Årsrapport Ski Golf Dans Tennis Fotball Bowling Fjelltrim Volleyball Innebandy Ro/padling SØRAL - løp Treningssenter «For eigen maskin»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2003. Ski Golf Dans Tennis Fotball Bowling Fjelltrim Volleyball Innebandy Ro/padling SØRAL - løp Treningssenter «For eigen maskin»"

Transkript

1 Årsrapport 2003 Ski Golf Dans Tennis Fotball Bowling Fjelltrim Volleyball Innebandy Ro/padling SØRAL - løp Treningssenter «For eigen maskin» Volleyball Fotball Innebandy

2 STYRET Samansetning i året har vore : Leiar Bjørn Heimvik Nest leiar Leif Thuland Kasserar Kirsten Hals Sekretær Jan Magne Nesse Styremedlem Odd Arnold Hauge Det er i perioden halde eit ordinært årsmøte og 8 styremøter der ein har teke opp 27 saker. Representantar frå styret har i tillegg delteke på møter vedr. treningstider i Husneshallen, trimaktivitetar i SØRAL-parken, reforhandlingar klubbavtale, aktivitetshelg med BIR Odda. Kasserar har sete som medlem i Idrettsrådet. Leiar og nestleiar har delteke på kretsamling på Vatnahalsen med tema innen marknadsføring av bedriftsidretten, sviktande deltaking, årsplan for utvala og organisasjonsutvikling. Leiar har delteke på samling i kretsregi om årshjul og organisasjonsutvikling. God dugnadsinnsats Bedriftsidrettslaget har gjennom siste året vist at dugnadsånda er høgst oppegåande. Dei to store dugnadsjobbane har vore resturering av fotballbanen i SØRAL-parken, grøfting, drenering, utkjøring av ca 450 tonn med masse, planering og såing mm. Ny løypetrase for SØRAL-løpet langs hall B. Klubbhuset (Grevehytta) har òg fått nytt andlet med full nedvasking, påbegynt maling og ny terasse. I tillegg har hytta fått oppvaskmaskin, litt teknisk utstyr for kurs/møteverksemd. Varmepumpe vil bli montert i vinter. (KVV) og Husnes ungdomsskule deltok også i år. KVV var medarrangørar og gjorde ein flott jobb bl.a. med registrering, påmelding, tidtaking, marknadsføring, løypevakter osv. Neste løp er 20 års jubileum, då er ønsket at endå fleire deltek, og at vi kan presentera den nye løypa der ein ikkje treng vera innanfor bedriftsområdet. Fotballgjengen deltok i NM i Arendal, og gjorde igjen ein flott insats. Laget vart til slutt slått ut i 8.- delsfinalen. Laget spela seg òg fram til kvartfinale i romjulscupen. Frå fjellet kan det nemnast at vi igjen får eit gode besøkstal, nesten besøk er registrert etter at dei mest brukte turmåla er talt opp. Størst auke har Nordfjell (4023) og Vardhaugset (2121). Open dag, Jonsok-helga, samla rundt 200 personar på Vardhaugselet. Friluftgudstjeneste, god mat og fin natur stod på programmet. I samarbeid med alle lag og organisasjonar som driv fjelltrim i kommunen har ei gruppe fra bedriftsidrettslaget gjeve ut ny flott fjelltrimbrosjyre. Mange flotte nye og gamle turmål frå heile kommunen er presentert i tekst og bilete. Siste del av trimåret vart avslutta med eit flott lysbileteføredrag av ein av Norges beste naturfotografar, Jan Grønseth. Kvinnherad fotoklubb var medarrangør og hadde valt foto frå Svalbard og Finnmark. Eit godt val og ein fin kveld i ein fullsatt sal i Krokolabrekko. Styret vil få takka alle som har tatt på seg verv og oppgaver - utan denne hjelpa kunne vi ikkje laga eit så godt fritidstilbud for våre ansatte, barn & unge i nærmiljøet m.fl. Stor takk og til ledelsen på SØRAL som aktivt støttar opp om aktivitetane og drifta vår. FOTBALL 2003 har vert eit spesielt år for fotballgruppa. Dette året har vi endelig fått nytt dekke på fotballbanen vår, vi får håpe att dette krafttaket var det som skulle til for at vi kan få en bane som tåler bruk år etter år. Takk til alle for fremdragende innsats både som dugnad på banen og til de som stod for forprosjekteringen. Stor takk til styret for at vi fikk økonomi til dette arbeidet. Vi startet året med å vera med på innendørscup på Bømlo. Dette er en cup hvor aktive spillere også kan vera med. Vi stillte opp med bare ikke aktive spillere, (3 over 40 år) men vi kom oss heilt til åttendels finalen, dette var vi stolt av. Mars måned var det vår tur til å arrangere innendørscup i Husneshallen. Det ble påmeldt 13 lag, 3 lag fra Bømlo, 2 lag fra Stord, resten fra Kvinnherad. Havglimt fra Bømlo vant etter å ha slått Lett Match fra Stord med 3-2 etter straffespark konkurranse. På grunn av at vi ikke hadde bane å spele kamper på dette året blei det ikke arrangert serie. I september reiste vi til NM for bedriftsfotball, som var i Arendal. Dette er en turnering som vi er med i kvart år og som alle ser fram til. Vi vant 2 kamper og tapte 1 i gruppespillet slik at vi ble nr. 2 i puljen. Neste dag var det vinn eller forsvinn, første kampen vant vi med 4-0. Vi sette oss i bussen å reiste til ei anna bane der vi møtte Krigsskolen fra Oslo. Etter en jevn kamp tapte vi 1-0 etter ekstra omganger. SØRAL stillte også i år i Romjulsturneringen i Husnes-hallen. Arrangør er Trio og det var påmeldt 24 lag. SØRAL stillte med 2 lag. Det beste laget kom heilt til kvartfinalen, det måtte se seg slått 2-0 av det laget som seinere skulle vise seg gikk av med seieren i turneringen. Jan Magne Nesse Stor breiddeaktivitet Aktiviteten i laget sitt 37. arbeidsår har vore god. Laget har dei siste åra hatt rundt 15 ulike aktivitetar. Fotball, volleyball, fjelltrim, innebandy, bowling er dei største gruppene, men det er òg fin auke i deltaking på treningssenteret til TrimX. Fleire medlemmer er òg med på den faste dansekvelden på Kulturhuset. Den gode breidda gjev òg flotte sportslege resultater. SØRAL vart igjen best på landsbasis i Sykle til jobben -aksjonen (klasse over 400 tilsette. Marginane er små, og langt fleire bedrifter deltar. Vi må, og skal, difor mobilisera godt for å vera førebudd til 2004 sesongen. SØRAL-løpet klarte for tredje år på rad å få over 1000 deltakarar. Totalt deltok 1096, som er ny deltakarrekord. Kvinnherad videregåande skule Bjørn Heimvik.

3 TRIM Trimgruppa har hatt 6 (5) møte i I tillegg kjem møte i høve SØRAL-løpet mm. Medlemer i gruppa har vore: Bjørn Heimvik (leiar), Lars Jostein Rørvik, Terje Johansen, Geir Berntzen, Steinar Kleven, Geir Sigmund Saghaug, Tor Opsanger. Geir Berntzen, Bjørn Heimvik, Lars Henrik Skogtun, Knut Årthun og Geir Yven har vore med frå SØRAL i arbeidet med å utarbeida ny fjelltur-brosjyre for Kvinnherad. Brosjyren var klar før sommaren, i eit opplag på Fjelltrim. I 2002 fullførte 165 (136) personar fjelltrimmen, noko som er ny rekord igjen. Kaldestadåsen har, etter mange år med dels sterk auke, hatt ein kraftig nedgang i talet på vitjingar i 2002 på nesten 1500, og enda på: (7 653). Heldigvis blir dette nesten kompensert med ein god auke på Nordfjell, truleg pga Vardhaugselet, på over 1 000, til: (3 303). Totalt (14 625) Fjelltrimregistreringar - altså ein liten nedgang. Dagtid i Støyperiet vart vinnere av Sykle til jobben aksjonen i Registreringa er frå 2003 bli flytta frå Vardhaugen til Vardhaugselet, og i tilleg får me inn Fenafjell som nytt turmål med registrering. Dei merka løypene i Åsen er merka på nytt i For eigen maskin (dagleg trim). Etter at me har innført nye registreringsrutinar har deltakartalalet auka stort og var i 2003 på heile: 209 (24) deltakarar (det er førebels ikkje sjekka kor mange KLUBB HUSET Styrets sammensetning i året Leif Thuland Per Magne Bringedal Malfred Johnsen Klubbhuset har gjennom året vore godt nytta av laget og andre ulike leigetakara. Pensjonistgruppa i SØRAL B.I.L har sine ukentlige samlinger der bridge står på programmet. ATV er ein god leigetakar, dei har og utført div. vedlikeholdsarbeid på huset. Kjøkken er rusta opp med ny oppvaskmaskin, det er kjøpt inn TV og vidio/ DVD spelar med tanke på kursvirksomheit. Avtale med Kvinnherad Golfklubb i forb. med kursvirksomhet er under utarbeidelse. Huset står i dag som et framifrå godt samlingspunkt for dei ulike aktivitetsgruppene.. Utvendig gjenstår beising av vegger, grunning med inpregnering er på plass. Vårens oppgave er å få beisa huset utvendig og planere ferdig tun i framkant av huset. Skråning kring huset skal renskast for stein og beplantast, dette er dugnad som må settast i gong så snart dagane blir lengre og frosten slepp taket. Nye takrenner og trapp frå terasse må og på plass. Vegg mot terasse må isolerast og samtidig skifte kledning slik at den står i stil med resten. Husstyret Leif Thuland

4 av desse som tilfredstiller kravet). Dermed har me, som målet var, fått med dei fleste av dei som går eller syklar til/frå jobb på SØRAL. SØRAL-løpet. KVV og HU deltok som vanleg i skuleløpet. Idrettsklassen v/ KVV var igjen medarrangør, og tok seg av arbeidet med deltakarregistrering, tidtaking mm. Dei 4 jentene som sto for dette gjorde ein svært god jobb. Totalt blei det ein liten auke i SØRAL-løpet i det 1096 (1091) deltok i Det er gjort ein stor innsats med å rydda og laga ny løypetrasé for SØRAL løpet langs B-hallen. Når resten av traséen kjem på plass på andre sida av golfbanen også vil me få ei flott permanent turog trimløype open for alle. Kaldestadåsen. Det har ikkje vore rekordtur med barnehagar og skular til Kåldestadåsen i 2003, avdi me vil flytta dette arrangementet attende til våren (sidan SØRAL-løpet no går om hausten). Det blir altså arrangert ny rekordtur rundt påske i Skarvarennet 10 personar frå SØRAL B.I.L sto på startstreken då årets renn vart avlyst på grunn av storm i fjellet. Sykle til jobben-aksjonen. SØRAL vann gruppa 400+ også i 2003, med 187 deltakarar og 24,04%, føre Hol kommune og Søgne kommune. Beste gruppe på SØRAL blei, endå ein gang, dagtid i støyperiet. Dei blei løna med diplom, lunsj og premiar trekt mellom deltakarane. Tor Opsanger BOWLING Sesongen 2003 var oppløftende både med tanke på resultat og lagdeltakelse fra Søral. Det startet med 5 lag fra Søral fordelt på Støperi, Elektrolyse, Dagtid og Kai. Alle hevdet seg bra og presterte gode resultater både i Elite og 1. divisjon. Det er også en god idrett for de litt eldre, og det at mange var med fra Søral, selv den eldre generasjon, viste litt av vår sportsånd. Elektrolyse skift 4 kom på en meget bra 3. plass i eliten. Dette er sterkt med tanke på nivået til lagene fra andre bedrifter. Laget har deltatt i mange nattcuper og vunnet flere av disse. En av spillerne kom på 2. plass i Kvinnheradmesterskapet. På høstparten 2003 startet en ny sesong og nå stiller Søral med 3 lag. Det er Kai, Elektrolyse skift 4 ( Søral Defenders ) og Elektrolyse skift 5. Søral skift 4 kjemper i Eliten og de andre spiller i 1. divisjon. Søral har mange gode talenter og noen har personlige rekorder over 250 poeng pr. serie. Det er en sunn sport som Søral bør fortsette å støtte. Kanskje blir det med flere lag etter hvert, for det er både sosialt og gir god mosjon for alle som deltar. Hvert lag spiller 14 kamper i høstsesongen og 14 i vårsesongen. Skift 4 har en fast treningsdag i uken og målsettingen for 2004 er en pallplassering. Kanskje har lagene i 1. divisjon samme målsetting. Kort sagt bowling gruppa har mye spennende å se fram til i Vi takker BIL Søral for støtte til lagene som representerer Søral. Kenneth Johansen. Årets vinnar av sykkel-premien i «sykle til jobben» aksjonen vart Per Norheim. Sykkelen vart gitt til SØRAL som vinnar av klasse «bedrift over 400 tilsette». SØRAL vart også i år nr. 1 i klassen over 400 tilsette.

5 INNEBANDY Det var eit godt år for innebandyen i fjor. Me vart med i 3. div seriespel, og har auka i frå 2 til 3 treningar i veka. Vi har hatt stor suksess og ligg fortida i opprykksplass til 2. div. Me har hatt få midlar, så bak dette ligg mykje frivillig arbeid. Vi har jobba dugnad og laga egne mål på fritida. Det har blitt ein del reising, me må spela alle kamper i Bergen fordi Husneshallen manglar vante (dessverre). Me fekk mange nye rekruttar, mest ungdom frå vidaregåande. Saknar kanskje litt meir rekruttering frå SØRAL. Dette året starta med ein velfortent seier over Nornen Oilers. Det vart feira på peppe s pizza. Håper på meir rekruttering frå SØRAL, alle er velkommne. Det går i forrykande fart når det vert spelt inne- Mvh. Innebandygruppa v/ Kjetil og Jan Tommy Sveitt gjeng etter 5-0 seier

6 VOLLEYBALL Volleyballgruppa har hatt trening i Husneshallen ein gong pr. veke (september - april). Frammøte varierar frå 7-8 til 18 personar på kvar trening. SØRAL cup i volleyball blei arrangert 8 februar. Der deltok 11 lag frå Kvinnherad, Stord, Ølen og Sveio. Råmund vann turneringa, mens beste SØRAL lag kom på 3. plass. Søral Cup 2004 blir arrangert 14. februar mars deltok to lag frå SØRAL på Stavangercup. Dette er eit stort arrangementet for både fotball, handball og volleyball med over 200 lag. Det er ei fin sosial ramme rundt arrangementet, med banketten på laurdagen som det store høgdepunktet. RO/PADDLING Rogruppa har jamnt og trutt trent i lokala til Kvinnherad Roklubb. Treninga har gått føre seg på tirsdagar og fredagar heile året med unnatak for sommaren, noko som vil verta mogeleg frå og med Vi nyttar i hovudsak romaskinar, ergometersyklar, vekter, samt hoppetau og liknande til treninga vår og trener i vårt eige høvelege tempo. Morten Vatterdal SØRAL har og deltatt med lag på lokale turneringar; Ølen Cup og Hobbyvolley på Stord (vår og haust). Beste plasseringar var 1. plass på Hobbyvolley i vår og 2. plass i haust. Ole Sævareid Vinnarlaget hobbyvolley våren 2003 på GOLF Stadig fleire SØRAL tilsette vert med å spela golf i vakre omgivelser. I 2003 tok 18 av våre medarbeidarar green card. Kurs, trening og konkurransar vert arrangert av Kvinnherad Golfklubb.

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningssenter «For eigen maskin» Ski Golf Dans Tennis Fotball Fjelltrim Volleyball Årsrapport SØRAL bedriftidrettslag Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre

Detaljer

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge Årsrapport SØRAL bedriftsidrettslag 2012 Styret STYRET Samansetning i året har vore : Leiar Tordis Sagstad Nestleiar Bjørn Arholm Kasserar Kirsten

Detaljer

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge Årsrapport SØRAL bedriftsidrettslag 2011 Styret STYRET Samansetning i året har vore : Leiar Nestleiar Kasserar Sekretær Styremedlem Tordis Sagstad

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG.

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. 1 KJÆRE MEDLEM OG KOLLEGA SÅ ER DET IGJEN KLART FOR ÅRSMØTE. VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. FREDAG 14 FEBRUAR 2003 KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG Glimt ifrå kunstgrasbana ved Hafslo samfunnshus SAKLISTE 1. Opning. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar og skrivar 5. Val av to

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Bedriftsidrettslaget ved Universitet i Oslo - UiOBIL

ÅRSRAPPORT 2013 Bedriftsidrettslaget ved Universitet i Oslo - UiOBIL ÅRSRAPPORT 2013 Bedriftsidrettslaget ved Universitet i Oslo - UiOBIL Foto forsiden: UiOBIL Innebandy, fotografert januar 2012 av Haakon Selje Årsrapport UiOBIL 2013 Innhold Årsberetning for UiOBIL 5 Presentasjon

Detaljer

ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE

ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenning av saksliste og agenda 3. Val av ordstyrar, sekretær og to representantar

Detaljer

#2 2014. minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt eige referat. s. 6. tett på: allidrett - Einar Bergheim leiar allidretten.

#2 2014. minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt eige referat. s. 6. tett på: allidrett - Einar Bergheim leiar allidretten. Glød medlemsblad for surnadal IL. #2 2014 øysteins corner : - Idrettslaget si samfunnsrolle s. 2 Ny styreleiar Ola Mogstad: Med hjartet i Surnadal IL s. 4 minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

SELJORD IL - FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING FOR 2013

SELJORD IL - FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING FOR 2013 SELJORD IL - FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING FOR 2013 Det har vært stor aktivitet i 2013 for fotballen i Seljord. A-laget spilte 6. divisjon og endte på en solid 4. plass med 35 poeng på 20 kamper. V. 11, U:

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Årsmelding. for Osterøy Idrottslag

Årsmelding. for Osterøy Idrottslag Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2007 Til årsmøtet i Osterøy Idrottslag 3. mars 2008 kl. 19.00 OIL sin hovedsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Hovedstyret... 3 Styret i OIL for 2007.... 3 Gruppestyra

Detaljer

Lederens betraktninger av 2014

Lederens betraktninger av 2014 Årsmelding Neverdal ungdoms- og idrettslag 2014 Lederens betraktninger av 2014 Neverdal U&IL er et lite men godt drevet idrettslag med forholdsvis god økonomi til tross for de lån vi står til ansvar for,

Detaljer

Velkomen til Årsmøte i Sandane Sykkelklubb på Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00

Velkomen til Årsmøte i Sandane Sykkelklubb på Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00 Årsmelding 2014 Sandane Sykkelklubb Velkomen til Årsmøte i Sandane Sykkelklubb på Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, sekretær og to

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Prosjekt Øvre Stordal

Prosjekt Øvre Stordal Juni 2002 Stordalingen 1 Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 1 Nr. 1 Juni 2002 Satsing på avis i Stordal IL Det har i mange år vore ein tradisjon for at dei enkelte idrettane sine grupper i Stordal Idrettslag

Detaljer