Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos"

Transkript

1 Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport

2 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje rettet mot å synliggjøre og styrke svømming som mosjonsaktivitet. Norges Svømmeforbund ønsker å være en del av norsk idretts ambisjon om å bidra til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen. Dette er en kampanje hvor alle kan delta! Hensikten ved mosjonskampanjen er å skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet. Dermed ønsker vi å få flest mulig voksne til å svømme meter i kampanjeperioden, og flest mulig barn (under 14år) til å svømme meter. Svøm langt kampanjen er et viktig ledd i Norges Svømmeforbunds strategi for å synliggjøre svømming i samfunnet, spesielt med fokus på folkehelse. Kampanjen har blitt en av NSFs tradisjonsrike varemerker. Tilbakemeldingene fra svømmehallene er basert på årlig rapportering og evaluering. Norges Svømmeforbund er Norges fjerde største særforbund i norsk idrett med over 270 klubber og mer enn medlemskap. 2.0 Om kampanjen Svøm langt kampanjen er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje som har foregått hvert år, i perioden 1. januar 31. mars, siden Kampanjen skifter navn hvert år avhengig av hvilket reisemål hovedpremien har. I år het kampanjen Svøm langt - Rhodos. Tidligere har vi svømt til bl.a Sicilia, Svalbard, Island, Madeira, Jersey, Rhodos og Irland. Hovedpremien er sponset av NSFs samarbeidspartner Apollo reiser. For å delta i kampanjen besøker man nærmeste svømmehall og finner et registreringskort. På registreringskortet påfører man antall svømte meter for hver gang man er i svømmehallen og svømmer. Den enkelte bestemmer selv når, hvor ofte og hvor langt han/hun vil svømme. Man kan også registrere sine svømte meter på internett på. Det er gratis for deltakeren å delta (i motsetning til mange andre helsekampanjer) slik at flest mulig skal kunne delta. Alle over 14. år som svømmer meter eller mer ble i år med i trekningen av en reise for to personer til Rhodos. Barn 13 år og yngre trenger kun å svømme meter. Hovedpremien for barna var i år et ukesopphold for hele familien på Rhodos premien for voksne er et gavekort på weekend-opphold for to personer, sponset av Thon Hotels. Ungdom kan også vinne hotell-opphold, samt at det trekkes ut vinnere av t-skjorter. 3.0 Gjennomføring av kampanjen Det er gratis for svømmehallene å være arrangør av kampanjen. Alt av materiell utvikles, produseres og sendes ut av NSF. Dette gjør at det blir lite administrasjon for svømmehallene. For svømmehallene er det om å gjøre å få mest mulig deltakere på kampanjen i sin svømmehall. NSF har en person i administrasjonen som drifter kampanjen tilsvarende en 30 % stilling. I stillingen inngår det å fronte svømming som mosjonsaktivitet, samt utvikle arbeide med utviklingsprosjekter innen svømming og folkehelse.

3 En økende andel av kommunikasjonen med svømmehallene går via e-post ved å bruke et nyhetsbrev. Dette for å effektivisere kommunikasjonen, samt redusere kostnader ved post og bruk av papir og printing. Websiden er et sentralt verktøy for å gjøre tilgjengelig informasjon og tips for å kunne utvikling sin svømming for mosjonister og aktive treningsentusiaster. NSF ønsker også å bruke websiden til å styrke en kultur hvor det i større grad enn i dag legges til rette for mosjonssvømming i bade og svømmeanlegg. 4.0 Arrangører av kampanjen Det var 259 registrerte svømmehaller med på kampanjen fordelt fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord. Dette er igjen rekord i antall deltakende svømmehaller. 4.1 Totalt antall svømmehaller med på kampanjen Nesten alle aktive svømmehaller i Norge er med på kampanjen. Det er imponerende! Geografisk Tab. 1 Fylkesvis oversikt Kampanjen er representert i alle 19 fylker (inkl Svalbard) Fylke Svømme-haller Antall deltagere Barn Ungdom Voksne Akershus Aust-agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal 484 Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane 420

4 Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Annet *Merk at mange deltakere ikke har oppgitt alder. Disse er sortert under «Voksen», da de flest barn og unge krysser av for hvilke kategori de er en del av. 4.3 Størrelse på hallene Antallet svømmehaller på de ulike kategoriene fordelt på årlige besøk. Kategori A årlige besøk: 187 svømmehaller Kategori B årlige besøk: 48 svømmehaller Kategori C Over årlige besøk: 25 svømmehaller 4.4 Lokale samarbeidspartnere 25% av svømmehallene har samarbeidspartnere innen helse og mosjon. Noen samarbeidspartnere som nevnes; Folkehelsekordinator eller lignende stillinger i kommunen Fysak Frisklivssentraler Aktiv på dagtid Bedrifter Bedrifthelsetjenesten Fysioterapeuter Treningssenter (actic etc) Diverse foreninger; LHL, revmatikerforeningen Diverse institusjoner Organisasjoner og lokale lag for pensjonister Svømmeklubben (også masters, studentgrupper) Grupper for funksjonshemmede Klubber og Idrettslag innen andre idretter Helsedirektoratets kampanje «Dine 30» 5.0 Deltakere Totalt personer deltok på kampanjen i Deltakerantallet er en liten økning fra Kampanjens utvikling i antall deltakere År Deltagere Ant. Svømt m Barn u/13 år Barn svømt 2500 m Ant. arrangører

5 Tab. 2 Utvikling antall deltagere, antall som har svømt m, barn svømt m og antall arrangører i perioden Barn Totalt 5203 barn deltok i kampanjen, av disse gjennomførte 3150 barn 2500 meter (1500 for funksjonshemmede). Dette tilsier at ca 60 % klarte kravet. Antallet svømmehaller med barn er stabilt. 90% av svømmehallene har deltakende barn, men det bare er 44 svømmehaller med 30 eller flere barn med på kampanjen. 86 svømmehaller (30%) har 5 eller færre barn. Det er et naturlig mål for veien videre at andelen svømmehaller som har deltakende barn økes. Det er noen regionale forskjeller å merke seg; - Det er klare regionale forskjeller i deltakelse blant barn, hvor for eksempel Rogaland har 685 mens Troms har Prosent med deltakelse som er barn i hvert fylke varierer, fra Rogaland med ca 40 % barn til Oslo med bare 7 %. - Hordaland har klart flest deltakere som er barn hele 782. Lavest er Vestfold med Hordaland og Aust-Agder kommer best ut med høyest snitt med deltakende barn per svømmehall rett over 30. Østfold og Vestfold har færrest deltakende barn per svømmehall ca 8 barn per svømmehall. 5.2 Ungdom Hele 1605 ungdom mellom 14 og 19 år har deltatt på kampanjen, og 1997 deltakere i aldergruppen 19-25år. 45 % prosent av deltakerne i de yngre aldersgruppen har klart Ungdom år Deltakere 1605 Klarte kravet 45 % kravet og 49% i den eldre ungdomsklassen. Norges Svømmeforbund synes det er utrolig bra at ungdom bruker svømmehallen som arena for trening og mosjon. Hordaland har over 400 deltakende ungdom mellom 14 og 18år og skiller seg slik ut fra de andre fylkene. Flere svømmehaller kan øke deltakelsen blant ungdom. Kanskje man kan koble svømmeklubb og svømmehall bedre og slik tilby et aktivitetstilbud for målgruppen ungdom.

6 5.3 Voksne Antallet voksne deltakere, inkludert «yngre voksne» er Ca 55 % av de voksne deltakerne klarer kravet, mye takket være den eldre garde. Hele 71% av de over 67 år klarer kravet. De har nok vært med på kampanjen i mange år år år Over 67 år Totalt Deltakere Klarte 49% 56% 71% 55% kravet *Registreringskort hvor alder ikke er oppgitt er tatt ut av skjemaet 5.4 Funksjonshemmede Kampanjen har egen krav for funksjonshemmede (5000m for voksne, og 1500m for barn). Totalt 439 funksjonshemmede deltok i kampanjen, fordelt på 253 voksne og 186 barn. Dette må sies å være særdeles god deltakelse. Få kampanjer og tiltak er i nærheten av å trekke til seg så mange funksjonshemmede. Det viser at svømming er et attraktivt aktivitetstilbud til denne målgruppen. 5.5 Internettregistrerte 3960 personer har registrert meter på. Nesten 20 % av deltakerne registrerer elektronisk mot ca 13 i Disse tallene viser at antallet personer som har funnet frem til registreringsløsningen har økt vesentlig. Kanskje flere også da samtidig bruker websiden som innehar mange treningstips og teknikktips. 6.0 Suksesskriterier og utfordringer Suksesskriterier Følgende er en oppsummering av hva arrangørene oppfatter som suksesskriterier - Lavterskeltilbud - Godt forankret kampanje som har gått i mange år - Nasjonal kampanje - Så og si alle svømmehaller i Norge er med - En webside å forholde seg til for deltakere, svømmehaller og NSFs administrasjon som gir mer effektiv kommunikasjon - Bruk av sosiale medier - Plakater og markedsføringsmateriell som er gjenkjennelig og godt synlig Utfordringer Følgende er en oppsummering av hva arrangørene oppfatter som utfordringer; - Registrering og rapportering innen tidsfrist - Bytte av kontaktpersoner i svømmehallene - Elektroniske løsninger som gir gode arbeidsverktøy for svømmehaller - Deltakere som ikke fullfører kampanjen - Kampanjen får lav prioritet blant ansatt/ildsjeler i svømmehallene 7.0 Betydningen av «Svøm langt kampanjen» Tilbakemeldinger og evaluering viser at kampanjen er med på å få folk til å mosjonere mer. Svømmehallene melder om nye mosjonister, og at de som allerede mosjonerer svømmer mer enn vanlig i løpet kampanjeperioden.

7 I 2015 var det deltagere. Dette er en liten nedgang fra Kampanjen er fortsatt klart blant Norges største mosjonskampanjer. NSF ser absolutt potensialet til å øke deltakerantallet ytterligere, og skal jobbe for å få til akkurat dette. NSF er av den oppfatning at denne type kampanje er en viktig motivasjonsfaktor for å få folk til å mosjonere mer. Det er spesielt positivt at deltakerantallet blant ungdom øker. Gode aktivitetsvaner læres gjerne tidlig i livet. I dialogen med og nyhetsbrev til svømmehallene blir alltid temaet mosjon og folkehelse trukket frem. NSF er tydelige på at kampanjen skal styrke fokuset på og tilrettelegging for mosjonister. Svømmehallene er en arena for trening og mosjon, ikke bare bading og spa. Tilbakemeldingene fra svømmehallene er entydig positivt. Norges Svømmeforbund mener også kampanjen er med å styrke forholdet mellom svømmeidrettene/svømmeklubbene og anleggseier, noe som på sikt kan gi et bedre aktivitetstilbud for klubbenes medlemmer. NSF er også aktive mot svømmehaller som ikke har et organisert aktivitetstilbud i regi av en klubb for at nærmiljøet får startet en svømmeklubb. Gjennom kampanjen og websiden synliggjøres svømming som mosjonsaktivitet. Dette gjør svømming mer populært blant barn, voksne. Selv om vi ikke har direkte tall på antallet som melder seg inn i en svømmeklubb. For samfunnet er det av stor betydning at folk mosjonerer mer. Både norske og internasjonale studier viser at et liv i bevegelse kan forhindre mange sykdommer og gi økt livskvalitet. Risikoen for å dø av hjerte-/karsykdommer er f.eks. dobbelt så høy hos inaktive som blant aktive, selv etter at det er justert for andre risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt blodkolesterol og røyking. I tillegg til å forebygge en rekke fysiske lidelser har fysisk aktivitet også en dokumentert positiv virkning på den mentale helsen (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2000). 7.1 Websiden Websiden svomlangt.no har blitt en portal for mosjonssvømming. Det eksisterer ikke andre lignende portaler som fronter svømming som mosjonsaktivitet like bra. 75 % av svømmehallene mener svomlangt.no bidrar med å styrke svømming som mosjonsaktivitet. Svomlangt.no kan vise til veldig gode besøk. Websiden har fra 1.januar 2014 til 23.april 2015 hatt besøk (pageviews) av brukere. I gjennomsnitt er en person inne i 2.43 minutter på websiden (2015). Flest brukere er inne på websiden i januar, mens resten av kampanjen også har OK besøk. Det er ikke så mange inne på websiden i løpet av året ellers, men allikevel en økende andel. Statistikken viser at andelen mobile brukere som er inne på svomlangt.no øker mest, spesielt i 2015 økte denne andelen veldig.

8 8.0 Evaluering av kampanjen Hensikten med mosjonskampanjen er å skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet. Hovedmålet er å få flest mulig voksne til å svømme meter i kampanjeperioden, og flest mulig barn (under 14år) til å svømme meter. Måloppnåelse deltakere og er med det en av Norges største mosjonskampanjer. Deltakerantallet er en nedgang fra Dette er en trend NSF ønsker å snu svømmehaller i Norges land er med på kampanjen, fordelt på alle fylker. Dette er så å si alle svømmehaller i Norge. NSF er stolte av at så mange svømmehaller er med å fronte budskapet om svømmehallen som en arena for trening og mosjon. - 95% av svømmehallene ser kampanjen som et positivt tiltak for å styrke svømming som mosjonsaktivitet og 95% av svømmehallene ønsker å fortsette med kampanjen. - Mange svømmehaller har samarbeid med aktører innen helse og mosjon. 25% av svømmehallene rapporterer samarbeid lokalt personer har registrert meter på. - Over 400 funksjonshemmede har vært med på kampanjen. Dette viser at kampanjen er riktig og viktig for denne målgruppen. 9.0 Veien videre NSF er stolt over å arrangere en av Norges største mosjonskampanjer sammen med svømmehallene i Norge. Kampanjen er en tradisjon mange steder. NSF må sammen med svømmehaller se på tiltak for at deltakelsen i kampanjen økes i årene fremover, og at vi slik kan styrke svømming som mosjonsaktivitet. Mål for kampanjen 2016; - Øke antallet deltakere i kampanjen - Alle svømmehaller bør ha minst 5 deltakende barn og 5 deltakende ungdom - Ha med over 250 svømmehaller på kampanjen - Øke lokal pressedekning - Øke andelen svømmehaller med samarbeid med lokale aktører innen helse Prosjekter det arbeides med styrke kampanjen og svømming som mosjonsaktivitet; - Styrke trenings- og mosjonstilbudet i svømmeklubber - Utvikle websiden svomlangt.no, spesielt på brukeropplevelsen på rapporteringen av antall meter. Denne bør inneha en visuell treningsdagbok-funksjon slik at deltakerne kan klare mål gjennom hele året, og ikke bare i kampanjeperioden. En ny registreringsløsning vil også kunne gi gode arbeidsverktøyer for NSFs administrasjon og svømmehallene. - Motivere flere svømmehaller til å ha en «treningstavle» - med treningsprogrammer tilgjengelig i svømmehallene for mosjonister og aktive - Styrke samarbeid med samarbeidspartnere slik at man får frontet kampanjen ytterligere i media og styrket kampanjens omdømme. NSF ønsker blant annet en tilknytning til Helsedirektoratets kampanje «Dine 30». - NSF kan samarbeide tettere med sentrale aktører innen helse og mosjons nasjonalt for å legge til rette for bedre lokale samarbeid, sammen med mer effektiv kommunikasjon til potensielle deltakergrupperinger.

9 Takk til våre samarbeidspartnere! Kampanjen er ikke mulig uten samarbeidspartnerne.

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

en tilstandsrapport om norsk idrett

en tilstandsrapport om norsk idrett en tilstandsrapport om norsk idrett Kari Fasting Trond Svela Sand Kjønn i endring en tilstandsrapport om norsk idrett - 1 Kari Fasting og Trond Svela Sand en tilstandsrapport om norsk idrett Akilles Oslo

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer