Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen / / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko."

Transkript

1 Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Kampanjen 2014 Forebygge, oppdage og gi en god start Mange har diabetes uten å vite det. Det vil Diabetesforbundet gjøre noe med. Årets kampanje er i gang fra 12. mai. Kampanjen i år fokuserer på alle som har diabetes uten å vite det. Det betyr at vi ønsker å nå ut med budskapet om at alle bør ta risikotesten. Det handler om å bevisstgjøre det norske folk om symptomer og risikofaktorer som tilsier at man skal ta en helsesjekk hos fastlegen sin. Men hånd i hånd med bevisstgjøring, symptomer og risikofaktorer på diabetes, følger også kunnskap om hva som er god forebygging for å unngå at diabetes skal slå ut. Folkehelsearbeid og forebyggende diabetesarbeid er to sider av samme sak, og lar seg kombinere. Det handler om at alle som arbeider med folkehelse, samler felles krefter og kunnskap i et forsøk på å påvirke. Vi ønsker at folk skal ha kunnskap og vi ønsker at folk skal unngå diabetesdiagnosen så lenge som mulig. I oppladning mot kampanjen har vi i sentralstyret og sekretariatet vært i kontakt med fylkesledere og lokallagsledere i hele landet. Kampanjen vår har som forutsetning at hele Diabetesforbundet stiller opp og gjør et framstøt for å synliggjøre oss. Det gjør vi selvsagt ikke for Diabetesforbundets egen skyld. Vi gjør det for at alle i landet skal bli oppmerksom på sykdommen, kunne forebygge den, eller oppdage den om den allerede er et faktum. I åpningen av kampanjen skal Diabetesforbundet møte helsekomiteen på Stortinget. I dette møtet skal vi fortelle om vårt brede engasjement, der et helt forbund med tillitsvalgte gjør et krafttak for årets kampanje. Takk til alle tillitsvalgte som tar sin del av jobben med å synliggjøre Diabetesforbundets kampanje om å forebygge, oppdage og gi en best mulig start på livet med diabetes. Vi er sammen for et godt liv med diabetes og en framtid uten. Nina Skille Forbundsleder

2 Kampanjen 2014 Klar, ferdig, 12. mai! TEKST CAMILLA KARSTENSEN For å spre budskapet om symptomer på diabetes type 2 og viktigheten av å ta diabetesrisikotesten, har Diabetesforbundet bestilt annonsebannere på nettsteder med mange lesere i uke 20 og 21. Kampanjen er et av årets satsningsområder, derfor er det viktig at mange følger Ninas oppfordring i lederen om å støtte kampanjen lokalt. På diabetesrisiko.no har vi gjort noen endringer slik at Diabetesforbundet kommer bedre fram. Sosiale medier Fra 26. mai går kampanjen over til å bli en kampanje på sosiale medier. Vi utvikler en film som vi håper skal bli en hit på Facebook. Her kommuniserer vi symptomene på en utradisjonell måte for å nå mange, samt appellere til hjertet og smilet. Vi gleder oss til å vise den fram! Verktøy Alle lokal- og fylkeslag har nå fått kampanjepakkene med materiell. I pakken inngår blant annet plakat med symptomer, som er tiltenkt venterom på legesenter, helse stasjon og frisklivssentraler. Flott om alle deler ut disse i nærmiljøet. Det er kun to i pakken, så bestill gjerne flere. Samarbeidspartneren Bayer hjelper oss med å dele ut til sine legekontakter. Pressemeldinger Ledere og nestledere i lokal- og fylkeslag har fått tilsendt pressemeldinger. Disse sendes til avis, tv og radio lokalt på . Det er luker i teksten hvor dere fyller inn navn på kontaktperson og lag. Meldingen sendes til nettredaktør. En pressemelding er et slags nyhetstips; det koster ingenting å sende inn, og det er opp til redaksjonen om det blir en sak eller ikke. Følg gjerne opp med en telefon i etterkant. Send Camilla en mail via dersom du ikke har fått pressemelding eller trenger hjelp. Blodsukkermåling Apotek 1 er kampanjens hovedsamarbeidspartner, og de har blodsukkermåling i uke 21. Ta gjerne kontakt med den lokale filialen for samarbeid. På Stortinget 13. mai er Diabetesforbundet invitert på Stortinget for å holde et seminar om diabetes. Målet er å gi politikerne et faglig grunnlag, slik at de kan ta riktige beslutninger i saker om diabetes. I tillegg ønsker vi å vise fram det arbeidet vi gjør. I Oslo kommer sekretariatet til å stå på stand på Egertorget, Gunerius og Grønland torg i løpet av kampanjeukene for å sjekke publikums diabetesrisiko og måle blodsukker. Flere samarbeidspartnere I tillegg til Apotek 1 har også Novo Nordisk, AstraZeneca, Bayer HealtCare og Roche Diagnostica bidratt med økonomisk støtte til kampanjen.

3 Nyhet! Vinn reise i Diabeteslotteriet Å leve med diabetes type 1 eller 2 krever kunnskap. Mange av oppgavene til Diabetesforbundet handler om å gi medlemmene informasjon til å mestre sykdommen. Diabeteslotteriet er en viktig inntektskilde for Diabetesforbundet. I 2013 hadde lotteriet et overskudd på 58 % som gikk uavkortet til forbundets informasjonsarbeid. Årets lotteri har over 1200 premier med en samlet verdi på kroner. De tre største premiene er reisegavekort til en verdi av kroner pr stk. For spørsmål om lotteriet, kontakt oss på e-post: eller tlf: Sammen for et god liv med diabetes og en framtid uten

4 Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Hva skjer i mobil diabeteslinje? Som et ledd i tillitsvalgtopplæringen tilbyr Diabetes forbundet grunnkurs for nye tillitsvalgte. TEKST OMAIMA HASNAOUI FOTO KRISTIN ØYGARD eiledere fra mobil diabeteslinje driver oppsøkende arbeid blant personer med innvandrerbakgrunn. Veilederne har snakket om forebygging av diabetes type 2, og med spesielt fokus på kosthold. De har vært hos ulike innvandrerorga nisasjoner og på ulike møteplasser. Til sammen har man i januar, februar og mars holdt foredrag på 50 steder, og nådd ut til cirka 1400 personer. Språkene som har blitt benyttet er somali, tyrkisk, urdu, portugisisk og engelsk. V Tillitsvalgte i Region øst kan gjerne ta kontakt med Shaista Ayoub hvis de ønsker å nå ut med informasjon til nye arenaer i samarbeid med våre flerspråklige veiledere. Kontakt:

5 Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Norges beste helseblad! Diabetes konferansen nærmer seg Stor test: Sunne 1407 slankebarer Nr Løssalg kr 68 er Slik påvirkne du Smerte irene (68) stoppet muskelsvinnet gode råd er Som temm raseriet m Maten sova gjør deg rm i kulden Diabetesforbundet sentralt inviterer rgen nevrokiru ke vendte tilba n fra døde torie Les hans his + Bærene Som us vir motvirker kker Derfor kne Du og knaker Som SportS-BH på plass HolDer alt stort tema: diabetes til Diabeteskonferanse oktober på Rica Hell, Værnes. bc 158 E LIVSSTIL 01 KVINN g forsknin g Selv ny ommen i Sjakk Sjekk de Sykd du er ld Slik ho bare kr 249,- TEKST MARIANNE LANDE om tidligligere år vil konferansen delvis foregå i plenum, delvis i parallelle sesjoner. I programmet finner du blant annet foredrag om kosthold, sosiale medier, nyeste oppdaterin ger innen diabetesforskning, diabetesarbeid lokalt, og mange andre spennende faglige og organisatoriske tema. Målet er at vi i løpet av konferansen blant annet: Treffer gamle kjente, og blir kjent med nye mennesker Får tips og ideer Utveksler erfaringer Henter motivasjon og inspirasjon S Vi håper så mange som mulig vil delta på konferansen, og vi opp fordrer lederne i fylkeslag og foreninger om å få med tillits valgte, barn- og familiekontakter og Ungdiabetes-representanter. Egenandelen for årets konferanse er kr. 4700,- som dekker reise, overnatting to netter i enkeltrom, eventuelt dobbeltrom, og alle måltider. Påmeldingsfrist er 1. september Informasjon om program og påmelding blir sendt ut til alle tillitsvalgte. 9 utgaver & flott gave til deg! SMS: Send ABOBH1 til 2205 Det nyeste innen forskning De beste helseekspertene Den mest effektive treningen De smarteste kostholdsrådene De beste testene + Nytt fra diabetesforbundet bli abonnent i dag! Ved spørsmål, ta kontakt med: Marianne Lande Telefon E-post

6 Rådslag på Stortinget I april møttes Diabetesforbundet, sammen med 14 andre ulike organisasjoner, til et rådslag om rehabilitering på Stortinget. TEKST LINDA MARKHAM Arbeiderpartiets helsefraksjon var vertskapet for rådslaget, og diskusjonene på møtet skal danne grunnlaget for Arbeiderpartiets videre politikk på rehabiliteringsfeltet. For Diabetesforbundet var det viktig å understreke at rehabilitering ikke bare dreier seg om å gjenopprette funksjonsnivå, men også å unngå tap av funksjon. Å mestre livet med en kronisk sykdom er en viktig del av et rehabiliteringsforløp. Dessverre er det ofte slik at personer med «usynlige» og mindre akutte sykdommer eller handikap havner bakerst i køen. Vi ser tendenser til at tilbud til grupper med langsom utvikling av komplikasjoner på grunn av sykdom, ikke blir prioritert. Det rammer særlig personer med diabetes. Sentrale elementer i en rehabiliteringsprosess for en med diabetes vil ofte være: motivasjon, psykososial støtte og endring av levevaner. Dette er tiltak som typisk vil falle innunder lærings- og mestringssentrenes ansvarsområde. Diabetesforbundets innspill til Arbeiderpartiet er å styrke det kommunale lærings- og mestringstilbudet, styrking av lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten og kompetanseutveksling mellom tjenestenivåene. I tillegg ønsker vi oss kommunale diabetessykepleiere og regionale diabetesteam som kan sørge for større diabeteskompetanse i kommunene. Foto: Privat

7 Ny nettside om kosthold I mai lanseres forbundets nettside om kosthold og diabetes: kosthold.diabetes.no. TEKST CECILIE LINDVALL 2011 startet prosjektet I «Fra vitenskap til kunnskap» med målsetting om å styrke og samle forbundets kostholdskommunikasjon. Det ble nedsatt en intern prosjektgruppe bestående av prosjektleder fra organisasjonsenheten, deltaker fra diabeteslinjen, deltaker fra kommunikasjonsenheten og generalsekretær Bjørnar Allgot. For å sikre det faglige perspektivet, har man gjennom prosessen også samarbeidet med et ekspertpanel bestående av; forbundets medisinske medarbeider Trond Geir Jenssen, forbundets psykologiske medarbeider Jon Haug, forbundets ernærings faglige medarbeider Anne- Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog Kirsti Bjerkan og Tonje Mellin-Olsen, ernæringsfysiolog fra Grete Roede; Kari Bugge, og spesialist i indre medisin Fedon Lindberg. I løpet av disse årene har prosjektgruppa arbeidet med utforming av det som i dag har blitt en nettside med mobiltilpasset versjon. Veien hit har blant annet bestått av kartlegging av hvilke behov og forventninger potensielle brukere av en slik tjeneste har, hvilke kommunikasjonsplattformer som finnes og dekker disse kravene, og hva den beste løsningen for oss er. Da disse brikkene var på plass, startet arbeidet med å gjennomgå alt av eksisterende kostholdsmateriell som forbundet hadde, og i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog har vi forkastet noe, oppdatert noe, og produsert opp nye artikler på de områdene vi så behov for bedre dekning. Et av ønskene fra potensielle brukere var oppskrifter. Diabetesforbundet har i mange år utarbeidet oppskriftshefter og oppskrifter til Diabetes-bladet. Vi har nå samlet disse på nettsiden, i tillegg til at vi har samarbeidet med de ulike opplysningskontorene for å kunne bruke deres oppskrifter som egner seg for personer med diabetes. Underveis i prosessen så vi at det var nyttig å differensiere informasjonen mellom ulike faktorer som diabetestype, kjønn, alder og liknende. Dette er løst ved muligheten for å opprette profil på siden, slik at systemet segmenterer artiklene og brukeren får opp den informasjonen som er mest relevant ut fra de opplysningene som er gitt i profilen. Mange artikler er aktuelle for de fleste grupper, men noen problemstillinger er ulike. Dette ønsker vi at systemet skal ivareta. Vi har også utarbeidet profilløsningen slik at den samkjøres med dagens medlemsregister. På den måten håper vi også at dette kan bidra til at vi får flere oppdateringer, ev. postadresser, registrert e-postadresse på flere medlemmer, og kanskje på sikt vil vi gjennom dette kunne rekruttere flere medlemmer. Kostholdssiden er hovedsakelig rettet mot personer med diabetes, pårørende som ønsker å vite mer om kosthold og diabetes, samt personer som vil forebygge diabetes. Målet vårt er også at helsepersonell vil bruke siden, og anbefale den til sine pasienter. Siden vil være en del av diabetes.no, og skal fra lansering av være samleside for all kostholdsrelatert informasjon fra forbundet. Selv om dette er et veldig stort og riktig steg for forbundet, ønsker vi at siden skal fortsette å utvikle seg også etter lansering av første fase. På sikt vil vi kanskje kunne få på plass ukesmenyer, nettmøte med eksperter, matvaredatabase eller andre elementer brukerne vil dra nytte av. Dette vil vi fortsette å jobbe med, i tillegg til oppdatering av artikler, kostholdsnyheter og oppskrifter. Vi håper dere vil like og bruke siden, og oppfordre andre til å gjøre det samme. Dersom dere har spørsmål eller tilbakemelding i forhold til kostholdssiden, kan dere sende oss en e-post på:

8 Vervegaver Kjenner du noen som vil ha nytte og glede av medlemskap Har du vervet et eller flere medlemmer og lurer på om vi har flere vervegaver du kan velge imellom? Her ser du en oversikt over de fleste. For en komplett oversikt se i Diabetesforbundet? Verv og motta flotte gaver! Verv 1 medlem, velg mellom: Fiskars knivsliper Bok - Livet med diabetes i ord og bilder Menu telysholder til vegg Mummi-bestikk (gul eller blå farge) Øretelefoner Rosendahl isasjett Mummisaks Øreplugger Multiverktøy Lego City Disney puslespill Verv 2 medlemmer, velg mellom: R Rosendahl glassbolle Mummi-glass (2 stk) Vinglass fra Essence (2 stk) Rosendahl serveringsfat Fiskars knivsett Verv 3 medlemmer, velg mellom: Origoskål med salatbestikk Verv 4 medlemmer: Rosendahl vannkaraffel m2 glass DeLuxe Carving set fra Paul Bocuse Når dende vervede har betalt medlemskontingent sendes gaven(e) ut. Utsendelsene gjøres i juni og desember (fritt levert).

9 Litt om økonomiske midler FUNKIS og tilretteleggingstilskudd (TRT-midler) TEKST LINDA HAUGLAND Diabetesforbundet er en av flere medlemsorganisasjoner i Studieforbundet Funkis. Det betyr bl.a. at vi er berettiget til å få TRT-tilskudd, dvs. støtte til kurs som trenger ekstra tilrettelegging for deltakerne. Sekretariatet sender ut utlysning av TRT-midler for påfølgende år med søknadsskjema (mal fra Funkis), til alle lokal- og fylkeslag utpå høsten med søknadsfrist i desember. For mer informasjon om TRTmidler ta gjerne en titt på Funkis sine hjemmesider: Når sekretariatet har mottatt informasjon om hvor mye penger som ligger til fordeling fra Funkis, fordeles midlene etter en fordelingsnøkkel. Tidligere er det så blitt sendt ut et verdibrev med informasjon om navn på arrangør som tildeles midlene, navn på studietiltaket og at man er tildelt inntil et gitt beløp av Diabetesforbundets «tilretteleggingspott». Det er nå blitt endringer i disse rutinene da verdibrevet blir overflødig ved innlogging i KursAdmin. Hvert lokal- og fylkeslag skal selv kunne logge seg inn som kursarrangør. På denne måten vil det bli lettere å holde oversikt over hva som er søkt om og registrert hos Funkis, godkjent og betalt ut av tildelte midler. Vi er fremdeles i en overgangsfase på dette området, og har et stort potensiale her på å bli bedre. Jo flere kurs og timer vi får registrert, jo større del av «potten» blir tildelt Diabetesforbundet. Vi i sekretariatet vil bistå de som allerede har søkt for 2014, med å komme i gang med bruken av KursAdmin for å få utbetalt tildelte beløp. Når det på senhøsten er tid for å søke om TRT-midler til kurs i 2015, blir det informert ytterligere om dette. Minimumskrav som måtte være oppfylt for støtte for 2014: Minst en deltaker over 14 år må være med på tiltaket Deltakerne må være samlet i minst åtte timer Det må være satt opp (og godkjent) en studieplan for tiltaket Det må være de samme deltakerne som er med på hele tiltaket, og de må møte opp 75 % av den fulle tiden tiltaket strekker seg over Husk oversikt over deltagerne med fødselsår I utgangspunktet kan det søkes støtte til alle kurs og læringsaktiviteter i regi av lokalforeningene eller fylkeslagene. Forutsetningen er at tilskuddet skal brukes til tilrettelegging og kompensasjon for ulike opplæringshindringer, der hensikten er å utjevne forskjeller mellom grupper når det gjelder muligheter til å delta i voksenopplæring. HUSK! Fristen for å levere årsrapporter har gått ut for lengst, og alle lokal- og fylkeslag som ennå ikke har gjort dette, må gjøre det snarest! Les mer om kravene på våre hjemmesider: Likemannsmidler Likemannsmidler for 2013 utbetales nå i mai. Alle regnskap, rapporter og program for gjennomført likemannsarbeid i 2013 er gått gjennom og godkjent, og innrapportert videre til BUFdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Likemannsmidler er penger som Diabetesforbundet søker BUFdir om. Etter nytt tilskuddsregelverk vil likemannsmidlene inngå i beregning av driftstilskuddet, og da endres denne ordningen vi har i dag. Men dette gjelder ikke i sin helhet før tilskuddsåret 2016, der 2014 er grunnlagsåret. I løpet av mai måned vil de vi som har sendt inn søknader for 2014 motta brev med mer informasjon som også bekrefter at søknaden er mottatt. På sensommeren sendes brev ut til alle Diabetesforbundets lokalforeninger og fylkeslag om søknadsprosessen videre. Per i dag er det slik at likemannsmidler som utbetales nå i mai 2014, er for utført likemannsarbeid i Søknadene for disse mottok vi på høsten i 2012.

10 Gode grunner for medlemskap Det har vist seg at mange tillitsvalgte ikke vet hvilke medlemsfordeler vi har. Men vi har mange gode grunner for medlemskap inkludert noen gode medlemsfordeler. TEKST HELENE EIDE Visste du at ved å bruke strømavtalen vi har med Fjordkraft så får du som medlem en god strømpris, men Diabetesforbundet får også direkte støtte ut i fra hvor mange som er tilknyttet avtalen. Det samme gjelder når du bruker Statoilavtalen vi har. Forbundet får også utbetalt penger ut i fra antall liter drivstoff som kjøpes via vår avtale. Å leve med diabetes type 1 eller 2 krever kunnskap. Mange av våre oppgaver handler om nettopp dette. Diabetesforbundet driver en omfattende og variert informasjonsvirksomhet, og vi er avhengig av støttespillere. Ved å holde deg oppdatert om hva vi jobber med og har av medlemsfordeler, bidrar du til at denne informasjonen blir kjent blant medlemmer og potensielle medlemmer. Dette er flere av arbeidsoppgavene våre: Medlemsbladet Diabetes kommer ut seks ganger i året. Bladet Diabetesforum som sendes til medlemmer i helsesektoren, kommer ut fire ganger i året. Vi arrangerer kurs, konferanser og opplæring for helsepersonell. På vår hjemmeside diabetes.no legger vi ut oppdatert og kvalitetssikret informasjon om diabetes fra A til Å. I sosiale medier som Facebook og Twitter, er vi i dialog med enkeltmennesker, andre organisasjoner og politikere. Fylkes- og lokallag over hele landet tilbyr ulike aktiviteter, kurs og opplæring. Vi informerer politikere og media om diabetes. Diabeteslinjen er vår svartjeneste på telefon og nett. Vi gir veiledning på norsk, engelsk, urdu, punjabi, tyrkisk, arabisk og somali. I tillegg har vi medlemsfordeler som: Advokathjelp gratis førstekonsultasjon og redusert timepris om du trenger ytterligere hjelp. Rabatt på drivstoff hos Statoil. (Eget skjema til Statoil) Topp 5 prisgaranti hos Fjordkraft, som er Norges nest største strømleverandør. Diabetesforbundet får også direkte støtte når du benytter deg av strømavtalen. Hotellavtale med Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels gjennom FFO-avtalen. Oppdatert informasjon om alle aspekter ved sykdommen faktaark og brosjyrer. Min side er kun for medlemmer. Gode medlemspriser, artikler, hjelp til særfradrag etc. Medlemspriser i vår nettbutikk. Hvilke type medlemskap finnes? Vi har flere ulike medlemskapsvarianter. Kan være avgjørende for å bli medlem eller ikke, for potensielle medlemmer, så husk på å informere dem som henvender seg til dere om mulighetene vi har. Dette er oversikten: Ordinært medlemskap kr 420,- Familiemedlemskapstøttemedlem kr 120,- Minstepensjonistuføretrygdet kr 210,- (Gjelder minste pensjonsnivå, høy sats. For mer informasjon se NAV.no) Ungdom år kr 210,- Student t.o.m. 30 år kr 210,- Helsepersonelljobber med diabetes kr 420,- Livsvarig medlemskap kr 5040,- (også for ungdom år) Livsvarig familiemedlemskap kr 1440,- Hvordan melde seg inn? Det er flere muligheter, bare se her: SMS diabetes til 1960 Telefon: I tillegg har alle brosjyrer en innmeldingsblankett som kan sendes per e-post eller vanlig postgang. Visste du at... Det er ikke alle som vet dette dessverre. Husk å spre denne informasjonen videre når du snakker om hva Diabetesforbundet jobber med og har fått politisk støtte og aksept for. Diabetesforbundet mottar hvert år tilskudd fra staten for dette arbeidet.

11 Følg oss! På Facebook, Twitter, YouTube og Instagram Vi oppdaterer medlemsregisteret vårt Send oss e-postadressen din Send til: eller ring oss på: Gaven som betyr noe! Diabetes på 18 språk Vi har informasjon på arabisk, blin, dari, engelsk, farsi, kurmandji, lulesamisk, nordsamisk, norsk, polsk, russisk, somali, sorani, sørsamisk, tamil, tigrigna, tyrkisk og urdu. Se, hør og les på diabetes.noinnvandrere Materiellet kan bestilles slik: - Ring: Send e-post: - Bestill direkte i nettbutikken:

12 Diabeteslotteriet 2014 er i gang vi trenger din hjelp! Nå er det tid for diabeteslotteriet. Dette gir ditt lokallag en unik mulighet til å tjene penger til lokalt diabetesarbeid, og det gir forbundet mulighet til å kjempe enda hardere for diabetessaken. TEKST TONE ARNTZEN Lotteriet er en av våre største inntektskilder, og de tillitsvalgtes innsats i dette arbeidet er kjempeviktig. Storstilt dugnad Alle fylkes- og lokallag kan starte sitt loddsalg ca. 12. mai når kampanjen starter. Resten av medlemmene i Diabetesforbundet vil få tilsendt lodd i juni. Derfor skal ikke fylkes- og lokallag sende lodd til egne medlemmer, da dette vil bli sendt ut fra forbundet sentralt. Det er frivillig å delta i lotteriet, og medlemmer som ikke ønsker loddene kan returnere dem kostnadsfritt til oss. Medlemmene kan også reservere seg fra å motta lodd. Inntekter til ditt lokallag Lotteriet er en god anledning til både å synliggjøre og tjene mer penger til ditt lokallag. En lotteristand i din nærbutikk, eller i kantina på jobben, er eksempler som vil bidra til å synliggjøre Diabetesforbundet. Arrangementer dere planlegger i forbindelse med årets synlighetskampanje i uke 20 21, vil også kunne være en god arena for loddsalg. Hvert lodd koster 25 kroner, men fylkes- og lokallag betaler 12,50 kroner. Det betyr at dere får 50 prosent provisjon av loddsalget. Praktisk informasjon Lotteriet består av skrapelodd, noe som betyr at eventuelle gevinster vises med en gang. Årets nyhet og hovedgevinster er reisegavekort til en verdi kroner, og det er tre personer som har mulighet til å vinne. I tillegg har vi flere lekre interiørartikler og nyttig kjøkkenutstyr som gevinster. Lodd, brosjyrer og plakater kan bestilles via vedlagte bestillingsskjema. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig for fylkes- og lokallag å returnere usolgte lodd, men at eventuelle særavtaler kan inngås. Alt av innkjøp og utsendelse av gevinster koordineres også sentralt. Informasjon om lotteriet: Bestill antall ønskede lodd, brosjyrer og plakater på det vedlagte bestillingsskjema. Selg lodd på stand, i butikken, på jobben, i nabolaget eller lignende. Returner vinnerlodd kontinuerlig til sekretariatet vtone Arntzen. En loddbok består av 12 lodd á kr. 25,- I år er det gevinster fordelt på tillat solgte lodd. Total gevinstverdi er kroner. Salgstiden er 1. mai til 30. november Lokallagene får 50 prosent provisjon på loddsalget, og har ikke mulighet til å returnere usolgte lodd. Har du spørsmål vedrørende årets lotteri, kontakt gjerne Tone Arntzen, på telefon eller send en e-post til

13 Diabeteslotteriet 2014 BESTILLINGSSKJEMA FOR LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Vi bestiller stk. loddblokker á 12 lodd mskrapefelt stk. brosjyrer stk. plakater Vi vil ha 50 % provisjon av loddsalget og sier dermed fra oss retten til å returnere usolgte lodd. Lokalforeningfylkeslag: Kontaktperson: Adresse: Postnr.sted: Tlf. privat: Tlf. jobb: Mobiltlf.: E-postadresse: Vinnerlodd returneres innen 30. november Adresse: Diabetesforbundet, Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo Tlf.: Faks: Fylles ut at sekretariatet: Antall lodd: Lodd fratil: Sendt:

14 Store planer for våren og høsten iden sist har vi planlagt flere arrangementer som skjer videre frem mot S sommeren og på høsten. Martine har vært representert fra Ungdiabetes nasjonalt på lederforum i Alta i begynnelsen av april. Ellers har vi gjort siste forberedelser til ledertreningskonferansen som går av stabelen nå til helgen, mai. 19 tillitsvalgte fra hele Norge kommer til Holmenkollen. Vi i Ungdiabetes nasjonalt gleder oss veldig. I helgen vil temaer som økonomiske midler, hva kjennetegner et godt styre, og informasjon og retningslinjer i forhold til samarbeid med industrien, stå på programmet. Like viktig er muligheten for erfaringsutveksling, muligheten for å blir kjent med både nye og gamle fjes. Det vil bli lagt opp en utflukt til Oslo sommerpark for å ha et sosialt samvær utenom på hotellet. Videre fremover mot sommeren er Even og Martine klare for å reise til Sverige for å delta på Nordisk, juni. Vi er også i gang med å planlegge deltakelsen på Midnight Sun Marathon i Tromsø 21. mai. Julie, Jeanette og Rebekka deltar fra Ungdiabetes nasjonalt. Vi skal stå på stand og synliggjøre Diabetesforbundet både i forkant av, og under løpet. Vi håper på et samarbeid med lokallaget i Tromsø, for å få muligheten til å måle blodsukker på både løpere og andre nysgjerrige, dele ut informasjon om forbundet, svare på spørsmål og slå av en prat med forbipasserende. Etter sommeren skal vi ha en felleshelg med BFU i Trondheim. Diabetesweekend arrangeres for medlemmer fra år på Haraldvangen. Og vi gjentar suksessen vi hadde med type 2-samling siste helgen i september for aldersgruppen år. Selv om vi jobber for medlemmer og tillitsvalgte fra år, har vi valgt å ta med medlemmer opp til 40 år på denne samlingen for å nå ut til flere. Ungdomskonferansen vil bli arrangert parallelt med Diabeteskonferansen oktober. Da vil det bli avholdt valg, så dersom du vet om noen gode kandidater, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med valgkomiteen. De vil også være tilstede under ledertreningskonferansen til helgen. Vi gleder oss til arrangementene som kommer fram mot og etter sommeren. Hilsen fra Rebekka Ødegaard Blom, styremedlem, Ungdiabetes nasjonalt Neste frist for innlevering av stoff: 2. juni Forbundsnytt kommer ut seks ganger per år, og legges ut på. Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til redaktør Knut Jarle Einstad på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Nina Skille Redaktør: Knut Jarle Einstad Design: Marit Jakobsen

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall Forbundsnytt utgave 2 april 2012 Så vet du i hvert fall KAMPANJE: Synligheteskampanjen skal bevisstgjøre og øke kunnskapen om type 2-diabetes. Foto: Colourbox Med kampanjen 19. mai 9. juni, ønsker vi å

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer