Mal- presentasjon kandidater til regionlederverv. Else Høgalmen Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal- presentasjon kandidater til regionlederverv. Else Høgalmen Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region Vest"

Transkript

1 Mal- presentasjon kandidater til regionlederverv Else Høgalmen Alder: 60 år Bosted: 4019 Stavanger Stilling: Seksjonsleder Terapiavdelingen, Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: eller 1974: Psykologi grunnfag, Universitetet i Bergen 1976: Fysioterapiskolen i Oslo 1998: Helseetikk, Høgskolen i Stavanger 2003: Administrasjon og ledelse i Helsesektoren, Høgskolen i Stavanger 1977: Turnustjeneste Haraldsplass sykehus, Bergen : Fysioterapeut Haraldsplass, Bergen 1981-dd: Fysioterapeut ved Sentralsjukehuset i Rogaland/Stavanger Universitetssykehus med klinisk erfaring fra fysioterapi innen ortopedi, kirurgi, intensiv og plastikkirurgi : Assisterende sjeffysioterapeut : Fagleder fysioterapi 2012-dd: Seksjonsleder Terapiavdelingen : Plasstillitsvalgt, Sentralsjukehuset i Rogaland : Leder NFF avd. Sør-Rogaland : Styremedlem i Norsk forening for håndterapeuter Jeg har lang fartstid som kliniker og med administrative oppgaver i sykehus og har en god oversikt over utviklingen i sykehusfysioterapi gjennom de siste årene. Jeg er strukturert og målrettet i arbeidet som leder av en avdeling på ca. 40 personer og 4

2 yrkesgrupper. Jeg er opptatt av at de ansatte skal ha best mulig kompetanse for å gjøre jobben sin. Fritiden brukes på fysisk aktivitet, lesing og familie, spesielt på barnebarn.

3 Mal- presentasjon kandidater til regionlederverv [Fornavn] [Etternavn] Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region [X] Alder: 63 år Bosted: 5106, Øvre Ervik Stilling: Næringsdrivende fysioteraput Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: Forsvarets Sanitet, Håkonsvern Fysioterapi, West Middlesex School of Physiotherapy, UK 1977 Barneklinikken Haukeland Sykehus Nilsen Fysikalske inst. Åsane /Bergen (leietager) Stadion Fysikalske, Bergen (leietager) Jentsch Fysikalske, Sandefjord (leietager) Centrum Fysioterapi Sandefjord ( Medeier m/100% avtale) Fysioterapeutene Jentch og Gleditsh DA Sandefjord ( Medeier m/100% avtale) Le Gym Fysioterapi Åsane/Bergen (Medeier 20% avtale) Le Gym Fysioterapi Åsane/Bergen (Medeier 100% avtale) Styremedlem NFF Vestfold Styremedlem PFG Styremedlem NFF Hordaland Styremedlem PFG Leder PFG Medlem av Privat råd Norsk representant IPPA Har lang erfaring fra NFF, og har vært aktivt med i de to siste omstruktureringer av organisasjonen. Erfaring både lokalt og sentralt. Variert erfaring i privat praksis med og uten fullt driftstilskudd.

4 Bakgrunn som både eier og leier. Privat praksis og næringsdrivende fysioterapeuter har helt egne premisser for å drive sitt yrke, uten det vern ansatte har. Dette krever ekstra oppmerksomhet og kompetanse av vår interesseorganisasjon. Jeg ønsker å ha innflytelse til å sikre dette!

5 Rita Lysne Alder: 54 år Bosted: 6887 Lærdal Stilling: Sjefsfysioterapeut Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: Pedagogikk grunnfag Universitetet i Oslo Fysioterapeututdanning, Høgskolen i Bergen Helse og sosialadministrasjon årsstudium (deltids) Høgskulen i Sogn og Fjordane Helsefag hovedfag, fysioterapivitenskap Universitetet i Bergen : diverse vikariat, privatpraksis, kommunehelseteneste : Haukeland sjukehus, fysioterapeut medisinsk og onkologisk avd : Lærdal kommune, kommunefysioterapeut : Lærdal sjukehus, leiar av fysioterapiavd., turnusrettleiar, studentrettleiar Styremedlem NFF avd. Hordaland 1990 talet Styremedlem NFF avd Sogn og Fjordane? årsmøtedelegat frå Sogn og Fjordane Siste halvdel av 1990 talet : Hovudtillitsvald Sogn og Fjordane fylkeskommune. Eg feirar 30 interessante år som fysioterapeut i år. Gjennom arbeidet med stadig nye studentar og turnuskandidatar får eg nye impulsar, trong for og lyst til å halde meg fagleg oppdatert. Eg er oppteken av fysioterapifaget sin eigenart, og kva det kan bidra med i ein tverrfagleg samanheng. Oppgåvegliding mellom helsepersonell er interessant både ressursmessig og fagleg. Fysioterapeuten bør vere ein sentral aktør i den utviklinga.

6 Eli Skrede Alder: 31 Bosted: 6843 Skei i Jølster Stilling: Fysioterapeut Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: : Grunnfag Idrett, Høgskulen i Sogn og Fjordane : Bachelor Fysioterapi, Høgskolen i Sør-Trøndelag : Vidareutdanning fysioterapi for born, Høgskolen i Oslo og Akershus : Turnusteneste ved Hauglandssenteret Rehabiliteringssenter : Turnusteneste i Fjaler Kommune : 70% driftstilskot, 30% kommunal fysioterapeut i Hyllestad Kommune, vikariat : Fysioterapeut ved tverrfagleg poliklinikk «Raskere Tilbake», Helse Førde : Kommunal fysioterapeut i Naustdal Kommune, vikar 2010-d.d: Kommunal fysioterapeut i Jølster Kommune, ansvar for born og unge : Kasserar i NFF Sogn og Fjordane 2010-dd: Plasstillitsvald for NFF i Jølster Kommune 2010: Delegat for Sogn og Fjordane på Landsmøte i Trondheim 2013: Delegat for Sogn og Fjordane på Landsmøte på Hamar : Styremedlem og sekretær i Jølster Idrettslag Eg har gjennom ei relativt kort arbeidskarriere vore heldig og fått jobba innan fleire område i helsetenesta. Arbeidserfaring frå både kommunal sektor, privat sektor og helseforetak/2.linjetenesta har gitt meg innblikk i utfordringar i helsesektoren via ulike fysioterapeutperspektiv. Gjennom fire år i lokalavdelinga og to landsmøtedeltakingar har eg tileigna meg kunnskap om organisasjonen NFF slik den har vore, og slik den er tenkt å bli dei neste åra.

7 Mal- presentasjon kandidater til regionlederverv Gro Annette Noremark Alder: 32 år Bosted: 5226 Nesttun Stilling: Konsulent og privatpraktiserende fysioterapeut Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: Personalpsykologi, enkeltemne, Universitetet i Bergen Fysioterapi- Bachelor- University College Nordjylland d.d.: Konsulent hos Statoil ASA 2009-d.d. : Fysioterapeut v/ Askøy Terapi- uten driftsavtale : Fysioterapeut v/ Askøy Terapi- med driftsavtale : Fysioterapeut v/ Casas Heddy, Lanzarote Miljøterapeut ved dagsenterenheten PU, Bergen Kommune Nestleder NFF avd. Hordaland Har vært nestleder i avd. Hordaland det siste året og jeg synes det har vært spennende å få innsyn NFFs arbeid og arbeide for medlemmene. Jeg ønsker å være med videre for å gjøre en innsats for å synliggjøre fysioterapeuters kompetanse og arbeide etter NFFs visjoner. Jeg ønsker å se NFF på arenaer hvor det mulighet å påvirke, både nasjonalt og lokalt. Vi skal også ivareta det enkelte medlem med tanke på de utfordinger de har i sin arbeidshverdag og være et attraktivt forbund for medlemmene.

8 Kine Tveten Alder: 27 år Bosted: 5015, Bergen Stilling: Fysioterapeut, MSc Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: Januar 2011 Bachelorgrad i fysioterapi, Profesjonshøjskolen Metropol, København Juni 2013 Mastergrad i fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen 2011 Bispebjerg hospital, ortopedkirurgisk avdeling 2011 Bergen Legevakt 2012 Barnas Fysioterapisenter og Turbo Ingen Klinisk erfaring fra arbeid med mennesker innenfor helse og omsorg i ulike aldere og situasjoner. God faglig kunnskap i fysioterapi, med hovedinteresse innenfor habilitering/rehabilitering med hovedvekt på barn, ungdom og unge voksne, fysisk aktivitet, veiledning samt kunnskapsbasert praksis, vitenskapelig metode og prosjektarbeid. Interesse for kvalitet i fysioterapiutdanningen og har erfaring som praksisveileder og sensor. Trives med organisering og ønsker organisasjonserfaring. Har godt humør og er positivt innstilt til nye utfordringer.

9 Anette Gruenbeck Manouri Varamedlem Region Vest Alder: 44 år Bosted:5576 Øvre Vats Stilling: fysioterapeut i privat praksis med 70 % driftstilskudd Tlf. privat: / Tlf. arbeid: E-post: Fysioterapiutdanning ved Med. Fagskole Brandenburg (Tyskland) 2004 Godkjenning som fysioterapeut i Norge Fysioterapeut i privat praksis i Berlin (Tyskland) Ansatt som sykevikar i pleien på sykehjem i Vindafjord kommune Vikariat som kommunefysioterapeut i Etne kommune Ansatt på sykehjem i Vindafjord kommune Fysioterapeut Haugesund sykehus Fysioterapeut i privat Praksis med driftstilskudd i Vindafjord kommune i styre NFF Rogaland Kontaktperson for de private fysioterapeuter i Vindafjord kommune 2002 flyttet jeg med mann og 2 døtre til Norge. Jeg er veldig glad i naturen og fysisk aktivitet og ville beskrive meg som en både fag- og samfunnpolitisk engasjert person. Ved siden av NFF har jeg vært i flere styre i forskjellige lag og foreninger. I jobbsammenheng jobber jeg for tverrfaglig samarbeid mellom de private og kommunal ansatte fysioterapeuter i kommunen. For meg er det viktig å få folk i fysisk aktivitet og til å lære seg å mestre problemene sine på egen hånd.