Årsrapport. Selmer i front

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Selmer i front"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Selmer i front

2

3 Et godt år har vært et meget godt år for Selmer med mange spennende nye kunder og oppdrag. For å tilfredsstille etterspørselen har vi ansatt vel 40 meget kompetente og kundeorienterte medarbeidere som sammen med erfarne medarbeidere har stått på for å levere maksimalt til våre kunder. Dette har gitt oss den gode veksten og resultatet vi har oppnådd i Våre medarbeidere er ikke bare blant de ypperste innen sine fagfelt, men deres omtanke og dedikasjon overfor våre kunder er en av våre viktigste suksessfaktorer. Vår tillit og anerkjennelse i markedet har vært stigende de siste årene, noe vi ser av vår økte markedsandel. Vi har for andre år på rad blitt kåret til årets Law Firm of the Year in Norway av International Financial Law Review. Vi har bygget og videreutviklet vår organisasjon i takt med markedsendringer og våre kunders krav. Det som skiller oss mest fra våre konkurrenter er at vi kan tilby våre kunder en unik bransje- og markedsforståelse gjennom våre tverrfaglige team av jurister og økonomer som arbeider tett sammen. Kundenes krav til effektiv håndtering av oppdrag gjør at det stilles høye forventinger til oss om kommersiell forståelse av kundens situasjon. Å arbeide med kollegaer med en annen faglig bakgrunn bidrar også til å se problemstillinger fra et annet perspektiv og gjør oss til bedre rådgivere for alle våre kunder. og ved emisjoner, fusjoner og oppkjøp. Også i 2007 var en betydelig del av vår oppdragsmengde for utenlandske interesser og norske interesser med et internasjonalt fokus. Blant annet bistod Selmer ved en rekke nynoteringer av utenlandske selskap på Oslo Børs. Hvordan markedet i 2008 vil utvikle seg, gjenstår å se. Det eneste vi kan forutse er våre nye lokaler på Tjuvholmen som vi flytter til høsten Vårt fokus i flytteforberedelsene har vært kundens behov for diskresjon, komfort, fleksibilitet og høyteknologiske hjelpemidler. Vi takker alle våre kunder for tilliten de har vist oss ved å velge Selmer som sin juridiske, finansielle og strategiske rådgiver! Etter at vi høsten 2006 åpnet kontor i Moskva, har interessen for kontoret vært stor, og flere ledende norske bedrifter benytter seg nå av vår rådgivning i Russland. Norske næringslivsinteressers økende fokus på Russland har gitt oss flere interessante kunderelasjoner, særlig innen eiendom, media og corporate. Selmer har lang tradisjon i å representere utenlandske konserns interesser i Norge, både gjennom løpende rådgivning Steinar ter Jung Adm. direktør

4 Oppsummert 2007 Selmer leverer juridisk, finansiell og strategisk rådgivning overfor næringslivet og det offentlige. Vår kjerneleveranse er å løse oppgaver og utfordringer for kunder i næringslivet og det offentlige. Selmer har 163 fremoverlente medarbeidere. Vår viktigste ressurs er våre dyktige medarbeidere som alltid har en offensiv tilnærming til kundens behov og utfordringer. Selmer har 102 advokater og advokatfullmektiger. Vår juridiske spisskompetanse forvaltes av over 100 jurister, hvorav 30 er partnere i selskapet. Selmer er i front på tverrfaglig rådgivning. Vår forretningsfilosofi understreker viktigheten av å kunne være en komplett rådgiver. Derfor har Selmer også 14 finans- og strategirådgivere, hvorav 2 er partnere. (NOK 1000) Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Arbeidsgodtgjørelse deltakere Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat Eiendeler Varige driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld For komplett årsregnskap, se

5 2 3 Selmer er organisert i forretningsområder. Vår organisering er rettet mot kundens utfordringer og våre tverrfaglige team løser oppdrag i prosjektbasert samarbeid. Selmer har kontorer i Oslo, Trondheim og Moskva. Vårt hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har vi kontorer i Trondheim og Moskva. Vi er det eneste norske advokatfirmaet med kontor i Moskva.

6 Selmeråret 2007 Q1 Selmer i LOs granskingsutvalg I kjølvannet av den såkalte Valla/Yssen-saken besluttet LO å gjennomføre en uavhengig gransking av konflikten. Advokat dr. juris Kristin Normann i Selmer ble oppnevnt som et av tre medlemmer i granskingsutvalget. Det kan trygt slås fast at utvalgets arbeid og rapport ble omfattet av høy offentlig interesse. Q2 Law Firm of the Year Law Firm of the Year Selmer ble kåret til Law Firm of the Year i Norge av International Financial Law Review. Prisen ble tildelt for Selmers arbeid med store, kompliserte og innovative transaksjoner. Prisen understreker Selmers posisjon som et av de fremste advokatfirmaene i Norge.

7 4 5 Q3 Vurderte avviklingen av Hydro-opsjoner I forbindelse med Hydro-ledelsens omtalte opsjonsprogram ble Selmer engasjert av Nærings- og handelsdepartementet for å vurdere avviklingen av opsjonene. Q4Bobestyrer i Terra Securities ASA konkurs Konflikten mellom fortvilte Nordlandskommuner og Terra Securities ASA ble årets siste store mediesak og mest omtalte konkurs. Advokat Jon Skjørshammer i Selmer ble oppnevnt som bobestyrer.

8 365 dager i året Eks. på tverrfaglig rådgivning i Selmer Case Drageset salg av dagligvarekjeden til Norgesgruppen Hver dag hele året er det kundens forventninger og krav som driver Selmer videre. Vi vet også at kravene og forventningene er i stadig endring. Det betyr at Selmer som en kundeorientert virksomhet også må følge endringene. De siste årene har kundene i tillegg til vår juridiske kjerneleveranser i økende grad etterspurt våre rådgivere med spisskomptetanse innen økonomi og finans. Vi har tatt utfordringen og kan tilby et anerkjent, tverrfaglig rådgivingsmiljø som har kunnskap om og forståelse av våre kunders forretningsmessige og bransjemessige utfordringer og sammenhenger. Dette gir ofte bedre løsninger og økt verdi for våre kunder. Det er særlig innen strategisk rådgivning, transaksjonsstøtte, restrukturering/insolvens, konkurranse/markedsanalyse og skatt/avgift vi har nytte og effekt av vårt tverrfaglige miljø. Selmer har i tillegg opparbeidet særlig bransjekunnskap innen de viktigste næringene i Norge. Selmer er organisert i forskjellige forretningsområder som har ansvaret for å sikre den beste kompetansen og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre kundeoppdrag. Forretningsområdene har også ansvaret for kvalitetskontroll, markeds- og salgsaktiviteter samt kundebetjening. Den bærende suksessfaktoren i vår forretningsmodell er imidlertid vår evne til å håndtere store og kompliserte oppdrag innenfor korte tidsfrister. Tverrfaglige prosjektgrupper etableres ved behov for å løse de utfordringer våre kunder står overfor, og enhver ressurs i forretningsområdene er tilgjengelig for ethvert prosjekt. Vi tror at vi blir enda bedre rådgivere for våre kunder gjennom å delta på arenaer og i fora hvor vi kan være med å skape og påvirke, både faglig og kommersielt. Derfor deltar flere av våre advokater og rådgivere i utvalg og komiteer, som foredragsholdere og som forelesere på Universitetet i Oslo mv. Mange har også påtatt seg eksterne styreverv etter intern forhåndsgodkjennelse og for øvrig i tråd med vårt regelverk. Vi har alle et ansvar for det samfunn vi lever i og vi ønsker derfor å gi noe tilbake. Vi utfører gratis arbeid (pro bono) til ideelle organisasjoner og andre som ikke har mulighet til å betale for disse tjenestene. I 2007 har vi gitt pro bono bistand og direkte støtte til ulike idrettslag, ideelle organisasjoner og enkeltpersoner. Vi i Selmer er opptatt av å overholde de etiske regler som gjelder for vår virksomhet. Dette er et av våre største aktiva og våre medarbeidere skal gjennom sitt arbeid opptre på en slik måte at det ikke kan stilles spørsmål ved vår bevissthet om og etterlevelse av de etiske regler. At vi innfrir våre løfter til markedet hvor vi lover spisskompetanse, bransjekunnskap, gjennomføringsevne og verdiskapning er avgjørende for vår konkurranseevne hver dag, 365 dager i året.

9 6 7 Kunden Selmer ble valgt som rådgiver da de kunne ta ansvar for hele prosessen. Vi som kunde hadde ett kontaktpunkt å forholde oss til i så vel strategiske, finansielle og juridiske spørsmål. Den tverrfaglige rådgivingen gav et meget godt resultat og vi er særdeles godt fornøyde! Selmers Finans- og strategirådgivere Selmers Corporate advokater Utførte verdivurderingen Tilrettela due diligence (det finansielle) Forhandlinger om pris Prosjektteam fra Selmer Tilrettela due diligence (det juridiske) Forhandlinger Avtaleverk Selmers Skatt- og avgiftsadvokater Selmers Konkurranserettsadvokater Skattemessige vurderinger Konkurransemelding

10 Tillit i markedet Høy medieoppmerksomhet Grafen viser antall artikler hvor Selmer blir nevnt i avis og på web fordelt pr. måned i ble et år som på mange måter bekreftet at vi har klart å leve opp til kundenes og markedets forventninger og krav. Dette gir inspirasjon til å fortsette arbeidet for en ledende posisjon både i Norge og internasjonalt. For andre år på rad kunne vi i mars 2008 motta prisen Law Firm of the Year i Norge fra International Financial Law Review. Sammen med kundenes aksept og tillit er det en pris som inspirerer og skjerper til innsats. Hovedbegrunnelsen for tildelingen var Selmers arbeid med store, kompliserte, internasjonale og innovative transaksjoner. På transaksjonstoppen Selmer har befestet grepet som et av de tunge advokatfirmaene i transaksjonsmarkedet og forsterket sin posisjon gjennom sin håndtering av et høyt antall kompliserte og omfattende transaksjoner. Flere av oppdragene innebar også rådgiving av internasjonal karakter. I Mergermarkets oversikt for 2007 er Selmer blant de norske advokatfirmaene med flest gjennomførte transaksjoner og det store antallet oppdrag er en bekreftelse på at krevende kunder anerkjenner Selmer som et av de ledende advokatkontorene på dette fagområdet. Dette er resultat av mange års kompetansebygging og satsing på å utvikle kapasitet og kunnskap om store og komplekse transaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt. For stadig flere av oppdragene er det Selmers samlede kompetanse innen flere forretningsområder som har vært avgjørende for tildelingen. Mergermarkets oversikt viser at Selmer er på annen plass i antall gjennomførte transaksjoner i det norske markedet. Innen store eiendomstransaksjoner (som ikke er omfattet av Mergermarkets oversikt) har Selmer vært engasjert til å håndtere over 30 prosent av transaksjonene i Norge. Vi har også representert norske kunder i omfattende internasjonale eiendomstransaksjoner. Stor medieoppmerksomhet Vi ble engasjert i ulike roller i de tre største mediesakene i Norge: Valla-saken, opsjonsstriden i Hydro og konkursen i Terra Securities. Til sammen ble Selmer profilert i 1500 medieoppslag (se figur). I forbindelse med medieinteressen valgte Selmer som alltid å ha et åpent forhold til mediene, imidlertid innenfor selskapets diskresjons- og taushetsreglement. Høy tillitsscore Markedsundersøkelser fra flere internasjonale tidsskrifter og ratingbyråer vurderer og anbefaler forretningsadvokater. Bedømmelsen fremkommer gjennom intervjuer med kunder og konkurrenter i Skandinavia og Europa. På bakgrunn av ledende ratinger og vurderinger kan vi glede oss over stadig økende anerkjennelse både som firma og innenfor flere av våre satsingsområder.

11 8 9 Antall artikler avis og web Jan 07 Feb 07 Mar 07 Apr 07 Mai 07 Jun 07 Jul 07 Aug 07 Sep 07 Okt 07 Nov 07 Des 07 Kilde: Retriever Sagt om Selmer I det følgende er det hentet relevante utdrag fra fire ledende tidskrifter og ratingbyråer som gjennomfører årlige markedsanalyser. International Financial Law Review Mergers and acquisitions: The firm is seen as very aggressive by peers, who have noted its increased presence on the market in recent times. There was no better way to get noticed than to bag a role on the biggest merger of the year StatoilHydro. Banking and project finance: The firm spreads its work across a range of financing transactions and has gathered a lot of praise for its innovative work in the market this year. Restructuring and insolvency practice: Selmer has an excellent restructuring and insolvency practice, consisting of experienced insolvency lawyers, public accountants, financial advisors, forensic specialists, and former probate judges and district attorneys. Følgende sitat illustrerer dette: Advokatfirmaet Selmer DA edges into the top tier for the first time on the basis of an impressive and sustained record in M&A and corporate work over several years. Chambers Global Client Guide This ambitious corporate and M&A practice has experienced tremendous growth over the past year, recruiting at a high level to build up what is a young and talented set, and gaining major high-profile assignments. PLC Which Lawyer Rangerer Selmer til høyt anbefalt innen Corporate M&A og anbefalt innen følgende områder: Banking and finance, Capital markets: debt and equity, Competition/anti-trust, Corporate real estate, Dispute resolution, Energy Investment Funds, Labour and Employee benefits, Private equity/venture capital, Restructuring and insolvency and Tax. European LEGAL 500 Rates Selmer as top tier within Corporate and MA, Real estate, Labour and Restructuring and Insolvency.

12 Berikende arbeidsmiljø Anne Helene Osberg, HR-direktør Selmer har en stabil og meget kompetent organisasjon med høyt fokus på medarbeiderutvikling. Ved rekruttering av nyutdannede og erfarne medarbeidere får vi stadig styrket vår kompetanse. Selmer er en av de mest attraktive arbeidsgivere for nyutdannede jurister og siviløkonomer. Et aktivt arbeid mot studentmiljøene har bidratt til disse gode resultatene. Mange års målrettet arbeid med å videreutvikle vår organisasjon og legge til rette for utvikling av våre medarbeidere har gitt oss en sterk posisjon. I 2007 rekrutterte vi 40 nye talenter, hvorav 20 nyutdannede. Vårt arbeid mot utdanningsinstitusjonene har gjort Selmer meget synlig i studentmiljøene. I 2007 var vi for tredje gang hovedsponsor for Justivalen, som er en av Norges største studentfestivaler. Vi var representert på arbeidslivsdager på Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, og i Bergen deltok vi på karrieredagene ved Handelshøyskolen. Mange av våre nye medarbeidere har lært oss å kjenne gjennom å arbeide hos oss mens de var studenter. Gjennom vårt talentprogram får hver enkelt medarbeider en tett oppfølging hvor deres talent stimuleres og realiseres. Kompetanseheving skjer også i regi av SelmerSkolen som har et omfattende kursprogram. Selmers miljø er en viktig faktor for å tiltrekke og beholde gode medarbeidere. Vi er anerkjent for å ha et godt arbeidsmiljø som stimulerer til samarbeid og forløser kreativitet. Et mangfold i bakgrunn og erfaring gjør Selmer til et spennende og inspirerende miljø å arbeide i. Det bidrar til at Selmer kan ta en posisjon hos våre kunder som et miljø det er berikende å være sammen med. Nye perspektiver Selmer kan tilby varierte og utfordrende oppgaver på vegne av spennende kunder. Vår tverrfaglige plattform gir en unik mulighet til å utvikle kompetanse og få andre perspektiver ved løsing av oppgavene. Vi tror også at den oppfølging vi gir våre medarbeidere er viktig ved valget av oss som arbeidsgiver.

13 10 11 Ansatte i Selmer Fordeling kjønn og gjennomsnittsalder Fordeling kjønn Gjennomsnittsalder Administrasjon Strategi Fullmektiger Advokater AAA Partnere 44,8 % Kvinner 55,2 % Menn Kvinner 38 år Menn 35 år

14 Styrets beretning Styret i Selmer (fra venstre) Morten Sandli, Jon Skjørshammer, Sverre S.Tysland, Christian Augestad-Dyrhaug, Anne Kjølseth, Roy M.Slettvold og Mads Iversen. Advokatfirmaet Selmer DA yter juridisk, strategisk og finansiell rådgivning. Selmer er blant de største og mest anerkjente forretningsadvokatselskapene i Norge. Våre advokater, økonomer og revisorer besitter betydelig fagkompetanse og god kunnskap om flere bransjer. Selskapet betjener kunder i innog utland. Selmers oppdrag i 2007 har hovedsakelig vært innen energi/ offshore, bank/finans, fast eiendom, industri, handel og insolvens/restrukturering. Gode konjunkturer i næringslivet i 2007 gav Selmer høy aktivitet innen egenkapitaltransaksjoner, børsnoteringer, virksomhetsoverdragelser og finansiering som tradisjonelt utgjør en stor del av selskapets virksomhet. I Mergermarkets oversikt er Selmer blant de norske advokatfirmaene som har bistått ved flest transaksjoner i International Financial Law Review kåret Selmer til The Law Firm of the Year i Norge for 2007 for andre år på rad. Selmers hovedkontor er lokalisert sentralt i Oslo og vil høsten 2008 flyttes til Tjuvholmen, ikke langt fra våre nåværende lokaler. Siden 2002 har selskapet også hatt kontor i Trondheim. I 2006 åpnet selskapet kontor i Moskva som følge av veksten i selskapets rådgivning for norske bedrifter i Russland. Kontoret har hatt en positiv utvikling i sitt første fulle driftsår. Antall sykedager utgjorde 754, tilsvarende 3,3 % av total arbeidstid i Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker i Arbeidsmiljøet er godt. Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. Selmer legger forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn i alle stillingskategorier. Selskapet har en samlet kvinneandel på 44,8 % pr Blant ansatte fee-earners er 26,3 % kvinner, mens bare fire av selskapets 34 deltakere er kvinner. Gjennom selskapets talent- og organisasjonsutviklingsprogram tilstrebes økt andel av kvinner blant ledende fee-earners og deltakere. Selmer hadde totalt 163 medarbeidere pr Selmers medarbeidere deltar i offentlig lovutredningsutvalg og skriver faglige artikler. Utover utvikling av metodikk innen selskapets hovedarbeidsområder og dybdeutredninger i enkeltoppdrag har ikke selskapet særskilt organisert FoU-aktivitet. Etterutdannelse og kompetansebygging skjer i regi av Selmer- Skolen, selskapets eget utdannelsessenter. Selmer etablerte i 2007 det heleide selskapet Norwegian VAT Services AS som et ledd i et økt servicetilbud til utenlandske kunders aktivitet i Norge. Selskapet har ingen ansatte og kjøper sine tjenester fra morselskapet. Selmers omsetning i 2007 utgjorde kr 312,2 millioner mot kr 220,1 millioner i 2006, en økning på 41,8 %. Antall produserte timer økte med 32,3 % i Årsresultatet i 2007 ble

15 12 13 kr 124,6 millioner mot tilsvarende kr 68,1 millioner i 2006, en økning på 82,9 %. Det er i 2007 kostnadsført kr 24,2 millioner som godtgjørelse for deltakernes arbeidsinnsats mot kr 19,1 millioner i Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er god. Timereserven pr er bokført med kr 18,1 millioner mot kr 11,9 millioner i Selskapets avtalte, faste egenkapital er økt i Årsresultatet foreslås disponert i henhold til avtale. Det foreligger ved årsskiftet ikke uløste klagesaker, ei heller er det fremmet erstatningskrav mot selskapet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Ved inngangen til 2008 var oppdragsmengden god. Styret vurderer utsiktene for selskapet som gode, men forventer avtagende vekst i Oslo, 2. april 2008 Sverre S. Tysland Mads Iversen Anne Kjølseth Jon Skjørshammer Styrets leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Roy M. Slettvold Morten Sandli Christian Augestad-Dyrhaug Steinar ter Jung Styremedlem Styremedlem Varamedlem Adm. direktør

16 Medarbeidere nye ansikter

17 14 15 Vi har ansatt vel 40 medarbeidere i 2007 innenfor flere av våre forretningsområder. En god blanding av erfarne og nyutdannede advokater og økonomer har ytterligere styrket vår kompetanse og gitt oss mulighet til gode leveranser for våre kunder. Vi har også styrket våre administrative funksjoner.

18 Partneroversikt Partneroversikt alfabetisk og med fargekoder i hht. forretningsområder Corporate Skatt, avgift og regnskap Bank, finans og forsikring Arbeidsliv Strategi og finans Russland Teknologi, media og kultur Handel og industri Energi og offshore/ shipping Fast Eiendom Restrukturering, insolvens og granskning EU, EØS og konkurranserett Offentlig sektor Transport og reiseliv Prosedyre Marine næringer Familie, arv og skifte B Bakko, Einar Berg, Asbjørn Berg, Even Brandi, Thomas S. Bugge, Nils M Michelet, Thomas G. N Nordlie, Sverre Normann, Jeppe Normann, Kristin C Christie, Lars Knem D Dahl, Anne-Blanca E Einstabland, Nils Kristian Endre, Knut S. Evensen, Harald G Grette, Einar Grov, Halvor H Herrem, Are O Osberg, Anne Helene HR-direktør R Rasmussen, Dag Erik Refsum, Sverre J. Ringnes, Petter Rørvik, Andreas S Selmer, Christian Skjørshammer, Jon Slettvold, Roy M. Sulland, Svein T Tregubenko, Yevgeniy Tysland, Sverre S. I Iversen, Mads V Vinje, Jon J Johannessen, Harald Johansen, André Istad W Weyer-Larsen, Lars With, Alexander K Kjølseth, Anne

19

20 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Design: Gazette

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no IV V Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter

Detaljer

Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten.

Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten. 2 Et positivt år 2010 har vært et positivt år for Selmer. Første halvår var sterkere enn vanlig for mange av våre forretningsområder kanskje et oppdemmet behov for å agere positivt etter finanskrisen.

Detaljer

Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler

Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler Takk for tilliten! 2009 har vært et utfordrende og krevende år for Selmer. Første halvår var svakere enn vanlig grunnet

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger

Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger - slik sikres verdier utenfor skifteretten Oslo 2. mars 2016 Ståle Gjengset Finansiell restrukturering andre prosesser som ligner: Den løpende restrukturering

Detaljer

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere 2 Sten på sten I 2011 fortsatte vi vårt langsiktige arbeid med å bygge firmaet sten på sten. Etter god vekst og historisk høy omsetning i 2010, klarte vi å opprettholde nivået omtrent på det samme i 2011.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Et hektisk år. Etter lang tids planlegging og forberedelser kunne vi i september flytte inn i nye og moderne lokaler på Tjuvholmen.

Et hektisk år. Etter lang tids planlegging og forberedelser kunne vi i september flytte inn i nye og moderne lokaler på Tjuvholmen. Et hektisk år 2008 har vært et utfordrende og hektisk år for Selmer. Første halvår var godt med ytterligere sterk vekst i kunder og oppdragsmengde. Andre halvår var noe svakere grunnet finanskrisen og

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Selmer DA selmer ÅRSRAPPORT 2012 selmer ÅRSRAPPORT 2012 Redaktør: Per Inge Sandvik Leirmo Design: Work in Progress / Torgeir Hjetland Foto: Mathias Fossum & Fred Jonny (s. 2, 8 og 18) Trykket av: Göteborgstryckeriet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010 Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 200 Hvem er bedriftens kapitalleverandører? LEVERANDØRER BANKER BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON ANDRE FIN.INST. INVESTORER

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Dine penger. Våre hoder.

Dine penger. Våre hoder. Dine penger. Våre hoder. R e s u ltat r a p p o r t F ø r s t e k va r ta l 2 0 0 6 Fokus Bank består i denne sammenheng av de akt iv iteter som inngår i Danske Banks bankakt iv iteter i Norge. Hoveddelen

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Natural ASA 4Q og årsresultat presentasjon 2001

Natural ASA 4Q og årsresultat presentasjon 2001 Natural ASA 4Q og årsresultat presentasjon 2001 Agenda: Oppsummering 2001 Resultat 4Q/2001 Mål 2002 1 Kvartalspresentasjon Natural ASA Naturals strategi er å være et teknologibasert og kommersielt drevet

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring. Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO

Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring. Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO Konkurransesituasjonen i Norge (11 store) Omsetning MNOK Merk utvikling i ratio! - This market place is just

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

RESTRUKTURERING AV ENGASJEMENTER

RESTRUKTURERING AV ENGASJEMENTER RESTRUKTURERING AV ENGASJEMENTER Finans Norges jusskonferanse 6. og 7. september 2016 Tor Herdlevær Advokatfirmaet Selmer DA the@selmer.no Situasjonen Egenkapital Styrets handleplikt xxx xxx xxx Tid Advokatfirmaet

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

På vei mot lønnsom drift

På vei mot lønnsom drift Synnøve Finden ASA Presentasjon andre kvartal 2007 På vei mot lønnsom drift Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 1. Underliggende drift i henhold til plan stø kurs

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Deal- making fra A /l Å(Z) i et corporate eiendomsperspek/v Mads H. Syversen Administrerende direktør i Arc/c Securi/es AS

Deal- making fra A /l Å(Z) i et corporate eiendomsperspek/v Mads H. Syversen Administrerende direktør i Arc/c Securi/es AS Deal- making fra A /l Å(Z) i et corporate eiendomsperspek/v Mads H. Syversen Administrerende direktør i Arc/c Securi/es AS Deal- making i et corporate finance eiendomsperspek/v Statoil regionskontor, Fornebu

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 4. KVARTAL 2014 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO God avslutning på 2014 220 000 aktive abonnenter med aid Betydelig effekt av omstillingstiltak Fortsatt fall i rubrikkinntektene

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Hva kreves for å få et styreverv?

Hva kreves for å få et styreverv? Hva kreves for å få et styreverv? Visindi GROnett Visindi Navnet Visindi er hentet fra gammelnorsk og betyr bevissthet, visdom og kunnskap Visindi ble etablert i 2004 og er representert i Oslo, Stavanger,

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001 Acta Holding ASA Rapport 1. halvår 2001 1. halvår 2001 Total omsetning marginalt høyere enn fjoråret (137 vs 134 MNOK) Resultat før skatt på -102 MNOK 1. halvår Inntektene i Rådgivning Sverige økte fra

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

M&A. Fusjoner og oppkjøp.

M&A. Fusjoner og oppkjøp. M&A Fusjoner og oppkjøp www.nffkurs.no FUSJONER OG OPPKJØP Kurs 2016 Norske Finansanalytikeres Forening tilbyr høsten 2016 et kurs i praktisk transaksjonsjus knyttet til M&A. Kurset fokuserer på relevant

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

SELSKAPS- OBLIGASJONER

SELSKAPS- OBLIGASJONER SELSKAPS- OBLIGASJONER HVA ER EN SELSKAPS- OBLIGASJON? EN SELSKAPSOBLIGASJON ER GJELD utstedt av et selskap og solgt til investorer i et forsøk på å reise kapital. Ved å utstede en selskapsobligasjon,

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 21. OKTOBER 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Fokusområder (fra

Detaljer