Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg."

Transkript

1 d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag Lørdag Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. Forfall: Sissel Pedersen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelsen Innkallingen godkjent. 2. Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjent. 3. Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 12/ Vedtak: Protokoll godkjent 4. Informasjon fra leder Leder har vært på første møte om streikefondet, der ble det diskutert hvor stort fondet skal være fra Det ble foreslått at fondet bør være 75% av innbetalt kontingent per Det betyr at Negotia må sette av 3 mill i året. Dette vil sentralt hold hente fra avdelingene med trekk i returkontigent og inndragelse av fond i avdelingene, som svar på dette har leder har sendt inn forslag om å overføre 1 av returkontigenten samt stilt krav til sentralt skal betale tilsvarende det man trekker avdelingene. I tillegg skal man avsette avkastninger. økonomisjef hadde også tenkt videre på forslaget som kom under regionsmøtet i Oslo, og la frem ideen om at avdelingenee som ikke bruker av returkontigent må betalse tiilbake og at dette kan overføres til sikringsfondet. Som svar på dette minnet Svein Ivar om at Oslo avdelings forslag var at man kan beholde 50% i avdelingen og resten sendes i retur til sentralt. Dette var økonomisjefen fornøyd med som en start. Styret drøftet forslaget, og syntes det var et godt forslag. Leder informerte også om at det nå var fremforhandlet avtale for leie av lager, 24 m2. Rekvisita kjøpt til Oslo avdeling kan lagres der. Vedtak: Tatt til orientering 5. Informasjon fra Negotia fra

2 Informasjon er sendt på e-post. Vedtak: Tatt til orientering. 6. Regnskap og informasjon fra kasserer Årsregnskap pr Stein har motatt årsregnskapet og gikk gjennom dette. Det er et underskudd på 60582,73. Det er bedre enn budsjettert. Det ble mer enn budsjettert for arrangementet den 17. september. Leder ønsker prosjektregnskap per arrangement. Det er periodisert ,- i til Fabrikken. Vedtak: Tatt til orientering. Informasjon Stein har sendt brev til Skatt øst for å forhøre seg om fritak for 'Å' betale arbeidgiveravgift, med forespørsel om å få tilakebetalt det det som er innbet. Grunnet at Nofu Oslo avd er fagforening. Har ikke fått svar foreløpig på forespørsel, og vil komme tilbake til saken. Revisor kommer for gjenomgang i løpet av januar. Revisors beretning skal være klar til neste møte. Vedtak: Informasjon ble tatt til etteretning. 7. Protokoll fra 8. forbundsstyremøte desember 2010 Styret drøftet protokollen. Vedtak: Tatt til orientering 8. Skriv Informasjon forelå til møtet. Vedtak: Tas til etteretning. 9. Oslo prosjektet Leder har snakket med sin personalsjef, og har fått klarsignal for at Negotia kan komme på Norsk Dental Depot. Det ble drøftet av styret hva man kan bidra med i forhold til den kontakten Negotia sentalt ønsker å ha med klubbene. Styret har sagt at Oslo avdeling skal bidra til denne vervekampanje. Det ble bestemt at leder sender en forespørsel til alle klubbledere om de kan tenke seg å få besøk av Negotia og Gjensidige på e- post og så skal styret kontakte den tillitsvalgte per telefon. Følgende ble fordelt: Svein Ivar; Eniro, Aker Solution. Wenche: AS Med lab, Healthcare GE og Nycomed. Morten: EDB, Ringnes og Optimera. Genevieve: Kraft og Bladsentralen Erik: Hydro og G45 Trine: Lilleborg, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo Taxi. Vedtak: Leder sender mail til klubbledere, styremedlemmene tar kontakt med fordelt klubbleder direkte etter dette.

3 10. Planlegging av Temahelg 11. og 12. mars 2011 Antall deltagere ble diskutert i styret. Det er opp til 50 rom resevert. Derfor kan det åpnes for å kunne ta med en tillegg fra klubben. Som foredragsholder ble Tellef Hansen foreslått. Man kan ta kontakt med sentralt for å få navn. Vi inviterer tillitsvalgte til arrangement som starter fredag med middag kl. 20 og oppstart av seminar kl til 16,00. Det ble stilt spørsmål om hva kan gjøres for at tillitsvalgte er villig til å delta? Forslag var hvordan å engasjere, hvordan 'A drifte en klubb, og hvordan sette makt bak kravene. Blant annet ble Coca Cola Sverige som er medlemmer i UNI som eksempel på hvordan man kan drive annerledes, og kansje kan gi tanker for hvordan å jobbe. Frist for utsendelse til tillitsvalgte i forhold til program og tema er utgangen av januar for utsendelse. Vedtak: Kreativ gruppe får ansvar for å finne foredragsholder innen grense på honorar ,- 11. Møte- og virksomhetsplan for våren og høsten 2011 Det ble bestem at styremøtene skal bytte fast dag til onsdager, da flere av medlemmene hadde ytret ønske om dette. Årsmøte 24.02, Thon Hotell Slottsparken Dagsorden følges som tidligere. Leder ønsker at styret sitter samlet foran. Innkalling sendes på e-post til alle som har oppført sin adresse. Resterende får innkalling posten.når man har meldt seg på vil papirene sendes ut på samme måte. Antall må varselel til hotell 14 dager før. Trine tar kontakt med hotellet for å avtale at vi skal følge samme opplegg som tidligere med middag etter. Temahelg mars, Thon Hotell Slottspark se punkt 11. Lønnskonferanse 5. mai. Romerike ble forspurt om de kan stå for arrangementet i år. Stein gir beskjed hvis det må finnes et alternativt forslag dersomromerike ikke kan arrangere. Pensjonisttur 26. mai Det ble bestem at det blir bestilt tur til vakre Dalsland med stopp på systembolag. Morten tar kontakt med Carlsen reiser og bestiller dobbeltdekker. Temakveld 27. mai Krisehåndterings kurs ble forestått som tema. Stein anderøker om hans kontakt kan delta på dette. For sted ble det foreslått grilling ved Hovedøya Klosterkroa, Morten tar kontakt med stedet, med forespørsel om arrangement. Hvis man ikke får svar må alternativt sted diskuteres på neste møte. Alternativt forslag var Gressholmen. Sommeravslutning Båttur m/ms Oslofjord, 17. juni Vi går for båttur igjen. Det ble stilt spørsmål om vi skal ha musikk i år også, Svein Ivar undersøker med båten. Styre-/arb.møte, Thon Hotel Vettre, august Stein stilte spørsmål om det er det mulig å begynne senere på fredag, og jobbe lengre ut på lørdag. Av økonomiske forhold kan vi se på om vi kan kutte styre- og arbeidsmøtet i januar til et heldags lørdagsmøte og overnattning møte i august. Etter evaluering ble det bestemt at vi skal fortsette som tidligere.

4 Temakveld 21. September Endre dato til 23. Leder mente at fjorårets 17. september kan gjentas. Noe lingnede, men ikke så stort. Stand-up er en mulighet, man kan få "ukje Flere til 5000,- Det må være et kjent navn. Koslig ta gå tur, det kan vi gjenta men muligens en annen tur. Det gle foreslått både spøkelses tur og guidet tur i gamlebyen, middelalder ruinene etc. Dersom vi går for det siste kan manka avsluttning på Ladegåren, og vi kan avslutte kl. 22. Kreativ gruppe jobber videre med dette. Thon Hotel Opera, den 21. september må avlyses. Temakveld Thon Hotel Slottsparken, 19. Oktober Det var foreslått av vi skulle bruke Axel West Pedersen med tema pensjon.trine sender bekreftelse, jobber videre med foredragsholder om tjenestepensjon. Erik får ansvar for det arrangementmessige. Førjulstreff, Festesalen Gamle Ringnes Bryggeri, 30. November Diskusjon om det skal være samme sted, det ble bestemt at vi fortsetter, men setter ikke tak under lovlig grense for personer i lokale. øl-skole dette år. Morten bestilller. 16. desember Middag med styret Det er kommet ønske om at vi ikke går på gamle Rådhus, og Schrøders ble foreslått. Leder vil bestemme sted, og kommer med overraskning.

5 Mote- og virksomhetsplan 2011 Våren 2011 Dato Aktivitet Sted Januar 6. Valgkomiteen/Styret YS-huset, Brugt. 19 Januar Styre-/arb.møte fra kl Leangkollen Hotell Februar 2. Styremøte Februar 24. Årsmøte Thon Hotell Slottsparken Mars 9. Styremøte for konstituering av nytt styre Mars Temahelg Thon Hotel Charlottenberg April 6. Styremøte April Regionsmøte. Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker April 27. Styremøte Mai 5. Lønnskonferanse k1.18 Mai 18. Styremøte Mai 26. Pensjonisttur Destinasjon Vakre Dalsland Mai 27. Temakveld Sted kommer senere Juni 8. Styremøte Juni 17. Sommeravslutning Båttur m/ms Oslofjord Høsten 2011 Dato Aktivitet Sted August Styre-/arb.møte September 14. Styremøte September 21. Temakveld Oktober 12. Oktober 19. November 2. Styremøte Temakveld Styremøte November 10. Formøte til LM November 18. Formøte til LM November Landsmøte November 30. Førjulstreff Desember 16. Styremøte Thon Hotel Vettre Sted kommer senere. Thon Hotel Slottsparken Hotell kommer senere Hotell kommer senere Gamle Ringnes Bryggeri Vedtak: Styremøtene flyttes til onsdag med nytt møtetidpunkt kl Planleggingen for samtlige arrangement i 2011 er godt i gang.

6 12. Budsjett 2011 Det ble foreslått at vi har regnskapstallene som grunnlag for budsjett neste år og budsjetterer med underskudd ,- Vedtak: Stein ser på dette til nestemøte 13. Årsmøte 2011 Praktiske årsmøteforberedelser Sender ut innkalling til årsmøte i post, men beskjed om at det ikke sendes ut i post i fremtiden hvis de har registrert e-post på Min side. Leder ønsker velkommen og drives frem etter dagsorden. Stein bestilles gaver til de som eventuelt går av. Rundstykker før møtet, isvann og middag etter møtet. Årsberetning 2010 Stein hadde gått gjennom deltagertall for temakvelder, Svein Ivar har innhentet tall for medlemmer og deltagere på kurs. Trine legger alle opplysninger inn i årsberetningen. Stein utarbeider regnskap og budsjett innen 2. februar. Trine har dette klart til neste styremøte. Innstillinger fra styret til årsmøtet Det er drøftet, ingen saker så langt. 14. Oslo avd. nettsider og medlemsblad Medlemsbladet fikk skryt, Trine undersøker hvor restopplaget er blitt av. Årsmøteprotokoll kan legges på nettsiden. Det lages nytt julenummer i Det må forespørres om noen kan skrive etter hvert arrangement. Det var et godt år for markedsføring av 2010 i Negotia magasin, vi vil forsøke å gjenta dette. Nettsiden må opp. Wenche tar det opp med Jannecke Strøm, slik at det blir fortgang i dette. Vedtak: Wenche og Trine fortsetter arbeidet. 15. Styrets time Forslag om endring og innstramming i forhold til støtte til medlemstøtte,ved Morten Styret drøftet dette. Det var enighet om at styret ønsker mer kontroll i forhold til hva som betales ut. Diksusjonen over florslaget ble todelt og det ble to vedtak. Det bør være et tak på gavekortet gitt til deltagere ved regionsmøtet. Ulike forslag kom frem under diskusjon. Det er mulig å skrive at det kun er brus som dekkes. Ett annet forslag gikk på at de som mottar kan bruke opp til 250,- kr eller droppe det helt. Vil ikke droppe pils, da det bør være mulighet for å velge selv. Tredje forslaget var at vi dekker matservering opp til 250,- for men ikke drikke. Det er også mulig å fortsette med Pizza og to valgfri drikke, eller redusere drikke med en enhet. Styret drøftet dette. Vedtak: Gavekort vil bli påført at man får opp til 250,- per deltager for møtet til valgfri mat og drikke.

7 Svein Ivar mener det er viktig å opprettholde aktivitet i klubbene, som kan bestå av sosial samling. Morten mener det ikke skal være ren fest, det kan være et medlemsmøte med faglig innhold. Erik har prøvd å holde faglig arrangemnet, men liten interesse så han har valgt å droppe det. Mulig at et rent sosialt arrangement ville ha dratt medlemmene mer. Stein mener vi har greit reglement hvis beløpet kan reduseres i forhold til returkontigenten er mindre totalt. Det kom forlag om at man skal ha grense på 250,-, mens enkelte mente at man har 300,- som ikke vil gi stort økonomisk problem for avdelingen da man ikke klarer å få med alle i klubbene. Det går ann å si at faglig innhold vil bli prioritert. Det må pressiseres i teksten som sendes med beskjed om innvilget beløp at medlemene i som får støtte i klubben må være medlem i Oslo avdling. Vedtak: Fortsetter som tidligere, men er mer kritisk i forhold til søknad. Intensjon til arrangementet må være faglig berettiged, E-post adresse som kan brukes i forhold til Outlook. Erik etterlyser mailadresse. Vedtak: Leder tar anvar for dette. Evaluering av det på to dags arbeids og styremøte. Todagers styremøte fungerer og det er en fordel å ha så mye tid til rådighet så man kan få gode diskusjoner. Det er greit så lang, så styret ønsker å fortsetter dette. Møtet avsluttet: kl Neste styremøte: 2. februar Oslo, ! &I s-a9, LLÅDt. /v,tk. uly

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD.

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. NEGOTIA Et VS 'brim:rid Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 19.8 - lørdag 20.8 2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstedet: Svein I Johansen, Morten Gundersen,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Fått papirkopi i posten? Da har dere ikke registrert en gyldig e-post hos oss. Send til: nord-trondelag@fosterhjemsforening.no NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2013-1- Styrets sammensetning

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Gaia HMS Brukerforening

Gaia HMS Brukerforening Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert 28.01.2005 av Jarand Hindenes INNHOLD side

Detaljer

Styremøte 06.06.2012. Faste poster: Tilstede. Line Orlund, Tone Granli og Ingunn Terjesen. På skype/telefon. Aud Perly Undheim og Ørjan Moss

Styremøte 06.06.2012. Faste poster: Tilstede. Line Orlund, Tone Granli og Ingunn Terjesen. På skype/telefon. Aud Perly Undheim og Ørjan Moss Styremøte 06.06.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli og Ingunn Terjesen. På skype/telefon. Aud Perly Undheim og Ørjan Moss Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes.

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer