- klart me kan! Årsrapport 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- klart me kan! Årsrapport 2005"

Transkript

1 - klart me kan! Årsrapport 2005

2 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: M: E: Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: M: E: Avdelingsleder/HMS Sten Jonny Andersson T: M: E: Arbeidsledere Sævelandsvik Trebearbeiding Frode Løken T: E: Psykiatri/sjømat Anne Marit Jørgensen T: E: Psykiatri/sjømat Anne Lise Solstrand T: E: Arbeidsledere Kopervik Kantine Jenny Ånensen T: E: Servicesenter Else B Olsen T: E: Servicesenter Marit Roness Hinderaker T: E: Servicesenter Marianne Hogneland T: E: Permisjon Metallbearbeiding Charlie Dahl T: : E: Metallbearbeiding Svein Inge Eriksen T: : E: Metallbearbeiding Leiv Kåre Sevland Sluttet

3 Gratulerer! Igjen kan vi vise til historisk omsetning og resultat for arbeidsplassen vår. Vi har i 2005 hatt en fantastisk vekst og har omsatt varer og tjenester for 5,7 millioner kroner. Dette er en økning på 20 % fra 2004 og vi har igjen et netto overskudd på over 3 millioner kroner. Det er flere grunner til at 2005 var et godt år. Vi har hatt økning på bearbeiding av aluminium, vi leverer stadig flere kurver med Jobbfrukt og vi har hatt en vekst i omsetning av sild og makrell. God økonomi gir oss trygghet, uavhengighet og mulighet til å utvikle oss videre. Selv om vi nå over tid har levert solide økonomiske resultater har vi andre kriterier som er viktigere for oss. Industripartner Karmøy har fokus på menneskene som arbeider i bedriften. Vi skal bidra til å øke kompetansen og legge til rette for utvikling hos våre arbeidstakere. Mange av våre ansatte har arbeidet flere år hos oss. Det er et tegn på at de trives godt og det er med å bidrar til å skape trygge og gode omgivelser på arbeidsplassen. Industripartner Karmøy er en god samarbeidspartner for mange bedrifter på Haugalandet. Vi er kjent for å levere på tid og våre varer og tjenester holder meget høy kvalitet. Våre kunder krever det samme fra oss som fra alle andre leverandører. Det liker vi! Vi investerer stadig i nye og moderne maskiner som utfordrer våre arbeidstakere og sikrer høy kvalitet på det vi leverer. Igjen, gratulerer og takk til alle ansatte. Vi har er en krevende og samtidig en høyst levende arbeidsplass. Hos oss skjer det mye forskjellig hver eneste dag. Kreativitet og gode ideer er viktige drivkrefter for å løse situasjoner på en god måte. Med et engasjert styre, dyktige medarbeidere og god økonomi har vi alle forutsetninger til å lykkes i fremtiden. Da vil Industripartner Karmøy fortsette å være en attraktiv underleverandør til næringslivet, og en naturlig samarbeidspartner til Aetat. En stor takk til våre kunder og samarbeidspartnere, og spesielt takk til Aetat og Karmøy Kommune for godt samarbeid. Kopervik, 18. mars 2006 Ole Egil Flotve Daglig leder

4 Driftsberetning Treavdelingen Avdelingen har en arbeidsleder og syv arbeidstakere. Dette året har det vært en nedgang i omsetningen, noe p.g.a. svakere arbeidstakere og i tillegg en noe svakere ordretilgang. Arbeidsmiljø er godt og den enkelte trives med variert arbeid med mange forskjellige produkter. Arbeidstakere på denne avdelingen utfører også en del arbeidsoppgaver for metallavdelingen. Det arbeides nå med å øke aktiviteten for neste år. Metallavdeling Metallavdelingen har ingen varekostnader. Våre kunder leverer råvarer som vi bearbeider etter kundenes ønsker. Vi har spesialisert oss på å produsere for andre bedrifter og vi har for tiden ingen egne produkter. Her er det svært dyktige medarbeidere og det er stor arbeidsglede blant de ansatte. Vi har flere gode faste kunder og vil benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid og at de har valgt oss som under-leverandør. Nå er det to arbeidsledere og 13 arbeidstakere på denne avdelingen. Kantine Industripartner Karmøy AS har egen kantine i Kopervik og Sævelandsvik. Her lages det varm mat hver fredag og resten av uken selges det bl.a. frokostbord og kaffe. Matpausen er en svært viktig del av arbeidsdagen og egen kantine er svært viktig bidrag til det gode miljøet i bedriften. I tillegg har denne avdelingen ansvaret for alt renhold på bedriften. Totalt har 2 arbeidsleder og 5 arbeidstakere sitt virke på denne avdelingen.

5 SJØMATPRODUKSJON Denne avdelingen er primært en avdeling for personer med psykiske problemer. For disse personene er dette arbeidet godt og utviklende. I tillegg har en mange andre varierte arbeidsoppgaver som garnskjæring, støyping, metallbearbeiding og salg av ved. Her er en opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø og selv om en enkelte perioder i året har en del sykefravær er arbeidsgleden og arbeidsmiljø i avdelingen godt. To arbeidsledere og elleve arbeidstakere har sitt daglige virke på denne avdelingen. Servicesenter Dette er en avdeling med svært varierte arbeidsoppgaver. To arbeidsledere og 12 arbeidstakere har i løpet av uken mange forskjellige gjøremål. Hver mandag og tirsdag leveres det ut over 120 kurver med frukt til bedrifter på Haugalandet. De andre dagene blir det utført mye forskjellig arbeid. Det pakkes, brettes, kopieres og makuleres. Det har vært jevn tilgang på arbeid og humøret på avdelingen er som arbeidsinnsatsen alltid på topp.

6

7

8

9 Styrets beretning 2005 Virksomhetens art og beliggenhet Industripartner Karmøy AS er en bedrift for yrkeshemmede, som har virksomhet innen: trevare, metallbearbeiding, fiskeforedling, fruktservice, makulering og arbeidstrening. Virksomheten drives fra Kopervik, med produksjonsavdeling i Sævelandsvik. Fortsatt drift Styret mener at årsregnskapet med noter gir god informasjon om bedriftens stilling og drift i fjoråret. Resultatet er meget tilfredsstillende og gir et godt grunnlag for fortsatt drift. Det har ikke truffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet. Selskapet kan etter vedtektene ikke utdele utbytte. Hele overskuddet på kr ,- overføres derfor til annen egenkapital Arbeidsmiljø Industripartner Karmøy AS har et godt arbeidsmiljø. Det er stor trivsel og arbeidsglede blant våre ansatte. Vi er medlem av Haugaland HMS-senter. Sykefraværet i 2005 var på. Det har ikke vært noen personskader i Likestilling Bedriften har pr ordinære ansatte, herav 7 kvinner og 5 menn. Selskapet tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelser og avlønning. / Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Fremtidig utvikling Det forventes et høyt aktivitetsnivå også i I Sævelandsvik starter vi opp men en ny produksjonslinje for metall samtidig som vi avslutter vårt engasjement med sjømatproduksjon. Bjørn Oddvar Madsen Styreleder Hildborg F. Saltvik Nestleder Harald Skorpe Styremedlem Else B Olsen Styremedlem Ole Egil Flotve Daglig leder

10 Rådgivende utvalg er en viktig møteplass for å ivareta et godt samarbeid mellom virksomheten, Aetat Kopervik og Karmøy Kommune. Utvalget skal og gi råd om tiltaket og har oppfølging av hver enkelt, fra ansettelse til avslutning av arbeidsforholdet. Det er sammensatt av representanter fra tiltaksarrangør, Aetat og samarbeidende instanser etter behov. I 2005 ble det avholdt 9 møter og behandlet 58 saker. Industripartner Karmøy AS var i fjor godkjent for 50 VTA plasser. Pr hadde vi 49 arbeidstakere i tiltaket. I løpet av året har 3 personer avsluttet sitt daglige virke hos oss. 13 personer har søkt arbeid og det har resultert i 6 nytilsette. Vi blir stadig flere og det gleder oss. Sykefraværet til arbeidstakere var i 2005 på 7,1 %. Arbeids og skoletilbud I samarbeid med Kopervik Voksenopplæringssenter får våre arbeidstakere tilbud om skole. I 2005 hadde vi 8 arbeidstakere som fikk innvilget redusert stilling for å gå på skole. I tillegg har vi en arbeidstaker som har arbeidstrening i en barnehage. Arbeidspraksis Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med flere skoler i distriktet. Vi kan tilby praksisplasser på alle avdelinger og har dermed variert og godt tilbud til elever som måtte ønske dette. I 2005 har Åkrehamn og Storesund Videregående Skole hatt 3 elever utplassert fra 1 3 dager i uken. Velferdstilbud Industripartner Karmøy As har mange arbeidstakere med ulike behov og interesser. Vi har et godt arbeidsmiljø og det er et godt samarbeid på i og mellom avdelingene. I fjor hadde grillfest på kaien, julleavslutning med pinnekjøtt og vi reiste til Fitjar Fjordhotell. Det var en svært vellykket tur med forskjellige sportslige aktiviteter, revyinnslag og beat for beat med imponerende innsats fra mange arbeidstakere. Ingen tvil om at interessen for god musikk er stor. Gode tilbakemeldinger bekrefter at denne type arrangementer og turer er med på å styrker samholdet og bidrar til bedre arbeidsmiljø. Kopervik Kjell Arild Andersen, Personalleder

11 Rådgivende utvalg Hilde Vikra Kjell Terje Simonsen Kjell Arild Andersen Inghild Halvorsen Ole Egil Flotve Aetat Kopervik Aetat Kopervik Industripartner Karmøy As Karmøy Kommune Industrpartner Karmøy

12 Frukt Trevarer Kopiering Aluminium Makulering Garnskjæring Laminering Innbinding Jobbfrukt Kantine Sjømat Frisnesveien 13 Postboks Kopervik T: F: Sveholmen Sævelandsvik T: F: E:

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Tilbake i jobb med OrbitArena

Tilbake i jobb med OrbitArena INFORMASJONSAVIS 2015 Tilbake i jobb med OrbitArena OrbitArenas viktigste oppgave er å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. Les historien om Per Holm på side 2 og 3. Les også: OrbitArena driver Ankertunet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1 2 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni 2012. F.v:

Detaljer

Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede

Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Vi gir mennesker mulighet for Innhold: Side 03: Side 05: Side 06: Side 06: Side 08: Side 10: Side 12: Side 14: Hvem er Spekter Pluss? Bedriftens virkeområde

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer