Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 24 25/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Uvdal barnehage/skole Dato: Tidspunkt: 14:00 Avreise fra kommunehuset, Rødberg kl Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/servicekontoret. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan Budsjettforslaget ble utdelt på kommunestyremøte , men følger vedlagt til de av hovedutvalgsmedlemmene som ikke har fått det.

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 24/08 Kulturprisen 2008 L PS 25/08 Reviderte retningslinjer for kulturpris

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 076 Saksmappe : 2008/432 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Lill Samuelsen Kulturprisen 2008 Ofl. 4 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur /08 Saken gjelder: Valg av mottaker for kulturprisen 2008 Fakta: Kulturprisen ble oppretta i Formålet med prisen er å stimulere kulturarbeidet i kommunen, og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige arbeidet som utføres. Den/de som får prisen må over tid ha vist evne og vilje til kulturinnsats ut over det vanlige. Prisen gis til enkeltpersoner /lag/organisasjoner som er hjemmehørende i kommunen. Under forutsetninger som er nevnt ovenfor, kan prisen også tildeles kandidater som ikke er bosatt i kommunen. Det er utarbeida egne retningslinjer. Årets pris har vært bekjentgjort i pressen, ved oppslag og på kommunens nettside. Det er kommet inn 3 forslag på kandidater til kulturprisen 2008: Skikarusellen og ildsjelene blant dem. Ungdomslaget Noringen

4 Eldbjørg Huseby Saksbehandlers vurdering: Det er et stort kulturelt mangfold i Nore og Uvdal kommune.vi har mange driftige og kreative enkeltpersoner, men også lag og foreninger som bidrar aktivt og skaper bredde i kulturarbeidet. Ungdomslaget Noringen UL Noringen er i år en 100 årsjubilant. Laget har hatt kontinuerlig aktivitet og er en av de bærende kulturinstitusjoner i Nore.UL Noringen har spilt en viktig og stor rolle for lokalsamfunnet. Mange generasjoner har vært aktive med i teater, leikarring, Kven veit og annet ungdomslagsarbeid. Det er det eneste Ungdomslaget som fortsatt er i drift i Nore og Uvdal,og som kan vise til en jevn rekruttering av nye og unge medlemmer. UL Noringen er en verdig kandidat til kulturprisen,og 2008 er et egnet år da laget feirer sitt 100 års jubileum. Ildsjelene bak skikarusellen Skikarusellen har vært arrangert siden Det har ført til et fruktbart samarbeid mellom idrettslagene, kjennskap og vennskap på tvers av skikretser og økt skiferdighet og skiglede. Skikarusellen er et strålende eksempel på et vellykket skiarrangement for barn og voksne. Det er imidlertid vanskelig å tildele et slikt prosjekt en kulturpris, fordi det har vært så mange aktive gjennom så mange år. Uvdal bygdekvinnelaget som har kommet med forslaget, ønsker at sentrale medhjelpere gjennom 31 år blir nevnt og hedret. Det er en stor utfordring å leite opp alle aktuelle navn, og en stor fare for at noen kan bli glemt. Eldbjørg Huseby Eldbjørg Huseby har vært et kulturelt fyrtårn i lokalsamfunnet. Hun har deltatt aktivt på mange arenaer som lærer, litteraturformidler, musiker, estetiker, bonde og politiker. Eldbjørg er nå ikke bosatt i kommunen, men hun har vært og kan sies å være et forbilde, en kulturarbeider med stor bredde. Forslag til vedtak: Prisen overrekkes av ordfører på siste kommunestyremøte før jul. Vedlegg: 1.Søknader Kulturprisen: retningslinjer 3. Oversikt over tidligere prismottakere 4. Oversikt over tidligere forslag Saksdokumenter: 1. Utlysningstekst

5 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 076 Saksmappe : 2008/432 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Lill Samuelsen Reviderte retningslinjer for kulturpris MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur /08 Saken gjelder Retningslinjer for kulturprisen i Nore og Uvdal kommune Fakta: Gjeldende retningslinjene for kulturprisen er vedtatt i Hovedutvalget for Skole barnehage og kultur 4/ sak 016/01. Saksbehandlers vurdering: I punkt 5 står det at innkomne forslag på kandidater legges fram for hovedutvalget med rådmannens innstilling. Det er foreslått å endre dette punktet slik at hovedutvalget behandler saken uten innstilling fra administrasjonen. Ofte er det vanskelig å stille kandidatene opp mot hverandre. Det synes derfor naturlig at det gjøres et politisk vedtak uten innstilling i denne type saker. Det er også i tråd med prosedyre i liknende saker der det foretaes personvalg. I punkt 7 står det at kulturprisen skal være delt ut før 1.november. Prisen har til nå vært delt ut på forskjellige arenaer og til forskjellige tider av året. Tid og sted avhenger i stor

6 grad av hvilken person eller forening som mottar prisen. Det er ønskelig med en viss fleksibilitet. Fristen bør endres til utgangen av kalenderåret. I år er forslaget at den deles ut på siste kommunestyremøte før jul. Rådmannens forslag til vedtak: Retningslinjer for kulturpris vedtaes med følgende endringer: 5.Rådmannen sørger for å gjøre prisen kjent og sette frist for innsending av forslag til kandidater med minst 1-en- måneds frist. Fristen skal kunngjøres i presse og på annen måte gjøres kjent. Innkomne forslag på kandidater legges fram for Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur. 7.Kulturprisen skal være delt ut innen utgangen av kalenderåret. Vedlegg: Retningslinjer for kulturprisen