Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag"

Transkript

1 Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge Årsrapport SØRAL bedriftsidrettslag 2012

2 Styret STYRET Samansetning i året har vore : Leiar Tordis Sagstad Nestleiar Bjørn Arholm Kasserar Kirsten Hals Sekretær Halimat Hasan Styremedlem Odd Arnold Hauge Vara Are Ulseth Det er i perioden halde eit ordinært årsmøte og 7 styremøte. Representasjon Einar Oppedal har sete som bedriftsidrettens representant i idrettsrådet. Rune Olsen har vore laget sin representant i arbeidsgruppa for Postvegen på Husnes. God dugnadsånd I løpet av året har det vore lagt ned utallige timar med dugnadsarbeid for å tilretteleggja og gjennomføra aktivitetane våre; fotball, volleyball, innebandy, dans, fellesturar, Hjortatrakket, SØRAL-løpet, merking og rydding av løypenettet, mm. I tillegg til dei faste aktivitetane, har det i 2012 vore lagt ned mykje arbeid i Klubbhuset. KVV har også vore ein god støttespelar. Aktivitetar for alle Det har også i 2012 vore eit år med nokså høgt aktivitetsnivå og noko for einkvar smak. Bedriftsidrettslaget er ein viktig aktør for tilsette og deira familie, samt i nærmiljøet med tanke på aktivitetar som er opne for alle. T.d. SØRAL-løpet, Hjortatrakket, turstiar, turveke til Kaldestadåsen, mm. SØRAL-løpet hadde også i år over 1200 deltakarar. Her er samarbeidet med KVV avgjerande for at skuleløpet vert arrangert. I tillegg vart det arrangert ein større fellestur til Bergen med innlagt tur i byfjella. SØRAL BIL arrangerte, i lag med Turstiar på Sunde, Romjulstur på Sunde. Takk Styret vil få takka alle som har lagt ned arbeid i bedriftsidrettslaget dette året. Det vera seg både ulike verv, oppgåver og anna dugnad. Utan denne innsatsen hadde det ikkje vorte det breie tilbodet av aktivitetar som ein har. Stor takk til leiinga på SØRAL for støtte gjennom året. Også stor takk til lærarar og elevar ved KVV, pensjonistar og andre som har bidrege dette året. Tordis Sagstad, leiar

3 TRIM Trim Organisasjon Hans Ordin Østebø / Tordis Sagstad (leiarar) Geir Sigmund Saghaug Geir Berntzen Rune Olsen Morten Sund Håvard Skogseth Anette Sund Trimkalender 2012 Prosjekt «Trimkalender 2012» vart gjennomført ilag med hovudstyret. Det har vore lister på oppslagstavlene der alle som ønskjer å delta kunne skrive ned sine timar med aktivitet kvar dag. Kvar månad har det vore trekt ut premiar blant deltakarane. 125 personar har delteke, og til saman har dei hatt aktivitetstimar gjennom året. Jobbtrimmen Denne aktiviteten vart i år, som i fjor, lagt inn i hovudprosjektet med å registrere aktiviteten sin. Gåvekort og andre premiar vart trekt blant dei som deltok. Fjelltrim Om lag 160 personar har levert inn sine fjelltrim- og turkort for På fleire av våre toppar har det blitt ny deltakarrekord i Kaldestadåsen har auka besøkstalet med 18 % frå førre rekord som var i Fenafjell og Onarheimslia har og ny rekord i antal besøk. Vi ser ein fin trend i at fleire og fleire finn vegen ut i turstiane våre. Det har også i år vorte merka fleire turstiar i vårt løypenett. Nye turkassar er også sett opp på nokre av våre turmål. Turveke til Kaldestadåsen Turveka, som vert arrangert annakvart år, var i år frå 30. april til 6. mai. Skular, barnehagar, med fleire var spesielt invitert til boller og saft på toppen av Kaldestad åsen fredag 4. mai. Ca 900 boller og 220 liter drikke gjekk ned på høgkant Det vart og sett ny deltakarrekord i turveka med 1639 registreringar på toppen. Førre rekord var frå 2006 (1514 registreringar). Tordis Sagstad

4 HJORTATRAKKET Hjortatrakket Turmarsjen i Husnesfjella, Hjortatrakket, vart i år arrangert for 3. gong. Været vart ikkje som bestilt, men likevel deltok 65 spreke personar. Dei fleste gjekk lang løype sjølv om den ikkje vart så lang som den skulle ha vore. På grunn av tett skodde i samband med mykje snø i fjellet, gjorde at løypa vart lagt om. Frå Mjelkhaug gjekk løypa via Svaneheia til Bremstølen i staden for via Svartavatnet til Bremstølen. Tordis Sagstad

5 SØRAL-LØPET SØRAL-løpet Deltakarutvikling

6 Volleyball VOLLEYBALL Treningstida er måndagar kl til i Husneshallen. Det stillar vanlegvis 5 8 spelarar på kvar trening, men me har og måtta avlysa treninga pga. manglande oppmøte. Har i haust sendt påminning på SMS til dei som har vore med på treningane. Dette har ført til betre oppmøte, og me veit om me er spelbare før treninga startar. Ønskjer nye medlemar velkomne i Aktivitetar: 2 kampar mot Kvinnherad Badmintonklubb. Bjørn Helle Fotball FOTBALL Fotballgruppa brukar framleis eit par kveldar i veka på Kvednabekkjen for å halda formen ved like. Her stiller det ein salig blanding av unge og eldre, SØRAL-tilsette og andre. Bedriftsfotball er eit tilbod for alle tilsette på SØRAL, og me har plass til mange fleire på trening. Har du lyst og vera med er det bare å koma!! Treningstider er onsdag og søndag Kl Tore Sjo Innebandy INNEBANDY Innebandygruppa har hatt trening mandager i Husneshallen. Oppmøtet har vært bra i 2012, har ligget på i alderen 20- til langt over 50. Gruppa har ikkje deltatt på turnering, men satsar å stille eit reint SØRAL-lag på cup i Stavanger i mars Gunnar Holm

7 BESØKJANDE Besøkjande M.o.h: Turmål: Ulvanosa Englafjell Manen Mjelkhaug Handelandshorga Svartavatnet Vardhaugselet Nordfjellet Bremstølsvatnet Kaldestadåsen Onarheimslia Fenafjell Total Mount Everest (8850 m.o.h)

8 ARBEIDSMILJØPRIS Arbeidsmiljøpris Under LO sitt arrangement på Kulturhuset 1. mai vart SØRAL BIL tildelt Arbeidmiljøprisen for Det var Tordis Sagstad som mottok prisen på vegner av bedriftsidrettslaget. Etter utdelinga heldt ho ei fin takketale der ho sa litt om aktivitetane og kva bedriftsidrettslaget stod for. Det er fyrste gong denne prisen vert utdelt og det er grunn til å vera stolt over prisen og tildelinga både for bedriftsidrettslaget og bedrifta. Prisen er eit initiativ teken av fleire fagforeiningar i Kvinnherad, både tilhøyrande LO og andre organisasjonar. Prisen, keramikkunst, kalla Organiske former som er laga av den lokale kunstnaren Dag Sørensen vart utdelt av Bjørn Olav Tveit, leiar av Utdanniningsforbundet. Sveinung Grønstøl Bjørn Olav Tveit, leiar av Utdanniningsforbundet delte ut prisen til SØRAL B.I.L ved leiar Tordis Sagstad Juryen si grunngjeving for å tildela prisen til Bedriftsidrettslaget var slik: Juryen har mottatt mange søknader om tildeling av prisen til behandling. Dette viser at det foregår mye godt arbeid for arbeidsmiljøet vårt, rundt om i kommunen. Dette synes juryen er veldig positivt. Da dette er første gangen denne prisen blir delt ut, har juryen tatt seg den frihet å vurdere, ikke bare arbeidet for 2011, men også for de seneste årene. Arbeidsmiljøprisen i Kvinnherad for 2011 tildeles et bedriftsidrettslag. Dette bedriftsidrettslaget har gjennom mange år vært toneangivende i kampen for et bedre arbeidsmiljø. Det er et meget aktivt lag, med mange forskjellige aktiviteter som f.eks.turgåing, fotball, golf, innebandy og volleyball. De siste årene har bedriften som bedriftsidrettslaget tilhører opplevd motgang. Dette har bl.a. medført at lagets inntekter har sunket betraktelig. Allikevel har laget opprettholdt, om ikke økt, sin aktivitet. I en periode der bedriftens ansatte bl.a. har gjennomgått permitteringer har bedriftsidrettslaget vært en meget positiv bidragsyter til et bedre arbeidsmiljø. Juryen vil også spesielt fremheve lagets bevisste holdning til å inkludere lokalmiljøet. Laget har gjennom en årrekke skapt et positivt samarbeid med både barnehager, barne- og ungdomsskoler og Kvinnherad Videregående Skole. Gjennom flere aktiviteter, som f.eks. tilrettelegging av turstier, Turveke til Kaldestadåsen, Hjortatrakket og Kvinnherads største trimløp; SØRAL-løpet, viser bedriftsidrettslaget at de tilrettelegger for mange flere enn bare for sine medlemmer og de ansatte ved bedriften. Juryen meddeler med glede at Arbeidsmiljøprisen i Kvinnherad for 2011 går til bedriftsidrettslaget ved Sør-Norge Aluminium AS, SØRAL B.I.L. Gratulerer!

9 DANS Dans Dansekveldane på Kulturhuset samlar bygdefolket og andre der ein kan trimma til god gammal dansemusikk. Dette er med på å samla bygdane til eit sosialt og aktivt miljø. Høgdepunkta er når vi gjesta bygdene kring Folgefonna til dansekveldar og når vi set oss i bussen i samen med Odda Danselag, ut på våren, og samlast til dansehelg. I år var det Førde i Sunnfjord som var staden. Takk til Arny Vårdal, Olav Johnsen og Magne Hamre som på kvar sitt felt står på og legg til rette for desse aktivitetane. Leif Thuland BRIDGE Bridge Samling kring bridgebordet i Grevehytta er framleis eit populært tiltak. Kvar mandag føremiddag gjennom vinterhalvåret samlast mellom 12 og 16 i djup konsentrasjon. Ulike verbale utbrot som ofte skapar lysglimt i kvardagen får vi og ofte med oss. Dette er et tiltak som vi alle set pris på. Leif Thuland SØRAL-parken SØRAL-PARKEN På grunn av skader etter bilkjøring på fotballbana, har den vore stengt dette året. Den skal no vera reparert, og forhåpentlegvis klar til neste sommar. Klubbhuset, Grevehytta, har fått eit ansiktsløft dette året. Ny dør ut til terrassen og nye vindauger i heile hytta kom på plass i løpet av sommaren. Hytta har også fått eit strøk med tjæralin, så no ser den flott ut I desember vart taket på hytta teken av stormen to gonger. Ein hadde akkurat klart å byte ut øydelagt takstein før ein ny storm gjorde veg i vellinga igjen. Men etter strålande dugnadsinnsats vart ny takstein lagt på plass att. Tordis Sagstad

10 FELLESTUR Fellestur Fellesturen vart arrangert som ein Blåtur helga 31. august til 2. september. Utan og vite kor dei skulle på tur, var det over 50 personer som melde seg på. Det einaste dei fekk informasjon om, var avreisetidspunkt og pakkeliste. Det var difor mange spente ansikt og sjå utanfor adm.bygg om morgonen avreisedag. Transporten gjekk med buss, og første stopp var Rosendal. Prøvde oss med ein spøk om at me var framme, men den gjekk ikkje Bussturen gjekk til Bergen og Hotell Augustin. Der var det berre og setja bagasjen frå seg, for første del på programmet venta på oss. No var det tid for by vandring med Gunnar Staalesen. Ein to timars tur i Gågata og området ut mot Nordnes. Gunnar er ein person med mykje lokal kunnskap om området både no og før i tida! Kvelden kom og det var tid for middag. Turen gjekk med båt til sjømatrestauranten Cornelius på Holmen utanfor Bjorøy. Her var det omvising, gode historier frå eigaren av Holmen, smaksprøvar av kamskjel, østers og laks før middagen i restauranten kunne nytast. Laurdag var det tid for trim. No gjekk turen over Vidden, frå Ulriken til Fløyen. Ein strålande tur i nokså bra vær. Det var meldt regn, men det let utruleg nok venta på seg. Då vi kom til Rundemannen vart vi teke godt imot av Kirsten og Halimat. Her vart det også servert styrkedråpar før ein gjekk siste del av turen ned til Fløyen/sentrum. Om kvelden var det middag på hotellet og tid for drøs og oppsummering av turen. Heimreise med buss søndag. Ingen hadde lyst til å ta turen til Knarvik for å gå Knarvikmila før heimtur Takk for turen Tordis Sagstad

11 MERKING Merking Det har også i 2012 lagt ned mange dugnadstimar i løypenettet vårt. Begge løypene (kort og lang) i Hjortatrakket vart remerka, samt løypa frå Svartavatnet til Manen og opp mot Englafjell. Ein har også fjerna kratt og busker langs løypene. SØRAL løypa har også blitt vedlikehaldt med grus og fjerning av busker. Nye skilt er komen på plass mange stader. Vi har starta overgang til nye turkassar, kassar som er tettare med hensyn til fuktighet inni. Det er komen nye kassar ved Svartavatnet (på vegg på ny hytte), Sundstølen og Nordfjell. Tordis Sagstad

12 Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningsrom Jobbtrimmen

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningssenter «For eigen maskin» Ski Golf Dans Tennis Fotball Fjelltrim Volleyball Årsrapport SØRAL bedriftidrettslag Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

#2 2014. minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt eige referat. s. 6. tett på: allidrett - Einar Bergheim leiar allidretten.

#2 2014. minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt eige referat. s. 6. tett på: allidrett - Einar Bergheim leiar allidretten. Glød medlemsblad for surnadal IL. #2 2014 øysteins corner : - Idrettslaget si samfunnsrolle s. 2 Ny styreleiar Ola Mogstad: Med hjartet i Surnadal IL s. 4 minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen FAU-Brattholmen Skule Tid: 11.01.11 Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund

Detaljer

ÅRSRAPPORT. og rekneskap

ÅRSRAPPORT. og rekneskap Kvinnherad Golfklubb 2008 Stifta 1999 ÅRSRAPPORT og rekneskap Organisasjonsplan KVGK 2008 Medlemmer av styret Styret har vore samansett av følgjande medlemmer: Styreleiar: Magne Rekkedal Nestleiar: Tone

Detaljer

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Juli 2009 Siem Dorado - Største utrustningsjobben til no ved Myklebust Verft Den 14. juni gjekk byggnr. 326 Siem Dorado frå Myklebust Verft. Skroget

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer