Årsrapport. Selmer i front

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Selmer i front"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Selmer i front

2

3 Et godt år har vært et meget godt år for Selmer med mange spennende nye kunder og oppdrag. For å tilfredsstille etterspørselen har vi ansatt vel 40 meget kompetente og kundeorienterte medarbeidere som sammen med erfarne medarbeidere har stått på for å levere maksimalt til våre kunder. Dette har gitt oss den gode veksten og resultatet vi har oppnådd i Våre medarbeidere er ikke bare blant de ypperste innen sine fagfelt, men deres omtanke og dedikasjon overfor våre kunder er en av våre viktigste suksessfaktorer. Vår tillit og anerkjennelse i markedet har vært stigende de siste årene, noe vi ser av vår økte markedsandel. Vi har for andre år på rad blitt kåret til årets Law Firm of the Year in Norway av International Financial Law Review. Vi har bygget og videreutviklet vår organisasjon i takt med markedsendringer og våre kunders krav. Det som skiller oss mest fra våre konkurrenter er at vi kan tilby våre kunder en unik bransje- og markedsforståelse gjennom våre tverrfaglige team av jurister og økonomer som arbeider tett sammen. Kundenes krav til effektiv håndtering av oppdrag gjør at det stilles høye forventinger til oss om kommersiell forståelse av kundens situasjon. Å arbeide med kollegaer med en annen faglig bakgrunn bidrar også til å se problemstillinger fra et annet perspektiv og gjør oss til bedre rådgivere for alle våre kunder. og ved emisjoner, fusjoner og oppkjøp. Også i 2007 var en betydelig del av vår oppdragsmengde for utenlandske interesser og norske interesser med et internasjonalt fokus. Blant annet bistod Selmer ved en rekke nynoteringer av utenlandske selskap på Oslo Børs. Hvordan markedet i 2008 vil utvikle seg, gjenstår å se. Det eneste vi kan forutse er våre nye lokaler på Tjuvholmen som vi flytter til høsten Vårt fokus i flytteforberedelsene har vært kundens behov for diskresjon, komfort, fleksibilitet og høyteknologiske hjelpemidler. Vi takker alle våre kunder for tilliten de har vist oss ved å velge Selmer som sin juridiske, finansielle og strategiske rådgiver! Etter at vi høsten 2006 åpnet kontor i Moskva, har interessen for kontoret vært stor, og flere ledende norske bedrifter benytter seg nå av vår rådgivning i Russland. Norske næringslivsinteressers økende fokus på Russland har gitt oss flere interessante kunderelasjoner, særlig innen eiendom, media og corporate. Selmer har lang tradisjon i å representere utenlandske konserns interesser i Norge, både gjennom løpende rådgivning Steinar ter Jung Adm. direktør

4 Oppsummert 2007 Selmer leverer juridisk, finansiell og strategisk rådgivning overfor næringslivet og det offentlige. Vår kjerneleveranse er å løse oppgaver og utfordringer for kunder i næringslivet og det offentlige. Selmer har 163 fremoverlente medarbeidere. Vår viktigste ressurs er våre dyktige medarbeidere som alltid har en offensiv tilnærming til kundens behov og utfordringer. Selmer har 102 advokater og advokatfullmektiger. Vår juridiske spisskompetanse forvaltes av over 100 jurister, hvorav 30 er partnere i selskapet. Selmer er i front på tverrfaglig rådgivning. Vår forretningsfilosofi understreker viktigheten av å kunne være en komplett rådgiver. Derfor har Selmer også 14 finans- og strategirådgivere, hvorav 2 er partnere. (NOK 1000) Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Arbeidsgodtgjørelse deltakere Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat Eiendeler Varige driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld For komplett årsregnskap, se

5 2 3 Selmer er organisert i forretningsområder. Vår organisering er rettet mot kundens utfordringer og våre tverrfaglige team løser oppdrag i prosjektbasert samarbeid. Selmer har kontorer i Oslo, Trondheim og Moskva. Vårt hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har vi kontorer i Trondheim og Moskva. Vi er det eneste norske advokatfirmaet med kontor i Moskva.

6 Selmeråret 2007 Q1 Selmer i LOs granskingsutvalg I kjølvannet av den såkalte Valla/Yssen-saken besluttet LO å gjennomføre en uavhengig gransking av konflikten. Advokat dr. juris Kristin Normann i Selmer ble oppnevnt som et av tre medlemmer i granskingsutvalget. Det kan trygt slås fast at utvalgets arbeid og rapport ble omfattet av høy offentlig interesse. Q2 Law Firm of the Year Law Firm of the Year Selmer ble kåret til Law Firm of the Year i Norge av International Financial Law Review. Prisen ble tildelt for Selmers arbeid med store, kompliserte og innovative transaksjoner. Prisen understreker Selmers posisjon som et av de fremste advokatfirmaene i Norge.

7 4 5 Q3 Vurderte avviklingen av Hydro-opsjoner I forbindelse med Hydro-ledelsens omtalte opsjonsprogram ble Selmer engasjert av Nærings- og handelsdepartementet for å vurdere avviklingen av opsjonene. Q4Bobestyrer i Terra Securities ASA konkurs Konflikten mellom fortvilte Nordlandskommuner og Terra Securities ASA ble årets siste store mediesak og mest omtalte konkurs. Advokat Jon Skjørshammer i Selmer ble oppnevnt som bobestyrer.

8 365 dager i året Eks. på tverrfaglig rådgivning i Selmer Case Drageset salg av dagligvarekjeden til Norgesgruppen Hver dag hele året er det kundens forventninger og krav som driver Selmer videre. Vi vet også at kravene og forventningene er i stadig endring. Det betyr at Selmer som en kundeorientert virksomhet også må følge endringene. De siste årene har kundene i tillegg til vår juridiske kjerneleveranser i økende grad etterspurt våre rådgivere med spisskomptetanse innen økonomi og finans. Vi har tatt utfordringen og kan tilby et anerkjent, tverrfaglig rådgivingsmiljø som har kunnskap om og forståelse av våre kunders forretningsmessige og bransjemessige utfordringer og sammenhenger. Dette gir ofte bedre løsninger og økt verdi for våre kunder. Det er særlig innen strategisk rådgivning, transaksjonsstøtte, restrukturering/insolvens, konkurranse/markedsanalyse og skatt/avgift vi har nytte og effekt av vårt tverrfaglige miljø. Selmer har i tillegg opparbeidet særlig bransjekunnskap innen de viktigste næringene i Norge. Selmer er organisert i forskjellige forretningsområder som har ansvaret for å sikre den beste kompetansen og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre kundeoppdrag. Forretningsområdene har også ansvaret for kvalitetskontroll, markeds- og salgsaktiviteter samt kundebetjening. Den bærende suksessfaktoren i vår forretningsmodell er imidlertid vår evne til å håndtere store og kompliserte oppdrag innenfor korte tidsfrister. Tverrfaglige prosjektgrupper etableres ved behov for å løse de utfordringer våre kunder står overfor, og enhver ressurs i forretningsområdene er tilgjengelig for ethvert prosjekt. Vi tror at vi blir enda bedre rådgivere for våre kunder gjennom å delta på arenaer og i fora hvor vi kan være med å skape og påvirke, både faglig og kommersielt. Derfor deltar flere av våre advokater og rådgivere i utvalg og komiteer, som foredragsholdere og som forelesere på Universitetet i Oslo mv. Mange har også påtatt seg eksterne styreverv etter intern forhåndsgodkjennelse og for øvrig i tråd med vårt regelverk. Vi har alle et ansvar for det samfunn vi lever i og vi ønsker derfor å gi noe tilbake. Vi utfører gratis arbeid (pro bono) til ideelle organisasjoner og andre som ikke har mulighet til å betale for disse tjenestene. I 2007 har vi gitt pro bono bistand og direkte støtte til ulike idrettslag, ideelle organisasjoner og enkeltpersoner. Vi i Selmer er opptatt av å overholde de etiske regler som gjelder for vår virksomhet. Dette er et av våre største aktiva og våre medarbeidere skal gjennom sitt arbeid opptre på en slik måte at det ikke kan stilles spørsmål ved vår bevissthet om og etterlevelse av de etiske regler. At vi innfrir våre løfter til markedet hvor vi lover spisskompetanse, bransjekunnskap, gjennomføringsevne og verdiskapning er avgjørende for vår konkurranseevne hver dag, 365 dager i året.

9 6 7 Kunden Selmer ble valgt som rådgiver da de kunne ta ansvar for hele prosessen. Vi som kunde hadde ett kontaktpunkt å forholde oss til i så vel strategiske, finansielle og juridiske spørsmål. Den tverrfaglige rådgivingen gav et meget godt resultat og vi er særdeles godt fornøyde! Selmers Finans- og strategirådgivere Selmers Corporate advokater Utførte verdivurderingen Tilrettela due diligence (det finansielle) Forhandlinger om pris Prosjektteam fra Selmer Tilrettela due diligence (det juridiske) Forhandlinger Avtaleverk Selmers Skatt- og avgiftsadvokater Selmers Konkurranserettsadvokater Skattemessige vurderinger Konkurransemelding

10 Tillit i markedet Høy medieoppmerksomhet Grafen viser antall artikler hvor Selmer blir nevnt i avis og på web fordelt pr. måned i ble et år som på mange måter bekreftet at vi har klart å leve opp til kundenes og markedets forventninger og krav. Dette gir inspirasjon til å fortsette arbeidet for en ledende posisjon både i Norge og internasjonalt. For andre år på rad kunne vi i mars 2008 motta prisen Law Firm of the Year i Norge fra International Financial Law Review. Sammen med kundenes aksept og tillit er det en pris som inspirerer og skjerper til innsats. Hovedbegrunnelsen for tildelingen var Selmers arbeid med store, kompliserte, internasjonale og innovative transaksjoner. På transaksjonstoppen Selmer har befestet grepet som et av de tunge advokatfirmaene i transaksjonsmarkedet og forsterket sin posisjon gjennom sin håndtering av et høyt antall kompliserte og omfattende transaksjoner. Flere av oppdragene innebar også rådgiving av internasjonal karakter. I Mergermarkets oversikt for 2007 er Selmer blant de norske advokatfirmaene med flest gjennomførte transaksjoner og det store antallet oppdrag er en bekreftelse på at krevende kunder anerkjenner Selmer som et av de ledende advokatkontorene på dette fagområdet. Dette er resultat av mange års kompetansebygging og satsing på å utvikle kapasitet og kunnskap om store og komplekse transaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt. For stadig flere av oppdragene er det Selmers samlede kompetanse innen flere forretningsområder som har vært avgjørende for tildelingen. Mergermarkets oversikt viser at Selmer er på annen plass i antall gjennomførte transaksjoner i det norske markedet. Innen store eiendomstransaksjoner (som ikke er omfattet av Mergermarkets oversikt) har Selmer vært engasjert til å håndtere over 30 prosent av transaksjonene i Norge. Vi har også representert norske kunder i omfattende internasjonale eiendomstransaksjoner. Stor medieoppmerksomhet Vi ble engasjert i ulike roller i de tre største mediesakene i Norge: Valla-saken, opsjonsstriden i Hydro og konkursen i Terra Securities. Til sammen ble Selmer profilert i 1500 medieoppslag (se figur). I forbindelse med medieinteressen valgte Selmer som alltid å ha et åpent forhold til mediene, imidlertid innenfor selskapets diskresjons- og taushetsreglement. Høy tillitsscore Markedsundersøkelser fra flere internasjonale tidsskrifter og ratingbyråer vurderer og anbefaler forretningsadvokater. Bedømmelsen fremkommer gjennom intervjuer med kunder og konkurrenter i Skandinavia og Europa. På bakgrunn av ledende ratinger og vurderinger kan vi glede oss over stadig økende anerkjennelse både som firma og innenfor flere av våre satsingsområder.

11 8 9 Antall artikler avis og web Jan 07 Feb 07 Mar 07 Apr 07 Mai 07 Jun 07 Jul 07 Aug 07 Sep 07 Okt 07 Nov 07 Des 07 Kilde: Retriever Sagt om Selmer I det følgende er det hentet relevante utdrag fra fire ledende tidskrifter og ratingbyråer som gjennomfører årlige markedsanalyser. International Financial Law Review Mergers and acquisitions: The firm is seen as very aggressive by peers, who have noted its increased presence on the market in recent times. There was no better way to get noticed than to bag a role on the biggest merger of the year StatoilHydro. Banking and project finance: The firm spreads its work across a range of financing transactions and has gathered a lot of praise for its innovative work in the market this year. Restructuring and insolvency practice: Selmer has an excellent restructuring and insolvency practice, consisting of experienced insolvency lawyers, public accountants, financial advisors, forensic specialists, and former probate judges and district attorneys. Følgende sitat illustrerer dette: Advokatfirmaet Selmer DA edges into the top tier for the first time on the basis of an impressive and sustained record in M&A and corporate work over several years. Chambers Global Client Guide This ambitious corporate and M&A practice has experienced tremendous growth over the past year, recruiting at a high level to build up what is a young and talented set, and gaining major high-profile assignments. PLC Which Lawyer Rangerer Selmer til høyt anbefalt innen Corporate M&A og anbefalt innen følgende områder: Banking and finance, Capital markets: debt and equity, Competition/anti-trust, Corporate real estate, Dispute resolution, Energy Investment Funds, Labour and Employee benefits, Private equity/venture capital, Restructuring and insolvency and Tax. European LEGAL 500 Rates Selmer as top tier within Corporate and MA, Real estate, Labour and Restructuring and Insolvency.

12 Berikende arbeidsmiljø Anne Helene Osberg, HR-direktør Selmer har en stabil og meget kompetent organisasjon med høyt fokus på medarbeiderutvikling. Ved rekruttering av nyutdannede og erfarne medarbeidere får vi stadig styrket vår kompetanse. Selmer er en av de mest attraktive arbeidsgivere for nyutdannede jurister og siviløkonomer. Et aktivt arbeid mot studentmiljøene har bidratt til disse gode resultatene. Mange års målrettet arbeid med å videreutvikle vår organisasjon og legge til rette for utvikling av våre medarbeidere har gitt oss en sterk posisjon. I 2007 rekrutterte vi 40 nye talenter, hvorav 20 nyutdannede. Vårt arbeid mot utdanningsinstitusjonene har gjort Selmer meget synlig i studentmiljøene. I 2007 var vi for tredje gang hovedsponsor for Justivalen, som er en av Norges største studentfestivaler. Vi var representert på arbeidslivsdager på Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, og i Bergen deltok vi på karrieredagene ved Handelshøyskolen. Mange av våre nye medarbeidere har lært oss å kjenne gjennom å arbeide hos oss mens de var studenter. Gjennom vårt talentprogram får hver enkelt medarbeider en tett oppfølging hvor deres talent stimuleres og realiseres. Kompetanseheving skjer også i regi av SelmerSkolen som har et omfattende kursprogram. Selmers miljø er en viktig faktor for å tiltrekke og beholde gode medarbeidere. Vi er anerkjent for å ha et godt arbeidsmiljø som stimulerer til samarbeid og forløser kreativitet. Et mangfold i bakgrunn og erfaring gjør Selmer til et spennende og inspirerende miljø å arbeide i. Det bidrar til at Selmer kan ta en posisjon hos våre kunder som et miljø det er berikende å være sammen med. Nye perspektiver Selmer kan tilby varierte og utfordrende oppgaver på vegne av spennende kunder. Vår tverrfaglige plattform gir en unik mulighet til å utvikle kompetanse og få andre perspektiver ved løsing av oppgavene. Vi tror også at den oppfølging vi gir våre medarbeidere er viktig ved valget av oss som arbeidsgiver.

13 10 11 Ansatte i Selmer Fordeling kjønn og gjennomsnittsalder Fordeling kjønn Gjennomsnittsalder Administrasjon Strategi Fullmektiger Advokater AAA Partnere 44,8 % Kvinner 55,2 % Menn Kvinner 38 år Menn 35 år

14 Styrets beretning Styret i Selmer (fra venstre) Morten Sandli, Jon Skjørshammer, Sverre S.Tysland, Christian Augestad-Dyrhaug, Anne Kjølseth, Roy M.Slettvold og Mads Iversen. Advokatfirmaet Selmer DA yter juridisk, strategisk og finansiell rådgivning. Selmer er blant de største og mest anerkjente forretningsadvokatselskapene i Norge. Våre advokater, økonomer og revisorer besitter betydelig fagkompetanse og god kunnskap om flere bransjer. Selskapet betjener kunder i innog utland. Selmers oppdrag i 2007 har hovedsakelig vært innen energi/ offshore, bank/finans, fast eiendom, industri, handel og insolvens/restrukturering. Gode konjunkturer i næringslivet i 2007 gav Selmer høy aktivitet innen egenkapitaltransaksjoner, børsnoteringer, virksomhetsoverdragelser og finansiering som tradisjonelt utgjør en stor del av selskapets virksomhet. I Mergermarkets oversikt er Selmer blant de norske advokatfirmaene som har bistått ved flest transaksjoner i International Financial Law Review kåret Selmer til The Law Firm of the Year i Norge for 2007 for andre år på rad. Selmers hovedkontor er lokalisert sentralt i Oslo og vil høsten 2008 flyttes til Tjuvholmen, ikke langt fra våre nåværende lokaler. Siden 2002 har selskapet også hatt kontor i Trondheim. I 2006 åpnet selskapet kontor i Moskva som følge av veksten i selskapets rådgivning for norske bedrifter i Russland. Kontoret har hatt en positiv utvikling i sitt første fulle driftsår. Antall sykedager utgjorde 754, tilsvarende 3,3 % av total arbeidstid i Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker i Arbeidsmiljøet er godt. Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. Selmer legger forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn i alle stillingskategorier. Selskapet har en samlet kvinneandel på 44,8 % pr Blant ansatte fee-earners er 26,3 % kvinner, mens bare fire av selskapets 34 deltakere er kvinner. Gjennom selskapets talent- og organisasjonsutviklingsprogram tilstrebes økt andel av kvinner blant ledende fee-earners og deltakere. Selmer hadde totalt 163 medarbeidere pr Selmers medarbeidere deltar i offentlig lovutredningsutvalg og skriver faglige artikler. Utover utvikling av metodikk innen selskapets hovedarbeidsområder og dybdeutredninger i enkeltoppdrag har ikke selskapet særskilt organisert FoU-aktivitet. Etterutdannelse og kompetansebygging skjer i regi av Selmer- Skolen, selskapets eget utdannelsessenter. Selmer etablerte i 2007 det heleide selskapet Norwegian VAT Services AS som et ledd i et økt servicetilbud til utenlandske kunders aktivitet i Norge. Selskapet har ingen ansatte og kjøper sine tjenester fra morselskapet. Selmers omsetning i 2007 utgjorde kr 312,2 millioner mot kr 220,1 millioner i 2006, en økning på 41,8 %. Antall produserte timer økte med 32,3 % i Årsresultatet i 2007 ble

15 12 13 kr 124,6 millioner mot tilsvarende kr 68,1 millioner i 2006, en økning på 82,9 %. Det er i 2007 kostnadsført kr 24,2 millioner som godtgjørelse for deltakernes arbeidsinnsats mot kr 19,1 millioner i Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er god. Timereserven pr er bokført med kr 18,1 millioner mot kr 11,9 millioner i Selskapets avtalte, faste egenkapital er økt i Årsresultatet foreslås disponert i henhold til avtale. Det foreligger ved årsskiftet ikke uløste klagesaker, ei heller er det fremmet erstatningskrav mot selskapet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Ved inngangen til 2008 var oppdragsmengden god. Styret vurderer utsiktene for selskapet som gode, men forventer avtagende vekst i Oslo, 2. april 2008 Sverre S. Tysland Mads Iversen Anne Kjølseth Jon Skjørshammer Styrets leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Roy M. Slettvold Morten Sandli Christian Augestad-Dyrhaug Steinar ter Jung Styremedlem Styremedlem Varamedlem Adm. direktør

16 Medarbeidere nye ansikter

17 14 15 Vi har ansatt vel 40 medarbeidere i 2007 innenfor flere av våre forretningsområder. En god blanding av erfarne og nyutdannede advokater og økonomer har ytterligere styrket vår kompetanse og gitt oss mulighet til gode leveranser for våre kunder. Vi har også styrket våre administrative funksjoner.

18 Partneroversikt Partneroversikt alfabetisk og med fargekoder i hht. forretningsområder Corporate Skatt, avgift og regnskap Bank, finans og forsikring Arbeidsliv Strategi og finans Russland Teknologi, media og kultur Handel og industri Energi og offshore/ shipping Fast Eiendom Restrukturering, insolvens og granskning EU, EØS og konkurranserett Offentlig sektor Transport og reiseliv Prosedyre Marine næringer Familie, arv og skifte B Bakko, Einar Berg, Asbjørn Berg, Even Brandi, Thomas S. Bugge, Nils M Michelet, Thomas G. N Nordlie, Sverre Normann, Jeppe Normann, Kristin C Christie, Lars Knem D Dahl, Anne-Blanca E Einstabland, Nils Kristian Endre, Knut S. Evensen, Harald G Grette, Einar Grov, Halvor H Herrem, Are O Osberg, Anne Helene HR-direktør R Rasmussen, Dag Erik Refsum, Sverre J. Ringnes, Petter Rørvik, Andreas S Selmer, Christian Skjørshammer, Jon Slettvold, Roy M. Sulland, Svein T Tregubenko, Yevgeniy Tysland, Sverre S. I Iversen, Mads V Vinje, Jon J Johannessen, Harald Johansen, André Istad W Weyer-Larsen, Lars With, Alexander K Kjølseth, Anne

19

20 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Design: Gazette

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no IV V Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter

Detaljer

Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten.

Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten. 2 Et positivt år 2010 har vært et positivt år for Selmer. Første halvår var sterkere enn vanlig for mange av våre forretningsområder kanskje et oppdemmet behov for å agere positivt etter finanskrisen.

Detaljer

Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler

Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler Takk for tilliten! 2009 har vært et utfordrende og krevende år for Selmer. Første halvår var svakere enn vanlig grunnet

Detaljer

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere 2 Sten på sten I 2011 fortsatte vi vårt langsiktige arbeid med å bygge firmaet sten på sten. Etter god vekst og historisk høy omsetning i 2010, klarte vi å opprettholde nivået omtrent på det samme i 2011.

Detaljer

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Selmer DA selmer ÅRSRAPPORT 2012 selmer ÅRSRAPPORT 2012 Redaktør: Per Inge Sandvik Leirmo Design: Work in Progress / Torgeir Hjetland Foto: Mathias Fossum & Fred Jonny (s. 2, 8 og 18) Trykket av: Göteborgstryckeriet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet Kluge Advokatfirma DA VirkEligheten bak tallene. Les mer om: Våre forfattere er også advokater Snorre Haukali har ordet Gråsoner innen kjøp, salg og produktansvar Digital Privatkopiering Energieventyret

Detaljer

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Årsrapport 2012 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i 2012. Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

Kluge ÅRSRAPPORT 2011

Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge Advokatfirma DA Årsrapport 2011 2 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 3 4 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Styrets leder har ordet Kluge ÅRSRAPPORT 2011 5 For snart fire år siden startet vi en omstillingsprosess.

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 07 årsrapport 2007 Innhold Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 Virksomhetsområder Terra Fondsforvaltning side

Detaljer

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18 Årsrapport 2014 Innhold Grette er ytterligere styrket Grette er ytterligere styrket s. 3 Høydepunkter i 2014 s. 4 Grette topprangert i internasjonale kåringer s. 9 Nye e s. 10 Våre medarbeidere s. 12 Ledelsen

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Vi har utviklet en dynamisk porteføljeforvaltning som synliggjør verdier, bedrer avkastningen, sikrer flere valgmuligheter og styrker likviditeten

Vi har utviklet en dynamisk porteføljeforvaltning som synliggjør verdier, bedrer avkastningen, sikrer flere valgmuligheter og styrker likviditeten Vi har utviklet en dynamisk porteføljeforvaltning som synliggjør verdier, bedrer avkastningen, sikrer flere valgmuligheter og styrker likviditeten for våre kunder Årsrapport 2014 AGASTI - ÅRSRAPPORT 2014

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

Bouvet årsrapport 2010 1

Bouvet årsrapport 2010 1 Bouvet årsrapport 2010 1 6 Kort om Bouvet 8 Administrerende direktørs kommentar 10 Kontorene våre 22 Medarbeiderne våre 28 Årsberetning 34 Resultatene våre 90 Aksjonærinformasjon 92 Operasjonell risiko

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige.

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige. 2 GJENSIDIGE ÅRSRAPPORT 2004 MED BLIKKET FREMOVER Det har vært et godt år for Gjensidige. Vi har forenklet oss, og blir stadig bedre i å behandle kundene våre eierne. Vi går inn i en spennende tid i ny

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer