Q1 Hvilken oppgang bor du i?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q1 Hvilken oppgang bor du i?"

Transkript

1 Q1 Hvilken oppgang bor du i? Mogata 6 A Sandefjordgata 5 G Mogata 6 B Sandefjordgata 4 H Sandefjordgata 4 I Sandefjordgata 5 F Sandefjordgata 4 K Sandefjordgata 5 E Sandefjordgata 4 L Sandefjordgata 5 D Sandefjordgata 5 C Sandefjordgata 4 O Sandefjordgata 4 M Sandefjordgata 4 N Sandefjordgata 4 H Sandefjordgata 4 I Sandefjordgata 4 K Sandefjordgata 4 L Sandefjordgata 4 M Sandefjordgata 4 N Sandefjordgata 4 O Sandefjordgata 5 C Sandefjordgata 5 D Sandefjordgata 5 E Sandefjordgata 5 F Sandefjordgata 5 G Mogata 6 A Mogata 6 B 8,46% 11 9,23% 12 6,15% 8 6,15% 8 8,46% 11 7,69% 10 6,92% 9 6,15% 8 9,23% 12 6,15% 8 6,15% 8 8,46% 11 6,92% 9 3,85% 5 1 / 23

2 Q2 Hva er ditt leilighetsnummer? 2 / 23

3 Q3 Har du balkong i dag? 30,77% 40 69,23% 90 3 / 23

4 Q4 Generelt sett, er du positiv eller negativ til at det skal bygges balkonger i borettslaget? Annet (vennligst spesifiser) Negativ Positiv Positiv Negativ Annet (vennligst spesifiser) 65,38% 85 20,77% 27 13,85% 18 4 / 23

5 Q5 Generelt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med balkonggruppens arbeid så langt i prosjektet? Meget misfornøyd Vet ikke Noe misfornøyd Meget fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Noe fornøyd Meget fornøyd Noe fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Noe misfornøyd Meget misfornøyd Vet ikke 43,85% 57 18,46% 24 16,92% 22 6,15% 8 4,62% 6 10,00% 13 5 / 23

6 Q6 På beboermøtet for balkongprosjektet 10. april ble det hevdet at balkonggruppen var inhabil ettersom ingen av balkonggruppens medlemmer har i dag balkong. Mener du at balkonggruppen er inhabil som resultat av at ingen av dets medlemmer har balkong i dag? 19,23% 25 80,77% / 23

7 Q7 På beboermøtet ble det foreslått at balkonggruppen burde inkludere en andelseier som i dag har balkong (mao utvide gruppen fra 4 til 5 stk.). Er du enig i dette forslaget? 69,23% 90 30,77% 40 7 / 23

8 Q8 Det nåværende forslaget til plassering av balkonger er publisert på borettslagets nettside: did= Er du fornøyd med den nåværende plasseringen av balkong for din andelsleilighet? 83,85% ,15% 21 8 / 23

9 Q9 Hvis du ikke var fornøyd med balkongplasseringen; Hva ønsker du endret? Besv art: 21 Hoppet ov er: / 23

10 Q10 Krever dagens forslag til plassering av balkonger at du er nødt til å gjøre større arbeider i din andelsleilighet? Dette inkluderer for eksempel arbeider i forbindelse med å fjerne kjøkkenbenker etc. 10,77% 14 89,23% / 23

11 Q11 Det ble også presentert forskjellige skisser til balkongdesign og utseende. Disse finner du også på borettslagets hjemmeside: did= Hvis du tar utgangspunkt i skissene av en heldekkende balkongbrystning (altså, ikke de med bare glass), hvor fornøyd er du med designet av balkongen? Meget misfornøyd Noe misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Meget fornøyd Noe fornøyd Meget fornøyd Noe fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Noe misfornøyd Meget misfornøyd 40,00% 52 20,00% 26 33,08% 43 6,15% 8 0,77% 1 11 / 23

12 Q12 Hvor viktig er det for deg at de nye balkongene blir så dype som mulig (mao. Helst 1,50 m dyp, i motsetning til dagens balkonger som er ca. 1,10 m dyp)? Noe uviktig Helt uviktig Verken viktig eller uviktig Noe viktig Veldig viktig Veldig viktig Noe viktig Verken viktig eller uviktig Noe uviktig Helt uviktig 60,00% 78 20,00% 26 10,77% 14 3,08% 4 6,15% 8 12 / 23

13 Q13 Hvor enig er du i prinsippet om at økning i markedsverdier skal hensyntas i kostnadsfordelingen? Med andre ord; at de uten balkong idag skal betale mer enn byggekostnaden for ny balkong og de som har balkong idag skal betale mindre enn byggekostnaden for ny balkong. Verken enig eller uenig Verken enig eller uenig 33,85% 44 16,92% 22 10,00% 13 10,77% 14 28,46% / 23

14 Q14 Med "særtilfeller" menes andelseiere med balkong idag hvor det vil påløpe ekstra byggekostnader enn øvrige balkongeiere pga. flytting av balkong. Dette gjelder også andre tilfeller av balkongeiere idag som får mindre gunstig balkongstørrelse eller -plassering som følge av balkongprosjektet. Vedrørende "særtilfeller" av de med balkong idag, velg det utsagnet som du er mest enig i. Disse beboerne bør belastes mindre enn de andre som har balkong idag Disse beboerne bør belastes med faktiske byggekostnader o... Disse beboerne bør belastes like mye som de andre som har balkong idag... Disse beboerne bør belastes med faktiske byggekostnader og endring i markedsverdi bør ikke hensyntas Disse beboerne bør belastes like mye som de andre som har balkong idag og ekstra byggekostnader som påløper som resultat av deres situasjon bør belastes alle andre beboere Disse beboerne bør belastes mindre enn de andre som har balkong idag 21,54% 28 45,38% 59 33,08% / 23

15 Q15 På beboermøtet 10. april ble det fremmet forslag om at de 4-5 leilighetene som ikke vil kunne få balkong burde inkluderes i kostnadsfordelingen slik at disse får utbetalt erstatning for redusert innlys i leiligheten som resultat av at det bygges balkong rett over dem. Er du enig i at disse 4-5 andelsleilighetene bør får utbetalt erstatningssummer? 29,23% 38 70,77% / 23

16 Q16 Deltok du på beboermøtet om balkongprosjektet 10. april? 40,00% 52 60,00% / 23

17 Q17 Med hensyn til balkonggruppens 4 forslag til kostnadsfordeling og Cornelia Valebjørg sitt forslag til kostnadsfordeling; I hvilken grad fremkom forslaget som klart og forståelig? Besv art: 129 Hoppet ov er: 1 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ren byggekostnad (balkonggrupp ens forsla... Fordelingsnøk kelen (balkonggrupp ens forsla... Hensynta markedsv erdie r (balkonggr... Justert byggekostnad (balkonggrupp ens forsla... Cornelia Valebjørg sitt forslag til... Jeg forstod forslaget helt ut Jeg forstod forslaget bare delvis Jeg forstod mesteparten, men ikke alt Jeg forstod ikke forslaget i det hele tatt Jeg forstod forslaget helt ut Jeg forstod mesteparten, men ikke alt Jeg forstod forslaget bare delv is Jeg forstod ikke forslaget i det hele tatt Totalt Ren byggekostnad (balkonggruppens forslag nr. 1) 56,59% 73 25,58% 33 8,53% 11 9,30% Fordelingsnøkkelen (balkonggruppens forslag nr. 2) 48,84% 63 28,68% 37 13,95% 18 8,53% Hensynta markedsverdier (balkonggruppens forslag nr. 3) 46,51% 60 33,33% 43 10,85% 14 9,30% Justert byggekostnad (balkonggruppens forslag nr. 4) 45,74% 59 32,56% 42 13,18% 17 8,53% Cornelia Valebjørg sitt forslag til kostnadsfordeling 23,26% 30 40,31% 52 24,81% 32 11,63% / 23

18 Q18 Kostnadsfordeling i henhold til faktiske byggekostnader (alternativ 1 fra balkonggruppens presentasjon). Dette forslaget innebærer at de andelseiere med balkong i dag vil bli belastet ca. kr ,- og andelseiere uten balkong i dag vil bli belastet kr ,-. I tillegg vil noen spesielle tilfeller bli belastet med høyere kostnader enn ,-. Hvor enig eller uenig er du med dette forslaget til kostnadsfordeling? Besv art: 129 Hoppet ov er: 1 Verken enig eller uenig Verken enig eller uenig 27,91% 36 31,78% 41 10,85% 14 14,73% 19 14,73% 19 Totalt / 23

19 Q19 Kostnadsfordeling i henhold til fordelingsnøkkelen (alternativ 2 fra balkonggruppens presentasjon). Dette forslaget innebærer at andelseiere vil bli belastet en balkongkostnad helt uavhengig om de har balkong i dag eller ikke. I tillegg vil de 4-5 andelseierene som ikke får balkong bli belastet kostnader for balkong i henhold til fordelingsnøkkelen. Beløpet varierer fra kr ,- til kr ,-. Hvor enig eller uenig er du med dette forslaget til kostnadsfordeling? Besv art: 128 Hoppet ov er: 2 Verken enig eller uenig Verken enig eller uenig 1,56% 2 6,25% 8 15,63% 20 17,97% 23 58,59% 75 Totalt / 23

20 Q20 Kostnadsfordeling i henhold til at endringer i markedsverdier hensyntas (alternativ 3 fra balkonggruppens presentasjon). Dette forslaget innebærer at de andelseiere med balkong i dag vil bli belastet ca. kr ,- og andelseiere uten balkong i dag vil bli belastet kr ,-. I tillegg vil noen spesielle tilfeller få penger utbetalt fra borettslaget (negativ kostnad) som hensyntar forventet fall i markedsverdi. Hvor enig eller uenig er du med dette forslaget til kostnadsfordeling? Besv art: 128 Hoppet ov er: 2 Verken enig eller uenig Verken enig eller uenig 17,19% 22 18,75% 24 14,06% 18 19,53% 25 30,47% 39 Totalt / 23

21 Q21 Kostnadsfordeling basert på faktiske byggekostnader med noen modifikasjoner (alternativ 4 fra balkonggruppens presentasjon). Dette forslaget innebærer at de andelseiere med balkong i dag vil bli belastet ca. kr ,- og andelseiere uten balkong i dag vil bli belastet kr ,-. I tillegg vil noen spesielle tilfeller bli belastet med lavere kostnader enn faktisk byggekostnad for å hensynta redusert bruksverdi og (til dels) markedsverdi. Hvor enig eller uenig er du med dette forslaget til kostnadsfordeling? Besv art: 128 Hoppet ov er: 2 Verken enig eller uenig Verken enig eller uenig 22,66% 29 30,47% 39 20,31% 26 10,94% 14 15,63% 20 Totalt / 23

22 Q22 Kostnadsfordeling i henhold til forslaget til gruppen andelseiere ledet av Cornelia Valebjørg (se egen presentasjon). Dette forslaget innebærer (i grove trekk) at de andelseiere med balkong i dag vil bli belastet ca. kr ,- og andelseiere uten balkong i dag vil bli belastet kr ,-. Hvor enig eller uenig er du med dette forslaget til kostnadsfordeling? Besv art: 128 Hoppet ov er: 2 Verken enig eller uenig Verken enig eller uenig 17,19% 22 21,88% 28 15,63% 20 17,19% 22 28,13% 36 Totalt / 23

23 Q23 Er det noe du ønsker å formidle til balkonggruppen som ikke allerede er belyst? Har du kommentarer eller lignende? Besv art: 54 Hoppet ov er: / 23

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Detaljer

Mail Fra NBF 25.11.2014

Mail Fra NBF 25.11.2014 Mail Fra NBF 25.11.2014 Hei, I og med at jeg ser nærmere på reisemulighetene i forbindelse med EM Innendørs i Koper i Slovenia kommende år, har Presidenten sendt meg framlegget fra Sandefjord: «Sandefjord

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag

Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag Medlemsmøte Trondheim og Omegn MS-forening, 13.01.15, Valentinelyst bydelskafe Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag Dagsorden Informasjonsmøte om

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Forslag til endringer i skatteloven

Forslag til endringer i skatteloven Finans- og tolldepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Oslo, 2. april 2008 Deres ref. Vår ref. 27-11943/JS Forslag til endringer i skatteloven I nye boligprosjekter er regelverket slik at andelseiere

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

Referat fra beboermøter mandag 22/8 og onsdag 24/8-2011

Referat fra beboermøter mandag 22/8 og onsdag 24/8-2011 Referat fra beboermøter mandag 22/8 og onsdag 24/8-2011 Mandag 22. august 2011 Inviterte: Beboerne i Skogmusvegen og Røyskattvegen og til de i Ekornvegen og Mårvegen som ikke har anledning på onsdag. Tilstede

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer