Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt Velkommen til sommeravslutning! Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 1/11 Årsmelding 2010 PS 2/11 Tertialrapport 1/2011 PS 3/11 Immateriell kulturarv Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2006/210 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Hilde Markussen Årsmelding 2010 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kulturarvstyret /11 Saken gjelder: Årsmelding Fakta: Arbeidsåret er oppsummert i forhold til aktivitet og økonomi. Se vedlagte dokumenter. Saksbehandlers vurdering: I 2010 har Nore og Uvdal museum ved Kulturarvstyret opprettholdt og utviklet et allerede godt forankret tilbud. Museets samarbeid med Kulturskolen, kommunens skoler og barnehager, enkeltpersoner samt lokale lag og foreninger har resultert i et bredt tilbud tilpasset vår målgruppe: lokalbefolkningen, barnefamilier og gjester fra inn- og utland. Kulturarvstyrets aktiviteter har stor betydning for regionen som attraktiv reiselivsdestinasjon. Styret arbeider målbevisst med bevaring, forvaltning og formidling av museets og områdets materielle og immaterielle kulturarv. Vedlikehold av grøntanlegg og bygningsmasse ble videreført med høy standard. Driftssamarbeidet med Fortidsminneforeningen ble videreført i Sommersesongens tilbud ble utvidet sammenlignet med tidligere år. Kulturtorsdager ble arrangert vår og høst.

3 Samarbeidet med Statkraft om utstilling og formidling av smia etter Hans Aas utsettes. Grunnen er endrede planer hos Statkraft relatert til bygninger. Samarbeidet gjenopptas senere. Fjøset fra Eidsåen er satt opp og brukes som lager for vedlikeholdsansvarlige. Ny parkeringsplass ble anlagt. Denne ferdigstilles sommeren Nødvendig vedlikeholdsarbeid på Storskola er kartlagt. Dugnadsarbeidet på Øktodden mølle ble videreført. For å knytte omviserne tettere til Kulturarvstyret og Fortidsminneforeningen, ble medarbeidersamtaler med hver omviser innført i Det vises til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer. Styreleder og ansatte i museet takkes for stor og god innsats! Rådmannens forslag til vedtak: Kulturarvstyret tar Årsmeldingen 2010 til etterretning. Vedlegg Målindikatorer

4 Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2006/210 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Hilde Markussen Tertialrapport 1/2011 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kulturarvstyret /11 Saken gjelder: Tertialrapport 1/2011 Fakta: Første tertial er oppsummert i forhold til aktiviteter og økonomi. Vedleggene viser dokumentene for måloppnåelse og investeringer. Saksbehandlers vurdering: Gjennomføring av kulturtorsdager og forberedelser til sommersesongen 2011 har preget første tertial. Det planlegges ny permanent utstilling av merkeøkser fra Knudsensmia brukt i tømmerindustrien og nyskapende sommerutstilling ved kunstner Yngvar Larsen. Driftssamarbeidet mellom Kulturarvstyret og Fortidsminneforeningen om sommersesong kan endre karakter i fremtiden. Jorunn Wiik pensjoneres fra For sommersesongen 2011 vikarierer Hilde Markussen for Wiik ved Uvdal og Nore stavkirker. Kulturarvstyret startet arbeidet med revisjon av presentasjon og skilting. Kr over investeringsbudsjettet er innvilget til Prosjekt 2445 Revisjon brosjyrer bygdetunet. Egen hjemmeside med Facebooktilknytning blir lansert før sommersesongen Skiltene på Bygdetunet revideres.

5 Revisjonen av forvaltningsplan for kulturminner for Nore og Uvdal kommune, ble vedtatt i kommunestyret Planen legges under planer på kommunens hjemmeside. Skoler, barnehager, bibliotek, bygdetun o.a. mottar papirutgave av planen. Dialog med Vegvesenet for trafikksikkerhetstiltak ved Bygdetunet er godt i gang. For øvrige detaljer vises til vedlagte rapporter. Rådmannens forslag til vedtak: Kulturarvstyret tar tertialrapport 1/2011 til etterretning. Vedlegg Målindikatorer Investeringsoversikt

6 Rødberg : Arkiv : C50 Saksmappe : 2011/596 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Hilde Markussen Immateriell kulturarv MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kulturarvstyret /11 Saken gjelder: Immateriell kulturarv. Fakta: Gjennom arbeidet med Nore og Uvdal museum, kulturminneplanen og ved generell informasjon, ivaretar Kulturarvstyret i hovedsak vår materielle kulturarv på en god og viktig måte. Deler av den immaterielle kulturarven blir formidlet via aktivitetene på Bygdetunet ved bruk av fortellinger, demonstrasjoner og aktiviteter med bygningene, redskapene og landskapet som rammer. Men, mye av den immaterielle kulturarven med fortellinger, sang, dans, musikk, dialekter, materialkunnskap og kunnskap om arbeidsteknikker er i ferd med å gå tapt. Om få år er verdifull kunnskap tapt for alltid. Saksbehandlers vurdering: Muntlig overført kulturarv er en meget viktig del av vår felles kultur og identitet. Uten fortellingene om hus og landskap, musikken og dansen fra hverdag og fest og videreføring av dialekter eller språklige uttrykk, mister den materiell arven sin mening og kontekst. Vårt samfunn er i rask endring og mye kunnskap kan gå tapt om ikke tiltak starter opp nå. Kulturarvstyret ser behovet for å fokusere på immateriell kulturarv og ønsker å systematisere arbeidet med å kartlegge, samle inn, systematisere, bevare og formidle denne verdifulle delen av vår lokale arv. Denne kunnskapen vil supplere og komplettere kulturminneplanen på en verdifull måte.

7 På Kulturarvstyrets møte 5. mai d.å. var kulturarbeider Sigrid Huseby invitert til en diskusjon om temaet. Sigrid har bred og mangeårig erfaring fra arbeid med kulturarven og hun leverte mange viktige innspill. I tillegg har enkeltpersoner, lag og foreninger samt NEG (Norsk etnologisk gransking) samlet inn og oppbevarer mye informasjon om den immaterielle arven. Det er et stort arbeid å kartlegge, samle inn, systematisere, bevare og formidle vår immaterielle kulturarv. Temaet er vidtfavnende og avgrensing er nødvendig. I startfasen fokuseres det på dialekter og språklige uttrykk. Kulturarvstyret ønsker å igangsette et prosjekt som fokuserer på den immaterielle kulturarven gjennom Prosjekt Immateriell kulturarv. Arbeidet og økonomistyringen planlegges organisert som et prosjekt etter Plp-modellen. Leie av ekstern kompetanse bør vurderes. Siden arbeidet er vidtfavnende, vurderes gjennomføring av et forprosjekt for å kartlegge innhold, tidsbruk og økonomi. Tiltaket planlegges med oppstart i 2012 og ønskes vurdert i forbindelse med budsjettforhandlingene for 2012 og innarbeidet i økonomiplanen. Rådmannens forslag til vedtak: Kulturarvstyret fatter vedtak om igangsetting av Prosjekt Immateriell kulturarv. Kulturarvstyret anbefaler at tiltaket vurderes i forbindelse med budsjettforhandlingene for 2012 og innarbeides i økonomiplanen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03.

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03. MøteinnkaWng leder Grethe-Marit Trulsen Nore og Uvdal kommune, 27-02-14 Vararepresentantene blir kontaktet hvis de skal møte. 31024021/92021103; e-post: hilde.tingdal.robech(nore-og-uvda1.kommune.no Hvis

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 18.03.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer