Brukerveiledning - MittDFS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning - MittDFS"

Transkript

1 Brukerveiledning - MittDFS Versjon 11, 6/ Innhold Innlogging Mitt DFS... 3 VK Skytterlag... 4 Medlemmer:... 4 Opprett nytt medlem:... 5 Bytt skytterlag:... 6 Avslutt medlemskap:... 7 Bytt passord på medlem:... 7 Medlem sist endret:... 8 Kontingentrutiner... 8 Problem med utskrift av medlemsgiro? Æresmedlemmer Purring Registrere innbetalinger Nye medlemmer etter kontingentkjøring Skytterlagsinfo Kontaktinformasjon: Melding til medlemmer: Lage medlemsliste på excel Skytebaneregister Skjermbildet for Anlegg Hvordan finne koordinater på 17 Hvordan legge inn skytebaner tilknyttet ett anlegg? Hvordan finne kompassretning? Utvalg/verv Merker og sentrale kurs Ajourhold merker Registrere stevner og sette opp påmelding: Rapporter: Resultatoversikt Resultater eget lag Stevner uten resultat Skyttere uten ID på stevner

2 Rapporteringsskjema (innrapportering til DFS) Årsrapport klubben

3 Innlogging Mitt DFS For å logge inn i Mitt DFS, trenger du en SkytterID. Den får du ved å kontakte ditt lokale skytterlag. Etter at du har logget inn har, avhengig av din rolle i skytterlaget tilgang til forskjellige funksjoner. Som ordinært medlem av et skytterlag har du f.eks. tilgang på dine påmeldinger, resultater, ajourholde adresseinfo m.m. -Trykk også Mitt DFS for å logge ut. Punktene under er en oppsummering over det du kan gjøre på de innloggede sidene Glemt passord: Denne funksjonen finner du også på innloggings skjermbildet. Bruk av denne forutsetter at du har registrert din e-postadresse. På de innloggede sidene kan du benytte denne til å få tilsendt nytt passord. Ledelsen i ditt skytterlag er gitt mulighet til å bytte passord for deg via Mitt DFS løsningen dersom det er behov for dette. Alternativt kan man kontakte Endre passord: Her kan du endre ditt passord. Mine påmeldinger: Gir oversikt over alle stevner du er påmeldt på, fram i tid. Mine påmeldte: Gir oversikt over andre du har meldt på Mine resultater: Gir oversikt over dine egne resultater, på stevner som arrangør har publisert resultater fra. Mitt skytterlags påmeldinger: Gir oversikt over hvilke stevner medlemmer i skytterlaget er påmeldt på. Mine venner/finn ID: Her kan man søke på medlemmer blant alle skytterlag og bli venner med andre. Man kan melde venner på stevner. Personalia: Her kan du selv gå inn å endre på adresse, fødselsdato, telefon, ditt eget bankkontonummer (til hjelp for ditt skytterlag når de skal utbetale premiepenger til deg). Klasse kan ikke medlemmene endre selv, det må skytterlaget gjøre. Oppgave: Sjekk egen personalia, og oppdatert denne Finn venn/ bli venn med noen 3

4 VK Skytterlag Meny VK Skytterl. gir deg tilgang til verktøykassen for skytterlaget. Når du logger deg inn og har ett verv som skytterlagsleder, eller er skytterlagsadmin, kommer denne menyen automatisk fram. Leder i utvalget «Skytterlagsstyret», samt alle som ligger i utvalget «Skytterlagsadmin» har tilgang til menyvalget Vk skytterl. Medlemmer: Her får du en oversikt over skytterlagets medlemmer, ref skjermbilde under. Ved å klikke på medlemmets navn kan du åpne medlemmets profil for å redigere adresse, klasse, medlemstype m.m. Du kan også legge inn merker. På grunn av at abonnementsregisteret til Norsk Skyttertidende i samme løsning, er skytterlagets styre ansvarlig for at medlemslisten til enhver tid er ajour. Ved å klikke på "Historiske medlemmer" og deretter "Hent" får du opp alle medlemmer i laget som er utmeldt. Ved å holde musepeker over navnet på et medlem kan man få opp informasjon som er registrert om medlemmet: 4

5 Man kan også velge å vise bare en valgt medlemstype, eller en valgt klasse ved å benytte filtreringsmenyen. Man kan klikke i heading, for å sortere lista. F.eks. kan man klikke på Fødselsdato og lista sorteres på fødselsdato. Opprett nytt medlem: Når man oppretter nytt medlem er det viktig å huske på å angi medlemstype og klasse. Man må også hva som er første kontingent-år. Det er også en del andre påkrevde felter som må fylles ut. Når man legger inn ett nytt medlem får medlemmet automatisk tildelt en skytterid når man lagrer. 5

6 Det er SkytterID man skal logge inn med første gang. Det første passordet er det samme som postnummer. Den enkelte medlem kan senere endre på passordet med funksjonen «Bytt passord», fra innloggingsbildet, eller skytterlaget kan endre passordet i medlemsregisteret (omtales på side 6 i denne veiledningen). Løsningen sjekker for eventuelle duplikat medlemmer som enten er aktive eller historiske, rett etter at man har tastet inn fornavn og etternavn. Etter at man har registrert et medlem med e-postadresse gir systemet en adgang for å sende en velkomst-epost til medlemmet med registrerte medlemsopplysninger. Bytt skytterlag: Velg «Bytt skytterlag» dersom medlemmer skal bytte skytterlag. Her forutsettes det at medlemmer har gjort opp alle sine forpliktelser i skytterlaget vedkommende flytter fra. NB! Systemet gjør ingen kontroll på at forutsetningene er tilfredsstilt. Det er skytterlaget som medlemmet flytter fra som foretar flyttingen. Man må velge hvilket skytterlag vedkommende skal bytte til, samt hvilket kontingentår som skal settes (bør om mulig avklares med mottakende skytterlag), og hvilken dato byttingen skal gjelde fra. Medlemmet og mottakende skytterlag får epost fra systemet når flyttingen blir registrert i systemet. Treningsskytter, studentskytter (utgår fra 1/1-13) og støttemedlem er medlemmer fra andre skytterlag. Ved å klikke på disse vises alle som er i disse kategoriene. Disse telles ikke med på årsrapporten. Man kan være medlem av så mange skytterlag man vil, men du kan kun representere et skytterlag. Du kan f.eks være treningsmedlem i en annet. TIPS! Dersom ett medlem som ligger under historiske medlemmer skal begynne igjen så går man bare inn på medlemmet, øverst i bildet ligger det en linje Aktiver medlemskap. Legg inn medlemstype og datoen medlemskapet gjelder fra, samt første kontingentår. Klikk deretter Aktiver medlemskap. Nå er medlemmet aktivt igjen. 6

7 Avslutt medlemskap: Medlemskap på medlemmer kan avsluttes ved å velge arkfanen «Avslutt medlemskap» på medlemmets profilside. Her må man legge inn Årsak (nedtrekks meny) samt legge inn dato for hvilken dag medlemskapet skal avsluttes fra. Medlemmet havner i oversikten over historiske medlemmer når medlemskapet er avsluttet. Bytt passord på medlem: Under arkfanen «Mitt DFS» kan skytterlaget sette nytt passord for medlemmet dersom et medlem skulle ha glemt sitt passord kan skytterlagets ledelse (skytterlags-admin) bytte passord for medlemmet ved å gå inn i medlemslisten, klikke på det aktuelle medlemmet og velge arkfanen «Mitt DFS» som illustrert under. Velg haken «Endre passord» for å aktivere passordfeltene. Skriv inn passordet i begge de åpne feltene, og trykk «Lagre» knappen. 7

