Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30 Side 1

2 Saksliste PS 2011/25 PS 2011/26 PS 2011/27 PS 2011/28 RS 2011/28 RS 2011/29 RS 2011/30 RS 2011/31 RS 2011/32 RS 2011/33 RS 2011/34 RS 2011/35 RS 2011/36 RS 2011/37 RS 2011/38 RS 2011/39 PS 2011/29 PS 2011/30 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Evaluering av forsøksordning bærbare 8.trinn Rødsberg Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2010/2458 Rapport fra tilsyn ved Tryggheim barnehage 2011/1490 Referat fra Skolemiljøutvalget 17. februar 2011 Referat fra møte i politisk styringsgruppe - utbyggingsprosjekter 2009/ /1143 Referat SU-møte /4156 Referat SU/SMU torsdag 7. april /6009 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget Referat fra møte i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget ved Iddevang skole Referat fra tilsynsbesølk ved Harekas barnehage Referat fra tilsynsbesøk ved Åkerholmen barnehage / / / /1490 Referat fra tilsynsbesøk Glenne barnehage 2011/1490 Referat fra tilsynsbesøk ved Solbakken barnehage Klage på vedtak om offentlig tilskudd 2011 Rapport om sykefraværet i februar måned i kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2011/ /1626 PS Klage på avslag på søknad om skolestart ved X 2011/2063 Side nr. Side 2

3 2011/31 skole utenfor opptaksområdet PS 2011/32 Kjøp av Søndre Berger gård X 2008/246 Fridtjof Dahlen utvalgsleder Side 3

4 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 17:40 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fridtjof Dahlen Leder SV Mona Bråthen Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Odd Riise Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Lillås MEDL KRF Tone Skråning MEDL V Tove Kristin Fager MEDL FRP Elisabeth Giske NESTL AP Roar Lund MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kristin Johansen Elisabeth Giske AP George Odrajia Atayo Øystein Lillås KRF Fra fagforbudet møtte: Bente Helle Quanfouh Fra Utdanningsforbundet møtte: Marita Vallentin Jacobsen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marie Axelsen Rådmannens representant/kommunalsjef undervisning og oppvekst Rolf Odberg Fagleder Lill Stende Rådgiver Side 4

5 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Fridtjof Dahlen Utvalgsleder Kirsten Mellingseter Utvalgssekretær Side 5

6 Saksliste PS 2011/18 PS 2011/19 PS 2011/20 PS 2011/21 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2011/16 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 17. februar 2011 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2009/1759 RS 2011/17 Referat fra møte i SU/SMU /336 RS 2011/18 Referat fra su-møte ved Tistedal barnehage /765 RS 2011/19 Referat SU Rødsberg /6174 RS 2011/20 RS 2011/21 RS 2011/22 RS 2011/23 RS 2011/24 Referat fra tilsyn ved Svingen dyr- og familiebarnehage Referat etter tilsyn ved Berg barnehage 1.mars 2011 Referat fra tilsyn ved Bergknatten barnehage 9.mars Referat fra tilsynsbesøk ved Isebakke barnehage 9.mars Referat fra Skolemiljøutvalget 17. februar / / / / /1759 RS 2011/25 Resultater Ungdomsundersøkelsen /7879 RS 2011/26 RS 2011/27 System for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune Fordeling av offentlig tilskudd ikke kommunale barnehager / /2302 PS 2011/22 Finansiering av SFO 2009/7582 PS 2011/23 Avslutning av 16 investeringsprosjekter - Undervisning og oppvekst PS 2011/24 Rapport om sykefraværet i januar 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2009/ /1626 Side nr. Fridtjof Dahlen utvalgsleder Side 6

7 PS 2011/18 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2011/19 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2011/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2011/21 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: RS 2011/16 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 17. februar 2011 inneholdt et tomt dokument og blir derfor satt opp i neste møte. Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 7

8 RS 2011/16 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 17. februar 2011 RS 2011/17 Referat fra møte i SU/SMU RS 2011/18 Referat fra su-møte ved Tistedal barnehage RS 2011/19 Referat SU Rødsberg RS 2011/20 Referat fra tilsyn ved Svingen dyr- og familiebarnehage RS 2011/21 Referat etter tilsyn ved Berg barnehage 1.mars 2011 RS 2011/22 Referat fra tilsyn ved Bergknatten barnehage 9.mars RS 2011/23 Referat fra tilsynsbesøk ved Isebakke barnehage 9.mars RS 2011/24 Referat fra Skolemiljøutvalget 17. februar 2011 RS 2011/25 Resultater Ungdomsundersøkelsen 2010 RS 2011/26 System for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune RS 2011/27 Fordeling av offentlig tilskudd ikke kommunale barnehager 2011 PS 2011/22 Finansiering av SFO Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Utvalgsleder Fridtjof Dahlen, SV, fremmet følgende forslag til vedtak: Følgende endringer gjennomføres i skolefritidsordningene fra august 2011: 1. Det tilbys 3 typer plass ved skolefritidsordningene i Halden, hel plass, 75% plass og 50% plass. 2. Med virkning fra 1. august 2011 settes satsene pr. måned til følgende: Uten leksehjelp Med leksehjelp 2t. pr. uke Med leksehjelp 3 t. pr. uke Matpenger Hel plass (25 t. pr. uke) Kr Kr Kr Kr % plass (inntil 18,5 t. pr. uke) Kr Kr Kr Kr. 10 pr. dag 50% plass (inntil 12,5 t. pr. uke) Kr Kr Kr. 960 Kr. 10 pr. dag 3. Vedtektenes pkt. 2 endres til følgende: SFO skal servere smørelunsj/varm mat 2 ganger pr. uke og brød/gryn de øvrige dager. I tillegg serveres det melk. Side 8

9 4. Oppsigelsestiden fastsettes til 3 måneder. Det gis ikke mulighet til å si opp plassen etter 1. april. Utvalgsleders forslag til vedtak ble votert opp mot rådmannens innstilling og ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende endringer gjennomføres i skolefritidsordningene fra august 2011: 1. Det tilbys 3 typer plass ved skolefritidsordningene i Halden, hel plass, 75% plass og 50% plass. 2. Med virkning fra 1. august 2011 settes satsene pr. måned til følgende: Uten leksehjelp Med leksehjelp 2t. pr. uke Med leksehjelp 3 t. pr. uke Matpenger Hel plass (25 t. pr. uke) Kr Kr Kr Kr % plass (inntil 18,5 t. pr. uke) Kr Kr Kr Kr. 10 pr. dag 50% plass (inntil 12,5 t. pr. uke) Kr Kr Kr. 960 Kr. 10 pr. dag 3. Vedtektenes pkt. 2 endres til følgende: SFO skal servere smørelunsj/varm mat 2 ganger pr. uke og brød/gryn de øvrige dager. I tillegg serveres det melk. 4. Oppsigelsestiden fastsettes til 3 måneder. Det gis ikke mulighet til å si opp plassen etter 1. april. PS 2011/23 Avslutning av 16 investeringsprosjekter - Undervisning og oppvekst Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Merforbruket, totalt kr ,-, dekkes av resterende midler til hovedutvalgets disposisjon P2078. Side 9

10 PS 2011/24 Rapport om sykefraværet i januar 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sykefraværet i januar 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst tas til orientering. Side 10

11 Side 11

12 PS 2011/25 Godkjenning av innkalling PS 2011/26 Godkjenning av saksliste PS 2011/27 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 12

13 PS 2011/28 Referatsaker Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Jørn Thunem Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Evaluering av forsøksordning bærbare 8.trinn Rødsberg Sammendrag av saken: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst vedtok i møte følgende: Det innføres en prøveordning for skoleåret 2010/2011 med bærbare PC èr for alle elever på 8. trinn ved Rødsberg ungdomsskole. Retningslinjer for bruk av PC ène, garanti og serviceavtale utarbeides av administrasjonen innenfor rådmannens forslag til fordeling av midler til IKTutstyr for 2010 og legges fram for politisk behandling i HUO før sommeren Prøveordningen med bærbare PC èr evalueres i mai Evaluering av forsøket er nå gjennomført, og ligger, sammen med en utdypende saksfremstilling, som vedlegg til saken. Saksutredning: Forsøksordningen ble initiert august 2010, anbudsrunder og avtaler inngått august/september 2010 og bærbare maskiner ble levert ut til alle elever på 8.trinn på Rødsberg etter høstferien. Parallelt med dette ble det bygget opp infrastruktur (Wlan/strøm) for å støtte opp under forsøket. Blant annet ble alle de interaktive tavlene plassert på 8.trinns baserom. Sett i ettertid har alt utstyret fungert som forventet og levert god kapasitet til de rom hvor det er innført. Kostnader: Totalkostnad for forsøket med drift fra september 2010 til juli 2011 ender på i overkant av 1.2 millioner kroner (se tabell under). Kostnadene å kjøpe inn PC er etter denne modellen er vesentlig høyere enn ordinære innkjøp med årsak i utvidede garantier og supportavtaler. Dette innebar en 50% økning i stykkpris, og utgjorde ca. 2000,- pr enhet. Andre utgifter spesifikke for forsøket utgjorde ca ,-. Totalt utgjorde ca ,- av 1.2 mill. kostnader som ikke ville påløpt ved ordinære innkjøp/drift. Det ble rapportert inn i overkant av 30 saker til Hafslund IT i løpet av perioden maskinene var i drift. Det tilsvarer i gjennomsnitt at nærmere 25% av maskinene hadde behov for et tilsyn i en eller annen form i løpet av perioden. Dette er et høyt tall i forhold til resten av maskinparken i skolen, selv om enkelte maskiner forekommer flere ganger i feilmeldingene. Det er derfor på det rene at privat bruk og kontinuerlig transport mellom skole og hjem medfører økt slitasje og Side 14

15 høyere skadefrekvens enn om maskinene hadde vært stasjonert på skolen. Hvordan dette vil utvikle seg videre er vanskelig å prognostisere, men maskinfeil vil ofte oppdages første år, mens slitasjeskader øker med tid. (Se vedlegg 4, Uttrekk fra supportsystem Hafslund IT.) Kostnader påløpt pr og prognostisert driftskostnad til Innkjøp av maskiner inkl. prosupport: kr ,00 Innkjøp 5 ekstramaskiner: kr ,00 Ryggsekker: kr ,00 Officelisenser: kr ,00 Trådløs aksesspunkter: kr ,00 Cisco lisens: (kostnad for 5 av 25 lisenser i pakke) kr ,00 Ekstra strøm til klasserommene: kr ,00 Strømtårn: kr ,00 Utrullingskostnader Hafslund: kr ,00 Driftskostnader Hafslund: kr ,00 (4 mnd 100,-, 6 mnd 170,-) Sum: kr ,00 MVA: kr ,50 Totalsum: kr ,50 Pedagogiske vurderinger av forsøket: For å få belyst så mange sider som mulig i saken er alle involverte parter bedt om å komme med en uttalelse. 1. Det har det blitt gjennomført en undersøkelse som etterspør både den teknologiske og pedagogiske siden ved forsøket. Av 27 lærere som har hatt tilgang til undersøkelsen, har 13 valgt å svare på den. Undersøkelsen ligger som vedlegg 1, med alle svar lærerne ga på de enkelte spørsmål. 2. Det er gjennomført en multippel choice-undersøkelse blant elevene som har hatt maskin. Denne ligger som vedlegg 2, med sammendrag av undersøkelsen. 3. IKT-veileder har levert en uttalelse, vedlegg 3 Vurdering av forsøket og alternativer videre. Dette forsøket skulle gjennomføres skoleåret på 8 trinn Rødsberg, med evaluering av forsøket før sommeren Uavhengig av utfallet av evalueringen er det noen aspekter som må ivaretas: Alt 1: Forsøket avvikles. Hvis forsøket avvikles må maskinene ivaretas før sommerferien, og det må legges en plan for utrulling av nye image på maskinene samt en distribuering ut til andre enheter basert på IKT-plan Side 2 av 2 Side 15

16 og utrullingsplan. Kostnader for drift videre av disse maskinene blir fordelt på enhetene basert på antall tildelte maskiner. Alt 2: Forsøket videreføres slik det er i dag. Hvis forsøket videreføres må det avklares hvem som har det økonomiske ansvaret for driften videre. Siden dette var en forsøksordning tidsbegrenset til ett år, har denne kostnaden vært belastet IT-avdelingen. Dette bør nå når forsøket er avsluttet overføres skolen etter samme modell som resten av utstyret skolene har slik at vi får en enhetlig driftsmodell for alt utstyr. Dette dreier seg om ,- pr år. Det må også tas en avgjørelse om maskinene skal leveres inn før sommerferien for oppbevaring. Dette gjøres i de fleste videregående skoler for å redusere slitasje/skade/tap. Alt 3: Forøket utvides. Hvis forsøket ønskes utvidet, må det avsettes midler til gjennomføring basert på de kostnadene vi nå kjenner og som er beskrevet i kostnadsdelen. I tillegg må det vurderes å bruke samme modell med implementering av interaktive tavler i de rom/gruppe som tilføres maskiner. Forsøket slik det fremstår i dag har vært en stor og tung satsing på en gruppe elever ved Rødsberg ungdomsskole. Å videreføre ordningen slik den er i dag vil være en forskjellsbehandling av elever, og virke mot et jevnt likeverdig tilbud til ungdomsskoleelevene, både ved at de blir forfordelt utstyr, men også ved at innkjøp/drift av dette utstyret vil redusere generelt innkjøp til resten av skolene siden det ikke fulgte friske midler med investeringene og heller ikke er avsatt midler i budsjett 2011 til dette formål. Å utvide ordningen vil innenfor dagens økonomiske ramme ikke være mulig uten å forringe kvaliteten for resten av skolene/barnehagene. I forhold til vedtatt IKT-plan ligger vi pr. i dag ca. 4 millioner på etterskudd i forhold til den utrullingstakt beskrevet i planen, og midlene for 2011 må fordeles etter klare kriterier for å opprettholde et sikkert nivå med tanke på gjennomføring av Nasjonale prøver og eksamen. Det er liten tvil om at dette har vært et positivt tiltak for 8.trinn ved Rødsberg. Det er nesten samstemmighet i at de ønsker denne ordningen videreført, både fra elever og lærere. Lærerne beskriver en hverdag med bruk av IKT som en naturlig del av undervisningen, og derved også nærmere en oppnåelse av målene i Kunnskapsløftet. Det er derfor svært sannsynlig at både elever og lærere ved dagens 8.trinn på Rødsberg har fått utvidet kunnskap, erfaringer og evner som resultat av dette forsøket. Men det beskrives også situasjoner hvor maskiner ikke er tilgjengelige pga feil, skader, gjenglemt hjemme osv. Dette kunne vært redusert ved oppbevaring på skolen, men oppbevaring på skolen krever økt sikkerhet i form av alarm og skap. Den største utfordringen ligger i balansen mellom kostnader og tilgjengelighet. Det er tilgjengeligheten som avgjør om redskapet tas i bruk, og høy tetthet og lett tilgjengelighet vil være avgjørende faktorer i utvikling av IKT-ferdigheter. Det anbefales derfor at antall tilgjengelige PC er i grunnskolen økes i kombinasjon med SmartBoard slik det er beskrevet i pkt i IKT-plan for Undervisning og oppvekst. Side 3 av 3 Side 16

17 Vedlegg: 1 Vedlegg 1. Spørreundersøkelse lærere 2 Vedlegg 2. Elever 3 Vedlegg 3. IKT-veileder 4 Vedlegg 4. Support HIT Side 4 av 4 Side 17

18 Vedlegg 1: Som et ledd i evalueringen av forsøksordning med bærbare til alle elever på 8'trinn på Rødsberg ønsker vi å få vite så mye som mulig om din opplevelse av forsøket. Vi ønsker å samle opplysninger om fordeler og ulemper ved denne måten å bruke IKT på i klasserom i Haldenskolen. Jeg har trukket fram noen spørsmål som jeg håper dere tar dere tid til å besvare, og skulle det være andre perspektiver ved forsøket jeg har glemt å ta med, vil jeg være takknemmelig hvis dere allikevel skriver om dette. Det er dere som er eksperter på denne ordningen nå, og deres meninger vil være av stor betydning for videre prioriteringer. Alle svar vil bli anonymisert i den endelige rapporten som skal leveres Hovedutvalget. Spørsmål 1: Vi ønsker å vite hvor godt de tekniske løsningene har fungert i klasserommet. Så vi trenger en kort vurdering av styrker/svakheter ved følgende elementer: Bærbar PC Smartboard Trådløst nett Strømtårn Svar fra lærere: Lærer 1 Det at elevene har hver sin pc i klasserommet letter undervisningen veldig. Dataen er alltid tilgjengelig i undervisningen og vi får utnyttet de digitale nettressursene våre mye mer enn tidligere. Før elevene fikk egen pc, brukte vi mye tid på å hente opp pc'er til hver elev, tid som vi nå får brukt på undervisning. Pc'ene har stort sett fungert greit, sjelden at jeg har opplevd at pc'er har vært skadet eller har hatt mangler. Det trådløse nettverket har for det meste fungert veldig bra, vi har kunnet se filmer fra youtube uten "bufring". Smartboard har fungert greit, men må ha en justering. Hvis jeg tegner en rett strek, så vil den se ut som en sikk-sakk-strek. Bortsett fra dette fungerer smartboarden bra. Strømtårn har fungert greit, bortsett fra at det en gang ikke gikk strøm gjennom. Dette ble raskt rettet opp i. Lærer 2 Bærbar PC Styrker: Lett tilgjengelig, kommer fort i gang med arbeidet og slipper å hente/stå i kø for å få maskiner. Elevene har maskin tilgjengelig hele tiden- mye tid spart. Svakheter: Nesten ingen så lenge feil og mangler repareres fortløpende. Smartboard: Styrker: Erstatter TV, projektor, kart/atlas m.m. og er enkel å koble til. Ulikt lærestoff presenteres på en forbedred visuell måte og både elever og lærere benytter den til presentasjon av fagstoff. Gjør muligheten større for lærerne for å forbedring/varierere presentasjon av fagstoff. Svakheter: Mye ledninger som henger og slenger. Noen vga kabler er blitt defekte siden oppstart. Trådløst nett Styrker: Alle bærbare enheter kan koble seg opp nesten hvor som helst. Svakheter: nettet kan være ustabilt til tider. Man kjenner ikke godt nok til hva strålingen fra alle senderne og komponentene har å si for skadevirkninger på mennesker. Strømtårn: Styrker: slipper ørten skjøtekabler og gjør det mulig å ha sånn noenlunde orden på ledninger fra pcer i et og samme rom. Negativt: Har vært en del feil på tårnene vi fikk. 1 Side 18

19 Lærer 3 Egen PC gir stor fleksibilitet! Smartboard også. Trådløst nett ok, Strømtårn må erstattes med faste stikkontakter! Lærer 4 Praktisk, slipper å hente,. Smartboard ok trådløst nett funker Flere Strømtårn Lærer 5 Alt har fungert meget bra. Lærer 6 Det har ikke vært noen større problem verken ved bærbar pc, smartboard, nettet eller strømtårn i vår klasse.så det har fungert meget bra. Lærer 7 # Fungerer meget bra. # Fungerer meget bra. Fantastisk flott utstyr. Tilleggsutstyret er ikke bra. For korte ledninger - feil på ledninger/kontakter. Burde være en bedding å sette pc i tror jeg. # Nettet er stort sett brukbart i det aktuelle rommet. Men det har vært flere ganger ved planlagt bruk av smartbord og nett at nett er borte eller svakt. # Strømtårna er bra. Store og tunge, men det må de vel være for å tåle en trøkk. Alternativet er vel ledninger i taket. Lærer 8 Vi bruker PC-en hver dag og i alle fag unntatt gym. Det har vært vanskelig enkelte ganger å komme på nettet, særlig når mange skal på nettet samtidig. PC-en har lettet arbeidssituasjonen for både lærere og elever.den har blitt en naturlig del av undervisningen, og elevene bruker kort tid til å koble til PC og få den i bruk. Lærer 9 Det tekniske har alt i alt fungert ganske smertefritt. Har hatt litt trøbbel i forhold til oppkobling av PC på smartboard. Strømtårn i klasserommet har fungert fint. Flott å slippe å styre med løse kabler... Det virker allikevel som at stømtårnene er noe sårbare i forhold til at de blir mye løftet og flyttet på.. Trådløst nett har etter ny oppkobling fungert utmerket... Lærer 10 Vi har hatt få, om noen problemer med utstyret. Det hender selvfølgelig at tilgang på nettet kan være noe problematisk, men det er først og fremst ved spesielle anledninger der mange klasser bruker nettet samtidig. Smartboard er helt topp. Lærer 11 Stort sett ok. Lærer 12 Bærbar PC: Veldig godt fornøyd med at hver elev har lett tilgjengelig PC. Bruker den mye i undervisningen (naturfag og samfunnsfag, samt spesialundervisning) Noen elever glemmer den "hos pappa", noen blir ødelagte, men alt i alt har det fungert bra. Har tenkt på at det kanskje kunne være en løsning å oppbevare PCene i klasserommet, og at elevene bare tar 2 Side 19

20 dem med hjem når de har konkrete oppgaver å gjøre? Smartboard: Undervisningen har fått et solid løft takket være smartboarden. Bruker den flittig i naturfag og samfunnsfag (animasjoner, filmklipp, gode fagsider, musikk). Bruker ikke den interaktive tavla i særlig grad. Trådløst nett: Fungerer greit, men må tvinges inn på rødsberg elev hver gang. Sikkert en bagatell å få fikset... Strømtårn: Fungerer utmerket Lærer 13 Elevene har uten vansker kommet seg på nett i de få timene jeg har brukt nettsider med dem i mitt ene fag. Smartboard har fungert godt i ett rom, ikke så godt i annet rom. STor forskjell der vi har fast PC stående og bare kan ta med minnepenn eller DVD. slitsomt når vi allerede bærer på så mye og også skulle drasse på datamaskin til klasserommet. Vi er nedlesset allerede. Trådløst nett har fungert som regel. Strømtårn tar plass, men er løsningen i trange rom med mange mennesker. 3 Side 20

21 Spørsmål 2: Samtidig med de bærbare PC'ene ble det satt opp SmartBoard i klasserommet. Vi ønsker å vite mer om hvordan du har brukt dette verktøyet i undervisningen, hvor mye du har brukt det, og din vurdering av SmartBoard i pedagogisk arbeid og om hvordan forsøket med bærbare hadde vært uten SmartBoard. Lærerne svarte: Lærer 1 Smartboarden er kjempeflott å ha i undervisningen. Jeg har brukt det mye ved å lage oversikter og enkle spill/oppgaver for elevene. Spesielt oversiktene over emner i undervisningen er supre å vise på smartboard, hvor vi også da viser filmsnutter, animasjoner og lignende for å konkretisere. Jeg synes at bruken av smartboard gjør min undervisning mer variert, oppdatert og enklere. Elevene kan også bruke smartboarden ved muntlige framføringer. Dette er motiverende og det letter arbeidet ved at vi ikke behøver å bruke tid på å sette opp prosjektor. Lærer 2 Underviser for det meste i klasserom uten smartboard, så jeg har ikke benyttet det i nevneverdig grad. Ser fra til å få montert SB i flere klasserom. Lærer 3 Har brukt det for lite til å uttale meg. Lærer 4 ikke brukt Lærer 5 Jeg har brukt smartboard i alle mine fag, matematikk(excel), naturfag og spansk. Bruker det i gjennomsnitt tre timer per. uke. Lærer 6 Brukte ikke smartboard så mye i starten på skoleåret, da vi ikke hadde hatt opplæring enda. Men den har blitt mye mer brukt i dette semesteret. Jeg syns det er et bra verktøy i undervisningen. Enkelt å gjøre alt klart i forkant av timen. Lærer 7 # Har brukt smartbord ganske mye i undervisningen ( samfunnfag ). Alt fra powerpoints, se på planer, videosnutter på you tube, tv program ( nrk nett ), filmer til litt utprøving av notebook. Min vurdering av smartbord er enkelt og greit at det er suverent bra. I tillegg til til alle de fantastiske pedagogiske mulighetene det gir i klasserommet, er det meget tidsbesparenede i forhold til opplegg med bærbar prosjektor og oppkobling mot forskjellige pcer. Lærer 8 4 Side 21

22 Vi bruker smartboard minst en gang pr. dag. Fint å kunne visualisere undervisningen med bilder,illustrasjoner og videosnutter.etter kurs ble det også mer brukt og vi så fordelene med smartboard.også fint å kunne vise film på smartboarden. Lærer 9 Helt supert med smartboard, har brukt den masse (opptil flere ganger i uka) Det er utrolig deilig å slippe å slepe og bære på en prosjektor som i tillegg må kobles opp.. Flott tilbud med smartboardkurs, flink foredragsholder.. Kunne godt tenke meg et oppfølgingskurs seinere... Å få ha en smartboard i klasserommet åpner opp for en mer variert og kreativ undervisningsøkt..elevene gir uttrykk for at de synes det er gøy, lærerikt og motiverende.. Dette er framtidens skole- må innføres i alle klasserom!! Å gå inn i et klasserom uten smartboard er som å gå tilbake i fortiden.. Lærer 10 Jeg bruker smartboard ganske ofte. Jeg trenger ikke lenger å reservere prosjektor, men har dette tilgjengelig hele tiden. En ting er de gangene jeg har planlagt bruk, andre ganger dukker det opp under arbeidets gang. Da kan man uten annen planlegging søke opp på nettet og vise/arbeide på smartboardet. Utrollig smidig. Lærer 11 Har brukt dette, med hell. Må jo ikke ha bærbare elevpcer med smartboard, da men.. Lærer 12 Har brukt de to litt uavhengig av hverandre. Når elevene jobber individuelt bruker de egen PC, når vi er felles på nett bruker jeg nesten bare smartboarden for å spare tid. Har nevnt noe om hvordan jeg har brukt den i forrige spørsmål. Fin til lærebøkenes nettsteder ( også individuelt), NRK skole, power-point-presentasjoner m.m. Sparer mye tid når vi skal se DVD. Lærer 13 Jeg bruker det til å vise filmer fra DVD og klipp på UTUBE samt bilder fra steder faget mitt handler om, for å gi info og mer lystbetont og variert undervisning. Vi har vært på kurs med dyktig lærer i smartboard. Kurset var ALTFOR KORT, jeg gjentar: ALTFOR KORT. Vi lærer ikke ved selvstudium alle finesser med å skrive, pusse ut, veksle mellom ulike sider osv. etter to etterm. på kurs utenom reell arbeidstid. V Smartboard er kjempebra. Men å bruke det som tavle tar tid for de aller, aller fleste. Altså; opplæring, ikke "lite innblikk" i bruken. 5 Side 22

23 Spørsmål 3: Hvordan opplever du at arbeidssituasjonen i klasserommet har endret seg med forsøksordningen? Noen stikkord: arbeidsro i klasserommet konsentrasjon/fokus hos elevene maskinstøy organisering annet? Lærerne svarte: Lærer 1 Vi har strenge regler når det gjelder bruk av pc'ene. Det vil si at elevene må legge ned skjermen når de skal følge med på undervisning og ikke behøver å skrive notater. Vi opplever sjelden misbruk av pc, og dette tror jeg er pga at vi har bestemte konsekvenser som overholdes hvis det forekommer misbruk. Merker ingenting til maskinstøy. Det er lettere å organisere skrivedager, årsprøver og undervisningstimer når de har egen pc. Lærer 2 Opplever ingen problemer med at elevene har egne bærbare maskiner i klasserommet m.h.t arbeidsro, fokus, maskinstøy. Har større muligheter innen organisering fordi elevene har pc tilgjengelig og ser på dette som et positivt tiltak i så måte. Lærer 3 Brukbar ro og konsentrasjon, men uønsket surfing, chatting kan forekomme med endret fokus som følge av det. Maskinstøy uproblematisk. Lærer 4 Lettere å gjøre oppgaver på pc. mindre organisering. Lærer 5 Elevene har egne datamaskiner og det sparer vi mye tid på. Vi slipper å hente og registrere andre datamaskiner. Det blir fort arbeidsro og elevene arbeider godt. Lærer 6 Elevene får ikke ha pc framme hvis de ikke skal brukes, så unngår på den måten at fokus hos elevene forsvinner. Syns at det fungerer godt på alle områder, og jeg opplever ikke noe ekstra støy. Veldig mye enklere og ikke minst tidsbesparende at elevene har pc i klasserommet. Lærer 7 # Bra arbeidsro # God konsentrasjon. Elevene må selvfølgelig styres i bruken. # Lite støy # Greit å organisere # Totalt fungerer det meget bra i vanlig klassesetting. Er meget tidsbesparende/effektivt. 6 Side 23

24 Lærer 8 Lite eller ikke noe misbruk av PC-en. Elevene er flinke til å bruke PC-en sin til det de skal og til å levere oppgaver og lekser på Fronter. Det er også fint at de kan opprette mapper og legge inn det de har gjort på disse. Opplever ikke at Pc-en tar vekk konsentrasjonen fra elevene i timene. Lærer 9 Elevene bruker fortsatt en del tid når de skal ta opp PC og koble opp. Men det gjør de jo når de skal hente bøker også... Det har vært færre utfordringer enn forventet i forhold til at elevene holder på med andre ting enn det de skal på PC. Har hatt mange av arbeidsområdene som elevene skal jobbe i som linker på Fronter. Det har fungert kjempefint.. Da blir det mindre meningsløs surfing på nett.. Maskinstøy- ikke noe å bemerke.. Lærer 10 Merker ikke noen forandring når det gjelder punktene over. Elevene tar greit opp maskinene sine og jobber når det er naturlig. Man trenger ikke noen spesiell organisering. En periode oppdaget jeg at noen elever var inne på andre ting på nettet. Ettersom vi har svingbare stoler, lot jeg alle snu seg med skjermen mot meg slik at jeg kunne se hva hver enkelt holdt på med. Vanligvis er ikke dette noe problem. Lærer 11 Mye tull og uro rundt pcene, mange gjør ikke relevante ting. Mye bra med pc-bruk også, f.eks tilgang til info og oppgaver. Lærer 12 Arbeidet på egen PC og bruk av smartboard virker motiverende på elevene. Det blir god arbeidsro, de fleste blir engasjerte. Lett å finne fengende informasjon på nett, og det er lett tilgjengelig. Lærer 13 Ingen endring i klassen fordi vi i mitt fag ikke bruker de bærbare hver gang. Jeg har tre timer uka på 8. trinn og bruker av og til PC med dem, til glede for dem og for meg. Vi har samme arbeidsrom som før. 7 Side 24

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Oppsummering av skolenes evalueringer

Oppsummering av skolenes evalueringer Oppsummering av skolenes evalueringer Organisering av leksehjelp inneværende skoleår: Vuku: Tilbud til alle elever fra 2. 4. trinn. 2 + 3 har tilbud to timer i uka, 4. trinn en (mht skyss). 20 elever.

Detaljer

Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015

Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015 Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015 Tilstede: Randi Kalskin Ramstad (6. trinn), Marita Fjeldseth (1.trinn), Pål Raw Aspeslån (4. trinn, referent), Knut Fygle (7. trinn), Tine Jørgensen (5. trinn), Kristin

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem 28.04.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem 28.04.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem 28.04.2010 Fra HOK-sak: 10/10 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 14/10 Til kl.: 21.20 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08. IKT - en sentral del av undervisningsopplegget

Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08. IKT - en sentral del av undervisningsopplegget Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08 IKT - en sentral del av undervisningsopplegget 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Innledning 3 Undervisningsplan mandag uke 1 4 Undervisningsplan tirsdag uke 1 5 Undervisningsplan

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 18:30 19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kantina, Risum ungdomsskole Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:25 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM ANDEBU SKOLE -kunnskap og utvikling VOKSENROLLEN VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM TEMADAGER November 09 FORORD: Erling Roland, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for atferdsforskning, har uttalt: Vi har

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll etter møtet 3.9.3013. Rådmannens forslag til vedtak: Bakgrunn for saken:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll etter møtet 3.9.3013. Rådmannens forslag til vedtak: Bakgrunn for saken: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/3031-30515/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 24.9.2013 Saksframlegg Godkjenning av protokoll etter møtet 3.9.3013 Rådmannens forslag til vedtak: godkjenner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-20 033 DRAMMEN 28.02.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-20 033 DRAMMEN 28.02.2008 Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-20 033 DRAMMEN 28.02.2008 FORSØKSPROSJEKT HELDAGSSKOLE, BRANDENGEN SKOLE 2007-2008 6.

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune.

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A22 Saksmappe: 2006/2915-12548/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 25.03.2015 Saksframlegg Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem, 1.etg.1-3 17.03.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem, 1.etg.1-3 17.03.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem, 1.etg.1-3 17.03.2010 Fra HOK-sak: 6/10 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 9/10 Til kl.: 22.15 Av utvalgets

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk, Rådhuset Dato: 03.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mons Hvattum

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2005/221-20512/2014 Dag Røise B41 19.06.2014

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2005/221-20512/2014 Dag Røise B41 19.06.2014 NYGÅRD SKOLE SU ved Nygård skole Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2005/221-20512/2014 Dag Røise B41 19.06.2014 Referat fra møte i samarbeidsutvalget (SU) på Nygård skole, torsdag 22.05.14

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSEPLAN

DIGITAL KOMPETANSEPLAN DIGITAL KOMPETANSEPLAN Vedtatt 08.01.2009 1 1. HVEM OMHANDLER PLANEN 1.1 Planen omhandler alle som har sin arbeidsplass på Vikhammeråsen grendaskole; lærere, førstesekretær, SFO-personale og elevene, samt

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Lunner ungdomsråd Kommunestyresalen 08.06.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 4/11 Arbeid med Manifest mot mobbing Adresse Telefon Telefax E-post

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Google Apps og ipad på Gjennestad. Om å velge løsninger utenfor motorveien...

Google Apps og ipad på Gjennestad. Om å velge løsninger utenfor motorveien... Google Apps og ipad på Gjennestad Om å velge løsninger utenfor motorveien... Litt om meg... John Arne Imenes IKT-ansvarlig 4 år på Gjennestad 14 år med IT support i det private næringsliv 3 år som Barne-

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantina, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR SU/SMU V/MANNDALEN SKOLE 11.03.08KL 11.30 Tilstede: Ingeborg Holm, Arnt P. Nilsen, Henrik Olsen, Åge B.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Grunnskole og Barnehage. Kristina Karlsen VAP. Liv Bente Bendiksen V Torbjørn Leistad VAP Eljan Johnsen Frp Sissi Kristiansen Frp

MØTEPROTOKOLL. Grunnskole og Barnehage. Kristina Karlsen VAP. Liv Bente Bendiksen V Torbjørn Leistad VAP Eljan Johnsen Frp Sissi Kristiansen Frp VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Vardø rådhus Møtedato: 09.04.2014 Tid: 1200 Grunnskole og Barnehage Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Tone Bjørvik, H Kristina

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer