Gardermoen mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gardermoen 22. 23. mars 2014"

Transkript

1 R ÅRSBERETNING Forbundstinget 2014 Årsberetning Gardermoen mars

2 FORBUNDSTINGET 2014 Innholdsfortegnelse 1. NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE 4 3. REPRESENTASJON 5 4. STYRET 6 5. klubbservice TOPPIDRETT MARKED, SPONSOR OG MEDIA VALGKOMITEEN KONTROLLKOMITEEN 53 2

3 ÅRSBERETNING NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE Norges Orienteringsforbund har i tingperioden hatt følgende tillitsvalgte: Forbundsstyret President Visepresident Einar Tommelstad Anne Kari Bakkland Styremedlem med særskilt ansvar for: Breddeidrett og opplæring Bente Landmark Toppidrett Dag Kaas Teknisk sektor Ida Vår Kierulf Dirdal Styremedlem Per Einar Pedersli Varamedlem Anders Tiltnes Varamedlem Anne Urset Tingvalgte organer Kontrollkomité Leder Øivind Holt Nestleder Linda Verde Medlem Anne Marit Færden Varamedlem elin Sjødin Drange Varamedlem gunnar Mosevoll Valgkomité Leder S Nestleder Medlem Varamedlem Varamedlem svein S Jacobsen Magnhild Forseth bernt O Myrvold Halvor Eid Nielsen trude Sundtjønn Fagutvalg underlagt administrasjonen Pre-o-utvalg Leder Ski-o-utvalg Leder Sykkel-o-utvalg Leder Knut Terje Ovesen Jon Herman Ulvensøen Yngve Mobråten Oppnevnte utvalg/arbeidsgrupper Internasjonalt utvalg : Utvalget har bestått av president, visepresident, styremedlem med særskilt ansvar for Toppidrett, samt de som til enhver tid har representert Norges Orienteringsforbund internasjonalt. Leder E Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem einar Tommelstad Dag Kaas Eivind Tonna Astrid Waaler Kaas Håvard Tveite Henning Spjelkavik Unni Strand Karlsen Revisor signare Audit & Advisory AS 3

4 FORBUNDSTINGET faste OG DELTIDSANSATTE Følgende personer har vært ansatt i hele eller deler av tingperioden: Faste stillinger Generalsekretær Bjørnar Valstad Leder klubbservice (90 %) Jeppe Hansson Landslagssjef orientering ( ) Kenneth Buch Arrangementsansvarlig Jan Arild Johnsen Fagkonsulent barn og ungdom, utdanning Lene S. Kinneberg Fagkonsulent turorientering og folkehelse (60 %) Bergljot Bugge Aaserud Fagkonsulent prosjekter (skole og folkehelse (80 %)) Jorunn Sanderud Web og informasjonskonsulent/ kart og VDG Ivar Haugen Sponsor og markedsansvarlig (50 %) Tommie Berkani Fagkonsulent toppidrett (2012 ) (70%) Jenni Hesselberg Indby Faste ansatte som har sluttet i tingperioden Landslagssjef orientering (> ) Petter Thoresen Seniorrådgiver (>2012) Håvard Lillegård Fagkonsulent kart (>2012) (80 %) gunnar Gytri Fagkonsulent toppidrett (9.2010>2012) (70%) Reidunn Hallan Prosjektstillinger engasjement Fagkonsulent Integrering (50%) Lone Brochmann Talentutvikling (50 %) Eivind Tonna Klubbutvikling) (oppdrag 2013) Per Øyvind Kindem Stilling i kretsene Forbundet ivaretar arbeidsgiveransvar. Kretsene ivaretar arbeidsledelse og finansiering. Fagkonsulent i Akershus og Oslo (50 %) D dag Kolberg Fagkonsulent i Buskerud (25 %) B bergljot Bugge Aaserud Aktivitetskonsulent Østfold OK (40 %) Monica Meum Johansen Sluttet Fagkonsulent i Sogn og Fjordane (20 %) G gunnar Gytri Andre prosjektstillinger Rogaland o-krets og Hedmark o-krets har prosjektansatte og trenere knyttet til ungdomsprosjektene Roots (Rogaland OK, Innlands-o og Mjøs-o (Oppland OK og Hedmark OK) Trenere engasjement Se under kapittel 6 Toppidrett Andre stillinger Forbundet har arbeidsgiveransvar for prosjektet Sunn Jenteidrett som er et samarbeidsprosjekt med Norsk Friidrett, Norges Skiskytterforbund, Norges Skiforbund og Norges Orienteringsforbund. Det er to årsverk i prosjektet. 4

5 ÅRSBERETNING REPRESENTASJON Organisasjoner Internasjonale Orienteringsforbund (IOF) IOF Council, Visepresident Astrid Waaler Kaas Foot-o Commission, medlem Unni Strand Karlsen Ski-o Commission, leder Eivind Tonna IT Commission, medlem Henning Spjelkavik Map Commission leder Håvard Tveite Norges Idrettsforbund (NIF) Styringsgruppe Sunn Jenteidrett Bente Landmark Styringsgruppe Sunn Jenteidrett B bjørnar Valstad Valgkomiteen NIF generalsekretærforum B bjørnar Valstad Idrettsbutikken, leder ( >) Jeppe Hansson Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Styret, leder Dag Kaas Valgkomité, medlem (>2013) elin Sjødin Drange Diverse Nordisk Orienteringsråd (NORD) Representant Einar Tommelstad Representant Dag Kaas Styret i Norges Orienteringsforbund representasjon Styret har deltatt på ulike arenaer i følgende organisasjoner: Det internasjonale Orienteringsforbund (IOF) Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Nordisk Orienteringsråd (NORD) Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) I tillegg har styret vært representert på nesten alle hovedarrangementer, nasjonale og internasjonale mesterskap. 5

6 FORBUNDSTINGET STYRET Styrets vurdering av perioden Møter Styremøter 2012: 8 møter, 72 protokollførte saker 2013: 10 møter, 65 protokollførte saker Kretsledermøter 2012: Kretsledermøte 12. oktober 2012, Sarpsborg 2013: Kretsledersamling 19. april 2013, Halden 2013: Kretsledermøte 18. oktober 2013, Gardermoen Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok Strategi 2020 med følgende uttalt hovedmål: 1 % av Norges befolkning er i 2020 medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund. Strategidokumentet forplikter hele Norsk Orientering gjennom å peke på prioriterte handlinger som gir best resultateffekt. Tydelige fokus på hovedmålene. Forbundet har avholdt to landsomfattende rekrutteringsturneer der en har invitert klubber og kretser, for å utfordre dem på betydningen av Strategi 2020 og 1 %-målet. På disse samlingene har klubbene fått muligheten til å utarbeide en handlingsplan for sine tiltak i rekrutteringsarbeidet. Styret mener rekrutteringsturneene har vært riktig tiltak og godt gjennomført, men innser at det er en krevende øvelse å vekke hele organisasjonen til å prioritere rekruttering i praksis. Styret forventer derfor ikke at en allerede etter 2014 har nådd medlemmer slik det er formulert i strategien for tingperioden Tydelige resultatmål og målinger. Forbundet har slått sammen klubbenes mål og handlingsplaner for Strategi 2020 med søknadsprosessen om midler, for å redusere byråkrati i begge ledd og rette klubbenes aktivitet inn mot Strategi Forbundet følger opp idrettsregistreringen nøye slik at innrapporterte medlemstall blir så riktig som mulig. Forbundet har gjennom rekrutteringsturneen samlet konkrete rekrutteringsmodeller som klubber har hatt suksess med og delt disse eksemplene både på rekrutteringsturneen og på forbundets internettsider. Styret mener det må være opp til hver enkelt klubb å velge hvilke tiltak de vil satse på, men er samtidig opptatt av at det oppnås resultater som bidrar til å oppfylle Strategi Forsterke klubbene. Rekrutteringsturneene har i seg selv vært et tiltak for utvikling av klubbene ettersom det har gitt en anledning til å sette opp hvilke prioriteringer de vil gjøre. Forbundet har i perioden også intensivert og oppdatert kurstilbudet til klubber og kretser slik at klubbene har hatt et relevant utdanningstilbud. Styret mener at mange klubber fortsatt har enkle virkemidler de kan ta i bruk for å inkludere flere som medlemmer, enten de er aktive innen turorientering eller aktive på de lokale klubbaktivitetene. Det er generelt en for høy forventingsterskel om deltakelse på mange konkurranser for å bli ansett som skikkelig o-løper. Styret mener videre at klubber og kretser må satse enda sterkere på lokal aktivitet på hverdagskvelder, tilpasset dagens samfunnsutvikling der o-familier og andre i mindre grad enn tidligere drar på o-løp hver helg i sommerhalvåret. Forsterke kommunikasjon og samhandling. Forbundet har i perioden fortsatt dyrket internett som informasjonskanal både internt i Norsk Orientering og utad. Kretsene har egne internettsider under forbundets domene Forbundet har arbeidet for å forenkle søknad- og rapporteringssystemene ved å ved å videreutvikle Eventor og turorientering.no. Forbundet har gjennom den nevnte rekrutteringsturneen også truffet flere klubber ansikt til ansikt enn tidligere. Forbundet har i perioden avholdt en ekstra kretsledersamling som et ledd i oppfølgingsarbeidet med Strategi 2020, samt avholdt åpne informasjonsog diskusjonsmøter med klubbene i forbindelse med NM-uka. Forbundet bruker aktivt sine kontakter overfor aktuelle myndigheter, deriblant gjennom FRIFO der styremedlem Dag Kaas er styreleder. Styret mener det generelt er gjort et godt arbeid innen kommunikasjon og samhandling. Økt synlighet. Forbundet har utgitt pressemeldinger om arrangementer, landslagsaktiviteter og sportslige prestasjoner gjennom hele perioden. Forbundet administrerer felles IT-plattformer. De viktigste er Eventor for alle konkurranser og klubbaktiviteter, med påmelding og resultater, samt turorientering som har fått en egen portal for felles markedsføring og salg. Forbundet har satt inn betydelige ressurser for å få TVsendinger fra VM og World Cup på nasjonal gratiskanal. Forbundet har i perioden fulgt opp arenaprosjektet for hovedarrangementene. Styret mener Norsk Orientering 6

7 ÅRSBERETNING i øyeblikket er meget gode på synlighet internt i vår egen idrett, med velfungerende internettportaler og mange dyktige arrangørmiljøer rundt omkring i Norge. Utenfor egen menighet har vi derimot fortsatt en vei å gå. I lokalpressen er o-idretten delvis godt synlig, takket være utrettelig arbeid fra enkeltpersoner som Erik Borg og de klubbene som selv tar ansvar for å lage stoff. Nasjonalt og internasjonalt har o-idretten for tiden få begivenheter og profiler som er attraktive nok for prioritert sendeflate. Styret mener det er meget viktig fortsatt å støtte det Internasjonale Orienteringsforbundet i arbeidet med TV-produksjoner og styret mener Norges Orienteringsforbund bør bli enda tydeligere i hvilke strategiske prioriteringer det må gjøres internasjonalt. Bygge en sterk økonomi. Forbundet har i perioden administrert arenaprosjektet for hovedarrangementene der arrangørklubbene har gode muligheter til å profilere sine samarbeidspartnere på samme vis som forbundet har profilert sine. Forbundet har i perioden hatt flere meget gode samarbeidspartnere, noe som har skapt grunnlag for høy og stabil aktivitet. Styret mener økonomien generelt håndteres på en god måte. Styret har brukt en del tid på budsjettarbeid for å tilpasse økonomistyringen etter de faktiske inntektene og kostnadene forbundet opplever. Dette er redegjort for i eget avsnitt lenger ned. Kjennetegn i 2020 Strategi 2020 definerer også 5 kjennetegn på Norsk Orientering. 1. Orientering er en attraktiv og synlig idrett 2. Norsk Orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere 3. Norsk Orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede 4. Norsk Orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene 5. Norsk Orientering har en sterk toppidrett som utvikler talent og sikrer Norges posisjon som en verdens ledende orienteringsnasjoner Status for disse punktene anses som redegjort for i resterende kapitler i beretningen. Økonomistyring Forbundets regnskap for 2012 viser et driftsunderskudd på opp mot en million kroner. Hovedårsaken til underskuddet var kostnader i følge med Nordic Tour (World cup) arrangert i Holmenkollen der forbundet tok på seg de uforutsette kostnadene og oppnådde små inntekter, samt høyere kostnader enn budsjettert i forbundets ordinære drift. Samtidig var inntektene fra løpsavgift høyere enn langtidsbudsjettet og pynter i praksis driftsresultatet, noe som ytterligere forsterket behovet for å se på kostnadsbildet i forbundet. For å sikre en trygghet for balanse i budsjett 2013 bestemte styret seg for å kutte ut TV-produksjon fra Nordic Tour (World cup) på Ammerud til tross for den muntlige avtalen mellom Finland, Norge og Sverige om å lage TV-sendinger. Styret reduserte også forbundets økonomiske bidrag til arenaprosjektet for hovedarrangementene slik at dette ble redusert i omfang. Styret ba videre generalsekretær om å gjennomføre mindre kutt i kostnadene i alle avdelinger, følge opp økonomistyringen tettere og balansere budsjettet med et lite, men positivt resultat. I tillegg ønsket styret mer forutsigbare pensjonskostnader og ba generalsekretæren utrede ny pensjonsordning. Forbundets regnskap for 2013 viser et overskudd på omkring en million kroner. Kostnadssiden av regnskapet er i tråd med budsjett, mens inntektssiden har kommet ut høyere på grunn av løpsavgift og mva-kompensasjon. Styret mener det har vært riktig å la være å ta inn merinntektene fra løpsavgiften i den ordinære driften, ettersom det er tinget som har vedtatt avgiftsnivået og dermed også bør få bestemme hva de økte inntektene fremover skal benyttes til. I løpet av 2013 har styret vedtatt å endre pensjonsordning i forbundet fra en ytelsesbasert ordning til en innskuddsbasert ordning for alle ansatte. Dette er iverksatt og gir forbundet forutsigbare pensjonskostnader fra og med Høsten 2013 ble det klart at forbundets hovedsponsor, DNB, ikke ønsket å fortsette samarbeidet. Administrasjonen og styret ble meget overrasket over DNBs beslutning sett i sammenheng med innholdet i samarbeidet der en gjorde nye satsninger senest i Bortfallet av hovedsponsoren medfører store 7

8 FORBUNDSTINGET 2014 konsekvenser for forbundets budsjett for 2014 ettersom det ikke foreligger en erstatter. Styret har derfor vedtatt betydelige kutt i budsjettet for 2014, noe som blant annet har medført redusert landslagsbudsjett og nedbemanning i administrasjonen. Uten realisering av nye markedsinntekter kan det bli nødvendig med ytterligere innsparinger. Styret ønsker å takke generalsekretær Bjørnar Valstad for en ryddig håndtering av nedbemanningsprosessen. Diverse Hedersbevisninger/priser H M Kongens pokal 2012 Mari Fasting, Halden SK og Hans Gunnar Omdal, Kristiansand OK (orientering, mellomdistanse) 2013 Heidi Østlid Bagstevold, Fredrikstad SK og Emil Wingstedt, Halden SK (orientering, sprint) Silvas ærespris 2013 Deles ut på Tinget 2014 Priser Norsk Orientering etablerte i 2006 «Årets Priser». I denne Tingperioden har følgende priser blitt delt ut Årets tur-o-arrangør Nydalens SK Årets arrangement NM-uka, Nydalens SK Årets o-kart OK Øst: Hemnes Pedersmoen Årets trener Frode Balchen, O oddersjaa SSK Årets pre-o-utøver Lars Jakob Waaler, Porsgrunn OL Årets ski-o-løper Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL Årets o-løper Olav Lundanes, Halden SK Årets junior Eskil Kinneberg, R raumar Orientering 2013 Årets tur-o-arrangør Flaggspretten: B bærums Skiklubb, I il Tyrving, Haslum IL, S stabæk IF Årets arrangement NM-uka, Kongsberg OL Årets o-kart Deles ut på Kartmøtet 2014 Årets trener Leif Størmer, Fossum IF Årets o-løper Anne Margrethe Hausken N nordberg,halden SK O-idrettens rekrutteringspris Kongsberg OL Prisene er delt ut på Blodslitet, Kartkomiteen årlige kartmøte, Tinget og Rekrutteringsturneen. 8

9 ÅRSBERETNING

10 FORBUNDSTINGET 2012 Regnskap

11 ÅRSBERETNING

12 FORBUNDSTINGET

13 ÅRSBERETNING

14 FORBUNDSTINGET

15 ÅRSBERETNING

16 FORBUNDSTINGET

17 ÅRSBERETNING

18 FORBUNDSTINGET

19 ÅRSBERETNING

20 FORBUNDSTINGET

21 ÅRSBERETNING

22 FORBUNDSTINGET 2014 Regnskap

23 ÅRSBERETNING

24 FORBUNDSTINGET

25 ÅRSBERETNING

26 FORBUNDSTINGET

27 ÅRSBERETNING

28 FORBUNDSTINGET

29 ÅRSBERETNING

30 FORBUNDSTINGET

31 ÅRSBERETNING

32 FORBUNDSTINGET

33 ÅRSBERETNING Kontrollkomitéens rapport for regnskapsåret 2013 Kontrollkomitéen har gjennomgått NOF`s resultatregnskap og balanse for 2013 i samråd med administrasjonen og vurdert fremlagt revisjonsberetning. Komitéen mener at det fremlagte resultatregnskap som viser et overskudd på NOK , og tilhørende balanse gir et riktig bilde av Norges Orienteringsforbunds økonomiske stilling pr Oslo, Øivind Holt Linda Verde Anne Marit Færden Leder nestleder medlem 33

34 FORBUNDSTINGET klubbservice Lagsstatistikk Akershus og Oslo Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Sum Aktivitetstall Akershus og Oslo Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Sum Innmeldte lag 2012 Laksefjord IL, FOK. Hattfjelldal IL, nok 2013 natthauken, AOOK. Manger IL, HoOK. Jakobsnes IL, FOK Utmeldte lag 2012 trysilgutten IL, HeOK. Vansjø/Svindal IL, ØOK. il Yrjar, STOK 2013 grenland Presisjonsorienteringslag, teok. Dalådal IL, NTOK Aktivitetstallene er hentet fra Idrettsregistreringen. Definisjonen på en aktiv, er at følgende to krav er oppfylt: 1. Vedkommende må ha betalt sin medlemskontingent 2. Vedkommende må ha vært regelmessig aktiv (som leder, trener, utøver, arrangør ol) Navneendring umbi Orientering > NMBUI Orientering, AOOK Sammenslåtte lag 2012 nord-tranøy O-lag slo seg sammen med Vangsvik IL til Vangsvik IL, TrOK 34

35 ÅRSBERETNING Medlemsutvikling Strategi 2020 I 1987 ble det registrert o-løpere i Norge, en historisk toppnotering. Siden har det gått jevnt nedover og i 2011 ble det registret o-løpere. I samme periode har antall klubber falt fra 630 til 380. Det har over en lengre tid vært åpenbart at noe måtte gjøres for å snu utviklingen, men organisasjonen har ikke tatt trendene innover seg og iverksatt effektfulle tiltak. Hele Norsk Orientering, enkelt personer, klubber og kretser ble derfor høsten 2011 invitert til å delta på utforming av ny strategi og måldokument. På Tinget 2012 ble det enstemmig vedtatt en ny strategiplan. Planen fikk navnet Strategi 2020 og har som mål at «1% av Norges befolkning skal være aktive o-løpere i 2020». Med bakgrunn i Strategi 2020 iverksatte styre og administrasjon en første tiltaksplan for Tingperioden. Målet med tiltaksplan var: 1. Forankre målet i hele organisasjonen 2. Kartlegging status i klubbene 3. Finne årsaker til fallet i medlemsmasse 4. Iverksette tiltak Med bakgrunn i dette ble det høsten 2012 iverksatt en omfattende Norgesturne med klubbesøk. Rekrutteringsturneen 2012/13 Mål 1. Forankre målsetting og sikre lokalt eierskap til målet (klubb/krets) 2. Presentere utviklingen og diskutere årsakene til nedgangen 3. Presentere klubbenes egne suksesshistorier og starte planarbeidet for økt satsting på rekruttering i den enkelte klubb. Oppslutning Det ble avholdt 17 kretsvise samlinger med 160 lag og 460 deltakere Resultat Svært godt forankret målsetting i hele organisasjonen Tydelig og entydig bilde av hovedutfordringene Økt rekrutteringsinnsats i mange klubber Idrettsregistreringen 2013 viser en svak oppgang sammenlignet med Endelige tall vil bli presentert på Tinget. Rekrutteringsturneen 2013/14 Mål 1. Utfordre klubbene på hovedutfordringene fra kartlegging/resultat fra turneen 2012/ Bidra med gode rekrutteringsmodeller 3. Etablere at klubbene har tydelige mål og konkrete handlingsplaner for sin aktivitet Oppslutning 148 lag og 501 deltakere Resultat IR 2014 (klar i februar 2015) Veien videre På bakgrunn av tilbakemeldinger og behov fra 35

36 FORBUNDSTINGET 2014 klubbene på samlingene vil det bli utformet et forslag til veien videre, både på kort (2014/2015) og lang sikt. Dette vil bli presentert på Tinget Kompetanse Med bakgrunn i kartleggingen i Strategi 2020 er det en erkjennelse at det kreves økt kompetanse for møte fremtidens utfordringer. Ny og forsterket kompetanse på klubbnivå gir økt sannsynlighet for å gjennomføre riktige og gode tiltak med tanke på økt rekruttering. Forbundet har derfor forsterket arbeidet med kompetansetiltak. Full oversikt over forbundets kompetansetiltak er samlet på Utdanning.aspx Trenerutdanning i Orientering Arbeid med Trenerløypa Idrettsstyret i NIF vedtok i januar 2011 en felles ramme for trenerutdanning i norsk idrett som skal være operativ fra og med 1. januar Norsk Orientering har jobbet med endringer og utvikling av Trenerløypa i hele perioden. Følgende kursplaner og beskrivelser er på plass og er godkjent av Norges idrettsforbund: Trener-1 Orientering (45 timers kurs). Kursplan, kurs og veilederhefte Trener-2 kurs Orientering (60 timers kurs). Kursplan og kurs og veilederhefte Trener-3 kurs Orientering (90 timer kurs). Kursplan Trenerkurs Det er igangsatt og gjennomført følgende trenerkurs i perioden: 6 trener-1 kurs med til sammen 83 deltakere (1 kurs i 2012 og 5 kurs i 2013) 2 trener 2 kurs med til sammen 45 deltakere (1 i 2012 og 1 i 2013) 1 trener 3-kurs med til sammen 11 deltakere. Del 1, høst 2013, del 2 og 3 arrangeres i Instruktørsamling trener-1 Det ble høsten 2012 arrangert et kurs for instruktører til trener-1. Dette kurset hadde 12 deltakere. Blant disse finner vi kursholderne for trener-1 kursene i Trenerseminar Det er gjennomført 2 separate trenerseminarer i samarbeid med Trenerforeningen (TNO). Ett seminar under O-festivalen på Beitostølen 2012 med 53 deltakere og ett dagseminar på Ullevål stadion, 12. januar 2013 med 30 deltakere. Kursoversikt andre fagområder i Orientering Norges Orienteringsforbund har gjennomført andre kurs i følgende emner: (Alle kurs har godkjente kursbeskrivelser og er godkjente for VO-midler og kompetansetilskudd fra NIF) Ocad løypetegning Til sammen gjennomført 6 kurs med 101 deltakere (2 kurs i 2012 og 4 i 2013) Ocad for Pre-o Til sammen gjennomført 1 kurs med 7 deltakere (2013) Turorientering.no Til sammen gjennomført 4 kurs med 62 deltakere (2013). I 2012 ble det avholdt et tur-o seminar med 34 deltakere. Arrangørseminar Tilsammen gjennomført 1 seminar med 34 deltakere i Voksenopplæringsmidler (VO-midler) I perioden er det i hele organisasjonen hentet ut et større beløp i voksenopplæringsmidler. Den største andelen er fra arrangørkurs og tur-o kurs. Forbundet bidrar mot klubbene i registreringsarbeidet, slik at midlene går uavkortet tilbake til klubbarrangørene. I 2012 ble det totalt utbetalt kr i VO-midler. Av dette har o-forbundet sentralt gjennomført 13 kurs, som har gitt en utbetaling på kr I 2013 ble det totalt utbetalt kr i VO-midler. Totalt 211 gjennomførte kurs godkjent for VO-midler. Av dette har o-forbundet sentralt gjennomført 108 kurs og prosesser, av disse utgjør 89 klubbprosesser i forbindelse med rekrutteringsturneen. Total utbetaling kr Utviklingstrappa for Orientering Det er i perioden lagt til nye elementer og gjennomført justeringer i Utviklingstrappa for Orientering. utviklingstrapper/orientering/page325.html 36

37 ÅRSBERETNING Dette innbefatter blant annet tema om bruk av GPS som analyseverktøy, trenerrollen og løpeteknikk i orientering. Det er for sistnevnte emne laget en film med basis treningsøvelser for forbedret løpsteknikk. Utviklingstrappa er en viktig del av Trenerutdanninga og generelt for alle som er interessert i trening og utvikling. Andre prosjekter og samlinger Nordisk ungdomslederleir 2013 (2NULL13) 2NULL13 ble arrangert i tilknytning til VM i Finland den juli. Norges Orienteringsforbund hadde med 8 deltakere i alder år og 2 ledere.(det maksimale antall vi kan stille med). Fokus var lagt på utvikling av ungt lederskap i teori og praksis, nettverksbygging og innsikt i ungdomsarbeidet i de nordiske landene. I tillegg fikk deltakerne et godt innblikk i de ulike delene av VM-arrangementet. Sosial forbrødring er også viktig på en slik leir. Ung:Leder Norges Orienteringsforbund får ha med deltakere på friidrettsforbundets lederutdanning for ungdom mellom år. Et prosjekt som startet opp i Målet med prosjektet er å motivere og engasjere unge til å ta lederoppgaver i idretten, gjerne lokalt i egen klubb, styrke lederskap, gi erfaring i prosjektledelse og bygge gode nettverk. Orienteringsforbundet deltok med 9 ungdommer i og 11 deltakere i Prosjektet består av 4 helgesamlinger, samt gjennomføring av et eget lokalt prosjekt for hver deltaker. Veilederutdanning klubbutvikling Norges Orienteringsforbund deltar med 1 person på NIFs veilederutdanning i klubbutvikling i Utdanningen går over 3 helgesamlinger med praksisarbeid mellom fellessamlingene. Utdanning yngre ledere i idretten Norges Idrettsforbund i samarbeid med Norges Idrettshøgskole arrangerer en lederutdanning for unge mellom år som går over 2 semestre. Orientering har med en deltaker blant de 20 studentene i Sunn jenteidrett Sunn jenteidrett har vært en god bidragsyter for å øke kunnskapen omkring riktig kosthold, ernæring og sunne vaner for både jenter og gutter. Tiltaket markerte 5 års varighet med en større konferanse i mai I 2013 deltok Sunn jenteidrett under Hovedløp/Olandsleir med foredrag for trenere og ledere med tittelen «Utfordringer hos unge knyttet til helhetsbildet hos utøveren». I 2012 og 2013 er det arrangert til sammen 5 Sunn jenteidrettcamper med cirka 70 jenter i års alder fra orientering. (Totalt er det rundt 45 deltakere på hver leir fra ski, skiskyting, friidrett og orientering) Sunn jenteidrett fikk i 2012 på plass to E-læringskurs, «Idrettsernæring» og «Idrett og spiseforstyrrelse». Disse er blant annet obligatoriske på Trener-2 kurset. Forbundet har aktivt brukt prosjektet med tanke på forebyggende tiltak, fagartikler i Veivalg om kosthold og restitusjon, samt bruk av kampanjemateriell. Spesielt viktig har det vært å ha felles retningslinjer på tvers av idrettene som er med i prosjektet, slik at utfordringer knyttet til spiseproblemer og ernæring håndteres på samme måte. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Olympiatoppen. Hovedløpet/O-landsleiren (HL/OLL) HL/OLL er den største og kanskje viktigste møteplassen for ungdom mellom år. Her skapes sterke sosiale bånd, samtidig som det danner grunnlag for nettverksbygging på tvers av krets og klubb. Deltakerne får tilbud om gode tekniske treningsøkter, faglige foredrag og sosiale aktiviteter. Unge trenere engasjeres og kretsene bidrar med ledere under leiren. I 2012 var det ingen klubbarrangør til å arrangere O-landsleiren. O-forbundet sentralt tok ansvar for arrangementet av selve O-landsleiren. Lillehammer OK var arrangør av Hovedløpene i sprint og langdistanse. Innkvartering og O-landsleiren var lagt til Skeikampen, langdistansen gikk fra Austlid fjellstue og sprinten i Lillehammer sentrum. I 2013 stod Sandefjord OK som arrangør av både Hovedløp og O-landsleiren. Alle deltakere og ledere var innkvartert på en og samme skole, noe som 37

38 FORBUNDSTINGET 2014 betegnes som svært vellykket. Deltakerantall 469 deltakere på OLL i 2012 (453 på langdistanse og 455 på sprint) 430 deltakere på OLL i 2013 (425 på langdistanse og 432 på sprint) Det har hvert år er det utført en skriftlig evaluering av arrangementet hvor både utøvere, ledere og trenere har bidratt med tilbakemeldinger, noe som er nyttig for kommende arrangement. Hovedløpsprosjektet 18 kretskontakter (en i hver krets) skal bidra til å motivere utøvere i egen krets til deltakelse på HL/OLL. På veien dit er tanken at de skal tilrettelegge for gode, utviklende og miljøskapende samlinger og aktiviteter i egen krets. Dette nettverket fungerer godt og bidrar til å opprettholde god aktivitet blant ungdommene i kretsene. Forbundet samlet kretskontaktene høsten 2012 til erfaringssamling. Dette er ikke blitt gjennomført i 2013, men jevnlig kontakt via e-post og under OLL har bidratt til god erfaringsutveksling. Alle kretser organiserer samlinger for ungdommene i HL-prosjektet, alt fra 2 7 samlinger. Flere kretser arrangerer jevnlig samlinger gjennom hele året for å skape god sosial kontakt, motivere og stimulere ungdommene. Vi mener at HL-prosjektet bidrar til å opprettholde og øke aktiviteten blant ungdommene i kretsene. Uten HL-prosjektet ville det trolig vært en nedgang i antall aktive ungdom. Camp unge trenere (i tilknytning til O-landsleiren, OLL) Unge mellom år får en opplæring innen trenerog lederrollen i forkant av O-landsleiren (OLL) Deretter praktiserer de som ledere/trenere for en gruppe ungdom under OLL. Det har deltatt mellom trenere hvert år. Treningsrelaterte temakvelder under O-landsleiren Det ble også gjennomført temamøter med treningsrelaterte emner for ledere og trenere under O-landsleiren både i 2012 og 13. OLL er en god møteplass for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring. Det har deltatt rundt 50 ledere og 30 trenere hvert år. Turorientering Turorientering har i perioden vært et viktig satsingsområde. Forbundet har i perioden utført en omfattende utvikling av portalen turorientering.no med tanke på økt brukervennlighet (klubb) og økt brukeropplevelse (turorienterer). Forbundet arbeider aktivt for at klubbene skal forenkle turorienteringen og øke opplevelsen ved å tilby graderte turer (fargekode etter vanskelighetsgrad) etter mal fra merkeprosjektet for turer (ski, fotturer, sykkel,) Det har vært et mål å sikre at flere klubber tilbyr turer til eller inneholder kulturhistorie og/eller kulturminner. Det har i perioden vært fokus på turorientering.no og gradering av turer, slik at deltakerne lettere kan finne sitt nivå. Det har spesielt vært lagt vekt på å legge til rette for det enkleste nivået «Grønne turer». Markedsføring Følgende materiell er laget til bruk for TurOrientering: Fotoserie til bruk for illustrasjoner TurOrienteringsmateriell etc. Plakater i ulike størrelser og utforming i pdf som kan lastes ned gratis fra NOFs hjemmeside. Diplom i pdf som kan lastes ned gratis fra NOFs hjemmeside. Ny TurO-logo KURS Kurs i bruk av nettstedet turorientering.no er arrangert i 2013 Trondheim (21 deltakere) Bergen (13 deltakere) Kristiansand (7 deltakere) Gardermoen (21 deltakere) TurO- og Finn Frem-seminar 2012 Gardermoen (27 deltakere) Turorientering.no Nettstedet kan fritt benyttes av NOFs klubber. Det er utviklet mange nye funksjoner i løpet av perioden og nettstedet inneholder nå: 38

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 20.11.10 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2010 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ INNHOLD SKISTYRETS BERETNING... 5 ØKONOMISK ÅRSBERETNING... 22 INTEGRERINGSUTVALGET... 42 RAPPORT FRA GRENKOMITEENE... 48 ALPINT... 50 FREESTYLE...

Detaljer

Beretning // 2005-2006

Beretning // 2005-2006 Beretning // 2005-2006 Serviceboks 1, Ullevål Stadion Sognsveien 75L, 0840 Oslo Telefon: +47 210 29 000 Fax: +47 210 29 401 www.skiforbundet.no Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2005-2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Årsberetning 2009-2010 Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Sidehenvisninger Ryttertinget 2011 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2009-2010 Sak

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING Stiklestad 13.-15. juni 2014 Tinget 2014 Program Fredag 13. juni 17.30 20.30 Temamøte: - Velkommen - Presentasjon VM 2016 - Idedugnad:

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2009 2011 aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund 2011 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout:

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Kurs- og veilederhefte Trener 1

Kurs- og veilederhefte Trener 1 Orienteringstrening for barn og unge Kurs- og veilederhefte Trener 1 November 2012 Norges Orienteringsforbund - kurs og veilederhefte Trener 1 1 Innledning Trener-1 kurset er utarbeidet med grunnlag i

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Innholdsfortegnelse 1. SESONGEN 2012 2013: HØYDEPUNKTER...3 2. ADMINISTRASJON...5 3. SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER...6 4. STYRETS ARBEID...7 5. ØKONOMI...9

Detaljer