8 Medlem sist endret: Du kan se når medlemmet sist er endret og når siste kontingent er registrert på medlemmet under arkfanen Profil/Medlemskap Kontingentrutiner NB! Det er svært viktig å presisere at alle skytterlag må registrere innbetaling av medlemskontingent i dette systemet. Dette på grunn av dokumentasjon av medlemskap til DFS sentralt/skytterkontoret. Selv om man har skrevet ut og registrert medlemskontingent i ett annet system, så må man likevel generere kontingent og registrere innbetaling her. Det er ifølge Skytterkontoret dette som er eneste godkjente dokumentasjon på betalende medlemmer i skytterlag (Trenger ikke skrive ut giro!!) Første steg er å gå inn på valget Rediger medlemspriser og sette korrekt kontingent på alle medlemstyper. Ikke aktive medlemstyper skal ha prisen = 0. Tips! Dersom 2. års juniorer som rykker opp til senior må du huske å endre medlemstype før du genererer kontingent, dersom det er relevant for ditt skytterlag. Når man endrer medlemstype på et medlem, bortfaller allerede kjørte krav, og kontingent må kjøres på nytt for dette medlemmet. Kontakt ved problemer med å kjøre ny kontingent. 8

9 Neste steg er å klikke på «Kontingentkjøring». Vi anbefaler at men velger medlemstype «Alle». Skal man kjøre differensiert kontingent pr medlemstype så må man kjøre en og en, noe som er litt tungvint. Legg inn girotekst. Legg merke til tekst på medlemskort. Man kan selv legge inn girotekster som kommer på giro. Klikk nå «Generer medlemskontingent». Det blir nå det laget en ny bunke nederst i skjermbildet. (Forutsetningen for å få generert medlemskontingent er at eventuelle tidligere kjørte bunker er godkjent eller slettet) Det kan ta opptil 4 minutter å generere medlemskontingent, så vær tålmodig. Det er nå svært viktig at man ikke klikker Godkjenn enda, men klikker på «Til utskrift» for å se giroer Godkjenne bør man først gjøre når man er 100% sikker på at alt er ok med utskrift og kontingentsatser, og er klar til å registrere innbetalinger, men senest 31/12 det året kontingenten er kjørt. Dersom du ikke godkjenner bunken før 31/12 i det året du har kjørt kontingent, kan du kan få problemer med neste års kontingentkjøring for medlemmer som er i en åpen bunke. Oppdager man at medlemssatsene var feil eller noe annet så kan man bare slette bunken og generere på nytt etter at eventuelle feil er korrigert. Så lenge man ikke har godkjent så kan man slette og generere så mye man vil! NB! hvis man ikke skal skrive ut, men bare godkjenne innbetalinger, kan man nå klikke «Godkjenn» på bunken. (Giroer kan kjøpes fra Skytterkontoret. Se vår nettbutikk på 9

10 Når man trykker «Til utskrift» kommer man til rapport-funksjonen. Trykk «Hent rapport» for å vise rapporten. Velg den markerte knappen (se bildet under) for å få opp medlemsgiroene i en PDF-fil. Dette anbefales. Fra PDF kan du skrive ut videre til skriver. Problem med utskrift av medlemsgiro? Enkelte opplever ved utskrift av PDF at teksten på girodelen står for høyt, særlig KID-linjen. Dette kommer om oftest av at Adobe Reader prøver å krympe utskriften til å passe på en side. Ved utskrift av PDF-fil men endre på dette. Vi nettleseren Chrome, ser valget ut som vist til høyre. Fjern haken for «Tilpass til siden». Ved utskrift via Adobe Reader, se under. Velg Fil - Skriv ut, da åpner det seg et bilde, der velger du under Sidehåndtering: Sideskalering settes til Ingen 10

11 Æresmedlemmer Medlemsgiro til æresmedlemmer. I og med at systemet ikke skriver ut giroer der beløpet er satt til kr 0,-, har vi løst dette ved å lage en Rapport. Man kan skrive ut rapporten "Medlemskontingent giro Gratis". Du må legge inn årstall og medlemstype (1008 for æresmedlem), og da vil du få en rapport pris satt til 0, med ovennevnte utvalg. Purring Under menyvalget Kontingentrutinger kan du skrive ut purring på e-post eller pr brev. Purring pr epost kan kun sendes til de medlemmer som har registrert epostadresse på sin profil. På purring pr brev fyller du inn hvilket år purringen gjelder for, samt forfallsdato. I tillegg kan du legge inn en egen purretekst. Du kan senere gjenbruke denne purreteksten ved å taste J i vist i illustrasjonen under. 11

12 Registrere innbetalinger Før man kan registrere innbetalinger må man klikke Godkjenn på bunken som inneholder den aktuelle betalingen. For å registrere innbetalinger klikker du på "Registrer innbetaling". Marker de som har betalt og klikk "Lagre valgte". Registrere innbetalinger gjøres ved å klikke på menyvalget Registrer innbetalinger. Det anbefales sterkt at innbetalinger registreres med senest 31/12 det året kontingenten er innbetalt, for å få korrekte rapporter for innbetalings-året. NB! Dersom man endrer medlemstype etter at kontingent er kjørt, men før man registrerer innbetalingen, vil kontingentkjøringen for det aktuelle medlemmet bli slettet. Man må da kjøre kontingent på nytt før man registrerer innbetalingen. Marker de som har betalt og klikk Lagre valgte, som vist på illustrasjonen over. NB! Husk å evt. endre dato, og evt beløp dersom det er ett annet beløp. Har man registrert på feil person eller gjort en annen feil, kan dette rettes opp ved å skrive inn ett minus beløp (f.eks -250) i beløpsfeltet, og deretter lagre. Nye medlemmer etter kontingentkjøring Medlemsgiro til nyinnmeldte: Dersom du får nyinnmeldte etter å ha kjørt og godkjent kontingentkjøring, kan du etter å ha lagt inn et eller flere nye medlemmer kjøre ny kontingentkjøring. Da opprettes en egen bunke med for kun de nye medlemmene. Medlemmer som meldes inn i desember blir ikke med på kontingentkjøring før i januar året etter. 12

13 Skytterlagsinfo Kontaktinformasjon: Her legger skytterlaget inn informasjon om laget. Det er svært viktig at skytterlaget oppdaterer adresseinformasjonen her, da dette brukes av Skytterkontoret ved utsending av post. Det er informasjonen her som skrives ut på medlemsgiro. Teksten fra kontaktinformasjon, brukes også på presentasjonssiden av skytterlaget som du finner ved å søke etter skytterlaget på Melding til medlemmer: Under Melding til Medlemmer kan skytterlaget legge til melding til et enkeltmedlem eller til alle medlemmer og tidsstyre når disse meldingene skal fremkomme. Trykk «Legg til ny» for å legge til ny melding: 13

14 For å legge inn en melding må det legges inn fra og til-dato, selve meldingsteksten, samt at man må velge om meldingen er til et enkelt medlem eller til alle. Trykk «Opprett» for å lagre. En lagret melding kan ikke endres. Den må slettes og eventuelt lages på nytt. Meldingen vil fremstå slik som vist under på den enkelte medlems innloggingsbilde Oppgave: Oppdater skytterlagsinfo Legg inn melding til deg selv og sjekk denne. Slett deretter meldingen Lage medlemsliste på excel Du kan selv lage en egen excelfil med medlemmer fra Mitt-DFS. Dette forutsetter at du har rettigheter til å se arkfanen VK-skytterlag. Se vedlagte illustrasjon på hvordan du går fram. Filen inneholder kontaktinformasjon slik som adresser, telefonnumre og epost. Filen kan fint brukes om et flettegrunnlag for etiketter. Disse får du kjøpt i nettbutikken som du finner på Den beskrevne framgangsmåten kan også benyttes for å lage file i andre formater. Velg da ønsket format i stedet for xls som er illustrert i eksemplet. 14

15 Skytebaneregister. Skytebaneregisteret er ett samarbeidsprosjekt mellom Det frivillige Skyttervesen og Miljødirektoratet. Målet er å få registrert alle skytebaner i Norge, i første omgang eksisterende baner. Senere kan det være aktuelt å registrere også nedlagte baner. Det er spesielt viktig å få registrert Koordinater (UTM-33) på alle standplasser, samt lengde på skytebane og kompassretning. Disse opplysningene vil også bli brukt i en elektronisk skytebaneguide i DFS. Denne vil være tett integrert med påmeldingsløsningen. Her gis det en kort innføring i hvordan man legger inn opplysninger: Skytebaneregister finner du igjen under Vk skytterl, Skytterlagsinfo, og fane "skytebaneregister". Løsningen er bygget opp slik at man først velger type anlegg. Velg nedtrekksmenyen for å velge korrekt anlegg, trykk deretter «Vis valgte anlegg» Deretter kan du registrere informasjon på type anlegg. Det er 3 anlegg som kan velges. 1-Skyteanlegg ute, 2-Skyteanlegg-inne, og 3 Feltanlegg. - Skyteanlegg ute (skytterhus og alle skytebaner på utendørsanlegget). - Skyteanlegg inne (Typisk innendørsanlegg, f.eks. 15m. Kan ofte være samme koordinater som skyteanlegg ute, hvis innendørsbanen er på skytterhuset). - Feltanlegg (Dersom skytterlaget har ett fast feltanlegg, eller fast oppmøtested på sine skytinger her). Koordinater registrert på de 3 anleggene som nevnt over, vil være en del av den kommende elektroniske skytebaneguiden. 15

16 Skjermbildet for Anlegg. I øverste del legger man inn informasjon om skyteanlegget, navn på anlegget og koordinater. Klikk på "Kart" knappen og du får opp kartinformasjon. Mer informasjon om hvordan du finner koordinater kommer på neste side. Klikk på spørsmålstegnet ved siden av feltene for veiledning til utfyllling av det enkelte felt. Når alle opplysninger er lagt inn så klikk lagre. Når koordinater er lagt inn vil du få tilgang til linken «Test koordinater», som er illustrert under. Koordinatene og kompassretning kan ikke endres av skytterlaget etter at anlegget er registrert. Kontakt for å endre dette. 16

17 Hvordan finne koordinater på Søk deg fram til stedsnavn og zoom deg inn på skytterbanen. Når du har fått fram skytebanen så klikker du på markøren, og plasserer denne på skytterhuset. Deretter klikker du på markøren, og velger koordinatsystem UTM-33. Da får du opp koordinatene. Kopier koordinatene (kun tallene, ikke bokstavnene N og E) og lim de inn i skytebaneregisteret. 17

18 Hvordan legge inn skytebaner tilknyttet ett anlegg? Nå har du registrert ett eller flere anlegg. Da er tiden kommet for å legge inn skytebaner tilknyttet dette anlegget. Stå på anlegget. Klikk deretter "Legg til ny bane", hvis banen finnes fra før, så klikk på "Endre" for å endre opplysninger om skytebanen. NB! 100, 200, 300m baner er konvertert inn fra gammelt register, så her kan man klikke på "endre" for å sjekke at opplysninger stemmer. I første omgang er det viktig å registrere alle baner som brukes av skytterlaget. På sikt ønsker vi også å registrere alt av baner som ligger på området (leirdue, pistol, viltmål, etc. se drop down liste for oversikt over alle baner). Ved behov for å slette oppførte baner, ta kontakt med For feltene «Kompassretning» og «Lengde» skal det kun legges inn tallverdier. Se veiledning for å finne kompassretning på neste side. I skjermbildet over velg type bane du vil registrere. Legg deretter inn de andre opplysningene, og til slutt velger du «Lagre skytebane» Antall skudd pr år, skal også registreres. Det er da spesielt 100, 200 og 300m baner som er mest interessant. Klikk «Endre på en eksiterende bane dersom dette ikke er lagt inn under registrering av banen. 18

19 Koordinater legges inn på samme måte som du gjorde når du registrerte anlegget. «Koordinater», «Kompassretning» og «Lengde» skal det kun legges inn tallverdier. Se veiledning for å finne kompassretning se nederst på siden. Registrere nøyaktig lengde fra standplass til skiver, f.eks 198m. Hvordan finne kompassretning? Kompassretning finner du enklest ved å ta med ett kompass på standplass. Still deg midt på standplass, og pek med kompasset midt på skivene. Drei deretter kompasshuset slik at husets nord markering og kompass pil begge er mot nord. Hele kompasset holder du i retning mot skytebanen, deretter dreier du kompasshuset slik at det peker mot Nord. Da kan du lese av retningen (3), som i dette tilfellet er 110 grader. Ved behov for hjelp, ta kontakt med 19

20 Utvalg/verv Endringer i verv oppdaterer skytterlaget selv under «Utvalg/Verv» inne i Mitt-DFS». Skytterlaget bør minimum ha skytterlagsstyre oppført her. Den som er oppført med vervet «leder» i utvalget «Skytterlagsstyret» vil ha tilgang til arfkanen VK-skytterlag. I tillegg vil alle som ligger i utvalget «Skytterlagsadmin» også ha denne tilgangen. Et tips er å ikke sette sluttdato på disse vervene, da de er fort gjort å glemme når sluttdato er, og det resulterer i at man mister tilgang når sluttdato er passert. Ha som fast rutine at man oppdaterer verv dagen etter årsmøtet i stedet. Det kan også være lurt å endre adressen til skytterlaget under menyvalget «Skytterlagsinfo» (menyvalget rett over Utvalg/verv), når ny leder er valgt, og dette eventuelt medfører en annen postadresse til skytterlaget. For å legge til ett nytt verv, klikke man legge til. Deretter legger man inn fra dato, i feltet navn skriv inn min 2 bokstaver og det gjøres ett søk. Velg deretter vedkommende og hvilket verv vedkommende har. Klikk deretter opprett. For å avslutte ett verv, så legger man inn til dato, da vil vedkommende forsvinne fra utvalget. NB! Dersom et verv er feilaktig registrert så kan det slettes permanent ved at man går inn på ett medlem og velger fane verv. Her ligger alle tidligere verv, som det kan ryddes opp i! 20

21 Velg knappen Slett til høyre for vervet, for å slette vervet for godt. Da forsvinner også eventuell historikk, så dersom formålet er å avslutte vervet, velg til-dato i stedet for å slette. Eventuelle rettigheter som er basert på rollen som et medlem har i skytterlaget blir borte dersom vervet avsluttes eller slettes. Oppgave: Oppdater utvalg i skytterlaget Merker og sentrale kurs I dette skjermbildet kan du registrere merker eller sentrale kurs på et medlem. Søk fram skytter og trykke Hent For på få fram tidligere merker. Trykk deretter på linjen med [+] tasten for å legge til nye merker eller sentrale kurs som medlemmet har deltatt på Registrering av merker og sentrale kurs kan også gjøres ved at man går inn på ett medlems profil og velger fanen «Medaljer/merker». Ajourhold merker 21

22 Her legger man inn interne merker som det skytes om, i laget. En kan lage egne koder og merkenavn bare de ikke er like DFS sine koder. (B-koder og høyere). Dersom man vil registrere lokale kurs som medlemmet har deltatt på, kan man definere kurskoder her, f.eks med koden KU osv. NB! Noen skytterlag mangler kode for BR50, 350 klubben. Legg da inn dette merket selv. 22

23 Registrere stevner og sette opp påmelding: Se egen veiledning for dette på Rapporter: Under meny Rapporter er de diverse rapporter som er tilknyttet medlemssystemet, og her kan man skrive ut kontingentgiro, medlemslister, resultater med mer. I eksempel over er rapporten resultater pr. medlem liste valgt. Har angir man fra/til stevnedato, og klikk hent rapport. Rapport vises på skjerm. Det anbefales at man klikker på symbol som vist i bilde over for å eksportere filen til PDF. 23

24 Resultatoversikt Resultater eget lag Man kan få en oversikt over alle stevner som skyttere i eget skytterlag har deltatt på. Dette gjøres ved å velge menyvalget «Resultatoversikt» og deretter «Resultater eget lag» Sum antall deltakere fra eget lag og deres totale premie er listet ut i oversikten 24

25 Dersom man trykker på tallet for antall deltakere (her tallet 1 marker over) så får man en spesifisert oversikt over deltakere fra eget lag. Trykker man så på pluss-tegnet bak den enkelte skytter, så får man fram detaljene for den enkelte skytter. Stevner uten resultat Stevner som er avholdt, der hvor arrangør ikke har registrert resultater på enda, kan man få en oversikt over ved å velge menyvalget «Stevner uten resultat» 25

26 Skyttere uten ID på stevner Dersom noen av skytterlagets medlemmer på stevne uten at det er registrert SkytterID i påmeldling, noe som kan skje f.eks når man melder seg på ved oppmøte, vil de havne her. Skytterlagsleder/admin må da matche skytternavnet med skytterens ID. (Forutsetter at det er påmeldt med rett skytterlag). Se skjermbildet under. Klikk på endre og legg inn riktig SkytterID på vedkommende (bare begynn å skrive inn navnet, så søker systemet opp navn med ID). Rapporteringsskjema (innrapportering til DFS) Under menyvalget Skjema finnes en rekke elektroniske skjema for innrapportering til DFS Årsrapport Når det gjelder årsrapport og rutiner for dette vises det til egen veiledning for dette på 350-klubben Merker registreres på medlemmet under menyvalget Merker, eller på arkfanen Merker på den enkelte medlem sin profilside. Bestilling av merker og diplom gjøres under menyvalget Skjema (se illustrasjon over). 26

Veiledning skytebaneregister.

Veiledning skytebaneregister. Veiledning skytebaneregister. Skytebaneregisteret er ett samarbeidsprosjekt med Miljødirektoratet. Målet er å få registrert alle skytebaner i Norge, i første omgang eksisterende baner. I fase 2 kan det

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2014. Årsrapport skal for 2014 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet

Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet Brukerveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet 1 Dette er en brukerveiledning til lokallagenes tilgang til medlemsregisteret. I denne brukerveiledningen går man punkt for punkt gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Enkel veiledning: Under «tilbud» vil man få opp tilbud som ditt eget lag har gjort avtale med, eller DFS sentralt har en avtale med.

Enkel veiledning: Under «tilbud» vil man få opp tilbud som ditt eget lag har gjort avtale med, eller DFS sentralt har en avtale med. Noen få utvalgte lag er nå valgt ut til å teste siste versjon. Dere som er valgt ut vil få mer informasjon og tettere oppfølgning. Vi håper dere kan ta jobben med å få flest mulig i eget lag til å installere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Røde Kors. Ressurssystemet. Øvelser i bruk av ressurssystemet

Røde Kors. Ressurssystemet. Øvelser i bruk av ressurssystemet Røde Kors Ressurssystemet Øvelser i bruk av ressurssystemet Innhold 1. Ta Ressurssystemet i bruk Instruks for å opprette en bruker... 4 2. Har du glemt ditt passord?... 7 3. Hva finner du under menyene?...

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb for Klubb administrator rollen

Brukerveiledning for 123klubb for Klubb administrator rollen 02.10.2011 Brukerveiledning for 123klubb for Klubb administrator rollen (merk at det også finnes en brukerveiledning for klubbadministrator med etablerings -oppgaver. Denne finner du under MIN SIDE i link

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb for Klubbadministrator rollen

Brukerveiledning for 123klubb for Klubbadministrator rollen 11. november 2013 Brukerveiledning for 123klubb for Klubbadministrator rollen (merk at det også finnes en brukerveiledning for klubbadministrator med etablerings -oppgaver. Denne finner du under MIN SIDE

Detaljer

1. mars 2010. Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen

1. mars 2010. Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen 1. mars 2010 Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen Innhold Introduksjon... 4 Mål: Norges beste kontingentsverktøy... 4 Om brukerveiledningen... 4 Språkinnstillinger i Internett Explorer/valg

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen

Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen 11. november 2013 Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen 2013 KX Products as Besøksadr: Sognsvn 75 Ullevål stadion, 0855 Oslo, Norway Phone: +47 22 44 25 00 Email: post@kxp.no Web: www.kxp.no

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer