Først og fremst: Gratulerer til Björn Rosengren med utnevnelsen til leder for norsk-svensk handelskammer i Stockholm.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Først og fremst: Gratulerer til Björn Rosengren med utnevnelsen til leder for norsk-svensk handelskammer i Stockholm."

Transkript

1 Side 1 av 14 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 26. mars 2014, kl. 17:30 Statssekretær Eirik Lae Solberg Tildelt tid: 20 min. Lengde: 2230 ord Norsk næringspolitikk og norsk-svenske muligheter Årsmøte i Norsk-svensk handelskammer, Stockholm Sjekkes mot framføring God ettermiddag! Først og fremst: Gratulerer til Björn Rosengren med utnevnelsen til leder for norsk-svensk handelskammer i Stockholm. Det er alltid hyggelig å være i Sverige. På en måte er det spesielt hyggelig i år 200 år etter er et spesielt år for Norge. Ikke bare fordi vi feirer 200 år for den norske grunnloven og løsrivelsen fra Danmark. Men vi markerer også at det er 200 år siden vi gikk i union med og inn i et slags indre marked med Sverige. Mange har pekt på konsulatsaken som hovedgrunnen til at det endte med skilsmisse i En annen viktig årsak var at svenskene opphevet Mellomriksloven i

2 Side 2 av 14 Med den forsvant mange av de økonomiske argumentene for en fortsatt svensk-norsk union. Og når de økonomiske bindingene svekkes svekkes også motivasjonen for politiske forbindelser. Det finnes fortsatt flere i Norge og sikkert også i Sverige som mener at vi aldri burde skilt lag i At vi fortsatt burde vært ett land. Og det er jo et morsomt tankeeksperiment: Om Norge og Sverige fortsatt hadde vært ett land og utviklingen i de to landene ellers hadde vært lik, så hadde vi i dag vært det 70. mest folkerike landet i verden og vi hadde hatt den 16. største økonomien. Med andre ord godt innenfor G20, hvor vi i dag begge er rett utenfor. Norge hadde vært del av en sterkere industrinasjon og en nasjon med en nærmest endeløs sterke merkevarer; fra Hennes & Mauritz, Volvo og Ericsson til selskaper som dominerer norske handelsgater, som Gina Tricot, Lindex, Åhlens, Indiska og Clas Ohlson. For Sveriges del hadde det sikkert vært greit å være en del av et land med rikelig tilgang på olje, gass og fisk. Det er en tvilsom analyse. Men jeg synes det er et spennende utgangspunkt for et spørsmål vi burde stille oss oftere på begge sider av grensen: 2

3 Side 3 av 14 Hva kan våre to land Sverige og Norge få til om vi i enda større grad enn i dag tar i bruk hverandres ressurser til vårt felles beste? Norge og Sverige er på mange områder tettere sammenvevd enn noen gang. Vi er hverandres viktigste handelspartnere. Sverige er landet med de største direkteinvesteringene i Norge (177 miliarder norske kroner i 2012). Og er samtidig det landet vi nordmenn i størst grad investerer i (154 milliarder kroner). Rundt 1500 norske bedrifter i Sverige har delvis eller helnorsk eierskap. Samtidig driver om lag 2500 svenske selskaper virksomhet i Norge. I dag bor det rekordmange svensker i Norge. 1 Nordmenn valfarter over grensen for å handle i Sverige og gir grunnlag for mange nye arbeidsplasser der. Men det finnes eksempler på at svensker kommer til Norge for å handle også: I forrige uke kunne Halden Arbeiderblad fortelle at svensker langs grensen handler den mest eksklusive konjakken og sjampanjen i Norge! Norske avgiftsregler gjør nemlig at de dyreste varene blir billigere på Vinmonopolet enn på Systembolaget 2 1 Det anslås at rundt svensker arbeider i Norge i dag. 2 Vinmonopolet har et tak på hvor mye de kan ta i fortjeneste maks. 110 kroner literen uansett utgangspris. Dette gjør at for de aller dyreste produktene blir det billigere i Norge enn i Sverige. 3

4 Side 4 av 14 Norsk næringsliv har noen utfordringer. Høyt kostnadsnivå er en av dem. I 2013 var timelønnskostnaden i norsk industri rundt 55 prosent høyere enn i industrien hos våre konkurrenter i EU. En annen utfordring er innovasjonsevne. På EUs Innovation Union Scoreboard for 2014, som nylig ble publisert, kommer Norge på 17. plass av 34 EU- og EØS-land som er med i undersøkelsen. Her er Sverige, Danmark og Finland alle helt i toppen. Selv om det går bra i Norge, og undersøkelsen har sine svakheter, så har vi noe å lære og vi vil jobbe kontinuerlig for å legge til rette for et mer innovativt Norge. Den nye norske regjeringen er opptatt av å legge til rette for at næringslivet i Norge kan bygge muskler for å hevde seg enda bedre i internasjonal konkurranse. Dette perspektivet er tydelig i den politiske plattformen til den norske Høyre-Frp-regjeringen. Plattformen er delt inn i åtte hovedprosjekter. 4

5 Side 5 av 14 Fire av dem er spesielt viktige for det norske næringslivet. De fire er: 1. Konkurransekraft for norske bedrifter 2. En enklere hverdag for næringslivet og for folk flest 3. Kunnskap som gir muligheter for alle 4. Og bygging av landet gjennom satsing på infrastruktur La meg begynne med det første: Konkurransekraft for norske bedrifter. I det første statsbudsjettet har vi lagt vekt på å gi vekstfremmende skattelettelser: Vi har fjernet arveavgiften; vi har redusert formueskatten; og vi har redusert inntektsskatten. Jean Baptiste Colbert, Ludvig den 14. sin finansminister, sa at: kunsten å skattelegge er å plukke mest mulig fjær av gåsa med minst mulig hvesing. En fin formulering men for at gåsa skal vokse mener jeg vi bør plukke minst mulig fjær. Skattereduksjoner kommer bedriftene og enkeltmenneskene til gode. 5

6 Side 6 av 14 Arveavgiften er viktig for familiebedrifter som går i arv. De står for to tredeler av norske AS. 3 Fjerning av denne avgiften styrker bedriftenes egenfinansieringsevne, så de igjen kan investere i egen eller andres bedrifter. Formuesskatten er viktig for de fleste norske bedrifter, nemlig små- og mellomstore bedrifter. Små bedriftseiere må nemlig bruke av likvide midler på å betale denne. 4 Og tilslutt, mindre inntektsskatt gjør at de som jobber sitter igjen med mer av det de tjener. Vi er opptatt av at enkeltmennesket, gründeren, næringslivet og lokalsamfunnet må ha rom til å utnytte de ressursene og ideene som finnes. Et annet viktig hovedprosjekt fra regjeringsplattformen handler om at vi vil at folk flest og bedriftene skal få en enklere hverdag. For å få til dette tar vi tak for å forenkle, fornye og forbedre norsk, offentlig sektor. 3 Kilde: BI, Norske familiebedrifter: Omfang, eierstyring og lønnsomhet, Janis Berzins Øyvind Bøhren, 4 99,5 prosent av alle norske bedrifter har færre enn 100 ansatte, 95 prosent har færre enn 20. en tredel har ingen ansatte Kilde: Analysegruppen/SSB 6

7 Side 7 av 14 Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet, større valgmuligheter og å kutte unødvendig byråkrati. Forbedre handler om kvalitet. Vi skal gjøre offentlig sektor mer kompetent, og kompetansen skal brukes der den trengs mest. Fornye handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss. Vi har satt et mål om at næringslivet skal spares for 15 milliarder kroner i årlige kostnader innen slutten av Et av tiltakene i regjeringsplattformen er at vi ønsker å innføre et uavhengig regelråd etter modell av regelrådet slik det har fungert her i Sverige. Slik kan vi sikre at konsekvensene for næringslivet er godt nok utredet før nye lover og regler innføres. Et tredje viktig innsatsområde svært viktig for norsk konkurransekraft er satsingen på kunnskap og kompetanse. Det norske Finansdepartementet har regnet ut at arbeidsinnsatsen nå og i fremtiden utgjør hele 81 prosent av nasjonalformuen vår. Til sammenligning utgjør olje- og gassformuen kun åtte prosent. 7

8 Side 8 av 14 Da sier det seg selv at vi har alt å vinne på å dyrke kunnskapen og ferdighetene vi har. Som statsminister Erna Solberg sier det: Det er kunnskap som er den nye oljen. Det er kunnskapen vi må leve av i fremtiden. Derfor investerer vi i forskning og innovasjon. Vi satser spesielt på å styrke forskningen i næringslivet. Blant annet har vi styrket det vi kaller Skattefunn-ordningen betydelig. Dette er en skattefradragsordning som legger til rette for forsknings- og utviklingsprosjekter for alle næringer og selskapsformer. Et annet viktig virkemiddel er klyngeprogrammet vårt et program som støtter koordinerings- og kunnskapsutvekslingsarbeid i næringsklynger clusters. Det handler om å utvikle og spille på det vi er gode på. Programmet er inndelt i tre nivåer fra mindre, mer lokale næringsklynger med regionalt nedslagsfelt og opp til klyngene som konkurrerer globalt; For eksempel næringsklyngene vi har innen olje og gass, maritime næringer og sjømat. 8

9 Side 9 av 14 Dårlig infrastruktur er et tilbakevendende tema i Norge. Tap av tid, fergebilletter og uforutsigbare kjøreforhold gir næringslivet i store deler av Norge en konkurranseulempe. Norsk samferdselspolitikk trenger nye ideer og bedre løsninger. Vi har noen av dem. Vi mener vi kan bygge veier og jernbane på smartere måter enn det blir gjort i dag. Å ta i bruk mer offentlig-privat samarbeid kan være én vei å gå. Vi etablerer også et eget infrastrukturfond som skal bidra til finansieringen. Vi har gått inn med 20 milliarder kroner allerede, og målet er 100 milliarder. Vi skal etablere et eget utbyggingsselskap. Og vi skal øke bevilgningene. Bedre samferdsel er rett og slett god næringspolitikk. Alt dette er tiltak vi forventer vil styrke norsk næringsliv i årene som kommer. Men i tillegg til dette vil vi også prioritere det internasjonale perspektivet. 9

10 Side 10 av 14 Et grep denne regjeringen gjør er å koble seg tettere på Europa. Vi styrker kontakten med EU-systemet gjennom en egen statsråd som koordinerer Europa-politikken. EU er vårt i særklasse viktigste marked. Og i EU er altså Sverige vår fremste handelspartner. Derfor vil godt samarbeid med Sverige alltid være viktig for oss. Eksemplene på aktører som gjør seg gjeldende på tvers av grensene er mange: Dere kjenner godt til norskeide Nordic Choice Hotels som gjør det stort i Sverige. En annen aktør som har tatt en sterk posisjon i det svenske markedet er Norwegian. Men det går andre veien også: Nylig kjøpte svenskeide Scandic Hotels opp norske Rica og befestet slik sin posisjon som Nordens største hotellkjede. Og svenske Lundin har blitt en del av det norske oljeeventyret og har nå opparbeidet en betydelig posisjon på norsk sokkel. Mitt håp er at vi skal få se stadig nye slike eksempler. Vi har begge alt å tjene på at Norge og Sverige samarbeider stadig tettere økonomisk. Og dette ønsker vi å bidra til! Jeg har merket meg rapporten fra Kommerskollegium som kom i fjor, hvor svenske bedrifter peker på ulike handelsbarrierer ved handel i 10

11 Side 11 av 14 Norge. Rapporten tar for seg alt fra toll og tollprosedyrer til merverdiavgift, pendling og e-handel. Noe av det handler om at Sverige er et EU-land og Norge er et EØS-land. Dette betyr at samhandelen oss imellom er god, men at det er forskjeller i regelverk. Da er det for det første viktig at næringslivet får så god informasjon som mulig om regelverket som gjelder. For det andre er det viktig at vi, myndighetene, får informasjon fra næringslivet dere som har skoene på om hvor det er problemer. Vi vil jobbe med dette men som representant fra en mindretallsregjering, kan jeg ikke love at vi får gjort noe med alle problemene som tas opp i rapporten fra Kommerskollegium. Det jeg derimot kan love er at vi vil ta med anbefalinger fra denne rapporten inn i det pågående arbeidet med å begrense handelshindre i Norden. Vår hovedlinje for å fremme samarbeidet oss imellom går gjennom eksisterende tiltak og tjenester som jobber med dette. Blant annet arbeidet som gjøres i regi av Nordisk Ministerråd. 11

12 Side 12 av 14 Regjeringen har sagt at den vil ta en aktiv rolle i Nordisk ministerråd og styrke det parlamentariske samarbeidet i Nordisk råd. Her samarbeider Norge og Sverige tett. I disse foraene foregår det viktig arbeid på mange områder: Et arbeid vi ser frem til er det nyoppnevnte Grensehinderrådet. Det har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden både for folk og foretak. Et annet arbeid vi følger tett er arbeidet i Nordisk ministerråd med å harmonisere nordiske byggeregler slik at det blir lettere for byggefirmaer å operere over grensene og eksportere byggevarer på tvers. Dette passer godt inn i den norske regjeringens forenklingsprofil. Et annet spennende samarbeidsområde er mineralvirksomhet og samarbeidet gjennom NordMin. På dette området har de nordiske landene mange av de samme utfordringene. Ikke minst er dette et område hvor Norge kan lære av Sverige. Et tredje spennende prosjekt er samarbeidsprogrammet for innovasjon og næringspolitikk for perioden Her skal Norge og Sverige sammen lede et prosjekt om innovasjon innenfor helse- og velferdsområdet. Gjennom disse prosjektene kan vi skape enda bedre løsninger sammen. 12

13 Side 13 av 14 Helse- og velferdsområdet er et område hvor næringslivet vårt allerede samarbeider godt: Et spennende bedriftseksempel er det norske programvareselskapet Gatsoft, som leverer personalstyringssystemer for blant annet sykehus. De har lyktes med å få store kontrakter både med Karolinska i Stockholm og nå med helseregionen Øster Gøtaland Landsting. Med utgangspunkt i Porsgrunn i Norge er de nå etablert i Malmø og satser for fullt på det svenske markedet. Og til sist; et annet eksempel som kobler Norge og Sverige på et område hvor vi begge er gode: Life science. Gjennom eiendomsselskapet Sveanor Fastigheters omfattende utbyggingsprosjekter ved Oslo Cancer Cluster i Oslo, ved Scandinavian Life Science i Stockholm, og nå på Medicinarberget i Gøteborg, settes Norge og Sverige virkelig på det internasjonale Life science -kartet i årene som kommer. Kjære alle sammen! I dag er både Norge gjennom frihandelsavtaleforhandlinger gjennom EFTA og Sverige blant annet gjennom den spennende TTIP-prosessen engasjert i å finne nye handelspartnere langt utover våre egne grenser. 13

14 Side 14 av 14 Men i en sånn tid, så er det også viktig at vi ikke glemmer våre nærmeste naboer. Ved å styrke de økonomiske forbindelsene mellom bedriftene i våre to land så styrker vi også båndene mellom våre to folk. For å få til dette trenger vi gode samarbeidsarenaer, som Nordisk ministerråd, Nordisk råd, men også som Norsk-svensk handelskammer. Vi trenger slike møteplasser, hvor bedrifter kan komme med innspill om hva som fungerer i det ene landet, men ikke det andre. Vi har mye å lære av hverandre. For eksempel kan Norge lære av Sverige på forenklingsområdet og opprettelsen av et Regelråd. Jeg håper også at jeg kan få noen innspill til andre ting vi kan jobbe med her i kveld både fra bedriftene og fra mine svenske kolleger. For første gang siden noen få uker i så har Norge og Sverige i dag på samme tid en regjering ledet av en statsminister fra Høyre og Moderaterna. Jeg ser frem til å høre deres bidrag! Takk for meg. 5 Da Ernst Trygger fra Högern var statsminister i Sverige, og Otto Halvorsen fra Høyre var statsminister i Norge. De to var statsministre samtidig i om lag 5 uker våren

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye om sjømat, men mener egentlig oppdrett. 60 "Norsk Fiskerinæring"

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Hva sier regjeringserklæringa om Norges forhold til EU?

Hva sier regjeringserklæringa om Norges forhold til EU? Hva sier regjeringserklæringa om Norges forhold til EU? Nei til EU arbeidsnotat nr. 9/2013 Innhold Ad kap. 16 Utenriks og bistand 2 Ad kap. 1 Innledning 2 Ad kap. 2 Arbeid og sosial 3 Ad kap. 3 Barn og

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Fra: Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon SE-senteret Oslo 1. mai 2015 SE-senteret har som Visjon: En arena for et likeverdig

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer