Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. / / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko."

Transkript

1 Forbundsnytt utgave 4 juni 2014 Sommer til lading før høstens nye strabaser Kampanjen i år viser resultater. Katten Bromms sang om diabetes type 2 har på under en måned blitt vist nær ganger på YouTube. Katter er lett å dele på sosiale media og vi har med denne enkle lille musikkvideoen klart å spre et viktig budskap om symptomer som kan være forårsaket av diabetes type 2, og med link til risikotesten på diabetesrisiko.no. Men musikkvideoen var uansett bare en del av den store innsatsen som ble lagt ned lokalt for å bevisstgjøre den norske befolkning. Det ble en vellykket kampanje takket være dere. Tusen takk til alle tillitsvalgte og ansatte for en fantastisk innsats. I tillegg til å bevisstgjøre samfunnet gjennom kampanjen, har vi hatt en vellykket dialog med stortingets politikere. Vi har satt diabetes på politisk dagsorden hos den nye regjeringen, og er i god dialog for å få på plass en handlingsplan for diabetesomsorgen. For å få et godt datagrunnlag å basere videre argumentasjon på, gjennomfører vi et forskningsprosjekt der vi henter inn data på manglende ressurser og kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Ved å kartlegge svakheter vil vi ikke bare ha et argumentasjonsgrunnlag ved utforming av en politisk handlingsplan, men for Diabetesforbundet vil det også gi oss grunnlag til å vite hvor vi må legge ressursene i vårt videre arbeid. Diabetesforbundet har som mål å være en kunnskapsleverandør på høyt nivå. Dette gjelder innen alle faktorer som er viktig for en god diabetesomsorg. På våre nettsider har kostholdsløsningen med gode oppskrifter for sunne, gode måltider også slått godt an, for at den enkelte skal kunne gjøre sine valg. Så da vil jeg bare avrunde med å oppfordre alle til å ta en liten ferie fra arbeidet ikke fra diabetesen men fra organisasjonsarbeidet. Finn tips og ideer til god mat og trening på nettsidene - nyt det i et godt sommervær og kom uthvilt tilbake til godt diabetesarbeid til høsten. Nina Skille Forbundsleder Foto: Colourbox

2 Sekretariatet i farta: Politisk kalender for april, mai og juni 1.4. Rådslaging om rehabilitering på Stortinget Seminar for brukerorganisasjoner om brukermedvirkning for innvandrere Konferanse om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet Møte med prioriteringsutvalget (Helse- og omsorgsdepartementet). Bjørnar er medlem av utvalget. Flere møter i løpet av denne perioden Årsmøte i ExtraStiftelsen, hvor Bjørnar er styreleder Helsekonferansen årets store begivenhet for alle som jobber med helse. Bjørnar holdt innlegg, mens Motivasjonsteamet drev pausetrimmen Diabetesfaglig seminar for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Diabetesforbundet ble invitert av komiteens leder, Kari Kjønaas Kjos Nina Skille og Trond Geir Jenssen deltok på fagrådsmøte i Helse-Nord Rådslaging om ny legemiddel lovgivning Møte i kontaktforum i Helse- og omsorgsdepartementet Møte i arbeidsgruppa for behandlingsretningslinjer i Helsedirektoratet Bjørnar leder møtet i Helse- og omsorgsdepartementets ekspertgruppe for brukere Generalsekretærenes frokost, Alliansen for ikke-smittsomme sykdommer (NCD), med Bjørnar, Anne-Lise Ryel fra Kreftforeningen, Lisbeth Rugtvedt fra Nasjonalforeningen fra folkehelsen, og Frode Jahren, LHL.

3 Møtte både brukere og myter I likhet med lokallag over hele landet, sto også sekretariatet på stand i kampanjeukene. TEKST CAMILLA KARSTENSEN FOTO KRISTIN ØYGARD løpet av to uker målte vi blodsukker I på 1148 personer i Oslo. Noen hadde allerede en diabetesdiagnose, men de aller fleste hadde det ikke. Totalt hadde 12,7 % av de som målte seg for høyt blodsukker. Det er selvfølgelig ikke det samme som at 146 personer hadde diabetes type 2, men gir utvilsomt en pekepinn på hvorvidt vedkommende bør måle HbA1c hos fastlegen. Å ta diabetespraten med fastlegen, var en anbefaling mange fikk. En delt by Tidligere studier har pekt på at det ikke bare er inntektene som er ulike på øst- og vestkanten i Oslo, det er også forskjeller på folks helse. Det er en tendens til at helsa er bra der inntektene er høye. Denne tendensen oppdaget vi også da vi stod på stand. Resultatet av blodsukkermålingene var for eksempel 9,45 prosentpoeng høyere på Grønland enn på Egertorget. Myter At det er et stort informasjonsbehov når det gjelder diabetes, er helt sikkert. Både de med og uten diagnosen hadde mange spørsmål. Blant annet er kosthold er tema som går igjen, noe den nye kostsiden på nett imøtekommer. I tillegg støtte vi på mange myter som kunne bli punktert på stedet; «Kan diabetesen min bli til type 1?» eller «Jeg har bare den lette typen av diabetes.» Vi møtte også på personer som hadde store bekymringer knyttet til sin diabetes, og som dessverre opplevde å ikke bli tatt på alvor. Likemannsarbeid De erfaringene vi skisserer over, er nok dessverre ikke unike for Oslo. På dette området er det nok flere tillitsvalgte over hele landet som kjenner seg igjen. Å stå på stand er likemannsarbeid i praksis. Det viser hvor viktig det er at Diabetesforbundet fortsetter å tale brukerens sak og setter brukerens behov på den politiske agendaen. Kampanjen Lynrask oppsummering i tall: har tatt diabetesrisikotesten så langt tok testen i kampanjeperioden. Det er seks ganger høyere enn normalen, som i gjennomsnitt er 675 for tre uker. Filmen om Bromm med diabetes har blitt sett ganger tallet går stadig oppover.

4 Flere testet seg på Frisklivssentralen Diabetes er et stort samfunnsproblem. Årlig koster diabetes samfunnet rundt ti milliarder kroner. Omtrent mennesker i Norge har diabetes, i tilegg er det mange udiagnostiserte. TEKST OG FOTO OMAIMA HASNAOUI OG SHAISTA BASIT YILMAZ Bydel Grorud har en høy andel innvandrere fra 151 ulike nasjoner, og kjenner problemstillingen godt. Mange lever under lave sosioøkonomiske vilkår tilknyttet livsstilsendringer etter migrasjon. Dette har ført til en økning av forekomsten diabetes type 2 og svangerskapsdiabetes. De har oftere høyere terskel for å ta kontakt med helsevesenet. Derfor er det viktig med et effektivt forebyggende tiltak. Folkehelsearbeidet har vært er en viktig del av Groruddalssatsningen. Overrepresentert Personer med minoritetsbakgrunn har ni ganger høyere sannsynlighet for å få diabetes. Her er det en del utfordringer; både genetisk, mangel på fysisk aktivitet, feil kosthold og dårlig kommunikasjon. Mange deltar på kurs for å få veiledning i hvordan man kan få en bedre livsstil, men det er svikt i kommunikasjonen og formidlingen av kunnskap. Utfordringene har vært å få folk med minoritetsbakgrunn til å snakke om sykdom. Erfaringene viser at innvandrere ikke ringer eller tar kontakt med oss på Diabeteslinjen ofte. Den mobile Diabeteslinjen driver med oppsøkende arbeid som et forebyggende tiltak. Spesielt når det gjelder bevisstgjøring av livsstilssykdommer. Vi må ut på steder hvor folk møtes og samles, for å forklare hva vi jobber med og spre kunnskap om forebygging av livsstilssykdommer. Veiledere fra Den mobile Diabeteslinjen er ute flere ganger i uken og holder informasjonsmøter «ute i felten», hvor folk med minoritetsbakgrunn samles. Diabetesdag Diabetesforbundet og Frisklivssentralen på Grorud tok tak i helseutfordringene i Groruddalen, og arrangerte en diabetesdag den 10. april. Programmet for dagen bestod av blodsukkermåling, diabetesrisikotesten, veiledning og informasjon om forebygging av diabetes type 2 på flere minoritetsspråk; urdu, punjabi, hindi, engelsk, somali og spansk. Kommune- og bydelspolitikere var også representert. Leder for Helse- og sosialkomiteen i Grorud bydel, Mobashar Banaras (Ap), bydelsdirektør i Grorud bydel, Marit Jansen, og helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) var også tilstede. Banaras mener det er viktig å minske levekårsforskjellen i Groruddalen. Det var over 40 mennesker som testet seg under arrangementet. Diabetesforbundets hefter med informasjon om diabetes på tolv forskjellige språk var meget populære. 333

5 333 Test dere! Veilederne fra Den mobile diabeteslinjen brukte diabetesdagen på Frisklivssentralen til å gi et signal til personer med innvandrerbakgrunn, om at det er viktig å teste seg. En eldre mann fra Pakistan fryktet at han var i faresonen, men brøt ut i latter og jubel da han fikk resultatene. Han kjente til det faktum at han er mer disponibel pga. genetiske faktorer. Jeg prøver å spise sunt, og gå tur, men man vet aldri. Han synes tilbudet på Frisklivssentralen er viktig for å få flere til å teste seg. Det burde Motivasjonsseminar for minoritetsspråklige kvinner Twinkle Dawes fra Diabetesforbundet, som er koordintaor for Den mobile diabeteslinjen, åpnet seminaret på Holmlia bibliotek, og ønsket deltagerne velkommen i samarbeid med de tre store innvandrerkvinne-organisasjoner, som samarbeidet med Diabetesforbundet om dette tiltaket. Programmet bestod av to foredrag og utdeling av informasjonsmateriell på urdu. Kristin Øygard fra Diabetesforbundet holdt foredrag om trim med moro og glede, og viste noen praktiske øvelser med musikk tilbys oftere, det er viktig å vite om man har sykdommen. Dessuten da resultatene var positive, ga det meg en oppmuntring. Nå har jeg fått en motivasjon til å bli sunnere, påpekte mannen. Banaras uttalte; Det er veldig viktig med god folkeopplysning, og at man snakker åpent om folkesykdommer som diabetes. Å få tidlig diagnose er et viktig steg for å få god behandling og hindre senkomplikasjoner som hjerteproblemer, og nyre- og øyeskader. Vi kan ikke lenger ha dette som et tabuemne. og bevegelser. Alka Chawla som er indisk og ernæringsfysiolog snakket om hva diabetes er, og hvordan man kan gjøre små endringer i sine tradisjonelle matretter. Språket som Alka benyttet var punjabi, og det var mange spørsmål fra deltakerne. Kvelden ble avsluttet med et løfte til seg selv om å jobbe med en bestemt livsstilsendring, som de ønsket å få til. Dette seminaret var en oppfølging etter et tidligere seminar på høsten LNU-MIDLER 2014: Midler til barne- og ungdomsarbeid Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fordeler midler som har som mål å styrke det frivillige barne- og ungdomsarbeidet på lokalplan. Sekretariatet mottar midlene og fordeler til lokalforeningene. Dette skjer på høsten hvert år. Alle lokalforeningene som har minimum fem medlemmer under 26 år får tilskudd. Alle foreninger som oppfyller dette kravet får en grunnstøtte på kr 1 000,-. Resten av midlene fordeles etter antall medlemmer under 26 år. For å motta tilskudd må lokalforeningene sende bekreftelsesskjema til sekretariatet senest 1. oktober De dette er aktuelt for, vil motta brev om dette tidlig i september med vedlagt bekreftelsesskjema og retningslinjer. Midlene skal benyttes av lokalforeningene til aktiviteter for barn og unge under 26 år. Det kan også ytes tilskudd til lokalforeningene for «sponsing» av egenandeler på aktiviteter arrangert av andre, for eksempel fylkeslag og Ungdiabetes. Dersom dere synes det er vanskelig å arrangere noe for barn og ungdom i foreningen, kan det være lurt å ta kontakt med Barn/familieutvalget i fylket og/eller Ungdiabetes, for å høre om de kan være behjelpelige med et lokalt arrangement for sin målgruppe. Ellers kan det være en idé å samarbeide med andre lokalforeninger om ett eller flere arrangementer. Nytt av i år er at tildelte midler i 2014 må brukes innen 30. juni i kalenderåret etter tilskuddsåret (tildelte midler i 2013 måtte brukes innen 31. mai i år). Ubrukte midler skal tilbakebetales til Diabetesforbundet sentralt. Les gjerne mer om LNU Frifond organisasjon og last ned deres hefte «Ti tusen muligheter» på:

6 Norges første diabetesparlamentariker Stortinget har utpekt Sveinung Stensland (H) som Norges diabetesparlamentariker. Vi må tenkte globalt og handle lokalt. Det er viktig at Norge er med der det skjer, sier han. TEKST TURID G. SPILLING FOTO LINE HÅRKLAU Under Verdens diabeteskongress i Australia i 2013 ble det etablert et nettverk for diabetesrepresentanter. Nettverket består av diabetesparlamentarikere utpekt av det enkelte land. Disse skal blant annet jobbe mot diskriminering av personer med diabetes, jobbe for å sette diabetes på dagsorden samt skape en internasjonal plattform for utveksling av erfaring og kunnskap om diabetes. I etterkant av kongressen har Den internasjonale diabetesføderasjonen (IDF) oppfordret alle medlemsland til å utpeke en diabetesparlamentariker som skal være bindeleddet mellom IDFs parlamentarikergruppe og landenes regjering. Sveinung Stensland, medlem i Helse- og omsorgskomiteen, er godt fornøyd med sitt nye verv. Hvorfor mener du et slikt samarbeid er viktig? Diabetes er en sykdom som rammer stadig flere, over hele verden. Løsningene på diabetes finnes ikke bare nasjonalt og hos den enkelte pasient. Skal vi begrense omfanget og finne bedre behandling av diabetes, trengs mer oppmerksomhet og samarbeid globalt, sier Stensland og legger til: Det blir som i miljøpolitikken, vi må tenkte globalt og handle lokalt. I den sammenheng er det viktig at Norge er med der det skjer, både for å påvirke og å lære siste nytt. Som Norges utpekte diabetesparlamentariker blir Stenslands hovedoppgave å være kontaktperson for IDFs parlamentarikergruppe, samt å delta på møter og kongresser i regi av IDF. På hvilken måte vil dette påvirke diabetesarbeidet i Norge? Jeg og mitt parti er opptatt av god behandling og mer kunnskap om diabetes. At jeg nå har fått dette vervet, vil også bety at vi vil få mer oppmerksomhet om diabetes internt i partiet. Det er skummelt at det er så mange som har diabetes type 2 uten å vite om det. Mer oppmerksomhet om diabetes vil gjøre at flere sjekker seg, sier han og oppfordrer alle til å sjekke sin diabetesrisiko på diabetesrisiko.no Nettverket blir ledet av tre valgte offiserer: Adrian Sanders MP (Storbritannia), president Hedre Dr. Simon Busuttil MP (Malta), visepresident Dr. Rachael Nyamai MP (Kenya), visepresident Oppskriftshefte: Fristende retter Lurer du på hva som er viktig å vite om kosthold og diabetes? Oppskriftene i dette heftet er tilpasset en kost med lavt innhold av raske karbohydrater. Det er i tillegg fokus på sunne fettyper, som bl.a. finnes i fet fisk, avokado og vegetabilske oljer. Ant. Art. MEDL. PRIS PRIS 1299 Oppskriftshefte Fristende retter kr 25,- kr 75,- Bestill direkte fra vår nettbutikk: Der har vi flere produkter og nyttig informasjonsmateriell om diabetes. Du kan også bestille ved å sende e-post til eller ringe NYTT i nettbutikken nå!

7 Regionkontakter for barne- og familiearbeid For å styrke arbeidet overfor barn og familier i Diabetesforbundet er det opprettet egne regionkontakter på området. Disse ønsker å bidra, og hører gjerne fra deg som er barne- og familiekontakt lokalt. Mange fylker arrangerer familiesamlinger på høsten. Vi som regionkontakter ønsker veldig gjerne å bli invitert, vi vil gjerne fortelle hva slags arbeid som gjøres i regi av det nasjonale Barne- og familieutvalget. Dette er et utvalg som er oppnevnt av sentralstyret for perioden Det er medlemmene i dette utvalget som fungerer som regionkontakter. Ta kontakt med: Jannhild Hammer i Region Sør på e-post eller telefon Lisbeth Aalvik i Region Øst på e-post eller telefon Linda Tuntland i Region Vest på e-post eller telefon Siri Ødegaard Blom i Region Midt-Norge på e-post eller telefon Karly Eriksen i Region Nord på e-post: eller telefon Kjølemapper fra FRIO Produkter til trygg transport og oppbevaring av medikamenter, f.eks. insulin. Ant. Art. MEDL. PRIS PRIS 1300 FRIO Duo kjølemappe svart kr 150,- kr 250, FRIO Duo kjølemappe lilla kr 150,- kr 250, FRIO Duo kjølemappe rød kr 150,- kr 250, FRIO Stor kjølemappe svart kr 175,- kr 275, FRIO Stor kjølemappe lilla kr 175,- kr 275, FRIO Stor kjølemappe rød kr 175,- kr 275, FRIO Ekstra stor kjølemappe lilla kr 200,- kr 300, FRIO Ekstra stor kjølemappe svart kr 200,- kr 300,- Priser er inkludert porto og ekspedisjon. Bestill direkte fra vår nettbutikk. Der har vi også flere produkter og nyttig informasjons materiell om diabetes: Du kan også bestille produktene ved å sende e-post til eller ringe

8 Ledertreningskonferansen 2014 TEKST OG FOTO JULIE SUNDLI Den årlige ledertreningskonferansen ble i år gjennomført i bonderomantiske omgivelser i Holmenkollen mai. Tilstede var 22 tillitsvalgte fra hele Norge, som hadde en lærerik helg på Holmenkollen Park Hotel. Konferansen i år hadde fokus på styresammensetning, økonomiske midler og kommersielle aktører. Det var en helg med tettpakket program og god stemning. Helgen startet med dialog-café etter en presentasjonsrunde fra styret og de fremmøtte tillitsvalgte. Det ble fort ivrig diskusjon og refleksjon rundt spørsmål som «hvordan er samarbeidet med Ungdiabetes og fylkesstyret?», «hvordan kan Ungdiabetes satse mer på tilbud til ungdom med innvandrerbakgrunn?» eller «hva er positivt med å være tillitsvalgt?». Lørdagen startet med godt mot, og dagen begynte med et foredrag fra Aktiv ungdom. Det var flere som var overrasket over tilbudene EUS hadde, dersom man ville lese mer om de kan man gå innpå Etter en god lunsj på hotellet, var det videre for helgens utflukt. Det var tvekamp i Oslo Sommerpark, med lagarbeid i fokus. I lag gikk vi gjennom spennende poster som øksekast og pil- og bueskyting. Etter å ha fått ut litt energi i skog og mark, fortsatte det med et inspirerende foredrag av Nina Skille. Gjennom utfordringer som å bygge det høyeste tårnet av spagetti og marshmallows, eller finne kreative løsninger ved bruk av kun en kleshenger, fikk vi videre erfare hvordan man kan bruke hverandre i gruppesamarbeid. Som Nina sier, «sammen er vi sterke!». Lørdagen ble avsluttet med middag, quiz og Melodi Grand Prix på storskjerm. Det var helt klart at noen var mer ivrige enn andre med å heie. Søndag hadde vi besøk av Helene Eide fra sekretariatet, som innførte i retningslinjer rundt å bruke kommersielle aktører. Helgen ble avsluttet med samling i regionene sammen med regionkontaktene. Vi takker alle tillitsvalgte for en flott helg, og gleder oss til mange flere konferanser.

9 Gladnyhet for tillitsvalgte: Har du en idé? Prøv ExtraExpress Sitter du med en liten prosjektidé? Ønsker du å søke om økonomiske midler, men blir sliten av å tenke på store prosjektsøknader? Foto: Colourbox TEKST MARIANNE LANDE Nå lanserer ExtraStiftelsen et pilotprosjekt med formål om å forenkle søknadsprosessen for mindre prosjekter. Dette bidrar til en kortere vei fra idé til gjennomføring, svært gode nyheter for Diabetesforbundets lokal- og fylkeslag. Prosjektsøknaden for ExtraExpress-prosjekter er mindre komplisert enn tidligere, og søknadene vil få svar innen seks uker. Våre lokal- og fylkeslag kan søke på , eller kroner med frist 1. september og 1. november I tillegg kan din idé havne i Extra-sendingen på NRK til høsten. Ved tildeling legger ExtraStiftelsen vekt på: * Stimulering av frivillighet, fortrinnsvis lokalt i organisasjonen * Aktivitet, mestring og tilrettelegging for aktivitet * Brukerstyring og nærhet til bruker Hvis du ønsker å søke på midler fra Extra- Express ber vi deg også vurdere om du ønsker at prosjektet skal presenteres i Extra-trekningen på NRK1. I den ukentlige TV-sendingen (oppstart i august 2014) tas det sikte på å trekke ut ett prosjekt som vinner ytterligere midler: kroner. Søker må oppgi i søknaden hva disse midlene tenkes brukt til, skulle ditt prosjekt bli trukket ut. Når et prosjekt som har mottatt midler er avsluttet, skal prosjektsøker levere en forenklet sluttrapport med kort redegjørelse for gjennomføringen og bruken av midlene. Frist for gjennomføring av prosjekter knyttet til pilotordningen og innsending av sluttrapport er 31. desember Ønsker ditt lokallag og/eller fylkeslag å søke på prosjektmidler? Har du noen spørsmål knyttet til ExtraExpress? Ta kontakt med Marianne Lande,

10 Diabetes på 18 språk Vi har informasjon på arabisk, blin, dari, engelsk, farsi, kurmandji, lulesamisk, nordsamisk, norsk, polsk, russisk, somali, sorani, sørsamisk, tamil, tigrigna, tyrkisk og urdu. Se, hør og les på diabetes.no/innvandrere Materiellet kan bestilles slik: - Ring: Send e-post: - Bestill direkte i nettbutikken: Følg oss! På Facebook, Twitter, YouTube og Instagram Vi oppdaterer medlemsregisteret vårt Send oss e-postadressen din Send til: eller ring oss på: Gaven som betyr noe!

11 Stortingspolitikere på skolebenken TEKST LINDA MARKHAM FOTO LINE HÅRKLAU Tirsdag 13. mai arrangerte Diabetesforbundet, sammen med FrPs stortingsgruppe, et diabetesseminar på Stortinget. Seminaret var en del av Diabetesforbundets pågående kampanje, men hadde også til hensikt å skape nye politiske kontakter etter valget Det var ca. ti påmeldte, de fleste var helsepolitikere fra Høyre eller FrP. Seminaret tok for seg alvoret ved diabetes både for samfunnet og for den enkelte. Også mulighetene for å leve et godt liv med sykdommen ble vist. Deltakerne fikk opp pulsen med et lite treningsinnslag fra Diabetesforbundets egen motivasjons-kristin, og avslutningsvis fikk alle sjekket blodsukkeret. Vi fikk god respons, og tilbakemeldinger etter seminaret var at dette var veldig spennende og lærerikt. Et veldig bra initiativ og veldig interessant, fastslo Høyrekonsulent Nina Nilsen. Neste frist for innlevering av stoff: 1. september Forbundsnytt kommer ut seks ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til redaktør Knut Jarle Einstad på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Nina Skille Redaktør: Knut Jarle Einstad Design: Marit Jakobsen

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen

Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen 2016 Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen SLUTTRAPPORT Forord Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Nasjonalforeningen for Folkehelsen har igjennom Extraprosjektet

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL)

Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Desember 2013 Diabeteslinjen skal være et lett tilgjengelig informasjonstilbud med høy faglig kvalitet til alle som har spørsmål om diabetes. Tjenesten er et lavterskeltilbud

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP MOTIVERENDE FELLESSKAP Forord Diabetesforbundet utdanner instruktører som oppretter motivasjonsgrupper over hele landet. Motivasjonsgruppene er et likemannstilbud for alle som har diabetes, eller de som

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Diabeteskonferansen 2011 Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Program for org 2 Økonomiske midler Velkommen og presentasjon Hvor søke midler til aktiviteter Hvordan lage gode søknader Rapportering

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRENINGSGLEDE, MOT OG STYRKE _ Tre konferanser

SLUTTRAPPORT TRENINGSGLEDE, MOT OG STYRKE _ Tre konferanser SLUTTRAPPORT TRENINGSGLEDE, MOT OG STYRKE _ Tre konferanser PROSJEKTNUMMER: 2015/FB 4408 PROSJEKTLEDER: Janne Engebretsen SØKERORGANISASJON: Norges multippel sklerose forbund FORORD: Multippel sklerose

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Gruppesamling 4 Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Forrige samling Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvor viktig er det for hele kroppen å være aktiv? Har du tro på

Detaljer

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Sluttrapport Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Søkerorganisasjon: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Forord LNTs barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerte

Detaljer

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Kampanjen 2014 Forebygge, oppdage og gi en god start Mange har diabetes uten å vite det. Det vil Diabetesforbundet gjøre noe med. Årets kampanje er i gang fra 12. mai. Kampanjen

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen.

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen. Forbundsnytt Leder I disse dager... har jeg gleden av å gratulere psykolog Jon Haug med doktorgrad. Med blant annet en interessant forelesning om diabetisk slitenhet trekker han opp et tema som noen hver

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Ulike frister for tilskudd til døveforeningene 2016

Ulike frister for tilskudd til døveforeningene 2016 Ulike frister for tilskudd til døveforeningene 2016 ExtraStiftelsen sluttrapport Sluttrapport på Extra-midlene skal sendes inn via Extraweb. Mer informasjon om utforming av sluttrapporter på: https://www.extrastiftelsen.no/sluttrapport/

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0209 Prosjektnavn: Villmarksleir 2012 Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Side

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet: «Diabetesskolesekken» Diabetesskolesekken

Sluttrapport for prosjektet: «Diabetesskolesekken» Diabetesskolesekken Sluttrapport for prosjektet: «Diabetesskolesekken» Diabetesskolesekken Forord Når et barn får diabetes type 1, opplever mange familier at livet forandrer seg. Diabetes er en diagnose som man må ta hensyn

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

Godt synlig Verdens diabetesdag

Godt synlig Verdens diabetesdag Forbundsnytt utgave 8 oktober 2011 STANG PÅ STAND: Oslo-ordfører Fabian Stang stakk innom standen på Stortorget og tok diabetesrisikotesten med hjelp av generalsekretær Bjørnar Allgot. Foto. Sven Grotdal

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Sammen er vi sterke» - et fagseminar

Detaljer

Identifikasjonskort til smarttelefoner

Identifikasjonskort til smarttelefoner Sluttrapport prosjekt: Forebygging Identifikasjonskort til smarttelefoner Diabetesforbundet Identifikasjonskort til smarttelefoner Identitetsmerke til smarttelefoner som viser at man har diabetes til hjelp

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet Søknadsguide ExtraExpress Dette dokumentet er ment for å gi gode tips og råd til hvordan du får din prosjektidé ned på papiret og inn i det formatet som Extrastiftelsen ønsker i sin søknad. Uansett om

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

NRF Handlingsplan

NRF Handlingsplan Forord Denne felles handlingsplanen skal være et hjelpemiddel for å sikre økt aktivitet både i lokallag, fylkeslag og i NRFs sekretariat. En handlingsplan i vår organisasjon skal være retningsgivende og

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Sluttrapport «Ut på tur, aldri sur inspirasjonsfilm om gågrupper»

Sluttrapport «Ut på tur, aldri sur inspirasjonsfilm om gågrupper» Sluttrapport «Ut på tur, aldri sur inspirasjonsfilm om gågrupper» Prosjektnummer: 2013-1-428 Prosjektnavn: Ut på tur, aldri sur Søkerorganisasjon: Nasjonalforeningen for folkehelsen Virksomhetsområde:

Detaljer

Foto: Mats Kalland. Aktiviteter for alle Et idéhefte for lokallag

Foto: Mats Kalland. Aktiviteter for alle Et idéhefte for lokallag Foto: Mats Kalland Aktiviteter for alle Et idéhefte for lokallag Tips til aktiviteter 2 Formålet med dette idéheftet er å inspirere Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag til å starte opp nye, eller

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 EMI: en byomfattende enhet Byrådsavdeling for næring og eierskap Bydel Grünerløkka EMI: 7 ansatte Ligger under Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll.

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll. Sluttrapport Nettverksbygging for NF- ungdom FORORD Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Det er totalt 253 medlemmer i Helseregion Midt og Nord. Derav er det 58 medlemmer med diagnosen NF i alderen 14-30

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging, prosjektnr. 2015/FB Vekst, Mot og Hard jobbing. Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner

Sluttrapport. Forebygging, prosjektnr. 2015/FB Vekst, Mot og Hard jobbing. Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2015/FB14062 Vekst, Mot og Hard jobbing Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner Voksne med medfødt hjertefeil 1 Forord Fagkonferansen «Vekst, Mot og Hard

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010 2012

HANDLINGSPLAN 2010 2012 HANDLINGSPLAN 2010 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 1.1. Oppbygging... 3 2. Type 1-diabetes... 5 2.1. Mål:... 5 2.2. Satsingsområder:... 5 2.3. Tiltak:... 6 2.3.1. Lokalt:... 6 2.3.2. Fylke/region:...

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN

Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN Alta 11.2.2013 Forord Brystkreftforeningen Alta og omegn fikk tildelt midler for å arrangere en helgesamling

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Forebyggende helsearbeid

Forebyggende helsearbeid Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Forebyggende Enhet Forebyggende helsearbeid - med fokus på innvandrerbefolkningen Hildegunn Holstvoll, fysioterapeut ved Frisklivssentralen Bydel Søndre Nordstrand

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet!

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet! USF-akademiet Bli med på USF-akademiet USF-akademiet! Om opplegget Det blir 4 samlinger i året i to år. Første samling er lagt til helgen 24-26.11.2017, i Oslo. Detaljert program for første helg: se vedlegg.

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!»

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sluttrapport for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sammendrag Barn er i rask utvikling, og behovet for næringsstoffer er stort. Det er ofte i barne- og ungdomsårene man legger grunnlaget

Detaljer

Ha en god og motiverende sommer!

Ha en god og motiverende sommer! vvvvvv 5. utgave / juni 2012 ffff Ha en god og motiverende sommer! Selv om sommerværet enda ikke har innfridd over hele landet sier kalenderen at nå er det juli, og tid for ferieavvikling. Det skal bli

Detaljer

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært: LEDER Motivasjonsløftet Det skjer en stille revolusjon i lokalforeningene våre. Motivasjonsgrupper er navnet og bedre helse, trygghet, glede, nettverk og vekst er resultatet. Rundt 60 instruktører, eller

Detaljer

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek

Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek Presentasjon av Diabetesforbundets motivasjonsgrupper for personer med minoritetsbakgrunn Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek Hvordan nå fram? Mange får diabetes Funn

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2015

Arbeidet i lokallagene i 2015 Arbeidet i lokallagene i 2015 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2015 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Spreng en grense på Voss Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge er det mange ungdommer som har en kronisk sykdom som astma, allergi og eksem og mange av dem føler seg ofte ensomme

Detaljer

Sluttrapport prosjekt:

Sluttrapport prosjekt: Sluttrapport prosjekt: 2007/3/0076 Livet med diabetes i ord og bilder, Diabetesforbundet Forord I mars 2009 ga Diabetesforbundet den gang Norges Diabetesforbund ut boka Livet med diabetes i ord og bilder.

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

«Å leve med diabetes»

«Å leve med diabetes» «Å leve med diabetes» Læring og mestring for pasienter med innvandrerbakgrunn 1 28.04.2015Åshild Bakketun Åshild Bakketun Diabetesforum 22.04. 2015 Tema Bakgrunn Hva har vært viktig for å få dette til?

Detaljer

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 Oppskrift for et sunnere kosthold

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 Oppskrift for et sunnere kosthold Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 Oppskrift for et sunnere kosthold Statssekretær Arvid Libak Helsesøsterkongressen 22. april 2008 Viktig grunnlag for folkehelsearbeidet Soria Moria-erklæringen:

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Kurs om diabetes type 2

Kurs om diabetes type 2 Kurs om diabetes type 2 3 dagers kveldskurs mai august 2016 Kurs om diabetes type 2 Vi har gleden av å invitere til 3 kurskvelder for dere som har diabetes type 2, samt deres pårørende, og andre som ønsker

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer