Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no"

Transkript

1 Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo IV V

2 Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter 2006 Selmer oppnådde i 2006 en omsetning på mill. NOK 220, en økning på 16 prosent i forhold til året før. International Financial Law Review utnevnte Selmer til «The Lawfirm of the Year 2006» i Norge. Det høye antallet internasjonale transaksjoner og kompleksiteten i dem ble understreket som grunnlag for tildelingen. I Mergermarkets oversikter for 2006 er Selmer blant de norske advokatfirmaene med flest gjennomførte transaksjoner. I tillegg til disse kommer transaksjoner og syndikeringer innen eiendom, hvor vi har bistått i over halvparten av transaksjons volumet i det norske markedet. I desember 2006 annonserte Statoil og Hydro sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil. Selmer ble valgt som rådgiver for Olje- og energi departementet og Nærings- og handelsdepartementet i den største norske transaksjonen noensinne. Våren 2006 inngikk Selmer kontrakt om leie av nye lokaler på Tjuvholmen. En gunstig lokalisering med gode muligheter for å skape et moderne og fremtidsrettet kontormiljø. Selmer åpnet kontor i Moskva 12. oktober Interessen for Moskva-kontoret er stor, og en rekke ledende norske bedrifter er kunder. Ved utgangen av 2006 tok Selmer opp syv nye partnere, alle fra interne rekker. Vi rekrutterte til sammen 26 medarbeidere i 2006, hovedsakelig yngre advokat fullmektiger og analytikere. VI

3 Målrettet arbeid skaper resultater Selmer åpner Russlands-kontor okt. 06 Selmer ble utnevnt til «The Lawfirm of the Year» i Norge 2006 Selmers medarbeidere økte til 145 Administrerende direktør 2006 var et godt år for Selmer med fremgang både i omsetning og resultat. Gjennom flere års målbevisst arbeid kan vi nå glede oss over at vi er blitt en av de aller mest foretrukne arbeidsgivere for nyutdannede jurister. En av årsakene er Selmers talentprogram, hvor vi utvikler medarbeidere på alle nivå og i alle funksjoner. Programmet er et sentralt element i vår strategi og understøttes av en kompetent HR-avdeling som tilrettelegger og følger opp utviklingsplaner for hver enkelt medarbeider. I kompetanseutviklingen og etterutdannelsen er SelmerSkolen vår bærebjelke med omfattende kurs- og treningsprogram. I Selmer arbeider vi primært med næringslivets strategiske, finansielle og juridiske problemstillinger i tillegg til en rekke oppdrag for det offentlige. Vi har bred og spesialisert kompetanse og medarbeidere av ypperste klasse. Men dette alene gjør oss ikke unike det unike er vår arbeidsform og vårt tverrfaglige miljø med jurister og økonomer. Å arbeide med kollegaer med en annen faglig bakgrunn bidrar til å se problemstillinger fra flere perspektiv og gjør oss til bedre rådgivere for våre kunder. Selmer opplevde i 2006 nye høyder i transaksjonsmarkedet både i antall håndterte transaksjoner og i størrelse og kompleksitet på enkeltoppdrag. Flere av disse innebar rådgivning over landegrensene. Vi er derfor stolte over den anerkjennelse som ble vist oss ved at International Financial Law Review utnevnte Selmer til «The Lawfirm of the Year 2006» i Norge. Antallet internasjonale transaksjoner og kompleksiteten i dem ble trukket frem som grunnlag for tildelingen. I Mergermarkets oversikter for 2006 er vi i det absolutte tetsjiktet blant de norske advokatfirmaene med flest gjennomførte transaksjoner. I desember 2006 annonserte Statoil og Hydro sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil. Statens valg av Selmer som rådgiver for Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet er en anerkjennelse av årelang oppbygging og utvikling av kompetanse og kapasitet i store og komplekse transaksjoner. Også på andre områder har Selmer i 2006 styrket sin stilling gjennom vår rådgiverrolle i flere store og krevende oppdrag. Som tidligere år, var en betydelig del av vår oppdragsmengde i 2006 for utenlandske interesser og norske interesser med et internasjonalt fokus. Blant annet bistod Selmer ved en rekke nynoteringer av utenlandske selskap på Oslo Børs. Vi har i en årrekke gitt råd til norske næringslivsinteresser i Russland. Derfor valgte vi i 2006 å åpne kontor i Moskva. Kontoret består av fire russiske jurister hvor lederen har arbeidet ved vårt Oslo-kontor i over tre år. Interessen for Moskva-kontoret har vært stor, og en rekke ledende norske bedrifter benytter seg av våre tjenester. Ved utgangen av 2006 kunne selskapet ta opp hele syv nye partnere, alle fra egne rekker og de fleste med en lengre karriere bak seg i Selmer. Også i 2006 har vi knyttet til oss flere dyktige medarbeidere, mange av dem nyutdannede og tidligere studentpraktikanter i Selmer. Ved utgangen av fjoråret var vi vel 105 «feeearners» hvorav 95 jurister og 10 økonomer. Av disse var 25 partnere. Sekretærer og øvrig administrasjonsansatte utgjorde rundt 40 personer. Et av de viktigste suksesskriteriene i utviklingen av Selmer har vært vår unike bedriftskultur. Den enkeltes ansvar for å ta vare på og videreutvikle denne er nedfelt i vår strategi, samtidig som hardt arbeid, dedikasjon og innsats fra alle medarbeidere er nødvendig for å nå våre ambisiøse mål. Steinar ter Jung

4 Nøkkeltall 2006 Selmer dyrker talenter. Hva er et talent? Ordet stammer fra en gresk myntenhet i oldtiden. Et talent svarte til hele seks tusen daglønner for en arbeider altså er talent stor kapital. Da blir det også tydelig at denne kapitalen talentene er viktig for å utvikle Selmer videre. Vi er derfor glade for at vi ikke bare har ett talent, vi har mange og får stadig nye. I flere år har vi satset målrettet på å utvikle den enkelte Selmer-medarbeider. For å sikre dette har vi satt oppfølging i system gjennom individuelle talentprogram. Utvikling av våre medarbeidere handler om tre ambisjoner: å bruke tid på hverandre, å lære å kjenne hverandres kvaliteter og utviklingsbehov, og å tilpasse oppgavene slik at alle får brukt og utviklet sine evner. Anne Helene Osberg HR-direktør, Selmer Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Arbeidsgodtgjørelse deltakere Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat Eiendeler Sum varige driftsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Sum egenkapital Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Selmer utvikler talenter som får individuell oppfølging gjennom talentprogrammet For å dyrke frem talentene er vi avhengige av spisskompetansen som er bygget opp i selskapet For komplett regnskap, se 4 5

5 En medarbeider i Selmer har en fremoverlent holdning og skal alltid være en ressurs for kunden Kvalitet Bransjekunnskap Verdiskapning Oppdragene kommer ikke av seg selv. I dag kreves en aktiv holdning overfor markedet og kundene samt gjennomføring av oppdragene effektivt med tempo og kvalitet. For Selmer er det en forutsetning at medarbeiderne kjenner den aktuelle bransjen og de rammer kunden arbeider innenfor. Allerede før oppstart av nye prosjekter legges det ofte betydelige ressurser i å kartlegge hvilke problemstillinger som er relevante for kunden, og vurdere mulige løsninger. Løsningen av oppdraget vil så skje i interaksjon med kunden. Denne måten å arbeide på krever medarbeidere som ikke bare løpende holder seg orientert om jus og regelverk, men også medarbeidere som har dedikert bransjekunnskap. Selmer sørger for å ha slik kunnskap om de bransjer hvor vi tilbyr våre tjenester. Dette sikres gjennom planlagt «on the job training», rekruttering og ved at våre medarbeidere får arbeidserfaring ute hos kunder og relevante institusjoner. I tillegg kommer at våre medarbeidere med strategi- og finanskompetanse gir mulighet for en unik tverrfaglig oppdragsløsning. Gjennom en slik tilnærming vil vi kunne tilby en bredere og mer tilpasset rådgivning enn den mer tradisjonelle advokatrollen gir mulighet for. Dette gir seg utslag i at våre kunder skal oppfatte rådgivningen som verdiskapende og problemløsningsorientert. Vi skal også ha en serviceholdning og responstid som er bedre enn våre konkurrenters, uten at det skal gå på bekostning av kvalitet. Selskapet har over mange år bygd opp et godt renommé i overholdelse av de etiske regler som gjelder for vår virksomhet. Dette er et av våre største aktivum. Vi krever derfor av våre medarbeidere at de ikke bare skal ha kunnskap om de etiske reglene, men at de også gjennom sitt virke skal vise at de har en grunnholdning som gjør at det ikke kan stilles spørsmål ved vår etterlevelse av etiske regler. Vi skal være en moderne kunnskapsbedrift, men godt forankret i tradisjonelle verdier knyttet til fagmessig utførelse og etikk som gjelder for advokatvirksomhet. Kristine Ringstad Vartdal (25) Advokatfullmektig, ansatt siden Jurist, UiO våren Jobber innen restrukturering og insolvens, selskapsrett og alminnelig forretningsjus. 6 7

6 Selmer er en innovatør og det skal alltid være vår identitet i bransjen Utradisjonell I Selmer har vi tidlig fokusert på og tatt i bruk virkemidler som er mer vanlig i det øvrige næringsliv. Vi driver vår virksomhet som en moderne kunnskapsbedrift, uavhengig av hvordan vår bransje historisk har tenkt. Vi har våget å tenke annerledes og vi har vært bevisste på vår implementeringsevne og på hvordan vi ønsket å gå frem for å synliggjøre vårt merkenavn og bygge vår organisasjon strategi og planer har kun verdi når de gjennomføres og gis liv. Mer «utradisjonelle» metoder i synliggjøringskampanjer og i rekrutteringsarbeid er blitt en del av vår hverdag og er sammen med vår tverrfaglige satsing eksempler på innovasjon i praksis. Dyrker ideer Dyktige kunder For å kunne være kreativ og tenke nytt er det viktig å ha en bedriftskultur som inviterer til dette, og som samtidig inngir trygghet og entusiasme for nye ideer. Når den enkelte evner å løfte seg litt hver dag, gir det stor samlet oppdrift. Det å stimulere til denne type aktivitet er en viktig del av Selmers bedriftskultur vi hjelper hverandre videre. I vårt marked opplever vi daglig kunder som utfordrer seg selv og sine omgivelser ved sin nytenkning og sin drivende kraft. Disse inspirerer oss gjennom vårt samarbeid og stimulerer oss til nye tanker for egen del. Vi er vant til å spille i angrep. Denne offensiven er viktig for vår videre suksess. Thomas Steen Brandi (37) Partner og advokat, ansatt siden Cand. jur., UiO 1997, høyskolekandidat, Økonomisk College Jobber innen selskapsrett, restrukturering og insolvens, granskning, opphavsrett og IKT. 8 9

7 Selmer har en offensiv holdning til nye muligheter og videre utvikling Veien mot Tjuvholmen vil gi oss et godt grep om mulighetene I forkant Vår identitet Ser mot 2008 Et moderne advokatfirma som ønsker å ta en offensiv posisjon, må ha evne og vilje til å gripe de mulighetene som er nødvendige og riktige for å styrke grepet om markedet. Selmer er godt rustet både gjennom strategisk tenkning og i operativ handling til å kunne ligge i forkant av mulighetene. Selmer har gjennom vel 20 år utfordret, vokst og etter hvert etablert seg som et av landets største og mest attraktive advokatfirmaer. Men vår strategi tillater ikke at vi hviler på laurbærene vi skal kontinuerlig analysere og realisere mulighetene som positivt påvirker vår forretningsstruktur og gir riktig vekst. Markedets krav og forventninger er vår viktigste drivkraft markedet har alltid rett. Samtidig er det viktig for oss å ta vare på vår identitet som advokatfirma. Å løse oppgaver og utfordringer ved hjelp av juridisk spisskompetanse er vår kjerneleveranse. At Selmer i tillegg kan by på spisskompetente rådgivere innen økonomi og finans, styrker vårt omdømme som et kundeorientert advokatfirma. Det norske markedet har utviklet seg jevnt og trutt. Det er ikke grunn til å tro at vi kommer til å se dramatiske endringer. Antakelig vil vi de nærmeste årene oppleve spennende fusjoner og nye konstellasjoner å se for seg en fusjon av noen av de ti største advokatfirmaene er ikke urealistisk. De store, internasjonale advokatfirmaene har hittil ikke etablert seg tungt i Norge, selv om det har skjedd i Sverige. Det skyldes at i Stockholm finnes Skandinavias fremste miljø innen industri, børs og kapital. Oslo er i så måte i en helt annen posisjon, hvilket betyr at vi må forholde oss til den verden som ligger utenfor landegrensene. Vår satsing i Russland er en strukturell mulighet vi grep fordi vi hadde kundene og ressursene til stede. Russland er et viktig og spennende marked, men vi må også se mulighetene på andre internasjonale arenaer. I 2008 skal vi flytte inn i nye lokaler på Tjuvholmen. Der vi får vi en enda bedre arena for å gripe de nye mulighetene som ligger foran oss. Hege Berg (34) Sekretær og sekretæransvarlig, ansatt siden Utdannet advokatsekretær. Jobber innen sekretærarbeid, koordinering mellom Oslo- og Moskva-kontoret, ansvar for bemanning og koordinering av sekretærene i Oslo

8 Selmers unike og tverrfaglige miljø gir høy uttelling for våre kunder Bredde I Selmer har vi alltid arbeidet med juridisk og strategisk rådgivning ofte i samarbeid med og mot andre rådgivningsprofesjoner. I 2002 utvidet vi vårt rådgivningskonsept gjennom å rekruttere kompetanse innen finansiell og strategisk rådgivning. Vi så på dette som komplementært til vår egen måte å tenke på og etablerte et eget forretningsområde for finansiell og strategisk rådgivning. Vi har gjennom dette rekruttert attraktive ressurser med høyt faglig nivå og med spesifikk bransjekompetanse blant annet innen olje og gass, detaljhandel og IKT. Inspirasjon Vi har integrert forretningsområdet som en sømløs del av vår forretningsmodell hvor medarbeiderne deltar i relevante prosjekter på lik linje med våre jurister. Området er underlagt det samme etiske regelverk som for juristene. Økonomenes arbeidsmetodikk og presentasjonsteknikk gir verdifull inspirasjon og kunnskapsoverføring til resten av forretningssiden. Å arbeide med kollegaer med en annen faglig bakgrunn bidrar til å se problemstillinger fra et annet perspektiv og gir oss over tid bedre rådgivningstjenester. Merverdi Et bredere tjenestespekter skaper i mange tilfeller bedre løsninger og gir økt verdi for våre kunder. Det er særlig innen strategisk rådgivning, transaksjonsstøtte, restrukturering/insolvens og konkurranse/markedsanalyse vi har nytte og glede av vårt tverrfaglige miljø. Erfaringen viser at markedet ønsker å kunne benytte rådgivere som kan levere helhetlige løsninger, og dermed ha totalkompetanse i sine fagmiljøer. Selmer har dette som et unikt tilbud! Gaute Wigenstad Krekling (27) Seniorrådgiver, ansatt siden Siviløkonom, NHH 2003, MBA, NHH Jobber innen verdsettelse av selskaper, restruktureringer, finansiell due diligence

9 Selmer er et berikende miljø som gir kunder og medarbeidere gode opplevelser God vekst Selmer markerte i 2005 at det var 20 år siden selskapets første «moderne» partneravtale ble inngått og firmaet i sin nåværende form ble etablert. Fra 1985 har det gått slag i slag med utvikling og vekst frem til i dag, hvor vi er blant de største og mest attraktive advokatfirmaer i Norge. Flere av firmaets eiere hadde bakgrunn fra andre organisasjoner før de kom til Selmer, og det ble derfor tidlig fokusert på og tatt i bruk virkemidler som var mer vanlig i det øvrige næringsliv. Slik sett har vi alltid fremstått som innovative hvilket fortsatt er en viktig del av vår identitet. Selmer er i dag en multidisiplinær kunnskapsbedrift med utpreget kommersiell tenkning og internasjonal orientering. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal være fremoverlent i sin holdning, kommunisere tydelig, ha høy etikk, profesjonell opptreden og bidra til forretningsmessige løsninger for våre kunder. Glede Aktivt miljø Vi er kjent for vårt gode arbeidsmiljø og en rik og variert bedriftskultur. Våre medarbeidere skal oppleve det som inspirerende både faglig og sosialt å være på Selmer-laget. Frigjøring av kreativitet og skaperkraft er viktige ingredienser i vår kulturbygging. Slik kan vi ta vår definerte posisjon i forhold til våre kunder som et miljø det er berikende å være sammen med. Blant våre medarbeidere finnes musikere, idrettsmenn og -kvinner, naturelskere og ekstremsportutøvere som finner sammen i ulike konstellasjoner for å glede seg selv og andre. Vårt band «Ban the Law», teatergruppe, kor, SJÆF (Selmer jæger og fisk) og ulike idrettsgrupper er med på å utvikle det sosiale miljøet gjennom ulike aktiviteter og arrangementer. Høydepunktet for mange er vårt årlige seminar hvor alle våre medarbeidere med familier inviteres til langhelg på fjellet for faglig og ufaglig utfoldelse. Christian Selmer (60) Partner og advokat, ansatt siden Cand. jur., UiO Jobber innen selskapsrett, juridisk og strategisk rådgivning, kjøp og salg av selskaper, nasjonale og internasjonale transaksjoner

10 «I Selmer lærte jeg å kombinere intellektuell analyse med praktiske løsninger som ga meg erfaring som har vært avgjørende for min videre karriere og utvikling som leder. Som kunde har jeg også erfart at Selmers sammensetningen av kompetente og hyggelige mennesker er unik. For meg som kunde har juridisk kompetanse høy verdi hvis den kan løse virksomhetskritiske utfordringer.» Moskva Russland Vi vil skape flere utfordringer Jørgen Pleym Ulvness Viseadm. direktør i First Securities ASA Russland en spennende satsing «Selmers unike arbeidsmiljø og målrettede arbeid med den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling ga meg en meget positiv og lærerik arbeidserfaring i mine første år som advokat. Tiden i Selmer har gitt meg en solid plattform i videre karriere. Selmer representerer et verdifullt nettverk, og jeg har fremdeles stor glede av kontakt med mine tidligere kolleger i Selmer.» Ole-Andreas Torgersen Advokat i Orkla ASA Med et marked som består av 143 millioner mennesker, hvorav 20 millioner bare i Moskva og St. Petersburg, en stadig mer kjøpesterk befolkning, enorme naturressurser og markedspotensialer har også norske selskaper sett store muligheter i vårt naboland. Stadig flere ser nå mot Russland som et naturlig satsingsområde. Selmer har arbeidet med prosjekter i Russland i over ti år. I 2003 laget vi en strategi for vårt Russlands-arbeid, som ble organisert som et eget forretningsområde med Thomas Michelet som leder. Thomas har arbeidet med det russiske markedet i 14 år, først i den europeiske utviklingsbanken (EBRD) i London og senere fra Norge. Samtidig engasjerte vi Yevgeniy Tregubenko, som har utdanning fra Russland, USA og Frankrike og arbeidserfaring fra USA, Frankrike og Mongolia. I 2004 startet vi en forsiktig markedsføring av vår Russlands-satsing. Responsen var betydelig. Etter dette utvidet vi vårt Russlands-team med flere fra Oslokontoret med bakgrunn fra blant annet finansiering, corporate, shipping og offshore. På bakgrunn av stadig økende etterspørsel etablerte vi vårt kontor i Moskva høsten I tillegg til Yevgeniy, som leder kontoret, har vi nå ansatt fire dyktige unge russiske advokater. Selmer skal være den naturlige juridiske samarbeidspartner for norsk næringsliv i Russland. Oppdragsmengden viser at våre kunder setter pris på at et norsk advokatfirma også kan bistå dem lokalt i Russland. Selmer representerer i dag en rekke norske og enkelte utenlandske selskaper og fond i det russiske markedet. Oppdragene omfatter bedriftsoppkjøp, fast eiendom, selskapsrett, kontrakter, lisenser, arbeidsrett og skatt. Utfordringene ved etablering av russisk virksomhet er kultur, språk og selvsagt også jus. Russland har gjennomgått betydelige reformer de senere årene. Lovgivningen er på en rekke områder tilpasset EUdirektiver. Som mange andre land har også Russland sine særegenheter. Blant annet har russisk selskapsrett bestemmelser som vi ikke er vant til. Det krever derfor erfaring å finne løsninger som er egnet til å gi prosjekter den trygghet som er påkrevd. Vår erfaring er at det for russere ofte er enklere å forholde seg til sine landsmenn enn til utlendinger. Vår deltakelse i møter og forhandlinger, med kunnskap om både jus og kultur i begge land, har bidratt til mer produktivitet i prosjektene og bedre gjensidig forståelse. Selmers ambisjoner for Russland reflekterer det som nå skjer i norsk næringsliv. Ikke bare innenfor olje og gass, offshore og fiskeeksport, men også innenfor fast eiendom, IT, media, jordbruk og flere andre områder opplever vi nå en økt pågang. Selmer er aktiv i Norsk-Russisk Handelskammer. I tillegg til å yte juridisk og økonomisk bistand til kammeret har Thomas Michelet vært styreleder siden etableringen i Kammeret er en styrke for norsk næringsliv og den videre utviklingen av samhandelen mellom landene

11 Selmers virksomhet er organisert for å møte kundenes behov Selmer flytter til Tjuvholmen i Selmers medarbeidere økte med Selmers omsetning i mill. NOK (2006) Selmers virksomhet 2006 Selmers nye lokaler på Tjuvholmen. Selmer er organisert i ulike forretningsområder som har ansvaret for å sikre den beste kompetansen og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre de ulike oppdrag overfor våre kunder. Forretningsområdene er også ansvarlig for markeds- og salgsaktiviteter samt kundebetjening. Det bærende elementet i vår forretningsmodell er vår evne til å håndtere store og kompliserte oppdrag innenfor korte tidsfrister. Tverrfaglige prosjektgrupper etableres ved behov for å løse de utfordringer våre kunder står overfor. Alle medarbeidere uansett forretningsområde er i prinsippet tilgjengelig for ethvert prosjekt. Selmer oppnådde i 2006 en omsetning på mill. NOK 220, hvilket er en økning på 16 prosent i forhold til året før. Dette skyldes høy aktivitet og gode rammebetingelser for våre viktigste forretningsområder kombinert med en trimmet organisasjon så vel kapasitets- som kompetansemessig. Flere av våre forretningsområder har i 2006 styrket sin stilling gjennom å ha bistått med rådgivning i flere store og krevende oppdrag. En stor andel av vår virksomhet er knyttet til fusjoner, oppkjøp og verdipapirmarkedet Corporate. Selmer opplevde i 2006 nye høyder i transaksjonsmarkedet både i antall håndterte transaksjoner og i størrelse og kompleksitet på enkeltoppdrag. Flere oppdrag innebar rådgivning over landegrensene og var internasjonale i sin karakter. Vi er derfor glad for den anerkjennelse som ble vist oss ved at International Financial Law Review utnevnte Selmer til «The Lawfirm of the Year 2006» i Norge. Nettopp antallet internasjonale transaksjoner og kompleksiteten i dem ble understreket som grunnlag for tildelingen. I Mergermarkets oversikter for 2006 er vi blant de norske advokatfirmaene med flest gjennomførte transaksjoner. I desember 2006 annonserte Statoil og Hydro sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil, og statens valg av Selmer som rådgiver for Olje- og energidepartmentet og Nærings- og handelsdepartementet i denne betydelige saken er en for oss viktig anerkjennelse av årelang oppbygging og utvikling av kompetanse og kapasitet i store og komplekse transaksjoner. Den største transaksjon i markedet i fjor var Mecoms oppkjøp av Orkla Media, hvor vi representerte kjøper både ved oppkjøpet og ved finansieringen av transaksjonen. Selmer har lang tradisjon i å representere utenlandske konserns interesser i Norge, både i løpende rådgivning og ved emisjoner, fusjoner og oppkjøp. Også i 2006 var en betydelig del av vår oppdragsmengde for utenlandske interesser og norske interesser med et internasjonalt fokus. Blant annet bistod Selmer ved en rekke nynoteringer av utenlandske selskap på Oslo Børs. Det norske markedet for «Private Equity» har vært sterkt økende de siste årene, og vi har representert flere av de toneangivende miljøene i ulike sammenhenger. I Bank/finans har vi i 2006 bistått i en rekke betydelige finansieringstransaksjoner, både på låntager- og långiversiden. Vi har bygd oss ytterligere opp på regulatorisk rådgivning innenfor finansbransjen i vid forstand. Vårt gode kjennskap til sparebanknæringen har gitt interessante oppdrag knyttet til strukturelle spørsmål. Innen Eiendom har Selmer hatt et meget aktivt år særlig innen transaksjoner og syndikeringer. I sum har vi bistått i over halvparten av transaksjonsvolumet i det norske markedet. I tillegg kommer den løpende bistanden til flere av de største aktørene innen eiendomsbransjen i Norge. I Energi/offshore har Selmer hatt et år med fokus på oppbygging av kompetanse og kundebase innenfor olje og gass. I tillegg er vi engasjert av toneangivende selskaper i nyskapende prosjekter innen fornybar energi og kullkraft. Vi har også bistått flere verft og shipping- og offshoreselskaper med kontraheringer og finansieringsløsninger. Vårt forretningsområde Strategi og finans har i 2006 hatt en rekke strategioppdrag innenfor energi og industri og er et avgjørende supplement til vår juridiske rådgivning i disse sammenhenger. Videre har transaksjonsstøtte samt deltakelse i insolvens- og granskningsoppdrag vært viktige arbeidsområder. Vår satsing mot Russland fikk etter lang tids forberedelse et ytterligere løft gjennom åpningen av 18 19

12 vårt Moskva-kontor. Russland er en stadig viktigere handelspartner for Norge, og vi opplever økende interesse fra norsk næringsliv for å etablere seg og samarbeide med lokale aktører. Oppmerksomheten rundt kontoret har vært stor og flere ledende norske bedrifter benytter seg nå av vår rådgivning. Vi har gjennom 2006 bistått flere kunder innen industri, media, olje og gass og IT i flere krevende oppdrag. Våre øvrige forretningsområder Arbeidsliv, EU/ konkurranse, Familie/arv/skifte, Offentlig sektor, Prosedyre, Restrukturering/insolvens, Skatt og TMK har alle hatt et hektisk år og bidratt vesentlig til den gode utviklingen. Vi rekrutterte til sammen 26 medarbeidere i 2006, hovedsakelig yngre advokatfullmektiger og analytikere. Sekretærer og øvrig administrasjon er i det vesentlige det samme antall som ved starten av året. Våren 2006 inngikk Selmer kontrakt om leie av nye lokaler på Tjuvholmen. Etter vår oppfatning er dette en meget gunstig lokalisering og vi ser frem til den planleggingsprosess som ligger foran oss med det mål å skape et av de mest moderne og fremtidsrettede kontormiljøer. Antall styreverv for Selmers «fee-earners» Vi ser enda flere muligheter i Vi er stolte av et årsresultat på mill. NOK (2006) 68,1 Roller og verv Selmers samfunnsansvar Vi tror at vi blir enda bedre rådgivere for våre kunder gjennom å delta i fora hvor vi kan være med å skape og påvirke både faglig og kommersielt. Derfor deltar flere av våre advokater i utvalg og komiteer eller som foredragsholdere i ulike undervisningsopplegg engasjert av Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter. Alle Selmers advokater er medlem av Advokatforeningen. Selmer har medlemmer i og leder av flere lovutvalg og øvrige offentlige utvalg. Vi er også engasjert av et departement for å skrive utkast til ny lovtekst gjeldende et statlig selskap. En av våre advokater sitter i styret i Norske Finansanalytikeres Forening, hvor en av våre øvrige advokater leder etisk komité. Lederen av etisk komité i Verdipapirfondenes forening er også en Selmer-medarbeider. Våre «fee-earners» hadde i 2006 til sammen 160 styreverv i ulike bedrifter. I henhold til interne regler skal alle verv forhåndsgodkjennes av Selmer. De samme reglene stiller også klare krav til håndtering av vervene når det gjelder utøvelse av eventuelle rådgivningsoppdrag for de samme selskapene. Selmer bistår enkeltpersoner, bedrifter og offentlige etater fra mindre enkeltstående oppdrag til omfattende prosjekter av stor samfunnsmessig betydning. Det er av avgjørende betydning for vår tillit i markedet at vi leverer våre tjenester med høyest mulig faglig kvalitet. Like viktig er det at vår rådgivning følger de i samfunnet vedtatte normer og etiske retningslinjer. Selmers advokater og rådgivere er underlagt «Regler for god advokatskikk», og det er også vedtatt detaljerte interne etiske retningslinjer, «Selmer Kvalitet». Våre interne retningslinjer går på enkelte punkter lenger enn «Regler for god advokatskikk». Reglene inneholder bl.a. bestemmelser om ansattes plikt til rapportering av egne investeringer og forhåndsgodkjennelse av eksterne verv. Å opptre med uavhengighet og fortrolighet er viktige forutsetninger for vår løpende rådgivning. Dette stiller store daglige krav til avklaring av om vi kan påta oss oppdrag. Firmaet foretar løpende konfliktavklaringer, som har medført at vi i 2006 har måttet si fra oss spennende og omfattende oppdrag. Med mange hundre nye enkeltsaker årlig vil det en sjelden gang kunne oppstå konflikter eller uenighet med kunder om oppdragsgjennomføring eller våre honorarkrav. Vi har historisk hatt svært få saker av denne art og 2006 har i så måte vært et godt år for selskapet, da det ved årsskiftet ikke foreligger uløste klagesaker eller er fremmet erstatningskrav mot selskapet. Selmer har gjennom alle år utført gratis bistand (pro bono) til ideelle organisasjoner og andre. Også i 2006 er det utført pro bono-arbeid. Vi har også gitt direkte støtte til forskjellige idrettslag, ideelle organisasjoner og enkeltpersoner. Advokatfirmaet Selmer er som andre advokatfirmaer underlagt hvitvaskingsloven. Det er i 2006 ikke avdekket eller rapportert inn forhold som omfattes av loven

13 Styret i Selmer Styrets beretning 2006 Fra venstre: Charlotte Muri, Jon Skjørshammer, André Istad Johansen, Sverre S. Tysland, Roy M. Slettvold, Mads Iversen. Advokatfirmaet Selmer DA yter juridisk, strategisk og finansiell rådgivning. Selmer er blant de største og mest anerkjente forretningsadvokatselskaper i Norge, og våre advokater, økonomer og revisorer besitter betydelig fagkompetanse og gode kunnskaper innen flere bransjer. Selskapet betjener kunder i inn- og utland. Selmers oppdrag i 2006 har for en stor del vært innen energi/offshore, bank/finans, fast eiendom, industri, handel og insolvens/restrukturering. Gode konjunkturer i næringslivet i 2006 ga Selmer stor aktivitet innen egenkapitaltransaksjoner, børsnoteringer, virksomhetsoverdragelser og finansiering som tradisjonelt utgjør en stor del av selskapets virksomhet. I Mergermarkets oversikt er Selmer blant de norske advokatfirmaene som har bistått ved flest transaksjoner i International Financial Law Review kåret Selmer til «The Lawfirm of the Year» i Norge for Selmers hovedkontor er lokalisert sentralt i Oslo. Siden 2002 har selskapet også hatt kontor i Trondheim. I oktober 2006 åpnet selskapet kontor i Moskva som følge av veksten i selskapets rådgivning for norske bedrifter i Russland. Selskapet har i 2006 inngått kontrakt for nye lokaler til hovedkontor på Tjuvholmen i Oslo med planlagt innflytting høsten Antall sykedager utgjorde 837, tilsvarende 4,26 prosent av total arbeidstid i Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker i Arbeidsmiljøet er godt. Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Selmer legger forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn i alle stillingskategorier. Selskapet har en samlet kvinneandel på 46,3 prosent pr Blant ansatte «fee-earners» er 33,3 prosent kvinner, mens bare fire av selskapets 25 deltakere er kvinner. Gjennom selskapets talent- og organisasjonsutviklingsprogram tilstrebes økt andel av kvinner blant ledende «fee-earners» og deltakere. Selmer hadde totalt 145 medarbeidere pr Selmers medarbeidere deltar i offentlig lovutredningsutvalg og skriver faglige artikler. En av Selmers medarbeidere ble i 2006 meddelt professorkompetanse ved Universitetet i Oslo. Utover utvikling av metodikk innen selskapets hovedarbeidsområder og dybdeutredninger i enkeltoppdrag har ikke selskapet særskilt organisert FoU-aktivitet. Etterutdannelse og kompetanseoppbygging skjer i regi av SelmerSkolen, selskapets eget utdannelsessenter. Selmers omsetning i 2006 utgjorde 220,1 millioner kroner mot 189,0 millioner i 2005, en økning på 16,5 prosent. Årsresultatet i 2006 ble kr 68,1 millioner kroner mot tilsvarende 50,0 millioner 1 i 2005, en økning på 37,2 prosent. Det er i 2006 kostnadsført 19,1 millioner kroner som godtgjørelse for deltakernes arbeidsinnsats. Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er god. Timereserven pr er bokført med 11,9 millioner kroner mot 8,7 millioner i Selskapets avtalte, faste egenkapital er økt i Årsresultatet foreslås disponert i henhold til avtale. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Ved inngangen til 2007 var oppdragsmengden god, og styret vurderer utsiktene for selskapet i 2007 som gode. Oslo, 19. mars 2007 Sverre S. Tysland Mads Iversen Jon Skjørshammer Styrets leder Styremedlem Styremedlem Roy M. Slettvold André Istad Johansen Charlotte Muri Steinar ter Jung Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 1 Avlagt årsoppgjør for 2005 viste et resultat på 68,5 millioner kroner, som her er korrigert for godtgjørelse for deltakernes arbeidsinnsats slik at 2005-resultatet blir sammenlignbart med 2006-resultatet

14 Deltakeroversikt B N Bakko, Einar Berg, Asbjørn Berg, Even* Brandi, Thomas S.* Bugge, Nils Nordlie, Sverre* Normann, Jeppe Normann, Kristin C Christie, Lars Knem* D Dahl, Anne-Blanca O Osberg, Anne Helene R Rasmussen, Dag Erik Refsum, Sverre J.* Ringnes, Petter* Rørvik, Andreas E Einstabland, Nils Kristian Endre, Knut S. Evensen, Harald S G Selmer, Christian Skjørshammer, Jon Slettvold, Roy M. Sulland, Svein Grette, Einar Grov, Halvor T H Herrem, Are I Tysland, Sverre S. V Vinje, Jon Iversen, Mads W K Weyer-Larsen, Lars With, Alexander* Kjølseth, Anne M Michelet, Thomas G. * Tatt opp som deltaker i Selmer III

Årsrapport. Selmer i front

Årsrapport. Selmer i front Årsrapport 2007 Selmer i front Et godt år 1 2007 har vært et meget godt år for Selmer med mange spennende nye kunder og oppdrag. For å tilfredsstille etterspørselen har vi ansatt vel 40 meget kompetente

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering. Nils Kristian Einstabland Digital oktober 2017

KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering. Nils Kristian Einstabland Digital oktober 2017 KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering Nils Kristian Einstabland Digital 2017 19. oktober 2017 Ikke lett å holde oversikt over dataene i dette virvaret... Utlegg Timereg. Salgsstøtte

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Reimplementering av edocs DM hos Kluge

Reimplementering av edocs DM hos Kluge Reimplementering av edocs DM hos Kluge Gunn Kristin Saltvik for Eigil Olsen Om Kluge Tradisjonsrikt advokatfirma med kontor i Stavanger, Oslo og Bergen. 145 medarbeidere, hvorav 110 advokater og advokatfullmektiger

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Dine penger. Våre hoder.

Dine penger. Våre hoder. Dine penger. Våre hoder. R e s u ltat r a p p o r t F ø r s t e k va r ta l 2 0 0 6 Fokus Bank består i denne sammenheng av de akt iv iteter som inngår i Danske Banks bankakt iv iteter i Norge. Hoveddelen

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten.

Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten. 2 Et positivt år 2010 har vært et positivt år for Selmer. Første halvår var sterkere enn vanlig for mange av våre forretningsområder kanskje et oppdemmet behov for å agere positivt etter finanskrisen.

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2015

KURSKATALOG HØSTEN 2015 KURSKATALOG HØSTEN 2015 Velkommen Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet i regionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i og på Bryne, og med vår brede kompetanse

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) 2016 Holdningsundersøkelse i næringslivet Tema og innhold Kort om undersøkelsen..3 Rapportering, regelverk og tilgang

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Det gode styrearbeidet og kjennetegn ved den gode styrelederen. ved Nils Magne Larsen, Handelshøgskolen i Tromsø / Høgskolen i Harstad

Det gode styrearbeidet og kjennetegn ved den gode styrelederen. ved Nils Magne Larsen, Handelshøgskolen i Tromsø / Høgskolen i Harstad Det gode styrearbeidet og kjennetegn ved den gode styrelederen ved Nils Magne Larsen, Handelshøgskolen i Tromsø / Høgskolen i Harstad Hva gjør meg delvis kvalifisert til å si noen om dette temaet Lang

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer