1. Hvor mange ansatte har din bedrift?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Hvor mange ansatte har din bedrift?"

Transkript

1 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Bedriftsinformasjon 0-1 ansatte 7,2% 2-9 ansatte 26,8% ansatte 29,9% ansatte 9,3% ansatte 9,3% 200 eller flere ansatte 17,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Navn 0-1 ansatte 7,2% 2-9 ansatte 26,8% ansatte 29,9% ansatte 9,3% ansatte 9,3% 200 eller flere ansatte 17,5% N 97

3 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift? Bank/finans/forsikring/revisjon 7,4% Bygg- og anleggsvirksomhet 22,1% Eiendom/teknisk og annen forretningsmessig tjenesteyting Energi, utenom olje og gass Helse/life science Høgskole/universitet/forskning IT/media/kommunikasjon/tele Konsulentvirksomhet Kultur Marin Maritim 1,1% 3,2% 0,0% 0,0% 2,1% 8,4% 0,0% 1,1% 2,1% Olje og gass 24,2% Reiseliv, hotell, restaurant Transport/logistikk Varehandel, detalj/engros Øvrig industri Offentlig sektor Annet, spesifiser her 2,1% 4,2% 4,2% 5,3% 3,2% 9,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift? Navn Bank/finans/forsikring/revisjon 7,4% Bygg- og anleggsvirksomhet 22,1% Eiendom/teknisk og annen forretningsmessig tjenesteyting 1,1% Energi, utenom olje og gass 3,2% Helse/life science 0,0% Høgskole/universitet/forskning 0,0% IT/media/kommunikasjon/tele 2,1% Konsulentvirksomhet 8,4% Kultur 0,0% Marin 1,1% Maritim 2,1% Olje og gass 24,2% Reiseliv, hotell, restaurant 2,1% Transport/logistikk 4,2% Varehandel, detalj/engros 4,2% Øvrig industri 5,3% Offentlig sektor 3,2% Annet, spesifiser her 9,5% N 95

5 3. Hvilke(n) næringsforening er du medlem av? Hvis du er medlem i flere næringsforeninger krysser du av for alle. Næringsforeningen i Stavangerregionen 5 Haugesundregionens Næringsforening 1 Bergen Næringsråd 25 Nordhordland Handverk- og Industrilag 97 Osterøy Industrilag 1 Stord Næringsråd 4 Vest Næringsråd 10 Fusa Næringslivslag 0 Etne & Vindafjord Næringsutvikling Antall

6 3. Hvilke(n) næringsforening er du medlem av? Navn Antall Næringsforeningen i Stavangerregionen 5 Haugesundregionens Næringsforening 1 Bergen Næringsråd 25 Nordhordland Handverk- og Industrilag 97 Osterøy Industrilag 1 Stord Næringsråd 4 Vest Næringsråd 10 Fusa Næringslivslag 0 Etne & Vindafjord Næringsutvikling 0 N 97

7 4. Hva vurderer du som regionens største utfordring i et fem års perspektiv? Inntil fire svar Regionale utfordringer Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, departement etc.) Tilrettelegging av næringsareal Tilrettelegging av boligareal Forbedret kollektivnett (buss og bane) 21,6% 20,6% 20,6% 15,5% Å få et fremtidsrettet transportsystem 44,3% Forbedre regionalt samarbeid 23,7% Rekruttere kompetent arbeidskraft 42,3% Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole 12,4% Øke innovasjons- og omstillingsevne 36,1% Klima- og miljøutfordringer 9,3% Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale markeder Stigende lønnsnivå 22,7% 25,8% Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører 4,1% Lav oljepris 35,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8 4. Hva vurderer du som regionens største utfordring i et fem års perspektiv? Inntil fire svar Navn Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, departement etc.) 21,6% Tilrettelegging av næringsareal 20,6% Tilrettelegging av boligareal 20,6% Forbedret kollektivnett (buss og bane) 15,5% Å få et fremtidsrettet transportsystem 44,3% Forbedre regionalt samarbeid 23,7% Rekruttere kompetent arbeidskraft 42,3% Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole 12,4% Øke innovasjons- og omstillingsevne 36,1% Klima- og miljøutfordringer 9,3% Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale markeder 22,7% Stigende lønnsnivå 25,8% Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører 4,1% Lav oljepris 35,1% N 97

9 5. Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2015? Økonomisk status og fremtidsutsikter Nedgang på 50 prosent eller mer 3,1% Nedgang prosent 3,1% Nedgang inntil 20 prosent 18,8% Som i ,0% Vekst inntil 20 prosent 19,8% Vekst prosent 5,2% Vekst på 50 prosent eller mer 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 5. Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2015? Navn Nedgang på 50 prosent eller mer 3,1% Nedgang prosent 3,1% Nedgang inntil 20 prosent 18,8% Som i ,0% Vekst inntil 20 prosent 19,8% Vekst prosent 5,2% Vekst på 50 prosent eller mer 1,0% N 96

11 6. Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg det neste året? Flere ansatte 19,1% Tilnærmet som i dag 63,8% Færre ansatte 17,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 6. Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg det neste året? Navn Flere ansatte 19,1% Tilnærmet som i dag 63,8% Færre ansatte 17,0% N 94

13 7. På en skala fra 1-6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad, i hvor stor grad representerer disse skattene og avgiftene en ulempe for din bedrift? Skatter og store påvirkningsfaktorer Formueskatt 2,96 Selskapsskatt 3,41 Eiendomsskatt 3,07 Arbeidsgiveravgift 4,05 Bompengeavgift 3, Gjennomsnitt

14 7. På en skala fra 1-6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad, i hvor stor grad representerer disse skattene og avgiftene en ulempe for din bedrift? Spørsmål Gjennomsnitt N Formueskatt 2,96 92 Selskapsskatt 3,41 93 Eiendomsskatt 3,07 92 Arbeidsgiveravgift 4,05 96 Bompengeavgift 3,04 93

15 8. Formueskatt 1 31,5% 2 15,2% 3 14,1% 4 17,4% 5 8,7% 6 13,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 8. Formueskatt Navn 1 31,5% 2 15,2% 3 14,1% 4 17,4% 5 8,7% 6 13,0% N 92

17 9. Selskapsskatt 1 16,1% 2 11,8% 3 22,6% 4 25,8% 5 11,8% 6 11,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 9. Selskapsskatt Navn 1 16,1% 2 11,8% 3 22,6% 4 25,8% 5 11,8% 6 11,8% N 93

19 10. Eiendomsskatt 1 31,5% 2 13,0% 3 17,4% 4 6,5% 5 18,5% 6 13,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20 10. Eiendomsskatt Navn 1 31,5% 2 13,0% 3 17,4% 4 6,5% 5 18,5% 6 13,0% N 92

21 11. Arbeidsgiveravgift 1 7,3% 2 7,3% 3 20,8% 4 20,8% 5 25,0% 6 18,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22 11. Arbeidsgiveravgift Navn 1 7,3% 2 7,3% 3 20,8% 4 20,8% 5 25,0% 6 18,8% N 96

23 12. Bompengeavgift 1 26,9% 2 17,2% 3 17,2% 4 16,1% 5 8,6% 6 14,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24 12. Bompengeavgift Navn 1 26,9% 2 17,2% 3 17,2% 4 16,1% 5 8,6% 6 14,0% N 93

25 13. På en skala fra 1-6, der 1 er veldig liten påvirkning og 6 er veldig stor påvirkning, hvor stor påvirkning har de nåværende nivåene av disse faktorene for din bedrift? Den norske kronekursen 3,06 Norges Sentralbanks rentenivå 3,29 Bedriftskattenivået i Norge 3,80 Oljeprisen 4, Gjennomsnitt

26 13. På en skala fra 1-6, der 1 er veldig liten påvirkning og 6 er veldig stor påvirkning, hvor stor påvirkning har de nåværende nivåene av disse faktorene for din bedrift? Spørsmål Gjennomsnitt N Den norske kronekursen 3,06 93 Norges Sentralbanks rentenivå 3,29 94 Bedriftskattenivået i Norge 3,80 92 Oljeprisen 4,04 95

27 14. Den norske kronekursen 1 24,7% 2 18,3% 3 19,4% 4 11,8% 5 15,1% 6 10,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28 14. Den norske kronekursen Navn 1 24,7% 2 18,3% 3 19,4% 4 11,8% 5 15,1% 6 10,8% N 93

29 15. Norges Sentralbanks rentenivå 1 12,8% 2 21,3% 3 21,3% 4 20,2% 5 18,1% 6 6,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30 15. Norges Sentralbanks rentenivå Navn 1 12,8% 2 21,3% 3 21,3% 4 20,2% 5 18,1% 6 6,4% N 94

31 16. Bedriftskattenivået i Norge 1 9,8% 2 5,4% 3 20,7% 4 32,6% 5 21,7% 6 9,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

32 16. Bedriftskattenivået i Norge Navn 1 9,8% 2 5,4% 3 20,7% 4 32,6% 5 21,7% 6 9,8% N 92

33 17. Oljeprisen 1 7,4% 2 8,4% 3 20,0% 4 21,1% 5 23,2% 6 20,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

34 17. Oljeprisen Navn 1 7,4% 2 8,4% 3 20,0% 4 21,1% 5 23,2% 6 20,0% N 95

35 18. Har oljeprisen direkte betydning for din bedrift? Konsekvenser av endringen i oljeprisen Ja 59,8% Nei 40,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

36 18. Har oljeprisen direkte betydning for din bedrift? Navn Ja 59,8% Nei 40,2% N 92

37 19. Vurder disse påstandene: Fallet i oljeprisen vil føre til en omstilling. Fallet i oljeprisen er en naturlig justering ned fra et høyt nivå. Fallet i oljeprisen vil føre til dype kutt og smertefulle omstillinger. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene for min bedrift. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene til Vestlandet som helhet. Fallet i oljeprisen er mindre alvorlig for norsk næringsliv enn det media har gitt inntrykk av. 16,7% 2,1% 2,1% 18,8% 17,7% 4,2% 2,1% 15,1% 24,7% 10,8% 4,3% 12,5% 22,9% 15,6% 7,3% 24,0% 12,5% 8,3% 1,0% 36,5% 42,7% 57,3% 45,2% 41,7% 54,2% 7,3% 34,4% 25,0% 26,0% 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Litt enig Nøytral Litt uenig Helt uenig

38 19. Vurder disse påstandene: Helt enig Litt enig Nøytral Litt uenig Helt uenig N Fallet i oljeprisen vil føre til en omstilling. Fallet i oljeprisen er en naturlig justering ned fra et høyt nivå. Fallet i oljeprisen vil føre til dype kutt og smertefulle omstillinger. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene for min bedrift. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene til Vestlandet som helhet. Fallet i oljeprisen er mindre alvorlig for norsk næringsliv enn det media har gitt inntrykk av. 36,5% 42,7% 16,7% 2,1% 2,1% 96 18,8% 57,3% 17,7% 4,2% 2,1% 96 15,1% 45,2% 24,7% 10,8% 4,3% 93 12,5% 41,7% 22,9% 15,6% 7,3% 96 24,0% 54,2% 12,5% 8,3% 1,0% 96 7,3% 34,4% 25,0% 26,0% 7,3% 96

39 20. Fallet i oljeprisen vil føre til en omstilling. Helt enig 36,5% Litt enig 42,7% Nøytral 16,7% Litt uenig 2,1% Helt uenig 2,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40 20. Fallet i oljeprisen vil føre til en omstilling. Navn Helt enig 36,5% Litt enig 42,7% Nøytral 16,7% Litt uenig 2,1% Helt uenig 2,1% N 96

41 21. Fallet i oljeprisen er en naturlig justering ned fra et høyt nivå. Helt enig 18,8% Litt enig 57,3% Nøytral 17,7% Litt uenig 4,2% Helt uenig 2,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42 21. Fallet i oljeprisen er en naturlig justering ned fra et høyt nivå. Navn Helt enig 18,8% Litt enig 57,3% Nøytral 17,7% Litt uenig 4,2% Helt uenig 2,1% N 96

43 22. Fallet i oljeprisen vil føre til dype kutt og smertefulle omstillinger. Helt enig 15,1% Litt enig 45,2% Nøytral 24,7% Litt uenig 10,8% Helt uenig 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44 22. Fallet i oljeprisen vil føre til dype kutt og smertefulle omstillinger. Navn Helt enig 15,1% Litt enig 45,2% Nøytral 24,7% Litt uenig 10,8% Helt uenig 4,3% N 93

45 23. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene for min bedrift. Helt enig 12,5% Litt enig 41,7% Nøytral 22,9% Litt uenig 15,6% Helt uenig 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

46 23. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene for min bedrift. Navn Helt enig 12,5% Litt enig 41,7% Nøytral 22,9% Litt uenig 15,6% Helt uenig 7,3% N 96

47 24. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene til Vestlandet som helhet. Helt enig 24,0% Litt enig 54,2% Nøytral 12,5% Litt uenig 8,3% Helt uenig 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

48 24. Fallet i oljeprisen har negativ påvirkning på fremtidsutsiktene til Vestlandet som helhet. Navn Helt enig 24,0% Litt enig 54,2% Nøytral 12,5% Litt uenig 8,3% Helt uenig 1,0% N 96

49 25. Fallet i oljeprisen er mindre alvorlig for norsk næringsliv enn det media har gitt inntrykk av. Helt enig 7,3% Litt enig 34,4% Nøytral 25,0% Litt uenig 26,0% Helt uenig 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 25. Fallet i oljeprisen er mindre alvorlig for norsk næringsliv enn det media har gitt inntrykk av. Navn Helt enig 7,3% Litt enig 34,4% Nøytral 25,0% Litt uenig 26,0% Helt uenig 7,3% N 96

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak?

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 1 Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 20. april 2010 oppsto det brann og eksplosjon om bord i riggen Deepwater Horizon (DH). Hendelsen medførte umiddelbart en katastrofe. 126 mennesker

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer