Forbundstinget Protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundstinget 2012. Protokoll"

Transkript

1 Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen mars 2012

2 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og gjester velkommen. Hun minnet om at avgjørelsene tas av Forbundstinget, og hun oppfordret derfor tingrepresentantene til å være aktive under forhandlingene og bidra til et konstruktivt ting. Deretter holdt Astrid Waaler Kaas en hilsningstale fra Idrettsstyret. Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter Representanter med tale-, forslags- og stemmerett 1. Elin Sjødin Drange Forbundsstyret 2. Svein S Jacobsen Forbundsstyret 3. Einar Tommelstad Forbundsstyret 4. Magnhild Forseth Forbundsstyret 5. Tore Sagvolden Forbundsstyret 6. Ivar Maalen Akershus og Oslo 7. Fredrik Steiwer Akershus og Oslo 8. Anders Tiltnes Akershus og Oslo 9. Simen Rustad Akershus og Oslo 10. Anne-Britt Nilsen Akershus og Oslo 11. Anne Berit Eid Akershus og Oslo 12. Terje Urfjell Aust-Agder 13. Hanne Kristin Hagtvedt Aust-Agder 14. Magnus Fiane Johnsson Aust-Agder 15. Svein Eikanger Buskerud til og med sak 13, deretter Ingmar Jansson Haverstad Buskerud 16. Pirjo Luchsinger Buskerud 17. Morten Dåsnes Buskerud 18. Kristin Tørum Finnmark 19. Jon Arve Engebakken Hedmark 20. Sissel Ravnsborg Hedmark kun lørdag 21. Jan Haugland Hordaland 22. Torgeir Strand Hordaland 23. May-Lill Damm Hordaland 24. Toril Hovdenak Møre og Romsdal 25. Lars Reitan Nordland 26. Atle Dengerud Nord-Trøndelag 27. Bård Øyvind Solberg Nord-Trøndelag 28. Mette Wanvik Nord-Trøndelag 29. Aud Hognestad Taksdal Rogaland 30. Oddvar Taksdal Rogaland 31. Jan Herstad Sogn og Fjordane 32. Gøril Fristad Sogn og Fjordane 33. Kirsti Midttømme Sør-Trøndelag 34. Harald Storrønning Sør-Trøndelag 35. Ida Arnesen Tiltnes Sør-Trøndelag 36. Halvor Eid Nielsen Sør-Trøndelag 37. Egil Ronæss Telemark 38. Anne-Lise Blomhoff Ronæss Telemark 39. Gunnar Kvaal Troms Norges Orienteringsforbund Side 2 av 12

3 40. Eli Blomseth Helgesen Troms/valgkomiteen 41. Audun Kjøstvedt Vest-Agder 42. Trude Sundtjønn Vest-Agder 43. Anne Lindalen Stenerud Vestfold Kun søndag 44. Per Erik Larsen Vestfold 45. Ida Vår Kierulf Dirdal Vestfold 46. Svend Arne Ytterbøl Østfold 47. Karianne Hauge Østfold 48. Bjørn Axel Gran Østfold/valgkomiteen Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett 49. Øivind Holt Kontrollkomiteen 50. Astrid Waaler Kaas Kontrollkomiteen/Idrettsstyret 51. Bjørnar Valstad Generalsekretær Andre og gjester 52. Bernt O Myrvold Ordstyrer 53. Helge G Simonsen Tidligere president 54. Bjørn R Berntsen Tidligere president Kun søndag 55. Jørgen Holmboe Tidligere president Kun søndag 56. Bente O Bjørknes Finnmark 57. Axel Theisen Troms 58. Anne-Kari Bakkland Styrekandidat 59. Knut Terje Ovesen Pre-o utvalget 60. Jeppe Hansson Administrasjon 61. Jan Arild Johnsen Administrasjon Kun søndag 62. Lene Kinneberg Administrasjon 63. Reidunn Hallan Administrasjon 64. Ivar Haugen Administrasjon 65. Tommy Gullord Veivalg Kun lørdag Norges Orienteringsforbund Side 3 av 12

4 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden Foretningsorden, slik den var gjengitt i innkallingen, ble godkjent. Sak 3 Valg av tingets funksjonærer ordstyrere: Bernt O Myrvold Magnhild Forseth sekretærer: Bjørnar Valstad Jeppe Hansson 3.3 Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer: Øivind Holt Torgeir Strand Ida Vår Kierulf Dirdal 3.4 Opptellingskomité bestående av 2 medlemmer: Jeppe Hansson Ivar Haugen representanter til å underskrive protokollen: Ivar Maalen Gøril Fristad Forslag til tingets funksjonærer ble enstemmig vedtatt. Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan Ordstyrer Bernt O Myrvold kom med følgende endringsforslag: Sak 8.1 Forslag om å innføre NM i Temp-O kommer fra Forbundsstyret og ikke Pre-o utvalget, da utvalget ikke har forslagsrett. Sak 8.3 Forslaget om å opprettholde NM natt og NM ultralangdistanse fra Akershus og Oslo o-krets er feilaktig blitt satt inn i sakslisten. Dette er motinnlegg til sak 8.2 fra Nord-Trøndelag o-krets som foreslår å legge ned begge disse NM. Sak 8.3 foreslås derfor fjernet fra sakslisten. Med ordstyrers forslag til endringer ble saksliste og tidsplan enstemmig vedtatt Norges Orienteringsforbund Side 4 av 12

5 Sak 5 Beretning for 2010 og 2011 Beretning for tingperioden 2010 og 2011 var sendt ut som eget vedlegg. Presidenten redegjorde grundig for resultater og måloppnåelse for hvert enkelt mål for perioden. Ordstyreren gjennomgikk beretningen side for side. Det fremkom bare mindre korreksjoner. : Den framlagte beretning for tingperioden 2010 og 2011 med de korreksjoner som fremkom under behandlingen, godkjennes. Beretningen for tingperioden 2010 og 2011 ble enstemmig godkjent. Sak 6 Regnskap for årene 2010 og Regnskap Regnskapene for 2010 og 2011 var tatt inn i beretningen. 2 Revisors beretning Revisors beretning for 2010 og 2011 var tatt inn i beretningen. 3 Kontrollkomiteens beretning Kontrollkomiteens beretning for 2010 og 2011 var tatt inn i beretningen. Visepresident Svein S Jacobsen presenterte regnskapene. Regnskapet viste et overskudd på kr i 2010 og kr i : Forbundsstyrets framlagte regnskap for Norges Orienteringsforbund for 2010 og 2011 godkjennes. Norges Orienteringsforbunds regnskap for 2010 og 2011 ble enstemmig godkjent. Sak 7 Strategiplan (2020) Presidenten presenterte forslag til strategiplanen. Det kom inn følgende skriftelige innspill/endringsforslag: Buskerud o-krets, ved Morten Dåsnes Nytt hovedmål: Norsk orientering er en viktig bidragsyter til opplæring i bruk av kart og kompass som grunnlag for allsidig friluftsliv og god folkehelse. Hordaland o-krets, ved Torgeir Strand Hovedmålet omformulast til å handle om aktive o-løpere Norges Orienteringsforbund Side 5 av 12

6 Side 3: for barn og unge mennesker endrast til for alle aldersgrupper Side 5: ordet prioriterte strykas Akershus og Oslo o-krets, ved Anne Berit Eid Forslag til nytt 2. strekpunkt under pkt 3. Norsk orientering har attraktive lokale konkurranser som bidrar til å rekruttere barn, ungdom og voksne inn i klubbene. Det er og voksne som legges inn i det punktet. Østfold o-krets, ved Bjørn Axel Gran Forslag til endringer under 5: o Stryke prioritere i 2 kulepunkt. Norsk orientering har klubber som tilrettelegger for toppidrett o Legge til og klubber i 3 kulepunkt. Norsk orientering har sterke landslag og klubber, som utvikler toppidrettsutøverne som individer, lag og forbilder. Sør-Trøndelag o-krets, ved Harald Storrønning Forslag til endring (akademisk tilnærming) side 6. Hovedmålet brytes ned i målbare størrelser for klubb og krets i form av handlingsplaner som avspeiler kretsens ambisjoner i perioden Akershus og Oslo o-krets, ved Anders Tiltnes Nye omdømmeverdier: Sosiale opplevelser, mentalt og fysisk krevende, utviklende, tilgjengelig, sunt Nye hovedmål: Synlig, tilgjengelig for mangfoldet, opprettholde og skape et stort og variert aktivitetstilbud, ha en kunnskaps- og læringsbasert organisasjon, ha en sterk prestasjonskultur Akershus og Oslo o-krets, ved Ivar Maalen For å klare å gjennomføre strategiarbeidet på krets- og klubbnivå, og å realisere målene, trenger vi å samarbeide og utvikle gode ideer. En deling av best practise i organisert form er nødvendig. Sannsynligvis kan det organiseres som ulike prosjekt som tar for seg de viktige målene vi ønsker å oppnå. Nettbasert samarbeid/deling er naturlig. De skriftelige innspillene/endringsforslagene tas med i konkretiseringen av handlingsplanen. Forslag til strategiplan for (2020) vedtas. Forbundsstyret og kretsene skal orientere om sine konkrete handlingsplaner basert på vedtatt strategidokument til kretsledermøtet Strategiplanen (2020) ble enstemmig vedtatt Norges Orienteringsforbund Side 6 av 12

7 Sak 8 Forslag til endringer i NM-programmet Sak 8.1 : Innføre NM i Temp-O Styremedlem Einar Tommelstad presenterte saken og la fram Styrets syn. : Øvelsen Temp-O i grenen presisjonsorientering innføres fra og med det året øvelsen inngår i IOFs offisielle mesterskapsprogram Det kom inn følgende skriftlig forslag: Østfold o-krets, ved Bjørn Axel Gran: NM-øvelsen Temp-O i grenen presisjonsorientering innføres fra og med I avstemmingen ble Østfold o-krets forslag satt opp mot Forbundsstyrets forslag. 28 stemte for Østfold o-krets sitt forslag og 19 stemte for Forbundsstyret sitt. NM-øvelsen Temp-O i grenen presisjonsorientering innføres fra og med Sak 8.2 Forslag fra Nord-Trøndelag o-krets: Nedleggelse av NM natt og NM ultralangdistanse Kretsleder Atle Dengerud presenterte Nord-Trøndelag o-krets sitt forslag. Forslag fra Nord-Trøndelag o-krets: Nedlegge NM natt og NM ultralangdistanse Det ble stemt separat for hvert enkelt av de to mesterskapene. Avstemmingen ga følgende resultat: NM natt: 5 stemte for forslaget, 42 mot NM ultralangdistanse: 3 stemte for forslaget, 44 mot Nord-Trøndelag o-krets forslag om å legge ned NM natt og NM ultralangdistanse ble begge nedstemt. Sak 9 Endringer i Norges Orienteringsforbund lov På Idrettstinget i 2011 ble det vedtatt ny basislovnorm for særforbund. Styremedlem Einar Tommelstad presenterte saken. Da det var behov for noen avklaringer ble saken utsatt til søndagen. Kontrollkomiteens leder gjennomgikk på søndag hvilke endringer ny basislovnorm for særforbund ville innebære for Norges Orienteringsforbund nåværende lov. Gjennomgangen viste at dette ikke var vesentlige endringer. Norges Orienteringsforbund Side 7 av 12

8 Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å gjøre nødvendige redaksjonelle endringer for å tilpasse Norges Orienteringsforbunds lov til ny basislovnorm i NIF Forslaget ble enstemmig vedtatt Sak 10 Konkurranseregler for sykkelorientering Styremedlem Einar Tommelstad presenterte saken. De fremlagte konkurranseregler for sykkelorientering vedtas Det kom inn følgende skriftelige endringsforslag Østfold o-krets ved Bjørn Axel Gran: Pkt Endres fra: Være bosatt i Norge fra 1. juli foregående år til være bosatt i Norge fra 1. februar inneværende år Forbundsstyret støttet Østfold o-krets sitt endringsforslag De fremlagte konkurranseregler for sykkelorientering med Østfold o-krets endringsforslag ble enstemmig vedtatt Sak 11 Løpsavgift og tur-o avgift Styremedlem Einar Tommelstad presenterte saken. Det ble etter vedtak på Kretsledermøtet 2010 nedsatt et utvalg med representanter fra lag, kretser og forbund som skulle legge fram et forslag til framtidig løpsavgiftmodell. Etter bred støtte til utvalgets forslag på Kretsledermøtet 2011, ble saken lagt fram for forbundstinget for endelig vedtak. : Forbundstinget fastsetter løpsavgiften til 30% av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn. Avgiften betales av alle o-løp fra og med sesongen. Påmeldingskostnader der deltakeren betaler mindre eller lik kr 30 skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget. Forbundstinget gir Kretsledermøtet 2012 fullmakt til å sette tur-o avgift som er tilpasset utviklingen ny teknisk løsning og rammebudsjett. Følgende skriftelige forslag kom inn: Hordaland o-krets, ved Torgeir Strand Endringsforslag: Avgiften skal betales av alle o-løp fra og med 1. april Tillegg: Tinget forutsetter at gjeldende påmeldingsforskrifter (med veiledende satser for nærløp) oppheves eller endres innen 15. mars Norges Orienteringsforbund Side 8 av 12

9 Kontrollkomiteens leder Øivind Holt Ny 2. setning: Avgiften skal betales av alle o-løp fra og med Setningen Ny løpsavgft skal gjelde strykes. Forbundsstyret støttet endringsforslagene. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: Løpsavgiften fastsettes til 30% av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn. Avgiften betales av alle o-løp fra og med 01.april Påmeldingskontingenter der deltakeren betaler mindre eller lik kr 30 skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget. Forbundstinget gir Kretsledermøtet 2012 fullmakt til å sette tur-o avgift som er tilpasset utviklingen ny teknisk løsning og rammebudsjett Sak 12 Toppidrettsplan Styremedlem Tore Sagvolden presenterte saken. Forslag til vedtak: Forbundstinget tar forbundsstyrets forslag til toppidrettsplan til orientering Følgende skriftelige forslag kom inn: Buskerud o-krets, ved Morten Dåsnes: Forbundsstyret tar med unntak av punktet om utviklingsklubber, forbundsstyrets forslag til toppidrettsplan til orientering Forbundsstyret bes, med utgangspunkt i Strategi 2020, legge fram nytt punkt om kretsenes og lagenes rolle og oppgaver i toppidrettsarbeidet på kretsledermøtet Buskeruds o-krets sitt forslag ble vedtatt mot 5 stemmer Toppidrettsplanen med Buskerud o-krets sitt endringsforslag ble tatt til orientering Sak 13 Rammebudsjett for Visepresident Svein S Jacobsen presenterte saken. Med bakgrunn i det vedtatte måldokument, handlingsplan og andre Tingvedtak gis forbundsstyret fullmakt til å vedta budsjetter for årene 2012 og Følgende skriftelige forslag kom inn: Kontrollkomiteens leder Øivind Holt Med bakgrunn i vedtatte økonomiske rammer, strategiplan og andre Tingvedtak gis forbundsstyret fullmakt til å vedta budsjett for årene 2013 og Norges Orienteringsforbund Side 9 av 12

10 Troms o-krets, ved Eli Blomseth Helgesen Det foreslås at det legges inn en budsjettpost som gjelder honorering til tillitsvalgte i budsjettet for Etter diskusjonen trakk Eli Troms o-krets sitt forslag. Forbundsstyret støttet Øivind Holt sitt forslag og trakk sitt eget Det reviderte forslaget til rammebudsjett ble enstemmig vedtatt. Sak 14 Internasjonale mesterskap i Norge Styremedlem Einar Tommelstad presenterte hvilke mesterskap det arbeides med å få til Norge fram til og med Forbundstinget tar orienteringen om internasjonale mesterskap og verdenscup i Norge til orientering Forbundsstyret tar med seg innspillene fra forbundstinget i det videre arbeidet. Forbundsstyrets forslag til vedtak ble tatt til orientering Sak 15 Nasjonale mesterskap og Norgescup Styremedlem Einar Tommelstad orienterte om planer for nasjonale mesterskap og Norgescup for perioden Forbundstinget tar orienteringen om nasjonale mesterskap og Norgescup til orientering Forbundsstyret tar med seg innspillene fra forbundstinget i det videre arbeidet. Forbundsstyrets forslag til vedtak ble tatt til orientering Sak 16 Søknad om å avholde Olympiske leker i Norge i 2022 President Elin Drange Sjødin presenterte saken. Forslag til vedtak Forbundstinget ber forbundsstyret ta med seg innspillene fra forbundstinget i den videre behandling Norges Orienteringsforbund Side 10 av 12

11 Følgende skriftelige endringsforslag kom inn Troms o-krets, ved Gunnar Kvaal Forbundstinget 2012 anbefaler at det ikke fremmes søknad av OL i Norge på det nåværende tidspunkt. Tinget mener at en mulig ressursbruk på opptil milliarder vil måtte ramme annen aktivitet og anleggsutbygging innen idretten, og være særlig til ugunst for idrettene som ikke er olympiske vinteridretter Troms o-krets sitt forslag fikk 2 stemmer, mens 45 stemte i mot Forbundsstyrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer Sak 17 Ny trenerutdanning Fagkonsulent Lene S Kinneberg informerte Forbundstinget tok informasjonen til orientering Sak 18 Bruk av høydehus Styremedlem Tore Sagvolden orienterte Forbundstinget ber forbundsstyret ta med seg innspillene fra forbundstinget i den videre behandlingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt Sak 19 Valg av revisor Visepresident Svein S Jacobsen orienterte i saken. Statsautoriserte revisor Signare-AA AS får ansvaret for revisjon for Tingperioden Forbundsstyret får fullmakt til å fastsette honorar. Forbundsstyret forslag ble enstemmig vedtatt Sak 20 Valg Forbundsstyret Valgkomiteens leder Eli Blomseth Helgesen redegjorde for komiteens arbeid og presenterte sin innstilling til forbundsstyre for tingperioden President Einar Tommelstad Opprykk Visepresident Anne Kari Bakkland Ny Styremedlem med særskilt ansvar for: Norges Orienteringsforbund Side 11 av 12

12 breddeidrett og opplæring Bente Landmark Gjenvalg toppidrett Dag Kaas Ny teknisk sektor Ida Vår Kierulf Dirdal Ny Styremedlem Per Einar Pedersli Ny Varamedlem Anders Tiltnes Ny Varamedlem Anne Urset Ny Valgkomiteens innstilling til forbundsstyre ble enstemmig valgt Kontrollkomité Valgkomiteens leder Eli Blomseth Helgesen redegjorde for komiteens arbeid og presenterte sin innstilling til kontrollkomité for tingperioden Leder Øivind Holt Gjenvalg Nestleder Linda Verde Ny Medlem Anne Marit Færden Gjenvalg Varamedlem Elin Sjødin Drange Ny Varamedlem Gunnar Mosevoll Gjenvalg Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité ble enstemmig valgt Valgkomité Elin Sjødin Drange presenterte forbundsstyrets forslag til valgkomité for tingperioden Leder Svein S Jacobsen Ny Medlem Magnhild Forseth Ny Medlem Bernt O Myrvold Opprykk Varamedlem Halvor Eid Nielsen Ny Varamedlem Trude Sundtjønn Ny Forbundsstyret innstilling til valgkomité ble enstemmig valgt Referent Jeppe Hansson Protokoll godkjent 26. april 2012 Gøril Fristad Ivar Maalen Norges Orienteringsforbund Side 12 av 12

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 10. FEBRUAR 2009 KL 1800 20.55 IDRETTENS HUS, Ekeberg Foto: www.opn.no PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 10. FEBRUAR

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 9. FEBRUAR 2010 Kretstinget for

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING Stiklestad 13.-15. juni 2014 Tinget 2014 Program Fredag 13. juni 17.30 20.30 Temamøte: - Velkommen - Presentasjon VM 2016 - Idedugnad:

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013 Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker 7.-9. juni 2013 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Vibecke Sørensen, holdt

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer