Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen / / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko."

Transkript

1 Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Kampanjen 2014 Forebygge, oppdage og gi en god start Mange har diabetes uten å vite det. Det vil Diabetesforbundet gjøre noe med. Årets kampanje er i gang fra 12. mai. Kampanjen i år fokuserer på alle som har diabetes uten å vite det. Det betyr at vi ønsker å nå ut med budskapet om at alle bør ta risikotesten. Det handler om å bevisstgjøre det norske folk om symptomer og risikofaktorer som tilsier at man skal ta en helsesjekk hos fastlegen sin. Men hånd i hånd med bevisstgjøring, symptomer og risikofaktorer på diabetes, følger også kunnskap om hva som er god forebygging for å unngå at diabetes skal slå ut. Folkehelsearbeid og forebyggende diabetesarbeid er to sider av samme sak, og lar seg kombinere. Det handler om at alle som arbeider med folkehelse, samler felles krefter og kunnskap i et forsøk på å påvirke. Vi ønsker at folk skal ha kunnskap og vi ønsker at folk skal unngå diabetesdiagnosen så lenge som mulig. I oppladning mot kampanjen har vi i sentralstyret og sekretariatet vært i kontakt med fylkesledere og lokallagsledere i hele landet. Kampanjen vår har som forutsetning at hele Diabetesforbundet stiller opp og gjør et framstøt for å synliggjøre oss. Det gjør vi selvsagt ikke for Diabetesforbundets egen skyld. Vi gjør det for at alle i landet skal bli oppmerksom på sykdommen, kunne forebygge den, eller oppdage den om den allerede er et faktum. I åpningen av kampanjen skal Diabetesforbundet møte helsekomiteen på Stortinget. I dette møtet skal vi fortelle om vårt brede engasjement, der et helt forbund med tillitsvalgte gjør et krafttak for årets kampanje. Takk til alle tillitsvalgte som tar sin del av jobben med å synliggjøre Diabetesforbundets kampanje om å forebygge, oppdage og gi en best mulig start på livet med diabetes. Vi er sammen for et godt liv med diabetes og en framtid uten. Nina Skille Forbundsleder

2 Kampanjen 2014 Klar, ferdig, 12. mai! TEKST CAMILLA KARSTENSEN For å spre budskapet om symptomer på diabetes type 2 og viktigheten av å ta diabetesrisikotesten, har Diabetesforbundet bestilt annonsebannere på nettsteder med mange lesere i uke 20 og 21. Kampanjen er et av årets satsningsområder, derfor er det viktig at mange følger Ninas oppfordring i lederen om å støtte kampanjen lokalt. På diabetesrisiko.no har vi gjort noen endringer slik at Diabetesforbundet kommer bedre fram. Sosiale medier Fra 26. mai går kampanjen over til å bli en kampanje på sosiale medier. Vi utvikler en film som vi håper skal bli en hit på Facebook. Her kommuniserer vi symptomene på en utradisjonell måte for å nå mange, samt appellere til hjertet og smilet. Vi gleder oss til å vise den fram! Verktøy Alle lokal- og fylkeslag har nå fått kampanjepakkene med materiell. I pakken inngår blant annet plakat med symptomer, som er tiltenkt venterom på legesenter, helse stasjon og frisklivssentraler. Flott om alle deler ut disse i nærmiljøet. Det er kun to i pakken, så bestill gjerne flere. Samarbeidspartneren Bayer hjelper oss med å dele ut til sine legekontakter. Pressemeldinger Ledere og nestledere i lokal- og fylkeslag har fått tilsendt pressemeldinger. Disse sendes til avis, tv og radio lokalt på . Det er luker i teksten hvor dere fyller inn navn på kontaktperson og lag. Meldingen sendes til nettredaktør. En pressemelding er et slags nyhetstips; det koster ingenting å sende inn, og det er opp til redaksjonen om det blir en sak eller ikke. Følg gjerne opp med en telefon i etterkant. Send Camilla en mail via dersom du ikke har fått pressemelding eller trenger hjelp. Blodsukkermåling Apotek 1 er kampanjens hovedsamarbeidspartner, og de har blodsukkermåling i uke 21. Ta gjerne kontakt med den lokale filialen for samarbeid. På Stortinget 13. mai er Diabetesforbundet invitert på Stortinget for å holde et seminar om diabetes. Målet er å gi politikerne et faglig grunnlag, slik at de kan ta riktige beslutninger i saker om diabetes. I tillegg ønsker vi å vise fram det arbeidet vi gjør. I Oslo kommer sekretariatet til å stå på stand på Egertorget, Gunerius og Grønland torg i løpet av kampanjeukene for å sjekke publikums diabetesrisiko og måle blodsukker. Flere samarbeidspartnere I tillegg til Apotek 1 har også Novo Nordisk, AstraZeneca, Bayer HealtCare og Roche Diagnostica bidratt med økonomisk støtte til kampanjen.

3 Nyhet! Vinn reise i Diabeteslotteriet Å leve med diabetes type 1 eller 2 krever kunnskap. Mange av oppgavene til Diabetesforbundet handler om å gi medlemmene informasjon til å mestre sykdommen. Diabeteslotteriet er en viktig inntektskilde for Diabetesforbundet. I 2013 hadde lotteriet et overskudd på 58 % som gikk uavkortet til forbundets informasjonsarbeid. Årets lotteri har over 1200 premier med en samlet verdi på kroner. De tre største premiene er reisegavekort til en verdi av kroner pr stk. For spørsmål om lotteriet, kontakt oss på e-post: eller tlf: Sammen for et god liv med diabetes og en framtid uten

4 Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Hva skjer i mobil diabeteslinje? Som et ledd i tillitsvalgtopplæringen tilbyr Diabetes forbundet grunnkurs for nye tillitsvalgte. TEKST OMAIMA HASNAOUI FOTO KRISTIN ØYGARD eiledere fra mobil diabeteslinje driver oppsøkende arbeid blant personer med innvandrerbakgrunn. Veilederne har snakket om forebygging av diabetes type 2, og med spesielt fokus på kosthold. De har vært hos ulike innvandrerorga nisasjoner og på ulike møteplasser. Til sammen har man i januar, februar og mars holdt foredrag på 50 steder, og nådd ut til cirka 1400 personer. Språkene som har blitt benyttet er somali, tyrkisk, urdu, portugisisk og engelsk. V Tillitsvalgte i Region øst kan gjerne ta kontakt med Shaista Ayoub hvis de ønsker å nå ut med informasjon til nye arenaer i samarbeid med våre flerspråklige veiledere. Kontakt:

5 Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Norges beste helseblad! Diabetes konferansen nærmer seg Stor test: Sunne 1407 slankebarer Nr Løssalg kr 68 er Slik påvirkne du Smerte irene (68) stoppet muskelsvinnet gode råd er Som temm raseriet m Maten sova gjør deg rm i kulden Diabetesforbundet sentralt inviterer rgen nevrokiru ke vendte tilba n fra døde torie Les hans his + Bærene Som us vir motvirker kker Derfor kne Du og knaker Som SportS-BH på plass HolDer alt stort tema: diabetes til Diabeteskonferanse oktober på Rica Hell, Værnes. bc 158 E LIVSSTIL 01 KVINN g forsknin g Selv ny ommen i Sjakk Sjekk de Sykd du er ld Slik ho bare kr 249,- TEKST MARIANNE LANDE om tidligligere år vil konferansen delvis foregå i plenum, delvis i parallelle sesjoner. I programmet finner du blant annet foredrag om kosthold, sosiale medier, nyeste oppdaterin ger innen diabetesforskning, diabetesarbeid lokalt, og mange andre spennende faglige og organisatoriske tema. Målet er at vi i løpet av konferansen blant annet: Treffer gamle kjente, og blir kjent med nye mennesker Får tips og ideer Utveksler erfaringer Henter motivasjon og inspirasjon S Vi håper så mange som mulig vil delta på konferansen, og vi opp fordrer lederne i fylkeslag og foreninger om å få med tillits valgte, barn- og familiekontakter og Ungdiabetes-representanter. Egenandelen for årets konferanse er kr. 4700,- som dekker reise, overnatting to netter i enkeltrom, eventuelt dobbeltrom, og alle måltider. Påmeldingsfrist er 1. september Informasjon om program og påmelding blir sendt ut til alle tillitsvalgte. 9 utgaver & flott gave til deg! SMS: Send ABOBH1 til 2205 Det nyeste innen forskning De beste helseekspertene Den mest effektive treningen De smarteste kostholdsrådene De beste testene + Nytt fra diabetesforbundet bli abonnent i dag! Ved spørsmål, ta kontakt med: Marianne Lande Telefon E-post

6 Rådslag på Stortinget I april møttes Diabetesforbundet, sammen med 14 andre ulike organisasjoner, til et rådslag om rehabilitering på Stortinget. TEKST LINDA MARKHAM Arbeiderpartiets helsefraksjon var vertskapet for rådslaget, og diskusjonene på møtet skal danne grunnlaget for Arbeiderpartiets videre politikk på rehabiliteringsfeltet. For Diabetesforbundet var det viktig å understreke at rehabilitering ikke bare dreier seg om å gjenopprette funksjonsnivå, men også å unngå tap av funksjon. Å mestre livet med en kronisk sykdom er en viktig del av et rehabiliteringsforløp. Dessverre er det ofte slik at personer med «usynlige» og mindre akutte sykdommer eller handikap havner bakerst i køen. Vi ser tendenser til at tilbud til grupper med langsom utvikling av komplikasjoner på grunn av sykdom, ikke blir prioritert. Det rammer særlig personer med diabetes. Sentrale elementer i en rehabiliteringsprosess for en med diabetes vil ofte være: motivasjon, psykososial støtte og endring av levevaner. Dette er tiltak som typisk vil falle innunder lærings- og mestringssentrenes ansvarsområde. Diabetesforbundets innspill til Arbeiderpartiet er å styrke det kommunale lærings- og mestringstilbudet, styrking av lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten og kompetanseutveksling mellom tjenestenivåene. I tillegg ønsker vi oss kommunale diabetessykepleiere og regionale diabetesteam som kan sørge for større diabeteskompetanse i kommunene. Foto: Privat

7 Ny nettside om kosthold I mai lanseres forbundets nettside om kosthold og diabetes: kosthold.diabetes.no. TEKST CECILIE LINDVALL 2011 startet prosjektet I «Fra vitenskap til kunnskap» med målsetting om å styrke og samle forbundets kostholdskommunikasjon. Det ble nedsatt en intern prosjektgruppe bestående av prosjektleder fra organisasjonsenheten, deltaker fra diabeteslinjen, deltaker fra kommunikasjonsenheten og generalsekretær Bjørnar Allgot. For å sikre det faglige perspektivet, har man gjennom prosessen også samarbeidet med et ekspertpanel bestående av; forbundets medisinske medarbeider Trond Geir Jenssen, forbundets psykologiske medarbeider Jon Haug, forbundets ernærings faglige medarbeider Anne- Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog Kirsti Bjerkan og Tonje Mellin-Olsen, ernæringsfysiolog fra Grete Roede; Kari Bugge, og spesialist i indre medisin Fedon Lindberg. I løpet av disse årene har prosjektgruppa arbeidet med utforming av det som i dag har blitt en nettside med mobiltilpasset versjon. Veien hit har blant annet bestått av kartlegging av hvilke behov og forventninger potensielle brukere av en slik tjeneste har, hvilke kommunikasjonsplattformer som finnes og dekker disse kravene, og hva den beste løsningen for oss er. Da disse brikkene var på plass, startet arbeidet med å gjennomgå alt av eksisterende kostholdsmateriell som forbundet hadde, og i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog har vi forkastet noe, oppdatert noe, og produsert opp nye artikler på de områdene vi så behov for bedre dekning. Et av ønskene fra potensielle brukere var oppskrifter. Diabetesforbundet har i mange år utarbeidet oppskriftshefter og oppskrifter til Diabetes-bladet. Vi har nå samlet disse på nettsiden, i tillegg til at vi har samarbeidet med de ulike opplysningskontorene for å kunne bruke deres oppskrifter som egner seg for personer med diabetes. Underveis i prosessen så vi at det var nyttig å differensiere informasjonen mellom ulike faktorer som diabetestype, kjønn, alder og liknende. Dette er løst ved muligheten for å opprette profil på siden, slik at systemet segmenterer artiklene og brukeren får opp den informasjonen som er mest relevant ut fra de opplysningene som er gitt i profilen. Mange artikler er aktuelle for de fleste grupper, men noen problemstillinger er ulike. Dette ønsker vi at systemet skal ivareta. Vi har også utarbeidet profilløsningen slik at den samkjøres med dagens medlemsregister. På den måten håper vi også at dette kan bidra til at vi får flere oppdateringer, ev. postadresser, registrert e-postadresse på flere medlemmer, og kanskje på sikt vil vi gjennom dette kunne rekruttere flere medlemmer. Kostholdssiden er hovedsakelig rettet mot personer med diabetes, pårørende som ønsker å vite mer om kosthold og diabetes, samt personer som vil forebygge diabetes. Målet vårt er også at helsepersonell vil bruke siden, og anbefale den til sine pasienter. Siden vil være en del av diabetes.no, og skal fra lansering av være samleside for all kostholdsrelatert informasjon fra forbundet. Selv om dette er et veldig stort og riktig steg for forbundet, ønsker vi at siden skal fortsette å utvikle seg også etter lansering av første fase. På sikt vil vi kanskje kunne få på plass ukesmenyer, nettmøte med eksperter, matvaredatabase eller andre elementer brukerne vil dra nytte av. Dette vil vi fortsette å jobbe med, i tillegg til oppdatering av artikler, kostholdsnyheter og oppskrifter. Vi håper dere vil like og bruke siden, og oppfordre andre til å gjøre det samme. Dersom dere har spørsmål eller tilbakemelding i forhold til kostholdssiden, kan dere sende oss en e-post på:

8 Vervegaver Kjenner du noen som vil ha nytte og glede av medlemskap Har du vervet et eller flere medlemmer og lurer på om vi har flere vervegaver du kan velge imellom? Her ser du en oversikt over de fleste. For en komplett oversikt se i Diabetesforbundet? Verv og motta flotte gaver! Verv 1 medlem, velg mellom: Fiskars knivsliper Bok - Livet med diabetes i ord og bilder Menu telysholder til vegg Mummi-bestikk (gul eller blå farge) Øretelefoner Rosendahl isasjett Mummisaks Øreplugger Multiverktøy Lego City Disney puslespill Verv 2 medlemmer, velg mellom: R Rosendahl glassbolle Mummi-glass (2 stk) Vinglass fra Essence (2 stk) Rosendahl serveringsfat Fiskars knivsett Verv 3 medlemmer, velg mellom: Origoskål med salatbestikk Verv 4 medlemmer: Rosendahl vannkaraffel m2 glass DeLuxe Carving set fra Paul Bocuse Når dende vervede har betalt medlemskontingent sendes gaven(e) ut. Utsendelsene gjøres i juni og desember (fritt levert).

9 Litt om økonomiske midler FUNKIS og tilretteleggingstilskudd (TRT-midler) TEKST LINDA HAUGLAND Diabetesforbundet er en av flere medlemsorganisasjoner i Studieforbundet Funkis. Det betyr bl.a. at vi er berettiget til å få TRT-tilskudd, dvs. støtte til kurs som trenger ekstra tilrettelegging for deltakerne. Sekretariatet sender ut utlysning av TRT-midler for påfølgende år med søknadsskjema (mal fra Funkis), til alle lokal- og fylkeslag utpå høsten med søknadsfrist i desember. For mer informasjon om TRTmidler ta gjerne en titt på Funkis sine hjemmesider: Når sekretariatet har mottatt informasjon om hvor mye penger som ligger til fordeling fra Funkis, fordeles midlene etter en fordelingsnøkkel. Tidligere er det så blitt sendt ut et verdibrev med informasjon om navn på arrangør som tildeles midlene, navn på studietiltaket og at man er tildelt inntil et gitt beløp av Diabetesforbundets «tilretteleggingspott». Det er nå blitt endringer i disse rutinene da verdibrevet blir overflødig ved innlogging i KursAdmin. Hvert lokal- og fylkeslag skal selv kunne logge seg inn som kursarrangør. På denne måten vil det bli lettere å holde oversikt over hva som er søkt om og registrert hos Funkis, godkjent og betalt ut av tildelte midler. Vi er fremdeles i en overgangsfase på dette området, og har et stort potensiale her på å bli bedre. Jo flere kurs og timer vi får registrert, jo større del av «potten» blir tildelt Diabetesforbundet. Vi i sekretariatet vil bistå de som allerede har søkt for 2014, med å komme i gang med bruken av KursAdmin for å få utbetalt tildelte beløp. Når det på senhøsten er tid for å søke om TRT-midler til kurs i 2015, blir det informert ytterligere om dette. Minimumskrav som måtte være oppfylt for støtte for 2014: Minst en deltaker over 14 år må være med på tiltaket Deltakerne må være samlet i minst åtte timer Det må være satt opp (og godkjent) en studieplan for tiltaket Det må være de samme deltakerne som er med på hele tiltaket, og de må møte opp 75 % av den fulle tiden tiltaket strekker seg over Husk oversikt over deltagerne med fødselsår I utgangspunktet kan det søkes støtte til alle kurs og læringsaktiviteter i regi av lokalforeningene eller fylkeslagene. Forutsetningen er at tilskuddet skal brukes til tilrettelegging og kompensasjon for ulike opplæringshindringer, der hensikten er å utjevne forskjeller mellom grupper når det gjelder muligheter til å delta i voksenopplæring. HUSK! Fristen for å levere årsrapporter har gått ut for lengst, og alle lokal- og fylkeslag som ennå ikke har gjort dette, må gjøre det snarest! Les mer om kravene på våre hjemmesider: Likemannsmidler Likemannsmidler for 2013 utbetales nå i mai. Alle regnskap, rapporter og program for gjennomført likemannsarbeid i 2013 er gått gjennom og godkjent, og innrapportert videre til BUFdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Likemannsmidler er penger som Diabetesforbundet søker BUFdir om. Etter nytt tilskuddsregelverk vil likemannsmidlene inngå i beregning av driftstilskuddet, og da endres denne ordningen vi har i dag. Men dette gjelder ikke i sin helhet før tilskuddsåret 2016, der 2014 er grunnlagsåret. I løpet av mai måned vil de vi som har sendt inn søknader for 2014 motta brev med mer informasjon som også bekrefter at søknaden er mottatt. På sensommeren sendes brev ut til alle Diabetesforbundets lokalforeninger og fylkeslag om søknadsprosessen videre. Per i dag er det slik at likemannsmidler som utbetales nå i mai 2014, er for utført likemannsarbeid i Søknadene for disse mottok vi på høsten i 2012.

10 Gode grunner for medlemskap Det har vist seg at mange tillitsvalgte ikke vet hvilke medlemsfordeler vi har. Men vi har mange gode grunner for medlemskap inkludert noen gode medlemsfordeler. TEKST HELENE EIDE Visste du at ved å bruke strømavtalen vi har med Fjordkraft så får du som medlem en god strømpris, men Diabetesforbundet får også direkte støtte ut i fra hvor mange som er tilknyttet avtalen. Det samme gjelder når du bruker Statoilavtalen vi har. Forbundet får også utbetalt penger ut i fra antall liter drivstoff som kjøpes via vår avtale. Å leve med diabetes type 1 eller 2 krever kunnskap. Mange av våre oppgaver handler om nettopp dette. Diabetesforbundet driver en omfattende og variert informasjonsvirksomhet, og vi er avhengig av støttespillere. Ved å holde deg oppdatert om hva vi jobber med og har av medlemsfordeler, bidrar du til at denne informasjonen blir kjent blant medlemmer og potensielle medlemmer. Dette er flere av arbeidsoppgavene våre: Medlemsbladet Diabetes kommer ut seks ganger i året. Bladet Diabetesforum som sendes til medlemmer i helsesektoren, kommer ut fire ganger i året. Vi arrangerer kurs, konferanser og opplæring for helsepersonell. På vår hjemmeside diabetes.no legger vi ut oppdatert og kvalitetssikret informasjon om diabetes fra A til Å. I sosiale medier som Facebook og Twitter, er vi i dialog med enkeltmennesker, andre organisasjoner og politikere. Fylkes- og lokallag over hele landet tilbyr ulike aktiviteter, kurs og opplæring. Vi informerer politikere og media om diabetes. Diabeteslinjen er vår svartjeneste på telefon og nett. Vi gir veiledning på norsk, engelsk, urdu, punjabi, tyrkisk, arabisk og somali. I tillegg har vi medlemsfordeler som: Advokathjelp gratis førstekonsultasjon og redusert timepris om du trenger ytterligere hjelp. Rabatt på drivstoff hos Statoil. (Eget skjema til Statoil) Topp 5 prisgaranti hos Fjordkraft, som er Norges nest største strømleverandør. Diabetesforbundet får også direkte støtte når du benytter deg av strømavtalen. Hotellavtale med Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels gjennom FFO-avtalen. Oppdatert informasjon om alle aspekter ved sykdommen faktaark og brosjyrer. Min side er kun for medlemmer. Gode medlemspriser, artikler, hjelp til særfradrag etc. Medlemspriser i vår nettbutikk. Hvilke type medlemskap finnes? Vi har flere ulike medlemskapsvarianter. Kan være avgjørende for å bli medlem eller ikke, for potensielle medlemmer, så husk på å informere dem som henvender seg til dere om mulighetene vi har. Dette er oversikten: Ordinært medlemskap kr 420,- Familiemedlemskapstøttemedlem kr 120,- Minstepensjonistuføretrygdet kr 210,- (Gjelder minste pensjonsnivå, høy sats. For mer informasjon se NAV.no) Ungdom år kr 210,- Student t.o.m. 30 år kr 210,- Helsepersonelljobber med diabetes kr 420,- Livsvarig medlemskap kr 5040,- (også for ungdom år) Livsvarig familiemedlemskap kr 1440,- Hvordan melde seg inn? Det er flere muligheter, bare se her: SMS diabetes til 1960 Telefon: I tillegg har alle brosjyrer en innmeldingsblankett som kan sendes per e-post eller vanlig postgang. Visste du at... Det er ikke alle som vet dette dessverre. Husk å spre denne informasjonen videre når du snakker om hva Diabetesforbundet jobber med og har fått politisk støtte og aksept for. Diabetesforbundet mottar hvert år tilskudd fra staten for dette arbeidet.

11 Følg oss! På Facebook, Twitter, YouTube og Instagram Vi oppdaterer medlemsregisteret vårt Send oss e-postadressen din Send til: eller ring oss på: Gaven som betyr noe! Diabetes på 18 språk Vi har informasjon på arabisk, blin, dari, engelsk, farsi, kurmandji, lulesamisk, nordsamisk, norsk, polsk, russisk, somali, sorani, sørsamisk, tamil, tigrigna, tyrkisk og urdu. Se, hør og les på diabetes.noinnvandrere Materiellet kan bestilles slik: - Ring: Send e-post: - Bestill direkte i nettbutikken:

12 Diabeteslotteriet 2014 er i gang vi trenger din hjelp! Nå er det tid for diabeteslotteriet. Dette gir ditt lokallag en unik mulighet til å tjene penger til lokalt diabetesarbeid, og det gir forbundet mulighet til å kjempe enda hardere for diabetessaken. TEKST TONE ARNTZEN Lotteriet er en av våre største inntektskilder, og de tillitsvalgtes innsats i dette arbeidet er kjempeviktig. Storstilt dugnad Alle fylkes- og lokallag kan starte sitt loddsalg ca. 12. mai når kampanjen starter. Resten av medlemmene i Diabetesforbundet vil få tilsendt lodd i juni. Derfor skal ikke fylkes- og lokallag sende lodd til egne medlemmer, da dette vil bli sendt ut fra forbundet sentralt. Det er frivillig å delta i lotteriet, og medlemmer som ikke ønsker loddene kan returnere dem kostnadsfritt til oss. Medlemmene kan også reservere seg fra å motta lodd. Inntekter til ditt lokallag Lotteriet er en god anledning til både å synliggjøre og tjene mer penger til ditt lokallag. En lotteristand i din nærbutikk, eller i kantina på jobben, er eksempler som vil bidra til å synliggjøre Diabetesforbundet. Arrangementer dere planlegger i forbindelse med årets synlighetskampanje i uke 20 21, vil også kunne være en god arena for loddsalg. Hvert lodd koster 25 kroner, men fylkes- og lokallag betaler 12,50 kroner. Det betyr at dere får 50 prosent provisjon av loddsalget. Praktisk informasjon Lotteriet består av skrapelodd, noe som betyr at eventuelle gevinster vises med en gang. Årets nyhet og hovedgevinster er reisegavekort til en verdi kroner, og det er tre personer som har mulighet til å vinne. I tillegg har vi flere lekre interiørartikler og nyttig kjøkkenutstyr som gevinster. Lodd, brosjyrer og plakater kan bestilles via vedlagte bestillingsskjema. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig for fylkes- og lokallag å returnere usolgte lodd, men at eventuelle særavtaler kan inngås. Alt av innkjøp og utsendelse av gevinster koordineres også sentralt. Informasjon om lotteriet: Bestill antall ønskede lodd, brosjyrer og plakater på det vedlagte bestillingsskjema. Selg lodd på stand, i butikken, på jobben, i nabolaget eller lignende. Returner vinnerlodd kontinuerlig til sekretariatet vtone Arntzen. En loddbok består av 12 lodd á kr. 25,- I år er det gevinster fordelt på tillat solgte lodd. Total gevinstverdi er kroner. Salgstiden er 1. mai til 30. november Lokallagene får 50 prosent provisjon på loddsalget, og har ikke mulighet til å returnere usolgte lodd. Har du spørsmål vedrørende årets lotteri, kontakt gjerne Tone Arntzen, på telefon eller send en e-post til

13 Diabeteslotteriet 2014 BESTILLINGSSKJEMA FOR LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Vi bestiller stk. loddblokker á 12 lodd mskrapefelt stk. brosjyrer stk. plakater Vi vil ha 50 % provisjon av loddsalget og sier dermed fra oss retten til å returnere usolgte lodd. Lokalforeningfylkeslag: Kontaktperson: Adresse: Postnr.sted: Tlf. privat: Tlf. jobb: Mobiltlf.: E-postadresse: Vinnerlodd returneres innen 30. november Adresse: Diabetesforbundet, Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo Tlf.: Faks: Fylles ut at sekretariatet: Antall lodd: Lodd fratil: Sendt:

14 Store planer for våren og høsten iden sist har vi planlagt flere arrangementer som skjer videre frem mot S sommeren og på høsten. Martine har vært representert fra Ungdiabetes nasjonalt på lederforum i Alta i begynnelsen av april. Ellers har vi gjort siste forberedelser til ledertreningskonferansen som går av stabelen nå til helgen, mai. 19 tillitsvalgte fra hele Norge kommer til Holmenkollen. Vi i Ungdiabetes nasjonalt gleder oss veldig. I helgen vil temaer som økonomiske midler, hva kjennetegner et godt styre, og informasjon og retningslinjer i forhold til samarbeid med industrien, stå på programmet. Like viktig er muligheten for erfaringsutveksling, muligheten for å blir kjent med både nye og gamle fjes. Det vil bli lagt opp en utflukt til Oslo sommerpark for å ha et sosialt samvær utenom på hotellet. Videre fremover mot sommeren er Even og Martine klare for å reise til Sverige for å delta på Nordisk, juni. Vi er også i gang med å planlegge deltakelsen på Midnight Sun Marathon i Tromsø 21. mai. Julie, Jeanette og Rebekka deltar fra Ungdiabetes nasjonalt. Vi skal stå på stand og synliggjøre Diabetesforbundet både i forkant av, og under løpet. Vi håper på et samarbeid med lokallaget i Tromsø, for å få muligheten til å måle blodsukker på både løpere og andre nysgjerrige, dele ut informasjon om forbundet, svare på spørsmål og slå av en prat med forbipasserende. Etter sommeren skal vi ha en felleshelg med BFU i Trondheim. Diabetesweekend arrangeres for medlemmer fra år på Haraldvangen. Og vi gjentar suksessen vi hadde med type 2-samling siste helgen i september for aldersgruppen år. Selv om vi jobber for medlemmer og tillitsvalgte fra år, har vi valgt å ta med medlemmer opp til 40 år på denne samlingen for å nå ut til flere. Ungdomskonferansen vil bli arrangert parallelt med Diabeteskonferansen oktober. Da vil det bli avholdt valg, så dersom du vet om noen gode kandidater, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med valgkomiteen. De vil også være tilstede under ledertreningskonferansen til helgen. Vi gleder oss til arrangementene som kommer fram mot og etter sommeren. Hilsen fra Rebekka Ødegaard Blom, styremedlem, Ungdiabetes nasjonalt Neste frist for innlevering av stoff: 2. juni Forbundsnytt kommer ut seks ganger per år, og legges ut på. Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til redaktør Knut Jarle Einstad på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Nina Skille Redaktør: Knut Jarle Einstad Design: Marit Jakobsen

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Diabeteskonferansen 2011 Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Program for org 2 Økonomiske midler Velkommen og presentasjon Hvor søke midler til aktiviteter Hvordan lage gode søknader Rapportering

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

I mai gjør Diabetesforbundet en innsats for å finne de med uoppdaget diabetes type 2.

I mai gjør Diabetesforbundet en innsats for å finne de med uoppdaget diabetes type 2. Forbundsnytt utgave 2 April 2014 Kampanjestart i mai I mai gjør Diabetesforbundet en innsats for å finne de med uoppdaget diabetes type 2. TEKST CAMILLA KARSTENSEN Informasjonskampanjen vår starter 12.

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

Sluttrapport prosjekt:

Sluttrapport prosjekt: Sluttrapport prosjekt: 2007/3/0076 Livet med diabetes i ord og bilder, Diabetesforbundet Forord I mars 2009 ga Diabetesforbundet den gang Norges Diabetesforbund ut boka Livet med diabetes i ord og bilder.

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Ulike frister for tilskudd til døveforeningene 2016

Ulike frister for tilskudd til døveforeningene 2016 Ulike frister for tilskudd til døveforeningene 2016 ExtraStiftelsen sluttrapport Sluttrapport på Extra-midlene skal sendes inn via Extraweb. Mer informasjon om utforming av sluttrapporter på: https://www.extrastiftelsen.no/sluttrapport/

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2013/3/0217 Prosjektnavn: Møt veggen! Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord Norges

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 4 juni 2014 Sommer til lading før høstens nye strabaser Kampanjen i år viser resultater. Katten Bromms sang om diabetes type 2 har på under en måned blitt vist nær 50 000 ganger på

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP MOTIVERENDE FELLESSKAP Forord Diabetesforbundet utdanner instruktører som oppretter motivasjonsgrupper over hele landet. Motivasjonsgruppene er et likemannstilbud for alle som har diabetes, eller de som

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Demensaksjonen 2015 BLI MED PÅ INNSAMLING TIL FORSKNING PÅ DEMENS

Demensaksjonen 2015 BLI MED PÅ INNSAMLING TIL FORSKNING PÅ DEMENS BLI MED PÅ INNSAMLING TIL FORSKNING PÅ DEMENS Vi skal bli størst og best på demensforskning! I 2018 har vi forbrukt TV-aksjonsmidlene til forskningsprogrammet. For å videreføre forskningsprogrammet på

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

En vakker dag har vi glemt demens

En vakker dag har vi glemt demens DEMENSaksjonen 2017 13 En vakker dag har vi glemt demens Nasjonalforeningen for folkehelsen har en stolt historie. Vi startet med å samle inn penger til forskning og bidro til å utrydde tuberkulosen i

Detaljer

Identifikasjonskort til smarttelefoner

Identifikasjonskort til smarttelefoner Sluttrapport prosjekt: Forebygging Identifikasjonskort til smarttelefoner Diabetesforbundet Identifikasjonskort til smarttelefoner Identitetsmerke til smarttelefoner som viser at man har diabetes til hjelp

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Nytt år, nye muligheter!

Nytt år, nye muligheter! vvvvvv 1. utgave / januar 2013 ffff Nytt år, nye muligheter! Et nytt år gir nye muligheter, og nettopp det er mange opptatt av de første dagene i januar. Mange nyttårsforsetter etableres, og motivasjonen

Detaljer

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen.

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen. Forbundsnytt Leder I disse dager... har jeg gleden av å gratulere psykolog Jon Haug med doktorgrad. Med blant annet en interessant forelesning om diabetisk slitenhet trekker han opp et tema som noen hver

Detaljer

Høst! Blanke ark blant fargede blader

Høst! Blanke ark blant fargede blader vvvvvv 6. utgave / oktober 2012 ffff Høst! Blanke ark blant fargede blader Høsten. Den vakre høsten. Frem med ullgenseren, og håpet om solfylte dager, skarp, klar luft. Turer, termos og tøfler. Høsten

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje Tips alle b olig Tips dem o eiere? m å bli me dlem! Gå inn på huseierne.no, og les mer. #stottditt facebook.c

Detaljer

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet!

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet! USF-akademiet Bli med på USF-akademiet USF-akademiet! Om opplegget Det blir 4 samlinger i året i to år. Første samling er lagt til helgen 24-26.11.2017, i Oslo. Detaljert program for første helg: se vedlegg.

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Screwed Hud. Rapport

Screwed Hud. Rapport Screwed Hud Rapport Skrevet av: Monica B. Kristensen Februar 2016 Intro Screwed Hud prosjektet ble startet i 2014 og er et samarbeid mellom PEF ung og selskapet FilmPlot AS. Prosjektet inneholder 10 filmsnutter,

Detaljer

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Nordisk Epilepsidag 2015 - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Sammendrag: I dette prosjektet ville Norsk Epilepsiforbund arrangere en felles informasjonskampanje i alle lokalforeninger.

Detaljer

Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund)

Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund) Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund) Hvert semester kan alle lokalforbund søke økonomisk støtte fra K-stud. K-Stud er et studieforbund. I Norge har vi 15 slike studieforbund, og Forbundet

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Prosjektrapport Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet oversikt

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport En organisasjon bygget på steingrunn Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede har gjennomført prosjektet «En organisasjon bygget på steingrunn» våren 2012. Prosjektet besto i to samlinger med individuell

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Søker organisasjon: Norges Parkinsonforbund Prosjekt: 2013-3-122 Forord I dette prosjektet skulle det opprettes regionale møteplasser for mennesker med

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Ha en god og motiverende sommer!

Ha en god og motiverende sommer! vvvvvv 5. utgave / juni 2012 ffff Ha en god og motiverende sommer! Selv om sommerværet enda ikke har innfridd over hele landet sier kalenderen at nå er det juli, og tid for ferieavvikling. Det skal bli

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Til NKFs lokallag Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll.

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll. Sluttrapport Nettverksbygging for NF- ungdom FORORD Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Det er totalt 253 medlemmer i Helseregion Midt og Nord. Derav er det 58 medlemmer med diagnosen NF i alderen 14-30

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

KICK-OFF UNGDATA 5. desember

KICK-OFF UNGDATA 5. desember KICK-OFF UNGDATA 5. desember 2017 Hva er det jeg vil med dette? Tenk gjennom om det er noe spesielt dere vil oppnå med kommunikasjon Er det noen dere vil informere eller påvirke? Husk evaluering Foto:

Detaljer

Sluttrapport prosjekt : 2008/1/0288 Litt søt?, Diabetesforbundet

Sluttrapport prosjekt : 2008/1/0288 Litt søt?, Diabetesforbundet Sluttrapport prosjekt : 2008/1/0288 Litt søt?, Diabetesforbundet Forord 175.000 har fått diagnosen type 2 diabetes her til lands, og like mange går rundt med sykdommen uten å vite det med andre ord til

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: 2016/RB77154 Sunn og god mat uten melk og egg Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer