FoU-prosjekter for små og mellomstore bedrifter og deres bransjeorganisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FoU-prosjekter for små og mellomstore bedrifter og deres bransjeorganisasjoner"

Transkript

1 FoU-prosjekter for små og mellomstore bedrifter og deres bransjeorganisasjoner Cathrine Finne Kure NTP-F4L 1

2 FP7 Capacities- Research for the Benefit of SMEs Små- og mellomstore bedrifter (SMB) = small and medium-sized enterprises (SME) En SMB er definert slik: 250 ansatte eller færre Ikke over 50 millioner i årlig omsetning eller total balanse som ikke overskrider 43 millioner Bedriften kan være delvis eid av en større bedrift eller et konsern, såfremt dennes eierandel ikke overskrider 25% Brosjyre: The new SME definition (fra EUs nettsider Cordis) test for å sjekke om bedriften er en SMB (kan gå via Forskningsrådets nettsider snarvei : EU-forskning) NTP-F4L 2

3 Hvorfor FP7 Capacities- Research for the Benefit of SMEs? et engasjement og satsing for å involvere næringslivet generelt, og små- og mellomstore bedrifter (SMB) spesielt i, i EUs 7. rammeprogram (RP). Små- og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør hovedtyngden av Europeiske bedrifter, og deres deltakelse spiller en viktig rolle NTP-F4L 3

4 FP7 Capacities- Research for the Benefit of SMEs Et mål å skape vekst og arbeidsplasser ved å styrke bedriftenes innovasjonskapasitet og deres evne til å dra nytte av forskning Tema: et hvilket som helst felt innen vitenskap og teknologi kan adresseres NTP-F4L 4

5 FP7 Capacities- Research for the Benefit of SMEs Research for SMEs Research for SME Associations NTP-F4L 5

6 Research for SMEs (tidligere CRAFT) Retter seg mot innovative SMB med behov for ekstern hjelp for å styrke sin egen FoU-kapasitet, i hovedsak SMB med begrenset forskningskompetanse. Små grupper av SMB Løse felles eller komplementære teknologiske utfordringer 1-2 års varighet SMB med komplementær kompetanse SMB. kooridinator Prosjektgruppa/konsoritet: Minst 3 SMB fra forskjellige EU/EØS land pluss 2 uavhengige FoU-aktører Ikke SMB kan delta etter behov (ofte som sluttbruker), må ikke dominerer prosjektet Eksempel: rengjøringsutstyr for matindustrien ved bruk av ultralyd NTP-F4L 6

7 Eksempel på denne type prosjekt: Utvikling av nytt utstyr for rengjøring av overflater i matindustrien Prosjektgruppa/konsortsiet: 4 SMB med ulik kompetanse som er nødvendig i utvikling av utstyret -teknologi bygge og produsere utstyret -teknologien som brukes for vask Teknologi for prøvetaking Teknologi for system brukt i prøvetakingsutstyr 2 FoU institutter fra to ulike land Har til sammen den nødvendige kompetansen for å utvikle det nye utstyret Prosjektgruppas deltagere en kjede av bedrifter kan få produktet ut i markedet NTP-F4L 7

8 Prinsipp: Outsourcing Customer-Seller relationship SMEs SME Associations Investing in Research Results & IPR RTD- Performers Other enterprises, End users NTP-F4L 8

9 Research for SME Associations (tidligere Collective Research) Retter seg mot SMB-organisasjoner (bransjeforeninger, interesseorganisasjoner, mv) som ønsker å finne løsninger på innovasjonsutfrodringer for et større antall SMB. 2-3 års varighet Kunnskapen skal spres til organisasjonens medlemmer Bransjeorganisasjon er koordinator NTP-F4L 9

10 FP6 Collective project A barrier for preventing pathogenic bacteria from growing in cheese from nonpastuerised milk Formål: Identifisere en bakteriekultur fra ost som hemmer vekst av sykdomsfremkallende bakterier. Varighet: 3 år: Budsjett: 1,45 mill. Euro (55% EUfunding) Resultat: Det er identifiser en bakteriekultur som gir hemmende effekt på vekst av sykdomsfremkallende bakterier i ost laget av upasteurisert melk. Bakteriekulturen er testet i osteproduksjonen. Osteprodusenter i flere europeiske land har testet kulturen i deres produksjon. Konsortiet: 11 deltakere fra 6 europeiske land. Nofima Mat er koordinator. Norsk Gardsost er en av bransjeorganisasjonene. Bransjeorganisasjoner fra Italia og England. SMBer fra Tyrkia, Frankrike, Hellas, Italia, England. Fransk SMB skal undersøke muligheten for å produsere kulturen kommersielt NTP-F4L 10

11 NGO (Norway) Parmreg (Italy) FPFP (UK) (European) Industrial Associations/ Groupings Results R & D Need Expanding the knowledge base of large groups of SMEs R & D offer Matforsk (Norway) PERA (UK) SME core group Kaanlar (Tyrkey) Muto (Italy) Moxlakis (Crete) Early access to results CoProLat (Italy) Coquard (France) Northumberland (UK) RTD performers NTP-F4L 11

12 Safecheese NGO Parmreg FPFP Kaanlar CoProLat Muto Coquard Moxlakis Northumber -land Matforsk PERA Report Activity (hours used, inkind): Production of cheese Collection of Cheese samples Attending Meetings Discussion Training Exploitation etc Report Cost: Travel expences Sending of cheese Laboratory equipment Consumables etc European Commision Money to cover the costs Money to cover the costs and to cover the research for the project NGO Parmreg NGO FPFP Parmreg FPFP Kaanlar Kaanlar CoProLat CoProLat Muto Muto Coquard Coquard Moxlakis Moxlakis Northumber Northumber land -land Expand the knowledge base Larger groups of raw milk cheese producers Results Expand the knowledge base Matforsk PERA NTP-F4L 12

13 Finansiering fra EU til denne type prosjekter Totalbudsjett for prosjektet som inkluderer all aktivitet (inkl. egeninnsats fra bedriftene). EU- midlene dekker reiseutgifter, direkte kostnader for bedriftene og Forskningen utført av FoU-institutt. Ca. 25% egeninnsats fra bedriftene (deltagelse på møter, aktivitet i egen bedrift, spredning av kunnskap, prøveproduksjon, råvarer, etc.) NTP-F4L 13

14 FP7 Capacities- Research for the Benefit of SMEs Utlysning av midler for denne type prosjekter antas å komme i juli Totalbudsjettet antas å bli 218 mill. Euro i Research for SMEs (R4SME) (100 mill. Euro Research for SME associations (R4A) (80 mill. Euro) Totalbudsjettet for det enkelte prosjekt vil ligge rundt 1,5 og 2 mill. Euro NTP-F4L 14

15 Kontaktpersoner for FP7 Capacities- Research for the Benefit of SMEs Forskningsrådet: Vebjørn Walderhaug NTP- sekretariatet : Marit Risberg Ellekjær, , Cathrine Finne Kure, , Kompetansemiljøer NTP-F4L 15

EU Support Office. Kathrine Schou. EUs 7. Rammeprogram introduksjon til muligheter og forutsetninger for norske bedrifter til ådelta i programmer

EU Support Office. Kathrine Schou. EUs 7. Rammeprogram introduksjon til muligheter og forutsetninger for norske bedrifter til ådelta i programmer EU Support Office EUs 7. Rammeprogram introduksjon til muligheter og forutsetninger for norske bedrifter til ådelta i programmer Vi ønsker åmøte alle interesserte søkere for åfå en god dialog omkring en

Detaljer

Store muligheter. også for de små!

Store muligheter. også for de små! EUs 6. RAMMEPROGRAM KAN GI DIN BEDRIFT BEDRE PRODUKT- OG PROSESSUTVIKLING BEDRE STRATEGISKE ALLIANSER BEDRE INTERNASJONAL MARKEDSTILGANG Store muligheter Hva kan din bedrift oppnå ved å delta i EUs 6.

Detaljer

Norsk Biotekforum Oslo, 27. september 2010

Norsk Biotekforum Oslo, 27. september 2010 Norsk Biotekforum Oslo, 27. september 2010 EUs 7. rammeprogram for forskning og Nærings-PhD ordningen Gode muligheter for SMB i 7RP og Eurostars Vebjorn.Walderhaug@forskningsradet.no Triangle of SME opportunities

Detaljer

Norsk Biotekforum Oslo, 4. mai 2011

Norsk Biotekforum Oslo, 4. mai 2011 Norsk Biotekforum Oslo, 4. mai 2011 Bioteknologisk Brennpunkt om EUs 7. rammeprogram for forskning «Gode muligheter for SMB i 7RP og Eurostars» Vebjorn.Walderhaug@forskningsradet.no R&D capacity Triangle

Detaljer

GRENSELØSE FORSKERE GRENSELØS KUNNSKAP!

GRENSELØSE FORSKERE GRENSELØS KUNNSKAP! EUs programmer for forskermobilitet og kvalitet GRENSELØSE FORSKERE GRENSELØS KUNNSKAP! Har du utferdstrang, er nysgjerrig og kunnskapstørst? Vil du forske i et internasjonalt miljø, og bli kjent med nye

Detaljer

Hva med finansieringsmuligheter i Europa?

Hva med finansieringsmuligheter i Europa? Hva med finansieringsmuligheter i Europa? Build2Grow, Oslo Innovation Centre 8. Mars 2012 Thomas Haslestad, Nofas AS KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt samtykke

Detaljer

Horisont 2020. Hvordan angripe mulighetene? Lisbeth Vassaas,EU-rådgiver 3.november 2014

Horisont 2020. Hvordan angripe mulighetene? Lisbeth Vassaas,EU-rådgiver 3.november 2014 Horisont 2020 Hvordan angripe mulighetene? Lisbeth Vassaas,EU-rådgiver 3.november 2014 Title of the presentation Date # Internasjonale ambisjoner? Hvor viktig er disse faktorene for din bedrift? Delfinansiering

Detaljer

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning 13.12.2013 Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning Impact evaluation of the Research Council of Norway s support measures to increase participation

Detaljer

EU-tjenester for din bedrift. Lena Pedersen

EU-tjenester for din bedrift. Lena Pedersen EU-tjenester for din bedrift Lena Pedersen Enterprise Europe Network Stort europeisk nettverknettverk av bedriftsrådgivere European Commission Enterprise and Industry Del av Competitivness and Innovation

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

HORISONT 2020 muligheter næringslivet

HORISONT 2020 muligheter næringslivet HORISONT 2020 muligheter næringslivet Hva er Horisont 2020? Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram EUs nye rammeprogram og storsatsing Programmet bygger bro mellom forskning og innovasjon Dekker

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

VRI Bedriftsprosjekter skal

VRI Bedriftsprosjekter skal VRI Bedriftsprosjekter skal Kvalifisere bedrifter med liten eller ingen FoU erfaring til å utføre eller anvende forskning sammen med en FoU-aktør Besvare kritiske spørsmål i forkant av et krevende forskningsprosjekt

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Demonstrasjonsprosjekters rolle i overgangen til bærekraftig energi og transport. Policy brief fra prosjektet InnoDemo

Demonstrasjonsprosjekters rolle i overgangen til bærekraftig energi og transport. Policy brief fra prosjektet InnoDemo Demonstrasjonsprosjekters rolle i overgangen til bærekraftig energi og transport Policy brief fra prosjektet InnoDemo Antje Klitkou, Lars Coenen, Per Dannemand Andersen, Arne Fevolden, Teis Hansen, Alexandra

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 FFI-rapport 2012/02433 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 19. november 2012 FFI-rapport 2012/02433 364801 P: ISBN 978-82-464-2161-2 E: ISBN

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et skjema (i NFR s database). Du kan også legge ved en prosjektbeskrivelse, men hvis

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Virkemidler og statsstøtteregelverket

Virkemidler og statsstøtteregelverket Virkemidler og statsstøtteregelverket Skog og Tre 2014 27. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Agenda 1. Gjennomgang av

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA. Horizon 2020 finansieringsmodell. veiledning for forskningsinstituttene. Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA. Horizon 2020 finansieringsmodell. veiledning for forskningsinstituttene. Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Oslo 27.april 2014 Horizon 2020 finansieringsmodell veiledning for forskningsinstituttene FFA har i samarbeid med Forskningsrådet

Detaljer

ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer

ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer av Hans Olav Bråtå, Svein Erik Hagen og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmet

Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmet RAPPORT 1/2007 Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmet Pål Børing, Anders Ekeland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

Uforløst potensial i Norges EU-forskning?

Uforløst potensial i Norges EU-forskning? I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1503-8319 NR 01 / 2004 ÅRGANG 8 WWW.STEP.NO Evaluering av EUs 5. rammeprogram: Uforløst potensial

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR INNOVATIV NYSKAPING OG FORSKNINGSBASERTE KOMMERSIALISERINGER I NORDEN

RAMMEBETINGELSER FOR INNOVATIV NYSKAPING OG FORSKNINGSBASERTE KOMMERSIALISERINGER I NORDEN RAMMEBETINGELSER FOR INNOVATIV NYSKAPING OG FORSKNINGSBASERTE KOMMERSIALISERINGER I NORDEN En sammenligning mellom de ulike nasjoner Gjennomført av Foreningen for Forskningsparkene i Norge v/leiv Eiriksson

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø En rapport fra VRI-sekretariatet i Forskningsrådet Program Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI KOMPETANSEMEGLING -PROAKTIV

Detaljer