Norsk. Rødliste. for arter The 2010 Norwegian Red List for Species

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk. Rødliste. for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species"

Transkript

1 Norsk Rødliste for arter 2010 The 2010 Norwegian Red List for Species

2 The 2010 Norwegian Red List for Species Redaktører Editors Prosjektledelse Project management Ekspertgrupper Groups of experts Databaseutvikling og håndtering Database management Layout Forside Cover Artsillustrasjoner Drawings of species Tilrettelegging av figurer Figures prepared by Tilrettelegging for internet Internet adaption Oversetting til engelsk English translations Siteres som Recommended citation John Atle Kålås, Åslaug Viken, Snorre Henriksen, Sigrun Skjelseth John Atle Kålås Se neste sider See following pages Askild Aaberg Hofsøy Olsen, Stein Arild Hoem, Bouvet AS ona Ødegården/Artsdatabanken, Dale+Bang Huldrestry Usnea longissima Illustrasjon ona Ødegården etter foto av Einar Timdal Ingrid Salvesen Snorre Henriksen, Stein Arild Hoem, Ivar Herfindal Askild Aaberg Hofsøy Olsen, Skjalg Woldstad Richard Binns Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.) Norsk rødliste for arter Artsdatabanken, Norge. Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. and Skjelseth, S. (eds.) The 2010 Norwegian Red List for Species. Norwegian Biodiversity Information Centre, Norway. Kapitler siteres som (eksempel) Chapter recommended citation Distribueres av Distributed by Opplag Copies Trykking Print Sjøtun, K., Fredriksen, S., Heggøy, E., Husa,V., Langangen, A., Lindstrøm, E-A., oy, F., Rueness, J. og Åsen, P. A Alger Cyanophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Ochrophyta I: Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S og Skjelseth, S. (red.) Norsk rødliste for arter Artsdatabanken, Norge Sjøtun, K., Fredriksen, S., Heggøy, E., Husa,V., Langangen, A., Lindstrøm, E-A., oy, F., Rueness, J. and Åsen, P. A Cyanophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Ochrophyta In: Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. and Skjelseth, S. (eds.) The 2010 Norwegian Red List for Species. Norwegian Biodiversity Information Centre, Norway. Artsdatabanken, 7491 Trondheim Fax , tlf e-post: Norwegian Biodiversity Information Centre, 7491 Trondheim, Fax , Phone Skipnes AS ISBN-13:

3 Norsk rødliste for arter 2010 Ekspertgruppene 2010 Committee of experts 2010 Ekspertgruppene 2010 Committee of experts 2010 Gruppeledere i uthevet tekst Team leaders in bold Alger Cyanophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Ochrophyta Kjersti Sjøtun Stein Fredriksen Erling Heggøy Vivian Husa Anders Langangen Eli-Anne Lindstrøm Frithjof oy Jan Rueness Per Arvid Åsen Sopp Fungi Tor Erik Brandrud Egil Bendiksen Tom Hellik Hofton Klaus Høiland John Bjarne Jordal Lav Lichenes Universitetet i Bergen, Institutt for biologi, 5020 Bergen Universitetet i Oslo, Biologisk institutt, 0316 Oslo UNIFOB iljøforskning, 5006 Bergen Universitetet i Bergen, Institutt for biologi, 5020 Bergen 1256 Oslo Norsk institutt for vannforskning, 5817 Bergen Havforskningsinstituttet, Flødevigen, 4817 HIS Universitetet i Oslo, Biologisk institutt, 0316 Oslo Agder naturmuseum og botanisk hage, 4686 Kristiansand Norsk institutt for naturforskning, 0349 Oslo Norsk institutt for naturforskning, 0349 Oslo BioFokus, 0349 Oslo Universitetet i Oslo, Biologisk institutt, 0316 Oslo Biolog John Bjarne Jordal, 6610 Øksendal Einar Timdal Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo Harald Bratli Norsk institutt for skog og landskap, 1431 Ås Reidar Haugan 0475 Oslo Håkon Holien Høgskolen i Nord-Trøndelag, 7729 Steinkjer Tor Tønsberg Universitetet i Bergen, Bergen museum, 5020 Bergen oser Anthocerophyta, archantiophyta, Bryophyta Kristian Hassel NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim Hans H. Blom Norsk institutt for skog og landskap, 5244 Fana Kjell Ivar Flatberg NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim Rune Halvorsen Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo John Inge Johnsen 4150 Rennesøy Karplanter Pteridophyta, Pinophyta, agnoliophyta Heidi Solstad Artsdatabanken / Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo 3

4 Ekspertgruppene 2010 Committee of experts 2010 The 2010 Norwegian Red List for Species Torbjørn Alm Universitetet i Tromsø, Tromsø museum, 9037 Tromsø Inger Greve Alsos Universitetssenteret på Svalbard, 9171 Longyearbyen Harald Bratli Norsk institutt for skog og landskap, 1431 Ås Reidar Elven Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo Eli Fremstad NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim arit jelde Norsk institutt for vannforskning, 0349 OSLO Bjørn oe Universitetet i Bergen, Bergen museum, Arboretet og Botanisk hage, 5259 ilde Oddvar Pedersen Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo Svamper, koralldyr Porifera, Anthozoa Eivind Oug Pål Buhl ortensen Hans Tore Rapp Jon-Arne Sneli Leddormer Annelida Torkild Bakken Trond Bremnes Dag Dolmen Trond Knapp Haraldsen Eivind Oug Svein-Erik Sloreid Krepsdyr Crustacea Eivind Oug Torleiv Brattegard arit E. Christiansen Per Djursvoll Gunnar Halvorsen Wim Vader Bjørn Walseng angeføttinger yriapoda Norsk institutt for vannforskning, 4879 Grimstad Havforskningsinstituttet, 5817 Bergen Universitetet i Bergen, Institutt for biologi, 5020 Bergen 7343 Vognill NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim LFI, Naturhistoriske museer, Universitetet i Oslo, 0318 Oslo NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim Bioforsk Jord og miljø, 1432 Ås Norsk institutt for vannforskning, 4879 Grimstad Norsk institutt for naturforskning, 0349 Oslo Norsk institutt for vannforskning, 4879 Grimstad Universitetet i Bergen, Institutt for biologi, arinbiologisk stasjon, 5258 Blomsterdalen Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo Universitetet i Bergen, Bergen museum, 5020 Bergen Norsk institutt for naturforskning, 0349 Oslo Universitetet i Tromsø, Tromsø museum, 9037 Tromsø Norsk institutt for naturforskning, 0349 Oslo Per Djursvoll Universitetet i Bergen, Bergen museum, 5020 Bergen Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera Gaute Kjærstad NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim Trond Andersen Universitetet i Bergen, Bergen museum, 5020 Bergen John E. Brittain Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo Hans Olsvik 6694 Foldfjorden Rettvinger, saksedyr, kakerlakker Orthoptera, Dermaptera og Blattodea Lars Ove Hansen Kjell agne Olsen Nebbmunner Hemiptera Frode Ødegaard Anders Endrestøl Sigmund Hågvar Steffen Roth Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo BioFokus, 0349 Oslo Norsk institutt for naturforskning, 7485 Trondheim Norsk institutt for naturforskning, 0349 Oslo Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning, 1432 Ås Universitetet i Bergen, Bergen museum, 5020 Bergen 4

5 Norsk rødliste for arter 2010 Ekspertgruppene 2010 Committee of experts 2010 Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger ecoptera, Raphidioptera, egaloptera, Neuroptera Øivind Gammelmo Lita Greve Lars Ove Hansen Kjell agne Olsen Biller Coleoptera Frode Ødegaard Johan Andersen Oddvar Hanssen Torstein Kvamme Stefan Olberg Sommerfugler Lepidoptera Leif Aarvik Kai Berggren Tovinger Diptera Øivind Gammelmo orten Falck Lita Greve Terje Jonassen Tore R. Nielsen John Skartveit Geir Søli Bjørn Økland Veps Hymenoptera Lars Ove Hansen Ole Lønnve Frode Ødegaard Spretthaler Collembola Arne Fjellberg Edderkoppdyr Arachnida Kjetil Åkra Kjell agne Olsen Reidun Pommeresche Frode Ødegaard osdyr Bryozoa Gaute Kjærstad Jan Økland Karen Anna Økland Bløtdyr ollusca Jon-Arne Sneli Jussi Evertsen Per Johannessen BioFokus, 0349 Oslo Universitetet i Bergen, Bergen museum, 5020 Bergen Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo BioFokus, 0349 Oslo Norsk institutt for naturforskning, 7485 Trondheim Universitetet i Tromsø, Institutt for Biologi, 9037 Tromsø Norsk institutt for naturforskning, 7485 Trondheim Norsk institutt for skog og landskap, 1431 Ås BioFokus, 0349 Oslo Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo 4624 Kristiansand BioFokus, 0349 Oslo 0690 Oslo Universitetet i Bergen, Bergen museum, 5020 Bergen 4170 Sjernarøy 4318 Sandnes NLA Lærerhøgskolen, 5111 Breistein Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo Norsk institutt for skog og landskap, 1431 Ås Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, 0318 Oslo BioFokus, 0349 Oslo Norsk institutt for naturforskning, 7485 Trondheim 3145 Tjøme Stiftelsen idt-troms museum, 9329 oen BioFokus, 0349 Oslo Bioforsk Økologisk, 6630 Tingvoll Norsk institutt for naturforskning, 7485 Trondheim NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim 3090 Hof 3090 Hof 7343 Vognill 7320 Fannrem Universitetet i Bergen, UNIFOB, 5258 Blomsterdalen 5

6 Ekspertgruppene 2010 Committee of experts 2010 The 2010 Norwegian Red List for Species Kjell agne Olsen BioFokus, 0349 Oslo Christoffer Schander Universitetet i Bergen, UNIFOB, 5258 Blomsterdalen Øystein Stokland arine Bunndyr AS c/o Norges Geologiske Undersøkelser, 7491 Trondheim Per Bie Wikander olltax, 4878 Grimstad Armfotinger, pigghuder, kappedyr Brachiopoda, Echinodermata, Tunicata Jon-Arne Sneli Bjørn Gulliksen Per Johannessen Øystein Stokland Elsebeth Thomsen Per Bie Wikander Fisk Pisces 7343 Vognill Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole, 9037 Tromsø Universitetet i Bergen, UNIFOB, 5258 Blomsterdalen arine Bunndyr AS c/o Norges Geologiske Undersøkelser, 7491 Trondheim Tromsø useum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø olltax, 4878 Grimstad Trygve Hesthagen (ferskvann) Norsk institutt for naturforskning, 7485 Trondheim Jakob Gjøsæter (marint) Havforskningsinstituttet, Flødevigen, 4817 His Reidar Borgstrøm Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for Naturforvaltning, 1432 Ås Åge Brabrand Universitetet i Oslo, Naturhistorisk useum, 0318 Oslo Ingvar Byrkjedal Universitetet i Bergen, Bergen museum, 5020 Bergen Jørgen S. Christiansen Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole, 9037 Tromsø Kjell Nedreaas Havforskningsinstituttet, 5817 Bergen Per Pethon 1361 Østerås Franz Uiblein Havforskningsinstituttet, 5817 Bergen Leif Asbjørn Vøllestad Universitetet i Oslo, CEES, 0316 Oslo Rupert Wienerroither Havforskningsinstituttet, 5817 Bergen Amfibier, reptiler Amphibia, Reptilia Dag Dolmen Fugler Aves John Atle Kålås Jan Ove Gjershaug agne Husby Jan Lifjeld Terje Lislevand Karl-Birger Strann Hallvard Strøm Pattedyr ammalia Jon E. Swenson Arne Bjørge Kit Kovacs Per Ole Syvertsen Øystein Wiig Andreas Zedrosser NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim Artsdatabanken, 7491 Trondheim Norsk institutt for naturforskning, 7485 Trondheim Høgskolen i Nord-Trøndelag, 7600 Levanger Universitetet i Oslo, Naturhistorisk useum, 0318 Oslo Universitetet i Bergen, Bergen museum, 5020 Bergen Norsk institutt for naturforskning, 9296 Tromsø Norsk polarinstitutt, 9296 Tromsø Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for Naturforvaltning, 1432 Ås Havforskningsinstituttet, 5817 Bergen Norsk polarinstitutt, 9296 Tromsø Helgeland museum, naturhistorisk avdeling, 8601 o i Rana Universitetet i Oslo, Naturhistorisk useum, 0318 Oslo Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for Naturforvaltning, 1432 Ås 6

7 Norsk rødliste for arter 2010 Forord Preface Forord Preface Norsk rødliste for arter er i hovedsak en prognose for arters risiko for å dø ut fra Norge. De vurderingene som ligger til grunn for å kunne gi denne type prognoser er basert på vitenskapelige kriterier utviklet i regi av Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN). Rødlista er med dette forankret i en internasjonal metodikk for vurdering av risiko for utdøing. etodikken har bred aksept i forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med denne Rødlista har i hovedsak foregått fra januar 2009 og frem til i dag. Det har vært en intensiv og ressurskrevende prosess, og det hadde ikke vært mulig å lage Rødlista uten omfattende deltagelse fra og samarbeid med relevante vitenskapelige institusjoner og noen få frittstående enkeltpersoner med viktig faglig spisskompetanse. Engasjementet og viljen til innsats har vært stor, og ekspertene har lagt ned et meget omfattende arbeid. Artsdatabanken vil rette en stor takk til de over 100 eksperter som har vært involvert i de faglige vurderingene. Vi vil også takke de involverte vitenskapelige institusjoner for den gode dialogen og samarbeidet vi har hatt om utviklingen av denne Rødlista, og for at nasjonal spisskompetanse har blitt stilt til rådighet. Rødlister har blitt et viktig verktøy i nasjonalt og internasjonalt arbeid knyttet til biologisk mangfold. Flere og flere land utarbeider nå oversikter over truete og nær truete arter med bakgrunn i IUCN sine kriterier for rødlisting. Dette bidrar til en standardisering av vurderinger av hvilke arter som er truet, og øker mulighetene for sammenligning på tvers av landegrensene. At arter dør ut er i utgangspunktet en naturlig del av den langsiktige utviklingen i naturen. I vår tid er det imidlertid et omfattende globalt problem at arter dør ut i et urovekkende høyt tempo på grunn av menneskets The Norwegian Red List for Species is primarily a forecast of the risk that species will die out in Norway. The evaluations behind these types of forecast are based on scientific criteria developed for the World Conservation Union (IUCN). The Red List is thus anchored in international methodology for evaluating the risk of extinction. This methodology is broadly accepted in national and international research circles. The work on this Red List has mainly taken place from January 2009 up to today. It has been an intensive process requiring much hard effort, and it would have been impossible to compile the list without the extensive participation of and cooperation with relevant scientific institutions and some non-attached scientists with special expertise. There has been an enormous commitment and willingness to contribute, and the experts have invested a great deal of effort. The Norwegian Biodiversity Information Centre wishes to record its heartfelt gratitude to the more than 100 experts who have been involved in the scientific evaluations. It also wishes to thank the scientific institutions concerned for valuable discussions and their cooperation in compiling this Red List, and for the national expertise they made available. Red Lists have become valuable instruments in national and international work linked with biological diversity. ore and more countries are now compiling overviews of threatened and near threatened species based on the IUCN criteria for red listing. This helps to standardise evaluations of which species are threatened, and enhances the possibility for drawing comparisons across national borders. That species die out is really a natural part of the long-term evolution of nature. In our time, however, it 7

8 Forord Preface The 2010 Norwegian Red List for Species aktivitet. Både i Norge og ellers i verden er det derfor et økende behov for kunnskap om arter med negativ bestandsutvikling, slik at de som fatter beslutninger om forvaltning av vår natur kan gjøre dette basert på et best mulig kunnskapsgrunnlag. Rødlista er laget for å være et verktøy for forvaltning av arter. Samtidig skal den være en kilde til kunnskap om truete og nær truete arter for alle samfunnsaktører og for allmennheten. Artsdatabanken håper at Rødlista vil bli verdifull i forvaltningen av Norges biologiske mangfold. Videre håper vi at den vil bidra til å spre kunnskap til alle interesserte og sette fokus på kunnskapsbehov som bør dekkes i årene som kommer. Det er Artsdatabankens mål å revidere Rødlista for arter med jevne mellomrom. Det vil også være mulig å gjøre nye vurderinger av enkeltarter mellom hovedrevisjoner, dersom kunnskapsgrunnlag og behov tilsier dette. Artsdatabanken håper å kunne trekke med relevante norske fagmiljøer i en kontinuerlig prosess knyttet til de faglige vurderinger Rødlista for arter skal bygge på. Vi vil også involvere viktige brukere av Rødlista i dialog om hvordan arbeidet med rødlister bør utvikles videre for at den skal bli et best mulig verktøy. Dette er den offisielle Rødlista for arter i Norge, og erstatter fra og med dags dato den forrige norske Rødlista utgitt av Artsdatabanken i is a huge global problem that human activity is causing species to die out at a disturbingly high rate. Both in Norway and elsewhere in the world, there is therefore an increasing need for knowledge of species showing a negative population trend so that those making decisions on nature management can act on the basis of the best possible knowledge. The Red List is compiled as an instrument for management authorities. At the same time, it is intended to be a source of information on threatened and near threatened species for all those engaged in running society and for the general public. The Norwegian Biodiversity Information Centre hopes that the Red List will be valuable for safeguarding Norway s biological diversity and will help to spread knowledge to everyone who is interested and place focus on knowledge that needs to be acquired in the years ahead. The Norwegian Biodiversity Information Centre aims to revise the Red List for Species at regular intervals. It will also be possible to perform new evaluations of individual species between the main revisions if knowledge permits and the need arises. The Centre hopes to be able to draw on relevant Norwegian scientists in a continual process attached to the scientific evaluations on which the Red List for Species must be based. Important users of the Red List will also be involved in discussions concerning how the work on Red Lists should develop so that they may be a best possible instrument. This is the official Red List for Species in Norway, and from today it supersedes the previous Norwegian Red List published by the Norwegian Biodiversity Information Centre in Trondheim 9. november 2010 Ivar yklebust Direktør Director Artsdatabanken Norwegian Biodiversity Information Centre 8

9 Norsk rødliste for arter 2010 Innhold Contents Innhold Contents Sammendrag...11 Summary Innledning...15 Introduction Rødlistevurderingene...19 Red List assessments Kategoriene...20 The categories Kriteriene og bruk av disse...23 The criteria and their use Noen tilpasninger til kriteriene...27 Some accommodations to the criteria Kunnskapsgrunnlag og risikotoleranse...28 Knowledge base and risk tolerance Dokumentasjon...30 Documentation Noen viktige begrep...30 Some important terms Arealene som inkluderes...34 Areas covered Artene som inkluderes...35 Species that are included Regional rødliste og global rødliste...37 Regional and Global Red Lists Praktisk gjennomføring av rødlistevurderingene...38 Practical implementation of the Red List assessments Fylkesforekomst...43 County distribution Habitatilhørighet...43 Habitat affinity Påvirkningsfaktorer...43 Impact factors Kunnskapsbehov...44 The need for knowledge Generelle resultater...49 General results Kriteriebruk...53 Use of the criteria Utdødde arter...55 Extinct species Norsk rødliste sett i et globalt perspektiv...58 The Norwegian Red List viewed in a global perspective Sammenligning mellom 2006 og Comparison between 2006 and 2010 Forekomst i ulike hovedhabitat...62 Occurrences in various main habitats Geografisk fordeling...67 Geographical distribution Påvirkningsfaktorer...67 Impact factors Presentasjon av rødlista for arter Presentation of The 2010 Red List for Species Alger...79 Cyanophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Ochrophyta Sopp...87 Fungi Lav Lichenes oser Anthocerophyta, archantiophyta, Bryophyta Karplanter Pteridophyta, Pinophyta, agnoliophyta 9

10 Innhold Contents The 2010 Norwegian Red List for Species Svamper Porifera Koralldyr Anthozoa Leddormer Annelida Krepsdyr Crustacea angeføttinger yriapoda Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera Rettvinger, saksedyr, kakerlakker Orthoptera, Dermaptera, Blattodea Nebbmunner Hemiptera Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger ecoptera, Raphidioptera, egaloptera, Neuroptera Biller Coleoptera Sommerfugler Lepidoptera Tovinger Diptera Veps Hymenoptera Spretthaler Collembola Edderkoppdyr Arachnida osdyr Bryozoa Bløtdyr ollusca Armfotinger Brachiopoda Pigghuder Echinodermata Kappedyr Tunicata Fisker Pisces Amfibier og reptiler Amphibia and Reptilia Fugler Aves Pattedyr ammalia Ordliste Glossary Litteratur References Artsregister Species index Vitenskapelige navn Scientific names Norske navn Norwegian common names 10

11 Norsk rødliste for arter 2010 Sammendrag Summary Sammendrag Summary Denne Rødlista er fra 9. november 2010 den offisielle norske Rødlista for arter. Rødlista er utarbeidet etter Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) sine retningslinjer for rødlisting, hvor arter klassifiseres til kategorier basert på en vurdert risiko for utdøing. Selve vurderingsarbeidet er utført av 26 ekspertgrupper bestående av over 100 av landets fremste eksperter på de aktuelle artsgruppene. Det er utført rødlistevurderinger for flercellete arter som er naturlig forekommende og som også reproduserer innenfor norske områder på den nordlige halvkule. Vi kjenner i dag til ca slike arter. Denne Rødlista er et resultat av vurderinger av ca av disse artene. Det er i hovedsak mangel på kunnskap om forekomst og taksonomi som medfører at flere arter ikke er vurdert. For områdene som omfatter fastlandsdelen av Norge og norske havområder på den nordlige halvkule er 4599 arter (22 % av de vurderte artene) med på Rødlista Av disse er 2398 arter (11 %) klassifisert som truete arter. Begrepet truet art er av IUCN definert som et samlebegrep for kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (VU). Av de resterende rødlisteartene er 1284 vurdert til kategorien nær truet (NT), og 792 til kategorien datamangel (DD). Totalt er 125 arter nå betraktet som utdødde (RE) fra Norge etter år 1800, og de fleste av disse er biller og veps. Dette er 41 flere enn i Rødlista 2006, men for ingen av disse artene er klassifisering til RE begrunnet i reell bestandsendring etter Årsak til denne endringen er ny kunnskap og ny tolkning av tidligere data. Tolv arter som var antatt utdødde fra Norge i 2006 har nå fått en annen rødlistekategori. For ni arter skyldes dette at artene er gjenfunnet i Norge i perioden From 9 November 2010, this Red List is the official Norwegian Red List for Species. It has been compiled in accordance with the World Conservation Union (IUCN) guidelines for red listing, where species are classified into categories based on their assessed risk of extinction. The actual evaluation was performed by 26 committees comprised of more than 100 of Norway s foremost experts on the groups of species concerned. Red List assessments were performed for multicellular species which occur naturally and also reproduce in Norwegian territory in the Northern Hemisphere. At present, we know of approximately such species. This Red List is a result of evaluations made for about of these species. Lack of knowledge about their occurrence and taxonomy is the main reason why more species were not evaluated. For the area comprising the Norwegian mainland and Norwegian waters in the Northern Hemisphere, 4599 species (22 % of those evaluated) were placed on the 2010 Red List, and 2398 (11 %) of these were classified as threatened species. The IUCN defines threatened as a general term covering the categories critically endangered (CR), endangered (EN) and vulnerable (VU). Of the remaining Red List species, 1284 were assigned to the near threatened (NT) category and 792 to the data deficient (DD) category. A total of 125 species are now regarded as having gone extinct in Norway (RE) since 1800; these are mainly beetles and hymenopterans. This is 41 more than in the 2006 Red List, but none of these species were classified as extinct due to an actual change in their population since The reasons for the rise in numbers are new knowledge and re-interpretation of old data. Twelve species which were assumed in 2006 to 11

12 Sammendrag Summary The 2010 Norwegian Red List for Species , mens det for de øvrige tre tilfellene skyldes ny tolkning av eldre data. Denne Rødlista inkluderer også 15 arter som er vurdert til kategorien livskraftig (LC) for de områdene som her er vurdert, men som på globalt nivå er klassifisert som rødlistearter. Slike arter skal etter IUCN sine retningslinjer være med på nasjonale rødlister. Flest truete arter har vi i artsgruppene biller (444 arter), sopp (418 arter), sommerfugler (340 arter), karplanter (220 arter) og lav (216 arter). Ser vi på noen av de øvrige og allment mest kjente artsgruppene er fordelingen av truete arter slik: fugl (36 arter), pattedyr (16 arter), fisk (8 arter) og amfibier og reptiler (2 arter). Det finnes flest truete og nær truete arter i de sørøstlige delene av landet med flest arter i Oslo og Akershus (1462 arter), Vestfold (1132 arter), Telemark (1118 arter), Østfold (1104 arter) og Buskerud (1097). Færrest arter i disse kategoriene er funnet i Troms og Finmark med henholdsvis 450 og 411 arter. Skog er den naturtypen som er leveområde for flest truete og nær truete arter. Dette omfatter 1838 arter, noe som utgjør ca. halvparten av disse artene. Kulturmark er i denne sammenheng også en særlig viktig naturtype med 741 truete eller nær truete arter. Av øvrige naturtyper har kyst 368, våtmark 275, ferskvann 267, flomsonen 216 og arktiske og alpine områder 147 truete eller nær truete arter. Fjæresonen har 164 slike arter, de fleste med tilknytning til landmiljøet. I det rent marine miljøet er det bare identifisert 87 arter i disse kategoriene. Det lave antallet i marint miljø skyldes blant annet svært mangelfull kunnskap om mange av de aktuelle artsgruppene. Dette har medført at en stor andel av de artene som i denne Rødlista er klassifisert til kategori DD, har marin tilhørighet (ca. 300 arter). Påvirkninger på arters leveområder forårsaket av tidligere eller nåværende menneskelig aktivitet er den klart viktigste faktor når det gjelder arters risiko for å dø ut. Dette gjelder for hele 87 % av de 3682 truete og nær truete artene. Av disse er 2061 antatt å være negativt påvirket av arealendringer som ikke er knyttet til skogbruks- eller jordbruksaktivitet, 1406 arter er antatt å være negativt påvirket av arealendringer knyttet til skogbruksaktivitet, og 661 arter er antatt å være negativt påvirket av jordbruk eller endring i bruk av nåværende eller tidligere jordbruksareal. For ferskvannsarter er arealendringer angitt som negativ påvirkningsfaktor for 152 av de 267 aktuelle artene, og for flomsonearter gjelder dette for 118 av 216 arter. For marine arter er arealendringer angitt som negativ påvirkningsfaktor be extinct in Norway have now been placed in another category on the Red List. Nine of these species were rediscovered in Norway between 2006 and 2010, while re-interpretation of old data explains the other three cases. This Red List also includes 15 species that were evaluated as belonging in the least concern (LC) category for Norwegian territory. However, since they are classified as Red List species on the global level, the IUCN guidelines require that they be placed on national Red Lists. The largest numbers of threatened species are found in the following groups: beetles (444), fungi (418), butterflies and moths (340), vascular plants (220) and lichens (216). The distribution of threatened species in groups that most people know best is as follows: birds (36), mammals (16), fish (8) and amphibians and reptiles (2). South-eastern Norway, mainly the counties of Oslo and Akershus (1462 species), Vestfold (1132), Telemark (1118), Østfold (1104) and Buskerud (1097), has the largest numbers of threatened and near threatened species. The fewest are found in Troms and Finnmark, in northern Norway, with 450 and 411 species, respectively. The habitats for approximately half (1838) of the threatened and near threatened species are found in woodland and forest. eadows and pastures are another particularly important main type of habitat, having 741 threatened and near threatened species. Coastal habitats have 368, wetland 275, fresh water 267, the flood zone 216, and arctic and alpine areas 147. The shore zone has 164 threatened and near threatened species, most of them linked to the terrestrial environment. The purely marine environment is known to be the home of only 87 species in these categories. This low number is mainly due to very little being known about many of the relevant groups of species, which means that a large proportion of the species assigned here to the DD category have a marine affinity (about 300 species). Impacts on the habitats of the species caused by earlier and present-day human activities are undoubtedly the most important factor influencing the risk of species going extinct. This applies to as much as 87 % of the 3682 threatened and near threatened species. Of these, 2061 are thought to be negatively affected by land-use changes which are not connected with farming or forestry, 1406 by land-use changes linked with forestry and 661 by land-use changes on arable land, including sown grassland, and meadows and pastures 12

13 Norsk rødliste for arter 2010 Sammendrag Summary for 29 av de 88 aktuelle artene. Forurensning er antatt å medføre negativ påvirkning på 373 av de truete og nær truete artene, og klimaendring for 117 av disse artene. For ca. 10 % av de truete og nær truete artene er menneskeskapte påvirkninger enten ikke kjente, antatt å være ubetydelige eller antatt å angå en ubetydelig del av bestanden. Selv om det er omfattende endringer i mange arters kategoriplasseringer mellom Rødlista 2010 og Rødlista 2006, er hovedmønsteret når det gjelder kategoriplasseringer, kriteriebruk og habitattilhørighet det samme. De omfattende justeringene i kategoriplasseringer (endringer for vel 1400 av artene) skyldes enten at ny kunnskap har blitt tilgjengelig, at det er gjort en ny gjennomgang og tolking av tidligere data, eller endring i retningslinjene for bruk av kategori DD. Siden forrige rødliste ble utgitt i 2006 er det sammenstilt betydelige mengder ny kunnskap, samtidig som det for flere artsgrupper er utført et omfattende arbeid med innhenting av nye data om arters forekomst. Dette har gitt en rødliste med mer korrekte kategoriplasseringer enn forrige rødliste. For bare 46 arter er endringer i kategori fra 2006 til 2010 angitt å skyldes reell endring i populasjonsforhold. Dette utgjør bare 1,2 % av artene som ble vurdert både i 2006 og 2010, og nær halvparten av disse er fugl. Av disse 46 artene har 33 fått redusert rødlistekategori, og 13 arter har fått økt kategori. Dette lave antallet i endring i kategori som følge av endret bestandssituasjon for arten indikerer at de reelle endringer for bestandsforholdene for våre truete og nær truete arter i 4 - årsperioden 2006 til 2010 har vært små. Imidlertid har en for mange artsgrupper begrenset med bestandsdata å støtte seg til, og det er derfor vanskelig å antyde reelle bestandsendringer over en tidsperiode på bare 4 år. Denne Rødlista gir derfor ikke nødvendigvis et representativt bilde for hva som har skjedd med våre rødlistearter i perioden 2006 til For Svalbard er det gjort egne vurderinger for karplanter, spretthaler, ferskvannsfisk, fugl og pattedyr (totalt 270 arter). Her er 71 arter (26 % av de vurderte artene) klassifisert som rødlistearter, 47 av disse (17 %) er vurdert å være truete arter. De resterende 24 rødlisteartene på Svalbard er plassert i kategori NT. Det er ikke identifisert noen utdødde arter for Svalbard. For Svalbard har 15 arter får redusert kategori fra 2006 til 2010, mens 11 arter har fått økt kategori. Også her er de aller fleste endringene forårsaket av ny kunnskap eller endring i tolkning av tidligere data. Bare svalbardsaltgras (Puccinellia svalbardensis) og polarlomvi due to farming or its abandonment. Changes in land use are cited as the negative impact factor for 152 of the 267 relevant species in fresh water, 118 of 216 species associated with flood zones and 29 of the 88 relevant marine species. Pollution is thought to be a negative influence on 373 of the threatened and near threatened species, and climate change on 117 of them. For 10 % of such species, human-induced impacts are either not known, thought to be insignificant or to concern an insignificant part of the population. Even though there are considerable changes in the category placements of many species between the 2006 and 2010 Red Lists, the main pattern of category placements, criteria usage and habitat affinity is the same. The many adjustments in category placements (changes for more than 1400 of the species) are due to new knowledge having become available, new reviews and re-interpretation of old data, or changes in the guidelines for applying the DD category. Considerable amounts of new information have become available since the 2006 Red List was published, and for several groups of species a great deal of effort has been made to acquire new data about the occurrence of species. This Red List therefore has more correct category placements than the previous one. Changes in category from 2006 to 2010 are reported to be due to actual changes in populations for only 46 species. This is only 1.2 % of the species that were evaluated in both 2006 and 2010, and almost half of these are birds. Of these 46 species, the categories of 33 were downgraded and 13 upgraded. The few changes in category due to an altered population status for the species indicate that there have been few actual changes in the populations of threatened and near threatened species in Norwegian territory during the 4 years from 2006 to However, as there are few population data to rely upon for many groups of species, it is difficult to identify actual changes in population over such a short period as 4 years. This Red List therefore does not necessarily give a representative picture of what has happened to Norwegian Red List species from 2006 to Separate evaluations were made for vascular plants, springtails, freshwater fish, birds and mammals in Svalbard (270 species in all). Of these, 71 (26 % of the evaluated species) were classified as Red List species, and 47 (17 %) of these were classified as threatened species. The remaining 24 were assigned to the NT category. No species have been identified as regionally 13

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter concept Petter Næss med bidrag fra Kjell Arne Brekke, Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen Concept

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 1 Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder Tycho Anker-Nilssen Jan Ove Bustnes Kjell Einar Erikstad Per Fauchald Svein-Håkon Lorentsen Torkild Tveraa Hallvard Strøm Robert

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen NIBR-rapport 2008:7 Jon Guttu, Eli Havnen og Gro Koppen Kartlegging av boligmassen i Groruddalen En GIS-basert oversikt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg concept Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg Mot sin hensikt Perverse insentiver om offentlige investeringsprosjekter som ikke forplikter Concept rapport Nr. 40 concept concept

Detaljer

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e- sigaretter 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin April 2015 Tittel: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Detaljer

De nye hjemmetjenestene

De nye hjemmetjenestene NIBR-rapport 2010:2 Ivar Brevik De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007 De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg

Detaljer

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 1043 Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial Solberg, Erling J. Veiberg, Vebjørn Rolandsen, Christer M. Ueno, Mayumi Nilsen, Erlend B. Gangsei, Lars E. Stenbrenden, Magnus

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer