Vilkår og betingelser for Bakker Holland AS (varemerke for Bakker Hillegom BV) Gyldig fra 1. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår og betingelser for Bakker Holland AS (varemerke for Bakker Hillegom BV) Gyldig fra 1. januar 2015"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for Bakker Holland AS (varemerke for Bakker Hillegom BV) Gyldig fra 1. januar 2015 Artikkel 1 Generelt Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bruk av Bakkers nettsted, trykte kataloger og andre publikasjoner og samt salg av alle varer som leveres i Norge av Bakker Holland AS. Ved bestilling fra Bakker aksepterer og godtar du disse vilkårene og eventuelle andre tilleggsvilkår som foreligger ved salgstidspunktet. Du bør lese og skrive ut en kopi og være sikker på at du har forstått alle gjeldende vilkår og betingelser. Tilleggsvilkårene er innlemmet i avtalen og disse tilleggsvilkårene vil gjelde om det oppstår konflikt. Tilleggsvilkårene er beskrevet fra side 6 og fremover i dette dokumentet Du må være 18 år eller eldre for å gjøre en bestilling. Hvis du er under 18 år, kan du bare gjøre en bestilling med godkjenning av, og under tilsyn av en forelder, verge eller foresatt. Hvis du ikke oppfyller disse kravene er bestillingen ugyldig. Artikkel 2 Identitet av selger Disse vilkårene og betingelsene for salg gjelder for alle varer og tjenester (heretter kalt produkter), levert av Bakker Holland AS, heretter: Bakker. Navn og adresse er oppgitt i Tilleggsvilkårene. Artikkel 3 Produkter, kjøp & leveranse 3.1 Beskrivelse av produktene, mengde, kvalitet, priser, moms, forsikringer og fraktkostnader finnes på nettsiden, i katalogen, på bestillingssiden eller bestillingsseddelen. Illustrasjoner, beskrivelser og annen informasjon om bestemte produkter, med unntak av priser, moms, forsikring og fraktkostnader er omtrentlige og kun veiledende. Bakker kan, etter eget skjønn erstatte annonserte produkter uten å kontakte deg, så lenge erstatningsvarene ikke utgjør vesentlige endringer. 3.2 Aksept av din bestilling og fullføring av kontrakten mellom deg og Bakker vil finne sted ved levering av de bestilte produkter, medmindre Bakker varsler deg om at bestillingen ikke er akseptert eller du har kansellert din bestilling. Bakker forbeholder seg retten å godkjenne eller nekte en bestilling og betalingsmåte. 3.3 I følge angrerettloven har du som forbruker 14 dagers returrett, regnet fra du har mottatt varene, dette gjelder ikke planter, løker, knoller og andre produkter som forringes av å håndteres flere ganger og er dermed unntak fra angrerett. Kontakt alltid Kundeservice før du returnerer noe til oss. Sender du noe i retur uten å kontakte oss først vil du alltid bli belastet for minst porto/emballasje p.t. 114,- Ved retur eller bytte av varer betaler du selv Returkostnad/porto og emballasje. 3.4 Bakker skal forsøke å levere alle bestilte produkter. Produkter og tjenester er avhengig av tilgjengelighet og kan trekkes tilbake når som helst, selv etter at du har sendt inn bestillingen. Hvis bestillingen din eller deler av bestillingen ikke kan leveres, vil Bakker informere deg enten via brev eller på den medfølgende faktura. Hvis et produkt eller en del av bestillingen din blir utilgjengelig, kan det skje at Bakker leverer et erstatningsprodukt av tilsvarende eller bedre kvalitet, eller leverer en del av bestillingen din. Hvis du ikke vil beholde det mottatte erstatningsproduktet, vennligst kontakt vår kundeservice via e-post eller telefon innen 14 dager etter mottagelse av produktet. Bakker vil da kreditere eller tilbakebetaling, i henhold til kundens ønske. Hvis Bakker krever at kunden sender tilbake erstatningsproduktet skal selskapet bære denne kostnad. Spesifikasjon av produkter, premier og priser kan endres, 1

2 modifiseres og / eller forbedres. I tilfeller der spesifikasjonene er endret eller et produkt har blitt endret, vil Bakker gjøre sitt ytterste at alternativet er av samme eller høyere verdi og kvalitet. 3.5 Om bestilte produktene er skadet, defekte eller feil ved mottagelse, kan du kontakte vår kundeservice via e-post eller telefon innen 14 dager etter mottagelse av produktene. Bakker vil da kreditere, refundere eller erstatte (se Tilleggsvilkår for kontaktinformasjon) disse produktene. I tilfelle Bakker krever at du returnerer produktet står Bakker for kostnaden. 3.6 Når du gjør en bestilling for å kjøpe produkter fra Bakker utgjør det et tilbud fra din side. Bakker anses å ha godkjent dette tilbudet om Bakker sender noen eller alle produktene du har bestilt eller hvis en ordrebekreftelse sendes til deg via post eller e-post. Godkjenning av din bestilling og fullføring av tilbudet mellom deg og Bakker vil skje på det tidspunkt Bakker sender en slik ordrebekreftelse via e-post, brev eller ved levering. Bekreftelse for en bestilling gjort via Internett er ikke det samme som godkjenning av ordre. 3.7 Bakker vil gjøre sitt beste for at du skal motta din bestilling på ønsket leveringstid. Eller hvis ønsket leveringstid ikke er mulig å oppfylle, så nær som mulig ønsket leveringstid, enten det er tidligere eller senere enn ønsket tidspunkt. 3.8 Bakker sender produktene til den adressen du har oppgitt ved bestillingstidspunktet. Det er viktig at den oppgitte adressen er korrekt. Vi aksepterer ikke eventuelle ekstra kostnader om vi har oppfylt og levert produktene i henhold til bestilling du har gjort. NB! Har du oppgitt et mobilnummer for SMS-hentelapp og dette nummeret er feil eller ikke i bruk, tar Bakker ikke ansvar for at pakken kommer i retur, og det vil da tilkomme en avgift på p.t. 300, Levende produkter skal plantes så snart som mulig etter mottagelse av leveransen. Vennligst åpne pakken umiddelbart etter mottagelse og les nøye gjennom våre vedlagte plante- og hagetips og eventuelle spesielle instruksjoner. Vi anbefaler at du forbereder jord, bedet, eller altan- og balkongkasser og potter så snart dine produkter ankommer utleveringsstedet Kunden henter de bestilte produktene på Postens, eller av annen speditør som tilbyr leveransetjenester, utleveringssted En kunde kan, uten ekstra kostnad, når som helst frem til ca. en uke før pakking og levering de bestilte produktene, gjøre endringer eller kansellere sine bestillinger ved å kontakte vår kundeservice. Dette er bare mulig hvis pakking og leveranse av din ordre ikke allerede planlagt. Vår kundeservice kan informere deg om det er mulig eller ikke. Artikkel 4 Priser & Betaling 4.1 Prisene er i norske kroner og er korrekte (med reservasjon for stave- og trykkfeil) ved tidspunkt de er publisert, men kan endres i løpet av sesongen. 4.2 Bestilling fra en kunde skal anses som et tilbud til Bakker om å kjøpe produkter til aktuell pris, som er annonsert av Bakker. Bakker forbeholder seg retten til å kreve full eller delvis betaling i forskudd eller ikke godkjenne en bestilling om kundens tidligere leveranser ikke er sluttbetalt. 4.3 Alle priser er eksklusive porto, emballasje og forsikringer og er inkludert moms i følge gjeldende skattesats. I tilfelle av økning i momssatsen etter at katalogen eller prisliste er trykket, forbeholder Bakker retten til å legge slike tilleggsbeløp på kundens regning. Prisene 2

3 på våre nettsider, i våre hagekataloger, brosjyrer og annet trykt materiale er fastsatte til slutten av sesongen (med forbehold om endrede skattesatser og skrivefeil). 4.4 Dersom, ved en feil, produkter har fått feilaktige priser, enten per enhet eller gjennom en aktiv kampanje, forbeholder Bakker seg retten til og ikke levere produktet / disse produktene til deg til den prisen. I slike tilfeller kan Bakker kontakte deg om korrekt pris eller kansellere bestilling av de aktuelle produktene. 4.5 Bakker aksepterer flere betalingsmåter for betaling av produkter, disse er oppgitt i Tilleggsvilkårene. Artikkel 5 Garanti 5.1 Bakker gir følgende garanti på leverte produkter: - Bakkers produkter for planting er dyrket med omhu og disse produktene er helt friske; - Alle flerårige busker, trær, roser og hekker som behøver flere år for å nå fullvokst størrelse, dekkes av en 5-årig vekst- og blomstringsgaranti; Alle stauder som behøver et år for å nå fullvokst størrelse, dekkes av en 2-årig vekst- og blomstringsgaranti. - Alle løker, knoller, potteplanter og ettårige sommerplanter, dekkes av en ett-åring vekst- og blomstringsgaranti. Garantien for disse produktene gjelder fra kjøpstidspunktet til slutten av den første blomstringsperioden til produktet. - Alle andre produkter har en garanti på ett år: Bakker garanterer også kvaliteten og/eller bruk av de leverte produktene i henhold til spesifikasjonene. Datoen på fakturaen er fra den dato garantien gjelder. Hvis et garantikrav anses motivert av Bakker og Bakker ber deg å returnere produktet/produktene, skal Bakker betale returkostnadene. Eventuelle kostnader som påløper som følge av ubegrunnede påstander betales av kunden. 5.2 Ingen krav kan gjøres i henhold til denne garantien: i tilfelle av skade som har oppstått av forsettlig eller uaktsom behandling; hvis det brukes på feil måte eller ved dårlig vedlikehold; normal slitasje; hvis skader som skyldes manglende eller feil bruk i følge instruksjonene. garantien gjelder ikke om produktet du har kjøpt ikke passer for klimasonen du bor i. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. Artikkel 6 Risiko og eierskap 6.1 Risiko for skade på eller tap av produkter, blir overført deg ved leveringstidspunktet til deg (eller til avtalt leveringsadresse), eller hvis du ikke har hentet ut dine produkter, i den perioden produktene ligger på utleveringsstedet. Bakker er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader på produkter som har blitt levert til deg i henhold til dine gjeldende leveringsinstruksjoner. 6.2 Du eier produktene når de har blitt levert til deg og når vi har mottatt full betaling av din bestilling. 3

4 Artikkel 7 Ansvar 7.1 Disse vilkårene og betingelsene påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som forbruker. Bakkers ansvar for alle eventuelle formål, inkludert tap som følge av brudd på disse vilkårene eller hvis levert produkt på noen måte er utilfredsstillende skal det begrenses til maksimalt: a. Verdien som er betalt av kunden til Bakker; og b. Kostnader for retur av eventuelle utilfredsstillende produkter til Bakker. Bakker er ikke ansvarlig for å erstatte noen produkter, refundere eller kreditere eventuelle beløp betalt av kunden, bortsett fra de i samsvar med disse vilkår og betingelser. 7.2 Bakker kan ikke påta seg ansvar for tap eller skade på produkter etter at de er levert i samsvar med dine leveringsinstruksjoner. Artikkel 8 Nettside og katalog ansvarsfraskrivning 8.1 Endringer av produkter / sortiment kan gjøres når som helst. Bakker vil gjøre rimelige anstrengelser for å holde nettsiden oppdatert, men informasjonen og spesifikasjoner som er oppført er kun for din orientering og kan endres uten varsel. Bildene på nettstedet er generelt riktige, men variasjoner i farge, form og størrelse kan forekomme. 8.2 Innholdet på nettstedet er rettet bare til de som har tilgang til nettstedet fra adresser innenfor leveringsområdet. Bakker er ikke ansvarlig for innholdet på andre linkede nettsteder. 8.3 Dersom råd eller informasjon på nettstedet anses å behøve klargjøring eller utdypes anbefaler vi at du tar kontakt med vår kundeservice. Bakker er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av denne hjelp, råd eller informasjon. Artikkel 9 Personvernpolicy 9.1 Bakker respekterer din integritet. Bakker følger og behandler dine personlige opplysninger i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (kortnavn: personopplysningsloven) og Datainspeksjons retningslinjer for lagring av personopplysninger. Bakker Holland AS er registrert med Organisasjonsnummer og behandler all informasjon gitt av deg konfidensielt og i samsvar med nasjonale og europeiske forskrifter. Din informasjon vil ikke bli gitt videre til en tredje part uten ditt samtykke. Artikkel 10 Immaterielle rettigheter 10.1 Informasjon, råd og tips som finnes på dette nettstedet, i kataloger eller andre publikasjoner fra Bakker er kun anbefalinger Alt skriftlig innhold, bilder og design på nettsiden, i kataloger eller andre publikasjoner med utvalg og arrangement av det og all programvare som er vår opphavsrett beskyttede eiendom eller de personer som har bevilget oss rett til å bruke det og er beskyttet som sådan. Alle rettigheter er reserverte Ingen del av denne nettsiden får reproduseres mekanisk eller elektronisk, inkludert kopiering eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse fra Bakker eller opphavsrettsinnehaveren Alle navn, logoer, slagord eller andre uttrykk kan være et varemerke hos oss eller annen person eller foretak. All uvedkommende bruk av et varemerke er forbudt. Du får ikke selv og du får heller ikke hjelpe til eller underlette for en tredje part å kopiere, reprodusere, overføre, distribuere, utarbeide, utnytte kommersielt eller skape avledede verk av slikt 4

5 materiale eller innhold. Hvis du oppdager slik distribusjon eller kommersiell utnyttelse, samtykker du i å meddele oss dette omgående Ved å publisere materiale på Bakkers nettsted bekrefter du at du gir oss og våre lisenstakere en ugjenkallelig, evig, royalty-fri, global lisens til å bruke det materialet både innen Bakker og på annen måte. Lisensen omfatter kopiering, distribusjon, radio og andre offentlige medier og overføring, tilpassing og redigering av materialet på annen måte. Artikkel 11 Generelt 11.1 Hvis enten Bakker eller du ikke lykkes med å hevde en rett under disse vilkår, kommer det ikke til å hindre Bakker eller deg i å hevde andre rettigheter eller samme type rettighet ved en senere anledning I den grad en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses av en domstol eller ansvarlig myndighet å være ugyldig, ulovlig eller ikke å kunne iverksettes innen en jurisdiksjon, skal bestemmelsen ikke anses å være del av disse vilkår, og det skal ikke påvirke gjennomførbarheten av de gjenstående vilkår og kommer heller ikke til å påvirke gyldigheten, lovligheten eller gjennomførbarheten av denne bestemmelsen i en annen jurisdiksjon Bakker kommer ikke å være ansvarlig ovenfor deg eller i ved kontraktsbrudd for forsinkelser eller manglende evne å utføre på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll, eller dets leverandører, inkludert men ikke begrenset til force majeure, opptøyer, arbeidskonflikter, flom eller andre naturkatastrofer og lovgivning Hvis du er bedriftsbruker, samtykker du til at Bakker, og eller et datterselskap og dets ledere, direktører og ansatte umiddelbart på forespørsel, mot alle krav, ansvar, skader, kostnader og utgifter, inkludert advokathonorarer som oppstår som følge av brudd disse vilkårene og betingelsene av deg, eller noen andre, ved bruk av Bakker hjemmeside. 5

6 Tilleggsvilkår 1. Disse tilleggsvilkårene gjelder for alle produkter leveres av Bakker Holland AS, heretter: Bakker, i Norge. Bakker Holland AS er et registrert Postordrefirma med adresse i Norge. Bakker Holland AS er registrert med Organisasjonsnummer Kundeservice tjenester utføres av Bakker Holland AS, registrert i Norge med Organisasjonsnummer , med registrert adresse Konows gate 5, 0192 Oslo. 2. Vennligst send eventuelle klager angående din bestilling til Bakker via e-post til: eller ring vår Kundeservice via telefon: Kundeservice åpningstider er mandag til fredag 08:30 til 17:00 i høysesongen (stengt for lunsj 12:00 til 12:30). Vår høysesong er fra februar til midten av mai (leveranser fra april til mai *) og august-oktober (leveranser fra september til november *(* Kan variere avhengig av været). 3. Dersom en kunde unnlater å betale sin bestilling i sin helhet (for eksempel på grunn kredittkort eller giroinnbetaling avvises av den aktuelle bank eller annen grunn), eier Bakker rett til å kreve et gebyr for de administrative kostnadene rundt påminnelser om betaling. Bakker forbeholder seg retten til å heve kontrakten eller utsette eventuelle ytterligere leveranser til deg. Dette påvirker ikke andre rettigheter Bakker måtte ha. Hvis du ikke betaler beløpet fullt ut etter forfall, økes beløpet med aktuelle utenrettslige innkrevingskostnader (for tiden kr 63). Dersom betaling av påminnelsen ikke skjer, sendes ytterligere to påminnelser til deg, før saken går videre til vårt inkassoselskap. 5. Bakker aksepterer betaling av produkter på flere ulike måter: Forskuddsinnbetaling Ved forskuddsbetaling mottar du for tiden 3 % rabatt på ordreverdien (før avgifter). Betal så snart som mulig etter bestilling, ordreverdien minus din rabatt på 3 % + administrative kostnader til konto Send inn bestillingen til oss på det tidspunktet du gjør din betaling. Merk din innbetaling med navn og adressen på og eventuelt kundenummer hos oss. Postoppkrav - Betaling skjer når du henter pakken på utleveringsstedet. Postoppkravsgebyr på 65 kroner tilkommer. Innbetalingskort skal betales innen 8 dager etter mottagelse av pakke. (Ligger vedlagt i pakken) Alle betalinger er inkludert vår pakke porto / emballasje på 114,- med unntak av eventuelle spesielle kampanjer. 6. Disse vilkårene og ditt bruk av Bakker hjemmeside, kataloger eller andre publikasjoner reguleres og tolkes i samsvar med lovene i Norge og eventuelle tvister skal avgjøres utelukkende av de aktuelle domstolene. I tvister som vi ikke kan løse sammen, anbefaler vi at du tar kontakt med Forbrukerrådet. Vi følger alltid deres anbefalinger. 7. Leveranser til poste restante adresser eller andre land er ikke mulig. Vi leverer ikke til Jan Mayen og Svalbard. 6

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst.

1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst. Regler og vilkår Dette nettstedet eies og drives av Nikken UK Ltd (Nikken/vi/oss/vår). Ved å gå inn på nettsidene aksepterer du (du/deg) at enhver bruk av nettsidene, medregnet alle transaksjoner du foretar

Detaljer

Salgsvilkår. Gjelder fra 1.3.2011.

Salgsvilkår. Gjelder fra 1.3.2011. Salgsvilkår Gjelder fra 1.3.2011. Disse salgsvilkårene gjelder kun for Pioneers nettbutikk med internettadressen http://www.pioneer.eu/no ( Nettbutikken"), og for bestillinger og salgstransaksjoner som

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert 18 juli, 2013 Disney Interactive er glad for å kunne stille til rådighet for deg sine nettsteder, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester ( Disney Services

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Vi takker for at du benyttter deg av våre tjenester. Følgende vilkår gjelder for våre tjenester: Tjeneste... 1 Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester... 1 Endring

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer