Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/vidar Torgersen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. ore og Uvdal kommune, 4. august Kl vil advokat Hetland orientere om rettssak om innløsningsrett. Kl vil fagsjef Christianne Stroop orientere om brev fra UDI om asylsøkere. Kl vil fagsjef Oddbjørn Fønnebø orientere om skred- og rassikring.

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 50/08 PS 51/08 PS 52/08 Sakstittel TV - aksjonen 2008 "Blå Kors". Orientering om etableringen av NAVkontor Kostnadsdekning og sikring av steinblokk i Thoenlia- Rødberg Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : X03 Saksmappe : 2008/677 Avd. : Ordfører Saksbehandler : Kirsten Gj. Hovda TV - aksjonen 2008 "Blå Kors". Opprettelse av kommunekomitè. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Saken gjelder: Opprettelse av kommunekomité i Nore og Uvdal i forbindelse med TV- aksjonen Fakta: NRKs årlige innsamlingsaksjon, TV-aksjonen er i år tildelt Blå Kors. Årets aksjonsdag er søndag 19. oktober. Blå Kors utgjør et landsomfattende nettverk som skal bidra til å hjelpe rusmisbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Barn og unge skal ha et særlig fokus. Midlene fra TV-aksjonen skal gå til mange prosjekter i Norge rettet mot barn og unge som blir rammet av voksnes rusmisbruk. Også barn i Ukraina, Brasil og India skal få hjelp gjennom arbeidet til Blå Kors. I forrige valgperiode hadde komiteen følgende medlemmer: Leder: Ordfører Sofie Skarpås, skolekontoret Politisk sekretær Et medlem fra formannskapet Bøssebærere har hovedsakelig vært elever fra 7. trinn med foreldre som sjåfører.

4 Saksbehandlers vurdering: NRKs TV-aksjon er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag og er også landets største nasjonale dugnad. Kommunekomiteene er den organisatoriske ryggraden i innsamlingsaksjonen der hovedjobben er å sørge for bøssebærere som når alle husstander. Da innsamlingsaksjonen i år går til Blå Kors, foreslås det å få med en person fra kommunens NAV kontor i komiteen. Ordførerens forslag til vedtak: Til kommunekomité for TV-aksjonen i Nore og Uvdal 2008 velges: Sofie Skarpås En fra rådmannens stab En fra NAV-kontoret En fra formannskapet Ordfører som leder av kommunekomiteen. Saksdokument: Brev dat fra Blå Kors.

5 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 110 Saksmappe : 2005/321 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Orientering om etableringen av AVkontor MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Orientering om etableringen av NAV kontor i Nore og Uvdal kommune. Fakta: Arbeidet med etableringen av NAV kontor i Nore og Uvdal går sin gang. Det har vært en hektisk vår, med møter i prosjekt- og husgrupper; opplæring i kompetanseplan, kvalifiseringsprogram er gjennomført. Etter sommerferieavvikling skal vi sette i gang med opplæring i de konkrete fagområder som NAV-veiledere får ansvar for. Et tett program avsluttes den 11. september, hvor datasystemene installeres og testing og prøveperioden starter. Da regner vi med at ombyggingen også er ferdig, slik at kontoret kan fungere. Det gamle trygdekontoret er da stengt. Den offisielle åpningen av NAV - Numedal foregår i Rollag den 2. oktober; statssekretær Laila Gustavsen fra arbeids-og integreringsdepartementet, skal være den som foretar den. Invitasjonen til politikere og ledere i kommunen kommer senere. Informasjon om økonomien: Staten har overført midler til Nore og Uvdal kommune for etableringen av NAVkontor. Økonomisk kompensasjon til kommunen (inkl. i rammetilskuddet):

6 I alt har kr blitt overført til Nore og Uvdal kommune for etablering av NAV kontor. Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune fattet vedtak den. at kostnadsrammen for etablering av NAV-kontoret måtte begrenses til kr , som var avsatt til etableringen i Det har vist seg umulig å holde kostnadene innenfor denne rammen Ved planleggingen av etablering av NAVkontor i Nore og Uvdal kommune ble den desidert mest rimelige løsning valgt, nemlig å flytte ligningskontoret til møterommet på servicekontoret. Dette frigjør et kontor i tilknytning til fagavdelingen for helse, sosial og barnvern. Med enkle flyttinger og bruksendringer av nåværende kontorer og ekspedisjon lar det seg gjøre å etablere et NAV-kontor i tilknytning til den øvrige delen av fagavdelingen. Bygningsmessig betyr det å sette inn en dør og et vindu og endre noe på ventilasjonsanlegget. Kommunen må påta seg kostnadene til flyttingen av ligningskontoret. Departementet har utarbeidet klare føringer for hva staten og kommunen skal være økonomisk ansvarlige for i etableringen av NAV kontor; det er særlig utgiftene til EDB som blir store. Kommunen har ansvar for å få samhandlet det kommunale fagsystemet for økonomisk sosialhjelp, SOCIO til det nye NAV-systemet, ARENA.. I tillegg må kommunen betale for ombygging og tilrettelegging i kommunens datarom, ny server, konsulenthjelp osv. Kostnadsoverslag etablering AV kontor ore og Uvdal kommune. En kan dele kostnadene i 3 hovedgrupper: Kostnader som skal dekkes av stat og kommune i fellesskap: Snekker: Kr Elektriker Kr Ventilasjon Kr Alarmer Kr Skilting Kr Møbler Kr Sum Kr Dette beløpet er uten moms. Fellesutgiftene på kr moms = kr

7 Vedtatt fordelingsnøkkel stat: kommune er 4:5. Kommunen skal derfor dekke kr Kostnader som staten dekker i sin helhet. Staten betaler for alle utgifter knyttet til telefoni og data i det nye NAV kontoret. I tillegg må staten betale for nye møbler til to tjenestemenn. Det antas at de ekstra kostnadene til staten blir kr Kostnader som Nore og Uvdal kommune må dekke i sin helhet: Flytting av ligningskontoret / NAV installasjon sosialkontoret: kr Terminering datarom Skap i tel.rom, I tillegg endringer i datarom, ny server, konsulent kr uttrekksløsning fra Socio, i konsulenthonorar kr kr moms kr kr I tillegg har NAV Buskerud stilt med prosjektleder i hele prosessen; kommunene skal betale en del av lønnsmidlene, anslått til ca. kr Med en vedtatt og avsatt ramme på kr har vi behov for en økning på ca. kr for å kunne ferdigstille NAV kontoret til åpningen 2. oktober Saksbehandlers vurdering: Nore og Uvdal kommune har valgt den mest enkle løsningen for å få etablert et tilfredsstillende NAV kontor. Særlig nødvendig omlegging og tilrettelegging av data fører til utgifter som overstiger den vedtatte rammen på kr Det er derfor nødvendig å øke rammen med ca. kr for å få NAVkontoret ferdigstilt. Rådmannens forslag til innstilling: Fagavdeling for helse, sosial og barnevern får økt rammene til etablering av NAVkontor med inntil kr

8 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : X53 Saksmappe : 2008/380 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Birger Deinboll Kostnadsdekning og sikring av steinblokk i Thonlia-Rødberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Kostnadsdekning og sikring av steinblokk i Thonlia-Rødberg. Fakta: I Thonlia og i høyde med gården Thon - ovenfor bebyggelsen på Rødberg, ligger det en stor steinblokk. For å følge med på eventuell bevegelse har det vært foretatt målinger gjennom 20 år, og disse viser at steinblokken ligger i ro. For å få en vurdering av sikkerheten om steinblokken kan medføre fare, er det foretatt en befaring med eksperter fra Norges geotekniske institutt-ngi. De har anbefalt å sikre/fjerne steinblokken ved å bygge en sikringsvoll og deretter sprenge eller sikre steinblokken. Saksbehandlers vurdering: Som følge av den vurdering og anbefaling som kommunen har fått fra NGI, har fagavdelingen i samråd med rådmann utlyst anbud på bygging av sikringsvoll. Anbudet er utlyst i DOFFIN som nasjonal kunngjøring av konkurranse med anbudsfrist Sprengning/sikring av steinblokken vil bli utlyst senere. Kostnadene med disse tiltakene er anslått til mellom 1 og 1,5 millioner kroner.

9 Kostnadsdekning er vanskelig å finne, men på grunn av sakens natur er det nødvendig å utføre tiltaket nå. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune vedtar å igangsette arbeider med sikring av steinblokk i Thoenlia, og det opprettes et eget prosjekt Sikring av steinblokk i Thonlia- Rødberg Kostnadsdekning framlegges på møtet.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA: 4b Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: 4 Hovedutvalg livslop og kultur Bergtun, Rødberg Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Flyktningkoordinator

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling. kuu UJxW. 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N

Møteinnkalling. kuu UJxW. 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N Møteinnkalling Saksnr: 46-56 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.10.2014 Tidspunkt: I 1:00 11:00 12:00 TEMA: Komm unestyresalen, Rødberg Statkraft

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2005 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer