UNINYTT. Millioner av euro til europeisk gigacampus s virkelige 1 besparelser. virus TilbAke på banen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNINYTT. Millioner av euro til europeisk gigacampus s. 4-5. 12. 17. virkelige 1 besparelser. virus TilbAke på banen."

Transkript

1 UNINYTT Aktuelt fra uninett Nr Millioner av euro til europeisk gigacampus s en lysende sti MellOM virtualisering gir OslO Og AMsTerdAM virkelige 1 besparelser virus TilbAke på banen

2 innhold: Uninytt nr en lysende sti mellom Oslo og Amsterdam 3 leder Status for GigaCampus 4 sektoren vil ha mer gigacampus En undersøkelse viser at prosjektet har vært svært nyttig 6 gigacampus til europa Uninett skal lede et nytt satsningsområde innen EUs GEANT3-program 8 en lysende sti mellom Oslo og Amsterdam Flere får nyte godt av neste generasjons internett 12 virtualisering gir virkelige besparelser 10 Hold oversikt med NAv NAV gir standardiserte prosesser og godt dokumenterte rutiner 12 virtualisering gir virkelige besparelser Finn ut mer om hvorfor bruken av virtualisering har tatt helt av 15 kom i gang med virtualisering Med riktig strategi kan organisasjonen oppnå store gevinster 17 virus tilbake på banen uninytt utgis av uninett Ansvarlig redaktør: petter kongshaug 7465 Trondheim Trykk: Tapir layout: Hk Foto: uninett om ikke annet er oppgitt. 16 World wide web er 20 år Hva var det med Tim Berners-Lees ide som gjorde det til et globalt fenomen? 17 Teite ting om tryggleik Virus tilbake på banen 18 Høringsrunde om administrative systemer Rapport fra UHR-utvalg publisert 18 ett brukernavn og passord i hele Norden Kalmar2 den første internasjonale fellesløsningen for innlogging 19 Nye rammeavtaler for datalagring 4 leverandører valgt 19 kommende arrangementer NKUL, NOTUR og UNINETT-konferansen Abonnement er gratis, bestill på elektronisk utgave fi nnes på

3 leder Status for GigaCampus GigaCampus er inne i sitt siste år, og i dette nummeret av Uninytt gjør vi opp status. Vi tar for oss en undersøkelse blant IT-lederne i uh-sektoren, som viser et klart ønske om en videreføring av prosjektet. Noe vil nok videreføres i UNINETTs ordinære tjenestetilbud, mens nye tiltak må ses i sammenheng med det nye programforslaget ecampus Norge, basert på UNINETTs nye strategi. Videre ser vi på det arbeidet UNINETT skal være med å gjøre på europeisk nivå. Der skal et campusprosjekt inngå i det nye GEANT3-programmet, basert på erfaringene i GigaCampus. UNINETT skal ha en koordinerende rolle i dette prosjektet, noe som er en meget stor anerkjennelse av det arbeidet som er gjort gjennom GigaCampus, der både sektoren og Kunnskapsdepartementet har bidratt mye. Du kan også lese om andre aktiviteter fra GigaCampus i dette nummeret. Vi presenterer virtualiseringsprosjektet, og ser nærmere på nettovervåkingsverktøyet NAV. Neste nummer av Uninytt vil komme ut akkurat i tide til UNINETT-konferansen 2009, juni i Halden. Les forhåndsomtale av konferansen i bladet, og gå til konferansens nettsider for mer informasjon og påmelding. Foto: Mattis Daae Petter Kongshaug 3

4 TeMA: gigacampus Sektoren vil ha mer GigaCampus Prosjektleder Vidar Faltinsen i UNINETT slår fast at GigaCampus har vært et viktig løft for uh-sektoren. Foto: GT

5 TeMA: gigacampus GigaCampus-prosjektet er inne i sitt siste år. Siden starten i 2006 har prosjektet vært til stor nytte for institusjonene i uh-sektoren, noe resultatene av en rundspørring blant IT-lederne viser. Av: kommunikasjonsleder Lars Fuglevaag, UNINETT Konklusjonen fra en strategisamling for de samme lederne i etterkant av rundspørringen er klar: Tiltakene i GigaCampus må videreføres og videreutvikles. Det er gledelig, synes prosjektleder Vidar Faltinsen i UNINETT. Selv om vi hele tiden har arbeidet tett sammen med sektoren, og prosjektet har hatt god forankring, er det alltid hyggelig å få bekreftet at institusjonene har hatt konkret nytte av de tiltakene vi har initiert, sier Faltinsen. Senioringeniør Lars Nesland ved Universitetet i Agder er enig. Spesielt innkjøpsavtalene, kursene og de felles anbefalingene og standardene har vært nyttige for oss, sier han. I forbindelse med bygging av ny campus i Grimstad var det nyttig å ha en dokumentert "beste praksis" på opplegg for strøm, kjøling, telematikkrom osv. Det er en stor fordel at ikke alt må tenkes ut på nytt ved hvert byggeprosjekt. Viktig løft GigaCampus er et viktig løft for å gi hele sektoren tilgang til en felles og framtidsrettet e-infrastruktur. Det gir tilgang til kompetanse og fellesarenaer, og til et sikkert og robust høyhastighetsnett som forenkler samarbeid og effektiviserer arbeidsdagen, forteller Faltinsen. Han får medhold i en ekstern lønnsomhetsbetraktning utført av Capgemini i 2008, som synliggjør både kvalitative og kvantitative gevinster ved satsingen. Men det fi nnes også utfordringer, sier Faltinsen. UNINETT kan ikke oppnå resultater alene, vi er helt avhengige av sektorens kunnskap og erfaring. Det er ikke alltid like lett å få bidrag fra de riktige ressurspersonene. Ofte skyldes det at de rett og slett ikke har tid. En måte å løse opp i dette for framtida kan være å frikjøpe timer. Generelt har vi oppnådd mye med GigaCampus, men det er også områder der vi ikke har kommet så langt som vi har ønsket, for eksempel innen person-til-person-kommunikasjon. Dette er ting vi skal se på i videreføringen av programmet. skal lede en campus-aktivitet på europeisk nivå (se egen artikkel på side 6). Det er verdifullt at UNINETT ser framover og identifi serer kommende behov som er felles, sier Nesland. Spesielt viktig blir det i videreføringen at prosjektene får en god forankring i sektoren, ikke minst hvis de enkelte institusjonene må bære en større del av kostnadene. For vår egen del mener vi fl ere av prosjektene innen GigaCampus bør videreføres, særlig innenfor sikkerhet. Universitetet i Agder ser uansett med glede fram til fortsettelsen av GigaCampus, avslutter Nesland. gigacampus Senioringeniør Lars Nesland ved Universitetet i Agder ser fram til fortsettelsen av GigaCampus. Visjon: En koordinert IKT-infrastruktur på campus i internasjonal toppklasse, som inviterer til innovasjon, samarbeid og effektiv forskning og utdanning. Hovedmål (forkortet): Høykvalitets og feiltolerant datanett med gigabitkapasitet til de fl este arbeidsplasser. Sømløs, trådløs nettilgang på campus. IP-basert person-til-person kommunikasjon. Godt koordinert sikkerhetsarbeid i sektoren. Sterkere fokus på proaktiv drift, med felles standarder og anbefalinger. Gode virkemidler for å opprettholde god tjenestekvalitet. Bredt anlagt og omfattende kompetanseløft. 7 satsningsområder: 1. Fysisk infrastruktur 2. Høykapasitetsnett 3. Mobilitet 4. Person til person - kommunikasjon UNINETT fagstyrke 5. Sikkerhet 6. Drift og overvåking 7. Ende til ende - kvalitet Figuren viser oppbyggingen av GigaCampusprogrammet. Søkelys på sikkerhet Det at 90 % av IT-lederne som ble spurt ønsker mer Giga- Campus gir et godt grunnlag for å videreføre arbeidet på alle felt, sannsynligvis med ekstra søkelys på sikkerhet og beredskapsplaner, mener UNINETTs prosjektleder. Også infrastruktur for videokonferanser og andre multimedieanvendelser blir et viktig satsingsområde. Innkjøpssamarbeid og prosjektstøtte Sikkerhet Drift og overvåking Person til person kommunikasjon Høykapasitetsnett Fysisk infrastruktur Ende til ende kvalitet Mobilitet Realisering og kompetanseheving Hvilken form videreføringen får er ennå ikke helt avklart, sier Faltinsen. Mye tyder på at de tiltakene som er mest innarbeidet vil gå inn i UNINETTs ordinære tjenestetilbud, mens nye tiltak vil inngå i et nytt program med tittel ecampus Norge. I tillegg kommer Norges deltakelse i GEANT3-prosjektet, der UNINETT 5 Mer informasjon: Kontakt:

6 TEMA: gigacampus GigaCampus til Europa Suksessen norsk uh-sektor har hatt med GigaCampus-programmet, har blitt lagt merke til i Europa. Nå skal UNINETT lede et nytt satsningsområde innen EUs GEANT3-program. Av: prosjektleder Vidar Faltinsen, UNINETT Ved å adoptere GigaCampus-modellen i flere land i Europa er målet å styrke koordineringen og erfaringsutvekslingen mellom europeiske universiteters campusnettutbyggere. GÉANT2 Som en del av EUs sjuende rammeprogram starter GEANT3- programmet i april 2009 og det skal vare i 4 år. GEANT3 er det tredje programmet i rekken, der GEANT pågikk fra og GEANT2 Lighting fra the Den største pathway oppgaven i GEANT3 for er å videreutvikle og oppgradere det intereuropeiske forskningsnettet som knytter sammen 30 europeiske forskningsnett, men programmet The har first en lang international rekke koordinerende hybrid research and prosjekter education utover network. dette. Lighting dark fibre for greater network performance. European Research and Education Lit Fibre 10 Gbps 2.5 Gbps 310 Mbps 155 Mbps 34/45 Mbps Lit Fibre links provide multiple wavelengths currently at 10 Gbps. De norske erfaringene skal deles UNINETT har fått prosjektlederrollen for det nye satsingsområdet i EU- og GEANT-sammenheng. Utover Norge skal Finland, Tsjekkia og Serbia delta som pilotland. Hovedfokus i de to første årene av prosjektet blir å organisere nasjonale initiativ i disse landene. Personer fra de nasjonale forskningsnettene i de tre landene (henholdsvis FUNET, CERNET og AMRES) får det lokale ansvaret. UNINETTs rolle blir, foruten å drive egen nasjonal campuskoordinerende aktivitet videre, å være en pådriver og tilrettelegger. UNINETT skal aktivt formidle de norske erfaringene, men forventer også å lære av utfordringer og erfaringer de andre pilotene har erfart og vil erfare i programperioden. Målet er best practice Prosjektet har fått tittelen Campus Best Practice og i navnet ligger også hovedproduktet. I hvert pilotland skal det identifiseres et sett med interessante satsingsområder. Innen hvert satsingsområde skal arbeidsgrupper etableres, sammensatt av kompetente og erfarne aktører fra de toneangivende universitetene. Målsettingen er at arbeidsgruppene utarbeider et sett med beste praksisdokumenter som beskriver konsensus av slik gjør vi det. Et eksempel kan være slik ruller vi ut trådløst nettverk på campus i Finland. Backbone Topology February 2009 ÉANT2 is operated Figuren by DANTE viser on behalf topologien of Europe s NRENs. i det europeiske forskningsnettet. Finland, Serbia og Tsjekkia skal være piloter sammen med Norge i den nye campussatsingen under GEANT3. AT Austria CZ Czech Republic ES Spain HR Croatia IS Iceland * LV Latvia PL Poland SE Sweden * BE Belgium DE Germany FI Finland * HU Hungary IT Italy MT Malta PT Portugal SI Slovenia BG Bulgaria DK Denmark * FR France IE Ireland LT Lithuania NL Netherlands RO Romania SK Slovakia CH Switzerland EE Estonia GR Greece IL Israel LU Luxembourg NO Norway * RU Russia TR Turkey CY Cyprus *Connections between these countries are part of NORDUnet (the Nordic regional network) UK United Kingdom ÉANT2 is co-funded by the European Commission ithin its 6th R&D Framework Programme. 6 I tråd med EARNEST-rapporten Det er et poeng i seg selv at den koordinerende aktiviteten skjer innad i hvert enkelt land og at den er drevet og koordinert med det nasjonale forskningsnettet. Dette er helt i tråd med EARNEST foresight study on campus issues som ble utarbeidet i GEANT2 og publisert i januar Rapporten gir 52 anbefalinger til hvilke forbedrende tiltak som bør iverksettes på europeiske universitetscampus. Et overordnet poeng er at samarbeidet må styrkes universitetene i mellom og det nasjonale forskningsnettet bør bidra til dette. Datanettverket og tilhørende infrastruktur må virke godt fra ende til ende. Det er forskerne og studentene som skal nyttiggjøre seg dette nasjonalakademiske godet. Videre utbygging, sikkerhetsutfordringer, tilgjengelighet og kvalitet må løses nasjonalt etter en omforent og gjennomdiskutert modell.

7 TEMA: GIGACAMPUS Europeiske arenaer for erfaringsutveksling Utover å etablere de nasjonale satsingene har prosjektet også en viktig oppgave i å få etablert europeiske arenaer for arbeidsgruppene/fagområdene. I første omgang skal det etableres workshops mellom pilotlandene. Senere vil flere land bli involvert. I slike møter bidrar de enkelte landene med sine egne erfaringer og sine egne beste praksis-dokumenter. Dette gir grobunn for diskusjoner og erfarings- og meningsutveksling på et høyere plan, noe som igjen blir verdifull input tilbake til de respektive lands nasjonale aktivitet. Prosjektet tar ikke mål av seg å etablere felles standarder for hele Europa, til det er faren for overadministrasjon for stor, målt opp mot reell nytteverdi. Positive bieffekter Lykkes prosjektet vil det gi mange positive bieffekter utover ren erfaringsutveksling. Et spennende synergiområde er utveksling av egenutviklede verktøy for drift og overvåkning. Her kan Norge bl.a. bidra med verktøykasser og målepåler fra vår egen GigaCampusaktivitet. EARNEST rapporten EARNEST (Education And Research Networking Evolution Study) er en serie med undersøkelser finansiert av EU gjennom GEANT-programmet. Målet er å komme med input til hvordan den europeiske forskningsnettinfrastrukturen bør utvikles for å ligge helt i front av utviklingen internasjonalt. EARNEST foresight study on campus issues gir 52 anbefalinger til hvilke forbedrende tiltak som bør iverksettes på europeiske universitetscampus. Blant disse finner vi: Samarbeidet mellom nasjonale forskningsnett og institusjonene i sektoren må styrkes. Ha mer fokus på sluttbrukeren, gjennom å synliggjøre muligheter, og hjelpe sluttbrukeren til å ta i bruk tjenester. Sikkerhetspolicy bør finnes ved alle institusjoner i sektoren, og en årlig undersøkelse bør gjennomføres for å måle status for sikkerheten. IT-avdelingene må styrkes gjennom bemanning og kompetanseheving, og fokus må løftes fra å levere tilkobling til å levere tjenester. Kontakt: 7

8 lambda Foto: Grete Duna En lysende sti mellom Oslo og Amsterdam Nå vil masterstudentene ved ved Høgskolen i Oslo (HiO) også nyte godt av neste generasjons internett. Enda en optisk sti er nå satt opp mellom en UNINETT-installasjon i Norge og utlandet. Tidligere har blant annet medisinsk personell ved St.Olavs Hospital kunnet følge sine kollegaer i Seoul i sanntid på kinolerretet og omvendt. Av: Mattis Daae, UNINETT Praktisk løsning Opprettelsen av denne stien krevde ingen store fysiske investeringer, det meste av infrastrukturen mellom Oslo og Amsterdam var allerede på plass. Derimot krevde den samarbeid på tvers av landegrensene. Professor Karst Koymans ved universitetet i Amsterdam forteller at det egentlig var en liten tilfeldighet som startet dette. Fordi vår avdeling skulle flyttes til et nytt sted, var vi likevel avhengige av å grave ned fiberkabel, og når vi skulle koble oss opp til resten av universitetet foreslo professor Cees de Laat at vi også kunne koble oss opp mot Høgskolen i Oslo, som er den eneste andre mastergradutdanningen i nettverk og systemadministrasjon, forteller Koymans. UNINETTs Jan Meijer jobbet tidligere i Nederlandske SURFnet. Han forteller at han etter hvert møtte såpass mange i begge landene som var interessert i å opprette en slik sti mellom de to universitetene at mulighetene burde være der. Det eksisterte allerede en kobling via Hamburg mellom SURFnet og det nordiske NorduNET, så infrastrukturen lå allerede på plass, forteller Meijer. SURFnet hadde linken mellom Amsterdam og Hamburg, mens NorduNet hadde linken mellom København og Hamburg. Etter å ha fått positive tilbakemeldinger fra begge miljøene begynte arbeidet med å sette opp en optisk sti. SURFnet finansierte linken mellom Amsterdam og Hamburg, NorduNET tok strekningen mellom Hamburg og Oslo, mens UNINETT stod for den siste oppkoblingen i Oslo. Denne linken er et veldig godt eksempel på internasjonalt samarbeid på sitt beste, sier Meijer. Ved å koble sammen allerede eksisterende infrastruktur har man åpnet opp for helt nye muligheter. I praksis betyr dette at studenter og ansatte ved de to institusjonene i Oslo og Amsterdam nå har fått en dedikert fiberkapasitet til å arbeide og eksperimentere med. Koymanns poengterer at det nå er opp til forskningsmiljøene både i Norge og Nederland å ta i bruk de mulighetene som ligger i denne anledningen til å forske på optiske stier. En ny type internett Hva betyr det i praksis å få en slik optisk sti? Teknisk direktør Olaf Schjelderup hos UNINETT svarer: Satt litt på spissen kan man si at de som benytter seg av dette kjører et nettverk på første klasse uten at andre nødvendigvis diskrimineres. Med en dedikert optisk sti er du sikret båndbredde. Det vil i praksis si at du ikke konkurrerer med andre om den samme båndbredden slik du gjør i et tradisjonelt delt nettverk. Med dagens teknologi er ikke båndbredde noen begrensning lenger. Vi kan nå supplere brukere med dedikert kapasitet samtidig som de også er tilknyttet det delte nettet, eller fellesresurssen internett om man vil. Dette har vi kalt et hybridnett. Fra å gå fra dedikerte brukere har vi nå beveget oss over til dedikerte stier på nettet. Dette åpner for helt nye måter å benytte nettet på. Fordeler Med en optisk sti kan du ha ekstremt kapasitetskrevende kommunikasjon over store avstander. Du er sikret at datastrømmen flyter fritt hele tiden, siden du ikke er i konkurranse med andre på nettet. Med en dedikert sti er du sikret at ytelsen til nettet er 100 prosent forutsigbar, og at ingen forstyrrende faktorer sinker overføringen av data. Dette er viktig for mange av neste generasjons tjenester over nettet. Optiske stier kan også settes opp i en feiltolerant konfigurasjon, for sikring ved fiberbrudd. 8

9 lambda Olaf Schjelderup og Jan Meijer i UNINETT har store forventninger til den optiske stien mellom Oslo og Amsterdam. Foto: Mattis Daae Nye brukergrupper Stadig flere brukergrupper vil ha nytte av slike stier i fremtiden. Helt siden starten av Internett har vi hørt at mulighetene er enorme. Ved UNINETT har vi vært opptatt av å være i forkant hele tiden, poengterer Schjelderup. Ved å legge til rette for at uh-sektoren hele tiden skal ha et nett som er raskere, større og bedre enn de til enhver tid klarer å benytte vil vi være med på å stimulere til at utviklingen drives fremover. Det betyr for eksempel at hvis lysstien mellom Amsterdam og Oslo skal utvides videre til andre institusjoner i Norge, er de optiske kablene allerede klare for dette. Arbeidet med å bygge et optisk hybridnett i Norge startet så tidlig som i 2005, lenge før de konkrete behovene klare i sektoren. Nå i 2009, ser vi at kjernen av nettet begynner å bli klar. Dernest må det utvides til periferien. Med så lang utviklingstid er utfordringen å forutse behov så tidlig som mulig. Når mulighetene nå er til stede er det stadig flere som ønsker å benytte seg av dem. Dette viser nytteverdien av forskningsnettet. Ett slikt prosjekt ville ikke vært mulig i regi av bare private aktører. Ikke bare de tradisjonelle miljøene ønsker å ta i bruk teknologien. For eksempel vil studenter og ansatte innenfor musikk nå kunne samarbeide på helt nye måter. Ved å ha en optisk sti mellom to eller flere steder vil man kunne øve sammen i en strykerkvartett, selv om de andre medlemmene befinner seg på andre kontinenter. Medisinstudier er en annen gruppe som vil kunne nyttiggjøre seg dedikerte stier. Ved å koble allerede eksisterende laboratorier sammen vil man kunne samarbeide på tvers av grenser på en helt annen måte enn tidligere. Den aller første stien fra Norge gikk mellom universitetssykehusene i Trondheim og Seoul, og det foreligger planer for å kunne videreføre dette medisinske samarbeidet mellom flere institusjoner i Europa. Fiber i Norge Vi bor i ett langstrakt land, der topografien er en naturlig utfordring. Ved å tenke langsiktig og fremtidsrettet har vi i dag fått til en meget god utbygging av det som kommer til å være fremtidens nett, sier Schjelderup. Vi har et utmerket samarbeid med BaneTele og har foreløpig lagt forbindelser mellom de største byene i Norge. Fremtiden? Karst Koymans er veldig fornøyd med at det nå er etablert en slik sti mellom Oslo og Amsterdam. Nå er det opp til brukerne, poengterer han. Det praktiske er lagt til rette, så det er opp til studenter og ansatte i begge land å komme med ideer og prosjekter. The sky is the limit, svarer Koymans på spørsmålet om hva som er mulig å få til. En optisk sti er en dedikert kommunikasjonskanal, gjerne sydd sammen av en serie optiske kommunikasjonskanaler i ulike fiberoptiske nettverk, som til slutt binder sammen endesystemene med høy kapasitet og fast tidsforsinkelse. Et hybrid nettverk er syntesen av dedikert og delt nettkapasitet som virker i et samspill. Kontakt: 9

10 nett/verktøy Hold oversikt med NAV er verktøyet vi benytter for å holde oversikt over nettet vi er ansvarlig for, sier Gro-Anita Vindheim ved NTNU-IT. Av: Mattis Daae, UNINETT Det er klart at med et nettverk hvor vi har studenter og ansatte som brukere, er det viktig at vi klarer å holde oversikt slik at nettet fungerer optimalt til enhver tid, istemmer Terje Buseth som er sjef for Nettseksjonen ved NTNU-IT. Begge utviser stor entusiasme når de snakker om NAV. Kanskje ikke så rart siden det er et prosjekt som startet på grunn av behovene ved NTNU for ti år siden. Vi har utviklet en måte å arbeide på som baserer seg på at vi har tilgang til NAV, poengterer Vindheim. Noe av det viktigste NAV gir oss er en total oversikt over alle delene av nettet. Jeg har til enhver tid oversikt over hvor alt utstyret står, status på ruterporter, svitsjer og så videre. Tilpasset sektorens behov Begge er glade for samarbeidet de har med UNINETT. Mange av behovene de oppdager på NTNU, og utvikler løsninger for, blir tatt opp av UNINETT og ført videre ut i uh-sektoren til andre som benytter NAV. Hele sektoren har mulighet til å ta i bruk NAV og vil tjene på det. NAV gir oss en helhetlig tilnærming til kontroll over nettet, påpeker Buseth. Uten NAV måtte vi ha shoppet rundt etter hyllevarer som Foto: Mattis Daae Gro-Anita Vindheim og Terje Buseth ved NTNU-IT er entusiastiske når det gjelder NAV. 10

11 nett/verktøy ikke nødvendigvis har samme mulighet til å integreres med hverandre og sørge for den dataflyten vi har i dag. NAV sørger for en helhetlig struktur hvor de ulike komponentene er godt integrert i hverandre, og det sørger for en mer optimal drift. Bedre drift God drift av nettet er viktig for Buseth og Vindheim. Ved hjelp av NAV kan de sørge for både god reaktiv og proaktiv drift av nettet. Når noe går galt, har NAV mulighet for å gi beskjed via epost eller sms med en gang om hva problemet er og hvor det har oppstått. En fin ting med SMS-varslingene er at de er konfigurerbare, poengterer Vindheim. - Med slike varslinger rekker vi ofte å bli oppmerksomme på feilen og rette den opp før brukerne har merket det. Det er ikke tvil om at alt dette er med på å skape mer fornøyde brukere av nettet vårt. Brukerne opplever færre og kortere perioder med nedetid, noe som igjen fører til en økt grad av tilfredshet, poengterer Buseth. Noe av det som virkelig gjør NAV til et nyttig verktøy er den muligheten som ligger i proaktiv drift. Ved å benytte de innebygde mulighetene kan vi få en meget god oversikt over nettet. Dette gjør at vi har muligheten til å sjekke trafikken og sørge for eksempelvis økt båndbredde før terskelverdier overskrides. Dette sørger for et bedre tilpasset nett, vi kan gjøre utbedringene i forkant og vi slipper å sitte å vente på at brukere skal melde inn kapasitetsproblemer. Alt dette fører til økt oppetid og mer fornøyde brukere, smiler Buseth. Optimalisering NAV sørger også for et mer optimalt tilpasset nett. Ved at vi har full oversikt over hvor mye trafikk det er i de enkelte delene av nettet kan vi sørge for at vi ikke har for mye overkapasitet der det ikke trengs, skyter Vindheim inn. Vi hadde ett eksempel der noen hadde skaffet seg en gigabit-switch og mente at de trengte gigabitlinje, men trafikkmålinger viste at de sjelden var over 100 megabit. NAV gjør det lettere å tilpasse leveranser til behov NAV reduserer rutinearbeid, mener Buseth. Det at så mye nå er automatisert gjør at vi slipper mye av det manuelle arbeidet som ikke alltid er like spennende, men heller kan fokusere på mer utfordrende og spennende utviklingsoppgaver. Nytteverdi for små og store Jo større nettverk en institusjon har, jo mer bruk har du for solide verktøy til å håndtere driften, og på dette området er NAV et utrolig godt verktøy, sier Vindheim. Samtidig har NAV en stor nytteverdi for små driftsmiljøer, utfyller Buseth. På små institusjoner er det ofte få som har driftsansvaret, og de vil naturlig nok ha mye av den viktige kunnskapen i hodet. Dette fungerer helt fint til en eller flere slutter, og tar med seg den kunnskapen. Dersom rutiner og systemer ikke er godt dokumentert vil du få en kostbar og ofte mangelfull kompetanseoverføringsprosess. Med NAV får du standardiserte prosesser og godt dokumenterte rutiner, avslutter Buseth. Mer informasjon: Kontakt: NAV hva er det? NAV (Network Administration Visualized) er et administrasjonsverktøy for datanettverk, utviklet i Norge av NTNU, UNINETT og andre i norsk uh-sektor. NAV overvåker status for all nettinfrastruktur, og kan sende alarmer på epost og SMS dersom noe slutter å fungere, eller trenger nærmere tilsyn. Det gir også en fullstendig oversikt over datanettverket, inkludert klientmaskiner, rutere, svitsjer, portkonfigurasjoner, programvare med versjonsnumre m.m., samt informasjon om hvordan alt dette er koblet sammen både på lag 2 og 3. Koblingene mellom utstyret illustreres også i en topografisk kartløsning. Fordeler NAV er et verktøy som medvirker til proaktiv nettdrift. Det gir god oversikt, men krever samtidig ryddighet og struktur på nettverket, de er et dokumentasjonssystem med selvforsterkende effekt. NAV er fri programvare, lisensiert under versjon 2 av GNU General Public License. Kildekoden er åpen og kan modifiseres. Anskaffelseskostnader begrenser seg til pris på maskinvare for å kjøre NAV. NAV har stor utbredelse i norsk uh-sektor, med rundt 40 installasjoner. UNINETT legger stor vekt på uh-sektorens behov, og videreutvikler NAV i samarbeid med bl.a. NTNU, UiTø og UiO. Historikk: 10 år med NAV NAV oppstod på NTNU i 1999, som flere mindre systemer utviklet lokalt av IT-seksjonen. IT-seksjonen fant etter en evaluering at det var hensiktsmessig å utvikle nettadministrasjonsverktøy selv, framfor å tilpasse løsninger fra kommersielle leverandører. Verktøyene ble etter hvert samlet under navnet NAV, som den gang stod for NettverksAdministrasjonsVerktøy. NAV ble integrert med MRTG, og senere Cricket, som er åpne systemer for å samle og presentere laststatistikk. I 2001 fattet UNINETT interesse for NTNUs arbeid med NAV, og det ble avtalt at UNINETT skulle delfinansiere NTNUs videreutvikling av NAV, mot at NAV ble tilpasset og tilgjengeliggjort for UNINETTs kundemasse. Dette førte til versjon 2 av NAV, og Universitetet i Tromsø ble valgt som første pilotinstallasjon utenfor NTNU. Innen utgangen av 2002 kjørte de fire universitetene og seks av høgskolene NAV versjon 2. Samtidig hadde utviklingen av tredje generasjons NAV begynt. Dette resulterte i at en rekke betaversjoner av NAV 3 ble frigitt under GPL-lisens i 2004, og den første stabile versjonen av NAV 3 så dagens lys i I 2006 tok UNINETT over hovedansvaret for videreutvikling av NAV, og gjennom GigaCampus-programmet ble en sentralt drevet verktøykasse-løsning med NAV og andre verktøy tilbudt til sektoren. I dag drives over 30 slike verktøykasser av UNINETT, på vegne av en rekke høgskoler og universiteter. I tillegg velger noen institusjoner å drifte sin egen NAV-installasjon. NAV begynner også å få noe internasjonal utbredelse. 11

12 VIRTUALISERING Virtualisering gir virkelige besparelser Bruken av virtualisering har eksplodert de to siste årene. Det er mange måter å virtualisere på, og det er ikke gitt at en løsning er den eneste og beste. Av: Grete Duna og Vegard Antonsen, UNINETT Virtualisering forbindes helst med overgang fra fysiske maskiner til virtuelle maskinparker, og interessen for dette øker veldig. Tall fra konferansen VMworld Europe 2009 viser at bruken er tidoblet siden Årsakene til den eksplosive økningen kan være mange, men blant de viktigste finner vi reduserte kostnader, energieffektivisering, plassbesparelser og forenklet administrasjon og vedlikehold. I forbindelse med GigaCampus har UNINETT hatt stor aktivitet på virtualisering de siste årene. Et av formålene for prosjektet er sammen med uh-sektoren å samle erfaringer som har blitt gjort på dette området. Gjennom vurderinger av ulike virtualiseringsteknologier skal prosjektet undersøke hvordan ytelse, stabilitet, brukervennlighet og funksjonalitet arter seg i den virtuelle verden. Godt arbeid i sektoren Mange høgskoler og universiteter har gjort mye godt arbeid i å sette opp virtuelle miljø. Det er viktig at dette blir dokumentert. Slik kompetansedeling gjør at andre, som er i oppstartsfasen med virtualisering, kan dra nytte av det. Det er mange måter å virtualisere på, og det er ikke gitt at en løsning er den eneste og beste. Foto: Mattis Daae Prosjektet har derfor opprettet en wiki der oppsett av virtuelle miljøer, erfaringer, sammenligninger og råd og tips blir publisert. Anbefalinger og veiledninger på wikien skal være gode og solide alternativ. Her finner du bl.a. ut hvordan du best mulig setter opp redundante løsninger og nettverkssikkerhet. Wikien finner du på https://ow.feide.no/virtualisering:start. Innspill og bidrag til wikien tas imot med takk. Øyvind Pedersen (t.v.), Vegard Antonsen og Grete Duna fra UNINETT med en bladserver som kan inneholde inntil 100 virtuelle maskiner. Tjenervirtualisering Tjenervirtualisering er fortsatt det de fleste forbinder med virtualisering, og det prosjektet har fokusert mest på hittil. Tjenervirtualisering kan forenkle administrasjon av tjenere. De fleste som kjører tjenervirtualisering kjører på bladservere eller kraftige frittstående maskiner som er koblet mot et SAN. Oppsettet avhenger av hvor mange virtuelle maskiner du kjører og hvor mye det skal skalere. På prosjektets wiki finner du dokumentasjon på hvordan du setter opp et miljø både på frittstående maskiner og bladsystem. 12

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 2/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund Nye nettverktøy åpner nye muligheter 12. FRA HOLD IDÉSKISSE ORDEN PÅ NYE TJENESTER

Detaljer

UNINYTT. hvor går veien videre? SuhS-konferansen 08. 14. s. 4-5. rockheim PÅ Nett. ett BrukerNaVN. 06. lønnsomme. aktuelt fra uninett Nr.

UNINYTT. hvor går veien videre? SuhS-konferansen 08. 14. s. 4-5. rockheim PÅ Nett. ett BrukerNaVN. 06. lønnsomme. aktuelt fra uninett Nr. UNINYTT aktuelt fra uninett Nr. 3 2009 SuhS-konferansen hvor går veien videre? s. 4-5 06. lønnsomme ett BrukerNaVN innkjøpsavtaler i NOrDeN 1 08. 14. rockheim PÅ Nett innhold: Uninytt nr. 3 2009 04 SuhSkonferansen

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 1/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 12. FRA EUROPA IDÉSKISSE LÆRER NYE TJENESTER

Detaljer

UNINYTT. Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp 8. 10. ENKLERE WEBMØTER FORBINDELSE PÅ ARKITEKTUR. Aktuelt fra UNINETT Nr.

UNINYTT. Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp 8. 10. ENKLERE WEBMØTER FORBINDELSE PÅ ARKITEKTUR. Aktuelt fra UNINETT Nr. UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 2/2011 Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp 6. STERKERE SATSING NY FIBER- PÅ ARKITEKTUR FORBINDELSE 8. 10. ENKLERE WEBMØTER INNHOLD 3 Leder En sektor i endring

Detaljer

UNINYTT. Velkommen til uninett-konferansen! 08. 12. 14. GrAtiS tv over nettet. LedeLSe og Verdener. VirtueLLe. SikkerHet 1

UNINYTT. Velkommen til uninett-konferansen! 08. 12. 14. GrAtiS tv over nettet. LedeLSe og Verdener. VirtueLLe. SikkerHet 1 UNINYTT Aktuelt fra uninett nr. 2 2009 Velkommen til uninett-konferansen! 08. VirtueLLe LedeLSe og Verdener SikkerHet 1 12. 14. GrAtiS tv over nettet innhold: Uninytt nr. 2 2009 Leder Velkommen til UNINETT-konferansen!

Detaljer

Helt i forkant UNINETT 2008. Ingen hadde behov for å sende tekstmeldinger før lanseringen av sms. Behovet ble skapt av muligheten.

Helt i forkant UNINETT 2008. Ingen hadde behov for å sende tekstmeldinger før lanseringen av sms. Behovet ble skapt av muligheten. UNINETT 2008 Helt i forkant Ingen hadde behov for å sende tekstmeldinger før lanseringen av sms. Behovet ble skapt av muligheten. Hele Norges IT-sjef Drakampen om Internett Lønnsom gigasatsing Ikke en

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, adm. dir. på Symantec: Et driftssikkert miljø kan bare bygges på policyer TEMA: STANDARDISERE DATASENTERET Trender, eksperttips,

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011 Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1027/2011 www.proact.no Design ditt nye datasenter ER SKYLAGRING LØSNINGEN? Lagrings- og arkiveringsbarometeret

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Nye verktøy - Visjoner og resultater

Nye verktøy - Visjoner og resultater Nye verktøy - Visjoner og resultater Case-study INF3290 Høsten 2010 Morten Weea Sven Sailer Ben Tomlin Thomas Portilla Erlend Axelsson 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hva er vår case?...

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling Daglige driftsaktiviteter Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer