Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005."

Transkript

1 Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, Her settes NFFs logo. innkaller til årsmøte år Alle medlemmer i Norsk Fysioterapeut Forbund, avd. Vestfold, innkalles med dette til årsmøte. Sted: Peppe s Pizza, Tønsberg Dato: Onsdag 9. mars 2005 klokka Sakliste: 1. Åpning. 2. Valg av ordstyrer. 3. Godkjenning av innkalling og sakliste. 4. Valg av referenter, protokollunderskrivere og tellekorps. 5. Årsberetning 2004 fra styret, inkludert årsberetninger fra faste utvalg. 6. Regnskap Innkomne saker til årsmøtet. 8. Handlingsplan Budsjett Valg. Bevertning etter møtet. Erik Schrader-Nielsen fra Sentralstyret kommer.

2 Sak 5, Årsberetning fra styret. ÅRSBERETNING FOR NFF AVD. VESTFOLD Beretningen gjelder for perioden 1.jan - 31.des STYRETS SAMMENSETNING: Leder Morten de Lange Nestleder Bettina R. Nilsson ( ) Kasserer Kjersti Huneide Sekretær Kirsti Riiser Styremedlem Ole Morten Skog Styremedlem Guro N. Eriksen Styremedlem Vegard Pihl Moen ( ) 3. LANDSMØTEDELEGATER: Morten de Lange (leder), Frans Uyttendaele, Hans Jan Wang Hansen 4. VALGKOMITE: Styret har ivaretatt denne funksjonen. 5. KURSUTVALG: Ole Morten Skog (styrets representant) og Even E. Eriksen. 6. MEDLEMSMØTEKOMITE: Styret har ikke oppnevnt egen komite for alle medlemsmøter, men brukt ad hoc komiteer til møter og seminarer. 7. AVDELINGENS ENGASJEMENT I KURS, SEMINARER O.L. Avdelingsleder deltok på Ledermøte våren Landsmøtet fant sted på Lillehammer desember, der alle delegatene deltok. 8. ANTALL STYREMØTER I PERIODEN: 8 9. ANTALL SAKER I PERIODEN: ca STYRET HAR VÆRT REPRESENTERT VED FØLGENDE MØTER: UHO Vestfold møte Planlegging av vårsamling UHO. 11. STYRETS MEDLEMMER HAR DELTATT VED FØLGENDE KONFERANSER/KURS: Morten de Lange ledertrening deltok 3 av 4 ganger i Ole Morten Skog Videreutdanning i fysioterapi for barn og ungdom, Høgskolen i Oslo.

3 Kirsti Riiser Helsefremmende og forebyggende arbeid, i Drammen, november Kjersti Huneide MTT kurs, Oslo, mai Guro N. Eriksen MEDLEMMER I ANDRE SENTRALE VERV: Lovutvalget : Inga Bilberg ( , ble gjenvalgt på landsmøtet 2004) Valgkomiteen : Tine Møller og Øyvind Heyn Fag- og spesialistrådet : Tine Luberth Desisjonsutvalget : Petter Elvestad (varamedlem) Faggruppe for ergonomi : Hein Dag Torgersen Ansatt råd : Morten de Lange ( , tok ikke gjenvalg) 13. ANTALL MEDLEMSMØTER I PERIODEN: 3 pluss høstseminar. Årsmøte , Sandefjord Motor Hotell, 15 frammøtte Medlemsmøte , på Peppe s Pizza i Tønsberg. Veiledning hva er det? v/ Christine Lie, ca. 15 frammøtte. Den store fysioterapidagen, , på Hotell Klubben i Tønsberg, ca. 50 deltagere. Foredrag ved Monica Klungland Torstveit Osteoporose og Grethe Myklebust Kneskader. Medlemsmøte angående Landsmøtet 2004, på Haugar Kunstmuseum i Tønsberg, 6 deltagere (styret samt delegatene) 14. KURSKOMITEENS BERETNING for 2004: Avdelingen har i 2004 vært vertsfylke for følgende 2 kurs: Kurs #1: Veiledning og kommunikasjon 1 (1.ukes modulkurs) Sted: Tønsberg; Rica Hotell Klubben Tid: 30.august 3.september 2004 Antall deltagere: 24 (fulltegnet) Kursansvarlig: Vippen Fleischer og Kari Anette Bruusgaard Lokal kurskontakt: Hilde Trandokken (Tønsberg) Kurs #2: Bevegelse, avspenning og mestring (Del av kursrekken i Beveg Deg - serien) Sted: Tønsberg; Bullsgt. 2B, kjelleren til Vestfold Fysioterapi DA og Friske Tønsberg. Tid: 11. og 12.oktober 2004 Antall deltagere: 24 (fulltegnet) Kursleder: Alette Ottesen, spesialist i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi. Lokal kurskontakt: Margit Torød (Horten) Begge kursene var fulltegnet og ble avholdt med gode tilbakemeldinger både fra kursdeltagere og kursledere.

4 Til begge kursene var det kurskomiteèn i avdelingsstyret (Ole-Morten og Bettina) som organiserte lokaliteter, mens rollen som lokal kurskontakt ble ivaretatt gjennom to deltagende fysioterapeuter fra henholdsvis Tønsberg og Horten kommune. 15. ANTALL MEDLEMMER I AVDELINGEN PR : ANTALL MEDLEMMER I AVDELINGEN PR : OVERSIKT OVER INVENTAR OG UTSTYR I AVDELINGEN: 1 stk. Compaq bærbar PC, 2001-modell, 1 stk Lexmark fargeskriver, 1 stk. skriver Deskjet stk. telefon TBK Luna, 1 stk. kopimaskin Konica 1112, Det finnes også et lite lager av skrivepapir og konvolutter. 18. STYRETS VIRKSOMHET I PERIODEN: Kontakt med medlemmene: Medlemsbrev. Informasjon til medlemmene har gått ut i tre medlemsbrev, samt noen e-poster til de som har oppgitt dette til NFF. Kontakt med tillitsvalgte og kontaktpersoner: Det ble ikke avholdt noe slikt møte i 2004, dette ble etterspurt av noen og bør holdes i Kontakt med delegatene: Det ble avholdt to møter delegatene i mellom, samt medlemsmøte 22.november. Underutvalgene: Ingen møter ble avholdt med disse i 2004, kommunikasjon med kurskomiteen ble ivaretatt på styremøtene. Medlemsmøtene: Frammøte på årsmøtet ble ikke så godt så forventet, spesielt siden det var landsmøtevalg. Den store fysioterapidagen i høst ble en stor suksess, både faglig og i forhold til antall påmeldte. Dette var veldig gledelig og bør fortsette i denne formen ser det ut til. Medlemsmøtet i sommer ble også godt mottatt, det er positivt at det går an å trekke folk i Vestfold også i juni. Delegatmøtet i november var særdeles dårlig besøkt, her dukket bare styret og delegatene opp, dette vitner om at medlemmene kanskje ikke har noe særlig interesse av både fag og fagpolitikk utover hver enkelts praksis.

5 Økonomi i avdelingen. Avdelingens økonomi er meget solid og har vært det over mange år. 19. KONTAKT MED SENTRALE LEDD I ORGANISASJONEN: Det holdes jevnlig kontakt med sekretariatet via e-post og telefon. 20. STYRET HAR GITT UTTALELSER I FØLGENDE SAKER: Ingen.

6 Sak 6. Regnskap 2004

7 Sak 7. Innkomne saker til årsmøtet Ingen innkomne saker.

8 Sak 8 Handlingsplan 2005 Forslag til Styrets Handlingsplan 2005 Tiltak Ansvar Frist 1. Arrangere ett møte pr. år mellom styret og Styret kursutvalget og valgkomiteen. 2. Gjennomføre ett medlemsmøte i vårsemesteret og ett Styret i høstsemesteret i tillegg til årsmøte og høstseminar. 3. Gjennomføre høstseminar Styret 4. Sende 5 medlemsbrev til samtlige medlemmer Leder 5. Sørge for informasjon til tillitsvalgte, kontaktpersoner, Leder medlemmer i faste utvalg og styret ved utsending av Intern-nytt og annet nyhetsmateriale fra NFF sentralt 6. Arrangere et informasjonsmøte for tillitsvalgte og Styret kontaktpersoner 7. Oppdatere informasjonen på Webhotellet Styret 8. Oppdatere prosedyrepermen, og sørge for at relevant materiale derfra bringes til rette vedkommendes kunnskap. Styret Sak 9 Budsjett Se budsjettkolonne i regnskapssaken.

9 Sak 10 Valg VALG 2005 A. Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2004: Leder: Morten de Lange Horten kommune (ikke på valg) Nestleder: Bettina R. Nilsson HMS-tjenesten i Vestfold (har gått ut) Kasserer: Kjersti Huneide Revetal Manuell terapi (ikke på valg) Sekretær: Kirsti Riiser (ikke på valg) Styremedlemmer: Vegard Pihl Moen SSR, Stavern (har gått ut) Ole Morten Skog Tønsberg kommune (tar gjenvalg) Guro N. Eriksen Borre Fysioterapi (tar gjenvalg) Valgkomiteens forslag: Nye styremedlemmer: Elsebeth Glad Sykehuset i Vestfold B. Valgkomite Valgkomiteen er ikke brukt, styret har tatt denne jobben. Valgkomiteens forslag: Nye medlemmer : C. Regnskapskontrollør Regnskapskontrollør: Terje Tollefsen (??????) Valgkomiteens forslag:

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Sør-trønder n. Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider. Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling?

Sør-trønder n. Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider. Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling? Sør-trønder n Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling? Julemøte 9.desember Rica Nidelven Hotel kl 1830 Avdelingsstyret 2004-2005 Avdelingsleder

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012 kl18:00 PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund Kart se her SAKSLISTE Sak: 1/12 Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer