Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: M: E:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: M: E: Avdelingsleder Rune Kvebæk T: M: E: Faglig leder Jan Olav Sørlie T: M: E: Økonomi / regnskap Kari Merethe Johannesen T: E: Driftsleder Arne Harald Johnsen T: M: E: Avdelingsleder Sten Jonny Andersson T: M: E: Avdelingsleder Tore Kvalevåg T: E: Avdelingsleder Marit Roness Hinderaker T: E: Anne June Nilsen Sjøen T: E: Frode Løken T: E: Marit Roness Hinderaker T: E: Anne Lise Solstrand T: E: Svein Inge Eriksen T: E: Marianne Hogneland T: E: Egil Svela T: E: Ansatte i 2010 som har sluttet i bedriften: Anne Marit Jørgensen T: E: Jenny Ånensen T: E: Charlie Dahl T: E: Else B Olsen T: E: May Irene Pedersen T: E: Gry Karine Davidsen T: E: Terje Eide T: Arne Kolstø Kjell Arild Andersen Karin Vedøy

3 NYE MULIGHETER Nye muligheter Vi avsluttet 2010 med å flytte inn i nye tidsriktige lokaler sentralt lokalisert på Vea Øst. Planlegging og bygging har tatt lang tid, men når vi ser resultatet er vi som skal ha vårt daglige virke her meget godt fornøyd. Karmøy Produksjon og Industripartner Karmøy fusjonerte i Etter fusjonen har vi hatt produksjonslokaler i Kopervik, Sævelandsvik og på Vea. Nå har alle ansatte fått ny adresse til arbeidsplassen sin Bleikmyrvegen 45, 4276 Vedavågen! Det er fordeler og ulemper både med å være stor og liten. Vi har på mange måter erfart begge deler. Siden fusjonen har vi vært over 80 ansatte fordelt på tre forskjellige lokasjoner. Vi har hatt felles markeringer, turer og personalmøter men i det daglige oppleves arbeidsplassen som liten og intim for de fleste. Nå er vi over 90 ansatte samlet i et stort nytt tidsriktig bygg. Her skal vi utvikle oss videre og ta med oss det gode fra det å være liten, samt fordelene med å være større. Høsten 2010 gjennomførte vi en medarbeider tilfredshets undersøkelse blant alle ansatte. I tillegg til fokus på arbeidsmiljø og trivsel, arbeidet vi samtidig med hvordan vi skulle organisere oss i nye omgivelser. Den gav oss mange svar og har vært et nyttig verktøy og bidrag til endringene som ble gjennomført. Sammen med Karmøy kommune og NAV har vi jobbet aktivt med å utvide tilbudet for som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging. Nå er det etablert 6 kommunale plasser og i tillegg har NAV utvidet med 2 VTA - plasser. Alle parter jobber for at tilbudet skal utvikles fra prosjekt til å bli et varig tilbud. Som bedrift har vi utviklet oss videre. Vi har i dag mange medarbeidere med høy kompetanse og bred erfaring. Det gir oss en unik kompetanse til å hjelpe personer ut i arbeidslivet. Gjennom tilbudet arbeidsrettet rehabilitering har vi i år hatt mulighet til dette. Det er mange personer som har fått hjelp fra oss på veien mot ny arbeidsplass. Målet vårt er å fortsette med dette mange år fremover. I tillegg til å legge til rette for personlig mestring og utvikling, er vi med å skaper store verdier. Av totale inntekter på 21,4 mill kr. i 2010 er ca. 11,0 mill kr. fra produksjon av varer og tjenester. Resultatet for virksomheten er på 2,6 mill. kr. Vi er en mangfoldig arbeidsplass med stor variasjon og bredde. Vi er mange dyktige medarbeidere som gleder seg til et nytt utviklende år i nye moderne omgivelser. Takk for solid innsats og det lille ekstra med flytting i ei ellers hektisk juletid! Ole Egil Flotve Vedavågen 10. mai 2010 Daglig leder

4 Lett på jobb DRIFTSBERETNING Treavdeling Vea og Sevland Produksjonsåret 2010 kan vi vel si er to-delt, første halvdel flettet seg inn i historien som de tidligere år i og med produksjonen i hovedtrekk har gått ut på å produsere paller og utemøbler. Det som kom som et friskt pust var da vi fikk i oppdrag å lage 10 kombi- (20 boder 2x2m) juleboder som skulle plasseres ut på rådhusplassen i Haugesund. Bodene ble et samarbeid mellom avd. Sevland og Vea. Bodene ble levert til avtalt tid før julemarkedet og vi fikk positiv tilbakemelding på at bodene var meget funksjonelle og dekorative. Ut over den daglige produksjon kan vi vel si at vi alle var mer eller mindre opptatt med det store nybygget vi var i ferd med å bygge. Vi på Vea hadde jo nærhet og full kontroll med hvordan huset reiste seg. Vi snakket mye om flytting og siste halvår begynte vi prosessen med å planlegge pakking og rydding. Ikke minst rydding, da vi så på alt vi hadde samlet gjennom flere år :) Planleggingen gikk greit gikk og alle var enige om at det ville bli spennende å flytte. Avdelingen har gjennom året hatt et godt og stabilt arbeidsmiljø. Arbeidsleder Kolstø avsluttet sitt arbeidsforhold etter 10 år og gikk over i pensjonistenes rekker. Stian Løver kjører båndsag. Eigil Frode Østvik & paller. Chris Sandvik i full vigør. Fotograf: Helene H Knutsen

5 Aktivitet og trening Servicesenter Sevland Året 2010 ble startet på Sevland og avsluttet på Vea. Vi har hatt mange kjekke år ved sjøen på Sevland, og nå gleder vi oss til å jobbe tettere med alle andre i bedriften. I elleve år har vi vært rundt 20 personer som har har sitt daglige virke på huset. Vi har hatt egen kantine og et trygt og godt miljø. Nå blir vi mange som skal samles hver dag på Vea. Det blir utfordrende og vi gleder oss. Vi har varierte arbeidsoppgaver og som tidligere år er det vi gjør mye for tre- og metallavdelingen. Vi har i år vært 12 arbeidstakere og 2 arbeidsledere. Glimt fra flytteprosessen.det ble mange lass fra Kopervik og Sevland til Bleikmyrvegen. Servicesenteret i Kopervik Vår største arbeidsoppgave er jobbfrukt. Vi pakker og kjører ut 380 fruktkurver i uka. Vi leverer alle dager unntatt torsdag. Vi pakker også nøtter og lager kurver til jobbfrukt kurvene. Arbeidsoppgaver ellers er makulering, skru klips, strikkeoppdrag og andre småoppgaver. Det nye dette året er glassovn som vi har jobbet en del med. Det er et område vi håper skal gi mange gode og kjekke arbeidsoppgaver. I tillegg til det produksjonstekniske blir det spennende å jobbe med kreative sider hos den enkelte arbeidstaker. Vi har fått til ett samarbeid med Karmøy Kommune og har fått ressurser til ekstra tilrettelegging for noen arbeidstakere. Dermed har vi fått 2 arbeidsledere til på avdelingen og noen flere arbeidstakere å følge opp. Vi er ca 25 arbeidstakere og 4,5 arbeidsleder på avdelingen. Glimt fra treff hos FK Haugesund. Pizza og informasjon før kampen og heiing sammen med Måkeberget. FKH banka Odd Grenland 3-0.

6 GOD MAT OG GODT HUMØR Metallbearbeiding Kopervik Tradisjonelt har metallavdelingen hatt store oppdrag og travle dager. Dette året har som 2009 vært et av de roligere årene. Året har vært preget av mange små oppdrag. I tillegg har vi gjort noe delproduksjon for treavdelingen. Det er flere arbeidstakere på avdelingen som har andre faste gjøremål. John og Rune er stødige sjåfører på Jobbfrukt, og andre har i lengre perioder deltatt i produksjon av paller på treavdelingen. Avdelingen har et stabile medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Mange unge som skal inn i arbeidspraksis, eller hospiterer hos oss, synes metallavdelingen er en attraktiv og spennende arbeidsplass. Vegard Pedersen lager deler til aluminiumsstillas Kjetil Lund og Vidar F. Birkeland jobber på manuell sag. Fotograf: Helene H Knutsen Svein Magne Utbjo sjekker hengsler for HyTrans. Kantine og kjøkken Kjøkkenet vårt har i alle år laget lunsjmat til mange ansatte som ikke har med seg niste. Det er en både en viktig og en kjekk oppgave. Vi har hatt kantine i Kopervik og i Sævelandsvik. Nytt i år er at vi har laget varm mat en gang i uken på Vea. Det har vært mange gode smaker og et populært tiltak. Den store utfordringen vår har vært avtalen med Rogaland Ressurssenter. Her har vi fra august levert lunsjmat til 40 ansatte, og varm lunsj til alle som er på kurs i regi av Teknologisk Institutt. Produksjon av mat er nytt og spennende område for oss. Med ny kokk på plass er målet vårt å utvikle gode arbeidsplasser -og selvsagt gode matopplevelser. Tore Kvalevåg og Randi Naley lager god mat. Lise Veronica Eliassen i full blomst. Randi Naley holder gulvet rent. Tore Kvalevåg og Jan P Dyrnes drøser

7 TALLENES TALE RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Og immatrielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd(Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

8 Trening og aktivitet BALANSE Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Ernæring og kosthold EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 410 à Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Lett på jobb NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller mer enn ett år etter balansedagen. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via forsikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Ekstraordinære inntekter og kostnader Inntekter og kostnader klassifiseres som ekstraordinære kundersom postene, ut fra foretakets spesifikke forhold, er både uvanlige, uregelmessige og vesentlige. Dersom virkningen av prinsippendringer og korrigering av feil i tidligere årsregnskap resultatføres, klassifiseres slike poster alltid som ekstraordinære, så fremt de er vesentlige. Skatt Virksomheten er ikke skattepliktig. Endring av regnskapsprinsipp Det er ingen endring i regnskapsprinsipper.

11 Sunne og gode matvaner Note 1) Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31/ Akkum. Avskrivn. 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivninger Note 2) Fordringer og gjeld / pantstillelser og garantier Fordringer og gjeld Andel av fordringer som forfaller senere enn om ett år. Pantstillelser og lignende: Pantstillelse Gjeld sikret Eiendeler stillet Balanseført og lignende ved pant som sikkerhet verdi pant Gjeld til kredittinst Eiendom (byggelån) Lån til ansatte: Det er ytt lån til to ansatte på totalt kr , avtale foreligger. Ingen renteberegning. Note 3) Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Aksjekapitalen i Industripartner Karmøy AS pr består av 410 aksjer à kr ,-. Alle aksjene eies Karmøy kommune. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret Lønninger Pensjonskostnader Annen godtgjørelse 730 Sum

12 Lett på jobb Obligatorisk tjenestepensjon: Selskapet har obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforsikringen er frosset dvs. ansatte før fortsetter i ytelsesbasert pensjon (12 stk) og personer som ansettes etter 1/1-06 får innskuddsbasert pensjon. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr , herav honorar for andre tjenester ca kr Alle tall er eks mva. Note 5) Bundne midler Av innestående i bank er kr ,- bundne skattetrekkmidler. Note 6) Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd kr består av tilskudd mottatt fra Karmøy kommune med kr og fra Staten/NAV med kr Driftstilskuddet fra NAV er brukt til lønn, opplæring, kvalifisering av yrkeshemmede arbeidstakere samt investering i driftog utviklingsmidler.

13 Trening og aktivitet STYRETS BERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Industripartner Karmøy AS er en bedrift for yrkeshemmede, som har virksomhet innen: trevare, metallbearbeiding, fruktservice, makulering og arbeidstrening. Virksomheten er eiet av Karmøy kommune og drives fra Kopervik, med produksjonsavdeling i Sævelandsvik og Vedavågen. Utvikling i resultat og stilling Styret mener at årsregnskapet med noter gir god informasjon om bedriftens stilling og drift i fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende. Det har ikke truffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet. Selskapet kan etter vedtektene ikke utdele utbytte. Hele overskuddet på kr ,- overføres derfor til annen egenkapital Fortsatt drift Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Sykefraværet i 2010 var på 8,78 %. Det er høyere enn i 2009 og det skyldes tre personer som har vært langtidssykemeldt. Likestilling Bedriften har pr ansatte, hvor 42 kvinner og 49 menn. I selskapets styre er det 3 menn og 1 kvinne. Selskapet tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelser og avlønning Ytre miljø Bedriften driver ikke noen form for produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø. Nydelig og smakfullt. Daglig selges det mye god mat i kantinen. Per K Østrem og John Oa er glad i god mat.

14

15

16 Lett på jobb Lett på jobb 2010 Prosjektet Lett på jobb videreførtes i Prosjektplanen som ble utviklet i 2008 og revidert i 2009 danner grunnlaget for prosjektet i Det ble søkt og tildelt RUP- midler (regionale utviklings prosjekt) fra Rogaland fylkeskommune. Det har vært et år med ulike aktiviteter for «lett på jobb»-prosjektet. I første del av 2010 har prosjektet hatt fokus på individuell oppfølging av de deltakerne som tidligere har deltatt på gruppeveiledning. Flere personer med helsetruende overvektsproblematikk har fått individuell veiledning. Det ble i løpet av året gjennomført to felles samlinger for alle ansatte. Gruppen «mat for menn» som ble startet på slutten av 2009, ble videreført våren Gruppen har hatt 3-5 deltakere. Her har alle kost seg og med stort engasjement laget sunn og god mat sammen. Bilde: Reidun Høines & Mat for menn, Rune Sakseid og Svein Magne Utbjo. I andre delen av året har fokuset ligget på bedriftens nye satsningsområde, cateringvirksomhet, det ble inngått en stor kontrakt med Rogaland ressurssenter. Bedriften ønsket å levere mat som er god, sunn og næringsrik og valgte derfor «lett på jobb» som profil på cateringen. I løpet av høsten ble flere arbeidstakere engasjert og fikk opplæring i matrelaterte arbeidsoppgaver. Mye tid og ressurser gikk med til cateringdrift og rutiner rundt dette. Det ble derfor ikke igangsatt nye «lett på jobb»- tiltak i denne perioden. Et viktig satsningsområde for prosjektgruppen har vært å jobbe videre med arbeidet å utvikle Lett på jobb fra et lokalt prosjekt til et konsept. Målsettingen er at andre bedrifter også kan bruke lett på jobb-modellen. Vi fikk bekreftet at vi fikk delta på ASVL vinterkonferanse i februar Modellen ble i 2010 presentert for styret i ASVL, samt en bedrift i Moss og en i Sandnes. Vi har også vært i dialog med flere bedrifter som har vært interessert i konseptet. Høsten ble også brukt til å jobbe med hvordan vi kan ta med oss lett på jobb inn i nytt bygg og videreføre prosjektet når hele bedriften er samlet under ett tak og med storsatsing på kantine og cateringvirksomhet. Treningsgruppene på Åkra og i Skudenes har vært aktive hele året ansatte har deltatt på de ukentlige treningene. Vi deltok også på Hydro rundt, med ca 50 stykker. For å holde engasjementet opp ble det laget et system for å motivasjon, hvor de mest aktive deltakerne fikk en treningsdress som belønning etter å ha deltatt aktivt på 40 treninger. Reidun Høines, Rådgiver

17 Lett på jobb RÅDGIVENDE UTVALG Mål for RU - Kvalitetssikring av det arbeidet IPK gjør i forhold til utvikling av mennesker - Samarbeid mellom partene for å gi arbeidstakere/søkere helhetlig tilrettelegging - Være en ressurs for å finne gode individuelle løsninger for arbeidstakere - Være en ressurs for å utvikle bedriften videre - Synliggjøre bedriften for Karmøy kommune og forsøke å finne områder hvor begge parter kan ha gjensidig nytte av hverandre Rådgivende utvalg har i 2010 bestått av: Egil Svela NAV Karmøy Reidun Kvinnesland Karmøy kommune (Karin A. Lande til mai 2010) Ole Egil Flotve Industripartner Karmøy AS Jan Olav Sørlie Industripartner Karmøy AS Det er avholdt 6 møter i utvalget og det er behandlet 26 saker. I tillegg til oppfølging av arbeidstakere, har utviklingen av kommunalt tilrettelagte arbeidsplasser vært et gjennomgående tema ved møtene (se eget punkt). ARBEIDSMILJØTILTAK I forhold til utvikling av sosial kompetanse, samt å medvirke til et godt arbeidsmiljø bruker bedriften ART som et arbeidsverktøy. ART er et multimodalt program for trening av sosial kompetanse som består av 3 komponenter; sosial ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonnering. Et tilrettelagt ART kurs slik vi gjennomfører det varer i ca. 50 timer, fordelt på to gruppesamlinger på 45 min. hver uke. ART timene følger en fast struktur, men innholdet i timene tilrettelegges etter funksjonsnivået på deltakerne i gruppen. Gjennom positive tilbakemeldinger, rollespill, diskusjoner, motivasjonsleker og mye mer skal deltagerne innenfor gruppens trygge rammer øve på ferdigheter som er nødvendig i arbeidsmiljøet og andre sosiale sammenhenger. En viktig del av ART er generalisering av ferdigheter til det daglige liv. Til dette brukes blant annet repetisjoner og hjemmeoppgaver. En ART gruppen med 6 arbeidstakere ble startet i september 2009 og avsluttet våren ART trenerne opplever god utvikling i gruppen, og evalueringer viser at arbeidsmiljøet har bedret seg. Vi er stolte av at vi har gjennomført to ART samlinger i uken gjennom hele perioden uten avlysninger.

18 Lett på jobb YRKESLÆRE Bedriften har i mange år hatt et godt samarbeid med Karmøy voksenopplæringssenter (KVOS). Gjennom skoleåret 2009/2010 har 6 arbeidstakere deltatt på et 10 måneders kurs i yrkeslære. Deltakerne har sammen med lærer fra KVOS blant annet hatt fokus på organiseringen av bedriften samt arbeidslivet generelt. Denne gangen var det arbeidstakere fra avdeling Vea som deltok i undervisningen. Både lærer og arbeidstakere har vist stort engasjement i planleggingen og gjennomføringen av timene. TILLITSVALGTE FOR ARBEIDSTAKERNE For å bedre arbeidstakernes innflytelse i bedriften, ble det i 2009 valgt tillitsvalgte på alle avdelinger. Det ble i 2010 arrangert 6 møter mellom de tillitsvalgte og ledelsen, og 26 saker er behandlet. Gjennomgående saker har vært situasjonen i bedriften, flytting til nytt bygg, arbeidsmiljøundersøkelsen, HMS og velferdstilbudet i bedriften. Ledelsen opplever at de tillitsvalgte engasjerer seg om sakene, og at representantene involverer seg i diskusjonene på møtene. De tillitsvalgte kommer med nye saker og følger opp pågående saker. Flere av tiltakene som er igangsatt i forhold til flytting i nytt bygg er igangsatt etter initiativ fra de tillitsvalgte. SAMARBEID MED FKH Bedriften har også i år videreutviklet sitt samarbeid med regionens toppfotballag FK Haugesund. Bedriften er som kjent fast leverandør av frukt og varm mat til A- laget. Som en del av avtalen har 10 ansatte hver hjemmekamp mottatt gratis adgangskort til hjemmekampene på gamlå. I år har det vært trekning blant de interesserte til hver kamp, og så godt som alle billettene har vært benyttet. Samarbeidet toppet seg da alle ansatte ble invitert til pizza og foredrag med en FKH spiller i forkant av FKH Odd. Fra bedriften møtte ca. 25 ansatte som var vitne til nok en hjemmeseier for FKH.

19 Lett på jobb KOMMUNALE TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER Et langvarig tett samarbeid med Karmøy kommune resulterte i juni 2010 i et prøveprosjekt i forhold til 6 kommunale tilrettelagte arbeidsplasser for personer som trenger mer oppfølging enn det som er mulig i VTA. Evalueringene fra dette prosjektet er gode og både Karmøy kommune og Industripartner Karmøy AS regner med at prosjektet overlappes av en varig løsning. MEDARBEIDERUNDERSØKELSE I tett samarbeid med de tillitsvalgte ble det i november 2010 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant alle arbeidstakerne i tilrettelagt arbeid. Resultatene er gjennomgående gode, men vi ser også forebedringsområder for FORBEREDELSER TIL NYTT BYGG Vi har gjennom hele 2010 arbeidet med forberedelser til nytt bygg. Dette har vi gjort gjennom tillitsvalgtapparatet, hospiteringer/besøk på andre avdelinger og fellessamlinger i nybygget under byggeprosessen. Mange av arbeidstakerne ser frem til innflytningen, men flere opplever også utfordringer med de endringene dette vil medføre. Ved årets slutt har vi den oppfatningen at alle ansatte blir med videre til nybygget og at alle utfordringer i forbindelse med dette er mulig å løse. TRAFIKKSIKKERHET I NYBYGGET Bedriften har i løpet av 2010 hatt løpende dialog med plan og forvaltingsseksjonen i Statens vegvesen. Utfordringene gjelder å sikre en trygg gangtrace mellom arbeidssted og bussholdeplass. Bedriften mener at trafikksikkerheten for arbeidstakerne ikke er god nok med dagens løsning, men har et håp om at tiltak vil bli iverksatt for å forbedre situasjonen. Både Statens vegvesen og Karmøy kommune er informert skriftlig om bedriftens syn på saken.

20 Lett på jobb Arbeidsrettet rehabilitering Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som har til hensikt å hjelpe langtidssykemeldte raskere tilbake til yrkeslivet. De henviste skal være ferdig medisinsk utredet og behandlet og arbeidsgiver skal ha fylt sine forpliktelser i forhold til å tilrettelegge for tilbakeføring til arbeidsplassen. NAV er oppdragsgiver og vi er underleverandør for hovedleverandør, Strandsonen. Henvisninger i fra NAV går til hovedleverandør og videreformidles til oss ut i fra geografisk tilhørighet. Det er de to store kommunene i distriktet som har henvist deltagere, Haugesund og Karmøy. Bemanning: I fra januar og ut april ble tiltaket betjent av 1 fulltidsansatt, May Irene Pedersen (vernepleier) og 1 i deltid, Jan Olav Sørlie (vernepleier). Ole Egil Flotve bistod med å forhandle frem praksisplasser for deltagere som skulle utprøve sin arbeidskapasitet i ordinære bedrifter. Rune Kvebæk (psykiatrisk sykepleier) ble ansatt som avdelingsleder i halv stilling i fra mai 2011 og i full stilling i fra første juni. Brit Randi Madsen (cand. mag.) ble engasjert i fra 11 oktober i full stilling frem til utgangen av juni Ressurstorg har vært en betegnelse på fagpersoner vi har brukt til å støtte vår vurdering av hva som er egnet vei tilbake til yrkeslivet. I vår egen organisasjon har ernæringsfysiolog, Reidun Høines vært brukt. Ole Egil Flotve og Jan Olav Sørlie har sporadisk vært brukt i forhold til rådgivning på enkeltdeltagere. Strandsonen har hatt noen få lokale kontrakter. Av de har vi i hovedsak brukt fysioterapeut Mona Woll Håland ved bedriftshelsetjeneste Vest. Coach og kiropraktor ved samme bedrift er og i stor utstrekning blitt benyttet. I fra Strandsonen har vi fått bistand til utredning av lese og skrivevansker til 3 deltagere. Lege, advokat og psykolog har i liten grad vært brukt. I tillegg har vi arbeidet i nært samarbeid med den enkeltes fastlege. Deltagere: Målgruppen vi arbeider med betegner vi som deltagere. I perioden 1 august 31 desember, betjente vi 59 henvisninger. I perioden før det har vi ikke eksakte tall, men vil anslå at det var ca. 30 henvisninger. Grunnen til at vi ikke har bedre oversikt er at Strandsonen gikk over til nytt registreringssystem og serverleverandør på sensommeren 2010.

21 Lett på jobb Det er ikke mulig å trekke ut noen karakteristika på deltagerne, de varierer i alder i fra 20 år til 62 år. I første del av 2010 var det i hovedsak NAV Haugesund som henviste, ut over siste halvdel begynte det å komme inn henvisninger i fra NAV Karmøy og ved årsskifte var det likt fordelt mellom de 2 NAV kontorene. Tiltaket: Tiltaket har en varighet på inntil 3 X 4 uker, med maksimalt 144 timer pr. deltager (12 timer pr. uke). Vi deler tiltaket inn i 3 faser; kartlegging og innsamling av bakgrunnsinformasjon Planlegging Praksisutprøving, evaluering, rapportering Innholdet i tilbudet er basert på en blanding av individuell oppfølging og samlinger i grupper.

22 Årets julebord ble feiret i nye flotte lokaler på Vea.

23 Fotograf: Helene H Knutsen

24 Bleikmyrvegen Vedavågen T: F: E:

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. 2008 Årsrapport Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Driftsleder Arne Harald

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

- klart me kan! Årsrapport 2005

- klart me kan! Årsrapport 2005 - klart me kan! Årsrapport 2005 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Avdelingsleder/HMS

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer