Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund"

Transkript

1 Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund Dato: Mandag 18. januar 2010 Sted: Ullevål stadion Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident Magnhild Forseth, styremedlem Bernt O. Myrvold, styremedlem Tore Sagvolden, styremedlem May Helene Christoffersen, styremedlem Bente Landmark, Varamedlem Bjørnar Valstad, Generalsekretær Bergjott Aaserud, ansattes observatør Tone Vollen (student) Forfall Bernt Bjørnsgaard, Varamedlem

2 Sak 1/1 Godkjenning av saksliste/innkalling Presidenten gjennomgikk sakslisten. Det var ingen kommentarer å godkjenne innkallingen og sakslisten Sak 2/2010 Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøte nr 9 var oppe til godkjenning å godkjenne protokoll fra styremøte nr 9. Protokollen ble signert. Sak 3/2010 Orienteringer og saker fra komiteene Medlemskap Administrasjonen har protokollert følgende: Innmeldinger til Norges Orienteringsforbund: Kviting IF, Nordland Stokmarknes OL, Nordland Utmeldinger fra Norges Orienteringsforbund: Lavik IL, Sogn og Fjordane Isfjorden IL, Møre og Romsdal Bjerkreim IL, Rogaland Fyresdal IL, Telemark Navneendringer: Øyestad IF, Aust-Agder skifter navn til Øyestad IF Allianse Fra komiteene: Komitélederne orienterte om aktuelle saker. Følgende saker ble tatt til vedtak og protokollert: TIK: Det ble tatt en prinsipiell beslutning i tilknytning til utøvere som ønsker å stå utenfor landslag og deres markedsrettigheter i forhold til landslagsrelaterte oppgaver: Styret besluttet følgende: Markedsrettigheter på landslagsdrakt (personlig avtaler) kan bare gis til utøvere som er tilknyttet forbundets landslag. TEK: TEK ble på KLM november 2010 delegert fire saker. Sakene ble behandlet og protokollert i TEK møte 1/2010. To av sakene ble tatt til styrevedtak. Styret besluttet følgende: Vedrørende konkurransereglenes 7.2: Kartmålestokk: Det kan brukes ren forstørrelse til 1:7500 for H/D50- og H/D-12 og til 1:5000 for H/D70-. Dette skal være rene forstørrelser av 1:15000 eller 1:10000 kart og kartene skal ikke synfares med tanke på en større målestokk. Norsk Orientering Side 2 av 6

3 Vedrørende konkurransereglenes 7.7: Tillatte hjelpemidler i o-løp NY 13:3.4:Bruk av framkomstmiddel er forbudt Ny :Aktiv bruk av elektroniske navigasjons hjelpemidler, som høydemåler, avstandsmåler, retningsholder og geografisk posisjoneringssystem er forbudt. Nord 2010 Styret diskuterte aktuelle saker til NORD 2010 som arrangeres i Oslo 28. januar VM 2010 og salg av TV rettigheter Felles forskrifter tilnyttet gps/storskjerm NORT 2010 Fremtiden til nordisk mesterskap Aktuelle saker til IOF Kongressen Adventure Sports - Internasjonalt løpsprogram - Valg av president IOF - Bør det arbeides for å få valgkomite i IOF? - Innføre maks. som IOF Counsil medlem? - Hvordan bruke IOF Counsil medlemmer bedre? å ta de enkelte vedtak til protokoll Sak 5/2010 Regnskap 2009 Regnskap 2009 med noter ble lagt frem for styret. Regnskapet viser et overskudd på kroner ,- Styret var godt fornøyd med resultatet. Det ble diskutert i hvilken grad det skal gjøres avsettinger med tanke på de utfordringer som er knyttet til VM 2010 og finansiering av TV produksjonen. å godkjenne regnskap for 2009 å be administrasjonen i samarbeid med regnskapsfører/revisor se på hvordan det best kan øremerkes/avsettes midler i forhold til usikkerheten knyttet til TV produksjonen for VM Styret øremerker/avsetter 500 til TV produksjon og tar de øvrige 148 til egenkapitalen. Sak 6/2010 Budsjett Styret gikk igjennom administrasjonens forslag til budsjett 2010 og langtidsbudsjett. Det er av administrasjonen tidligere redegjort for de utfordringer som er knyttet til budsjettet og styret diskuterte budsjettets hovedposter og spesielle prosjekter. Norsk Orientering Side 3 av 6

4 Det ble diskutert hvorvidt MTB-O skal ha egne budsjettposter fra og med 2010 dersom dette blir tatt opp som egen gren på forbundstinget. Styret besluttet at MTB- O må bygge grunnlag (klubbstruktur, treningsmiljø, terminlister) før det avsettes budsjetter til ytterligere aktivitet. Styret mener det først må vises aktivitet før det skal vurderes å innføre mesterskap eller landslagsrepresentasjon. Eventuell representasjon skal i 2010 være selvfinansierende. å be administrasjonen ferdigstille budsjett Administrasjonen skal bringe budsjettet i balanse innenfor de rammer (TIK, TEK, BOK, ADM.) som ble presentert på styremøtet. Budsjett balanseres om nødvendig med avsetting/øremerking av 500 fra 2009 resultatet for å sikre TV-produksjonen på VM 2010/NORT. Kortstokkfondet (290 ) kan vurderes tatt inn ved et senere styrevedtak. å be administrasjonen sette av 20 til grunnlagsarbeid for MTB-O for 2010 sesongen. å be administrasjonen ferdigstille rammebudsjett Sak 7/2010 Forbundstinget 2010 Styret gikk gjennom alle aktuelle saker til forbundstinget. Styrets innstilling er gjengitt i sakspapirene til forbundstinget. Etter gjennomgang ble følgende saker besluttet tatt til forbundstinget: Mål og handlingsplan for Rammebudsjett for Forslag til endringer i NM-programmet Organisering av Norsk Orientering Forslag 1. Endring i styrestruktur Forslag 2. Avvikling av Doms- og Appellutvalg Forslag 3: Endringer av kretsenes organisering Forslag 4: Endring av lovnorm for o-kretsene Forslag 5: Fjerning av noen av dagens oppgaver fra o-kretsene Direkte klubbrepresentasjon Forslag fra Østfold O-krets Innføring av MTB-O som gren i Norsk Orientering NOFs merke og andre merker Nasjonale og lokale o-løp Kontingenter og avgifter Omlegging av Hovedløp og O-landsleir Valg av revisor Valg Styret besluttet å ta følgende saker til forbundstinget og be administrasjonen sammen med komitélederne fullføre saksdokumentasjonen og utføre redaksjonelle endringer i henhold til vedtak. Norsk Orientering Side 4 av 6

5 Sak 8/2010 Forslag til ny organisering av administrasjonen GS presenterte forslag til endringer i administrasjonen. Det ble gjort noen presiseringer knyttet til ansattes medbestemmelse og rettigheter. Styret støtter forslaget til endringer. å be GS starte en prosess med tanke på å innføre de foreslåtte endringene i løpet av Sak 9/2010 Ny GS orienterte kort om status vedrørende arbeidet med ny De tidligere varslede utfordringene knyttet til Sportadmin og arrangemensmodul (terminliste og påmeldingssystem) er ikke ennå avklar etter iherdige forsøk fra administrasjonen. Administrasjonen er lovt en tilbakemelding etter møte i NIF IT den 27. januar. Status er pr i dag følgende: Arbeidet med har blitt videreført i henhold til prosjektplan. Nettsidene er til koding og er i henhold til tidsplan. Beslutninger angående løsninger og terminliste og påmelding tas når svar blir gitt fra NIF IT. Om det viser seg at våre krav ikke kan bli innfridd, opprettes en midlertidig løsning for sesongen 2010 basert på åpen kode. Utvidet samarbeid med Sportmedia i forbindelse med ny I forbindelse med lansering av ny nettside og de foreslåtte endringer i administrasjonen (sak 8/2010), med ansettelse av informasjonsmedarbeider, er det blitt avhold samtaler mellom Sportmedia og forbundet. Det er blitt sett på muligheter for et utvidet samarbeid med Sportmedia knyttet til å ha felles redaktør for og bladet Veivalg. GS ba om fullmakt til å vurdere en slik løsning. å be administrasjonen fortsette prosessen med nye nettsider å be administrasjonen fortsette samtalene med NIF IT om Sportadmins arrangementsmodul med det mål å få denne tilpasset orienterings behov. Om dette arbeidet ikke fører frem skal forslag til andre løsninger legges frem for styret for vedtak. å be administrasjonen gå i dialog med Sportmedia vedrørende et utvidet samarbeid knyttet til nye nettsider. GS gis fullmakt til å gjøre nødvendige vurderinger av samarbeidsløsninger. Eventuell ansettelse eller engasjement (sak 8/2010) av informasjonsansvarlig skal skje innenfor vedtatt budsjett. Sak 10/2010 Startintervall VM langdistanse Det har kommet opp en diskusjon angående startintervall i VM langdistanse i Trondheim. Diskusjonen vedrører startintervall knyttet til prinsippet om fair-play. Styret er av den oppfatning at de ikke ønsker å gå inn i en detaljdiskusjon vedrørende 2 eller 3 minutters startintervall. Styret er av den oppfatning til at kjernen Norsk Orientering Side 5 av 6

6 til problemet ikke løses ved å gå fra 2 til 3 minutters startintervall og at dette må løses med andre virkemidler. å be styret i VM 2010 fatte beslutning vedrørende startintervall på VM langdistanse. Sak 11/2010 Sponsoravtale Norske Vandrehjem Styret ble forelagt et forslag til samarbeidsavtale med Norske Vandrehjem. Styret hadde ingen kommentarer til avtalen utover at de synes dette var positivt. å be administrasjonen ferdigstille avtalen. Sak 12/2010 Møteplan 2010 Styret ble forelagt et forslag til møteplan for Styret var av den oppfatning at dette må vente til etter forbundstinget da dette styret ikke kan legge føringer for neste styre. Styret vil derfor sette opp et styremøte i etterkant av forbundstinget den 28. februar hvor endelig plan blir vedtatt. å utsette saken Sak 13/2010 Representasjonsplan Styret ble forelagt et forslag til representasjonsplan for Styret var av den oppfatning at dette må vente til etter forbundstinget da det ikke er klart hvem som skal representere styret på ulike mesterskap. å utsette saken Referent: , Bjørnar Valstad Elin Sjødin Drange Svein Jacobsen Bernt O. Myrvold President visepresident styremedlem Magnhild Forseth May Christoffersen Tore Sagvolden Styremedlem Styremedlem Styremedlem Norsk Orientering Side 6 av 6

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 29. august 2012 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Bente

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund

Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund Protokoll Bergen 14. november Innhold Sak 1 Åpning...3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter...3 Sak 3 Forretningsorden...4 Sak 4 Valg av funksjonærer...4

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 12.02.2014 Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 31. oktober 2012 Sted: Møterom 4018, Idrettens hus, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Dag Kaas, styremedlem

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 5, 2006 08 25-26. april 2007 Sted: Rica Gardermoen Hotell Oslo, 30. april. 2007 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 Fra NOFs 60 års jubileum Johan Chr. Schøneyder (Foto Harald Andresen kopiering forbudt) Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 1 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 1, 2008 2010 18. august 2008 Gardermoen Airport Hotell Oslo, 21. august 2008 R.R. PROTOKOLL Til stede:,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.08 kl. 09.00 18.00, Ullevål stadion Lørdag 26.01.08 kl. 09.30 11.00, Rica Helsfyr hotell Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad

Detaljer

Gardermoen 22. 23. mars 2014

Gardermoen 22. 23. mars 2014 R ÅRSBERETNING 2012-2013 Forbundstinget 2014 Årsberetning 2012 2013 Gardermoen 22. 23. mars 2014 1 FORBUNDSTINGET 2014 Innholdsfortegnelse 1. NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer

Protokoll fra 19.11.09

Protokoll fra 19.11.09 Protokoll fra 19.11.09 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD (OAS) sak 65/09 - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 19.11.2009 Tilstede. Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Vegard J. Jæger, Annette Tandberg,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer