1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst."

Transkript

1 Regler og vilkår Dette nettstedet eies og drives av Nikken UK Ltd (Nikken/vi/oss/vår). Ved å gå inn på nettsidene aksepterer du (du/deg) at enhver bruk av nettsidene, medregnet alle transaksjoner du foretar (gjør/bruker), faller inn under våre betingelser og vilkår som beskrevet nedenfor. Disse innbefatter også alle andre viktige avsnitt som f.eks. bestillingsinformasjon, leveringsinformasjon, sikkerhet og personvern. Du vil også finne annen nyttig informasjon under «Spørsmål og svar». 1 Generelle regler 1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst. Nikken UK Ltd. bestreber seg på å sikre at all informasjon på denne nettsiden er korrekt til enhver tid. Nikken har imidlertid ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser. Nikkens produkter er under kontinuerlig utvikling, og publisert informasjon er ikke alltid fullstendig oppdatert. Enhver endring vil tre i kraft når den er lagt ut på nettsidene. Vi anbefaler derfor at du sjekker om det er kommet nye oppdateringer hver gang du er inne på nettsiden, med mindre det kreves at endringer i vår policy eller andre betingelser må gjøres lovmessig eller gjennom myndighetsorganer (i slike tilfeller vil dette da kun gjelde for bestillinger du har gjort tidligere). Dersom noen av disse betingelsene vurderes ugyldig eller av en eller annen årsak ikke kan iverksettes, vil de da bli ansett for å ha falt bort. Dette vil imidlertid ikke ha betydning for noen av de gjenværende betingelsene. 1.2 Bestillinger fra bedrifter aksepteres ikke. 1.3 Din løpende eller fremtidige bruk av nettsidene er en bekreftelse på at du forstår og aksepterer disse regler og vilkår. 2 Tilgang til nettsiden 2.1 Nikken UK Ltd. stiller disse nettsidene til midlertidig rådighet til din personlige bruk. Det er ikke tillatt å laste ned (med unntak av side-caching) eller foreta endringer på nettsidene uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nikken UK Ltd. Tilgang til nettsidene tillater ikke gjensalg eller kommersiell bruk av nettsidene eller deres innhold, innsamling og bruk av produktlister, -beskrivelser eller - priser, enhver derivativ bruk av nettsidene eller deres innhold, nedlasting eller kopiering av kontoinformasjon til en annen forhandlers fordel, eller enhver bruk av data-mining-, robot- eller annet verktøy for dataregistrering og -ekstrakt. 2.2 Det er ikke tillatt å reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge, besøke eller på andre måter trekke foretaksmessige fordeler av disse nettsidene eller deler av nettsidene uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse. Page 1

2 2.3 Det er ikke tillatt å bruke disse nettsidene på en måte som medfører eller kan medføre skader, avbrudd eller hindringer på nettsidene eller tilgangen til nettsidene. Du forstår at du selv, og ikke Nikken, er ansvarlig for all elektronisk kommunikasjon og innhold som sendes fra din egen datamaskin til oss, og at nettsidene kun må brukes til lovlig formål. Nettsidene må ikke brukes til straffbare formål, eller i forbindelse med en kriminell handling, eller annen ulovlig virksomhet. Enhver uautorisert og/eller ulovlig bruk fører til at brukeren taper retten til å bruke nettsidene. 3 Din konto Alle som bruker nettsidene er ansvarlig for at passord, kontonummer og eventuelt andre opplysninger behandles konfidensielt, og for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til konfidensielle opplysninger som finnes på din egen pc. Du samtykker i at du selv er ansvarlig for all aktivitet som foregår på din konto eller med tilgang fra ditt passord. Du bør ta alle nødvendige forhåndsregler for å sikre at passordet ditt holdes konfidensielt, og ta kontakt med oss umiddelbart dersom du har grunn til å tro at uvedkommende har fått tilgang til ditt passord, eller dersom du har mistanke om at det blir eller kan bli brukt på en uautorisert måte. Vennligst pass på at de opplysningene du gir oss er riktige og fullstendige, og at du gir oss beskjed umiddelbart dersom det oppstår endringer i de opplysningene du oppga da du registrerte deg. 4 Personvern Vennligst se vår Personvernerklæring, som også regulerer din bruk av hvor du finner alle opplysninger om vår praksis. 5 Bestillinger 5.1 Bestillinger som gjøres via disse nettsidene omfattes av Nikkens regler og vilkår (som Nikken forbeholder seg retten til å endre etter egen vurdering) som gjelder på det tidspunktet bestillingen ble akseptert av Nikken. Bekreftelsestidspunktet fastsetter de siste detaljene i din bestilling. Du får deretter en bestillingskvittering på skjermen, og de produktene du har bestilt blir listet opp. Vennligst merk at dette ikke er en bestillingsbekreftelse eller bestillingsgodkjennelse fra Nikken. 5.2 Aksept av bestillingen og fullførelsen av kontrakten mellom deg og oss skjer når din bestilling sendes fra vårt varelager, med mindre vi har gitt deg beskjed om at din bestilling ikke er godkjent, eller du har kansellert den. (Vennligst se avsnittet Bestillingsinformasjon). Page 2

3 5.3 Du vil ikke ha direkte tilgang til din bestillingsinformasjon på nettsidene etter at bestillingen er gjennomført. Vi anbefaler derfor at du skriver ut en kopi av våre regler og vilkår, samt bestillingskvitteringen. Dersom du ønsker bestemte opplysninger om din siste bestilling, vennligst kontakt Nikkens kundeservice. 6 Levering 6.1 Vennligst merk at vi kun leverer i Norge dersom du har registrert deg med en norsk adresse. 6.2 Leveringsomkostninger og beregnet leveringstid er spesifisert i avsnittet Leveringsinformasjon, og blir også oppgitt når du foretar din bestilling. Vi gjør alt vi kan for at dine produkter skal bli levert i henhold til den leveringstiden vi har oppgitt. Forsinkelser grunnet årsaker vi ikke rår over kan imidlertid oppstå. Vi gjør også oppmerksom på at produkter kan være utsolgt. Nikken er imidlertid ikke ansvarlig for forsinkelser, eller levering utover den oppgitte tidsrammen. 6.3 Når produktene er levert, eller forsøkt levert første gang, overføres risiko for tap og skade på produktene til kjøper. 6.4 Betalingen blir trukket fra din konto så snart vi har mottatt bestillingen, sjekket at kortopplysningene du har oppgitt stemmer og at produktene finnes på lager. Produkttilgjengeligheten kan variere. Du vil få refundert hele summen dersom du har betalt for varer som er gått ut av produksjon. 6.5 Prisen du betaler er den som er oppført på nettsiden på det tidspunktet vi mottok din bestilling. Ingen andre priser Nikken eventuelt har oppgitt gjelder for disse varene. Følgende unntak gjelder: Vi forsøker å sikre at alle prisene som oppgis på vår nettside er riktige, feil kan imidlertid oppstå. Dersom vi oppdager at vi har oppgitt feil pris på et produkt du har bestilt, vil vi gi deg beskjed om dette så raskt som mulig. Du vil så ha muligheten til å bekrefte bestillingen din, eller kansellere den. Dersom vi ikke klarer å komme i kontakt med deg vil vi anse bestillingen for kansellert. Dersom du velger å kansellere bestillingen og du allerede har betalt for den, vil du få refundert betalingen. 6.6 Betalinger kan kun gjøres via kredittkort. Vi kan dessverre ikke godta betaling i form av kontanter, sjekk eller bankoverføringer. Nikken har ikke ansvar for noe tap. Produktene sendes normalt kort tid etter at betaling er trukket fra ditt kredittkort. 6.7 Nikken forbeholder seg retten til å fakturere deg for ekstra kostnader som har påløpt ved å kreve inn betaling dersom du ikke har nok dekning på kortet første gang betalingen ble trukket. Page 3

4 6.8 Alle produkter forblir i Nikken UK Ltd. sitt eierskap frem til full betaling er mottatt. Alle oppgitte priser er inklusiv gjeldende merverdiavgift, men eksklusiv leveringskostnader, med mindre annet er opplyst. 7 Returvarer og refunderinger 7.1 Vi ønsker selvsagt at du skal bli helt fornøyd med de produktene du kjøper fra oss. Vi vil selvsagt refundere hele prisen (ekskl. fraktkostnader) for produkter som returneres til oss i ubrukt og salgbar stand innen 9 virkedager etter at varene ble mottatt, eller innen 14 dager etter at de ble bestilt. Vennligst merk at produktene må returneres i ubrukt stand og i originalemballasjen. Kanselleringserklæring sendes til: Nikken UK Ltd. 1 Deltic Avenue, Rooksley Milton Keynes MK13 8LD, UK E-post: Faks: Vennligst oppgi ID-nummer og bestillingsnummer på kanselleringserklæringen. Video-/lydkassetter, DVD-er, programvare og kosttilskudd kan ikke returneres dersom pakningen er åpnet. Slike produkter kan kun returneres dersom de har produksjonsfeil. 7.2 Konsekvenser ved kansellering I de tilfeller en bestilling kanselleres må hver part returnere alt utbytte som er mottatt (f. eks. renter). Dersom produktet kun kan returneres til oss i delvis samme stand eller i dårligere stand enn da det ble mottatt skal Nikken kompenseres for dette. Når det gjelder produkter skal dette ikke få anvendelse dersom produktet returneres dårligere stand ene og alene grunnet kjøpers inspeksjon av produktet - såfremt dette er utført på samme måte som kunden ville kunne inspisert produktet i butikk. Erstatningsansvar for produkt som returneres i dårligere stand kan unngås ved å bruke produktet i normalt øyemed og til det formål produktet er ment for, samt ved å unnlate å behandle produktet som egen eiendom, og unngå handlinger som kan bidra til å redusere produktets verdi ytterligere. Vennligst merk at du må selv bære kostnadene som påløper for å returnere produktet, med mindre produktet var skadet eller ødelagt da du mottok det. Vi anbefaler at du tegner fraktforsikring for produkter med verdi over 500 kroner. Produkter som kan fraktes som vanlig pakkepost returneres for vår risiko. Nikken vil arrangere henting for produkter som er for store til å sendes med vanlig pakkepost. Page 4

5 Enhver retur av produkt og betaling må foretas innen 30 dager. For deg begynner returperioden å løpe fra den dagen du postlegger melding om at du ønsker å heve kjøpet eller du postlegger produktet, og for oss når vi mottar dette. 7.3 Dersom du ønsker å returnere et produkt som er skadet eller har feil, eller du ønsker å bytte et produkt, se opplysningene under Returinformasjon. 8 Opphavsrettigheter og databaserettigheter 8.1 Alt innhold på nettsidene, som tekst, grafikk, logoer, ikonknapper, bilder, lydfiler, digitale nedlastningsfiler, datasamlinger og programvare tilhører Nikken UK Ltd., deres samarbeidspartnere og innholdsleverandører, og er beskyttet av britisk og internasjonal opphavsrettighets- og databaselovgivning. Det samlede innholdet på nettsidene tilhører Nikken UK Ltd. og deres samarbeidspartnere eksklusivt, og er beskyttet av britisk og internasjonal opphavsrettighets- og databaselovgivning. All programvare som brukes på nettsidene tilhører Nikken UK Ltd., våre samarbeidspartnere og programvareleverandører, og er beskyttet av britisk og internasjonal opphavsrettighetslovgivning. 8.2 Systematisk utdrag og/eller gjenbruk av deler av innholdet på nettsiden er ikke tillatt uten at Nikken UK Ltd. har gitt skriftlig forhåndssamtykke. Spesielt gjelder at det er ulovlig å bruke noen form for data-mining eller lignende datainnsamlingsverktøy til å samle ulike deler av denne nettsiden (enten en eller gjentatte ganger) uten skriftlig forhåndssamtykke fra Nikken UK Ltd. Det er heller ikke tillatt å opprette og/eller publisere din egen database som inneholder betydelige deler av denne nettsiden (f.eks. våre priser og produktlister) uten skriftlig forhåndssamtykke fra Nikken UK Ltd. 9 Ansvarsbegrensning 9.1 Nikken vil bestrebe seg på å sikre at all informasjon på nettsiden er korrekt, all bruk av informasjon fra disse nettsidene er imidlertid på eget ansvar. Nettsiden leveres "som den er" uten noen garantier, eksplisitte eller implisitte, inkludert men ikke begrenset til, noen som helst garanti for handelsvirksomhetskvalitet og korrekt funksjonalitet, i den utstrekning slike garantier lovlig kan fraskrives. 9.2 Nikken er ikke ansvarlig for tap, skade, ansvar, krav eller utgifter (enten kontraktsrettslige eller erstatningsrettslige) som har sitt utspring i eller oppstår i forbindelse med din bruk av, eller problemer du måtte ha med å få tilgang til, nettstedet eller dets innhold, i den grad slikt ansvar lovlig kan fraskrives. Nikken er ikke ansvarlig for noen som helst indirekte eller direkte tap, strafferettslig tap, følgestap eller skade eller tap som måtte oppstå på grunn av, eller i forhold til, din bruk av nettstedet eller dets innhold. Våre regler og vilkår utelukker eller begrenser ikke Nikkens ansvar for dødsfall eller personskade som forårsakes av Nikkens uaktsomhet, feilaktig fremstilling eller ethvert ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lovgivning. Page 5

6 9.3 Uten at det berører ovennevnte generelle bestemmelser, bestreber Nikken seg på å levere en konstruktiv, interaktiv tjeneste, og skal ikke holdes ansvarlig for autoriserte brukeres handlinger, kontraktsbrudd, mislighold, forseelser eller uaktsomhet, medregnet eventuell informasjon eller feilinformasjon som måtte bli spredd på nettstedet. Vi vil ta alle rimelige forhåndsregler for å sikre dine bestillings- og betalingsopplysninger, men med mindre vi er uaktsom kan vi ikke holdes ansvarlig for noe tap som kommer som følge av uautorisert tilgang til den informasjonen du har oppgitt til oss. Nikken skal ikke holdes ansvarlig for noen defekt eller sviktende ytelse fra nettstedet av årsaker som ligger utenfor Nikkens kontroll. Inkludert, men ikke begrenset til, feil ved lenker, problemer med strømforsyningen, telefonavbrudd, overbelastning av nettverk, mislighold eller feil fra tredjepart (inklusive offentlige telekommunikasjonsleverandører), handlinger fra statlige organer, sviktende leveranse av tredjeparts tilgangslinje eller noen omstendighet som kan beskrives som force majeure. 9.5 Dersom Nikken ikke har utført bestemmelsene i denne avtalen skal det ikke være grunnlag for klage mot oss, eller anses som kontraktsbrudd, dersom dette skyldes årsaker som ligger utenfor vår kontroll. Dersom Nikken ikke kan oppfylle sine forpliktelser under slike omstendigheter skal disse anses som midlertidig opphevet. 9.6 Uavhengig av punktet ovenfor skal Nikkens samlede ansvar (enten kontraktsmessig, for tort, eller annet) for tap eller skade i henhold til punkt 9.1 i alle tilfeller være begrenset til det beløpet du har betalt eller skulle betalt for produktet/ene når det gjelder en eller flere hendelser som kan tilskrives samme klausul. 9.7 Reglene i kapittel ni skal ikke innskrenke dine lovfestede forbrukerrettigheter, eller din rett til å heve kontrakten. 10 Diverse 10.1 Nikkens nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider eller kilder som du kan oppsøke etter eget ønske og på eget ansvar. Du erkjenner og aksepterer at du selv har valgt å gå inn på disse lenkene, at Nikken er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike eksterne nettsider eller kilder, og at Nikken ikke vurderer eller gir sin tilslutning, og er ikke ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for (i) personvernaspektet ved slike nettsider, (ii) innholdet på slike nettsider, inkludert (men ikke begrenset til) reklame, innhold, produkter, varer eller tjenester som finnes på eller i tilknytning til slike nettsider eller kilder, eller (iii) den bruken eventuelt andre gjør av disse nettsidene eller kildene, eller for skade, tap eller krenkelser som følger av eller som påstått følger av reklame, innhold, produkter, varer eller annet materiale eller tjenester som er tilgjengelig på slike eksterne nettsider eller kilder. Page 6

7 10.2 Våre produkter er fremstilt for personlig bruk i ditt eget hjem. Vennligst pass på at du har adekvat forsikring dersom du har planer om å bruke dem i yrkessammenheng I henhold til våre regler og vilkår er det ikke tillatt å gi eller overføre noen av dine rettigheter eller andre relaterte produktbestillinger til tredjepart, med mindre Nikken har gitt skriftlig forhåndssamtykke til dette I henhold til våre regler og vilkår forbeholder Nikken seg retten til å overføre, tildele, bytte ut eller videreføre hele eller deler av sine rettigheter eller plikter eller annen relatert avtale til tredjepart. Bortsett fra vilkårene i dette punktet, 10.4, verken oppretter eller overfører våre regler og vilkår noen rettigheter eller fordeler til en person som ikke er part (i henhold til britisk kontraktsrett; Rights of Third Parties Act 1999). Det er imidlertid ikke nødvendig å innhente samtykke fra de personer det henvises til i punkt 10.4 for at partene skal kunne endre eller oppheve disse regler og vilkår (uavhengig av om dette endrer eller opphever rettigheter eller utbytte til fordel for slik tredjepart) Avkall Unnlatt eller forsinket håndhevelse av reglene som er beskrevet i våre regler og vilkår, eller unnlatelse av å utøve rettigheter eller tvangsmidler fra Nikkens side, skal ikke anses som avkall fra Nikkens side, og påvirker ikke selskapets muligheter til å kreve gjennomført hver eneste bestemmelse på et senere tidspunkt. Avkall fra Nikkens side kan kun gjøres skriftlig av en autorisert Nikken-ansatt Disse regler og vilkår utgjør hele den avtalen mellom deg selv og Nikken som regulerer bruken av denne nettsiden (inkludert produktbestillinger), og erstatter alle tidligere representasjoner, forståelser og avtaler mellom deg og oss Lovregulering og jurisdiksjon Disse regler og vilkår er regulert av og skal tolkes i henhold til britisk og walisisk lovgivning. Du samtykker, som vi også gjør, å underkaste deg det britiske rettsvesens jurisdiksjon. Page 7

8 Disse Nikken-nettsidene drives av: Nikken UK Limited 1 Deltic Avenue Rooksley Milton Keynes MK13 8LD, UK Buckinghamshire Organisasjonsnummer i England og Wales Momsregistreringsnummer Nikken er medlem av direktesalgsforbundene i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Finland, Danmark, Sverige, og Norge. Det britiske direktesalgsforbundet vil forsøke å finne en løsning på et eventuelt problem for alle kunder som ikke er fornøyd med Nikkens løsning på en gjeldende disputt. (www.dsa.org.uk, Page 8

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Salgsvilkår. Gjelder fra 1.3.2011.

Salgsvilkår. Gjelder fra 1.3.2011. Salgsvilkår Gjelder fra 1.3.2011. Disse salgsvilkårene gjelder kun for Pioneers nettbutikk med internettadressen http://www.pioneer.eu/no ( Nettbutikken"), og for bestillinger og salgstransaksjoner som

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Brukeravtale for PayPal-tjenesten PayPal Page 1 of 25 >> Se alle juridiske avtaler Brukeravtale for PayPal-tjenesten Sist oppdatert: 1. juli 2015 Skriv ut Last ned PDF-fil Denne avtalen består av femten deler. Du kan gå direkte til hver

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart.

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart. DiSafe betingelser og retningslinjer: Velkommen til DiSafe - din digitale bankboks. Vi håper du vil ha glede av å benytte våre tjenester! DiSafe gir deg muligheten til å bevare, organisere, lagre og dele

Detaljer

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert 18 juli, 2013 Disney Interactive er glad for å kunne stille til rådighet for deg sine nettsteder, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester ( Disney Services

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Vi takker for at du benyttter deg av våre tjenester. Følgende vilkår gjelder for våre tjenester: Tjeneste... 1 Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester... 1 Endring

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon.

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon. Vilkår og betingelser DET ER VIKTIG AT BRUKERE ( DU ) NØYE LESER FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK ( VILKÅR OG BETINGELSER ) FORSIKTIG FØR DU REGISTRERER DEG FOR VIELIFES NETTJENESTER ( TJENESTE

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer