Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. / / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko."

Transkript

1 Forbundsnytt utgave 4 juni 2014 Sommer til lading før høstens nye strabaser Kampanjen i år viser resultater. Katten Bromms sang om diabetes type 2 har på under en måned blitt vist nær ganger på YouTube. Katter er lett å dele på sosiale media og vi har med denne enkle lille musikkvideoen klart å spre et viktig budskap om symptomer som kan være forårsaket av diabetes type 2, og med link til risikotesten på diabetesrisiko.no. Men musikkvideoen var uansett bare en del av den store innsatsen som ble lagt ned lokalt for å bevisstgjøre den norske befolkning. Det ble en vellykket kampanje takket være dere. Tusen takk til alle tillitsvalgte og ansatte for en fantastisk innsats. I tillegg til å bevisstgjøre samfunnet gjennom kampanjen, har vi hatt en vellykket dialog med stortingets politikere. Vi har satt diabetes på politisk dagsorden hos den nye regjeringen, og er i god dialog for å få på plass en handlingsplan for diabetesomsorgen. For å få et godt datagrunnlag å basere videre argumentasjon på, gjennomfører vi et forskningsprosjekt der vi henter inn data på manglende ressurser og kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Ved å kartlegge svakheter vil vi ikke bare ha et argumentasjonsgrunnlag ved utforming av en politisk handlingsplan, men for Diabetesforbundet vil det også gi oss grunnlag til å vite hvor vi må legge ressursene i vårt videre arbeid. Diabetesforbundet har som mål å være en kunnskapsleverandør på høyt nivå. Dette gjelder innen alle faktorer som er viktig for en god diabetesomsorg. På våre nettsider har kostholdsløsningen med gode oppskrifter for sunne, gode måltider også slått godt an, for at den enkelte skal kunne gjøre sine valg. Så da vil jeg bare avrunde med å oppfordre alle til å ta en liten ferie fra arbeidet ikke fra diabetesen men fra organisasjonsarbeidet. Finn tips og ideer til god mat og trening på nettsidene - nyt det i et godt sommervær og kom uthvilt tilbake til godt diabetesarbeid til høsten. Nina Skille Forbundsleder Foto: Colourbox

2 Sekretariatet i farta: Politisk kalender for april, mai og juni 1.4. Rådslaging om rehabilitering på Stortinget Seminar for brukerorganisasjoner om brukermedvirkning for innvandrere Konferanse om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet Møte med prioriteringsutvalget (Helse- og omsorgsdepartementet). Bjørnar er medlem av utvalget. Flere møter i løpet av denne perioden Årsmøte i ExtraStiftelsen, hvor Bjørnar er styreleder Helsekonferansen årets store begivenhet for alle som jobber med helse. Bjørnar holdt innlegg, mens Motivasjonsteamet drev pausetrimmen Diabetesfaglig seminar for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Diabetesforbundet ble invitert av komiteens leder, Kari Kjønaas Kjos Nina Skille og Trond Geir Jenssen deltok på fagrådsmøte i Helse-Nord Rådslaging om ny legemiddel lovgivning Møte i kontaktforum i Helse- og omsorgsdepartementet Møte i arbeidsgruppa for behandlingsretningslinjer i Helsedirektoratet Bjørnar leder møtet i Helse- og omsorgsdepartementets ekspertgruppe for brukere Generalsekretærenes frokost, Alliansen for ikke-smittsomme sykdommer (NCD), med Bjørnar, Anne-Lise Ryel fra Kreftforeningen, Lisbeth Rugtvedt fra Nasjonalforeningen fra folkehelsen, og Frode Jahren, LHL.

3 Møtte både brukere og myter I likhet med lokallag over hele landet, sto også sekretariatet på stand i kampanjeukene. TEKST CAMILLA KARSTENSEN FOTO KRISTIN ØYGARD løpet av to uker målte vi blodsukker I på 1148 personer i Oslo. Noen hadde allerede en diabetesdiagnose, men de aller fleste hadde det ikke. Totalt hadde 12,7 % av de som målte seg for høyt blodsukker. Det er selvfølgelig ikke det samme som at 146 personer hadde diabetes type 2, men gir utvilsomt en pekepinn på hvorvidt vedkommende bør måle HbA1c hos fastlegen. Å ta diabetespraten med fastlegen, var en anbefaling mange fikk. En delt by Tidligere studier har pekt på at det ikke bare er inntektene som er ulike på øst- og vestkanten i Oslo, det er også forskjeller på folks helse. Det er en tendens til at helsa er bra der inntektene er høye. Denne tendensen oppdaget vi også da vi stod på stand. Resultatet av blodsukkermålingene var for eksempel 9,45 prosentpoeng høyere på Grønland enn på Egertorget. Myter At det er et stort informasjonsbehov når det gjelder diabetes, er helt sikkert. Både de med og uten diagnosen hadde mange spørsmål. Blant annet er kosthold er tema som går igjen, noe den nye kostsiden på nett imøtekommer. I tillegg støtte vi på mange myter som kunne bli punktert på stedet; «Kan diabetesen min bli til type 1?» eller «Jeg har bare den lette typen av diabetes.» Vi møtte også på personer som hadde store bekymringer knyttet til sin diabetes, og som dessverre opplevde å ikke bli tatt på alvor. Likemannsarbeid De erfaringene vi skisserer over, er nok dessverre ikke unike for Oslo. På dette området er det nok flere tillitsvalgte over hele landet som kjenner seg igjen. Å stå på stand er likemannsarbeid i praksis. Det viser hvor viktig det er at Diabetesforbundet fortsetter å tale brukerens sak og setter brukerens behov på den politiske agendaen. Kampanjen Lynrask oppsummering i tall: har tatt diabetesrisikotesten så langt tok testen i kampanjeperioden. Det er seks ganger høyere enn normalen, som i gjennomsnitt er 675 for tre uker. Filmen om Bromm med diabetes har blitt sett ganger tallet går stadig oppover.

4 Flere testet seg på Frisklivssentralen Diabetes er et stort samfunnsproblem. Årlig koster diabetes samfunnet rundt ti milliarder kroner. Omtrent mennesker i Norge har diabetes, i tilegg er det mange udiagnostiserte. TEKST OG FOTO OMAIMA HASNAOUI OG SHAISTA BASIT YILMAZ Bydel Grorud har en høy andel innvandrere fra 151 ulike nasjoner, og kjenner problemstillingen godt. Mange lever under lave sosioøkonomiske vilkår tilknyttet livsstilsendringer etter migrasjon. Dette har ført til en økning av forekomsten diabetes type 2 og svangerskapsdiabetes. De har oftere høyere terskel for å ta kontakt med helsevesenet. Derfor er det viktig med et effektivt forebyggende tiltak. Folkehelsearbeidet har vært er en viktig del av Groruddalssatsningen. Overrepresentert Personer med minoritetsbakgrunn har ni ganger høyere sannsynlighet for å få diabetes. Her er det en del utfordringer; både genetisk, mangel på fysisk aktivitet, feil kosthold og dårlig kommunikasjon. Mange deltar på kurs for å få veiledning i hvordan man kan få en bedre livsstil, men det er svikt i kommunikasjonen og formidlingen av kunnskap. Utfordringene har vært å få folk med minoritetsbakgrunn til å snakke om sykdom. Erfaringene viser at innvandrere ikke ringer eller tar kontakt med oss på Diabeteslinjen ofte. Den mobile Diabeteslinjen driver med oppsøkende arbeid som et forebyggende tiltak. Spesielt når det gjelder bevisstgjøring av livsstilssykdommer. Vi må ut på steder hvor folk møtes og samles, for å forklare hva vi jobber med og spre kunnskap om forebygging av livsstilssykdommer. Veiledere fra Den mobile Diabeteslinjen er ute flere ganger i uken og holder informasjonsmøter «ute i felten», hvor folk med minoritetsbakgrunn samles. Diabetesdag Diabetesforbundet og Frisklivssentralen på Grorud tok tak i helseutfordringene i Groruddalen, og arrangerte en diabetesdag den 10. april. Programmet for dagen bestod av blodsukkermåling, diabetesrisikotesten, veiledning og informasjon om forebygging av diabetes type 2 på flere minoritetsspråk; urdu, punjabi, hindi, engelsk, somali og spansk. Kommune- og bydelspolitikere var også representert. Leder for Helse- og sosialkomiteen i Grorud bydel, Mobashar Banaras (Ap), bydelsdirektør i Grorud bydel, Marit Jansen, og helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) var også tilstede. Banaras mener det er viktig å minske levekårsforskjellen i Groruddalen. Det var over 40 mennesker som testet seg under arrangementet. Diabetesforbundets hefter med informasjon om diabetes på tolv forskjellige språk var meget populære. 333

5 333 Test dere! Veilederne fra Den mobile diabeteslinjen brukte diabetesdagen på Frisklivssentralen til å gi et signal til personer med innvandrerbakgrunn, om at det er viktig å teste seg. En eldre mann fra Pakistan fryktet at han var i faresonen, men brøt ut i latter og jubel da han fikk resultatene. Han kjente til det faktum at han er mer disponibel pga. genetiske faktorer. Jeg prøver å spise sunt, og gå tur, men man vet aldri. Han synes tilbudet på Frisklivssentralen er viktig for å få flere til å teste seg. Det burde Motivasjonsseminar for minoritetsspråklige kvinner Twinkle Dawes fra Diabetesforbundet, som er koordintaor for Den mobile diabeteslinjen, åpnet seminaret på Holmlia bibliotek, og ønsket deltagerne velkommen i samarbeid med de tre store innvandrerkvinne-organisasjoner, som samarbeidet med Diabetesforbundet om dette tiltaket. Programmet bestod av to foredrag og utdeling av informasjonsmateriell på urdu. Kristin Øygard fra Diabetesforbundet holdt foredrag om trim med moro og glede, og viste noen praktiske øvelser med musikk tilbys oftere, det er viktig å vite om man har sykdommen. Dessuten da resultatene var positive, ga det meg en oppmuntring. Nå har jeg fått en motivasjon til å bli sunnere, påpekte mannen. Banaras uttalte; Det er veldig viktig med god folkeopplysning, og at man snakker åpent om folkesykdommer som diabetes. Å få tidlig diagnose er et viktig steg for å få god behandling og hindre senkomplikasjoner som hjerteproblemer, og nyre- og øyeskader. Vi kan ikke lenger ha dette som et tabuemne. og bevegelser. Alka Chawla som er indisk og ernæringsfysiolog snakket om hva diabetes er, og hvordan man kan gjøre små endringer i sine tradisjonelle matretter. Språket som Alka benyttet var punjabi, og det var mange spørsmål fra deltakerne. Kvelden ble avsluttet med et løfte til seg selv om å jobbe med en bestemt livsstilsendring, som de ønsket å få til. Dette seminaret var en oppfølging etter et tidligere seminar på høsten LNU-MIDLER 2014: Midler til barne- og ungdomsarbeid Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fordeler midler som har som mål å styrke det frivillige barne- og ungdomsarbeidet på lokalplan. Sekretariatet mottar midlene og fordeler til lokalforeningene. Dette skjer på høsten hvert år. Alle lokalforeningene som har minimum fem medlemmer under 26 år får tilskudd. Alle foreninger som oppfyller dette kravet får en grunnstøtte på kr 1 000,-. Resten av midlene fordeles etter antall medlemmer under 26 år. For å motta tilskudd må lokalforeningene sende bekreftelsesskjema til sekretariatet senest 1. oktober De dette er aktuelt for, vil motta brev om dette tidlig i september med vedlagt bekreftelsesskjema og retningslinjer. Midlene skal benyttes av lokalforeningene til aktiviteter for barn og unge under 26 år. Det kan også ytes tilskudd til lokalforeningene for «sponsing» av egenandeler på aktiviteter arrangert av andre, for eksempel fylkeslag og Ungdiabetes. Dersom dere synes det er vanskelig å arrangere noe for barn og ungdom i foreningen, kan det være lurt å ta kontakt med Barn/familieutvalget i fylket og/eller Ungdiabetes, for å høre om de kan være behjelpelige med et lokalt arrangement for sin målgruppe. Ellers kan det være en idé å samarbeide med andre lokalforeninger om ett eller flere arrangementer. Nytt av i år er at tildelte midler i 2014 må brukes innen 30. juni i kalenderåret etter tilskuddsåret (tildelte midler i 2013 måtte brukes innen 31. mai i år). Ubrukte midler skal tilbakebetales til Diabetesforbundet sentralt. Les gjerne mer om LNU Frifond organisasjon og last ned deres hefte «Ti tusen muligheter» på:

6 Norges første diabetesparlamentariker Stortinget har utpekt Sveinung Stensland (H) som Norges diabetesparlamentariker. Vi må tenkte globalt og handle lokalt. Det er viktig at Norge er med der det skjer, sier han. TEKST TURID G. SPILLING FOTO LINE HÅRKLAU Under Verdens diabeteskongress i Australia i 2013 ble det etablert et nettverk for diabetesrepresentanter. Nettverket består av diabetesparlamentarikere utpekt av det enkelte land. Disse skal blant annet jobbe mot diskriminering av personer med diabetes, jobbe for å sette diabetes på dagsorden samt skape en internasjonal plattform for utveksling av erfaring og kunnskap om diabetes. I etterkant av kongressen har Den internasjonale diabetesføderasjonen (IDF) oppfordret alle medlemsland til å utpeke en diabetesparlamentariker som skal være bindeleddet mellom IDFs parlamentarikergruppe og landenes regjering. Sveinung Stensland, medlem i Helse- og omsorgskomiteen, er godt fornøyd med sitt nye verv. Hvorfor mener du et slikt samarbeid er viktig? Diabetes er en sykdom som rammer stadig flere, over hele verden. Løsningene på diabetes finnes ikke bare nasjonalt og hos den enkelte pasient. Skal vi begrense omfanget og finne bedre behandling av diabetes, trengs mer oppmerksomhet og samarbeid globalt, sier Stensland og legger til: Det blir som i miljøpolitikken, vi må tenkte globalt og handle lokalt. I den sammenheng er det viktig at Norge er med der det skjer, både for å påvirke og å lære siste nytt. Som Norges utpekte diabetesparlamentariker blir Stenslands hovedoppgave å være kontaktperson for IDFs parlamentarikergruppe, samt å delta på møter og kongresser i regi av IDF. På hvilken måte vil dette påvirke diabetesarbeidet i Norge? Jeg og mitt parti er opptatt av god behandling og mer kunnskap om diabetes. At jeg nå har fått dette vervet, vil også bety at vi vil få mer oppmerksomhet om diabetes internt i partiet. Det er skummelt at det er så mange som har diabetes type 2 uten å vite om det. Mer oppmerksomhet om diabetes vil gjøre at flere sjekker seg, sier han og oppfordrer alle til å sjekke sin diabetesrisiko på diabetesrisiko.no Nettverket blir ledet av tre valgte offiserer: Adrian Sanders MP (Storbritannia), president Hedre Dr. Simon Busuttil MP (Malta), visepresident Dr. Rachael Nyamai MP (Kenya), visepresident Oppskriftshefte: Fristende retter Lurer du på hva som er viktig å vite om kosthold og diabetes? Oppskriftene i dette heftet er tilpasset en kost med lavt innhold av raske karbohydrater. Det er i tillegg fokus på sunne fettyper, som bl.a. finnes i fet fisk, avokado og vegetabilske oljer. Ant. Art. MEDL. PRIS PRIS 1299 Oppskriftshefte Fristende retter kr 25,- kr 75,- Bestill direkte fra vår nettbutikk: Der har vi flere produkter og nyttig informasjonsmateriell om diabetes. Du kan også bestille ved å sende e-post til eller ringe NYTT i nettbutikken nå!

7 Regionkontakter for barne- og familiearbeid For å styrke arbeidet overfor barn og familier i Diabetesforbundet er det opprettet egne regionkontakter på området. Disse ønsker å bidra, og hører gjerne fra deg som er barne- og familiekontakt lokalt. Mange fylker arrangerer familiesamlinger på høsten. Vi som regionkontakter ønsker veldig gjerne å bli invitert, vi vil gjerne fortelle hva slags arbeid som gjøres i regi av det nasjonale Barne- og familieutvalget. Dette er et utvalg som er oppnevnt av sentralstyret for perioden Det er medlemmene i dette utvalget som fungerer som regionkontakter. Ta kontakt med: Jannhild Hammer i Region Sør på e-post eller telefon Lisbeth Aalvik i Region Øst på e-post eller telefon Linda Tuntland i Region Vest på e-post eller telefon Siri Ødegaard Blom i Region Midt-Norge på e-post eller telefon Karly Eriksen i Region Nord på e-post: eller telefon Kjølemapper fra FRIO Produkter til trygg transport og oppbevaring av medikamenter, f.eks. insulin. Ant. Art. MEDL. PRIS PRIS 1300 FRIO Duo kjølemappe svart kr 150,- kr 250, FRIO Duo kjølemappe lilla kr 150,- kr 250, FRIO Duo kjølemappe rød kr 150,- kr 250, FRIO Stor kjølemappe svart kr 175,- kr 275, FRIO Stor kjølemappe lilla kr 175,- kr 275, FRIO Stor kjølemappe rød kr 175,- kr 275, FRIO Ekstra stor kjølemappe lilla kr 200,- kr 300, FRIO Ekstra stor kjølemappe svart kr 200,- kr 300,- Priser er inkludert porto og ekspedisjon. Bestill direkte fra vår nettbutikk. Der har vi også flere produkter og nyttig informasjons materiell om diabetes: Du kan også bestille produktene ved å sende e-post til eller ringe

8 Ledertreningskonferansen 2014 TEKST OG FOTO JULIE SUNDLI Den årlige ledertreningskonferansen ble i år gjennomført i bonderomantiske omgivelser i Holmenkollen mai. Tilstede var 22 tillitsvalgte fra hele Norge, som hadde en lærerik helg på Holmenkollen Park Hotel. Konferansen i år hadde fokus på styresammensetning, økonomiske midler og kommersielle aktører. Det var en helg med tettpakket program og god stemning. Helgen startet med dialog-café etter en presentasjonsrunde fra styret og de fremmøtte tillitsvalgte. Det ble fort ivrig diskusjon og refleksjon rundt spørsmål som «hvordan er samarbeidet med Ungdiabetes og fylkesstyret?», «hvordan kan Ungdiabetes satse mer på tilbud til ungdom med innvandrerbakgrunn?» eller «hva er positivt med å være tillitsvalgt?». Lørdagen startet med godt mot, og dagen begynte med et foredrag fra Aktiv ungdom. Det var flere som var overrasket over tilbudene EUS hadde, dersom man ville lese mer om de kan man gå innpå Etter en god lunsj på hotellet, var det videre for helgens utflukt. Det var tvekamp i Oslo Sommerpark, med lagarbeid i fokus. I lag gikk vi gjennom spennende poster som øksekast og pil- og bueskyting. Etter å ha fått ut litt energi i skog og mark, fortsatte det med et inspirerende foredrag av Nina Skille. Gjennom utfordringer som å bygge det høyeste tårnet av spagetti og marshmallows, eller finne kreative løsninger ved bruk av kun en kleshenger, fikk vi videre erfare hvordan man kan bruke hverandre i gruppesamarbeid. Som Nina sier, «sammen er vi sterke!». Lørdagen ble avsluttet med middag, quiz og Melodi Grand Prix på storskjerm. Det var helt klart at noen var mer ivrige enn andre med å heie. Søndag hadde vi besøk av Helene Eide fra sekretariatet, som innførte i retningslinjer rundt å bruke kommersielle aktører. Helgen ble avsluttet med samling i regionene sammen med regionkontaktene. Vi takker alle tillitsvalgte for en flott helg, og gleder oss til mange flere konferanser.

9 Gladnyhet for tillitsvalgte: Har du en idé? Prøv ExtraExpress Sitter du med en liten prosjektidé? Ønsker du å søke om økonomiske midler, men blir sliten av å tenke på store prosjektsøknader? Foto: Colourbox TEKST MARIANNE LANDE Nå lanserer ExtraStiftelsen et pilotprosjekt med formål om å forenkle søknadsprosessen for mindre prosjekter. Dette bidrar til en kortere vei fra idé til gjennomføring, svært gode nyheter for Diabetesforbundets lokal- og fylkeslag. Prosjektsøknaden for ExtraExpress-prosjekter er mindre komplisert enn tidligere, og søknadene vil få svar innen seks uker. Våre lokal- og fylkeslag kan søke på , eller kroner med frist 1. september og 1. november I tillegg kan din idé havne i Extra-sendingen på NRK til høsten. Ved tildeling legger ExtraStiftelsen vekt på: * Stimulering av frivillighet, fortrinnsvis lokalt i organisasjonen * Aktivitet, mestring og tilrettelegging for aktivitet * Brukerstyring og nærhet til bruker Hvis du ønsker å søke på midler fra Extra- Express ber vi deg også vurdere om du ønsker at prosjektet skal presenteres i Extra-trekningen på NRK1. I den ukentlige TV-sendingen (oppstart i august 2014) tas det sikte på å trekke ut ett prosjekt som vinner ytterligere midler: kroner. Søker må oppgi i søknaden hva disse midlene tenkes brukt til, skulle ditt prosjekt bli trukket ut. Når et prosjekt som har mottatt midler er avsluttet, skal prosjektsøker levere en forenklet sluttrapport med kort redegjørelse for gjennomføringen og bruken av midlene. Frist for gjennomføring av prosjekter knyttet til pilotordningen og innsending av sluttrapport er 31. desember Ønsker ditt lokallag og/eller fylkeslag å søke på prosjektmidler? Har du noen spørsmål knyttet til ExtraExpress? Ta kontakt med Marianne Lande,

10 Diabetes på 18 språk Vi har informasjon på arabisk, blin, dari, engelsk, farsi, kurmandji, lulesamisk, nordsamisk, norsk, polsk, russisk, somali, sorani, sørsamisk, tamil, tigrigna, tyrkisk og urdu. Se, hør og les på diabetes.no/innvandrere Materiellet kan bestilles slik: - Ring: Send e-post: - Bestill direkte i nettbutikken: Følg oss! På Facebook, Twitter, YouTube og Instagram Vi oppdaterer medlemsregisteret vårt Send oss e-postadressen din Send til: eller ring oss på: Gaven som betyr noe!

11 Stortingspolitikere på skolebenken TEKST LINDA MARKHAM FOTO LINE HÅRKLAU Tirsdag 13. mai arrangerte Diabetesforbundet, sammen med FrPs stortingsgruppe, et diabetesseminar på Stortinget. Seminaret var en del av Diabetesforbundets pågående kampanje, men hadde også til hensikt å skape nye politiske kontakter etter valget Det var ca. ti påmeldte, de fleste var helsepolitikere fra Høyre eller FrP. Seminaret tok for seg alvoret ved diabetes både for samfunnet og for den enkelte. Også mulighetene for å leve et godt liv med sykdommen ble vist. Deltakerne fikk opp pulsen med et lite treningsinnslag fra Diabetesforbundets egen motivasjons-kristin, og avslutningsvis fikk alle sjekket blodsukkeret. Vi fikk god respons, og tilbakemeldinger etter seminaret var at dette var veldig spennende og lærerikt. Et veldig bra initiativ og veldig interessant, fastslo Høyrekonsulent Nina Nilsen. Neste frist for innlevering av stoff: 1. september Forbundsnytt kommer ut seks ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til redaktør Knut Jarle Einstad på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Nina Skille Redaktør: Knut Jarle Einstad Design: Marit Jakobsen

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Kampanjen 2014 Forebygge, oppdage og gi en god start Mange har diabetes uten å vite det. Det vil Diabetesforbundet gjøre noe med. Årets kampanje er i gang fra 12. mai. Kampanjen

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall Forbundsnytt utgave 2 april 2012 Så vet du i hvert fall KAMPANJE: Synligheteskampanjen skal bevisstgjøre og øke kunnskapen om type 2-diabetes. Foto: Colourbox Med kampanjen 19. mai 9. juni, ønsker vi å

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens 3 2014

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens 3 2014 Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens 3 2014 Medlemsblad for Nasjonalforeningen for folkehelsen Stiftet 1910 INNHOLD

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

start Vi hjelper deg «Hvilke rettigheter har jeg?» «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, meg.

start Vi hjelper deg «Hvilke rettigheter har jeg?» «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, meg. Diabetesforbundet / start Vi hjelper deg «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, tar den kontroll over meg.» «Hvilke rettigheter har jeg?» Velkommen i familien på godt

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Seniortreff i Trondheim

Seniortreff i Trondheim STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Nr. 1 2015 61. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET 1-2015 Seniortreff i Trondheim se

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Nr. 3 / juli 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Stortingsvalg 2013 Vi har tatt diabetestesten på de politiske partiene. Diabetes 3/2012 1 Accu-Chek

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer