Hvordan bruker norsk bio-bransje patenter?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan bruker norsk bio-bransje patenter?"

Transkript

1 Patentering i de norske bio-sektorene En kartlegging av hvordan norske bio-firma bruker patenter Biotekforum Khagendra Koirala, Patentstyret Hvordan bruker norsk bio-bransje patenter? Hvem? Hvor mye? Hvordan? Hvorfor denne undersøkelsen? Hvor? Verdi? Ifht. andre Cryogenetics (Hamar, USA, Chile, Canada). Mer effektiv befruktning av fisk. (Foto: Selskapet) Norske bioteknologibedrifter omsetter for ca 80 milliarder kroner årlig. Noen sektorer er helt sentrale for å opprettholde vårt bosettingsmønster. Den marine klyngen er internasjonalt ledende. IPR er som finansiering og FoU helt sentralt for bedriftsutvikling. For å sikre konkurransekraftige og komplette bio-klynger, vil Patentstyret bidra til å styrke IPR bransjen både i omfang og kvalitet. 2 1

2 Vi vil styrke IPR-delen av biobransjen ytterligere Sammen med Biotekforum inviterer Patentstyret alle interesserte i å delta i, og gjerne foreslå, aktiviteter som kan styrke IPR-bransjen i bio-sektorene. En paraply over ulike aktiviteter, som for eksempel: Kartlegge bruk av IPR i biobransjen Planlegges et Heldagsarrangement 7(?) Opplæring av sykehusansatte sammen med OuS Kartlegging av IPR forut for større FoU satsinger Annet. St.mld. 28 og vår strategiplan gir oss flere oppgaver som pådriver 3 Hvem Bedrifter (patentdata fra 93-12) Sektor N Utvalg (i drift 2013) Omsetning 2012 mrd Familier (søknad) Patentsøknader Helse 165 Alle 4, Marint 103 Alle 40, Landbruk 64 Alle 9, Industrielt 35 Alle 26, Olje&Gass, utstyr Oppdrett, Utstyr 61 Tilfeldig NHO (NI & NOG) 24 Alle i NHO (NI havbrukslev.) 37, , PS. Olje&Gass utstyr er tall for det aktuelle utvalget av bedrifter. Tallene for hele sektoren er større. 4 2

3 Om data (til printout) Patentinformasjonen samlet mars 2014 for Q3. Estimerte verdier for hele 2012 er brukt i trendgrafer. Alle publiserte patentsøknader i patentscope.org og patentstyret.no er inkludert. Patentfamilier er analysert fra Inpadoc. Upubliserte søknader er ikke med. Økonomiske data kommer dels fra Handelshøgskolen BI, dels fra Proff.no. Listen over Bioteknologibedrifter kommer dels fra Khagendras hovedoppgave og Bioverdiprosjektet (OsloTech v/ø. Lie). De er manuelt vasket for å fjerne rene salgskontor for internasjonale konsern og andre selskap som ikke naturlig bør inngå. NHO listene er også manuelt gjennomgått for å fjerne selskap som ikke naturlig hører med, og for konsernmødre er de erstattet med datterselskapene der patenteringen faktisk skjer. Listene omfatter bare bedrifter som er aktive nå (per ca ). Dvs. at selskap som var operative for flere år siden og da patenterte, men som nå er lagt ned, ikke telles med. Tall for omfang på aktivitetene i 20-års perioden og tall lagt tilbake i tid, vil dermed blir være mindre enn de reelt sett burde vært. Men lister over selskap som har vært aktive på noe tidspunkt i 20 års perioden har ikke vært mulig å skaffe. Tallene har ulike feilkilder og er kanskje nøyaktige til +/- 5%, skjønnsmessig anslått. Patenteringsomfanget i utstyr for oppdrett var så lite at de ikke ble brukt videre her. Tallet for oppdrettsutstyr virker for lavt, det kan være at NHOs liste ikke gir et representativt utvalg. Utvalget på 61 firma fra Olje og gass omfatter ett selskap som står for nesten 1/3 av alle patentene, så statistikkene vil bli svært påvirket av dette ene selskapet. 5 Volum Hvor mye patenteres i sektorene - Omfanget varier mye fra år til år, - Stor forskjell på sektorene - Virker konjunkturavhengig - Mye mer konjunkturavhengig enn totalantall søknader i Norge 6 3

4 Volum Hvor mye patenterer hver bedrift - Omfanget varier mye - Helse ser ut til å ha redusert betydelig siste 10 år - Ser noe konjunkturavhengig ut mer enn for resten av norsk næringsliv 7 Volum Fordeling av patenteringsomfang - Flertallet har ikke patent: Helse 52%, Marint 74%, Agric. 58%, Industri 63% -Ca 15 firma, flest i helse, har over tyve patenter - Olje og gass: 41% uten patent, og en større andel selskap har mange patenter 8 4

5 Volum Patentering ifht. omsetning # patenter levert i 2012 per mill PPP$ i omsetning samme år Health Marine Agric. Industry Oil & Gas Utstyr Helse, olje/gass er mest intensive - Norge ligger lavt iht. konkurrenter - Helse kommer høyt til dels fordi verdi der ikke er i omsetning, men salgsverdi på firma 5 NO WIPO, årsrapport Hvordan Hvor mye ordner firma selv - Stadig færre står for patentering selv - Fortsatt gjør ca ¼ det selv 10 5

6 Hvordan Utvikling markedsandel fullmektiger - Dehns størst (1/3) og med størst vekst de siste år - Dehns vekst faller tidsmessig sammen med økt finansiering av TTO-ene (ca 2005) - Etter Dehns er det mest norske fullmektiger - Kundene oppgir spisskompetanse, hurtighet og pris som kriterier for fullmektigvalg 11 Hvordan Markedsandel biotek siste 20 år Innen bioteknologi er Dehns størst, deretter mye norske fullmektiger 12 6

7 Hvordan - Markedsandeler totalt IPR marked 150 Antall publiserte Andel PCT-saker publiserte med PCT-saker norsk med søker norsk , søker per fullmektig Acapo m.th Bryn & A Curo Håmsø Onsagers Oslo Patent Protector Tandbergs Zacco Dehns (UK) Marks & Clerk (UK) Andre x10 - Totalt for norske firma som skal ut i verden er norske fullmektiger klart størst - Markedsandelen utenlandske fullmektiger er relativt begrenset - Biosektorene skiller seg dermed fra resten av norsk næringsliv på dette feltet 13 Hvor Utvikling prioritetsland - US vokser som myndighet i biosektoren - EPO vokser også noe - UK og NO har synkende popularitet de siste årene - I olje & gass utvalget vokser NO og EP - US utvikling vanskelig å anslå da trend drukner i ett enkelt firmas data. 14 7

8 Hvor Prioritetsland siste 20 år - UK mest brukte myndighet i biosektorene - Med Norge på andreplass og US på tredje PS: De fleste innleveringer i US kommer fra ett enkelt selskap, resten bruker mest NO 15 Hvor Geografisk dekning biotek siste 20 år AU data er en artefact, de registrerer alle PCT saker FR data er en artefakt, der får ikke validerte saker noen registrering 16 8

9 Hvor Mest brukte land i biotek siste 20 år 17 Volum Typiske familiestørrelser siste 20 år Health Marine Agric. Industry Oil &Gas Median family size Average % Inside EPO # Countries in EPO (Median) % 23% 29% 35% 30% 2,3 1,3 1,5 1,7 1,5 - Typisk familie: 5-7 land - I EU: 1-3 land - Snitt over 20 år, familiestørrelsen har doblet seg i perioden - Rettssak- og ikke patentkost er det som evt. taler for enhetspatent Tentative cost model of EP/Unitary patents might indicate that a typical Norwegian patent will not benefit from the unitary patent. Cost break point between EP and UP might occur somewhere between 4 and 7 validations. 18 9

10 Volum Fordeling av familiestørrelser siste 20år - Bio en del brede familier - Spesielt innen helse - Smalere familier i Olje & gass 19 Verdi Ulike cash-generatorer Licenses & Sales of IPR Negotiating power Secure investments and grants Premium price due to monopoly Increased sales due to functionality Taxation of license income Consultancy income Licensed production Trade Ulike selskap kan tjene på forskjellige måter, men bare på noen få av måtene

11 The value of European patents (Patval study) 21 Aggregated values (for printout) 22 11

12 Verdi Mrd kr per sektor samlet siste 20 år Health Marine Agric. Industry Oil&Gas SAMPLE Estimert verdi siste 20 år i millarder NOK NB: GROVT estimert! - En undersøkelse av type PatVal kan være en naturlig videreføring av dette prosjektet - PS. Verdien for olje/gass er for utvalget, hele sektoren er større. Antar at ca 75% av prioritetssøknadene innvilges, og at snittverdien er lik verdien i PatVal studien. Og at hver sektor har sin andel av patenter som er mye verdt, det er mindre sannsynlig. Men noen av tallene er for små, for eksempel ble Algeta solgt for 17,6 mrd og en hel del lå i patentene. 23 Estimated patent system value in Norway # of granted applications to NO companies: 500 / y Average value of one patent family: 4 m Annual monetary value of patents granted to NO-companies: 500 * 4 = 2 b / y 15 bnok/y Costs to the public: 0.1 bnok/y Value / Pub. Cost 150 x Total system costs: 0.8 bnok/y Value / Total costs 20 x Trademarks and design: Approx 30 bnok/y? Comparison, public R&D spendings in NO: 27 bnok/y 24 12

13 Oppsummering Mye patentering i flere sektorer, som ventet mest i helse Alle sektorer har lav patentering i forhold til mange andre land Omfanget varierer mye og er i helse svært konjunkturavhengig Omfang per firma avtar i helse & industri, vokser i marint & landbruk Mange firma, ca 2/3, har ingen patenter Typisk familiestørrelse er 5-7 land, helse har de bredeste Typisk er 1-3 land i EPO, resten utenom. Påvirker enhetspatent? Bio skiller seg fra resten av norsk næringsliv ved mye bruk av fullmektig og myndighet i UK Patentverdiene er, grovt estimert, 4-20 mrd kr per sektor 25 13

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose og Erik W. Jakobsen 1. Innledning Leverandørindustrien

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Patentstyrets hjemmesider. Virksomheten i grafer. Utskriftsvennlig versjon (PDF) Engelsk versjon

Patentstyrets hjemmesider. Virksomheten i grafer. Utskriftsvennlig versjon (PDF) Engelsk versjon Patentstyrets hjemmesider Direktørens innlegg Virksomheten i grafer Organisasjonskart Statsrådens innlegg Regnskap Ord & uttrykk Utskriftsvennlig versjon (PDF) Engelsk versjon Inn i Europa - Direktørens

Detaljer

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Lys langs veien Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 Kari Tvetbråten Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose & Ola Thorseth 2. Innledning Leverandørindustrien til olje- og gass har blitt

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 FFI-rapport 2012/02433 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 19. november 2012 FFI-rapport 2012/02433 364801 P: ISBN 978-82-464-2161-2 E: ISBN

Detaljer

Tør du hoppe uten sikkerhetsnett?

Tør du hoppe uten sikkerhetsnett? Tør du hoppe uten sikkerhetsnett? Immaterielle rettigheter i styrerommet «Alle norske bedrifter tror at kopiering og etterligning blir et større problem i fremtiden. Men ingen gjør noe med det.» - Finansavisen

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper?

Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper? Praktisk Økonomi og Finans nr. 1 2009 (s. 104 119): Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper? Av John Christian Langli, Handelshøyskolen BI I 2006 betalte

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Introduksjon til patentering Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet

Detaljer

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No.

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No. [705] Notat Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse Per Botolf Maurseth No. 705 2006 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-04 1994 Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith STEP Storgaten

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks?

Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks? Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks? Olaf Gresvik og Aris Kaloudis, konsulenter i Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingssystemer 1 I Norge har den utestående kontantbeholdningen

Detaljer

Norad Report 9/2013. Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012

Norad Report 9/2013. Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012 Norad Report 9/2013 Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012 Foto: Ken Opprann Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO

ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 Erlend Bullvåg,

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer