FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Gyldig forfall meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Flesberg kommune, 25. august 2017 Oddvar Garaas ordfører ORIENTERINGER: Ved ordfører og rådmann.

2 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 17/17 Meldinger,

3 Meldinger, Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2017/25 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /17 Rådmannens anbefaling: Saksopplysninger: a) Hovedutskrift fra møte 8.juni 2017 Vurdering: Vedlegg: 1 Hovedutskrift fra formannskapsmøte

4 HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 08:30 09:15 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Britt Bergan Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Bjørg Homelien Følgende varamedlemmer møtte: Anne Berit Ravnås Følgende fra administrasjonen møtte: Ranveig Hvila, Jon Gj. Pedersen, Anne Rudi Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 14/17 Meldinger, 8.juni 2017 PS 15/17 Konseptutredning Sivilforsvaret - høring Jon Olav PS 16/17 Rapport 1. tertial budsjettjusteringer Eilev Bekjorden PS 14/17 Meldinger, 8.juni 2017 Meldingen ble enstemmig tatt til etterretning. Vedtak i formannskapet : Meldingen tas til etterretning. PS 15/17 Konseptutredning Sivilforsvaret - høring Rådmannens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i formannskapet : Flesberg kommune støtter konseptutredningens alternativ 2, Tilpasset fremtidens samfunnsbehov, som modell for utvikling av fremtidens sivilforsvar. Flesberg kommune vil understreke betydningen av fortsatt tilstedeværelse av Sivilforsvaret på Rødberg. For distriktskommuner er Sivilforsvaret en verdifull ressurs og et viktig element i kommunenes beredskapsplanlegging. Mindre kommuner vil som regel kunne dimensjonere egen kapasitet til å håndtere uønskede hendelser med begrenset omfang. For kommunene i vårt distrikt er Sivilforsvaret sammen med frivillige organisasjoner, en sentral faktor i håndteringen av større hendelser. Med dette menes hendelser som krever innsats og personell utover det som er tilgjengelig i ordinært redningsarbeid.

5 Det er en kjensgjerning at materielletterslepet i Sivilforsvaret gir store utfordringer, og at man med dagens rammebetingelser ikke er i stand til å utvikle tjenesten i takt med de beredskapsmessige utfordringene samfunnet står overfor i framtiden. Å opprettholde dagens nivå fremstår ikke som et særlig godt alternativ. For distriktskommuner som våre, har tilgang til FIG-ressurser en avgjørende betydning ved hendelser som krever innsats over lenger tid. En nødvendig styrking av Sivilforsvaret i forhold til dagens situasjon må være et minimumskrav. Heimevernet er etter hvert redusert i så stor grad at de, i beredskapssammenheng, i mindre grad framstår som tilgjengelig ressurs for kommunene. Det betyr at volumet av mannskaper, utstyr og kompetanse man kunne forvente på lokal nivå, må ivaretas av Sivilforsvaret. Fredsinnsatsgruppa i Nore og Uvdal består av 24 personer med tilhørende materiell og har base på Rødberg. Styrken dekker kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, men benyttes også utenfor kommunenes grenser. Tilsvarende vil innsatstroppen på Kongsberg være en viktig tilleggsressurs i nærområdet hvis behov. PS 16/17 Rapport 1. tertial budsjettjusteringer Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : Rapporten for 1. tertial 2017 tas til etterretning. Følgende budsjettendringer vedtas: Avsatte midler i prosjekt 821 Flesberg vannverk på 1,5 mill. kr. overføres til prosjekt 827 Nytt høydebasseng i Svene. Side 2 av 2