteppe i enkelte diskusjoner i organisasjonen. Gjennom deltakelse i sentralstyret mener hun å kunne påvirke og bidra til at faglige spørsmål og strategiske valg blir sett i sammenheng med de øvrige politiske valg NFF tar. Andre foreslåtte: Ingen Fire sentralstyremedlemmer: Britt Rakvåg Roald Bosted: Molde Stilling: Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde sjukehus. Utdanning: Fysioterapiutdanningen i Bergen, ferdig Bedriftsøkonomi grunnfag. Yrkeserfaring: Kommunehelsetjeneste og privat praksis. Organisasjonserfaring: Avdelingsleder og kasserer NFF avd Nordmøre og Romsdal. Tillitsvalgt og HTV i KS-fylkeskommune. HTV, NAVO Beskrivelse av kandidaten: Hun er engasjert, strukturert og grundig. Hun kjenner organisasjonen godt, da hun har sittet som tillitsvalgt i flere sammenhenger. Hun er engasjert i NAVO-området og har ideer innen dette feltet hun ønsker å få prøvd ut. Ellers er hun opptatt av at nyutdannede fysioterapeuter har vanskeligheter for å få jobber og ønsker å sette dette enda mer på dagsorden fremover. Ketil Simonsen Bosted: Sandnes Stilling: Egen privat praksis Utdanning: Fysioterapi Tyskland Rehabilitering med fordypning i nevrologi, Ortopedisk Medisin ad modum Cyriax, Spesialpedagogikk, flere kurs innen sykehustjeneste og kommunehelsetjeneste. Yrkeserfaring: Sykehus i Tyskland, Kommunefysioterapeut, Spesialisthelsetjenesten, privat praksis. Organisasjonserfaring: 1 år som nestleder i avd. Sør- Rogaland, 2 år som avd. leder. 3 år som TV i rehab. tjenesten i Rogaland Beskrivelse av kandidaten: Han har fremmet forslag om mal for tillitsvalgt som de kan bruke i arbeidet opp mot kommunene for å bedre fysioterapitilbudet i kommunene. Denne planen har avd. leder i Nord-Rogaland tatt på seg ansvaret for å lage og fremme på Landsmøtet. Han har videre deltatt aktivt i debatt og fremmet forslag for å bedre økonomien til lokalavdelingene ved avdelingsledermøter. Han ser på det å få være i sentralstyret som en god mulighet for å kunne jobbe videre for å få forbundet til å bli så sterkt som mulig, samt å bedre organisasjonen ytterligere slik at våre medlemmer får de beste muligheter i et presset arbeidsmarked, samt presset kommuneøkonomi. Beate Golten Bosted: Tretten Stilling: Tjenesteleder for fysioterapitjeneste i Ringebu kommune. Utdanning: Fysioterapi København Fysioterapeutisk videreutd. innen rehabilitering, individuelt planarbeid, HMS og tillitsvalgtopplæring. Adjunkt bestående av faglærer idrett + 1 årig adm./ledelse. Yrkeserfaring: Fysioterapeut, Revmatismesykehuset i Lillehammer, Sykehjelperarbeid, København. Trener innen svømming og badminton, Leder skolefritidsordning, Lærer Organisasjonserfaring: Avd. leder og styremedlem NFF Oppland. Leder samarb.utvalg Mosjordet barnehage, Tillitsverv i idrettslag. Beskrivelse av kandidaten: Hun er godt orientert vedr. aktuelle saker/prosjekter/fagpolitikk som drives innen NFF. Hun kjenner NFFs organisasjonsstruktur og ser konturene av samarbeidskulturen sentralt. Hun har arbeidet med følgende saker: Tariff & forhandlinger, UHO-samarbeid, Beveg-deg /Aktiv skolevei. Hun liker organisasjonsarbeid, har stort engasjement når det gjelder eget fag, er klar og tydelig, kan skape gode relasjoner, og er kommunikativ. Hun ser på seg selv som en representant for «Generasjon X». Dvs. relativt ung, engasjert, kompetent, opptatt av utvikling og resultater og måloppnåelse og ikke bare lønnsutvikling. Hun mener at vår fagorganisasjon skal fortsatt sikre oss posisjon i det helsefaglige miljø, sikre gode arbeidsvilkår og gå inn i fremtiden som en visjonær, offensiv og målrettet organisasjon. Dette mener hun er avgjørende for vår faggruppe med tanke på å få tydeliggjort vår verdifulle kompetanse. Erik Schrader-Nielsen Bosted: Østerås Stilling: Daglig leder og praktiserende fysioterapeut på Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS. Utdanning: Høyskolen i Oslo Mensendieck 1996 Cand. mag. Toårig befalsskole. Flere fagkurs innenfor idrettsfysioterapi og generell fysikalsk behandling. Yrkeserfaring: Eiksåsen MS hjem samtidig med etableringen av Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS. Befalsskole. Organisasjonserfaring: Deltatt i NFFs arbeidsgruppe organisering av fysioterapitjenestene. Deltar i NFFs gruppe «Markedsføring av Fysioterapi». Sitter i Styret for Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS. Ansvarlig for alle seminarer arrangert av MKF for leger og fysioterapeuter. Beskrivelse av kandidaten: Han stod for oppstarten, ledelsen og driften av Mensendieck Klinikken(MKF) noe som viser at han er en gründer. Han er vant til å planlegge og iverksette aktive markedsføringstiltak. Han mener at dette er en av de viktigste utfordringene vår faggruppe står ovenfor. Han har hele tiden hatt fokus på å synliggjøre klinikken overfor kolleger, leger og annet helsepersonell og samfunnet forøvrig. Han mener dette er svært viktig erfaring å ta med seg i et evt. verv i NFFs sentralstyre. I tillegg representerer han en gruppe fysioterapeuter som etter hans oppfatning blir større og større. For at NFF skal få mest mulig gjennomslagskraft politisk og klare å stå samlet, er det svært avgjørende at en eller flere fysioterapeuter fra privatpraksis uten tilskudds og refusjonsordninger representeres. 21. LANDSMØTE NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 11

3 Andre foreslåtte kandidater: Stig Bjarne Salberg Forslagsstiller: Gjenvalg Bosted: Stjørdal Stilling: Privat praksis Stokmoen Fysioterapi og Manuell Terapi Utdanning: Statens Mensendieckskole 1980, Oslo, 1/2-årig videreutdanning i generell fysioterapi, Manuell Terapi, Universitetet i Bergen (avsluttes nov. -04) Yrkeserfaring: Sykehus.Vårtun Skole. Vikhov skole for hørselshemmede (siviltjeneste), Instruktør ved Mensendieckutdanningen i Oslo, Privat praksis. Organisasjonserfaring: Styreverv i idrettslag og div. foreldreutvalg i forbindelse med barnehage og skole. Styre i NFF avd. Nord-Trøndelag (leder i ett år). Forhandlingsutvalget NFF 2 år, leder i utvalg for driftstilskuddog takster 6 år, Sentralstyre fra 2002 Beskrivelse av kandidaten: Gode samarbeidsevner og erfaring med saker som er viktige for NFF. Han har vært med å planlegge og gjennomføre forhandlinger om takster og driftstilskudd og NFFs avtale med KS om drift av privat praksis (ASA 4313). Han mener det er viktig å få på plass et system for faglig oppdatering av fysioterapeuter, gjennomføring av «Henvisningsprosjektet» og å få en offentlig godkjent spesialistordning for fysioterapeuter. Han er også opptatt av mulighetene for unge fysioterapeuter til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Det vil være en viktig sak for NFF fremover og følge opp kommunene slik at avtalehjemler ikke blir sagt opp. Frans Uyttendaele Forslagsstiller: NFFs faggr. for Manuell Terapi Bosted: Tønsberg Stilling: Privat praksis manuell terapi, Veileder for studenter i fysioterapi Akupunktur, Utdanning: Høyskole for Fysioterapi Belgia 1972 Manuell terapi 1979, Lederopplæring for helsepersonell Veiledning for helsepersonell Yrkeserfaring: Privat praksis, Psykiatri deltidsstilling, Undervisning på Steinerskole fra barnetrinn til videregående. Et år som administrerende i et firma med hovedvekt på geologi og steinindustri Organisasjonserfaring: 3 år styremedlem, sekretær i MT gruppen, Faglig utvalg for MT gruppen 2 år, 5 år i sentralstyret hvorav 3 som nestleder Medlem i desisjonsutvalget i 2 perioder, leder i samme utvalget i en periode, delegat ved 3 landsmøter, Diverse verv i skolesammenheng Beskrivelse av kandidaten: I NFF har han jobbet mye med fagpolitikk generelt, men mest innenfor tillitsvalgtopplæring og forhandlinger om driftstilskudd og takster, spesielt mye også med økonomi, budsjetter og desisjon. Han har gode lederegenskaper, tålmodighet til å høre på, flink til å skille mellom viktig og mindre viktig saker og fokuserer på arbeid som må gjøres. Beate Ytreberg Forslagsstiller: Avd. Nordland, gjenvalg Bosted: Tromsø Stilling: Høgskolelærer ved Fysioterapeututdanningen i Tromsø Utdanning: Fysioterapeututdanningen i Bergen Videreutdanning i pedagogisk veiledning, Cand. Mag v. Universitetet i Tromsø, påbegynt Hovedfag i Helsefag, fagfordypning Fysioterapi v. Universitetet i Tromsø Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut og Ledende kommunefysioterapeut Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune, Tillitsvalgt Høgskolen i Tromsø Sentralstyremedlem Beskrivelse av kandidaten: I den neste landsmøteperioden ser hun det som særlig viktig å jobbe videre i forhold til Fysioterapi i kommunehelsetjenesten. Hun vil at NFF satser videre på å etablere et system for faglig ajourføring. Hun håper vi vil se at flere kliniske mastergrader opprettes, gjerne i samarbeid mellom høgskolene og universitetene. Hun ser det som en viktig oppgave at flere spesialiteter etter hvert får offentlig godkjenning, og at lønnsutviklingen for disse etter hvert samsvarer med kompetansen. Som høgskolelærer har hun nærkontakt med praksisfeltet i Nordland, Troms og Finnmark og snakker jevnlig med et stort antall medlemmer i de nordligste fylkene. Snorre Vikdal Forslagsstiller: Avd Sør-Trøndelag, UFF. Bosted: Trondheim Stilling: Privat praksis uten driftstilskudd ved Heimdal Medisinske Senter. Daglig leder Sling (Terapislyngefirma). Leder Unge Fysioterapeuters Fellesskap. Diverse oppdrag idrettsfysioterapi Utdanning: Høgskolen i Sør-Trøndelag Diverse kurs innen allmenn fysioterapi, Autorisert Idrettsfysioterapeut FFI, Psykomotorisk Fysioterapi ( ). Yrkeserfaring: Høyanger kommune, kommunefysioterapeut samt en periode med 50 % driftstilskudd. Privat praksis Trondheim kommune, en liten periode som vikar med driftstilskudd, øvrig tid uten driftstilskudd. Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt vernepliktige Luftkrigsskolen. Vara tillitsvalgt for fysioterapeuter i Høyanger kommune, Styremedlem Heimdal Medisinske Senter AS, Leder og medlem initiativgruppe til Unge Fysioterapeuters Fellesskap, Deltaker «Organisering av Kommunehelsetjeneste», utvalg i NFF, Deltaker «Goodwillutvalget», NFF Beskrivelse av kandidaten: Han er løsningsorientert, arbeidsom og tålmodig. Han er ikke redd for å si fra ved uenighet, og ser nytten av kompromisser i komplekse saker. Med sin organisasjonserfaring både i og utenfor NFF så vil han raskt kunne sette seg inn i saker, og være en konstruktiv deltaker i sentralstyret. Da han har erfaring både som kommunefysioterapeut, og i å jobbe med og uten driftstilskudd i privat praksis har han en variert arbeids- og erfaringsbakgrunn. Han vil jobbe med å få NFF til å satse mer på markedsføring av fysioterapi. Han mener at viktige saker er å sette inn tiltak mot den økende arbeidsledigheten, rydde opp i forhold til urimelige leiekontrakter og overprising ved overtakelse av driftstilskudd. Han brenner for kvalitetssikring av fysioterapi og å gi NFFs medlemmer optimal servise. Privat råd Leder + fem faste medlemmer: Valgkomitéens helhetsvurdering: Vi har lagt vekt på å innstille medlemmer med god organisasjonserfaring. Videre har vi vektlagt både geografi, alder og arbeidstilknytning. Det har de senere år vært en klar økning fra kommunenes side, på å true driftstilskuddene, og det er derfor viktig å prioritere kandidater med god kjennskap til lovverket. I tillegg til rådets 6 medlemmer, kommer også leder av PFG. Leder: Roar Høidal Presentert under sentralstyret. 1. Trond Hannestad Bosted: Bergen Stilling: Privat Praksis Åsane Fysioterapi. Leder PFG Utdanning: Fysioterapi Oslo 1984 Div kurs: FFI, OMI/Cyriax 1993 Yrkeserfaring: Lærer ved sjøforsvarets administrasjonsskole.(fysisk fostring.), og i videregående skole. Organisasjonserfaring: Medlem/leder av FAU på lokal skole. Leder av idrettsgruppe Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten er løsningsorientert. Han har god kontakt med «grasrota» blant annet gjennom styreverv og nå leder av PFG, til sammen 7 år. Sittet i ulike utvalg og medlem av Privat Råd. Kan påvirke organisasjonen gjennom kunnskap og engasjement. Kandidaten representerer allmennpraktikeren. 2. Harald Odde Bosted: Moelv Stilling: Privat praksis ved Moelv Fysioterapi Utdanning: Fysioterapihøgskolen Oslo 1996 Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut og privatpraktiserende i Krødsherad kommune Organisasjonserfaring: Nestleder NFF avd. Hedmark og kontaktperson for privatpraktiserende i fylket. Har også hatt noen styreverv utenom jobbsammenheng Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten er løsningsorientert og liker å spille på lag. Har jobbet med å styrke kontaktpersonordningen i Hedmark Fylke, samt utvikle tverrfaglige arenaer som må markedsføres. Ønsker å videreutvikle kontaktpersonordningen over hele landet. Ønsker å jobbe for at alle fysioterapeuter, uavhengig arbeidstilknytning, skal føle seg hjemme i NFF. 12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 21. LANDSMØTE

4 3. Ingvild Bratland Bosted: Fredrikstad Stilling: Brogaten Fysikalske Institutt AS Utdanning: Fysioterapi Høyskolen Bergen 1995 Barnefysioterapi Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut Organisasjonserfaring: Leder NFF avd. Østfold 2 år. 3 år styreverv/kontaktperson for privatpraktiserende Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten er opptatt av å holde god kontakt med «grasrota», styrke avd.funksjonene ift rekruttering og å skape identitet blant fysioterapeutene. Hun er videre opptatt av å skape positive holdninger, stimulere samarbeidet og å jobbe konstruktivt. 4. Eirik Helgesen Bosted: Frei Stilling: Privat praksis. 100 % driftstilskudd ved eget fysioterapisenter med 3 fysioterapeuter Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Bergen 1992 Hovedfag i fysioterapivitenskap 1999 Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut og sjefsfysioterapeut, timelærer og veileder ved fysioterapihøgskolen i Bergen og høgskolen i Molde. Prosjekter innen bedriftsfysioterapi. Utvikling av regionalt kurssenter for fysioterapeuter. Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt for NFF, styremedlem avd Nordmøre og Romsdal og kontaktperson for privat praksis Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten jobber strategisk og er utholdende. Har god kjennskap til lovverket og er vant til å slåss for økning av hjemler, noe han har fått til. Er opptatt av utviklingsarbeid rettet mot markedsføring, organisasjon, behandlingstilbud og måle- og registreringsmetoder. Opptatt av kvalitetssikring av det arbeidet som utføres fra undersøkelse til avsluttet behandling. Ønsker å utvikle samarbeid og informasjon. 5. Håkon Hellenes Bosted: Melhus Stilling: Privatpraktiserende fysioterapeut, daglig leder med 7 medarbeidere Utdanning: Statens Fysioterapeuthøgskole, Oslo 1982 Medisinsk treningsterapi, Høgskolen i Bergen 2003 Yrkeserfaring: Privatpraktiserende fysioterapeut. Bedriftsfysioterapeut Organisasjonserfaring: Styremedlem NFF Sør-Trøndelag med ansvar for lønnsforhandlinger. Diverse verv innen idrettsorganisasjoner Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har gode evner til samarbeid. Har erfaring fra planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter relatert til fysioterapivirksomhet. Har erfaring fra lønnsforhandlinger samt ledererfaring både fra forsvaret, som leder av egen bedrift og idrettsarbeid. Ønsker å bedre privatpraktiserendes arbeidsvilkår og å sikre dens rolle i kommunehelsetjenesten. Har vist stort engasjement i lokalavdelingen tidligere og har stor utholdenhet. Andre foreslåtte kandidater: 1. Mona Lønning Kjos Forslagsstiller: UFF Bosted: Hamar Utdanning: Fysioterapeutskolen i København Grunnfag i psykologi, videreutd. i psykisk helsearbeid, fagspesifikk fordypning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Høgskolen i Tromsø. Stilling: Privat praksis m driftstilskudd. Hjemmefysioterapi. Yrkeserfaring: Sykehusarbeid, opptreningssenter, kommunal virksomhet og privatpraksis. Organisasjonserfaring: Fra skolekorps, voksenkorps og avdelingsleder i Norsk Folkehjelp i flere år Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten er ryddig og liker at retningslinjer og gjeldende lover følges. Vil jobbe for å forbedre ASA 4313, som for eksempel å korte ned på behandlingstiden i overdragelsessaker. Ønsker å «gå opp stier» for nyetablerere. Vil slåss for den yngre generasjon. 2. Petter Bogsti Forslagsstiller: Magnhild Aasen Bosted: Nesøya, Stilling: Privatpraktiserende manuell terapeut på NIMI Ullevål Utdanning: Berlin Manuell terapi Yrkeserfaring: Idrettsfysioterapeut FFI, div. kursledererfaring. Organisasjonserfaring: Norsk Tidsskrift for idrettsmedisin i 3 år. Tidl. trener i friidrett, Lambertseter IF 3 år. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har jobbet innen undervisning i mange år og er opptatt av å bevare faglige, arbeidsmessige og økonomiske betingelser/interesser for fysio-/manuellterapeuter i privat praksis. 3. Birte Barsnes Forslagsstiller: NFFs avd Sogn og Fjordane Bosted: Sogndal Stilling: Privat praksis, Fysioterapeut for Sogndal fotball, lærer ved Høyskolen i Sogn og Fjordane, Bachelor Idrett og Helse. Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Bergen Idrett grunnfag, Høyskolen i Sogn og Fjordane, Idrett mellomfag, Kurs i forskningsmetode. Startet på Hovedfag i fysioterapivitenskap deltid Yrkeserfaring: Sogn BHT. Ansatt som fysioterapeut ved Idrettssenteret i Sognahallen Organisasjonserfaring: Har erfaring med organisasjonsarbeid i Norges Fotballforbund og Hordaland Fotballkrets. Hatt verv i breddekomiteen både på forbund og kretsnivå. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har god erfaring i engasjement som faglig utvikling, tverrfaglig samarbeid og idrettsorganisering. Initiativrik og aktiv i flere typer fora, blant annet i kampen for unge fysioterapeuters utfordringer, og kampen for å synliggjøre forebyggende arbeide. 4. Atle Haukland Forslagsstiller: NFF avd. Sør-Rogaland Bosted: Bryne Stilling: Privatpraktisernde uten avtale Utdanning: Fysioterapi London NFFs kurs for TV, kursrekke i ergonomi, div kurs Yrkeserfaring: Kommunal stilling og instruktør på SATS. Organisasjonserfaring: Styremedl i avdelingen, kontaktperson 3 år, representant i Befalsorganisasjon. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har pågangsmot og er løsningsorientert, samarbeidsvillig og ansvarsfull. Ønsker om å være nyskapende i forhold til nye arbeidsarenaer innen privat virksomhet.. 5. Torger Hansen Forslagsstiller: FFI v/bjørn Fossan Stilling: Privat praksis Utdanning: Tyskland 1974 Videreutdanning i klinisk fysioterapi, autorisert idrettsfysioterapeut FFI Yrkeserfaring: 16 år fysioterapeut i Norges Idrettsforbund, teamleder, fysioterapeut i olympiader og VM. Organisasjonserfaring: Utdanningskomite i FFI, universitetskurs i idrettsmedisin, ansvar for «Fora for landslagsfysioterapeuter», div verv i lokale foreninger. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har et stort kollegialt nettverk og god kunnskap om privat praksis. Han har stor rettferdighetssans og mener at det bør stilles større faglige krav til privat praksis. Viktig å jobbe for opprettholdelse av driftstilskuddene. 21. LANDSMØTE NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 13

5 Ansatt råd Leder + åtte faste medlemmer: Valgkomitéens helhetsvurdering: Det har vært en klar intensjon i valgkomiteen om at alle tariffområder skal være representert i Ansatt råd. Valgkomiteen har i tillegg lagt vekt på å innstille medlemmer med god organisasjonserfaring. Videre har vi vektlagt både geografi og alder. Vi har dessverre ikke lykkes helt med å få en balansert representasjon i Ansatt råd, ettersom vi ikke har klart å nå fram til villige kandidater blant de privat ansatte. Det er av samme grunn også en klar overvekt av KS-representanter. Leder: Bente E. Moe Presentert under sentralstyret. Stig Morten Fløisand Bosted: Stavanger Stilling: Kommunefysioterapeut i Stavanger kommune Utdanning: Oldenburg, Tyskland i Diverse NFF-kurs. Yrkeserfaring: Kommunefysioterapi. Organisasjonserfaring: Med i styret i NFF Sør-Rogaland, først som kurskontakt, deretter som nestleder. Vara hovedtillitsvalgt og medlem av forhandlingsutvalget i Stavanger kommune i flere år. Beskrivelse av kandidaten: Stig Morten viser et stort engasjement for fysioterapeutenes sak. Han kjenner godt til hovedtariffavtalen, og flere av de sakene NFF jobber med. Han har i flere år jobbet med lønnsforhandlinger på lokalt plan. Han vil representere KS i rådet. Kari Jokstad Bosted: Drammen Stilling: Sjeffysioterapeut i Drammen kommune Utdanning: Høgskolen i Oslo Videreutdanning: Bobath Barnebehandling, Danmark. Organisasjon og ledelse (60 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold. Yrkeserfaring: Sykehus og kommunehelsetjenesten - hovedsakelig jobbet med barn. Sjeffysioterapeut og i en periode virksomhetsleder for helsetjenesten i kommunen. Organisasjonserfaring: Observatør for FYSIO i NFFs sentralstyre i studietiden, hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene i Drammen kommune. Sittende medlem i utvalg for privat ansatte. Beskrivelse av kandidaten: Kari har erfaring fra en periode i utvalget. Hun har i tillegg god kjennskap til kommunehelsetjenesten, og hun er opptatt av hvordan fysioterapeuter i privat praksis og fast ansatte fysioterapeuter kan komplettere hverandre til nytte for pasienter og brukere av tjenestene. Hun vil representere KS i rådet. Mai Bente Myrvold Bosted: Drammen Stilling: Sjeffysioterapeut ved Sykehuset Buskerud HF Utdanning: Fysioterapi Skottland Er halvveis i en Master of Management ved BI (Helseledelse, påvirkningsledelse) Yrkeserfaring: Sykehuspraksis fra ulike sykehus, samt 8 mndr i Sør-Libanon for Norwegian Aid Committee. Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt NFF Sykehuset Buskerud HF, styremedlem i NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi, representant i NFFs arbeidsgruppe for å utvikle fag/studieplan i videreutdanning i intensivfysioterapi, redaksjonsutvalget i «Fysioterapeuten». Beskrivelse av kandidaten: Hun er strukturert og har god evne til logisk tenkning. Hun har også god skriftlig og muntlig formuleringsevne. Hun er stort sett ikke konfliktsky, og tar opp det som sees som nødvendig. Hun anser seg selv som et sosialt vesen med gode samarbeidsevner. Det er en fordel at hun både har klinisk erfaring fra fysioterapifaget, og erfaring og kunnskap om ledelse som fag. Hun ser positivt på å skulle jobbe sammen i en gruppe med dyktige mennesker med ulik bakgrunn, og ønsker å være med å påvirke arbeidet i dette utvalget. Hun ser også formidlingen av utvalgets arbeid ut til medlemmene som en svært viktig oppgave. Hun vil representere NAVO i rådet. Mona Kajanus Stilling: Skolefysioterapeut i Asker kommune, seksjon forebygging, habilitering og rehabilitering. Utdanning: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Modulkurs, tillitsvalgtsopplæring og kollegaveiledning. Yrkeserfaring: Turnuskandidat i kommune og sykehus, kommunefysioterapeut i Askim kommune. Organisasjonserfaring: Først styremedlem og sener avdelingsleder i avd. Østfold, hovedtillitsvalgt i Askim kommune, deltok i arbeidsgrupper ved omorganiseringsarbeid i kommunen. Beskrivelse av kandidaten: Mona er ung, engasjert, positiv og opptatt av fysioterapiens posisjon og omdømme. Hun kan bidra til at organisasjonen får inn flere unge relativt nyutdannede som ikke ser det som en selvfølge å få jobb, eller den jobben man ønsker seg. Hun er opptatt av å stå på krava, og vil jobbe for at fysioterapeuter har en lønn de kan leve av, og en posisjon som gjenspeiler den kompetansen de har. Hun har jobbet i motgang og nedbemanning i kommunen, og presiserer at fysioterapeuter er ingen selvfølge selv om vi har kommunehelsetjenesteloven! Hun er opptatt av å påvirke og synliggjøre fysioterapifaget i samfunnet, og at vi må vite hvordan dette best kan gjøres. Hun er også opptatt av at NFF skal fremstå som en spennende mulighet til å styrke fagets posisjon, og vår egen trygghet og stilling, og ønsker selv å være en aktiv deltaker i utviklingen av NFF. Hun vil representere KS i rådet. Kristin Benjaminsen Borch Bosted: Tomasjord Stilling: Høgskolelærer ved Høgskolen i Tromsø, fysioterapiutdanningen Utdanning: Høgskolen i Tromsø, vekttallsstudie i kommunal ledelse, omstilling og kompetanse. Yrkeserfaring: Turnus ved UNN og Tromsø kommune. Deretter kommunefysioterapeut i Tromsø kommune til sept Organisasjonserfaring: Har vært hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune i 3 år og tillitsvalgt i 1 år. Sitter i avdelingsstyret Avd. Troms i andre periode, til sammen 3 år. Har fra tidligere erfaring fra organisasjonen Røde Kors, og har instruktørutdannelse i førstehjelp/hjelpekorpsarbeid herfra. Beskrivelse av kandidaten: Siri er faglig og fagpolitisk engasjert. I perioden som hovedtillitsvalgt har hun benyttet sin evne til å samarbeide for å være med i påvirkning av omorganisering av kommunen og struktur i organisasjon. Hun har erfaring fra flere år med lønnsforhandlinger på kommunalt område samt noe på statlig område, der hun har jobbet med å bedre lønnsvilkår for ansatte fysioterapeuter. Dette har gitt henne bedre forhandlingskunnskaper. Studiet i kommunal ledelse, omstilling og kompetanse har gitt henne økt innsikt spesielt i omstillingsprosesser, som skjer i de fleste store organisasjoner, offentlig og privat. Hun ønsker å bidra til å påvirke og bedre inntektsnivå og arbeidsvilkår for offentlige og private fysioterapeuter i kraft av å sitte i ansatt råd. Hun vil representere KS i rådet. Henriëtta Richter Uitdenbogaardt Bosted: Tomter Stilling: Avdelingsleder i NFF avd. Oslo og ansvarlig fysioterapeut for terapiridning i bydel Søndre Nordstrand. Utdanning: Enschede, Nederland i Videreutdanning innen veiledningspedagogikk og innen administrasjon og ledelse. Yrkeserfaring: Bydelsfysioterapeut for barn. Organisasjonserfaring: Hovedtillitsvalgt, avdelingsleder for Oslo, styremedlem i Fagforum for terapiridning. Beskrivelse av kandidaten: Henriëtta er aktiv og har pågangsmot. Hun kan kunsten å ha mange baller i luften samtidig. Hun har jobbet med de sentrale forhandlingene i Oslo, og jobber ellers med mange enkeltsaker vedr. lønns- og arbeidsforhold for ansatte i Oslo. Hun ser at hun med deltakelse i Ansatt råd får en ny arena der hun kan være med å påvirke. Hun vil representere Tariffområde Oslo i rådet. Vivian Stoss Bosted: Trondheim Stilling: Tynset Friskliv / Trondheim kommune Utdanning: Trondheim Videreutdanning: Idrett grunnfag. Gruppeinstruktør. Yrkeserfaring: Sykehus, kommunehelsetjeneste, privat praksis Organisasjonserfaring: Nestleder i UFF siden -02. Beskrivelse av kandidaten: Hun er engasjert og arbeidsvillig. Er spesielt opptatt av markedsføring av fysioterapi i det offentlige, og behovet for å opprette nye stillinger i kommuner og statlig sektor. Dette er noe hun brenner svært for, og noe hun har jobbet aktivt med i UFF. Hun er også opptatt av å se på hvordan vi kan synliggjøre fysioterapeuters kompetanse både i det offentlige og private, og påvirke til å gi kommunalt og statlig ansatte fysioterapeuter bedre vilkår, for eksempel når det gjelder lønn, kursing, videreutdanning etc. Hun vil representere KS i rådet. Janka Resch Tessem Bosted: Biri Stilling: Fysioterapeut ved Ringen Rehabiliteringssenter i Moelv. Utdanning: Statens Mensendieckskole Tillitsvalgskurs. Yrkeserfaring: Privat praksis. Organisasjonserfaring: TV på nåværende arbeidssted, Beskrivelse av kandidaten: Janka er opptatt av likhet i lønn for sammenlignbare arbeidsgrupper i samfunnet. Hun har full forståelse for muligheten til å belønne dem som gjør en ekstra innsats, men ser vanskeligheten av dette ifm med lokale forhandlinger på små arbeidsplasser. Hun er hele tiden åpen for at ansatte kan føle at de når fram med synspunkter og behov etc. Hun vil representere HSH i rådet. 14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 21. LANDSMØTE

6 Andre foreslåtte kandidater: Birna Bjørk Thorbergsdottir Forslagsstiller: NFFs avdeling Sør-Rogaland Bosted: Sandnes Stilling: Stavanger kommune, Madla bydel. Arbeidsområde barn Utdanning: Universitetet på Island, Fysioterapeut B.Sc vt i Barns utvikling ved Sosialpedagogiske høyskolen, forskjellige NFF kurs og andre kurs. Student ved UIB for mastergrad i helsefag, retning fysioterapi Fag- og spesialistrådet Leder + åtte faste medlemmer: Valgkomitéens helhetsvurdering: Valgkomiteen har i sammensetningen av Fag- og spesialistrådet tilstrebet å gjenspeile bredden i fagmiljøet. Andre kriterier har vært at kandidatene har styreerfaring fra en faggruppe, at forskjellige arbeidsområder er representert, at alder og geografisk tilhørighet er ivaretatt. Leder: Maya Ringvold Presentert under sentralstyret. Merete Aarsland Fosdahl Stilling: Studerer 75% og jobber 25 % på prosjekt på FOUenheten på fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet. Utdannelse: Fysioterapihøgskolen i Oslo I ferd med å ta Master i helsefagvitenskap ved UIO. Yrkeserfaring: Sykehus. Prosjektarbeid. Idrettsfysioterapi. Organisasjonserfaring: Har sittet en periode i Fag og spesialistrådet. Plasstillitsvalgt. Beskrivelse av kandidaten: Hun syns det er viktig å gjøre beslutninger i lys av praksisfeltet og den forskning som foreligger, og er svært engasjert i at etter- og videreutdanning er av høy faglig kvalitet. Med den nye studiereformen og mastergradsutformingen ser hun det som særdeles viktig at NFF sammen med faggruppene er på banen.. Siri Moe Bosted: Tromsø Stilling: Førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleie og helsefag, Med. Fak., Universitetet i Tromsø Utdanning: Statens fysioterapiskole Oslo Videreutdanning i Forebyggende fysioterapi/ergonomi. Hovedfag idrett. Dr. Philos. Yrkeserfaring: Sykehus og privat praksis, bedriftshelsetjeneste, høgskole. Organisasjonserfaring: Har sittet en periode i Fag- og spesialistrådet. Har hatt diverse verv i NFF avd. Troms og i NFF sentralt. Flere verv i ulike interesseorganisasjoner. Beskrivelse av kandidaten: Hun er opptatt av at fysioterapifaget utvikler et teoretisk solid fundament og at kvaliteten på fagutøvelsen styrkes Hun har gode kunnskaper om utdanningssystemet, er godt samfunns- og helsepolitisk orientert, ser NFFs etterutdanningsvirksomhet og offentlig utdanning i sammenheng, og arbeider for etablering av gode utdanningstilbud på ulike nivåer for fysioterapeuter. Yrkeserfaring: privat praksis, sykehus, kommunehelsetjeneste Organisasjonserfaring: Styremedlem i NFF, Sør- Rogaland. Medlem i studentrådet ved Universitetet på Island. Beskrivelse av kandidaten: Diskusjonen angående lønn og utdanning er et tema som engasjerer henne, og som hun synes er spennende. Har tatt tillitsvalgskurs del 1 og 2 og syns dette er spennende område. Yrkeserfaringen hennes har gitt henne verdifullt innsyn i og brei erfaring med hvordan de ulike arbeidsplassene er bygget opp, og hvor forskjellig synet på videreutdanning og lønnsplassering er i de ulike gruppene. Tine Luberth Bosted: Sandefjord Stilling: Helsesjef Sandefjord kommune. Utdanning: Mensendieckhøgskolen Oslo 1984 Videreutdanning i spes.ped, psykologi og etikk. Spesialist i barnefysioterapi. Yrkeserfaring: Kommunefysioterapi og privat praksis. Organisasjonserfaring: Hun har sittet en periode i Fag- og spesialistrådet. Bred erfaring fra forskjellige verv i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi og fra styret i NFF avd.vestfold. Diverse styreverv i lokalmiljøet. Medlem i ulike styringsgrupper innenfor helse- og sosialfeltet. Beskrivelse av kandidaten: Bred erfaring og evne til å ta et overordnet perspektiv. Kreativ. Har innspill, og blir lyttet til. Jan Egil Wiik Bosted: Røyse Stilling: Privat praksis Utdanning: Skodsborg Fysioterapiskole, Danmark, Manuell terapi. Yrkeserfaring: Privat praksis Organisasjonserfaring: Har sittet en periode i Fag og spesialistrådet. Beskrivelse av kandidaten: Lang erfaring i praktisk fysioterapi. Dette er nyttig når «teoretiske» saker behandles. Evner å bringe dette inn i diskusjonene. I Fag og spesialistrådet kan egen erfaring i selv å være spesialist komme til nytte. Britt Normann Bosted: Bodø Stilling: Ansatt ved Høgskolen i Tromsø og ved Nordlandssykehuset HF. Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Bergen, Spesialist i rehabilitering med fordypning i nevrologi. Internasjonal Bobath instruktør. Hovedfag i helsefag. Yrkeserfaring: Sykehus, privatpraksis, kommunehelsetjeneste, prosjektarbeid. Kursleder NFF. Organisasjonserfaring: Styreverv i NFF avd. Nordland og i Faggruppen NOR. Medlem av arbeidsgruppen som utviklet en «standard i undersøkelse av pasienter som har gjennomgått hjerneslag». Flere års erfaring fra tillitsverv i idrettslag. Beskrivelse av kandidaten: Hun er svært interessert i fagutvikling. I Faggruppen NOR har hun hatt spesielt ansvar for arbeidet med å få igangsatt en videreutdanning/eventuelt klinisk mastergrad i nevrologisk fysioterapi, som Høgskolen i Tromsø nå har igangsatt planleggingsarbeidet på. Hun kan bidra med kunnskap utviklet gjennom mange år som kliniker i felten, som kursleder på etterutdanningskurs og gjennom sitt hovedfagsstudium. Sigrid Bjerke Bosted: Haslum Stilling: HMS-konsulent i Bærum kommune Utdanning: Glasgow Royal Infirmary, Skottland Pedagogisk videreutdanning for helsepersonell. Forebyggende fysioterapi/ergonomi. Studium i Folkehelsevitenskap. Utviklingsprogram for rådgivere. Spesialist i helse og miljøarbeid. Yrkeserfaring: Forskjellig type klinisk praksis. Undervisning på fysioterapiskole i Tanzania. Bedriftsfysioterapeut i Oslo kommune. Undervisningsleder for statens grunnkurs for verne og helsepersonale på Statens arbeidsmiljøinstitutt. Organisasjonserfaring: Sitter i Ergonomigruppens kursutvalg. Har deltatt i NFF/Norad prosjekt med bistand til organisasjonsutvikling i fysioterapiorganisasjonene i Tanzania og Uganda. Har sittet i NFFs faglige utvalg. Tillitsverv i lokalmiljøet. Beskrivelse av kandidaten: Hennes kombinasjon av spisskompetanse i ergonomi og breddekompetanse innen hele HMS-feltet, med mye undervisningserfaring, vil være en ressurs inn i fag og spesialistrådet. Eva Sundsvold Bosted: Selfors Stilling: Psykiatrisk senter, Mo i Rana / privat praksis Utdanning: Statens Fysioterapihøgskole i Oslo Videreutdanning i psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi Yrkeserfaring: Kommunehelsetjeneste i Norge og Midtøsten. Privat praksis. Organisasjonserfaring: Styreverv i NFF avd Nordland og i faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Beskrivelse av kandidaten: Hun er svært engasjert i generelle fagspørsmål. Tydelig og klar i sine meninger, men kan også se andres synspunkter. Gro Elizabeth Togstad Bosted: Rådal Stilling: Privat praksis. Underviser på fysioterapiutdanningen på HiB. Utdanning: Statens Fysioterapihøgskole i Bergen Spesialist i rehabilitering med fordypning i obstetrisk og gynekologisk fysioterapi. Psykologi grunnfag. Yrkeserfaring: Sykehus. Sykehjem. Privat praksis. Kursleder NFF. Organisasjonserfaring: Styremedlem i faggruppen for kvinnehelse. Har sittet i Spesialistrådet. Diverse verv i lokalmiljøet. Beskrivelse av kandidaten: Faglig svært engasjert. Opptatt av å kvalitetssikre fysioterapifaget og i utviklingen av spesialistordningen. 21. LANDSMØTE NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 15

7 Andre foreslåtte kandidater: Marianne Aars Forslagstiller: Siri Moe Bosted: Tromsø. Stilling: Høgskolelektor ved fysioterapeututdanningen i Tromsø. Prosjektleder for desentralisert, nettstøttet deltidsutdanning i fysioterapi. Utdanning: Statens Fysioterapiskole, Oslo Videreutdanning i barnefysioterapi. Hovedfag i pedagogikk. Yrkeserfaring: Privat praksis, sykehus, HVPU-institusjon, kommunehelsetjeneste, høgskole. Organisasjonserfaring: Har hatt flere tillitsverv i Tromsø kommune, i NFF avd. Troms, og ved HiTø. Beskrivelse av kandidaten: Hun er grundig, analytisk, kreativ og faglig interessert. Opptatt av kompetanse- og kunnskapsutvikling i fysioterapi, og har særlig jobbet med dette innenfor grunnutdanningen. Sentral i fagplanarbeid internt på høgskolen, både i forhold til fysioterapi og i forhold til andre helsefaglige utdanninger. Særlig interessert i å dokumentere erfaringsbasert praksiskunnskap. Rikke Helene Moe Forslagstiller: Liv Turid Valdersheim Bosted: Drammen Stilling: Rådgiver/Fysioterapeut Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Utdanning: Hogeschool van Utrecht Videreutdanning i psykologi mellomfag på emnet kronisk smerte. Yrkeserfaring: Sykehuspraksis. Prosjektarbeid. Organisasjonserfaring: Har ledet flere prosjekter. Sitter i rådgivningsgruppen for omsorg ved alvorlig sykdom og død i Norsk Palliativ Forening Beskrivelse av kandidaten: Faglig dyktig og oppdatert. Opptatt av å arbeide for en kunnskapsbasert praksis for faggruppen vår. Hatt flere lederoppdrag av faglig/tverrfaglig karakter. Kreativ. Gode IT-kunnskaper. Marion Kristin Paulsen Forslagstiller: NFFs faggr. Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi Bosted: Drammen Stilling: Privat praksis. Utdannet: Fysioterapihøgskolen i Bergen Spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Grunnfag psykologi. Yrkeserfaring: Sykehus og privat praksis Organisasjonserfaring: Flere styreverv i NFF, avdeling Buskerud og i faggruppen for psykiatrisk-psykosomatisk fysioterapi. Plasstillitsvalgt. Beskrivelse av kandidaten: God samarbeidsevne gjennom mange år med organisasjonsarbeid. Har god oversikt over fagfeltet med spesiell innsikt i spesialistsaker. Ryddig og tydelig, og evner å se helhet og store linjer. Erik Aarum Forslagstiller: Nffs faggruppe for Manuell Terapi Stilling: Privat praksis Utdanning: Fysiterapi i Tyskland Manuell terapi. Yrkeserfaring: Sykehus og privat praksis. Veileder for studenter i MT ved UiB Organisasjonserfaring: Styreverv i Faggruppen for manuell terapi og NFF. Erfaring fra offentlige utvalg og referansegrupper. Beskrivelse av kandidaten: Sterkt fagpolitisk engasjement. Erfaring i fagpolitikk. Er ryddig, god til å tilnærme seg innsikt, har evne til å argumentere og er en god lytter Veronica Worsøe Berg Forslagstiller: UFF Bosted: Hundsvåg Stilling: Kommunefysioterapeut Stavanger kommune Utdanning: Manchester School of Physiotherapy, Er i gang med videreutdannelse i medisinsk treningslære. Examen philosophicum. Yrkeserfaring: Kommunehelsetjeneste og privatpraksis. Frivillig arbeid som fysioterapeut i Guatemala. Organisasjonserfaring: Driver et fadderprosjekt for et barnehjem i Guatemala. Drevet med ungdomsarbeid. Beskrivelse av kandidaten: Gode samarbeidsevner. Løsningsorientert. Opptatt av videreutdanning og utviklingen av spesialistoppbygningen. Fondstyret Fire faste medlemmer + to varamedlemmer 1. Tom Nyland Nåværende arbeid: Adamstuen Fysioterapi. Klinikk Manuell Terapi Privatpraksis Utdanning: Bath School of Physiotherapy, Manuell Terapi Yrkeserfaring: Privatpraksis. Sykehus, Instruktør/kursleder Manuell Terapi Organisasjonserfaring: Styremedlem Faggruppen for Manuell Terapi Beskrivelse av kandidaten: God til å lytte. Ryddig. Lett å samarbeide med. Sittet i Fondstyret i 2 tidligere perioder. Erfaring fra styrearbeid i FFMT. Tidligere undervisningserfaring. God kontaktflate innad i organisasjonen. 2. Siv Mørkved Bosted: Melhus Nåværende arbeid: Forsker ved DMF, NTNU og privatpraktiserende fysioterapeut Utdanning: Statens fysioterapihøgskole, Oslo 1981 Hovedfag i fysioterapi, Dr.philos., Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Yrkeserfaring: Privat praksis, Ledende fysioterapeut i kommune, Prosjektleder, Høgskolelektor, Forskningstipendiat, Forsker. Organisasjonserfaring: Ulike saker i forbindelse med arbeidet i Fondet, og i NFFs Faggruppe for kvinnehelse Beskrivelse av kandidaten: Hun ønsker å legge til rette for at fysioterapeuter får muligheter til fagutvikling, forskning og formidlingsvirksomhet. 3. Britt-Vigdis Ekeli Bosted: Tromsø Stilling: Stipendiat ved Høgskolen i Tromsø / doktorgradsstudent ved Universitetet i Tromsø Utdanning: Statens fysioterapiskole, Oslo, 1970 Psykomotorisk fysioterapi, hovedfag i sosialantropologi, praktisk pedagogikk. Yrkeserfaring: Fysioterapi institutt og på sykehus. Lærer/lektor/leder/rektor ved ulike Fysioterapihøgskoler. Dekan ved Avdeling for helsefag, Høgskolen i Tromsø Organisasjonserfaring: Styremedlem i NFFs lokalforening i Bergen, Medlem i styret for NFFs kompetansesenter. Medlem og nestleder i Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag. Medlem i Universitetsrådets Nasjonalt koordinerende utvalg. Medlem og leder i Råd for undervisningssamarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø Beskrivelse av kandidaten: Hun har bred erfaring fra ulike posisjoner innen høyere utdanning, organisasjonsutvikling og forskning. Hun er opptatt av å bidra til å utvikle fysioterapifaget i tråd med fagets egenart og potensial, til beste for brukerne. Hun mener det er viktig å styrke arbeidet med å dokumentere faglig praksis gjennom FOU-arbeid og forskning, og bygge ut fagets teoretiske grunnlag. Videreutvikling av kvaliteten på grunn- etter- og videreutdanning av fysioterapeuter står sentralt i denne sammenheng. Fondsstyret har en viktig rolle ved at det skaper muligheter for fysioterapifaglig utvikling og forskning. 4. Bente Kristin Smedbråten Bosted: Dal Stilling: Seniorrådgiver, Statens helsetilsyn Utdanning: 1984, Fysioterapihøyskolen i Oslo. Cand. san.; Hovedfag i helsefag, Yrkeserfaring: Rehabilitering, privat praksis, prosjektansvarlig, leder for ergo- og fysioterapitjenesten, Forskningsmedarbeider. Organisasjonserfaring: Styremedlem i FYSIO, Styreverv i brukerforeningen for dataprogrammet Gerica, Fondsstyremedlem Beskrivelse av kandidaten: Hun er strukturert og løsningsorientert, kreativ og har evne til å tenke oversikt og strategi. Hun har bred erfaring fra og innsikt i ulike deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hun ønsker å bidra til videre utvikling av fysioterapifaget i et samfunn der kunnskapsbasert praksis blir vektlagt. Hun er opptatt av å ha en bred tilnærming til hva kunnskapsbasert fysioterapi innebærer, samt å bidra til brobygging og dialog mellom forskning og praksisfelt. 16 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 21. LANDSMØTE

8 To varamedlemmer: Vara: Kjersti Storheim Stilling: Post.doc stipendiat ved Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR). Utdanning: Fysioterapi Oslo i Hovedfag ved Norges idrettshøgskole (1996) og dr.scient (2003) ved Norges idrettshøgskole. Yrkeserfaring: Privatpraksis, barnefysioterapi, kommune / bydel, sykehus Kompetansesenteret i fysioterapi, stipendiat Organisasjonserfaring: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttråd på institutt for idrettslige og biologiske fag, NIH, Medlem av Sosial- og Helsedepartementets rådgivningsgruppe for kompetansenettverk for rygg og ryggsykdommer. Styremedlem i FFIs forskningsråd (utnevnt i 1999, sitter fortsatt), Styremedlem i Fond til fremme for Norsk Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi (utnevnt i 1999, sitter fortsatt), Styremedlem i Norsk Forening for Ryggforskning (utnevnt i 2004, sitter fortsatt). Beskrivelse av kandidaten: Med bakgrunn både fra klinisk arbeid som fysioterapeut og ti års forskererfaring mener hun å kunne bidra til fagutvikling på flere nivåer. Hun har også erfaring som leder av nasjonale tverrfaglige forskningsprosjekter og fra komitéarbeid Desisjonsutvalget Tre medlemmer + ett varamedlem Olaf Strandvoll Bosted: Brumunddal Pensjonist Utdanning: Skodsborg Badesanatoriums Fysioterapiskole Yrkeserfaring: Privat praksis, Nordnorges Kurbad, Arbeidstilsynet, Bedriftshelsetjeneste, Leder kommunal Rehabiliteringsavdeling Organisasjonserfaring: Sekretær og Leder i Sunnmøre NFF, kasserer i Oppland NFF, leder og kasserer i Hedmark NFF, leder i desisjonsutvalget i flere perioder. Beskrivelse av kandidaten: Tall og regnskap har vært hans hobby i mange år. Han har regnskapsutdannelse tilsvarende Handelsskole og har ført regnskaper for lag og foreninger i 15 år. Hans erfaring i desisjonsutvalgsarbeid er god å ha med, og han er tydelig på å følge desisjonsutvalgets mandat, som et kontrollerende utvalg vedrørende økonomi og om NFF bruker pengene rett sett i forhold til vedtak fattet av landstyret. for å bedre behandlingstilbudet for ryggpasienter. Hun har fire års ansettelse ved vitenskapelig høgskole noe som har ført til en inngående innsikt og erfaring med universitets- og høgskolesystemet. Hennes sterkeste sider er dels faglig, dels basert på inngående kjennskap til høyere utdanningssystem. I tillegg har hun et utstrakt nettverk opparbeidet gjennom forskningsvirksomhet, både i kliniske miljøer og innen akademia. Alle disse faktorene mener hun kan bidra positivt til utøvelsen av det foreslåtte verv. 2. vara: Marianne Løkke Bosted: Lillestrøm Stilling: Seksjon for nevrorehab., AHUS Utdanning: Høgskolen i Oslo -78, Storfag jus, I ferd med å avslutte hovedfag. Yrkeserfaring: Fysikalsk institutt, Sykehus, Praksisveileder Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt. Forhandlingsutvalget i NFF, Leder for kvinnefronten Beskrivelse av kandidaten: Hun er skolert, arbeider i klinikken, er arbeidsom, grundig og dyktig. Hun håper på å kunne påvirke teorigrunnlaget i fysioterapifaget og bidra til mangfold i kunnskapsforståelsen. Reidar Slokvik Bosted: Akkerhaugen Stilling: Privat praksis. Utdanning: Oslo Videreutdanning i MT. I tillegg 2-årig lærerskole og 1-årig idrettsutdannelse. Yrkeserfaring: Oslo Trygdekontor, ulike privat private praksiser og ved institusjon for psykisk funksjonshemmede. Organisasjonserfaring: sittet i styret for NFFs lokallag, lokallaget for lærerlaget og i ulike frivillige organisasjoner. Beskrivelse av kandidaten: Reidar har lang yrkespraksis fra flere områder. Han har vært aktiv i frivillig organisasjonsarbeid i 40 år, har evne til å se hovedlinjene, er ikke detaljopptatt, og er forhandlingsvillig. Han føler han kan medvirke til en balansert vurdering i jobben i desisjonsutvalget. Unni Bilden Bosted: Storslett Stilling: Privatpraktiserende Utdanning: Statens fysioterapihøgskole i Oslo årig videreutdanning i generell fysioterapi, 5 vt studie i tverrfaglig veiledningspedagogikk, videreutdanning i elektroterapi Diverse kurs i regi av NFF. Yrkeserfaring: Kommunehelsetjeneste bl a sjefsfysioterapeut, sykehus, arbeid ved et slagrehabiliteringsteam, privatpraksis. Organisasjonserfaring: Tidligere sentralstyremedlem NFF, representant i Fondstyret, Fondstyreleder. Også en god del organisasjonserfaring gjennom idrett. Beskrivelse av kandidaten: Har lang fartstid innen NFF og kjenner organisasjonen. Har en periode i desisjonsutvalget bak seg, og har også jobbet en del med regnskap i forbindelse med fondstyrevervet. Vara: Petter Elvestad Bosted: Tjøme Stilling: Privatpraktiserende fysioterapeut Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Bergen, 1990 Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut i sju år, helsesjef i tre år, privat praktiserende i seks år. Organisasjonserfaring: Avd leder NFF avd Vestfold i tre år. Beskrivelse av kandidaten: Petter har vært vara til desisjonsutvalget også i den siste tre års perioden. Andre foreslåtte kandidater: Magnar Jørpeland Foreslagsstiller: Gjenvalg Bosted: Stavanger Stilling: Privat praksis og konsulent i ergonomi, forebyggende fysioterapi Utdanning: Fysioterapi London 1975, Pedagogisk videreutdanning for fysioterapeuter. videreutdanning i forebyggende fysioterapi, ergonomi, 1 år ved Sosialpedagogisk høgskole. Yrkeserfaring: Privat praksis, deltidsjobber som bedriftsfysioterapeut, Kursleder for NFF og annet konsulentarbeid. Organisasjonserfaring: Varamedlem i Fondsstyret, tillitsvalgt for privatpraktiserende fysioterapeuter i Stavanger. Tidligere nestleder og styremedlem i PFG. Medlem av forhandlingsutvalget og privat råd i NFF. Beskrivelse av kandidaten: Etter en periode med opplæring i fondsstyret, ønsker han å jobbe videre med å spre resultater av forskningen. Videre ønsker han å stimulere medlemmene til etter og videre- utdanning. Han samarbeider godt med andre og kjenner organisasjonen godt. 21. LANDSMØTE NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 17

9 Etisk Utvalg Leder + fire faste medlemmer + to varamedlemmer Leder: Trond Wiesener Bosted: Tromsø Stilling: Høgskolelektor Utdanning: Fysioterapi Tyskland 1973 Yrkeserfaring: Jobbet innen privat praksis Organisasjonserfaring: Medlem Etisk utvalg fra 1991, leder fra Beskrivelse av kandidaten: Opptatt av faglig oppdatering på hva som er kvalitet i fysioterapi. Jobbet med etikk som kvalitet og faglig standard knyttet til refleksjon over egne holdninger, verdier og handlinger. Har vært med å utforme beskrivelse av hva fysioterapi er. Opptatt av at arbeidet innen Etisk utvalg skal være en rettesnor for hvordan fysioterapeuter skal forholde seg i sin praksis. Fire faste medlemmer 1. Sissel Godal Bosted: Rissa Stilling: Avdelingsleder Fysio Ergoterapitjenesten Rissa kommune. Privat praksis. Utdanning: Oslo Ortopediske Institutt Yrkeserfaring: Sykehuset Haukeland, nevrologisk avdeling. Privat praksis i Rauland og Bærum Organisasjonserfaring: Aktiv kommunepolitiker, styreverv i NFF avd.sør-trøndelag. Medlem av Etisk utvalg i flere perioder. Medlem av Medisinsk etisk forskningskomite. Beskrivelse av kandidaten: Hun har lang erfaring med etiske problemstillinger. Ser viktigheten med samhandling og kommunikasjon, ønsker å bruke det til å komme frem til konklusjoner i kompliserte saker. 2. Merete Brandt Stilling: Sjefsfysioterapeut ved Aker Universitetssykehus HF Utdanning: Norsk Mensendieck skole 1974 Yrkeserfaring: Kombinert institutt- og sykehuspraksis på Røde Kors klinikk. Ortopedisk fysioterapeut og sjefsfysioterapeut ved KMI / Sophies Minde. Rådgiver for sjefsfysioterapeut på RH. Organisasjonserfaring: Medlem av Etisk utv.1999, medlem av NFFs informatikkutv. Vært med å opprette Norsk forening for håndterapi. Styremedl., kasserer og leder i samme forening. Flere vitenskaplige artikler om ortopedi og håndkirurgi Beskrivelse av kandidaten: Ønsker å jobbe for at fysioterapeuter arbeider faglig forsvarlig og med personlig integritet. Opptatt at Etisk utv. skal gripe inn ved kritikkverdig fysioterapi. 3. Ingunn Fylkesnes Bosted: Jakobsli Stilling: Skaun kommune, 50 % leder rehab. tjenesten og 50 % barnefysioterapeut Utdanning: Fysioterapiutdanningen i Bergen, 1986 Yrkeserfaring: 4 år i HVPU i Bodø, 10 år på Nordland Sentralsykehus og 2 1/2 år som sjefsfysioterapeut på Nordlandssykehuset. Organisasjonserfaring: Leder Bodø og omegns lokallag NFF, nestleder NFF Nordland, tillitsvalgt NFF Beskrivelse av kandidaten: Evnen til å se flere sider av en sak, interesse for organisasjonsarbeid. Vil være med å påvirke fysioterapeuter i forhold til forsvarlig praksis innen fagfeltet. To varamedlemmer 1. Anne Ervik Bosted: Bjørnemyr Stilling: Kommunefysioterapeut. Veileder Utdanning: Statens Fysioterapiskole Lederutdanning og veilederutdanning HiO. Spesialist i ortopedi. Yrkeserfaring: Sykehus og kommunehelsetjenesten. Undervisningserfaringer fra flere høgskoler og andre fora. Kursleder i NFF Organisasjonserfaring: Tillitsvalgterfaring fra flere områder (RH, styret i Sophies Minde, verneombud, utarbeidelse av NFFs modulkurs.) Styreerfaringer fra div. frivillige organisasjoner. Beskrivelse av kandidaten: Er ryddig og reflektert. Opptatt av etiske spørsmål. Evner å se en sak fra flere sider. 4. Anders Aasheim Bosted: Kvaløysletta Stilling: Folkehelserådgiver, Fylkesmannen i Troms, helseavdelingen. Utdanning: Bergen fysioterapihøgskole Videreutdanning i pedagogisk veiledning Yrkeserfaring: Kommunehelsetjenesten, Arbeidstilsynet og Fylkeslegekontoret. Organisasjonserfaring: Etisk utvalg fra 1995, leder og andre verv i NFF avd. Troms. Ekstern representant i styret ved Høgskolen i Tromsø. Verv tilknyttet barnehage og skole. Beskrivelse av kandidaten: Ryddig og nøyaktig i arbeid med kompliserte saker. Kjenner myndighetenes arbeid med kvalitet og faglig forsvarlighet i helsetjenesten. Jobbet mye med utviklingsarbeid innen folkehelsen. Opptatt av kvalitet innen fysioterapi og at etisk utvalg må være løsningsorientert og ivareta alle involverte parter på en god måte. Andre foreslåtte: Ingen 2. Hervor Braathen Bosted: Brandbu Stilling: Privatpraksis ved Psykomotorisk Fysioterapi, Gran Utdanning: Statens Fysioterapiskole, Oslo Videreutdanning Psykomotorisk fysioterapi 1988 Yrkeserfaring: Allsidig former innen privat praksis, forskjellige steder i landet. Organisasjonserfaring: Styreverv Nord-Trøndelag og Oppland. Styreverv på lokallags- og fylkeslagsnivå i politiske organisasjoner. Verv i menighetsråd. Beskrivelse av kandidaten: Har erfaring fra personalkonflikter, øvrige forhandlinger. Nøye med å innhente nok relevante opplysninger før man fatter beslutninger. Ser som viktig å vurdere og belyse saker fra ulike vinkler. Appellutvalget Fem medlemmer 1. Kristin Mourud Stilling: Privatpraktiserende fysioterapeut m avtale. Utdanning: Fysioterapi England 1974 Yrkeserfaring: Sunnaas sykehus, Radium hospitalet Organisasjonserfaring: PFG, Privat råd. Leder av velforening, President i Rotary Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har lang fartstid innen organisasjonen og har deltatt på mange fronter. Hun er saklig og ryddig, lyttende, engasjert, empatisk og utholdende. 2. Heather R. Nicol Stilling: Privat praksis. Utdanning: Fysioterapi New Zealand 1972 Spesialist i Manuell terapi Yrkeserfaring: Sykehus i New Zealand. og Canada, rehabilitering og privatpraksis i Oslo og London.. Organisasjonserfaring: Styret PFG 2 perioder. Oslo Avd./ Kontaktperson for MT i Oslo. NFF's Valgkomité -2 perioder. Delegat fra Norge: IFOMT (International Federationof Orthopaedic Manipulative Therapists). God kjennskap til lover og regler som omfatter privat praksis. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten er dyktig til å belyse og grundig drøfte saker. Hun er utholdende, empatisk og saklig. Har meget godt kjennskap til organisasjonen. 3. Pekka Mykkeltvedt Bosted: Laksevåg Stilling: Privat praksis m avtale Utdanning: Mensendieckhøgskolen 1982 Oslo Yrkeserfaring: Privat praksis Organisasjonserfaring: Avd.leder NFF avd. Hordaland, mange sentrale TV-kurs. Sitter i appellutvalget nå. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har stor kjennskap til organisasjonen og lovverket. Har vært engasjert på mange fronter i NFF. Er ryddig og engasjert. 18 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 21. LANDSMØTE

10 4. Magnar Jørpeland Bosted: Stavanger Stilling: Privat praksis og konsulent i ergonomi. Utdanning: Mensendieckskolen i Oslo Pedagogisk videreutd for fysiot., videreutd i forebyggende fysiot., sosialped høgskole. Yrkeserfaring: Privat praksis, bedriftsfysioterapeut og kursleder for NFF. Organisasjonserfaring: Kontaktperson, vara til Fondsstyret, nestleder og styremedlem i PFG, medlem av forhandlingsutvalget og Privat Råd. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har godt kjennskap til organisasjonen og lovverket gjennom delaktighet og engasjement. Behagelig adferd, lyttende og alltid smilende. 5. Grete Østensjø Waage Bosted: Haugesund Stilling: Virksomhetsleder for rehabiliteringstjenesten i Karmøy kommune. Utdanning: Oslo ortopediske institutt NFFs spesialist i rehab., nevrologisk fysiot, kollegaveileder, org og ledelse. Yrkeserfaring: Sykehusarbeid ved Sunnaas, Aker og Haugesund (sjefsfysioterapeut i Haugesund), kommunefysioterapeut, fagkonsulent for fysioterapi i Rogaland fylke. Organisasjonserfaring: TV, avd.leder Oslo, Sentral- og Fondsstyremedlem. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har god kjennskap til organisasjonen gjennom ulike sentrale verv. Kandidaten er møysommelig og dyktig i sitt arbeid. Hun er positiv og diplomatisk. Andre foreslåtte kandidater: Ingen Lovutvalget Leder + fire medlemmer Leder: Inga Bilberg Bosted: Stavern Stilling: Fysioterapeut Sykehuset i Vestfold, Larvik Utdanning: Statens Fysioterapiskole, Oslo 1967 Yrkeserfaring: Sykehuspraksis Telemark Sentralsykehus, Sentralsykehuset i Akershus, Vest- Agder Sentralsykehus, Rikshospitalet. Sjefsfysioterapeut ved VASS og RH. Direktør ved Kysthospitalet ved Stavern. Generalsekretær i NFF. Kommunefysioterapeut i Vågå. Organisasjonserfaring: Styremedlem i Telemark NFF, Akershus NFF, Vest-Agder NFF og Vestfold NFF. Leder i Vest- Agder og Vestfold NFF. Beskrivelse av kandidaten: Har lang organisasjons- og yrkeserfaring. Fortsetter som leder i neste periode og vil sørge for god tyngde og erfaring i Lovutvalget. Fire medlemmer 1. Jan Hoel Gulbrandsen Bosted: Eidsvoll Stilling: Fagkonsulent innen rehabilitering i Stiftelsen Helse og Rehabilitering Utdanning: Fysioterapihøyskolen i Oslo, 1983 Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut. Leder av rehabiliteringstjenesten. Pleie- og omsorgsleder og helseleder. Organisasjonserfaring: Flere styreverv i NFF avd.akershus. Sittet i Lovutvalget og Desisjonsutvalget i NFF. Leder og flere styreverv innen idretten. Beskrivelse av kandidaten: Har sittet to perioder i Lovutvalget, og har derfor erfaring og innsikt i problemstillinger inne lovverket. God kjennskap til organisasjonen. Opptatt av at lovverket må ære oppdatert i forhold til dagens aktivitet og gjeldende praksis. 2. Birthe C. Hansson Bosted: Eiksmarka Stilling: Sekretariatsleder, Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Utdanning: Fysioterapihøyskolen i Oslo, 1974 Yrkeserfaring: Klinisk praksis på Hernes Institutt, RH, DNR. Utdanningskonsulent i NFF. Organisasjonserfaring: Plasstillitsvalgt DNR, styremedlem, revisor / regnskapskontrollør og medlem av stipendkomiteen i NFF avd.akershus. Deltatt på Landsmøter, Lederkonferanser og Representantmøter siden Styreleder i velforening. Beskrivelse av kandidaten: Har lang kjennskap og erfaring innad i organisasjonen. Er strukturert og ryddig, har god formell forståelse og evne til prinsipp- og konsekvensvurdering. Har bygget opp og ledet Fondets sekretariat. Ønsker å bidra til at NFFs lover og vedtekter har en form som gjør dem tilgjengelige, forståelige og anvendbare for organisasjonen. 3. Terje Løberg Bosted: Hamar Stilling: Avdelingssjef Fysioterapiavdelingen Sykehuset Innlandet Hamar Utdanning: Statens Fysioterapihøgskole, Oslo Lederutdanning Høyskolen i Hedmark. Yrkeserfaring: Sykehus siden 1974, mesteparten av tiden i lederstilling. Organisasjonserfaring: Tillitsverv i NFF avd. Hedmark som avd.leder, landsmøtedelegat, medlem av hovedutvalget og forhandlingsutvalget. Medlem av IT-utvalget og Lovutvalget i NFF. Diverse tillitsverv innen idretten i Hamar. Beskrivelse av kandidaten: Har mangeårig erfaring fra lovarbeid innen frivillig idrettsarbeid. Sittet i lovutvalget siste periode. 4. Bjørg Langeland, Bosted: Lier Stilling: Rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utdanning: Statens Fysioterapiskole, Oslo Ledeutdanning for helsesektoren, NKI. Organisasjonsteori og Personaladministrasjon, Hordaland/Sogn og Fjordane distriktshøgskole, 1. avdeling juridisk embetseksamen, UiO. Yrkeserfaring: Fysioterapeut ved Sophies Minde, Sunnaas Sykehus, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Ledende og sjefsfysioterapeut ved Haukeland Sykehus. Sjefsfysioterapeut ved Buskerud Sentralsykehus. Førstekonsulent Fylkeslegen i Oslo. Organisasjonserfaring: Sentralstyret, Institusjonshelsetjenesteutvalget og Redaksjonsutvalget i NFF. Vararepresentant i Fondsstyret. Var med å starte interessegruppen i ortopedi. Vært med i styrer i idrettslag. Beskrivelse av kandidaten: Kjenner godt til organisasjonen. Jobber til daglig opp mot lovverket, relevant erfaring i lovutvalget. Andre foreslåtte: Ingen 21. LANDSMØTE NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 19

11 Ankeutvalget Tre faste medlemmer + ett varamedlem Kjersti Strand Bosted: Tromsø Stilling: Privatpraktiserende manuellterapeut Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo Manuell terapi. Pedagogikk mellomfag. Pedagogisk seminar. Engelsk mellomfag. Yrkeserfaring: Sykehus og privat praksis Organisasjonserfaring: Styreverv i NFF avd. Troms og i faggruppen for manuell terapi. Div styreverv i forretningsøyemed og i idrettslige sammenhenger. Sitter i styret for Nordnorsk forum for idrettsfysioterapi Beskrivelse av kandidaten: Ryddig, systematisk og klartenkt. Hun er opptatt av faglig kompetansehevning og kvalitetssikring og vil kunne bidra med å stille krav til god faglig standard i evt. ankesøknader. Ragnhild Bech Stilling: Bydelsfysioterapeut i Oslo Utdanning: Statens Fysioterapiskole i Oslo, Can san. Spesialist i barnefysioterapi. Yrkeserfaring: Div. fysioterapipraksis med barn. Organisasjonserfaring: Hun har hatt flere verv i faggruppen for barnefysioterapi og NFF avd. Oslo. Har drevet med internasjonalt arbeid gjennom Norsk medisinsk Komité for Midtøsten, Norsk Folkehjelp, Palestinagruppene i Norge, NFF Beskrivelse av kandidaten: Hun har meget god faglig innsikt og er fagpolitisk godt orientert. Har spesiell interesse for spesialistordningen i NFF. Bibba Benum Bosted: Trondheim Stilling: Bedriftshelsetjeneste Utdanning: Oslo Ortopediske Institutt Oslo Spesialist i helse- og miljøarbeid, med diverse tilleggsutdanning. Pedagogikk. Personalutvikling og ledelse. Yrkeserfaring: Kommunehelsetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Organisasjonserfaring: Styreverv i Ergonomigruppen og NFF sentralt, bl.a. siste perioden i Ankeutvalget som varamedlem. Flere kommunale og frivillige verv i lokalmiljøet. Beskrivelse av kandidaten: Hun har lang erfaring som spesialist i helse- og miljøarbeid, og har godt grunnlag for å kunne vurdere ankesaker. Vara: Fred Hatlebrekke Stilling: Privatpraktiserende Utdanning: Statens Fysioterapihøgskole i Oslo Manuell terapi. Praksisveilederstudiet ved Høgskolen i Oslo. Yrkeserfaring: Privat praksis. Idrettsfysioterapi. Organisasjonserfaring: Styreverv i faggruppen for manuell terapi. Beskrivelse av kandidaten: Mange års erfaring som spesialist i manuell terapi har gjort ham godt skikket til å vurdere ankesaker. Valgkomiteen Leder + fire medlemmer Leder: Øivind Heyn Bosted: Larvik Stilling: Privat praksis med avtale i Larvik Utdanning: Fysioterapi Berlin 1975 Yrkeserfaring: 2 år på sykehus, ellers privat praksis på institutt Organisasjonserfaring: 6 år som avdelingsleder i Vestfold. Kontaktperson for priv.praksis. Styremedlem i PFG. Sittet i privat råd NFF i 2 perioder. Kommunestyret i Larvik i en periode. Beskrivelse av kandidaten: Stor delaktighet i organisasjonen over mange år. Har kjennskap til mange kolleger. Jobbet for opprettelsen av Kontaktpersonordningen gjennom Privat Råd. Fire medlemmer: 1. Lars Kirkerud Bosted: Haslum Stilling: Privatpraktiserende på Bekkestua, Bærum Utdanning: Fysioterapiutdanningen i Berlin, 1985 Yrkeserfaring: Jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut hele tiden. Organisasjonserfaring: Diverse styreverv i NFF avd.akershus og PFG. Forhandlingsutvalget I NFF. En periode i sentralstyret NFF. Trenerjobb innen lokalidretten. Beskrivelse av kandidaten: Kjenner organisasjonen godt. Opptatt av å ha et sterkt NFF, med de riktige personene i de forskjellige vervene. 2. Tone Næss Bosted: Kristiansand Stilling: Fysioterapeut på Spesialsykehuset for Rehabilitering, Kristiansand Utdanning: Fysioterapi høgskolen Sør-Trøndelag, 2002 Yrkeserfaring: Spesialsykehuset i Kristiansand. Fysioterapeut for Våg Vipers Organisasjonserfaring: Leder og nestleder for LandsUtvalget, Fysio Norge. Medlem av arbeidsgruppen som startet UFF. Delegat NFFs Landsmøte. Avdelingsleder NFF Vest-Agder. Beskrivelse av kandidaten: Kjenner organisasjonen godt både fra tiden som student, turnuskandidat og nå som arbeidstaker og avdelingsleder. Hatt diverse verv knyttet opp til NFF. Ønsker å flere unge til å ta verv i NFF, var med å starte UFF. 3. Siri Hellandsjø Bosted: Tranby Stilling: Privatpraktiserende fysioterapeut Utdanning: Fysioterapiutdanningen i Skottland, Videreutdanning innen nevrologi og rehabilitering, veiledning og forebyggende helsearbeid. Yrkeserfaring: Privat praksis og kommunehelsetjenesten. Sykehus. Organisasjonserfaring: Sittet som leder i NFF avd.buskerud. 2 perioder i sentralstyret, hvor en som leder i Næringsutvalget. Forhandlingsutvalget. Beskrivelse av kandidaten: Lang fartstid innad i organisasjonen. God kjennskap til medlemsmassen. Bør kunne tilføre Valgkomiteen mye. 4. Gerty Lund Bosted: Lommedalen. Stilling: Avdelingsledende fysioterapeut, Martina Hansens Hospital Utdanning: Mensendieckutdanningen Cand. mag. som omfatter fysioterapi, pedagogikk mellomfag, livssyn og etikk. Helse og sosialadm. Spesialist i rehabilitering. Yrkeserfaring: Fysioterapeut ved Menighetssøsterhjemmet og Oslo Sanitetsforenings Reumatismesykehus. Lærer ved Mensendickutdanningen. Organisasjonserfaring: Studentrep. i NFFs sentralstyret, plasstillitsvalgt. Styremedlem i interessegruppen i ortopedi, medlem av spesialistrådet. Avdelingsleder NFF avd. Akershus. Div. utvalg Martina Hansens Hospital. Beskrivelse av kandidaten: Har et stort engasjement. Kjenner organisasjonen godt, vært fremtredene på NFFs lederkonferanse. Opptatt av å finne de rette personene med de rette kvalifikasjoner i de sentrale verv. 20 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 21. LANDSMØTE

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Leder: Birgit Gran (gjenvalg) 1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Videreutdanning: Alder: 57 Bosted: 5099 Bergen Stilling: Enhetsleder for ergo- og fysioterapitjenesten i Fana og

Detaljer

Leder: Elin Engeseth (ny)

Leder: Elin Engeseth (ny) Leder: Elin Engeseth (ny) 1970 Statens fysioterapiskole, Oslo Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi 1995 Spesialist MNFF 1996 98 Arbeidsliv, organisasjon og ledelse, UiB /UiO 2001 2002 Rehabilitering

Detaljer

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo Leder: Ragnhild Bech (gjenvalg) Alder: 61 Bosted: 0276 Oslo Stilling: fysioterapeut i skolen Tlf. privat: 22 52 53 11 Tlf. arbeid: 953 07 302 E-post: ragnhildbech@hotmail.com Can.san. Avsluttet på UIO

Detaljer

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder)

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) 2009 (Vår) Høgskolen i Oslo. Helse- og sosialforvaltning (15 studiepoeng) 2007 (Høst) Høgskolen i Oslo. Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis

Detaljer

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen Leder: Stig Salberg (ny) 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen 1981 turnus ved Sykehuset Levanger og Vårtun opplæringssenter

Detaljer

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Leder: Olai Myklebust (gjenvalg) 1970 Oslo Videreutdanning: 1979 Pedagogikk Privatpraksis 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Alder:

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Leder: Karianne Bruun Haugen (ny)

Leder: Karianne Bruun Haugen (ny) Leder: Karianne Bruun Haugen (ny) 2011 2012 Videreutdanning i ledelse, organisasjon og arbeidsrett, Høgskolen i Oslo og Akershus 1999 2001 BSc fysioterapi, Høgskolen i Tromsø 1996 1998 BSc Physiotherapy,

Detaljer

Mal- presentasjon kandidater til regionlederverv. Else Høgalmen Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region Vest

Mal- presentasjon kandidater til regionlederverv. Else Høgalmen Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region Vest Mal- presentasjon kandidater til regionlederverv Else Høgalmen Alder: 60 år Bosted: 4019 Stavanger Stilling: Seksjonsleder Terapiavdelingen, Tlf. privat: 99395376 Tlf. arbeid: 51518316 E-post: hoee@sus.no

Detaljer

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland Valg 2007 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor

Detaljer

Utdanning: Bachelor i fysioterapi, Fysioterapiskolen i Aalborg, Danmark, 1999 2002

Utdanning: Bachelor i fysioterapi, Fysioterapiskolen i Aalborg, Danmark, 1999 2002 Leder: Per Olav Peersen (ny) Bachelor i fysioterapi, Fysioterapiskolen i Aalborg, Danmark, 1999 2002 2002 2003 Barnefysioterapeut, Vennesla kommune 2003 2005 Kommunefysioterapeut, Songdalen kommune 2004

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut i Kristiansand

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut i Kristiansand [Bozidar Gardasevic Porsveien 25 4629 Kristiansand Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region Sør Øst Stilling: Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut i Kristiansand Tlf.: 95053526 E-post:

Detaljer

Mona Renate Henriksen Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region Østfold

Mona Renate Henriksen Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region Østfold Mona Renate Henriksen Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region Østfold Alder: 42 år Bosted: 1786 Halden Stilling: Fysioterapeut for barn og unge, Halden kommune Tlf. privat: 922 40 699 Tlf.

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Kjerstin Fet Vindenes Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region midt

Kjerstin Fet Vindenes Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region midt Kjerstin Fet Vindenes Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region midt Alder: 37 år Bosted: Ålesund Stilling: Psykomotorisk fysioterapeut i privat praksis med driftsavtale Tlf. privat: 93636460

Detaljer

COLUMNA Nr. 2, april 2005

COLUMNA Nr. 2, april 2005 COLUMNA Nr. 2, april 2005 - et organ for NFFs medlemmer i Østfold I dette nummer: Lederskifte og nytt styre i avdelingen Mona Kajanus takker for seg i Østfold, men fortsetter i Ansatt Råd. Rapport fra

Detaljer

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005.

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005. Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, Her settes NFFs logo. innkaller til årsmøte år 2005. Alle medlemmer i Norsk Fysioterapeut Forbund, avd. Vestfold, innkalles med dette til årsmøte. Sted: Peppe

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Deltakerliste 26.10.11 Rehabiliteringsuka, Regional fagkonferanse, Bergen

Deltakerliste 26.10.11 Rehabiliteringsuka, Regional fagkonferanse, Bergen Navn Stilling Arbeidssted Alfredsen,Marie Thorne turnusfysioterapeut Fysioterapiavd.Eidfjord kommune Alvheim,Knut fysioterapeut Kvinnherad kommune Andersen,Steinar brukerrepresentant Helse Vest RHF Apeland,May

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15.

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Sak 11: Valg Sak 11.1: Arbeidsutvalget Valgkomiteens innstilling følger på de neste sidene. Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Gardermoen, 21.3.2015

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Prosessveiledere KS Nord-Norge

Prosessveiledere KS Nord-Norge Prosessveiledere KS Nord-Norge Torbjørn Evanger (f 1947) Tlf: 90834385 e-post: torbjorn.evanger@nordtroms.net bosted: 9152 Sørkjosen Sosialøkonomi, bedriftsøkonomi, personal/ arbeidspsykologi, næringsutvikling/

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Ledelse og organisering i offentlig sektor Skreddersydde videreutdanningsprogram BI skreddersydd program for Rådmenn, Skole- og barnehagesektoren,

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r

NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r Medlemsavis for Norsk Fysioterapeutforbund Vest Agder Vår 2008 Årgang 12. Andre nettutgave Redaktører: Cathrine Carter og Tone Ness I denne avisa kan du blant annet lese

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: og Oversikt over revidering av og endringer i lover for Norsk Fysioterapeutforbund, Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper Bakgrunn Dette saksdokumentet fra og er utarbeidet

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten KE Fysioterapitjenesten i Levanger - organisering, kapasitet og behov fremover o Fysioterapi o Oppbygging av fysioterapitilbudet i Norge o Organisering og kapasitet i Levanger o Behov fremover Fysioterapi

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!!

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!! NFF AVDELING NORDLAND LOKALAVISA 1 Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Nummer 1-2009 LOKALAVISA NFF AV DELING NORDLAND Klinikkdannelse i UNN HF. Hva gjøres i forhold til finansieringsordningen?

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15.

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15. SAK 11. 6. Valg av valgkomite perioden 2015-19 Innstiling fra valgkomiteen Einar Ingebrigtsen Født 1954 Hordaland Leder (ny) i VK Vernepleier 1996, videreutd. administrasjon/ledelse, veiledning. Nå: miljøterapeut

Detaljer

Slagbehandlingskjeden Bergen

Slagbehandlingskjeden Bergen Slagbehandlingskjeden Bergen Tverrfaglig og tverrinstitusjonell forskning Bente Gjelsvik 13.10.2011 Slagbehandlingskjeden Bergen Samarbeidspartnere Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus (HUS) Avdeling

Detaljer

HANDLINSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Årsrapport 2009. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad. Årsrapport 2009 Side 1 av 5. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad

Årsrapport 2009. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad. Årsrapport 2009 Side 1 av 5. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad Årsrapport 2009 Side 1 av 5 Årsrapport 2009 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV FAKTA OM VIRKSOMHETEN: Resultatenhetsleder: Marianne Sommersten Brutto utgifter i 2009: kr. 20 208 000 Antall ansatte

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Sluttrapport Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Anbefalt: Elisabeth Fahsing Dato: 29.01.2010 Godkjent: Dato: Innhold 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Mål

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene Møtesaksnummer 08/11 Saksnummer 2011/50 Dato 24. januar 2011 Kontaktperson Jan Marcus Sverre Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling til møte 1/2011 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet

AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet Lill Tone Grahl-Jacobsen Prosjektleder Gardermoen 17.april 2008 2005 INITIATIVTAKERE TIL AKSJON HELSEFAGARBEIDER 3 arbeidsgiverorganisasjoner KS

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR STUDENTER PÅ SOSIALARBEIDERUTDANNINGENE (SOSIONOM, BARNEVERNSPEDAGOG, VERNEPLEIER) 1. Hva ønsker du å bruke utdanningen til? Bli en god sosialarbeider Bruke

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Avtalehjemmelen blir tildelt i samsvar med til enhver tid gjeldende avtale mellom KS og NFF (ASA 4313).

Avtalehjemmelen blir tildelt i samsvar med til enhver tid gjeldende avtale mellom KS og NFF (ASA 4313). Kvalsund er en kyst- og fjordkommune i Vest Finnmark med ca 1100 innbyggere. Kommunen har full barnehagedekning og gode helsetjenester. Områdene i kommunen gir fine muligheter til friluftsliv i en vakker

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer