Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund"

Transkript

1 Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund Dato: 31. oktober 2012 Sted: Møterom 4018, Idrettens hus, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Dag Kaas, styremedlem Bente Landmark, styremedlem Per Einar Pedersli, styremedlem Anders Tiltnes, varamedlem (fungerende styremedlem) Fra adm: Bjørnar Valstad, Generalsekretær Forfall: Anne-Kari Bakkland, visepresident Ida Vår Kierulf Dirdal, styremedlem

2 Sak 57/2012 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 8 i Vedtak Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste. Sak 58/2012 Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøte nr 6 og var vedlagt sakspapirene. Vedtak Forbundsstyret besluttet å godkjenne og signere protokoll fra styremøte nr 6 og Sak 59/2012 IOF TV-prosjekt Forbundsstyret har mottatt forespørsel fra IOF president Brian Porteous om å bidra finansielt til IOF TV prosjekt. Einar Tommelstad innledet i saken. Styret ønsker å bidra til at o-idretten lykkes med TV-satsingen da dette betyr mye for å nå målene om økt synlighet. For å lykkes mener styret det er avgjørende at IOF prioriterer de kritiske suksessfaktorene og gjør flere grep enn det som er skissert i dokumentet IOF Television project. Styret ber presidenten kommunisere dette til IOF og foreslå hvordan NOF bør støtte IOF i det videre arbeidet på førstkommende styremøte. Sak 60/2012 Terminliste for NM og Norgescup I sak 17/2012 besluttet forbundsstyret å gjøre en gjennomgang av terminlisten med tanke på norgesmesterskap og norgescup. Styret besluttet å be styremedlem Per Einar Pedersli arbeide frem et forslag som konkretiserer fremtidig NM og Norgescup i grenen orientering. Styret forutsatte at det ble dannet en arbeidsgruppe der administrasjonen, krets- og klubbnivå blir representert. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: - Konkretisere mål, virkemidler og innhold i Norgescup for senior og junior, samt utarbeide retningslinjer for innhold i Norgescupen. - Konkretisere tidspunkt for de ulike NM distansene, startordninger og eventuelle krav til deltakelse fra landslagsutøvere. - Konkretisere søknads- og tildelingsprosess for NM og Norgescup. - Vurdere innføring av kriterier for opprettholdelse og innføring av nye NM-øvelser. Styremedlem Per Einar Pedersli la frem arbeidsgruppens konklusjoner før det ble åpnet for diskusjon i styret. Forbundsstyret ble enige om å konkludere med følgende. Styret mener at Norgescupen skal kåre den beste utøveren i Norge gjennom sesongen i de samme øvelsene som inngår i World Cup. Det bør være 8-10 helger i løpet av sesongen der konkurranser inngår i Norgescupen. Dette gir tilstrekkelig mange konkurranser og gjenkjennelse av Norgescupen som salgsprodukt. 2

3 Konkurransene i Norgescupen bør i hovedsak legges til de større, tradisjonelle arrangementene som kan danne en god ramme. NM distanser/øvelser skal inngå i Norgescupen NM-øvelser skal i utgangspunktet ha samme startordning som tilsvarende VM øvelse. Styret mener at Norge i utgangspunktet bør ha NM-øvelser tilsvarende øvelsene som inngår i det internasjonale mesterskapsprogrammet. Styret vil derfor legge til rette for at nye øvelser blir introdusert i den norske terminlisten og fremme endringsforslag av NM-øvelser for forbundstinget avhengig av om øvelsene sportslig forsvarer utdeling av NM-medaljer. Styret mener terminlisten bør ha maksimalt 2 mesterskapshelger (NM-uka på høsten og en helg med NM sprint på våren). I tillegg til dette kommer det en helg med NM stafett junior der det er naturlig å kombinere med sesongavslutning/o-idol for de eldste ungdomsklassene. Styret ber styremedlemmene Dag Kaas og Per Einar Pedersli sørge for oppdatering av retningslinjene for Norgescupen i samarbeid med administrasjonen. Sak 61/2012 JWOC i Rauland Norge er tildelt Jr WOC 2015 med teknisk arrangør Porsgrunn o-lag og IL Dyre Vaa. Forbundsstyret ble fremlagt dokumenter som viser rammene for arrangementet og intensjonene som lå til grunn for å søke arrangementet til Norge. Forbundsstyret diskuterte forbundsstyrets organisatorisk tilknytning til JWOC og hvordan intensjonen om et ungdomslederprosjekt skal følges opp. Vedtak 1. Administrasjonen pålegges å utarbeide et forslag til hvordan forbundsstyret kan være organisatorisk tilknytet arrangementet. 2. Administrasjonen pålegges å utarbeide forslag til et lederprosjekt med tanke på intensjonene som lå til grunn for å søke JWOC til Norge. Sak 62/2012 Internasjonale arrangement i Norge I henhold til forbundets langtidsplan for internasjonale arrangement skal Norge vurdere å søke EOC (Europamesterskap) i Halden SK har signalisert interesse for arrangementet og det er avhold møter mellom representanter for Halden SK og forbundet. Forbundsstyret ble gitt en skriftlig orientering fra Halden SK. Søknadsfrist er

4 Forbundsstyret pålegger administrasjon og president Einar Tommelstad å ta initiativ til et møte med SOFT og WOC 2016 for å avklare muligheter og for å gi grunnlag for eventuell søknad innen søknadsfristen. Sak 63/2012 NORD møte 2013 Forbundsstyret diskuterte aktuelle saker til NORD møtet i januar og hvem som eventuelt skal representere forbundsstyret. På NORD deltar President Einar Tommelstad og Generalsekretær Bjørnar Valstad. I faggruppene er det av forbundsstyrets oppfatning at det i år få aktuelle saker som er aktuelle å ta til nordisk nivå. Forbundsstyret ber derfor administrasjonen vurdere i hvilken grad det er aktuelt å sende andre representanter. Sak 64/2012 Orienteringssaker Det ble gitt orientering om følgende saker 1. Orienteringer fra styremedlemmer På grunn av tid ble det ikke gitt spesielle orienteringer. 2. Rekrutteringsturneen GS informerte om status vedrørende Rekrutteringsturneen. 3. Supporttjeneste turorientering.no Styret mottok utkast til supportavtale for GS informerte om avtalen. 4. Uttak landslagsgrupper 2013 Dag informerte om uttak av landslag og prioriteringene som er gjort. 5. Helseapparat GS informerer om status i helseapparat for landslagene. 6. Høringssvar fra NOF til idrettsstyret vedrørende idrettsmelding Styret ble orientert om høringssvar til idrettsstyret vedrørende idrettsmeldingen. 7. Status mediaplan 2013 pr oktober Styret ble orientert om medieplan utarbeidet av administrasjonen. 8. Andre orienteringer fra administrasjonen Løpende oppgaver innenfor administrasjonen i oktober: Skolesprint/DNB-sprint/DNB-Ochallenge. - Planlegging og konseptutvikling - Rapportering DNB-sprinten 2012 og utvelgelse av gode arrangører. (Gavekort på 5.000kr i Idrettsbutikken til ca 15. Årets arrangør får kr) 4

5 Kartlegger modeller med Veiledning på samarbeid klubb skole. Erfaringer fra tre klubber som hadde store skoleprosjekt med ekstra midler fra NIF, skal brukes til dette. Idrettsglede i skolen. - Markedsføring for å få skoler til å ville ha kurs for lærere - Forbedret brukervennlighet og innhold i Aktivitetsbanken.no - Nye læreplaner. Vår opplæringsmodell må ajourføres i forhold til noe endring i kompetansemål. Naturmesteren Administrasjonen skal samle erfaringene fra utprøvingene for å finne mer ut om hvem det passer for og hvordan innholdet treffer før det besluttes om og hvordan tiltaket eventuelt skal videreføres. Finn Frem dagen 2012 Administrasjonen er i gang med å gå igjennom rapporter fra årets 65 arrangement og fordele tilskudd. Innspillene og erfaringene fra arrangementene skal legges på nett og tas med i utviklingsplanene for FINN FRAM-dagen Aktiv med kart Prosjektet Aktive med kart i Drammen ble avsluttet i sommer. Tiltaket skal videreføres og implementeres i tur-orienteringen. Prosjektet avsluttes som et selvstendig prosjekt. Prosjektet var finansiert av FRIFO. Trenerløypa Trener 1 utdanningen er innrettet for trening av barn og unge 8-14 år. Følgende aktiviteter pågår: - Kurskorps: 12 instruktører deltok på instruktørsamling oktober. Disse er kllare for oppdrag. - Det arbeides med å få på plass en kurskalender. Kontakt/samordning med kretsene med mål om å få i gang seks T1 kurs i første kvartal Trener 2 Trener 2 utdanningen er innrettet for trening av ungdom og junior. Avslutter snarlig pilotkurs med 30 deltakere. Nytt trener-2 kurs i samarbeid med friidrett, siste helg januar 2013 i Trondheim. Trener 3 Trener 3 utdanningen har et utviklings- og prestasjonsfokus med viktigste målgruppe junior og senior utøvere. Utkast til trener 3 utdanningen er klar før 20. november. Mål er å ferdigstille kurset mai 2013 og gjennomføre kurs høsten Utviklingstrappa Det er planer for videreutvikling og eventuelt justeringer i Utviklingstrappa i samarbeid med Olympiatoppen. 5

6 Rapportering og utbetalinger post 3 barne- og ungdomsmidlene - En drøy million i tilskudd skal deles ut til kretser og lag. (drøyt 100 klubber har fått tilsagn). - Administrasjonen skal rapportere til NIF for 3,4 millionene i post 3 tilskudd. - Administrasjonen utarbeider tilskuddsmodell for post 3 for HL/OLL prosjektet 2013 Møte med kretskontaktene 12. oktober. Evaluering Ungdomslederprosjektet 20NULL13 Nordisk ungdomslederleir i Finland under VM. Lone Brochmann og Eskil Gullord er ledere. Norge ønsker å rekruttere 8 ungdom i alderen Deltagerne skal rekrutteres til en ungdomskomitè i forbundet. Program fastsettes på NORD-møtet i januar. Turorientering, rapportering Klubbene rapporterer til administrasjonen med rapporteringsfrist 1. november. - Antall solgte tur-o-konvolutter - Økonomiske midler for tur-o-aktiviteter: Foto-o Tur-o i nærmiljøet Kulturminneposter - Det kom inn 85 søknader om tur-o tilskudd. Rapportene viser at det gjøres mye bra arbeid ute i klubbene innen tur-o. Kurs i turorientering.no Det planlegges kurs for klubbene i etterkant av rekrutteringsturneen. Det blir kurs følgende steder: Trondheim Bergen Kristiansand og Gardermoen i februar/mars. Toppidrett og talentutvikling Viktige oppgaver i administrasjonen i oktober november - Budsjett - Ansettelse av Jr landslagstrener og trenerapparat - Lagprosesser for landslagene - Sikre medisinsk støtteapparat - Planlegging av sesongen Skaffe oversikt over alle aktiviteter lagene skal ut på i løpet av sesongen lage gode rutiner for organisering av landslagsaktivitetene - Organisere utstyrsbestilling: ski og tøy(ski-o) - Organisere reiser til EM, JWOC og WOC. (ski-o) - Planlegge og markedsføre Camp Norway Planlegge O-Idol 2013 Arrangement Viktige oppgaver i administrasjonen i oktober november - Budsjett - Alle arrangement for 2015 er nå på plass bortsett fra NM-ultralang 6

7 - Arrangørbesøk og befaringer hos 15 kommende arrangører siste fire uker - Evaluering av arrangement og arrangementsarbeid Planlegge Storskjermprosjektet Oppdatere og forbedre forbundets Arrangørmanual - Arrangøravtaler 2013 er i arbeid Referent: fredag, 25. januar 2013, Bjørnar Valstad Einar Tommelstad Anne-Kari Bakkland Bente Landmark President visepresident styremedlem Ida Vår Kierulf Dirdal Styremedlem Per Einar Pedersli Styremedlem 7

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Gardermoen 22. 23. mars 2014

Gardermoen 22. 23. mars 2014 R ÅRSBERETNING 2012-2013 Forbundstinget 2014 Årsberetning 2012 2013 Gardermoen 22. 23. mars 2014 1 FORBUNDSTINGET 2014 Innholdsfortegnelse 1. NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 6, 2014 2016 13. februar 2015 Sted: Scandic Holmenkollen Park Oslo, 16. februar 2015

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra seksjonsansvarlig Utvalgene under klubbstøtte avgir egen rapport. Satsing og tilrettelegging for roing for funksjonshemmede, har det siste året vært konsentrert

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 5, 2006 08 25-26. april 2007 Sted: Rica Gardermoen Hotell Oslo, 30. april. 2007 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 2, 2008 2010 26. september 2008 Quality Airport Airport Hotell Gardermoen Oslo, 26. September 2008 R.R.

Detaljer