Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag"

Transkript

1 Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge Årsrapport SØRAL bedriftsidrettslag 2011

2 Styret STYRET Samansetning i året har vore : Leiar Nestleiar Kasserar Sekretær Styremedlem Tordis Sagstad Synnøve Olderkjær Kirsten Hals Bjørn Arholm Odd Arnold Hauge Det er i perioden halde eit ordinært årsmøte og 6 styremøte. Representasjon Einar Oppedal har sete som bedriftsidrettens representant i idrettsrådet. Rune Olsen var vore laget sin representant i arbeidsgruppa for Postvegen på Husnes. God dugnadsånd I løpet av året vert det lagt ned utallige timar med dugnadsarbeid for å tilretteleggja og gjennomføra aktivitetane våre; fotball, volleyball, innebandy, dans, fellesturar, Hjortatrakket, SØRAL-løpet, merking og rydding av løypenettet, mm. KVV har også her vore ein god støttespelar. Aktivitetar for alle Bedriftsidrettslaget har nett passert 45 år, og er framleis i beste alder. Det har også i 2011 vore eit år med høgt aktivitetsnivå og noko for einkvar smak. Bedriftsidrettslaget er ein viktig aktør for tilsette og deira familie samt i nærmiljøet med tanke på aktivitetar som er opne for alle. T.d. SØRAL-løpet, Hjortatrakket, turstiar, aktivitetskveld, mm. SØRAL-løpet hadde også i år over 1200 deltakarar, og ny løyperekord for damer sett av Kirsten Marathon Melkevik. Her er samarbeidet med KVV avgjerande for at skuleløpet vert arrangert. Opptur Gjennom året har det pågått eit prosjekt med namn Opptur personar deltok i prosjektet, dei fleste tilsett på SØRAL (Ektefelle/partner til tilsette kunne òg delta). Målet med prosjektet var at kvar og ein skulle måle eigen aktivitet. WHO anbefaler eit aktivitetsnivå som utgjer minst ein halv times aktivitet pr dag. Totalt tal timar aktivitet frå februar til og med november var timar. Nokre har hatt mykje aktivitet, andre mindre, men felles motto har vore All aktivitet er god aktivitet. Som ein del av prosjektet vart det lagt opp til ein fellestur til Aurland i august. Her var det lagt opp til vandring i Aurlandsdalen, frå Østerbø til Vassbygdi, ei flott turoppleving. Det vart også tid til sosialt samvære og ein strålande flott blåtur på Nærøyfjorden. Takk Styret vil få takka alle som har lagt ned arbeid i bedriftsidrettslaget dette året. Det vera seg både ulike verv og oppgåver. Utan denne innsatsen hadde det ikkje vorte det breie tilbodet av aktivitetar som ein har. Stor takk til leiinga på SØRAL for støtte gjennom året. Også stor takk til lærarar og elevar ved KVV, pensjonistar og Sportsfiskaren for god hjelp. Tordis Sagstad, leiar

3 TRIM Trim Organisasjon I 2011 har trimgruppa bestått av: - Hans Ordin Østebø [Leiar] - Geir Sigmund Saghaug - Geir Berntzen - Karina Isaksen - Rune Olsen - Christian Nupen - Morten Sund - Tor Thorsen Som ein prøve har dei største aktivitetane i Trimgruppa vert fordelt på fleire undergrupper i Gruppene har vert som følgjer: Hjortatrakket: - Tor Thorsen - Arild Saugestad - Geir Atle Vangsnes - Knut Årthun SØRAL løpet: - Tordis Sagstad - Halimat Hasan - Synnøve Olderkjær - Kirsten Hals Fjelltrim: - Tor Thorsen - Geir Atle Vangsnes - Rune Olsen - Morten Sund Opptur 2011 Prosjekt Opptur 2011 vart gjennomført i samarbeid med hovudstyret. I dette prosjektet har alle deltakarane ført sine trimma km på lister hengt på oppslagstavler eller sendt inn via e-post. Totalt har 153 personar delteke i prosjektet gjennom året. Det har vert trekt ut deltakarpremiar kvar månad. Fellestur til Fenafjell Aktivitetskveld ved Opsangervatnet

4 Jobbtrimmen Jobbtrimmen vart av praktiske årsaker innlema i Opptur Det var totalt 110 personar som deltok i jobbtrimmen Samla har deltakarane tilbakelagt 4042,5 km i løpet av månadane april og mai. Fjelltrim I 2011 har om lag 160 personar fullført fjelltrimmen. Det har vert utført merking av turløyper i fjellet, spesielt i samband med Hjortatrakket. Det er utarbeidd ei oversikt og merkeplan over løypene som SØRAL BIL har ansvaret for. Det har vert utført dugnadsmerking på Kaldestadåsen i samarbeid med tursti prosjektet på Sunde. Det har blitt skifta ut ein del turmålskassar i løpet året. Gjennomførte månadsturar - Fenafjell - Skarvelandsstølen - Gråskallen - Postvegen Ølfarnes - Ulvanosa og Geitadalstind - Langlivatn - Feto - Onarheimslia SØRAL-løpet Som tidlegare år er det elevar frå KVV i samarbeid med SØRAL BIL som arrangerer SØRAL-løpet. I år var det elevar frå 3. klasse idrett som hadde denne oppgåva. Då denne gjengen også var med å arrangera løpet i 2010, gjekk dette svært bra sett frå SØRAL BIL sin ståstad. Det vart registrert om lag 1000 personar inn i tidtakingssystemet. På skuleløpet var det 801 personar registret gjennom løypa. På oppsamlingsløpet vart 71 personar registrert gjennom løypa. På hovudløpet deltok 395 personar, av desse var det 26 som stilte i elite klassen. Kirsten Marathon Melkevik sette ny løyperekord for kvinner med tida 20:03. Totalt var det 1267 personar som deltok på dei ulike løpa dette året. Hjortatrakket Det er andre gang turmarsjen Hjortatrakket vart arrangert. Det var 101 personar som gjennomførte kort eller lang løypa. Dette er ein liten nedgong i høve til første året, då 113 deltok. Arrangementet var svært godt gjennomført. Etter innspel på turmarsjen 2010 vart det gjort nokre endringar i trase og postplassering. Den største endringa var å snu løypa. Aktivitetskveld ved Opsangervatnet I lag med Sportsfiskaren Kvinnherad vart det arrangert aktivitetskveld i området rundt gamle Hellandsbrua. På agendaen stod mellom anna Quiz-løype, tur i kano/robåt på vatnet, flugekasting og matlaging i det fri med huskokken vår Ståle Schille. Dei om lag 55 personane som deltok fekk ein triveleg kveld, med masse gode smaksprøvar og litt lett hjernetrim. Hans Ordin Østebø

5 SØRAL-LØPET SØRAL-løpet Deltakarutvikling

6 Volleyball VOLLEYBALL Treningstida i Husneshallen er måndagar kl til Det stiller stort sett 6 7 spiller på treningane. God plass til nye spelarar. Aktivitetar: - Deltatt på Supercup i Stavanger i mars. - Treningskampar mot damelaget til TRIO. - Kamp mot Kvinnherad badmintonklubb. Bjørn Helle Fotball FOTBALL Fotballgruppa har i 2011 hatt eit kvileår når det gjeld deltakelse i turneringar, men det er framleis ein del av oss som brukar eit par kveldar i veka på Kvednabekkjen for å halda formen ved like. Bedriftsfotball er eit tilbud for alle tilsette på SØRAL, og me har plass til mange fleire på trening. Har du lyst å halda deg i form, og har eit snev av fotballinteresse (da held å ha sett ein fotballkamp på televisjonen) er du hjarteleg velkommen! Tore Sjo Innebandy INNEBANDY Innebandygruppa har treningar i Husneshallen måndagar frå Frammøtet har vært stabilt. Det ligg på mellom 8-12 personar. Vi har spelarar i alderen Gruppa har ikkje vært med på nokon turneringar i Gunnar Holm

7 BESØKJANDE Besøkjande M.o.h: Turmål: Ulvanosa Englafjell Manen Mjelkhaug Handelandshorga Svartavatnet Vardhaugselet Nordfjellet Bremstølsvatnet Kaldestadåsen Onarheimslia Fenafjell Total Mount Everest (8850 m.o.h)

8 KART Kart og OG kompass KOMPASS SØRAL B.I.L inviterte til eit grunnleggande kurs i bruk av kart og kompass tysdag 29. mars i Grevehytta. Deltakarane måtte sjølve ha med seg kompass. Kursleiar Ståle Schille forklarte på ein framifrå måte korleis ein nyttar kompasset, både ut frå kartet og korleis kompasset enkelt kan nyttast når ein har målet i sikte. Det vart trekt fram at ein aldri må tvila på kompasset, kompasset har alltid rett. Ståle vil trekka fram ein ting som ikkje vart sagt tydleg på kurset, det er at det sjeldan vil vera naturleg å ta ut heile kursen frå start heilt fram til planlagt turmål. Det må takast ut kompasskursar på kortare strekningar framover mot turmålet. Ruta må leggast opp der det er naturleg å gå, rundt ein kolle, langs ein bekk osv.., altså det som fell seg naturleg i terrenget. Hans Ordin Østebø GPS-KURS GPS-kurs Ei helg i haust vart det arrangert kurs i tur-gps i samarbeid med Kvinnherad turlag. Instruktør på kurset var Eirik Skare frå båtførarprøven.com. Dette var eit godt gjennomført kurs der deltakarane fekk bruka eigen GPS og læra bruken av den. Kurset var lagt opp med teori fredag og praksis laurdag. Det starta med enkel innføring i prinsipp, virkemåte, moglegheiter og begrensingar i systemet. Fekk vidare eit innblikk om datum i turkart og korleis posisjoneringa i kartet kan overførast til ein tilnærma posisjon i GPS'en. Den praktiske gjennomføringa av kurset gjekk føre seg i Rosendal. Det vart laga mange ruter og markert fleire "Way-points", samt "trackback" undervegs på turen i Muradalen. Hans Ordin Østebø

9 DANS Dans Dans som trim er eit svært så godt tiltak. Eit tals dansarar møtast ein kveld for veka i Kulturhuset Husnes gjennom heile vinterhalvåret. Dansarar frå Odda i aust til Halsnøy i vest samlast for å swinge seg når Øystein Langeland spelar opp til ein feiande reinlender, swing, polka eller vals. Kaffiøkta er og med på å gje den rette stemninga blant dansarane. Det er med tilfredshet ein registrerer aukande interesse for dette tiltaket som er med på å vedlikehalda god helse og trivnad. Arny Vårdal og Magne Hamre skal ha stor ros for den dugnad dei er med å legg ned for at vi kan gje dette tilbodet. Vi skal heller ikkje gløyme Øystein Langeland som trufast stiller opp med trekkspelet og gjev oss fine melodiar å swinge oss etter. Leif Thuland BRIDGE Bridge Pensjonistgruppa til SØRAL B.I.L har vore aktive gjennom vinterhalvåret med regelmessig samling i Grevehytta ein dag for veka kring bridgebordet, med fullt hus. Jubelen er ikkje alltid så høglytt av alle. Dette er eit samlingspunkt som er vel motteke blant pensjonistane. Leif Thuland SØRAL-parken SØRAL-PARKEN Gruppa for vedlikehald av SØRAL-parken har vore oppteken av å vedlikehalde klubbhuset vårt Grevehytta og fotballbanen. Skadar på fotballbana etter at den blei brukt til konsertarena er for det meste utbetra. I samarbeid med båtlaget er den klipt, gjødsla og helden i god stand gjennom sommaren. Dette til stor glede, spesielt for alle borna som gjesta hamna i løpet av sommaren. Einar Oppedal har styrt dette på ein god måte. Grevehytta har vore ei utfordring med tanke på stell av blomsterbed og klipping av plen. Innvendig er det lagt ned eit godt dugnadsarbeid med tanke på reinhald og orden. Rune Olsen har ei fast hand om dette. Leif Thuland

10 Fellesturen 2011 Fellesturen gjekk dette året til Aurlandsdalen. Den 26. august sette 43 turglade personar seg på bussen og reiste til Aurland fjordhotell, som skulle vera base for årets tur. Laurdag var satt av til å gå turløypa frå Østerbø til Vassbygdi. Søndag kunne turleiinga freista med blåtur, som innehaldt både busstur til utkikkspunktet Stegastein og båttur til Gudvangen gjennom Aurlands- og Nærøyfjorden. Opptur 2011

11 FOTOKURS Fotokurs For andre gong har SØRAL B.I.L i samarbeid med Atle Helland og Ivar Langeland arrangert fotokurs på SØRAL. Som sist vart kurset gjennomført etter ein god mal og var svært vellukka. Kurset starta med kamera- og biletteori på laurdag og sundag. Sundag ettermiddag drog fotogjengen til Uskedalen og besøkte Bøkkerverkstaden og Rødtunet der det vart praktisk fotografering. Måndag kveld samla gjengen seg igjen på SØRAL for innføring i biletbehandling på PC. Kvar deltakar plukka ut eit bilete dei ville arbeida vidare med. Dette biletet vart tatt inn i biletbehandlingsprogrammet for optimalisering og korrigering. Deltakarane fekk skreve ut eit eksemplar av bilete og montert dette i ramme. Hans Ordin Østebø AKTIVITETSKVELD Aktivitetskveld I samarbeid med Sportsfiskaren Kvinnherad vart det i juni laga til aktivitetskveld på postvegen med base ved gamle Hellandsbrua. Her var det aktivitetar for store og små. Ei quiz-løype med ulike oppgåver og premie til alle. Her vart det også trekt ut 3 gåvekort blant deltakarane. Ståle Schille rigga opp med kokkelering i det fri. Her vart det laga både forrettar, hovudrettar og dessertar i fleire variantar. Totalt 14 (!) ulike rettar vart det før kvelden var omme. Her fekk me gode tips til korleis ein enkelt kan laga dei flottaste rettane med enkel førebuing. Sportsfiskaren hadde tidlegare sett ut garn i Opsangervatnet, som denne kvelden vart trekt og reinska. I tillegg hadde dei med flogestenger, der dei som ville, kunne teste ut teknikken med flogestanga. Det var mogleg å laga si eiga floge som ein fekk med seg heim. Kanskje nokon har fått fisk på eigaprodusert floge i etterkant? Vi hadde båtar på vatnet, både robåt og kano, som kunne prøvast ut. Minner om at desse båtane kan lånast av medlemene til SØRAL B.I.L. Tordis Sagstad

12 Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningsrom Jobbtrimmen

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge Årsrapport SØRAL bedriftsidrettslag 2012 Styret STYRET Samansetning i året har vore : Leiar Tordis Sagstad Nestleiar Bjørn Arholm Kasserar Kirsten

Detaljer

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningssenter «For eigen maskin» Ski Golf Dans Tennis Fotball Fjelltrim Volleyball Årsrapport SØRAL bedriftidrettslag Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG Glimt ifrå kunstgrasbana ved Hafslo samfunnshus SAKLISTE 1. Opning. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar og skrivar 5. Val av to

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Årsmelding for Herøysund Idrettslag 2011

Årsmelding for Herøysund Idrettslag 2011 Årsmelding for Herøysund Idrettslag 2011 Premieutdeling under årsfesten i november 2011. KJÆRE MEDLEMMAR! Eit nytt år er unnagjort, og aktivitetane har vore mange. Friidrett, fotball, barnetrim, dansegruppe,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad Nokre ord frå leiaren. No skal eg prøva noko nytt, Eg er oppvekst med bokmål som skriftspråk. Men eg har i fleire år hatt lyst til å skriva på nynorsk og no gjer eg alvor

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT. og rekneskap

ÅRSRAPPORT. og rekneskap Kvinnherad Golfklubb 2008 Stifta 1999 ÅRSRAPPORT og rekneskap Organisasjonsplan KVGK 2008 Medlemmer av styret Styret har vore samansett av følgjande medlemmer: Styreleiar: Magne Rekkedal Nestleiar: Tone

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Prosjekt Øvre Stordal

Prosjekt Øvre Stordal Juni 2002 Stordalingen 1 Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 1 Nr. 1 Juni 2002 Satsing på avis i Stordal IL Det har i mange år vore ein tradisjon for at dei enkelte idrettane sine grupper i Stordal Idrettslag

Detaljer

Fotballavisa. Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET

Fotballavisa. Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET Fotballavisa Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET 2 Fotballavisa Samla seg saman Unge Stord-spelarar i fokus. Her spring borna mot kameramannen. Innspelinga av musikkvideoen vart ein fest. Om få veker vert

Detaljer

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland;

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 3 - juni 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang!

Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang! * Nr. 1 februar 2008 Årgang 35 Kulturbyåret er i gang! 1 HOLMGANG 2008 Stoff-frist for nr. 2 2008: Leiarteigen Redaktør: Jan Finjord Redaksjonsmedlemmer: Audun Rosland Målfrid M. Aanderaa Holmgang kjem

Detaljer