Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn"

Transkript

1 Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren På finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing til eksamen eksamensoppgåver * Karakterane er grunngjevne ut frå kjenneteikn på måloppnåing, s i eksamensrettleiinga. Eksamensrettleiinga finst på bokmål og nynorsk. Elevsvar med vurdering og grunngjeving for karakter (Klikk for å få fram ei einslkild vurdering eller eit einskilt elevsvar) NOR0214 norsk hovudmål NOR0215 norsk sidemål Eksempel på karakter 2, bokmål Grunngjeving for karakter s. 2 Eksamenssvaret s. 4 Eksempel på karakter 3, nynorsk Grunngjeving for karakter s. 9 Eksamenssvaret s. 11 Eksempel på karakter 5, nynorsk Grunngjeving for karakter s. 13 Eksamenssvaret s. 15 Eksempel på karakter 5 (I) og (II), bokmål Grunngjeving for karakter (I) s. 19 Eksamenssvaret (I) s. 21 Grunngjeving for karakter (II) s. 25 Eksamenssvaret (II) s. 27 Eksempel på karakter 6, nynorsk Grunngjeving for karakter s. 31 Eksamenssvaret s. 33 Vi vil oppdatere tekstsamlinga med vurderte elevsvar slik at alle karakteruttrykka blir representerte i både hovudmål og sidemål forhåpentleg etter eksamen våren Eksempel på karakter 1, nynorsk Grunngjeving for karakter s. 39 Eksamenssvaret s. 41 Eksempel på karakter 2, nynorsk Grunngjeving for karakter s. 42 Eksamenssvaret s. 44 Eksempel på karakter 3 (I) og (II), nynorsk Grunngjeving for karakter (I) s. 48 Eksamenssvaret (I) s. 50 Grunngjeving for karakter (II) s. 52 Eksamenssvaret (II) s. 54 Eksempel på karakter 4, bokmål Grunngjeving for karakter s. 58 Eksamenssvaret s. 60 Eksempel på karakter 6, nynorsk Grunngjeving for karakter s. 65 Eksamenssvaret s. 67 Eksempel på karakter 6, bokmål Grunngjeving for karakter s. 72 Eksamenssvaret s. 74 1

2 NOR0214 norsk hovedmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform bokmål Eksempel på karakter 2 Del A, oppgave A1: Skriv en sammenhengende tekst der du sammenlikner hvordan naturen blir framstilt i reklamen for Freia Kvikk Lunsj og i najonalsangen Ja, vi elsker. Hvorfor tror du naturen er så viktig for nasjonalfølelsen, for det å være norsk? Grunngi synspunktene dine. Del B, oppgave B1: Hva vil det si å ha det man trenger? Skriv en tekst til et blad eller et nettmagasin der tittelen skal være Det gode liv i Norge. Teksten skal ha som formål å underholde leseren. Kriterier Innhold og ev. bruk av kilder Beskrivelser av vist kompetanse Tekstene viser at kandidaten har forstått oppgavene og forsøker å svare på dem. I A beskriver kandidaten både nasjonalsangen og bildet og prøver å sammenligne. Hvorfor-spørsmålet behandles ikke. I B reflekterer kandidaten omkring hva det vil si å ha det man trenger, men teksten som helhet kommuniserer bare til en viss grad med leseren. I eksamenssvaret viser kandidaten noe tekstforståelse ved å beskrive innholdet i vedleggene. Hun/han reflekterer på et enkelt nivå over eksemplene som er valgt ut, for eksempel: «Kua er lagt inn for å vise oss at sjokoladen er laget på norsk vis.» og «furet, værbitt over vannet med de tusen hjem. Dette står i nasjonalsangen, men hvis du ser på Freia sitt bilde så ser du at». Kandidaten viser noe fagkunnskap ved å trekke fram at Freia bruker naturen som virkemiddel for å selge Kvikk Lunsj: «Freia bruker på en måte naturen for å selge» Det er en viss utvikling i innholdet i tekstene. I A blir vedleggene beskrevet før kandidaten trekker en konklusjon midt i andre avsnitt: «Min konklusjon er at Norge har en flott natur,» I B1 reflekterer kandidaten omkring hva det vil si å ha det man trenger. Avsnitt fire og fem gir begrunnelser for at du uansett alltid har lyst på noe. Kandidaten skriver: «Jeg mener at man egentlig ikke kan si at man har det man trenger i slike sammenhenger, for det har man aldri. Hvis du total vraker bilen din, men overlever, har du pengene til en ny bil så sier det seg selv at du kjøper deg det.» Kandidaten utvikler imidlertid ikke dette argumentet slik at det blir klart for leseren. Oppbygging Begge tekstene har tematisk sammenheng, men formålet er uklart. Konklusjonen i A er ikke er tilstrekkelig begrunnet. B-teksten, som skal være underholdende og kunne publiseres i et blad eller nettmagasin, forteller om innvandrere, «navere» og folk generelt, men har ikke noen klar hensikt og er heller ikke skrevet for ett av mediene oppgaven stiller krav om. Tekstene har ytre struktur i form av avsnitt, men sammenhengen avsnittene imellom er noe uklar. I B kan avsnittene oppsummeres slik: - Avsnitt 1: Innledning - Alt du trenger i Norge er å være innbygger (NAV) - Avsnitt 2: Kan du leve lykkelig av andres penger? - Avsnitt 3: Det er viktig å ha en jobb. - Avsnitt 4: Du trenger ikke mye penger for å leve godt/du ønsker deg alltid mer. 2

3 NOR0214 norsk hovedmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform bokmål Eksempel på karakter 2 - Avsnitt 5: Man vet aldri helt hva man trenger. - Avsnitt 6: Alle må få en sjanse / Ingenting kommer gratis / Brannmenn finner gull i hybel. - Avsnitt 7: Avslutning Du ønsker deg alltid noe mer. Kandidaten henvender seg direkte til leseren ved «du»-tiltale. Hovedtanken er at du alltid vil ønske deg noe mer. Likevel argumenterer kandidaten for at man aldri vet hva man egentlig trenger, og at du ikke trenger mye penger for å ha det godt. Kandidaten skriver at ingenting kommer gratis, men eksempelet som brukes, er ikke relevant. Skrivehandlingene er varierte, men bare «stort sett» tilpasset teksttypen. Språk og stil Tekstene viser stort sett forståelig språkføring og setningsbygning. Imidlertid er uklare setninger til hinder for innholdsformidlingen, for eksempel del A, første avsnitt: «Ja, vi elsker er en gammel, men det er vår nasjonalsang.» og i del B, første avsnitt: «For oss innbyggere er ting vi trenger eller har behov for.» Tekstene har innslag av språklige virkemidler som retoriske spørsmål i del B, andre avsnitt. Ordforrådet er enkelt, hverdagslig, upresist og lite variert: «Så» blir hyppig brukt både som innholdsforsterker og som tekstbinder. Upresis bruk av pronomen bidrar til å gjøre innholdet uklart, se del A, første avsnitt: «Du kan se at de» og «Hele andre vers er en takk til oss». Her er «de» og «oss» ikke tidligere introdusert i teksten og skaper forvirring og uklarhet. Formelle ferdigheter Tekstene har stort sett korrekt ortografi, nødvendig tegnsetting og korrekt formverk. Tekstene er preget av formelle feil som særskrivingsfeil, feil i artikler og store/små bokstaver. Beskrivelser av Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. karakterene i Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. forkrift til Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. opplæringsloven Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. Oppsummering av samlet kompetanse og karakter Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Kandidaten skriver langt og svarer til en viss grad på det oppgavene spør om. Tekstene har tematisk sammenheng, og kandidaten behersker ulike skrivehandlinger. Formålet med tekstene er imidlertid uklart, og språkføringen er til dels kommunikasjonshemmende. I tillegg er det manglende indre struktur. Samlet, helhetlig kompetanse til eksamen i norskfaget vurderes til å være «låg», karakteren 2. 3

4 NOR0214 norsk hovedmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform bokmål Eksempel på karakter 2 En smak av Norge A1 Del A Freia Kvikk Lunsj har den norske naturen som tema. Kvikk lunsj er en tur sjokolade og derfor blir den fremstilt i naturen. Du kan se at de har funnet et himmelsk bilde for denne sjokoladen. Kua er lagt inn for å vise oss at sjokoladen er laget på norsk vis. Kua har til og med fått en lue med marius-mønster, marius-mønster er et kjent norsk strikke mønster. Ja, vi elsker er en sang som skal gi oss nasjonalfølelse. «Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem» står det i første linje. Det kan vi sammenligne med Freia sin kvikk lunsj, Freia bruker bildet får å fremheve sin sjokolade. Ja, vi elsker er en gammel, men det er vår nasjonalsang. Kvikk lunsj har som sagt lagt til en Marius lue på kua, det bringer oss litt tilbake til gamle dager slik som teksten. «Norsk mann i hus og hytte, takk din store gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut». Her prøver Bjørnson å si at vi burde takke gud for dette landet, være stolte av det og vite at han vil beskytte det. Hele andre vers er en takk til oss for hva vi har kjempet og hva gud har hjulpet oss med på veien til vår rett. «Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir». Her sier Bjørnson at kampen for våre forfedre er over og at vi må gi dem fred. Norge er kjent for sin natur og Freia vil at alle skal vi hvor flott natur vi egentlig har, vi bare ut å gå opp i fjellene, ta med Freia (siden det er en tur sjokolade) og spise den samtidig som vi nyter den nydelige naturen. Freia prøver på en måte å få deg ut slik at du kanskje kjøper en sjokolade til barna dine eller deg selv, En god reklame med andre ord. «furet, værbitt over vannet med de tusen hjem». Dette står i nasjonalsangen, men hvis du ser på Freia sitt bilde så ser du at de har tatt med en liten bekk der vannet renner og de store fjellene i bakgrunnen, dette gir oss en litt rolig følelse, nasjonalfølelse. Freia har lagt en et telt og parafingass for og virkelig fremheve at det er en tur sjokolade. Min konklusjon er at Norge har en flott natur, Freia ønsker at folk skal se den men også ta med en Kvikk Lunsj på turen. Freia bruker på en måte naturen for å selge, noe jeg mener er litt dumt men samtidig bra, for da forstår faktisk noen folk at vi har en kjempe fin natur. Bjørnson vil at folk skal tenke på hva folk har gjort for å beholde landet og at vi burde være stolte og fornøyde nordmenn. Dette har blitt en nasjonalsang fordi den oppmuntrer nordmenn, den sier bare positive ting om Norge og ikke minst så står det veldig mye om hvor 4

5 NOR0214 norsk hovedmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform bokmål Eksempel på karakter 2 mye vi elsker landet vårt. En ting vi kan være enig om er at begge forteller oss om den fantastiske Norske naturen. Bildet til Freia vil bare vise oss kort hvor fin naturen er. Nasjonalsangen derimot vil fortelle oss en god del om historien bak naturen og utdype det litt mer. Også det er det er sol på bilde til Freia gjør at vi får litt mer følelser. Solen gjør oss i godt humør og motiverer oss til å gå en tur. 5

6 NOR0214 norsk hovedmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform bokmål Eksempel på karakter 2 Det gode liv i Norge B1 Del B I Norge så trenger du ikke mer enn en jobb i posten. Siden Norge er så rikt land så kan utlendinger komme hit for å jobbe. De tjener mer en nok bare på å kjøre en buss. For oss innbyggere er ting vi trenger eller har behov for. Det du trenger her i Norge er egentlig ingenting bortsett fra å være en innbygger. For i Norge så har vi noe som kalles NAV, de kan folk «jobbe» eller «nave» som man kaller det for å få penger. De som «naver» er arbeidsløse eller kan ikke jobbe pga. skader eller andre psykiske problemer. Måten «naverne» får penger på er at NAV får penger va staten som andre velstående eller arbeidene mennesker betaler i skatt. Jeg syntes dette blir helt feil ovenfor mennesker som jobber hard og mennesker som kanskje kan jobbe men gidder ikke. Norge er et fint land, og vi gjør alt vi kan for å ivareta det, men når mennesker bokstavelig talt sitter på ræva å får penger for det så blir det litt feil. Ikke for å skryte men min far har fått seg en god jobb der lønnen hans har steget en del i forhold til den gamle jobben. Lønna han får nå er bare litt mer en det han fikk før pga. skatt. Det føler jeg også blir feil. Når mennesker jobber hard så får de en skatt som er halvparten av lønnen dems, det blir ikke riktig. Som det funker i dag er at de som tjener mer skal betale mer, de som tjener mindre skal betale mindre. Det høres riktig ut, men hva kan jeg si, sånn er det. Men spørsmålet mitt er, Lever du lykkelig av NAV? Vil du leve av penger som noen andre jobber for? Nå, hvis vi ser bort ifra NAV og det der så tror jeg faktisk andre mennesker lever ganske lykkelig. Som sagt så er Norge et rikt og velstående land, så for å leve et greit liv, med en familie så tror jeg du egentlig bare trenger litt penger og en god jobb der du trives. Har du det du trenger så vil det ikke være nødvendig for deg å lese denne delen av innlegget. For å være helt ærlig så trenger du ikke noe som helst, for det er sikkert noen gamle hus som er forlatt. Der kan du leve men hva skal du leve av, jo, dyr som du jakter på eller mat du stjeler. Men hvis du skal ha en lykkelig liv så ville jeg godt for alternativ 1, skaff deg en jobb. Jeg sier til meg selv hele tiden, Hvis jeg får 1 million så skal jeg ikke bruke det opp med en gang. Det tenker jeg, men hvis jeg får det så bruker jeg det sikkert opp på noe med en gang, hvorfor? Fordi jeg glemmer helt at jeg skal spare på det, for den tingen har jeg så lyst på at alle de ledningene i hjernen bare kobler ut og jeg tenker ikke over det før jeg har gjort det. 6

7 NOR0214 norsk hovedmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform bokmål Eksempel på karakter 2 Men, man behøver ikke alle pengene i verden bare for å leve et godt, selv om du kanskje vil det. Som sagt en god jobb. I dagens gater så ser du ofte en elbil, den kalles Tesla og det er en helt ny Sports-elbil, kommer an på hvilken modell du kjøper. Den er dyr men alle tenker, den må jeg ha, en på jobben har nettopp fått den da må jeg også ha en. Til og med pappa er sånn innimellom, det er litt irriterende men også litt artig. fordi jeg er den som er mest gira på biler i familien, og når pappa har lyst på noe jeg syntes er kult, da stopper jeg han ikke. Hvis du har det du trenger og ikke har lyst på noe som annet så må du virkelig ha det du trenger eller så mener du at du klarer deg helt fint med det du har. I så fall hvis du virkelig har det du har så kan du være en rik advokat, eller en forretnings mann som har lykkes med sin karriere. Hvis du klarer deg med det du har så kan du være hva som helst egentlig, en fisker med en stor og fin sjark, en mekaniker eller en tømrer, hva som helst egentlig. Jeg tenker også at jeg kunne klart meg med det jeg har, men når jeg ser noe nytt så blir jeg som sagt helt i MÅ HA-modus. Og jeg er nok ikke alene om det tenker jeg. Men det er sånn vi er, noen ganger så ser vi noe og tenker så stygt, men den neste dagen så kommer det en med det du så i butikken, og da ble det plutselig noe du vil ha også. Å ha det man trenger kan egentlig bety mange forskjellige ting. Som for eksempel, vil du ha litt Freia Kvikk Lunsj melkesjokolade den smelter på tunga og du svarer, nei takk, jeg har det jeg trenger, og hvorfor svarer du det? Fordi du har en melkesjokolade selv og du trenger ikke mer. Det kan bety mye, men hvis man skal telle med hele livet og hvordan du lever så er det litt annerledes. Jeg mener at man egentlig ikke kan si at man har det man trenger i slike sammenhenger, for det har man aldri. Hvis du total vraker bilen din, men overlever, har du pengene til en ny bi så sier det seg selv at du kjøper deg det. Som sagt du vet aldri når du trenger noe, uansett. Eller i en annen sammenheng der noen prøver å tilby deg hjelp fordi du brente opp huset ditt, altså pengestøtte. I den situasjonen så er det umenneskelig å takke nei til et slikt tilbud. Hvis jeg noen gang hadde møtt en mann som ligger på gata og takker nei til ei brødskive eller en 50 lapp, da, da er det noe feil med samfunnet. Glad jeg aldri har møtt en som har takket nei da. Alt jeg vil si er, kom til Norge det er et vakkert land med mye å tilby. Enten du er fra Afrika eller Europa så syntes jeg alle mennesker burde få en mulighet, en sjanse til å 7

8 NOR0214 norsk hovedmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform bokmål Eksempel på karakter 2 vise hvem de er og hva de er i stand til å gjøre. Jeg mener at alle burde få en sjanse, det gjør jeg, men det er bare for folk som aldri har fått sjansen, for de som ikke har fått muligheten. De som har fått sjansen og ikke bruker den for sitt eget beste er noe jeg ikke har lyst til å være i nærheten av, Folk er så hyggelige at de gir en sjanse til en annen person, men den personen tror at den sjansen ikke betyr så mye noe som den faktisk gjør. De dummer seg rett og slett ut, og burde innse senere hvor dumme de var og hvor dumme de er. Innbyggere kan egentlig bare fortsette sitt harde arbeid for et godt liv i motsetning til andre som ikke bruker den viktigste delen av kroppen til å forstå et ingenting kommer gratis. Det lærte jeg for lenge siden og det har jeg sett i en del filmer også. En gang fant to brannmenn masse gull i en forlatt hybel, senere kom det en gjeng som hadde bosatt seg der og det var ikke vanlige mennesker, det var en gjeng dophuer. Så tenk, har du det du trenger? føler du at du ikke trenger noe annet? Vel det er min glede å fortelle deg at du tar feil, du har alltid lyst på noe, enten det er en bil eller en is, samme hva du har lyst på, bare husk at faktumet er det at du alltid har lyst på noe. Uansett når, uansett hvor. 8

9 NOR0214 norsk hovudmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform nynorsk Eksempel på karakter 3, eksamen 2014 Del A, oppgåve A1: Skriv ein samanhengande tekst der du samanliknar korleis naturen blir framstilt i reklamen for Freia Kvikk Lunsj og i nasjonalsangen Ja, vi elsker. Kvifor trur du naturen er så viktig for nasjonalkjensla, for det å vere norsk? Grunngi synspunkta dine. Del B, oppgåve B1: Kva vil det seie å ha det ein treng? Skriv ein tekst til eit blad eller eit nettmagasin der tittelen skal vere Det gode liv i Noreg. Teksten skal ha som formål å underhalde lesaren. Kriteria Innhald og ev. bruk av kjelder Beskrivingar av vist kompetanse Kandidaten svarer heilt konkret på dei to oppdraga i oppgåve A. Dei to første avsnitta inneheld ei samanlikning, og det tredje avsnittet inneheld refleksjonar over kva for rolle naturen spelar. Eksamenssvaret viser i liten grad fagleg kunnskap. I B-teksten trekker kandidaten likevel indirekte fram Kalvøs tekst der ho/han skriv om talefridom utan å bruke sjølve omgrepet. I B-teksten fokuserer kandidaten på at ho/han synest vi har det for godt i Noreg, og at vi ikkje er takknemlege nok for det vi har, medan oppgåva spør etter kva det vil seie å «ha det ein treng». Innhaldet er relevant, men det er lite utbygd, og argumenta er ikkje tilstrekkeleg fletta saman eller underbygde. Sjå til dømes B-teksten, tredje avsnitt, der kandidaten skriv: «Eg synst vi nordmenn ofra for lite for å få dei pengane vi fortenar». Påstanden er interessant, men kandidaten reflekterer ikkje over kva det betyr å «ofre» eller «fortene», eller kven ho/han samanliknar nordmenn med. Oppbygging A-teksten har eit klart formål: Kandidaten svarer på oppgåvebestillinga med eitt avsnitt til kvar bestilling. B-teksten har tematisk samanheng og ytre struktur med inndeling i avsnitt. Tekstane er i hovudsak argumenterande, med innslag av skildring og refleksjon på eit enkelt nivå, hovudsakleg personlege meiningar. Kandidaten varierer i liten grad skrivehandlingane. Begge tekstane er for det meste enkel refleksjon. Språk og stil Språket er stort sett tilpassa innhald og formål. Til ei viss grad underheld kandidaten ved å nytte ei kåserande språkføring i B- teksten. Sjå for eksempel fjerde avsnitt, der ho/han skriv om nordmenn og forholdet deira til pengar. I B-teksten viser kandidaten noko mottakarmedvit ved å prøve å skrive underhaldande. Samanlikningar mellom kva vi handlar i butikken, og kva vi eigentleg hadde tenkt å handle, er døme på dette. Ord og omgrep er forståelege, men ordtilfanget er enkelt og lite variert. Tekstane har stort sett korrekt, men lite variert syntaks. Svært mange setningar startar med «Vi». Det er ei viss tekstbinding innanfor avsnitta, men svakare tekstbinding mellom avsnitta. 9

10 NOR0214 norsk hovudmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform nynorsk Eksempel på karakter 3, eksamen 2014 Formelle ferdigheiter Kandidaten har stort sett korrekt ortografi, men feil i høgfrekvente ord som får/for, nok/nok og vil/vill skjemmer heilskapen. Kandidaten meistrar stort sett formverket, men manglar av og til siste bokstav: «å sei» i staden for «å seie» og «200 krone» i staden for «200 kroner». Kandidaten meistrar i hovudsak teiknsetjing og fleire av reglane i formverket. Kandidaten gjev opp kjelder på ein etterprøvbar måte, men oppgjev ikkje nedlastingsdato, og tekstane viser heller ikkje at kjeldene er brukte. Beskrivingar av karakterar i forskrift til opplæringslova Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Oppsummering av samla kompetanse og karakter Tekstane kommuniserer med mottakar og er stort sett relevante svar på oppgåvene. Kandidaten varierer til ein viss grad skrivehandlingane, men innhaldet er enkelt og lite utdjupa. Språket er lite variert, og mange formelle feil skjemmer tekstane. Heilskapen viser at kandidaten samla sett har «nokså god» kompetanse i faget, karakteren 3. 10

11 NOR0214 norsk hovudmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform nynorsk Eksempel på karakter 3, eksamen 2014 Del A Oppgåve A1 I kvikk Lunsj reklamen ser du den norske naturen frå sitt beste. Kvikk Lunsj sjokoladen er kjend for å vere ein tur sjokolade. Om nordmenn skal på søndagstur har vi desidert med oss ein Kvikk Lunsj sjokolade. Naturen er framstilt heilt fantastisk. Vi ser dei flotte fjella og det fine område. Dette er norsk natur på sitt beste. Eg trur bildet er framstilt til å få oss nordmenn på fjellet og vi må som sagt ha med oss den norske tur sjokoladen. Når vi synger eller høyrer den norske nasjonalsongen Ja, vi elskar høyrer vi mykje om den norske naturen. I denne songen prøvar dei å få fram kor flott dette landet er og kor flott naturen og det norske folk er. Når vi høyrer denne songen blir vi stolt over den norske naturen. Dei høge fjella, dei flotte fjordane og den fantastiske kysten vår er det ingen land i verda som kan prøve og samanlikne seg med oss. Eg trur vi nordmenn er utrolig opptatt og stolt av naturen vår. Søndagsturane våra på fjellet og familieturane våra inn i fjordane er heilt unike. Utan denne naturen hadde vi nordmenn vår nokon heilt andre folk. Om noko hadde skjedd med naturen hadde vell heile Noreg stått klar til å fiksa den igjen. For utan naturen er vi ikkje dei same. Kjelder: 522x3652_Webb.jpg Del B Oppgåve B1 Det gode liv i Noreg Vi nordmenn har alt vi treng. Vi har pengar, familie, friheit og vi har til og med lov til å sei det vi vil. Vi er veldig bortskjemde utan vi tenker over det. Vi klagar når vi ikkje får middagen presis klokka fire og vi blir utrolig skuffa om vi ikkje får laurdagsgodtet våra på laurdagskvelden. Vi har det for godt. Det er ikkje utan grunn Noreg er det beste landet å bo i. Vi har demokrati. Vi er eit av dei landa i verda som har mest demokrati. Om ein politikkar står på torget og har ein 11

12 NOR0214 norsk hovudmål, 10. trinn, eksamen vår 2014, målform nynorsk Eksempel på karakter 3, eksamen 2014 tale, kan vi gå rett bort og diskutere med han eller ho. Vi har faktisk lov til å sei alt vi vil og meina, sjølv om det ikkje er alt som er like lurt å sei. Omtrent alle nordmenn har nokk pengar til å kjøpe seg hus, bil eller ei hytte. Vi reiser til Syden opp til fleire gongar i året og reiser på hytta annan kvar helg. Når eg skriver dette byrjar eg å tenke på om vi har for mykje pengar. Der er mange positive og negative måtar om å ha for mykje pengar. Eg synst vi nordmenn ofra for lite for å få dei pengane vi fortenar. Eg synest også at ungdommen gjer alt for lite. Om vi passar broren våra dei ti minuttane mor er på butikken får vi 200 kroner. 200 krone er utrolig mykje for å passe ein bror du sikkert ikkje passa ein gong. Om du tar ut av oppvaskmaskina anna kvar dag i ei veke får du 200 krone. Norske ungdommar er utan tvil dei mest bortskjemde ungdommane på jord. Alle unge har mange fritidsaktivitetar dei kan velje mellom. Alt i frå fotball til korps og i frå maling til skating. Vi har det beste skulesystemet i verda og alle born i Noreg har rett til å gå på skule. Eg sei det igjen vi har det for godt. Vi handlar for mange tusen krone på butikken når vi skulle berre ned å handle eit brød og når vi fyrst har kjøpt eit par sko kjøper vi tre. Vi nordmenn handlar får fleire tusen krone i veka berre på mat. Alt vi kjøper er ikkje like nødvendig. Når det er jul ynskjer dei aller fleste borna seg spelemaskiner eller liknande til fleire tusen kroner. Får vi ein fin strikkagensar frå ho bestemor blir dei aller fleste skuffa. Vi burda ha vår ekstremt takknemlige for at ho bestemor he villa brukt tida si til å strikka en genser til oss. Å ha det ein treng, treng ikkje å vere mykje. Om du har ein stabil jobb, ei familie du elskar og eit samfunn der du har dine rettigheter har du det du treng. Sjølv om du ikkje har den inntekta du vill ha, kan du alltid gjere noko med det. Du kan starta ei ny utdanning når du er 40 om du vill. Kjelde:

13 NOR0214 norsk hovudmål, eksamen vår 2014, målform nynorsk Eksempel på karakter 5 Del A, oppgåve A1: Skriv ein samanhengande tekst der du samanliknar korleis naturen blir framstilt i reklamen for Freia Kvikk Lunsj og i najonalsangen Ja, vi elsker. Kvifor trur du naturen er så viktig for nasjonalkjensla, for det å vere norsk. Grunngi synspunkta dine. Del B, oppgåve B3: Skriv ein tekst som skal brukast i samband med ein haldningskampanje på skolen din. Bodskapen skal vere at vi må stå saman i kampen mot «bygdedyret». Teksten din skal skape engasjement hos tilhøyraren eller lesaren. Lag ei overskrift som passar til bodskapen din. Kriteria Innhald og ev. bruk av kjelder Beskrivingar av vist kompetanse Begge tekstane er veldig gode svar på oppgåvene. I A-teksten kåserer kandidaten om korleis nasjonalkjensla blir uttrykt, men samanliknar i liten grad korleis naturen blir framstilt i dei to tekstane. Dramastykket i B-delen vil passe særs godt som ein del av den haldningskampanjen oppgåva set som ramme, og det eksemplifiserer bygdedyret for målgruppa. Kandidaten viser både tekstforståing og fagleg kunnskap i tolkinga av biletet i A-delen. Kandidaten viser til førebuingsmateriellet (barnearbeid) og til nasjonalromantikken som litterær epoke, samstundes som ho/han viser til ulike verkemiddel i teksten. Begge overskriftene skaper forventingar hos lesaren og har nær samanheng med innhald og bodskap. Begge tekstane har tydeleg utvikling og ein gjennomført, personleg stil. I A-teksten harselerer kandidaten med det forholdet nordmenn har til naturen. At «bølla» vinn i B-teksten, skaper eit godt utgangspunkt for vidare diskusjon i ein haldningskampanje. Oppbygging Begge tekstane har svært god tematisk samanheng og klart formål. Som nemnt er B-teksten svært godt tilpassa haldningskampanjen. Tekstane har klar struktur, både i bruken av avsnitt generelt og i vekslinga mellom scenetilvising og replikk i B-delen. Denne vekslinga viser også at kandidaten meistrar indre struktur, og ho bidrar til å skape karakterane: «D-d-d (Pause.) D-du skulle vore der s- saman med meg, i boka! (Smiler.) V-vi to k-kunne ha lært den elgen m-m-mykje, då!» Kandidaten viser svært god sjangerkompetanse i dramateksten som er svar på oppgåve B3. Oppbygginga er framifrå; kandidaten bruker krakken som symbol på det overtaket bølla har frå start til slutt i B- teksten. A-teksten viser at kandidaten meistrar reflekterande og ironiserande skrivehandlingar, medan B-teksten viser forteljande skrivehandlingar. Skrivehandlingane er tilpassa teksttype og formål. Språk og stil Språkføringa er gjennomført og godt tilpassa formål, mottakar og medium. Eit eksempel er korleis kandidaten ironiserer i første 13

14 NOR0214 norsk hovudmål, eksamen vår 2014, målform nynorsk Eksempel på karakter 5 avsnitt i A-teksten: «Sidan den er så himla fin.» og «We have the fjords, you know!» Kandidaten viser relevant bruk av fagspråk i A-teksten når ho/han skriv om bodskap og det nasjonalromantiske. Stamming som verkemiddel i B-teksten skaper eit tydelig skilje mellom bølle og offer og framhevar bodskapen i teksten. Ordforrådet er presist og variert. Enkelte misforståtte uttrykk, som «handflirer» i staden for "hånflirer", øydelegg ikkje heilskapsinntrykket. Setningsbygnaden og tekstbindinga er varierte og godt eigna til formålet. Sjå for eksempel avsnitt fire i del A. Formelle ferdigheiter Beskrivingar av karakterar i forskrift til opplæringslova Kandidaten viser særs gode formelle ferdigheiter. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Oppsummering av samla kompetanse og karakter Begge tekstane er kreative løysingar som svarer på hovudintensjonane i oppgåvene. Tekstane vitnar om ein kompetent skrivar som viser sjangerkompetanse og mottakarorientering. Kandidaten er dyktig til å kåsere og fortelje, men i den heilheitlege vurderinga er det òg lagt vekt på at kandidaten i liten grad samanliknar korleis naturen blir framstilt i tekstane i A. Den heilskaplege kompetansen blir vurdert til å vere «mykje god», karakteren 5. 14

15 NOR0214 norsk hovudmål, eksamen vår 2014, målform nynorsk Eksempel på karakter 5 DEL A Oppgåve A1 Ku på tur i li og fjell Nasjonalromantikken pregar fortsatt menneska i Noreg. Vi vil fortsatt, akkurat som dei gjorde i midten av 1800-talet, idyllisere Noreg. Og da er det først og fremst naturen vi tek tak i. Sidan den er så himla fin. «We have the fjords, you know!» Det typiske norske blir framheva i reklamen for Freia Kvikk Lunsj. Her har vi kua med hovudplagg som er eit teikn på både mjølka i sjokoladen og det søte livet på landet. Kua er også på fjelltur, men Kvifor det? Kvifor kan ikkje kua berre få lov til å kose seg heime i fjøset? Nordmenn likar fjellet. Fjellet er bra! Fjellet er norsk, og norsk er bra i Noreg. Difor må alle, med kvikklunsj i ryggsekken, gå på fjelltur for å vere norsk. Kua må vere med. Dette biletet kunne ha vore laga i nasjonalromantikken. Det idylliske ved Noreg blir framheva. At det kanskje er barnearbeid bak kvar einskild kakaobønne i sjokoladen, blir det ikkje skreve noko om. Ingenting, faktisk, blir sagt om det harde bondelivet, eller om dei uskuldige kyrne som må kjenne kjeppen på stumpen om dei ikkje føljer flokken. Nasjonalsongen vår Ja, vi elsker derimot, er laga i nasjonalromantikken. Denne songen har alle nordmenn kjennskap til, og vi kan trekke likskap frå bodskapen her til signala vi får i reklamen. Norske menn reddar det norske riket i Ja, vi elsker. På tross av alt, ja. Vi var gode, nei, fedrane våre var gode. Vi snudde alt frå nød til seier. Frå 0-2 til 5-2! Og vi elskar dette landet! Ikkje på godt og vondt, men berre på det gode. Greia med å berre fremje det som vi tenkjer på som noko godt, er typisk nasjonalromantisk, og både Ja, vi elsker og Kvikk Lunsj har dette med i tursekken. Kort fortalt kan vi då seie at begge er typisk nasjonalromantiske der begge beskriv og viser at naturen er verdt å elske. 15

16 NOR0214 norsk hovudmål, eksamen vår 2014, målform nynorsk Eksempel på karakter 5 DEL B Oppgåve B3 Krafta av eit gruppearbeid (To venar pratar. Anders, den eine venen, lang og tynn, stammar. Stotrar så orda blir vanskelege å tyde. Stian er venen til Anders, og dei er glade i å snakke saman. Stian har lært å tyde orda til Anders. Dessutan likar han Anders med eller utan talefeil. Yndlingstemaet deira er litteratur, all litteratur, og Anders er kjend for å snakke om akkurat dette.) Anders (vender det bleike andletet sitt mot Stian). E-eg l-las ferdig Doppler i helga, Stian. De-den av Erlend L-loe! Stian. Den som var så sabla enkel skriven? (Stian mekkar fram eit spørjande fjes.) Anders (plutseleg veldig munter). D-d-d (Pause.) D-du skulle vore der s-saman med meg, i boka! (Smiler.) V-vi to k-kunne ha lært den elgen m-m-mykje, då! Stian (litt lågmælt). Ja Anders. Det v-v-ar så optimis-stisk, alt var berre så (Anders ser på Stian som om det er han som skal få lov til å avslutte setninga). Det var så enkelt! S-så enkelt og-g k-k-kortfatta! (Trekker pusten.) E-eg skal sanneleg bli forfattar n-når eg blir eldre! (Det blir til ei lita pause i ordvekslinga. Og pausen, eller den pinelege stillheita varar til den plutseleg blir brote med at ein ny skikkelse entrar settinga. Det er den kortvakse, to år eldre Oluf som kjem, og han har ein krakk på slep. Denne krakken riggar han opp ca. tre meter i avstand frå venane. Deretter tek han seg opp på toppen av dette hjelpemiddelet av tre. Han er no litt høgare enn begge to, både Stian og Anders, når han skal starte herminga.) Anders (bryr seg ikkje om det nye selskapet). H-h-har du l-lest noko i helga du d-då, Stian? (Merkar no at han likevel er nervøs over situasjonen. Han stammar meir når han er nervøs. Og nervøs er han når han er med andre enn Stian. Er Anders nervøs blir alt uunngåeleg.) 16

17 NOR0214 norsk hovudmål, eksamen vår 2014, målform nynorsk Eksempel på karakter 5 Oluf (Bryt inn snarleg etter at Anders er ferdig). H-ha-ha-r-har d-du l-lest n-noko i h-helga, S- s-an? Stian (held seg taus, men skottar bort på Oluf utan ein kjensle i andletet). EH Anders (ser med triste auge bort på Stian). Stian (vurderer situasjonen og tek seg i å sjå seg rundt). Anders (til Oluf). M-m-må d-du? K-kan du Oluf (avbryt) M-m-m-m-må d-d-d-du? (Han smiler vondskapsfullt og ventar spent på kva meir Anders har å seie.) Prat ordentleg, gut! (Skrattar.) (Ei gruppe jenter med nokre få gutar på slep kjem inn. Dei har hørt kva det er som går føre seg, og vil vere med på det som hendar. Alle tek gladelig parti med Oluf. Det er han som er sterkast. Difor støttar dei krakken så den ikkje veltar. Fell Oluf ned frå krakken sin, vil Oluf vere på lik linje med alle andre. Oluf må vere høg! Elles er ikkje Oluf Oluf!) (Stian forlèt Anders åleine straks dette skjer.) Anders. K-k-k-kan ikkje dykk b-b-b-b (Gir opp.) Oluf (med alle dei andre i ryggen). HÆ? Kva sa du nå? Vi sjø-sjø-sjø-skjønner ikkje kva du seier! (Flirer.) Anders (kjenner på aggresjonen som også kvar gong tidlegare, har blussa opp). K-kan ikkje d- dykk b-berre l-l-la meg v-v-vere (Pustar inn luft og konsentrerer seg om å forme tungen og leppene ordentleg.) berre la meg vere i fredd! (Roper nesten. Merker at han uttalte fred som om det skulle ha vore to d-er.) Oluf (gliser). I Fred? Vil du vere inni Fred, den psykopaten frå galehuset? Han? Er du gay, Anders? Rar, visste eg at du var, men skeiv? Det er noko langt verre! (Handflirar medan han ser seg rundt. Rundt på alle som held tak i krakken og som også syntest homo-replikken var morosam.) 17

18 NOR0214 norsk hovudmål, eksamen vår 2014, målform nynorsk Eksempel på karakter 5 Anders (ryggen krummar seg). K-kan ikkje ÅÅ! (Han har hendene rett ned, knyttnevane er stramma. Anders vil sjå farleg ut, men tek seg i å plutseleg rive seg kraftig i håret med den eine handa.) Oluf (etterliknar Anders i både kroppsspråk og i tale). Skal Anders-mannen angripe? Er du sur? E-e-e-e-r d-d-d-d-du s-s-s-s-su-sur? (Alle skrattar, Oluf lager knekk i handleddet slik han meiner homofile gjer.) Anders (bestemt). N-nå er det nok! Oluf. No er det nok, ja! (Latter.) (Med rå kraft i kvart einskild steg, spring Anders inn i krakken med ein veldig kraft. Rørsla frå møtet mellom kroppen til Anders og dette tårnet av tre, skal velte Oluf av krakken, men dette skjer ikkje. Krakken har for god støtte, og Oluf står like støtt. I staden for ein lykkeleg slutt der Oluf detter ned på bakken og mistar all kraft, blir Anders tvungen ned på fire. Han må dermed godta smerten for det opprørske sinnet sitt.) ( ) Oluf (venleg). Ser deg i morgon, då, Anders! 18

19 NOR0214 norsk hovedmål 10. trinn, eksamen vår 2014, målform bokmål Eksempel på karakter 5 (I), eksamen 2014 Del A, oppgave A1: Skriv en sammenhengende tekst der du sammenlikner hvordan naturen blir framstilt i reklamen for Freia Kvikk Lunsj og i najonalsangen Ja, vi elsker. Hvorfor tror du naturen er så viktig for nasjonalfølelsen, for det å være norsk? Grunngi synspunktene dine. Del B, oppgave B4: Bruk ett av temaene som er nevnt under overskriften Bismaken av Norge og skriv en tekst der du forteller om to personer som har svært ulike liv. Teksten skal få fram kontrastene i hverdagene til de to. Lag en overskrift som peker på kontrastene. Kriterier Innhold og ev. bruk av kilder Beskrivelser av vist kompetanse Kandidaten svarer meget godt på oppgavebestillingene i A1 ved både å beskrive tekstene i vedleggene og å sammenlikne dem. Kandidaten trekker fram både likheter og forskjeller. Spørsmålet om hvorfor naturen er viktig, besvares med en kort sammenfatning av analysen: Naturen er viktig fordi den gjør oss alle stolte. På forhåndssensuren var det diskusjon om kandidaten hadde besvart oppgaven i B4 ved å bruke ett av temaene fra «Bismaken av Norge», en tekst i forberedelsesdelen. Det ble konkludert med at informasjonsteksten om Ekvatorial-Guinea setter rammen for handlingen i et land preget av korrupsjon og barnearbeid, og at kandidaten har brukt forberedelsesmateriellet på en meget god og selvstendig måte. Kandidatens eksamenssvar viser svært god tekstforståelse; hun/han svarer på alle deler av oppgavene, analyserer og tolker vedleggene til A-delen. Eksamenssvaret viser at kandidaten har meget god fagkunnskap. I A- teksten viser kandidaten kunnskap om Norge før og nå gjennom å referere til nasjonalromantikk, olje og velferdsordninger. Konklusjonen er at naturen virker samlende på det norske folket uansett hvilken tidsalder vi lever i. I B-teksten er begge fortellingene realistisk framstilt ut fra levekårene landene har å tilby, og kandidaten får fram kontrastene på mesterlig vis. Kandidaten velger å bruke novellesjangeren og lykkes godt med dette. Innholdet i begge tekstene er presentert med perspektiv og dybde: Novellen i B-delen har god utvikling og framdrift gjennom parallellhistoriene. I del B er Wikipedia-kilden integrert i teksten og bidrar til å gi innholdet et vidt perspektiv. Oppbygging Begge tekstene har tematisk sammenheng og et klart formål. B- teksten retter seg tydelig mot en mottakergruppe og ville passet glimrende i et magasin på papir eller nett. A-teksten har en klar form og struktur. Teksten er ikke delt inn i avsnitt, men det er en god indre struktur og en tydelig konklusjon. B- delen er delt inn i avsnitt og har en klar todeling av parallellhistoriene. Den indre sammenhengen mellom de to fortellingene vises gjennom sammenligninger og kontraster, jf. for eksempel hva de to kvinnene drømmer om / ønsker seg. 19

20 NOR0214 norsk hovedmål 10. trinn, eksamen vår 2014, målform bokmål Eksempel på karakter 5 (I), eksamen 2014 Ulike skrivehandlinger blir brukt i de to tekstene. I A-delen informerer og reflekterer kandidaten, i B-delen forteller og beskriver hun/han meget godt i forhold til valgt teksttype og formål. Språk og stil Språkføringen er gjennomført god og tilpasset innhold, formål, mottaker og medium. Se for eksempel i B-teksten, første avsnitt, der teksten overrasker leseren med skildringer og replikker når Mona slår hånda i bordet. Det finnes imidlertid enkelte språklige formuleringer som ikke klinger helt godt (A-teksten: «men om det er en ting alle nordmenn kan gå bak»). Likevel skjemmer ikke dette helhetsinntrykket. I A-teksten bruker kandidaten noe fagspråk fra reklameanalyse. I B- delen er gode skildringer med på å føre leseren inn i teksten. I tillegg fortelles mye av handlingen indirekte, et språklig grep som viser at kandidaten mestrer bruk av språklige virkemidler. Se for eksempel hvordan kandidaten fletter inn grå hår og lav høyde i beskrivelsen av Mona, uten å si konkret at dette er hennes bekymringer. Ordforrådet er presist og variert: «Det klare blå vannet som sildrer gjennom mosen», «vår majestetiske natur», «underbemannet», «stimlet rundt» er eksempler på dette. Setningsbygning og tekstbinding er stort sett korrekt. Formelle ferdigheter Kandidaten har godt grep om ortografi og tegnsetting. Et og annet ord er stavet feil, og enkelte kommaregler sitter ikke helt. Likevel er ikke disse feilene kommunikasjonshemmende. Kandidaten mestrer i hovedtrekk reglene i formverket. Kilden er godt integrert i teksten og oppgis på en etterprøvbar måte, selv om nedlastningsdatoen på Internett-kilden mangler. Beskrivelser av karakterer i forkrift til opplæringsloven Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Oppsummering av samlet kompetanse og karakter Kandidaten viser samlet sett meget god norskfaglig kompetanse. I A- teksten klarer hun/han å sammenligne, peke på virkemidler og å formulere en tekst om et faglig tema på en forståelig måte. I B-teksten viser kandidaten svært god kompetanse i å komponere en parallellhistorie hvor temaet knyttes opp mot Ekvatorial- Guinea. Kandidaten formulerer seg klart, presist og variert. Hun/han bruker ulike skrivehandlinger for å vise kunnskap og ferdigheter i faget. Samlet kompetanse blir vurdert å være «mykje god», karakteren 5. 20

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 NOR0214 NOR0215 NOR1415 EKSAMEN 2013: HEILT HELT? EKSEMPELOPPGAVER: EN HELT HAR MANGE ANSIKTER 2014??? Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 Eksamen i norsk

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9 Eksamen 29.05.2015 NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter NOR1049 Norsk som andrespråk for språklege minoritetar Overgangsordning Vg3, elever og privatister/elevar og privatistar Oppgaver

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

Eksamensrettleiing. NOR0214 og NOR0215 norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn elevar og vaksne

Eksamensrettleiing. NOR0214 og NOR0215 norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn elevar og vaksne Eksamensrettleiing om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn elevar og vaksne Nynorsk Eksamensrettleiing for vurdering

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fagdag norsk Hamar 28. oktober 2014 v/ Mette Thoresen, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1

Fagdag norsk Hamar 28. oktober 2014 v/ Mette Thoresen, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1 Fagdag norsk Hamar 28. oktober 2014 v/ Mette Thoresen, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1 3 Eksamen 2014 En dag forberedelse en del av elevens eksamen Mindre materiell, innlest/talesyntese Veiledning

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elevar med samisk/finsk som andrespråk Sentralt gitt skriftleg

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 2014 EIN SMAK AV NOREG NOR0214 NOR0215 NOR1415

Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 2014 EIN SMAK AV NOREG NOR0214 NOR0215 NOR1415 NOR0214 NOR0215 NOR1415 2014 EIN SMAK AV NOREG Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 Margrethe Moe Sandven 11. november 2014 Innlegg på eksamenskurs Bergen kommune, Fagavdeling

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Norsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 01.04.2016 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Norskeksamen i grunnskolen Bergen 10. mars 2014

Norskeksamen i grunnskolen Bergen 10. mars 2014 Norskeksamen i grunnskolen Bergen 10. mars 2014 Reviderte læreplaner Udir.no (oransje fane) Læreplaner: http://www.udir.no/ Norsk: http://www.udir.no/kl06/nor1-05/, med veiledninger og veiledende kjennetegn

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2017 Framandspråk Elevar og privatistar Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 Framandspråk Elevar og privatistar Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elevar med samisk som andrespråk Elevar og privatistar Nynorsk

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister

NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Eksamen 23.05.2014 NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Theodor Kittelsen:

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Kompetansemål etter 10. årstrinn Av en født forbryters dagbok ei novelle av Johan Borgen Munnlege tekstar Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Delta i utforskande samtaler om litteratur, teater

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk fellesfag Eksamensrettleiing til sentralt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder Planlegge,

Detaljer