Årsmøte Onsdag 4. mars 2015 kl Oslo Kongressenter Youngsgate 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015. Onsdag 4. mars 2015 kl. 18.00. Oslo Kongressenter Youngsgate 11"

Transkript

1 Årsmøte 2015 Onsdag 4. mars 2015 kl Oslo Kongressenter Youngsgate 11

2 INNHOLD DAGSORDEN ÅRSBERETNING REGNSKAP - Regnskap pr Kommentarer til regnskapet - Revisjonsberetning MØTE- OG VIRKSOMHETSPLAN JAN. DES BUDSJETT 2015 INNKOMNE FORSLAG VALG 2

3 DAGSORDEN 1. Godkjenning av dagsorden 2. Konstituering a) Valg av dirigent b) Valg av referent c) Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen d) Tellekorps 3. Årsberetning og regnskap a) Godkjenning av årsberetning 2014 b) Godkjenning av regnskap 2014 og revisjonsberetning c) Beslutning angående overskudd 4. Møte- og virksomhetsplan og budsjett 2015 a) Godkjenning av møte- og virksomhetsplan 2015 b) Godkjenning av budsjett Innkomne forslag Fra valgkomiteen: Honorarsatser for styret, revisor og valgkomiteen i Oslo avdeling 6. Valg Innstilling fra valgkomiteen 3

4 ÅRSBERETNING Styret fra 6. mars 2014: Leder Svein Ivar Johansen Plandent AS Nestleder Morten Gundersen Ringnes AS Sekretær Erik Stang Hotvedt Asker Produkt AS Kasserer Stein Sele Leithe & Christiansen AS Medlem Wenche Nitteberg Alere Technologies AS Medlem Anette Light Color Line Cruises AS Varamedlem Morten Aas Varamedlem Morten Fjeld Andraa Varamedlem Håkon Skahjem Sto Norge AS Ringnes AS KFUK-KFUM-speiderne Revisor Oddvar Kristiansen Direkte medlem Valgkomite Leder Dag Høstland Falck Redning AS Medlem Kari Didriksen Produsentregisteret SA Medlem Lene Fagerbakke Tåsen Seniorsenter Varamedlem Are Shaw Waage Miljøagentene Styrets arbeid Styremøter Styret i Oslo avdeling har hatt 11 ordinære styremøter, 2 styre- og arbeidsmøter, hvorav 1 møte med valgkomitéen og 2 møter med forberedelse til Landsmøte med representanter fra Region Oslo. Deltakelse på andre møter Leder har deltatt på forberedelse til regionmøtene Deler av styret har: vært observatører på årsmøte i Romerike avd. Medlemspleie Følgende har søkt og fått utbetalt støtte til medlemspleie: Aker Solutions, Aditro AS, Leithe & Christiansen AS, Jacobsen Dental, Coca-Cola, Kreftforeningen, Color Line, KFUK-KFUM-speiderne, Ringnes AS og Plandent AS. Søknad om 3%-midler Avdelingen ble innvilget kroner til temamøte, Hva gir trivsel på arbeidsplassen? for tillitsvalgte. Hjemmesider Hjemmesidene er nå oppe og går. 4

5 Blant annet er følgende saker behandlet: Web-siden til Negotia Oslo avdeling. Medlemssanking, herunder også reklame og vervekampanje for Ny(e) unge medlemmer til Negotia Ung-styret. Pensjonisttur. Båttur for medlemmer. Styre- og arbeidsmøtet. Temakvelder, samt evalueringer av disse i etterkant. Julearrangement. Høringsforslag vedrørende etiske retningslinjer. Lønnskonferanse. Regionmøtet. Saker til Regionmøte Saker til Landsmøtet Mulig fusjon mellom Negotia og Parat. Innstilling til valg- og kontrollkomité i Negotia. Feil og manglende e-postadresser. Aktiviteter i 2014 Styret forberedte følgende arrangementer: Temahelg: Hva gir trivsel på arbeidsplassen? januar gjennomførte vi et kurs på Thon Hotell Vettre i Asker med Ståle Einarsen, professor UiB. 32 påmeldt, 25 møtt, 2 meldt forfall og 5 (15,6 %) ikke møtt uten å melde fra. Totalt møtte ikke 21,9 %. Årsmøte Avdelingens årsmøte ble holdt på Oslo Kongressenter, Oslo, 5. mars med 47 delegater samt valgkomiteen (4), styret med varamedlemmer (6) og revisor (1). Ungkveld 7. mars Temaet var velferdspermisjoner og rettigheter. Kurset ble holdt på Ringnes. Temakveld for tillitsvalgte 9. april Temaet omhandlet mulig fusjon med Parat. 13 påmeldt, 6 møtt, 5 (15,4 %) meldt forfall og 2 ikke møtt uten å melde fra. Totalt møtte ikke 53,8 %. Regionmøte Regionmøtet ble avholdt april på Thon Hotell Halden sammen med region Øst. Region Oslo hadde 19 delegater med stemmerett. Det var 2 forfall. Region Oslos deltakere fikk hvert sitt gavekort som de kunne bruke til avholdelse av medlemskveld i sin bedriftsklubb med bevertning. Lønnskonferanse Oslo og Romerike avdeling avholdt felles lønnskonferanse på Oslo Kongressenter, 7.mai. Foredragsholder var Inger O. Skarvøy fra Negotias forhandlingsavdeling. Totalt 53 påmeldt og ingen forfall. 44 møtte og 9 uteble. Totalt møtte ikke 17 %. 5

6 Tur for pensjonistmedlemmer 22. mai reiste Oslo avdelings pensjonister på tur til Gamlebyen i Fredrikstad med buss. 59 pensjonister var med på turen og 2 fra styret i Oslo avdeling. 61 møtt. Sommeravslutning Den 13. juni var det sommeravslutning på MS Oslofjord med rundtur i indre Oslofjord. 101 påmeldt, ingen forfall. 92 møtte og 9 uteble. Totalt møtte ikke 8,9 %. Ungkveld 1. oktober Temaet var «What s in it for me?». Kurset ble kombinert med ølskole. 32 påmeldt. 5 forfall. 27 personer deltok. Totalt møtte ikke 15,6 %. Temakveld for medlemmer 15. oktober Temaet var trivsel på arbeidsplassen ved Ståle Einarsen, UiB. Kurset ble holdt på Oslo Kongressenter. 74 påmeldte, 7 forfall og 10 møtte ikke. Totalt møtte ikke 23 %. Landsmøte Negotia avholdt sitt landsmøte november på Radisson Blu Hotell Airport, Gardermoen. Region Oslo deltok med 12 valgte delegater: 1. Morten Gundersen 2. Erik Stang Hotvedt 3. Wenche Nitteberg 4. Morten Aas 5. Morten Fjeld Andraa 6. Håkon Skahjem 7. Rune Vanghagen 8. Trine Olsen 9. Tore Svendberg 10.Sidsel Kjeldaas Salte 11.Inge Bjerknes 12.Kristin Kvikstad Region Oslo består av Oslo avdeling. Øvrige delegater som er medlem av Oslo avdeling og som deltok på Landsmøtet: Forbundsstyret: Valgkomiteen: Inger Lise Rasmussen, forbundsleder Svein Ivar Johansen Genevieve Prebensen (Negotia Ung) Stein Sele, leder Juleavslutning for medlemmer 26. november Juleavslutningen ble arrangert på Ringnes. Arrangementet er svært populært og får raskt ventelister. Når medlemmer melder forfall, får andre plass. Alle på ventelista fikk plass. 102 personer var påmeldt og av disse kom 74 stykker. 24 møtte ikke, og sa heller ikke ifra at de ikke kom. Totalt møtte ikke 23,5 %. 6

7 Andre medlemsaktiviteter Kurs/temadager/konferanse i regi av Negotia sentralt - Arbeidslivsjus 9 - Arbeidsrett HIBU 6 - Innføring i forhandlinger 6 - Konflikthåndtering 4 - Lokale lønnsforhandlinger 8 - Konflikthåndtering 4 - Mentorprogrammet 5 - Pensjonsordninger 4 - Praktisk lederutvikling for tillitsvalgte 3 - Presentasjonsteknikk 2 - Retorikk 3 - Regnskap og økonomiforståelse 3 - Temakurs pensjon 7 - Tillitsvalgt og medspiller 17 Medlemmer i Oslo avd. som har vært representert i andre verv og utvalg i Negotias regi: Forbundsleder: Forbundsstyret: Kontrollkomiteen: Valgkomiteen: Inger Lise Rasmussen Svein Ivar Johansen Plandent AS Styremedlem. Genevieve Prebensen - Coca Cola Enterprises Norge AS Styremedlem / Ung Kristin Kvikstad Ringnes AS medlem Morten Gundersen Ringnes AS 2. varamedlem Stein Sele - Leithe & Christiansen AS Leder Trine Olsen Lovisenberg Diakonale Sykehus Varamedlem Prisutvalget: Svein Ivar Johansen Plandent AS Styringsgruppe (fusjon): Morten Gundersen Ringnes AS Region Oslo/Negotia Ung: Genevieve Prebensen Coca Cola Enterprises Norge AS Leder til Rune Vanghagen Coca Cola Enterprises Norge AS Varamedlem til Morten Fjeld Andraa Kasserer fra Håkon Skahjem Vara fra YS sentralstyre: Inger Lise Rasmussen 2. nestleder 7

8 YS Ung rådet: YS Livsfaseråd: Genevieve Prebensen Coca Cola Enterprises Norge AS Leder Genevieve Prebensen Coca Cola Enterprises Norge AS Bedriftsklubber Pr bestod Oslo avdeling av 175 bedriftsklubber med 3 eller flere medlemmer Medlemsbevegelse Avdelingen hadde pr totalt 3470 (3298 samme periode året før) medlemmer hvorav 2896 (2709 samme periode året før) var yrkesaktive. Oslo, 17. februar 2015 Styret i Oslo avdeling Svein Ivar Johansen /s/ Morten Gundersen /s/ Stein Sele /s/ Leder Nestleder Kasserer Erik Stang Hotvedt /s/ Wenche Nitteberg /s/ Anette Light /s/ Sekretær Styremedlem Styremedlem Morten Aas /s/ Morten Fjeld Andraa /s/ Håkon Skahjem /s/ Varamedlem Varamedlem Varamedlem 8

9 Regnskap 2014 Negotia Oslo avdeling REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP INNTEKTER: RETURKONTINGENT TILSKUDD FRA 3% MIDLER SUM DRIFTSINNTEKTER ADMINISTRASJON: REGNSKAPSFØRSEL REVISJONSHONORAR DIVERSE UTGIFTER OPPBYGGING AV SIKRINGSFONDET SUM ADMINISTRASJON VEDTEKTSFESTEDE MØTER: STYREMØTER(inkl. honorarer kr ) ÅRSMØTE REGIONSMØTE LANDSMØTE VALGKOMITÈ(inkl. honorarer kr ) SOSIALE UTGIFTER SUM VEDTEKTSFESTEDE MØTER ANDRE MØTER: MEDLEMSMØTER OG TEMAKVELDER LØNNSKONFERANSE SUM ANDRE MØTER MEDLEMSSTØTTE: KLUBBER/ENKELTMEDLEM SUM MEDLEMSSTØTTE ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK: FORBUNDETS UNG PENSJONISTER SUM ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK INFORMASJON: VERVING / KINOREKLAME RADIOREKLAME AVDELINGSNYTT HJEMMESIDEN PÅ INTERNETT SUM INFORMASJON SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTRESULTAT FINANSINNTEKTER/UTGIFTER: RENTEINNTEKTER BANKOMKOSTNINGER SUM FINANSINNTEKTER/UTGIFTER ÅRSRESULTAT

10 NOTAT Til: Årsmøtet Fra: Styret v/kasserer Sak: KOMMENTARER VEDR RESULTATREGNSKAPET Dato: Inntekter har et positivt avvik på kr Det skyldes mer returkontingent pga økt kontingent og 40 flere medlemmer i løpet av året. Administrasjon har et negativt avvik på kr Grunnen til dette er for det meste ny PC til leder og office-pakke til sekretæren. Vedtektsfestede møter har et positivt avvik på kr 863, altså rett og slett en innertier i forhold til budsjettet. Andre møter har et positivt avvik på kr Arrangementene våre er blitt litt rimeligere enn budsjettert. Medlemsstøtte har et positivt avvik på kr Andre medlemsrettede tiltak har et negativt avvik på kr Pensjonistturen ble dyrere enn budsjettert og det samme ble UNG-samlingene. Den siste samlingen hadde mange deltakere, noe som er veldig bra. Informasjon har et positivt avvik på kr Dette skyldes at vi ikke har greidd å bruke opp budsjettet, men vi har hatt radioreklame på P5 hver weekend fra midten av september og ut året. Dette prosjektet var i samarbeid med Negotia Ung sentralt og Negotia sentralt. Finansinntekter/utgifter har et negativt avvik på kr som skyldes lavere bankomkostninger og ikke minst lavere avkastning på innestående enn vi budsjetterte. 10

11 Balanse Konto Navn Eiendeler Omløpsmidler IB 2014 Saldo i perioden UB 2014 Varelager og forskudd til leverandør 1480 FORSKUDD/DEPOSITUM , ,00 Sum Varelager og forskudd til leverandør , ,00 Kortsiktige fordringer 1500 KUNDEFORDRINGER , , ,14 Sum Kortsiktige fordringer , , ,14 Kontanter, bankinnskudd og lignende 1920 DRIFTSKONTO ,26-389,71 557, SÆRVILKÅR , , , SKATTETREKK ,31 328, ,03 Sum Kontanter, bankinnskudd o.l , , ,86 Sum Omløpsmidler , , ,00 SUM EIENDELER , , ,00 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2000 EGENKAPITAL , , , RESULTAT , , ,69 Sum Egenkapital , , ,49 Sum Egenkapital , , ,49 Kortsiktig gjeld Skattetrekk og andre trekk 2600 SKATTETREKK , ,00 Sum Skattetrekk og andre trekk , ,00 Skyldige offentlige avgifter 2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT , , ,51 Sum Skyldige offentlige avgifter , , ,51 Annen kortsiktig gjeld 2400 LEVERANDØRGJELD , , , AVSETNING AVSETN.IKKE MOTT. FAKTURA , , ,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , , ,00 Sum Kortsiktig gjeld , , ,51 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,00 11

12 12

13 BUDSJETT for perioden Negotia Oslo avdeling BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT INNTEKTER: RETURKONTINGENT TILSKUDD FRA 3% MIDLER SUM DRIFTSINNTEKTER ADMINISTRASJON: REGNSKAPSFØRSEL/INNBERETNING REVISJONSHONORAR DIVERSE UTGIFTER OPPBYGGING AV SIKRINGSFONDET SUM ADMINISTRASJON VEDTEKTSFESTEDE MØTER: STYREMØTER(inkl. honorarer kr ) ÅRSMØTE REGIONSMØTE LANDSMØTE VALGKOMITÈ(inkl. honorarer kr ) ARBEIDSGIVERAVGIFT SUM VEDTEKTSFESTEDE MØTER ANDRE MØTER: MEDLEMSMØTER OG TEMAKVELDER LØNNSKONFERANSE SUM ANDRE MØTER MEDLEMSSTØTTE: KLUBBEN I VÅRT HJERTE SUM MEDLEMSSTØTTE ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK: FORBUNDETS UNG PENSJONISTER SUM ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK: INFORMASJON: VERVING / (KINO)REKLAME RADIOREKLAME AVDELINGSNYTT HJEMMESIDEN PÅ INTERNETT SUM INFORMASJON SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTRESULTAT FINANSINNTEKTER/UTGIFTER: RENTEINNTEKTER BANKOMKOSTNINGER SUM FINANSINNTEKTER/UTGIFTER RESULTAT

14 Møte- og virksomhetsplan 2015 Våren 2015 Dato Aktivitet Sted Merknad Januar 17. Styre-/arb.møte fra kl. Plandent Februar Tillitsvalgt kurs Forhandlingspsykologi Scandic Hotel Vulkan Februar 17. Styremøte Plandent Mars 4. Årsmøte Oslo Kongressenter Mars 11. Styremøte for Plandent konstituering av nytt styre April 08. Styremøte Plandent April Regionsmøte Støtvig Hotel April 29. Lønnskonferanse kl.18 Oslo kongressenter Oslo-Romerike Mai 06. Styremøte Plandent Mai 21. Pensjonisttur Koster Mai års jubileum Villa Malla Båt ut/buss hjem Juni 10. Styremøte Plandent Høsten 2015 Dato Aktivitet Sted Merknad August Styre- \arb.møte I Oslo regionen September 23. Styremøte Plandent Oktober 07. Styremøte Plandent Oktober 17. Temadag Pensjon November 4. Styremøte Plandent November 11. Formøte til LM Plandent November 20. Formøte til LM Radisson Blu Hotel Gardermoen November Landsmøte Radisson Blu Hotel Gardermoen November 25. Førjulstreff Ringnes Desember 4. Styremøte Plandent 2 ung kvelder en vår og en høst arrangement. 14

15 Innkomne forslag. Bytte navn fra Nofu Oslo avdeling til Negotia avdeling Oslo og Akershus i Brønnøysundregisteret. 15

16 Valgkomiteens forslag til honorarsatser 2015 Styret: Tittel Honorar 2014 Honorarer 2015 Leder Kr Kr Nestleder Kr Kr Sekretær Kr Kr Kasserer Kr Kr Styremedlem Kr Kr Varamedlem Kr Kr Revisor: Tittel Honorar 2014 Honorar 2015 Revisor Kr Kr 9000 Valgkomité: Tittel Honorar 2014 Honorar 2015 Leder Kr Kr Medlem Kr Kr Varamedlem Kr Kr

17 Valgkomiteens innstilling 2015 Styret: Tittel Navn Bedrift År Status igjen Leder Svein Ivar AS Norsk Dental 1 Ikke på valg Johansen Depot Nestleder Morten Ringnes AS 2 Gjenvalg Gundersen Kasserer Stein Sele Leithe & Christiansen 2 Gjenvalg AS Sekretær Erik Stang Asker Produkt AS 1 Ikke på valg Hotvedt Styremedle m Genevieve Prebensen Coca Cola 1 Ny - Supleringsvalg Styremedle Wenche Nitteberg Axis Shield PoC AS 2 Gjenvalg m Varamedle Morten Aas Sto Norge AS 1 Gjenvalg m Varamedle Morten Fjeld Ringnes AS 1 Gjenvalg m Andraa Varamedle m Håkon Skahjem KFUK- KFUM speiderne 1 Gjenvalg Revisor Navn Bedrift År Status Oddvar Kristiansen Direkte medlem 2 Gjenvalg Valgkomite Tittel Navn Bedrift År Status igjen Leder Dag Høstland Falck Redning AS 1 Ikke på valg Medlem Frank B Larsen Helly Hansen AS 2 Ny Medlem Lene Fagerbakke Tåsen seniorsenter 1 Ikke på valg Varamedlem Abdigani Omar Falck Redning As 1 Ny 17

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD.

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. NEGOTIA Et VS 'brim:rid Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 19.8 - lørdag 20.8 2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstedet: Svein I Johansen, Morten Gundersen,

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

100 års Jubileumsberetning. OSLO AVDELING av NOFU Norges Funksjonærforbund

100 års Jubileumsberetning. OSLO AVDELING av NOFU Norges Funksjonærforbund 100 års Jubileumsberetning 1905 2005 OSLO AVDELING av NOFU Norges Funksjonærforbund Oslo avdelings formenn/ledere 1905 2005 1905 Ingvald O. Jacobsen 1905 1906 Eugen Larsen 1906 1907 J. Gjertsen 1907 1908

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

6. Valg av 2 stk. til å skrive under årsmøteprotokollen

6. Valg av 2 stk. til å skrive under årsmøteprotokollen Årsmøte NHF Halden Aremark 4.februar 2015. Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av tellekorps 2 stk 6. Valg av 2 stk. til

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Info-avis fra Januar 2006 - Nummer 6 - Årgang 4 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr januar 2006: Leder: Solveig

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Agenda: 1. Åpning (godkjenning av innkalling) 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to til å signere protokollen 5. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer