Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014"

Transkript

1 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo

2 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere hender, lokalsamfunnene våre trenger flere innbyggere i yrkesaktiv alder, skolene våre trenger flere elever og studenter. Hvordan skal vi få flere innvandrere hit, og hvordan skal vi få dem til å bli boende, ta med seg familie, og ikke bare være her i kortvarige vikariater. Jeg skal beskrive hvorfor Nordland fylkeskommune har som mål å få nye innvandrere til Nordland, og hva vi gjør for å få dem til å bli her. Og hva kan vi gjøre på Helgeland?.

3 Bakteppe At verden har forandret seg svært raskt de siste årene, og at det inntil videre ikke vil «gå over» Større endring enn mange tar inn over seg. At uansett hva vi mener om innvandring og asylpolitikk, må vi forholde oss til realitetene nemlig at ca. 15% av Norges befolkning nå er innvandre, ca 8% i Nordland personer. Stor betydning for alle områder. At vi i Nordland trenger hoder, hender, personer i arbeidsfør alder. Spesielt i årene framover når sånne som meg slutter. At vi alle er tjent med at de som kommer fra andre land, raskest mulig blir i stand til å forsørge seg selv.

4 Tenk bare i egen hverdag/familie/jobb Studier i utlandet, hus i utlandet, debatt om bønnerom, fokus på religion. Kjærester og svigerbarn. Nye matvaner. Passasjerene på bussen, restauranter, taxisjåfører. Nye kolleger, Grand Prix, Sushi styrker laksenæringen, traficking Blå regjering eller ei. Kosmetiske endringer. Borten Moe Det er ikke lenger snakk om hvorvidt vi ønsker et internasjonalt samfunn, med alle sine konsekvenser, men hvordan vi forholder oss til det.

5 Hvorfor Tilflytting til Nordland? Nordland har størst fraflytting i landet, og det er spesielt de unge som reiser. Dermed får vi en befolkningssammensetning som ikke er bærekraftig, vi må få flere i arbeidsfør alder som kan betale skatt, som kan produsere barn, som kan drive idrettslaget Og som kan fylle ledige jobber. Den lille folkeveksten vi har i Nordland skyldes utelukkende innvandring Kampen om arbeidskrafta hardner til. Nordland har stor mangel allerede innen visse yrker helse, blå sektor, industri/teknikk. Og Nordland må være bedre enn andre for å få de gode hodene. Hvis ikke vi gjør noe med befolkningssammensetningen - hva slags lokalsamfunn får vi? Hvem erstatter den arbeidskrafta som nå gradvis går ut? Innvandring og tilflytting er ikke bare flyktninger. Mer fokus på arbeidskraft

6 Utvikling av antall innbyggere i Nordland Vekst Uten innvandring Sør Helgeland Ytre Helgeland Indre Helgeland Salten Lofoten Ofoten Vesterålen Nordland Norge

7 Befolkningssammensetning SSB

8 Befolkningssammensetning SSB

9 Befolkningssammensetning SSB

10 Innvandrere etter innvandringsårsak Arbeid Familie Flukt Utdanning Norge 50% 30% 10% 10% Nordland 36% 31% 23% 8% Sogn & Fjordane 49% 27% 14% 9% Finnmark 52% 25% 16% 5% Rogaland 54% 34% 6% 6%

11 Andel innvandrere 2013 Norge 14,1% Nordland 7,2% Kommuner med høyest andel innvandrere Træna 20%, Nesna 14,8%, Herøy og Moskenes 12,7%, Lødingen 11,2%, Værøy 11,1% Høyest av regionsentrene Vågan 10,4 Lavest av regionsentrene Vefsn 5,2% Lavest Bindal 2,5%

12 Kommune Antall % av folketall Herøy ,7 Alstahaug 662 9,0 Leirfjord 176 8,2 Dønna 73 5,1 Vefsn 694 5,2 Træna Rødøy 63 4,8 Grane 80 5,5 Hattfjelldal 126 8,6 Nesna ,8 Hemnes 246 5,3 Rana ,3 Lurøy 94 4,9

13 Vi har ulike måter å møte dette på Fortsatt tro at det går over, og ikke gjøre noe som helst. Da vil likevel antall innvandrere øke. Ha fokus på hva vi trenger for et Nordland i utvikling. Vi trenger arbeidskraft og nye hoder og hender. Vi trenger innvandrere som deltar aktivt i arbeids og fritid og ikke blir en ny gruppe på utsiden av fellesskapet. Vi trenger innvandrere som kan forsørge seg selv og betale skatt. Da må vi jobbe annerledes enn vi har gjort til nå.

14 Hvor kommer de fra Polen 1215 Sverige 1119 Somalia 965 Russland 852 Tyskland 827 Litauen 818 Thailand 766 Irak 602 Afghanistan 591 Eritrea 572 Filippinene 477 Danmark 343 Finland 317 Tyrkia 261 Latvia 255 Palestina 250 Nederland 220

15 Hvor kommer de fra forts. Træna Nesna Herøy Rana Vefsn Alstahaug Polen 49 Polen 61 Litauen 60 Sverige 128 Thailand 61 Polen 55 Litauen 23 Somalia 32 Latvia 19 Litauen 110 Russland 45 Eritrea 48 Filipinene 23 Eritrea 24 Sverige 13 Russland 74 Litauen 44 Russland 43 Russland 15 Estland 12 Tyskland 59 Sverige 39 Irak 40 Afghanistan 15 Somalia 10 Afghanistan 59 Tyrkia 37 Somalia 36 Sverige 8 Thailand 10 Somalia 56 Afghanistan 34 Litauen 33

16 Fylkestingets vedtak april I tråd med fylkesplanens mål videreføres og forsterkes arbeidet med tilflytting til Nordland fra utlandet. Kommuner og arbeidsliv er de sentrale aktørene i arbeidet, og organisering og tiltak må tilrettelegges slik at disse får samlet og koordinert støtte fra regionalt nivå til å gjennomføre sine planer og tiltak. 2. Målet for arbeidet er at økt innvandring fra utlandet og redusert fraflytting skal gi Nordland nye innbyggere i perioden Behovet i arbeidsmarkedet må være styrende for å oppnå målsettingen. 3. Arbeidet videreføres som eget 4-årig prosjekt med flere samarbeidsparter. Prosjektet skal bygge på 6 pilarer. Norskopplæring Utdanning og kvalifisering Systematisk rekruttering Boliger Fritid frivillighet Informasjon 4. Fylkestinget ber fylkesrådet avklare organisering av prosjektet med finansiering og prioritering av tiltak i løpet av våren Tiltak som er innenfor fylkesplanens handlingsdel og vedtatt budsjett/økonomiplan iverksettes fortløpende etter hvert som aktuelle samarbeidsparter er på plass. 6. Fylkestinget holdes orientert gjennom rapportering av UPN

17 Mål for prosjektet Effektmål: Økt innvandring fra utlandet og redusert fraflytting skal gi Nordland nye innbyggere i perioden Ambisiøst? Mulig? Propvoserende?

18 4 delmål Økt tilflytting fra utlandet skal gi arbeidslivet i Nordland nødvendig tilgang på arbeidskraft. Dette gjelder både privat og offentlig sektor. Økt tilflytting fra utlandet skal bidra til en mer balansert befolkningssammensetning i forhold til alder, økt internasjonalisering, og bidra til velfungerende lokalsamfunn. Det skal legges til rette for at tilflyttere til Nordland har med seg familie, at de melder flytting til Nordland, og at alle tilflyttere blir boende lenger. Utnytte kapasitet og kompetanse til innvandrere som allerede er bosatt i Nordland, ved å øke sysselsettingsgraden og ved å få flere tilsatt i ordinære stillinger

19 Hva ligger i de 6 områdene 1. Norskopplæring for alle. Slutt å tenke bare på de med rett. Flere tilbud, økt kvalitet, fleksible tilbud, hele fylket, yrkesnorsk, nettverk, nye arenaer, nettundervisning + veiledning. Norsk lærer en ikke bare på skolen. Kvalifisere lærere 2. Utdanning og kvalifisering. Fagopplæring, realkompetanse, godkjenning, påbygging. Yrkeskurs, veiledning, karrieresentrene, etablereropplæring 3. Systematisk rekruttering for spesielle grupper vi ikke har tilgang på lokalt. Bevisst, kunnskapsnivå, regionalt, målrettet mot enkeltland. Behov fra begge kanter. EU-prosjekt med NAV/EURES, og samarbeid med Filippinske myndigheter. 4. Bolig Husbanken, kommuner og fk godt i gang 5. Fritid/deltakelse Frivillighet. Ikke bare idrett. Norsk, mentor. Deltakelse 6. Informasjon sentraler, velkommenordninger, servicetorg, hjemmesider,

20 Samarbeid mellom mange Realisering går gjennom alle dere som er her i dag NAV, vgo, karrieresentrene, kommuner og bedrifter helt avgjørende. Holdningsarbeid. Ta utfordringene på alvor, de er store nok, men slutt å tro at vi ikke diskriminerer. Sats på fakta, på kunnskap. NFK kan dytte på videre

21

22

23

24

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren. En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier.

Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren. En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier. 1 2 Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier Rapport 2014-02 Proba-rapport nr. 2014-02, Prosjekt nr. 13033 ISSN: 1891-8093

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15 www.distriktssenteret.no 1 Innhold s. 3 Direktørene har ordet s. 4 Innvandring er redningen for Distrikts-Norge

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir 1 Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir ivaretatt i de ordinære strukturene. 2 Delinnstillingen

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015

Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Hamar - en internasjonal kommune Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2010 2 Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Innhold 1. Innledning 4 1.1 Hvorfor

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer