Gardermoen mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gardermoen 22. 23. mars 2014"

Transkript

1 R ÅRSBERETNING Forbundstinget 2014 Årsberetning Gardermoen mars

2 FORBUNDSTINGET 2014 Innholdsfortegnelse 1. NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE 4 3. REPRESENTASJON 5 4. STYRET 6 5. klubbservice TOPPIDRETT MARKED, SPONSOR OG MEDIA VALGKOMITEEN KONTROLLKOMITEEN 53 2

3 ÅRSBERETNING NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE Norges Orienteringsforbund har i tingperioden hatt følgende tillitsvalgte: Forbundsstyret President Visepresident Einar Tommelstad Anne Kari Bakkland Styremedlem med særskilt ansvar for: Breddeidrett og opplæring Bente Landmark Toppidrett Dag Kaas Teknisk sektor Ida Vår Kierulf Dirdal Styremedlem Per Einar Pedersli Varamedlem Anders Tiltnes Varamedlem Anne Urset Tingvalgte organer Kontrollkomité Leder Øivind Holt Nestleder Linda Verde Medlem Anne Marit Færden Varamedlem elin Sjødin Drange Varamedlem gunnar Mosevoll Valgkomité Leder S Nestleder Medlem Varamedlem Varamedlem svein S Jacobsen Magnhild Forseth bernt O Myrvold Halvor Eid Nielsen trude Sundtjønn Fagutvalg underlagt administrasjonen Pre-o-utvalg Leder Ski-o-utvalg Leder Sykkel-o-utvalg Leder Knut Terje Ovesen Jon Herman Ulvensøen Yngve Mobråten Oppnevnte utvalg/arbeidsgrupper Internasjonalt utvalg : Utvalget har bestått av president, visepresident, styremedlem med særskilt ansvar for Toppidrett, samt de som til enhver tid har representert Norges Orienteringsforbund internasjonalt. Leder E Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem einar Tommelstad Dag Kaas Eivind Tonna Astrid Waaler Kaas Håvard Tveite Henning Spjelkavik Unni Strand Karlsen Revisor signare Audit & Advisory AS 3

4 FORBUNDSTINGET faste OG DELTIDSANSATTE Følgende personer har vært ansatt i hele eller deler av tingperioden: Faste stillinger Generalsekretær Bjørnar Valstad Leder klubbservice (90 %) Jeppe Hansson Landslagssjef orientering ( ) Kenneth Buch Arrangementsansvarlig Jan Arild Johnsen Fagkonsulent barn og ungdom, utdanning Lene S. Kinneberg Fagkonsulent turorientering og folkehelse (60 %) Bergljot Bugge Aaserud Fagkonsulent prosjekter (skole og folkehelse (80 %)) Jorunn Sanderud Web og informasjonskonsulent/ kart og VDG Ivar Haugen Sponsor og markedsansvarlig (50 %) Tommie Berkani Fagkonsulent toppidrett (2012 ) (70%) Jenni Hesselberg Indby Faste ansatte som har sluttet i tingperioden Landslagssjef orientering (> ) Petter Thoresen Seniorrådgiver (>2012) Håvard Lillegård Fagkonsulent kart (>2012) (80 %) gunnar Gytri Fagkonsulent toppidrett (9.2010>2012) (70%) Reidunn Hallan Prosjektstillinger engasjement Fagkonsulent Integrering (50%) Lone Brochmann Talentutvikling (50 %) Eivind Tonna Klubbutvikling) (oppdrag 2013) Per Øyvind Kindem Stilling i kretsene Forbundet ivaretar arbeidsgiveransvar. Kretsene ivaretar arbeidsledelse og finansiering. Fagkonsulent i Akershus og Oslo (50 %) D dag Kolberg Fagkonsulent i Buskerud (25 %) B bergljot Bugge Aaserud Aktivitetskonsulent Østfold OK (40 %) Monica Meum Johansen Sluttet Fagkonsulent i Sogn og Fjordane (20 %) G gunnar Gytri Andre prosjektstillinger Rogaland o-krets og Hedmark o-krets har prosjektansatte og trenere knyttet til ungdomsprosjektene Roots (Rogaland OK, Innlands-o og Mjøs-o (Oppland OK og Hedmark OK) Trenere engasjement Se under kapittel 6 Toppidrett Andre stillinger Forbundet har arbeidsgiveransvar for prosjektet Sunn Jenteidrett som er et samarbeidsprosjekt med Norsk Friidrett, Norges Skiskytterforbund, Norges Skiforbund og Norges Orienteringsforbund. Det er to årsverk i prosjektet. 4

5 ÅRSBERETNING REPRESENTASJON Organisasjoner Internasjonale Orienteringsforbund (IOF) IOF Council, Visepresident Astrid Waaler Kaas Foot-o Commission, medlem Unni Strand Karlsen Ski-o Commission, leder Eivind Tonna IT Commission, medlem Henning Spjelkavik Map Commission leder Håvard Tveite Norges Idrettsforbund (NIF) Styringsgruppe Sunn Jenteidrett Bente Landmark Styringsgruppe Sunn Jenteidrett B bjørnar Valstad Valgkomiteen NIF generalsekretærforum B bjørnar Valstad Idrettsbutikken, leder ( >) Jeppe Hansson Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Styret, leder Dag Kaas Valgkomité, medlem (>2013) elin Sjødin Drange Diverse Nordisk Orienteringsråd (NORD) Representant Einar Tommelstad Representant Dag Kaas Styret i Norges Orienteringsforbund representasjon Styret har deltatt på ulike arenaer i følgende organisasjoner: Det internasjonale Orienteringsforbund (IOF) Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Nordisk Orienteringsråd (NORD) Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) I tillegg har styret vært representert på nesten alle hovedarrangementer, nasjonale og internasjonale mesterskap. 5

6 FORBUNDSTINGET STYRET Styrets vurdering av perioden Møter Styremøter 2012: 8 møter, 72 protokollførte saker 2013: 10 møter, 65 protokollførte saker Kretsledermøter 2012: Kretsledermøte 12. oktober 2012, Sarpsborg 2013: Kretsledersamling 19. april 2013, Halden 2013: Kretsledermøte 18. oktober 2013, Gardermoen Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok Strategi 2020 med følgende uttalt hovedmål: 1 % av Norges befolkning er i 2020 medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund. Strategidokumentet forplikter hele Norsk Orientering gjennom å peke på prioriterte handlinger som gir best resultateffekt. Tydelige fokus på hovedmålene. Forbundet har avholdt to landsomfattende rekrutteringsturneer der en har invitert klubber og kretser, for å utfordre dem på betydningen av Strategi 2020 og 1 %-målet. På disse samlingene har klubbene fått muligheten til å utarbeide en handlingsplan for sine tiltak i rekrutteringsarbeidet. Styret mener rekrutteringsturneene har vært riktig tiltak og godt gjennomført, men innser at det er en krevende øvelse å vekke hele organisasjonen til å prioritere rekruttering i praksis. Styret forventer derfor ikke at en allerede etter 2014 har nådd medlemmer slik det er formulert i strategien for tingperioden Tydelige resultatmål og målinger. Forbundet har slått sammen klubbenes mål og handlingsplaner for Strategi 2020 med søknadsprosessen om midler, for å redusere byråkrati i begge ledd og rette klubbenes aktivitet inn mot Strategi Forbundet følger opp idrettsregistreringen nøye slik at innrapporterte medlemstall blir så riktig som mulig. Forbundet har gjennom rekrutteringsturneen samlet konkrete rekrutteringsmodeller som klubber har hatt suksess med og delt disse eksemplene både på rekrutteringsturneen og på forbundets internettsider. Styret mener det må være opp til hver enkelt klubb å velge hvilke tiltak de vil satse på, men er samtidig opptatt av at det oppnås resultater som bidrar til å oppfylle Strategi Forsterke klubbene. Rekrutteringsturneene har i seg selv vært et tiltak for utvikling av klubbene ettersom det har gitt en anledning til å sette opp hvilke prioriteringer de vil gjøre. Forbundet har i perioden også intensivert og oppdatert kurstilbudet til klubber og kretser slik at klubbene har hatt et relevant utdanningstilbud. Styret mener at mange klubber fortsatt har enkle virkemidler de kan ta i bruk for å inkludere flere som medlemmer, enten de er aktive innen turorientering eller aktive på de lokale klubbaktivitetene. Det er generelt en for høy forventingsterskel om deltakelse på mange konkurranser for å bli ansett som skikkelig o-løper. Styret mener videre at klubber og kretser må satse enda sterkere på lokal aktivitet på hverdagskvelder, tilpasset dagens samfunnsutvikling der o-familier og andre i mindre grad enn tidligere drar på o-løp hver helg i sommerhalvåret. Forsterke kommunikasjon og samhandling. Forbundet har i perioden fortsatt dyrket internett som informasjonskanal både internt i Norsk Orientering og utad. Kretsene har egne internettsider under forbundets domene Forbundet har arbeidet for å forenkle søknad- og rapporteringssystemene ved å ved å videreutvikle Eventor og turorientering.no. Forbundet har gjennom den nevnte rekrutteringsturneen også truffet flere klubber ansikt til ansikt enn tidligere. Forbundet har i perioden avholdt en ekstra kretsledersamling som et ledd i oppfølgingsarbeidet med Strategi 2020, samt avholdt åpne informasjonsog diskusjonsmøter med klubbene i forbindelse med NM-uka. Forbundet bruker aktivt sine kontakter overfor aktuelle myndigheter, deriblant gjennom FRIFO der styremedlem Dag Kaas er styreleder. Styret mener det generelt er gjort et godt arbeid innen kommunikasjon og samhandling. Økt synlighet. Forbundet har utgitt pressemeldinger om arrangementer, landslagsaktiviteter og sportslige prestasjoner gjennom hele perioden. Forbundet administrerer felles IT-plattformer. De viktigste er Eventor for alle konkurranser og klubbaktiviteter, med påmelding og resultater, samt turorientering som har fått en egen portal for felles markedsføring og salg. Forbundet har satt inn betydelige ressurser for å få TVsendinger fra VM og World Cup på nasjonal gratiskanal. Forbundet har i perioden fulgt opp arenaprosjektet for hovedarrangementene. Styret mener Norsk Orientering 6

7 ÅRSBERETNING i øyeblikket er meget gode på synlighet internt i vår egen idrett, med velfungerende internettportaler og mange dyktige arrangørmiljøer rundt omkring i Norge. Utenfor egen menighet har vi derimot fortsatt en vei å gå. I lokalpressen er o-idretten delvis godt synlig, takket være utrettelig arbeid fra enkeltpersoner som Erik Borg og de klubbene som selv tar ansvar for å lage stoff. Nasjonalt og internasjonalt har o-idretten for tiden få begivenheter og profiler som er attraktive nok for prioritert sendeflate. Styret mener det er meget viktig fortsatt å støtte det Internasjonale Orienteringsforbundet i arbeidet med TV-produksjoner og styret mener Norges Orienteringsforbund bør bli enda tydeligere i hvilke strategiske prioriteringer det må gjøres internasjonalt. Bygge en sterk økonomi. Forbundet har i perioden administrert arenaprosjektet for hovedarrangementene der arrangørklubbene har gode muligheter til å profilere sine samarbeidspartnere på samme vis som forbundet har profilert sine. Forbundet har i perioden hatt flere meget gode samarbeidspartnere, noe som har skapt grunnlag for høy og stabil aktivitet. Styret mener økonomien generelt håndteres på en god måte. Styret har brukt en del tid på budsjettarbeid for å tilpasse økonomistyringen etter de faktiske inntektene og kostnadene forbundet opplever. Dette er redegjort for i eget avsnitt lenger ned. Kjennetegn i 2020 Strategi 2020 definerer også 5 kjennetegn på Norsk Orientering. 1. Orientering er en attraktiv og synlig idrett 2. Norsk Orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere 3. Norsk Orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede 4. Norsk Orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene 5. Norsk Orientering har en sterk toppidrett som utvikler talent og sikrer Norges posisjon som en verdens ledende orienteringsnasjoner Status for disse punktene anses som redegjort for i resterende kapitler i beretningen. Økonomistyring Forbundets regnskap for 2012 viser et driftsunderskudd på opp mot en million kroner. Hovedårsaken til underskuddet var kostnader i følge med Nordic Tour (World cup) arrangert i Holmenkollen der forbundet tok på seg de uforutsette kostnadene og oppnådde små inntekter, samt høyere kostnader enn budsjettert i forbundets ordinære drift. Samtidig var inntektene fra løpsavgift høyere enn langtidsbudsjettet og pynter i praksis driftsresultatet, noe som ytterligere forsterket behovet for å se på kostnadsbildet i forbundet. For å sikre en trygghet for balanse i budsjett 2013 bestemte styret seg for å kutte ut TV-produksjon fra Nordic Tour (World cup) på Ammerud til tross for den muntlige avtalen mellom Finland, Norge og Sverige om å lage TV-sendinger. Styret reduserte også forbundets økonomiske bidrag til arenaprosjektet for hovedarrangementene slik at dette ble redusert i omfang. Styret ba videre generalsekretær om å gjennomføre mindre kutt i kostnadene i alle avdelinger, følge opp økonomistyringen tettere og balansere budsjettet med et lite, men positivt resultat. I tillegg ønsket styret mer forutsigbare pensjonskostnader og ba generalsekretæren utrede ny pensjonsordning. Forbundets regnskap for 2013 viser et overskudd på omkring en million kroner. Kostnadssiden av regnskapet er i tråd med budsjett, mens inntektssiden har kommet ut høyere på grunn av løpsavgift og mva-kompensasjon. Styret mener det har vært riktig å la være å ta inn merinntektene fra løpsavgiften i den ordinære driften, ettersom det er tinget som har vedtatt avgiftsnivået og dermed også bør få bestemme hva de økte inntektene fremover skal benyttes til. I løpet av 2013 har styret vedtatt å endre pensjonsordning i forbundet fra en ytelsesbasert ordning til en innskuddsbasert ordning for alle ansatte. Dette er iverksatt og gir forbundet forutsigbare pensjonskostnader fra og med Høsten 2013 ble det klart at forbundets hovedsponsor, DNB, ikke ønsket å fortsette samarbeidet. Administrasjonen og styret ble meget overrasket over DNBs beslutning sett i sammenheng med innholdet i samarbeidet der en gjorde nye satsninger senest i Bortfallet av hovedsponsoren medfører store 7

8 FORBUNDSTINGET 2014 konsekvenser for forbundets budsjett for 2014 ettersom det ikke foreligger en erstatter. Styret har derfor vedtatt betydelige kutt i budsjettet for 2014, noe som blant annet har medført redusert landslagsbudsjett og nedbemanning i administrasjonen. Uten realisering av nye markedsinntekter kan det bli nødvendig med ytterligere innsparinger. Styret ønsker å takke generalsekretær Bjørnar Valstad for en ryddig håndtering av nedbemanningsprosessen. Diverse Hedersbevisninger/priser H M Kongens pokal 2012 Mari Fasting, Halden SK og Hans Gunnar Omdal, Kristiansand OK (orientering, mellomdistanse) 2013 Heidi Østlid Bagstevold, Fredrikstad SK og Emil Wingstedt, Halden SK (orientering, sprint) Silvas ærespris 2013 Deles ut på Tinget 2014 Priser Norsk Orientering etablerte i 2006 «Årets Priser». I denne Tingperioden har følgende priser blitt delt ut Årets tur-o-arrangør Nydalens SK Årets arrangement NM-uka, Nydalens SK Årets o-kart OK Øst: Hemnes Pedersmoen Årets trener Frode Balchen, O oddersjaa SSK Årets pre-o-utøver Lars Jakob Waaler, Porsgrunn OL Årets ski-o-løper Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL Årets o-løper Olav Lundanes, Halden SK Årets junior Eskil Kinneberg, R raumar Orientering 2013 Årets tur-o-arrangør Flaggspretten: B bærums Skiklubb, I il Tyrving, Haslum IL, S stabæk IF Årets arrangement NM-uka, Kongsberg OL Årets o-kart Deles ut på Kartmøtet 2014 Årets trener Leif Størmer, Fossum IF Årets o-løper Anne Margrethe Hausken N nordberg,halden SK O-idrettens rekrutteringspris Kongsberg OL Prisene er delt ut på Blodslitet, Kartkomiteen årlige kartmøte, Tinget og Rekrutteringsturneen. 8

9 ÅRSBERETNING

10 FORBUNDSTINGET 2012 Regnskap

11 ÅRSBERETNING

12 FORBUNDSTINGET

13 ÅRSBERETNING

14 FORBUNDSTINGET

15 ÅRSBERETNING

16 FORBUNDSTINGET

17 ÅRSBERETNING

18 FORBUNDSTINGET

19 ÅRSBERETNING

20 FORBUNDSTINGET

21 ÅRSBERETNING

22 FORBUNDSTINGET 2014 Regnskap

23 ÅRSBERETNING

24 FORBUNDSTINGET

25 ÅRSBERETNING

26 FORBUNDSTINGET

27 ÅRSBERETNING

28 FORBUNDSTINGET

29 ÅRSBERETNING

30 FORBUNDSTINGET

31 ÅRSBERETNING

32 FORBUNDSTINGET

33 ÅRSBERETNING Kontrollkomitéens rapport for regnskapsåret 2013 Kontrollkomitéen har gjennomgått NOF`s resultatregnskap og balanse for 2013 i samråd med administrasjonen og vurdert fremlagt revisjonsberetning. Komitéen mener at det fremlagte resultatregnskap som viser et overskudd på NOK , og tilhørende balanse gir et riktig bilde av Norges Orienteringsforbunds økonomiske stilling pr Oslo, Øivind Holt Linda Verde Anne Marit Færden Leder nestleder medlem 33

34 FORBUNDSTINGET klubbservice Lagsstatistikk Akershus og Oslo Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Sum Aktivitetstall Akershus og Oslo Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Sum Innmeldte lag 2012 Laksefjord IL, FOK. Hattfjelldal IL, nok 2013 natthauken, AOOK. Manger IL, HoOK. Jakobsnes IL, FOK Utmeldte lag 2012 trysilgutten IL, HeOK. Vansjø/Svindal IL, ØOK. il Yrjar, STOK 2013 grenland Presisjonsorienteringslag, teok. Dalådal IL, NTOK Aktivitetstallene er hentet fra Idrettsregistreringen. Definisjonen på en aktiv, er at følgende to krav er oppfylt: 1. Vedkommende må ha betalt sin medlemskontingent 2. Vedkommende må ha vært regelmessig aktiv (som leder, trener, utøver, arrangør ol) Navneendring umbi Orientering > NMBUI Orientering, AOOK Sammenslåtte lag 2012 nord-tranøy O-lag slo seg sammen med Vangsvik IL til Vangsvik IL, TrOK 34

35 ÅRSBERETNING Medlemsutvikling Strategi 2020 I 1987 ble det registrert o-løpere i Norge, en historisk toppnotering. Siden har det gått jevnt nedover og i 2011 ble det registret o-løpere. I samme periode har antall klubber falt fra 630 til 380. Det har over en lengre tid vært åpenbart at noe måtte gjøres for å snu utviklingen, men organisasjonen har ikke tatt trendene innover seg og iverksatt effektfulle tiltak. Hele Norsk Orientering, enkelt personer, klubber og kretser ble derfor høsten 2011 invitert til å delta på utforming av ny strategi og måldokument. På Tinget 2012 ble det enstemmig vedtatt en ny strategiplan. Planen fikk navnet Strategi 2020 og har som mål at «1% av Norges befolkning skal være aktive o-løpere i 2020». Med bakgrunn i Strategi 2020 iverksatte styre og administrasjon en første tiltaksplan for Tingperioden. Målet med tiltaksplan var: 1. Forankre målet i hele organisasjonen 2. Kartlegging status i klubbene 3. Finne årsaker til fallet i medlemsmasse 4. Iverksette tiltak Med bakgrunn i dette ble det høsten 2012 iverksatt en omfattende Norgesturne med klubbesøk. Rekrutteringsturneen 2012/13 Mål 1. Forankre målsetting og sikre lokalt eierskap til målet (klubb/krets) 2. Presentere utviklingen og diskutere årsakene til nedgangen 3. Presentere klubbenes egne suksesshistorier og starte planarbeidet for økt satsting på rekruttering i den enkelte klubb. Oppslutning Det ble avholdt 17 kretsvise samlinger med 160 lag og 460 deltakere Resultat Svært godt forankret målsetting i hele organisasjonen Tydelig og entydig bilde av hovedutfordringene Økt rekrutteringsinnsats i mange klubber Idrettsregistreringen 2013 viser en svak oppgang sammenlignet med Endelige tall vil bli presentert på Tinget. Rekrutteringsturneen 2013/14 Mål 1. Utfordre klubbene på hovedutfordringene fra kartlegging/resultat fra turneen 2012/ Bidra med gode rekrutteringsmodeller 3. Etablere at klubbene har tydelige mål og konkrete handlingsplaner for sin aktivitet Oppslutning 148 lag og 501 deltakere Resultat IR 2014 (klar i februar 2015) Veien videre På bakgrunn av tilbakemeldinger og behov fra 35

36 FORBUNDSTINGET 2014 klubbene på samlingene vil det bli utformet et forslag til veien videre, både på kort (2014/2015) og lang sikt. Dette vil bli presentert på Tinget Kompetanse Med bakgrunn i kartleggingen i Strategi 2020 er det en erkjennelse at det kreves økt kompetanse for møte fremtidens utfordringer. Ny og forsterket kompetanse på klubbnivå gir økt sannsynlighet for å gjennomføre riktige og gode tiltak med tanke på økt rekruttering. Forbundet har derfor forsterket arbeidet med kompetansetiltak. Full oversikt over forbundets kompetansetiltak er samlet på Utdanning.aspx Trenerutdanning i Orientering Arbeid med Trenerløypa Idrettsstyret i NIF vedtok i januar 2011 en felles ramme for trenerutdanning i norsk idrett som skal være operativ fra og med 1. januar Norsk Orientering har jobbet med endringer og utvikling av Trenerløypa i hele perioden. Følgende kursplaner og beskrivelser er på plass og er godkjent av Norges idrettsforbund: Trener-1 Orientering (45 timers kurs). Kursplan, kurs og veilederhefte Trener-2 kurs Orientering (60 timers kurs). Kursplan og kurs og veilederhefte Trener-3 kurs Orientering (90 timer kurs). Kursplan Trenerkurs Det er igangsatt og gjennomført følgende trenerkurs i perioden: 6 trener-1 kurs med til sammen 83 deltakere (1 kurs i 2012 og 5 kurs i 2013) 2 trener 2 kurs med til sammen 45 deltakere (1 i 2012 og 1 i 2013) 1 trener 3-kurs med til sammen 11 deltakere. Del 1, høst 2013, del 2 og 3 arrangeres i Instruktørsamling trener-1 Det ble høsten 2012 arrangert et kurs for instruktører til trener-1. Dette kurset hadde 12 deltakere. Blant disse finner vi kursholderne for trener-1 kursene i Trenerseminar Det er gjennomført 2 separate trenerseminarer i samarbeid med Trenerforeningen (TNO). Ett seminar under O-festivalen på Beitostølen 2012 med 53 deltakere og ett dagseminar på Ullevål stadion, 12. januar 2013 med 30 deltakere. Kursoversikt andre fagområder i Orientering Norges Orienteringsforbund har gjennomført andre kurs i følgende emner: (Alle kurs har godkjente kursbeskrivelser og er godkjente for VO-midler og kompetansetilskudd fra NIF) Ocad løypetegning Til sammen gjennomført 6 kurs med 101 deltakere (2 kurs i 2012 og 4 i 2013) Ocad for Pre-o Til sammen gjennomført 1 kurs med 7 deltakere (2013) Turorientering.no Til sammen gjennomført 4 kurs med 62 deltakere (2013). I 2012 ble det avholdt et tur-o seminar med 34 deltakere. Arrangørseminar Tilsammen gjennomført 1 seminar med 34 deltakere i Voksenopplæringsmidler (VO-midler) I perioden er det i hele organisasjonen hentet ut et større beløp i voksenopplæringsmidler. Den største andelen er fra arrangørkurs og tur-o kurs. Forbundet bidrar mot klubbene i registreringsarbeidet, slik at midlene går uavkortet tilbake til klubbarrangørene. I 2012 ble det totalt utbetalt kr i VO-midler. Av dette har o-forbundet sentralt gjennomført 13 kurs, som har gitt en utbetaling på kr I 2013 ble det totalt utbetalt kr i VO-midler. Totalt 211 gjennomførte kurs godkjent for VO-midler. Av dette har o-forbundet sentralt gjennomført 108 kurs og prosesser, av disse utgjør 89 klubbprosesser i forbindelse med rekrutteringsturneen. Total utbetaling kr Utviklingstrappa for Orientering Det er i perioden lagt til nye elementer og gjennomført justeringer i Utviklingstrappa for Orientering. utviklingstrapper/orientering/page325.html 36

37 ÅRSBERETNING Dette innbefatter blant annet tema om bruk av GPS som analyseverktøy, trenerrollen og løpeteknikk i orientering. Det er for sistnevnte emne laget en film med basis treningsøvelser for forbedret løpsteknikk. Utviklingstrappa er en viktig del av Trenerutdanninga og generelt for alle som er interessert i trening og utvikling. Andre prosjekter og samlinger Nordisk ungdomslederleir 2013 (2NULL13) 2NULL13 ble arrangert i tilknytning til VM i Finland den juli. Norges Orienteringsforbund hadde med 8 deltakere i alder år og 2 ledere.(det maksimale antall vi kan stille med). Fokus var lagt på utvikling av ungt lederskap i teori og praksis, nettverksbygging og innsikt i ungdomsarbeidet i de nordiske landene. I tillegg fikk deltakerne et godt innblikk i de ulike delene av VM-arrangementet. Sosial forbrødring er også viktig på en slik leir. Ung:Leder Norges Orienteringsforbund får ha med deltakere på friidrettsforbundets lederutdanning for ungdom mellom år. Et prosjekt som startet opp i Målet med prosjektet er å motivere og engasjere unge til å ta lederoppgaver i idretten, gjerne lokalt i egen klubb, styrke lederskap, gi erfaring i prosjektledelse og bygge gode nettverk. Orienteringsforbundet deltok med 9 ungdommer i og 11 deltakere i Prosjektet består av 4 helgesamlinger, samt gjennomføring av et eget lokalt prosjekt for hver deltaker. Veilederutdanning klubbutvikling Norges Orienteringsforbund deltar med 1 person på NIFs veilederutdanning i klubbutvikling i Utdanningen går over 3 helgesamlinger med praksisarbeid mellom fellessamlingene. Utdanning yngre ledere i idretten Norges Idrettsforbund i samarbeid med Norges Idrettshøgskole arrangerer en lederutdanning for unge mellom år som går over 2 semestre. Orientering har med en deltaker blant de 20 studentene i Sunn jenteidrett Sunn jenteidrett har vært en god bidragsyter for å øke kunnskapen omkring riktig kosthold, ernæring og sunne vaner for både jenter og gutter. Tiltaket markerte 5 års varighet med en større konferanse i mai I 2013 deltok Sunn jenteidrett under Hovedløp/Olandsleir med foredrag for trenere og ledere med tittelen «Utfordringer hos unge knyttet til helhetsbildet hos utøveren». I 2012 og 2013 er det arrangert til sammen 5 Sunn jenteidrettcamper med cirka 70 jenter i års alder fra orientering. (Totalt er det rundt 45 deltakere på hver leir fra ski, skiskyting, friidrett og orientering) Sunn jenteidrett fikk i 2012 på plass to E-læringskurs, «Idrettsernæring» og «Idrett og spiseforstyrrelse». Disse er blant annet obligatoriske på Trener-2 kurset. Forbundet har aktivt brukt prosjektet med tanke på forebyggende tiltak, fagartikler i Veivalg om kosthold og restitusjon, samt bruk av kampanjemateriell. Spesielt viktig har det vært å ha felles retningslinjer på tvers av idrettene som er med i prosjektet, slik at utfordringer knyttet til spiseproblemer og ernæring håndteres på samme måte. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Olympiatoppen. Hovedløpet/O-landsleiren (HL/OLL) HL/OLL er den største og kanskje viktigste møteplassen for ungdom mellom år. Her skapes sterke sosiale bånd, samtidig som det danner grunnlag for nettverksbygging på tvers av krets og klubb. Deltakerne får tilbud om gode tekniske treningsøkter, faglige foredrag og sosiale aktiviteter. Unge trenere engasjeres og kretsene bidrar med ledere under leiren. I 2012 var det ingen klubbarrangør til å arrangere O-landsleiren. O-forbundet sentralt tok ansvar for arrangementet av selve O-landsleiren. Lillehammer OK var arrangør av Hovedløpene i sprint og langdistanse. Innkvartering og O-landsleiren var lagt til Skeikampen, langdistansen gikk fra Austlid fjellstue og sprinten i Lillehammer sentrum. I 2013 stod Sandefjord OK som arrangør av både Hovedløp og O-landsleiren. Alle deltakere og ledere var innkvartert på en og samme skole, noe som 37

38 FORBUNDSTINGET 2014 betegnes som svært vellykket. Deltakerantall 469 deltakere på OLL i 2012 (453 på langdistanse og 455 på sprint) 430 deltakere på OLL i 2013 (425 på langdistanse og 432 på sprint) Det har hvert år er det utført en skriftlig evaluering av arrangementet hvor både utøvere, ledere og trenere har bidratt med tilbakemeldinger, noe som er nyttig for kommende arrangement. Hovedløpsprosjektet 18 kretskontakter (en i hver krets) skal bidra til å motivere utøvere i egen krets til deltakelse på HL/OLL. På veien dit er tanken at de skal tilrettelegge for gode, utviklende og miljøskapende samlinger og aktiviteter i egen krets. Dette nettverket fungerer godt og bidrar til å opprettholde god aktivitet blant ungdommene i kretsene. Forbundet samlet kretskontaktene høsten 2012 til erfaringssamling. Dette er ikke blitt gjennomført i 2013, men jevnlig kontakt via e-post og under OLL har bidratt til god erfaringsutveksling. Alle kretser organiserer samlinger for ungdommene i HL-prosjektet, alt fra 2 7 samlinger. Flere kretser arrangerer jevnlig samlinger gjennom hele året for å skape god sosial kontakt, motivere og stimulere ungdommene. Vi mener at HL-prosjektet bidrar til å opprettholde og øke aktiviteten blant ungdommene i kretsene. Uten HL-prosjektet ville det trolig vært en nedgang i antall aktive ungdom. Camp unge trenere (i tilknytning til O-landsleiren, OLL) Unge mellom år får en opplæring innen trenerog lederrollen i forkant av O-landsleiren (OLL) Deretter praktiserer de som ledere/trenere for en gruppe ungdom under OLL. Det har deltatt mellom trenere hvert år. Treningsrelaterte temakvelder under O-landsleiren Det ble også gjennomført temamøter med treningsrelaterte emner for ledere og trenere under O-landsleiren både i 2012 og 13. OLL er en god møteplass for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring. Det har deltatt rundt 50 ledere og 30 trenere hvert år. Turorientering Turorientering har i perioden vært et viktig satsingsområde. Forbundet har i perioden utført en omfattende utvikling av portalen turorientering.no med tanke på økt brukervennlighet (klubb) og økt brukeropplevelse (turorienterer). Forbundet arbeider aktivt for at klubbene skal forenkle turorienteringen og øke opplevelsen ved å tilby graderte turer (fargekode etter vanskelighetsgrad) etter mal fra merkeprosjektet for turer (ski, fotturer, sykkel,) Det har vært et mål å sikre at flere klubber tilbyr turer til eller inneholder kulturhistorie og/eller kulturminner. Det har i perioden vært fokus på turorientering.no og gradering av turer, slik at deltakerne lettere kan finne sitt nivå. Det har spesielt vært lagt vekt på å legge til rette for det enkleste nivået «Grønne turer». Markedsføring Følgende materiell er laget til bruk for TurOrientering: Fotoserie til bruk for illustrasjoner TurOrienteringsmateriell etc. Plakater i ulike størrelser og utforming i pdf som kan lastes ned gratis fra NOFs hjemmeside. Diplom i pdf som kan lastes ned gratis fra NOFs hjemmeside. Ny TurO-logo KURS Kurs i bruk av nettstedet turorientering.no er arrangert i 2013 Trondheim (21 deltakere) Bergen (13 deltakere) Kristiansand (7 deltakere) Gardermoen (21 deltakere) TurO- og Finn Frem-seminar 2012 Gardermoen (27 deltakere) Turorientering.no Nettstedet kan fritt benyttes av NOFs klubber. Det er utviklet mange nye funksjoner i løpet av perioden og nettstedet inneholder nå: 38

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 31. oktober 2012 Sted: Møterom 4018, Idrettens hus, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Dag Kaas, styremedlem

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 12.02.2014 Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 2015

ÅRSBERETNING 2014 2015 R ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014 2015 Forbundsting, Gardermoen 12. 13. mars 2016 1 FORBUNDSTINGET 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE 4 3. REPRESENTASJON 5

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig?

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? Samarbeid med Norsk Orientering Visjon Orientering en idrett for alle Virksomhetsidé Norsk Orientering skal vokse gjennom gode opplevelser

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Referat rekrutteringsturneen enkle lokal tiltak

Referat rekrutteringsturneen enkle lokal tiltak Referat rekrutteringsturneen enkle lokal tiltak Oppsummering Rekrutteringsturne Årsaker til nedgang i antall aktive Tiltak for å snu utviklingen Strategi for økt rekruttering Det enkle er det beste? REKRUTTERINGSTURNEEN

Detaljer

HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november 1 e-post

HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november 1 e-post Gmail - HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=253e55319e&view=pt&search=inbox&th=13... Side 1 av 2 26.09.2012 Torgeir Strand

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Lagledermøte mandag 25. september på Idrettens hus Ullevål stadion - Presentasjoner AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS

Lagledermøte mandag 25. september på Idrettens hus Ullevål stadion - Presentasjoner AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Lagledermøte mandag 25. september på Idrettens hus Ullevål stadion - Presentasjoner AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Program for lagledermøte Terminlisten 2018 (TEK, TUR) Løpssøknader Trimtex-cup KM-arrangører

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund Dato: Mandag 18. januar 2010 Sted: Ullevål stadion 15.00-19.30 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

Strategi 2020 retning 2016-2018

Strategi 2020 retning 2016-2018 Strategi 2020 retning 2016-2018 Forbundstinget Gardermoen, 12.-13. mars 2016 Anne-Kari Bakkland, visepresident Lasse Arnesen, generalsekretær 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Detaljer

Rekrutteringssamling Telemark o-krets

Rekrutteringssamling Telemark o-krets Rekrutteringssamling Telemark o-krets PROGRAM Hvor står norsk orientering i dag? Våre felles mål Hvordan skal vi nå våre felles mål? Suksesshistorier og gode tips Kurstilbud vinteren/våren 2013 Veien videre

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 29. august 2012 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Bente

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 3-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 10. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy,

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Sak 01/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 1/2016.

Sak 01/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 1/2016. Protokoll Styremøte nr 1-2016 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion Fra styret: Einar Tommelstad Dag Kaas Kaisa Svergja Per Einar Pedersli Fra administrasjonen:

Detaljer

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem.

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem. Dato: 23.juni 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 6 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Per Olav Andersen POA) Gunhild Bredesen (GB) Sondre

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund Norges Orienteringsforbund Norge skal være verdens ledende Orienteringsnasjon Norsk orientering skal i perioden ha markant vekst i antall utøvere i alderen 10-20 år Norsk orientering skal være en attraktiv

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen Saksliste for dagen: 1. Velkommen og litt generelt om ØOK 2. Evaluering av Østfoldsprinten

Detaljer

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016 Dato: 19. mai 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 5 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) president Per Olav Andersen POA) visepresident Gunhild

Detaljer

Uttakskriterier 2016 - Senior

Uttakskriterier 2016 - Senior Uttakskriterier 2016 - Senior Uttakskomité (UK) Senior Leder: Kenneth Buch, Landslagssjef Medlem: Birgitte Husebye, Landslagstrener Medlem: Emil Wingstedt, Landslagstrener Uttaksprosess: 1. UK gjør uttak

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 4-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: mandag 13. oktober 2014, kl. 18:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Sak 107/2016 Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøte nr var tidligere utsendt.

Sak 107/2016 Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøte nr var tidligere utsendt. Dato: 21. desember 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 12 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Per Olav Andersen (POA) Sondre Sande Gullord (SSG)

Detaljer

Hvordan inkludere funksjonshemmede

Hvordan inkludere funksjonshemmede Hvordan inkludere funksjonshemmede Mosjonsaktivitet for alle! Vi har et ansvar å tilby mosjonsaktivitet for alle. Orientering har en unik mulighet siden vi benytter naturen som vårt anlegg. Idretten er

Detaljer

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 7-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: tirsdag 27. januar 2015, kl. 19:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 3-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: mandag 25. august 2014, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Ragna Grande, Kasserer og regnskap

Detaljer

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem. styremedlem (fra sak nr 80)

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem. styremedlem (fra sak nr 80) Dato: 21. september 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 9 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Per Olav Andersen (POA) Gunhild Bredesen (GB)

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5 Styremøte nr. 5-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 14. januar. 2013, kl. 19:00. Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Helge Gisholt, Anlegg / Kart Grete S. B. Hovi, Trening

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 4 2010 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 4 2010 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 4 2010 Norges Orienteringsforbund Dato: Torsdag 13.mai 2010 Sted: Staup, Levanger 10.00-14.00 Til stede: Fra styret Fra adm. Forfall Elin Sjødin Drange, president Bente Landmark,

Detaljer

Uttakskriterier Junior

Uttakskriterier Junior Uttakskriterier 2017 - Junior Uttakskomité (UK) Junior Leder: Eivind Tonna, Talentutvikler Medlem: Kenneth Buch, Landslagssjef Medlem: Jenni Hesselberg Indby, Toppidrettskonsulent Uttaksprosess: 1. UK

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 1

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 1 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 1-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 4. mars. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Grete S. Borge Hovi, Trening Ole-Johan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2013/2014

Uttakskriterier sesongen 2013/2014 Uttakskriterier sesongen 2013/2014 World Cup OL U-26 EM IBU Cup Junior VM Alpencup Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Terminliste 2016 A B C D E G H

Terminliste 2016 A B C D E G H 1 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 lør 5. des. Røsskleivaløpet Oppstartsamling søn 6. des. Oppstartsamling ons 6. jan. tors 7. jan. fre 8. jan. lør 9. jan.

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007 Kretsledermøtet 16. november 2007 Side 1 Page 1 of 10 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 3 Forretningsorden... 4 Sak

Detaljer

STRATEGIGJENNOMFØRING

STRATEGIGJENNOMFØRING STRATEGIGJENNOMFØRING 01.01.2017-31.12.2020 Situasjonsbeskrivelse: Norges Friidrettsforbund har, som følge av manglende hovedsponsor og bortfall av andre viktige sponsorer, begrensede rammer for satsing

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 4 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 4 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 4 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 20. juni 2012 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Bente

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

NRYF 100 år i 2015! Norges Rytterforbund. 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 50 Telefaks: 21 02 96 51 E-post: nryt@rytter.no www.rytter.

NRYF 100 år i 2015! Norges Rytterforbund. 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 50 Telefaks: 21 02 96 51 E-post: nryt@rytter.no www.rytter. NRYF 100 år i 2015! NRYF film http://www.youtube.com/watch?v=iajym 8gcLiM&feature=youtu.be Bursdag 10. desember 2015! Stiftet 10. desember 1915 De første rideklubbene var De norske Officerers Rideklub,

Detaljer

Mjøs-O forløperen til Innlands-O

Mjøs-O forløperen til Innlands-O Mjøs-O forløperen til Innlands-O Sesongen 2004 så Mjøs-O dagens lys; et nytt og spennende prosjekt for ungdom mellom 13 og 20 år i Mjøsregionen. Mjøs-O satset på et utvidet samarbeid mellom klubbene i

Detaljer

2. mars Gate-o-løp Trollelg 3. mars Gate-o-løp Trollelg 4. mars

2. mars Gate-o-løp Trollelg 3. mars Gate-o-løp Trollelg 4. mars Terminliste 2012 Foreløpig forslag 19. okt etter møtet i STOK 18. okt 2011 jon arne klemetsaune rød skrift indikerer usikre oppføringer. Vurderes grundigere Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nasjonalt/Internasjonalt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Os Orienteringsklubb

VIRKSOMHETSPLAN Os Orienteringsklubb VIRKSOMHETSPLAN Os Orienteringsklubb 2015-2019 1. Innledning Virksomhetsplan for Os Orienteringsklubb (Os Ok) ble første gang utarbeidet ved oppstart av klubben i årsskiftet 2014/2015 og godkjent i styret

Detaljer

Uttakskriterier Senior

Uttakskriterier Senior Uttakskriterier 2017 - Senior Uttakskomité (UK) Senior Kenneth Buch, Landslagssjef & Birgitte Husebye, Landslagstrener Uttaksprosess: 1. UK gjør uttak av landslag til de ulike aktivitetene under. 2. Styrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Uttakskriterier Junior

Uttakskriterier Junior Uttakskriterier 2016 - Junior Uttakskomité (UK) Junior Leder: Kenneth Buch, Landslagssjef Medlem: Torben Wendler, Juniorlandslagstrener Medlem: Sverre Waaler Kaas, Juniorlandslagstrener Uttaksprosess:

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Nominasjon til årets trener 2011 Leif Størmer

Nominasjon til årets trener 2011 Leif Størmer Fra Til Fossum IF Styret Trenerforeningen Norsk Orientering (TNO) Dato 16 okt 2011 Nominasjon til årets trener 2011 Leif Størmer Som styreleder i o-gruppa i Fossum IF ønsker jeg herved å nominere Leif

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2016/2017

Uttakskriterier sesongen 2016/2017 Uttakskriterier sesongen 2016/2017 World Cup VM EM IBU Cup VM Junior EM junior Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet til

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget Vest-Agder orienteringskrets 68. ordinære kretsting Tid: Torsdag 12. februar 2015, kl. 19:00 Sted: Presteheia klubbhus, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 10. FEBRUAR 2009 KL 1800 20.55 IDRETTENS HUS, Ekeberg Foto: www.opn.no PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 10. FEBRUAR

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2011/2012

Uttakskriterier sesongen 2011/2012 Uttakskriterier sesongen 2011/2012 World Cup VM U-26 EM IBU Cup Junior VM Winter Olympic games Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell

Detaljer

Informasjonsmøte Scandic, Gardermoen

Informasjonsmøte Scandic, Gardermoen Informasjonsmøte 11.06.2016 Scandic, Gardermoen 10000 Aktivitetstall og medlemstall 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Totale aktivitetstall Totale medlemstall 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Detaljer

Protokoll Norges Orienteringsforbund

Protokoll Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 22. - 23. mars 2014 1 Åpning Forbundspresident Einar Tommelstad åpnet Norges Orienteringsforbunds 36. ting og ønsket alle delegatene

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2009/2010

Uttakskriterier sesongen 2009/2010 Uttakskriterier sesongen 2009/2010 World Cup Olympiske Leker U-26 EM IBU Cup Junior VM Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet

Detaljer

Sak 38/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr

Sak 38/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr Dato: 15. juni 2017 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 5 2017 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Per Olav Andersen (POA) Sondre Sande Gullord (SSG)

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund Lederkurs 1 Norges Svømmeforbund Brita Blenne Lien Prosjektkonsulent Norges Svømmeforbund Mail: brita@medley.no Mobil: 47 38 18 53 Bakgrunn: - 1994-2002 styreleder i Skjetten - 2002 2006 Ansatt daglig

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Rogaland Skiskytterkrets Handlingsplan 2015/2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016

Rogaland Skiskytterkrets Handlingsplan 2015/2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016 ROGALAND SKISKYTTERKRETS - ORGANISASJON KRETSTING Valgkomité Hovedinstruktør KRETSSTYRET Jenteansvarlig Kretsutvikler Leder Nestleder Sekretær Kasserer

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 2-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: torsdag 12. mai. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Forfall: Tron Solberg, Teknisk Grete S. Borge Hovi, Trening Ole-Johan Waaler,

Detaljer

Sak 64/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr

Sak 64/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr Dato: 31. august 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 8 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Gunhild Bredesen (GB) Sondre Sande Gullord (SSG)

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Norges Orienteringsforbund 2014

Norges Orienteringsforbund 2014 Toppidrettsplan Norges Orienteringsforbund 2014 Godkjent på forbundstinget 2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 2. OVERORDNEDE FØRINGER 1 Generelt 1 Hovedmål 1 Strategiske veivalg 2 3. SAMARBEIDE

Detaljer

Nytt fra kartutvalget

Nytt fra kartutvalget Nytt fra kartutvalget Håvard Tveite, NOFs kartutvalg Årets kart Regler for kartarbeid Spillemidler Løypetrykk - erfaringer Kartutskrifter - status Revisjon av kartnormen Årets kart Vinnere 2013: Årets

Detaljer

Ve e~ ~ Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016

Ve e~ ~ Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016 Ve e~ ~ 3 Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016 Styret i NABSF ble valgt på NABSF's ting i 2015 og har bestått av følgende personer: President Visepresident adm. Styremedlem

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Regionlag NSF Historikk NM på Høydalsmo i 2002 det ble her definert et behov for regionale lag Ulike sponsorer har siden den tid tatt hånd om uoffisielle

Detaljer

Sak 1/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr

Sak 1/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr Dato: 31. januar 2017 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 1 2017 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Per Olav Andersen (POA) Sondre Sande Gullord (SSG)

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer