Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer i utdanning og arbeid i de nordiske landene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer i utdanning og arbeid i de nordiske landene"

Transkript

1 Frokostlunsj ved NOVA 19. mars 2013 Unge på kanten Om inkludering av utsatte ungdommer i utdanning og arbeid i de nordiske landene Björn Halvorsen Nordens Välfärdscenter / Arbeidsdepartementet Nordens Velfærdscenter 1

2 De aller fleste unge i Norden har det (veldig) bra, og er under utdanning eller i arbeid! I utdanning I arbeid 2 av 3 unge (15-24 år) er under utdanning 2 av 3 unge (20-24 år) er i arbeid Høyest andel i Finland (70%) Andelen studerende har vært økende Stagnasjon etter 2007 Høyere forekomst (rater) i DK, IS og NO enn i FI og SE Stabil arbeidsdeltaking Litt avtagende etter Nordens Velfærdscenter 2

3 To av tre ungdommer i alder år er i utdanning Nordens Velfærdscenter 3

4 De fleste unge i Norden gjennomfører videregående skole, men det er også ganske mange som ikke gjør det. Prosent av påbegynte som gjennomførte med bestått avgangsvitnemål i løpet av normert tid (oftest 3 år) pluss 2 år Kilde: OECD Education at a Glance 2011 Christian gjorde det på sin måte! Med litt bistand og støtte. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Serie1 10% 0% Danmark Finland Island Norge Sverige 20 OECD-land Gjennomføring innen normert antall år + 2 år Arbejdsinkludering 4

5 De fleste unge år i Norden er i arbeid Nordens Velfærdscenter 5

6 Mange av dem har deltidsjobb Nordens Velfærdscenter 6

7 Höy ungdomsledighet og markert økning! Arbeidslöse unge år i de nordiske land og EU Prosent av arbeidsstyrken i aldersgruppen 30,0 Arbetslöshet bland unge år. Procent av arb.styrken. Norden og EU27 25,0 Procent 20,0 15,0 10,0 EU 27 Denmark Finland Sweden Norway Iceland 5,0 0, Bjørn Halvorsen NVC 7

8 Det er langt færre registerte arbeidsløse unge, regnet som andel av hele alderskohorten Antall registrerte arbeidssøkere år i prosent av aldersgruppen Kilde: Nasjonale Arbeidsformidlinger og egen bearbeiding, NVC Land / År Danmark 4,7 2,7 4,7 Finland 9,0 8,1 10,9 Island 2,4 1,0 9,9 Norge 4,5 2,2 3,5 Sverige 5,7 5,0 6, Nordens Velfærdscenter 8

9 «Ungdom på kanten» av arbeidsmarkedet i de nordiske land 2008/2009 (% av kohorter) Langtids arbeidsledige (> 1 år), % av alle arbeidsledige unge (15-24 år) Unge (20-24 år) som ikke har fullfört / bestått Videregående skole (gymnasium) Unge (15-24 år) som verken er i utdanning, arbeid eller arbeidsrettet opptrening (NEET) 2011 tall: Unge (18-24 år) som mottar ökonomisk Sosialhjelp / - bistand / forsørgningsstød DK FIN ICE NO SE 4 4 ½ 3 ¼ 2 4 ¼ 16 9 ¼ ¼ 8 ½ 3 5 ½ 8 ½ 6,3 10 6,5 6,7 10, ½ 9 Unge (20-34 år) på Förtidspensjon (o.l.) 1,8 1,8 3,3 2,0 2,6 Kilder: OECD (2010) Off to a Good Start? Jobs for Youth. OECD (2010) Sickness, Disability and Work. Breaking the Barriers OECD Employment Outlook OECD Education at a Glance Egen bearbeiding NVC Nordens Velfærdscenter 9

10 Et stigende antall unge starter voksenlivet som uførepensjonister Flere og flere av dem har mentale problemer Nordens Velfærdscenter 10

11 Hva gjöres? Politikk programmer og innsatser i de nordiske land for å bekjempe ungdomsledighet og fremme inkludering av ungdom 1) Ökonomisk politikk Aktivisering og stabilisering i finansmarkeder, offentlige budsjetter og nasjonalökonomien 2) Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Generell opptrapping av arbeidsmarkedstiltak Ungdomsgarantier Målrettet innsats og tett oppfölging overfor utsatte ungdommer 3) Utdanningspolitikk Midlertidig «tilbake til utdanning» (fullföre / utvide) Forebygge og forhindre frafall i skolen + Styrke yrkesutdanninger 4) Sosial og helsepolitikk Psykisk helse og skole/arbeid strategier / programmer Sosiale «mestringsprosjekter», innvandrerprosjekter, rusmisbrukerprosjekter etc Arbejdsinkludering 11

12 Hva kan vi läre av naboen? Danmark Aktiv, målrettet og helhetlig ungdomspolitikk diverse «Ungepakker». Resultater? Effekter? «Flexicurity» og gjensidige forventninger og krav mellom individ og hjelpeapparat Systematisk forsöksvirksomhet og evaluering for å utvikle arbeidsmarkedstjenester Finland Mye godt arbeid og gode resultater i skolesystemet. Men hva med de som faller ut? «Sannsikort» og (ny) Ungdomsgaranti. Men fortsatt høy ungdomsledighet! Ungdomsverksteder og oppsøkende ungdomsarbeid Resultater? Effekter? Island Rask, omfattende og fleksibel tilpasning og reaksjon som fölge av den finansielle kollapsen «Unge i Aktivitet» program. Men hva med det ökende antall «unge utenfor» (Neets)? Norge Arbeids og inkluderingsorientert ökonomisk politikk («de sanne Keynesianere») Omfattende og ambisiöse programmer (IA, NAV, Ungdomsgaranti) Magre resultater? Lovende programmer: Kvalifiseringsprogram. Ny GIV. Psykisk helse & arbeid. Resultater? Sverige Brede og omfattende programmer, med vekt på skattelette og lønnssubsidiering. Jobbgaranti for Unge + Reformer i den videregående skolen (gymnasiet) Magre Resultater! Systemisk Evaluering (Ungdomsstyrelsen og IFAU) Forts. høy ungd.ledighet og mange utenfor Bjørn Halvorsen NVC 12

13 Hva oppnås? % av unge kommer i arbeid etter gjennomförte arbeidsmarkedsprogram Sverige Prosent av deltagere i «Ungeinnsatser» i arbeid etter gjennomfört program Danmark Prosent av unge år i arbeid etter gjennomfört arbeidsmarkedsprogram Arbejdsinkludering 13

14 Hva med Norge? Prosent av arbeidslöse unge (16 24 år) i arbeid etter gjennomförte arbeidsmarkedstiltak i Nav Tabell 7.8 Norge: Arbeidsledige personer år registrert med avgang fra et ordinært arbeidsmarkedstiltak mars 2009, og som er registrert med et aktivt forhold i arbeidstakerregisteret 6 måneder og 18 måneder senere 6 mnd etter 18 mnd etter Antall Andel Antall Andel Personer som har avsluttede tiltak mars % % Lønnstilskudd % % Arbeidspraksis % % Opplæring % % Midlertidig jobb i permisjoner/vikariater 0 0 % 0 0 % Oppfølging % % Avklaringstiltak % % Jobbskaping og egenetablering 0 0 % 0 0 % Helt ledige mars % % Source: Norwegian Employment and Welfare Administration (NAV) and NVC Arbejdsinkludering 14

15 Hva med program-effekter? -sett vi forhold til innsatsen /alternativer /ikke innsats? Evalueringer av arbeidsmarkedsprogrammer i de nordiske landene synes å konkludere i retning av at det er: Positive, men begrensede effekter av arbeidsmarkedstiltak generelt Best effekter av målrettede innsatser overfor utsatte grupper: Personer med redusert arbeidsevne. Funksjonshemmede. Innvandrere Typer av Programmer som synes å ha gode / lovende Jobb effekter : - Introdusjonsprogram (innvandrere) og Kvalifiseringsprogram - Ny Sjanse (arbeidslöse innvandrere) - Arbeidsplassbasert praksis og opptrening m stötte (Supported Employment) - Lönnssubsidier & annen stötte til arbeidsplassen / arbeidsgiver - Avklarte gjensidige forventninger og krav, og tett oppfölging ved behov - Helhetlige pakker og/eller kjeder av innsatser Men vi vet for lite systematisk om slike ting!

16 10 nordiske «God Praksis» prosjekter med 9 gode råd med overföringsverdi til andre God kartlegging av bakgrunn og kompetanse Den unges egne medvirkning egen handlingsplan Sterk individuelle stötte og oppfölging av kompetente voksne som veileder og «bryr seg om» Fleksibilitet mht lösninger tilpasset den enkelte, helst i samvirke gjennom skole og arbeidspraksis Hyppig kommunikasjon om konkrete lösningsstrategier God kommunikasjon med og stötte til foreldre God oversikt, kunnskap og kontakt med lokalt arbeidsliv Systematisk gjennomföring og evaluering NVC 2010: Inspiration for Inkludering Arbejdsinkludering 16

17 NVC`s konklusjoner og tilrådinger Motvirke en tapt generasjon i arbeidslivet! Identifisere unge i risiko. Intervenere klokt. Samarbeide. Sörg for bedre gjennomföring og mindre frafall i skolen. Mer fleksibel og praksisforankret undervisning i yrkesfag Mer oppmerksomhet og innsats orientert mot arbeidsliv og virksomheter. Null risiko strategi? Systematisk forsöksvirksomhet, evaluering og læring Nordisk, web basert God Praksis Bank Sørge for bedre kunnskap om resultater og effekter av innsatser. Forskning. Lytt til ungdommen og ta dem på alvor! Stimulere til håp og realistisk selvtillit slik at drömmer kan bli realiteter Bjørn Halvorsen NVC 17

18 «Unge på kanten» Takk for oppmerksomhet! Her kan du finne mer: Nordens Velfærdscenter 18

Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer

Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer Unge på kanten Om inkludering av utsatte ungdommer Unge på Kanten Om inkludering av utsatte ungdommer Bjørn Halvorsen (prosjektleder), Ole Johnny Hansen (delprosjektleder) og Jenny Tägtström (prosjektmedarbeider)

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden

Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden Det dreier seg om helse og arbeidsglede Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden Det dreier seg om helse og arbeidsglede Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden Bjørn Halvorsen og Jenny Tägtström

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Broer inn i arbeidslivet

Broer inn i arbeidslivet rje Olsen NF-notat nr. 1003/2013 Broer inn i arbeidslivet Elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger Hege Gjertsen Terje

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Frafall i utdanning for 16 20 åringer i Norden

Frafall i utdanning for 16 20 åringer i Norden Frafall i utdanning for 16 20 åringer i Norden Eifred Markussen (Red.) TemaNord 2010:517 Frafall i utdanning for 16 20 åringer i Norden TemaNord 2010:517 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-1999-7

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer