HMS - Utfordringer i det bergenske næringsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - Utfordringer i det bergenske næringsliv"

Transkript

1 HMS - Utfordringer i det bergenske næringsliv HMS dag Bergen 6. februar 2007 Marit Warncke Direktør Falck Nutec Bergen Styreleder Bergen Næringsråd

2 Falck Nutec Falck Nutec skal utvikle og levere tjenester og opplæring til privat og offentlig virksomhet, slik at kunden skal bli bedre i stand til å forebygge, håndtere og begrense skadevirkninger av uønskede hendelser. Våre verdier Engasjert Modig Sikkerhetsbevisst Verdiskapende Menneske- miljø utstyr/eiendom - omdømme

3 Hovedtall 2005 Omsetning; NOK 686 mill. Antall ansatte 405 Kursdeltakere

4 Kort om Bergen Næringsråd Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral og skal: Sette dagsorden for aktuelle næringspolitiske saker Være den viktigste møteplassen for medlemmer, politikere, forskere, leverandører, kunder og andre interesserte Være den foretrukne samarbeidspartner for offentlige myndigheter Organisere nettverk og arbeidsgrupper på viktige næringsområder Dette gjør vi gjennom: Utredninger og dokumentasjoner med grunnlag i kontakt med medlemmer og fagmiljøer Kontakt med forvaltning, organisasjoner og politiske miljøer Næringspolitiske innspill og informasjon i mediene, medlemsmøter, konferanser, nettside, medlemsbladet INFO og nyhetsbrev 70 medlemsmøter som er åpne for både medlemmer og andre interesserte 100 engasjerte medlemmer i 10 ressursgrupper som gir innspill og deltar i aktivitetene Formidle kontakt mellom medlemmer og aktuelle samarbeidspartnere Synliggjøring av medlemmenes kompetanse i ulike fora

5 Bergen Næringsråds ressursgrupper

6 Bergenscenarier 2020 Bergensregionen -menneskene og fremtiden Hvordan vil vår region se ut i 2020 Sentrale spørsmål er: Hva skal til for å skape en levende og spenstig region? Hvordan unngår vi å bli en tannløs by og region full av fordommer og negative holdinger? BS 2020 blir styrt av et Kjerneteam som består av sentrale bedrifter og organisasjoner i regionen. Sammen setter vi kursen for hvordan vi utvikler oss mot en stadig nærmere fremtid. Nylig tok scenarieprosjektet en ny retning De neste årene blir et av hovedtemaene for Bergenscenarier 2020 miljø og bærekraftig utvikling. Bedrifter som satser grønt, får et bedre omdømme, og kan slik skaffe seg konkurransefortrinn og økte markedsandeler Utfordringen blir å utnytte miljøkunnskapen, ikke bare for å redusere negative miljøkonsekvenser nasjonalt og globalt, men like mye for å skape lønnsomme virksomheter og arbeidsplasser.

7 HMS utfordringer Toppledere fra ulike bransjer samlet på HMS seminar Felles for alle: rekruttering rekruttering rekruttering Byggebransjen Økt andel av utenlandsk arbeidskraft språk/opplæring Tilgang på materiell Tidspress/korte byggetider Prosjekterer og bygger samtidig Shipping/offshore Nye folk i nye stillinger, holde kontinuerlig fokus på HMS Mange unge folk som mangler erfaring Lojalitet blant arbeidstakerne (stor utskiftning) Mangler håndfaste HMS krav og måleparametere Overholde miljøkrav

8 HMS utfordringer forts. Offshore leverandørene Helse Eldre arbeidstakere rekruttering og kompetanseoverføring tilrettelegging av arbeidet Miljø Arbeidsmiljøprioritering: alle opptatt med sitt, få som kan/vil bidra for å utvikle arbeidsmiljøet kollektivt Sikkerhet Å få sikkerhetskultur under huden på de ansatte. Få alle til å dra i samme retning for å bedre sikkerheten gjennom riktige holdninger

9 Næringsbarometeret for Hordaland presentert 17. jan Næringslivet i Hordaland trenger personer Flere næringer må hente arbeidskraft fra utlandet for å klare den globale og tøffe konkurransen i næringslivet. Den økonomiske veksten i Asia skaper en ny internasjonal arbeidsfordeling, og disse landene har de siste årene tilbudt billig arbeidskraft til vestlige land. Tallet på bedrifter med rekrutteringsproblemer er doblet det siste året. Tilgangen på arbeidskraft kan bli en bremse for den økonomiske veksten, dersom bedriftene ikke klarer å rekruttere arbeidstakere fra utlandet - eller tar i bruk uutnyttede ressurser. Presset på arbeidsmarkedet fører til mye overtidsbruk og stor arbeidsbelastning Hordaland forsterker posisjonen som det største eksportfylket, med en økning i eksportverdien på 31 prosent. Det er behov for 1700 flere sysselsatte i byggenæringen i 2007 Leverandørindustrien går som det suser i petroleumsnæringen, men tilgangen på arbeidskraft innen olje- og gassindustrien er en stor utfordring.

10 Opphetet arbeidsmarked - gir særskilte utfordringer Høyt tempo, intensitet, omstilling/opplæringsbehov Høy bruk av innleie og rekrutteringsselskaper Hyppigere jobbskifter - arbeidstakerne på vandring Tar i bruk ufaglært arbeidskraft fordi en ikke får fatt på kvalifisert arbeidskraft Utenlands import av arbeidskraft gir noen tilleggsutfordringer: Språkproblemer Kulturelle forskjeller Lav/ustabil status- dårligere mulighet til å kunne melde fra om problemer Lavere organiseringsgrad En undersøkelse fra Oslo legevakt i 2001 viste at 30% av de som var utsatt for alvorlig arbeidsskader var fremmedspråklig 8 av 31 omkomne i arbeidsulykker i 2006 var utenlandske statsborgere

11 Europeisk arbeidsmiljøuke 2006 satset på unge arbeidstakere Hyppigheten av arbeidsulykker med dødelig utgang var minst 50% høyere for unge under 25 år enn for eldre arbeidstagere. Frekvensen av ulykker uten dødelig utgang har også steget for unge arbeidstagere. Ebba Haslund, overlege i arbeidstilsynet, fant i 2003 at: En av 20 arbeidstagere i Norge under 25 år har vært utsatt for arbeidsskader med sykefravær til følge En av 3 bedrifter bryter krav om sikkerhet Mer enn en av 10 bedrifter lar sine ansatte betjene utstyr som krever sertifikat, uten at de har det

12 Årsak De unge arbeidstakerne Manglende bevissthet om arbeidsrisiko Manglende erfaring og kjennskap til jobben og omgivelsene Manglende opplæring og utdanning til arbeidet de blir satt til å utføre Fysisk eller mental umodenhet Manglende arbeidsmiljøopplysninger eller utdannelse Manglende bevissthet om forpliktelser, egne rettigheter og plikter Utilstrekkelig oppmerksomhet viet risiko og risikabel atferd Arbeidsgiverne Har ikke tilstrekkelig bevissthet om at de unge har mindre erfaring, opplæring og utdannelse innen arbeidsmiljø og de oppgaver de utfører De gir de unge andre jobber enn det de har kompetanse til Gir ikke de unge tilstrekkelig informasjon og instruks eller veiledning om arbeidet de skal utføre Tar ikke hensyn til at unge har en annen risikovurdering enn eldre

13 Utfordringene - mangelfull kompetanse? En del lederes manglende kompetanse og forståelse Kompleksitet Manglende oppfølging fra myndigheter medfører at de som ikke benytter ressurser på HMS arbeid får en kortsiktig konkurransefordel. (HMS arbeid koster penger) Skolen (fra grunnopplæring til fagopplæring og høyere utdanning) har ikke fokus og / eller kompetanse på området. Nye arbeidstakere kommer til bedriften med opplæring i ukultur og usikker fremferd. På opplæringsinstitusjoner som utdanner ledere som f. eks. NHH, BI og andre er HMS ikke på agendaen. Det som er av HMS opplæring er gjerne korte kurs som er beregnet på HMS personell.

14 Mangelfull HMS opplæring i vårt utdanningssystem setter enorme krav til voksenopplæring Eks: Statoil: Kollegaprogram for alle ansatte og leverandører ca 115 mill Hydro: Fra HMS Kulturprogram til Treningssenter for sikre arbeidsprosesser og samhandling. Ca 20.mill årlig De store bedriftene innen våre viktigste næringer setter strenge krav til sine leverandører, mens disse ofte ikke har økonomi til å igangsette tilsvarende programmer

15 Våre holdninger og vår kultur dannes av Hva vi vet Kunnskap erfaring Hva vi føler Det hender ikke her, det gjelder ikke meg Hva vi gjør Også når ingen ser oss Skal vi klare endre kultur og bedre HMS standarden må vi gripe fatt i alle disse elementene Flere aktører har ansvar for å påvirke i rett retning Offentlige myndigheter Skoleverk fra grunnskole til høyere utdanning Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner Media Eiere og ledere av den enkelte bedrift

16 Utfordringene våre Vi har store utfordringer innen ytre miljø, global oppvarming Er vi villig til å ta nødvendige skritt for å løse disse utfordringene, de omkostningene dette innebærer i den enkelte bedrift? Lokale verft spyler miljøgift rett i sjøen Nesten alle kontrollerte verft i Hordaland bryter forskriftene om håndering av farlig avfall BT 5 februar 2007 Vi har store utfordringer mht å skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft Er vi villige til å utsette - si nei, når arbeidsoppgaver og oppdrag overstiger det vi kan klare uten å overbelaste den enkelte, eller ta for stor risiko med menneskers liv og helse? Er vi villige til å gi den opplæring, og ta den tiden det trengs til å sette mennesker inn i det arbeidet de skal utføre?

17 Utfordringer forts. Vi ha et skyhøyt sykefravær samtidig har vi en stor andel mennesker som ufrivillig ikke deltar i arbeidslivet Er vi i vårt jag etter økt profitt på bunnlinjen villige til å ta omkostningene av et inkluderende arbeidsliv? Hvem av dere vil for eksempel ansette et menneske med psykiske eller fysiske problemer, som dere med stor sannsynlighet vet vil gi dere et høyere sykefravær og yte mindre effektivt? Levkårsundersøkelsen fra 2003 viste oss at 1 av 3 arbeidstagere over 50 år ikke tror de vil ha helse til å stå i arbeid frem til pensjonsalder. Vi vet hva som skal til for å endre det, mindre jag, kortere arbeidstid, etc - er vi villig til å ta regningen?

18 Det ledelsen setter fokus på blir kultur Det eiere og ledere setter fokus på speiler våre verdier og holdninger Det handler i siste instans om verdier etikk og integritet. Verdiene settes først på prøve når vi må foreta valg som koster oss noe Hver dag handler om de små og større valgene som fører oss noen skritt nærmere eller lenger bort fra målet om et godt arbeidsmiljø Vi ønsker jo alle å drive vår virksomhet uten å skade ytre miljø, at menneskene i vår organisasjon skal ha det bra, oppleve et meningsfylt arbeid i trygge omgivelser... Spørsmålet er om vi er villige som samfunn, og som enkeltmennesker å ta de riktige valgene selv om de kanskje koster oss mer i et kortsiktig perspektiv Eller venter vi på alle de andre

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2008 FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 Det blir mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Dette vil

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer

Energiforum. vår viktigste ressurs. Menneskene. Bygger omdømme innenfra. Synlig lederskap. Bli en strømbassadør SIDE 10

Energiforum. vår viktigste ressurs. Menneskene. Bygger omdømme innenfra. Synlig lederskap. Bli en strømbassadør SIDE 10 Energiforum NR. 01 - mars 2014 Nyhetsblad fra energi norge Synlig lederskap Veien til god sikkerhetskultur SIDE 3 Bygger omdømme innenfra Bli en strømbassadør SIDE 10 Menneskene vår viktigste ressurs Foto:

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer