Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30 Side 1

2 Saksliste PS 2011/25 PS 2011/26 PS 2011/27 PS 2011/28 RS 2011/28 RS 2011/29 RS 2011/30 RS 2011/31 RS 2011/32 RS 2011/33 RS 2011/34 RS 2011/35 RS 2011/36 RS 2011/37 RS 2011/38 RS 2011/39 PS 2011/29 PS 2011/30 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Evaluering av forsøksordning bærbare 8.trinn Rødsberg Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2010/2458 Rapport fra tilsyn ved Tryggheim barnehage 2011/1490 Referat fra Skolemiljøutvalget 17. februar 2011 Referat fra møte i politisk styringsgruppe - utbyggingsprosjekter 2009/ /1143 Referat SU-møte /4156 Referat SU/SMU torsdag 7. april /6009 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget Referat fra møte i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget ved Iddevang skole Referat fra tilsynsbesølk ved Harekas barnehage Referat fra tilsynsbesøk ved Åkerholmen barnehage / / / /1490 Referat fra tilsynsbesøk Glenne barnehage 2011/1490 Referat fra tilsynsbesøk ved Solbakken barnehage Klage på vedtak om offentlig tilskudd 2011 Rapport om sykefraværet i februar måned i kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2011/ /1626 PS Klage på avslag på søknad om skolestart ved X 2011/2063 Side nr. Side 2

3 2011/31 skole utenfor opptaksområdet PS 2011/32 Kjøp av Søndre Berger gård X 2008/246 Fridtjof Dahlen utvalgsleder Side 3

4 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 17:40 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fridtjof Dahlen Leder SV Mona Bråthen Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Odd Riise Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Lillås MEDL KRF Tone Skråning MEDL V Tove Kristin Fager MEDL FRP Elisabeth Giske NESTL AP Roar Lund MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kristin Johansen Elisabeth Giske AP George Odrajia Atayo Øystein Lillås KRF Fra fagforbudet møtte: Bente Helle Quanfouh Fra Utdanningsforbundet møtte: Marita Vallentin Jacobsen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marie Axelsen Rådmannens representant/kommunalsjef undervisning og oppvekst Rolf Odberg Fagleder Lill Stende Rådgiver Side 4

5 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Fridtjof Dahlen Utvalgsleder Kirsten Mellingseter Utvalgssekretær Side 5

6 Saksliste PS 2011/18 PS 2011/19 PS 2011/20 PS 2011/21 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2011/16 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 17. februar 2011 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2009/1759 RS 2011/17 Referat fra møte i SU/SMU /336 RS 2011/18 Referat fra su-møte ved Tistedal barnehage /765 RS 2011/19 Referat SU Rødsberg /6174 RS 2011/20 RS 2011/21 RS 2011/22 RS 2011/23 RS 2011/24 Referat fra tilsyn ved Svingen dyr- og familiebarnehage Referat etter tilsyn ved Berg barnehage 1.mars 2011 Referat fra tilsyn ved Bergknatten barnehage 9.mars Referat fra tilsynsbesøk ved Isebakke barnehage 9.mars Referat fra Skolemiljøutvalget 17. februar / / / / /1759 RS 2011/25 Resultater Ungdomsundersøkelsen /7879 RS 2011/26 RS 2011/27 System for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune Fordeling av offentlig tilskudd ikke kommunale barnehager / /2302 PS 2011/22 Finansiering av SFO 2009/7582 PS 2011/23 Avslutning av 16 investeringsprosjekter - Undervisning og oppvekst PS 2011/24 Rapport om sykefraværet i januar 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2009/ /1626 Side nr. Fridtjof Dahlen utvalgsleder Side 6

7 PS 2011/18 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2011/19 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2011/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2011/21 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: RS 2011/16 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 17. februar 2011 inneholdt et tomt dokument og blir derfor satt opp i neste møte. Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 7

8 RS 2011/16 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 17. februar 2011 RS 2011/17 Referat fra møte i SU/SMU RS 2011/18 Referat fra su-møte ved Tistedal barnehage RS 2011/19 Referat SU Rødsberg RS 2011/20 Referat fra tilsyn ved Svingen dyr- og familiebarnehage RS 2011/21 Referat etter tilsyn ved Berg barnehage 1.mars 2011 RS 2011/22 Referat fra tilsyn ved Bergknatten barnehage 9.mars RS 2011/23 Referat fra tilsynsbesøk ved Isebakke barnehage 9.mars RS 2011/24 Referat fra Skolemiljøutvalget 17. februar 2011 RS 2011/25 Resultater Ungdomsundersøkelsen 2010 RS 2011/26 System for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune RS 2011/27 Fordeling av offentlig tilskudd ikke kommunale barnehager 2011 PS 2011/22 Finansiering av SFO Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Utvalgsleder Fridtjof Dahlen, SV, fremmet følgende forslag til vedtak: Følgende endringer gjennomføres i skolefritidsordningene fra august 2011: 1. Det tilbys 3 typer plass ved skolefritidsordningene i Halden, hel plass, 75% plass og 50% plass. 2. Med virkning fra 1. august 2011 settes satsene pr. måned til følgende: Uten leksehjelp Med leksehjelp 2t. pr. uke Med leksehjelp 3 t. pr. uke Matpenger Hel plass (25 t. pr. uke) Kr Kr Kr Kr % plass (inntil 18,5 t. pr. uke) Kr Kr Kr Kr. 10 pr. dag 50% plass (inntil 12,5 t. pr. uke) Kr Kr Kr. 960 Kr. 10 pr. dag 3. Vedtektenes pkt. 2 endres til følgende: SFO skal servere smørelunsj/varm mat 2 ganger pr. uke og brød/gryn de øvrige dager. I tillegg serveres det melk. Side 8

9 4. Oppsigelsestiden fastsettes til 3 måneder. Det gis ikke mulighet til å si opp plassen etter 1. april. Utvalgsleders forslag til vedtak ble votert opp mot rådmannens innstilling og ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende endringer gjennomføres i skolefritidsordningene fra august 2011: 1. Det tilbys 3 typer plass ved skolefritidsordningene i Halden, hel plass, 75% plass og 50% plass. 2. Med virkning fra 1. august 2011 settes satsene pr. måned til følgende: Uten leksehjelp Med leksehjelp 2t. pr. uke Med leksehjelp 3 t. pr. uke Matpenger Hel plass (25 t. pr. uke) Kr Kr Kr Kr % plass (inntil 18,5 t. pr. uke) Kr Kr Kr Kr. 10 pr. dag 50% plass (inntil 12,5 t. pr. uke) Kr Kr Kr. 960 Kr. 10 pr. dag 3. Vedtektenes pkt. 2 endres til følgende: SFO skal servere smørelunsj/varm mat 2 ganger pr. uke og brød/gryn de øvrige dager. I tillegg serveres det melk. 4. Oppsigelsestiden fastsettes til 3 måneder. Det gis ikke mulighet til å si opp plassen etter 1. april. PS 2011/23 Avslutning av 16 investeringsprosjekter - Undervisning og oppvekst Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Merforbruket, totalt kr ,-, dekkes av resterende midler til hovedutvalgets disposisjon P2078. Side 9

10 PS 2011/24 Rapport om sykefraværet i januar 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sykefraværet i januar 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst tas til orientering. Side 10

11 Side 11

12 PS 2011/25 Godkjenning av innkalling PS 2011/26 Godkjenning av saksliste PS 2011/27 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 12

13 PS 2011/28 Referatsaker Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Jørn Thunem Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Evaluering av forsøksordning bærbare 8.trinn Rødsberg Sammendrag av saken: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst vedtok i møte følgende: Det innføres en prøveordning for skoleåret 2010/2011 med bærbare PC èr for alle elever på 8. trinn ved Rødsberg ungdomsskole. Retningslinjer for bruk av PC ène, garanti og serviceavtale utarbeides av administrasjonen innenfor rådmannens forslag til fordeling av midler til IKTutstyr for 2010 og legges fram for politisk behandling i HUO før sommeren Prøveordningen med bærbare PC èr evalueres i mai Evaluering av forsøket er nå gjennomført, og ligger, sammen med en utdypende saksfremstilling, som vedlegg til saken. Saksutredning: Forsøksordningen ble initiert august 2010, anbudsrunder og avtaler inngått august/september 2010 og bærbare maskiner ble levert ut til alle elever på 8.trinn på Rødsberg etter høstferien. Parallelt med dette ble det bygget opp infrastruktur (Wlan/strøm) for å støtte opp under forsøket. Blant annet ble alle de interaktive tavlene plassert på 8.trinns baserom. Sett i ettertid har alt utstyret fungert som forventet og levert god kapasitet til de rom hvor det er innført. Kostnader: Totalkostnad for forsøket med drift fra september 2010 til juli 2011 ender på i overkant av 1.2 millioner kroner (se tabell under). Kostnadene å kjøpe inn PC er etter denne modellen er vesentlig høyere enn ordinære innkjøp med årsak i utvidede garantier og supportavtaler. Dette innebar en 50% økning i stykkpris, og utgjorde ca. 2000,- pr enhet. Andre utgifter spesifikke for forsøket utgjorde ca ,-. Totalt utgjorde ca ,- av 1.2 mill. kostnader som ikke ville påløpt ved ordinære innkjøp/drift. Det ble rapportert inn i overkant av 30 saker til Hafslund IT i løpet av perioden maskinene var i drift. Det tilsvarer i gjennomsnitt at nærmere 25% av maskinene hadde behov for et tilsyn i en eller annen form i løpet av perioden. Dette er et høyt tall i forhold til resten av maskinparken i skolen, selv om enkelte maskiner forekommer flere ganger i feilmeldingene. Det er derfor på det rene at privat bruk og kontinuerlig transport mellom skole og hjem medfører økt slitasje og Side 14

15 høyere skadefrekvens enn om maskinene hadde vært stasjonert på skolen. Hvordan dette vil utvikle seg videre er vanskelig å prognostisere, men maskinfeil vil ofte oppdages første år, mens slitasjeskader øker med tid. (Se vedlegg 4, Uttrekk fra supportsystem Hafslund IT.) Kostnader påløpt pr og prognostisert driftskostnad til Innkjøp av maskiner inkl. prosupport: kr ,00 Innkjøp 5 ekstramaskiner: kr ,00 Ryggsekker: kr ,00 Officelisenser: kr ,00 Trådløs aksesspunkter: kr ,00 Cisco lisens: (kostnad for 5 av 25 lisenser i pakke) kr ,00 Ekstra strøm til klasserommene: kr ,00 Strømtårn: kr ,00 Utrullingskostnader Hafslund: kr ,00 Driftskostnader Hafslund: kr ,00 (4 mnd 100,-, 6 mnd 170,-) Sum: kr ,00 MVA: kr ,50 Totalsum: kr ,50 Pedagogiske vurderinger av forsøket: For å få belyst så mange sider som mulig i saken er alle involverte parter bedt om å komme med en uttalelse. 1. Det har det blitt gjennomført en undersøkelse som etterspør både den teknologiske og pedagogiske siden ved forsøket. Av 27 lærere som har hatt tilgang til undersøkelsen, har 13 valgt å svare på den. Undersøkelsen ligger som vedlegg 1, med alle svar lærerne ga på de enkelte spørsmål. 2. Det er gjennomført en multippel choice-undersøkelse blant elevene som har hatt maskin. Denne ligger som vedlegg 2, med sammendrag av undersøkelsen. 3. IKT-veileder har levert en uttalelse, vedlegg 3 Vurdering av forsøket og alternativer videre. Dette forsøket skulle gjennomføres skoleåret på 8 trinn Rødsberg, med evaluering av forsøket før sommeren Uavhengig av utfallet av evalueringen er det noen aspekter som må ivaretas: Alt 1: Forsøket avvikles. Hvis forsøket avvikles må maskinene ivaretas før sommerferien, og det må legges en plan for utrulling av nye image på maskinene samt en distribuering ut til andre enheter basert på IKT-plan Side 2 av 2 Side 15

16 og utrullingsplan. Kostnader for drift videre av disse maskinene blir fordelt på enhetene basert på antall tildelte maskiner. Alt 2: Forsøket videreføres slik det er i dag. Hvis forsøket videreføres må det avklares hvem som har det økonomiske ansvaret for driften videre. Siden dette var en forsøksordning tidsbegrenset til ett år, har denne kostnaden vært belastet IT-avdelingen. Dette bør nå når forsøket er avsluttet overføres skolen etter samme modell som resten av utstyret skolene har slik at vi får en enhetlig driftsmodell for alt utstyr. Dette dreier seg om ,- pr år. Det må også tas en avgjørelse om maskinene skal leveres inn før sommerferien for oppbevaring. Dette gjøres i de fleste videregående skoler for å redusere slitasje/skade/tap. Alt 3: Forøket utvides. Hvis forsøket ønskes utvidet, må det avsettes midler til gjennomføring basert på de kostnadene vi nå kjenner og som er beskrevet i kostnadsdelen. I tillegg må det vurderes å bruke samme modell med implementering av interaktive tavler i de rom/gruppe som tilføres maskiner. Forsøket slik det fremstår i dag har vært en stor og tung satsing på en gruppe elever ved Rødsberg ungdomsskole. Å videreføre ordningen slik den er i dag vil være en forskjellsbehandling av elever, og virke mot et jevnt likeverdig tilbud til ungdomsskoleelevene, både ved at de blir forfordelt utstyr, men også ved at innkjøp/drift av dette utstyret vil redusere generelt innkjøp til resten av skolene siden det ikke fulgte friske midler med investeringene og heller ikke er avsatt midler i budsjett 2011 til dette formål. Å utvide ordningen vil innenfor dagens økonomiske ramme ikke være mulig uten å forringe kvaliteten for resten av skolene/barnehagene. I forhold til vedtatt IKT-plan ligger vi pr. i dag ca. 4 millioner på etterskudd i forhold til den utrullingstakt beskrevet i planen, og midlene for 2011 må fordeles etter klare kriterier for å opprettholde et sikkert nivå med tanke på gjennomføring av Nasjonale prøver og eksamen. Det er liten tvil om at dette har vært et positivt tiltak for 8.trinn ved Rødsberg. Det er nesten samstemmighet i at de ønsker denne ordningen videreført, både fra elever og lærere. Lærerne beskriver en hverdag med bruk av IKT som en naturlig del av undervisningen, og derved også nærmere en oppnåelse av målene i Kunnskapsløftet. Det er derfor svært sannsynlig at både elever og lærere ved dagens 8.trinn på Rødsberg har fått utvidet kunnskap, erfaringer og evner som resultat av dette forsøket. Men det beskrives også situasjoner hvor maskiner ikke er tilgjengelige pga feil, skader, gjenglemt hjemme osv. Dette kunne vært redusert ved oppbevaring på skolen, men oppbevaring på skolen krever økt sikkerhet i form av alarm og skap. Den største utfordringen ligger i balansen mellom kostnader og tilgjengelighet. Det er tilgjengeligheten som avgjør om redskapet tas i bruk, og høy tetthet og lett tilgjengelighet vil være avgjørende faktorer i utvikling av IKT-ferdigheter. Det anbefales derfor at antall tilgjengelige PC er i grunnskolen økes i kombinasjon med SmartBoard slik det er beskrevet i pkt i IKT-plan for Undervisning og oppvekst. Side 3 av 3 Side 16

17 Vedlegg: 1 Vedlegg 1. Spørreundersøkelse lærere 2 Vedlegg 2. Elever 3 Vedlegg 3. IKT-veileder 4 Vedlegg 4. Support HIT Side 4 av 4 Side 17

18 Vedlegg 1: Som et ledd i evalueringen av forsøksordning med bærbare til alle elever på 8'trinn på Rødsberg ønsker vi å få vite så mye som mulig om din opplevelse av forsøket. Vi ønsker å samle opplysninger om fordeler og ulemper ved denne måten å bruke IKT på i klasserom i Haldenskolen. Jeg har trukket fram noen spørsmål som jeg håper dere tar dere tid til å besvare, og skulle det være andre perspektiver ved forsøket jeg har glemt å ta med, vil jeg være takknemmelig hvis dere allikevel skriver om dette. Det er dere som er eksperter på denne ordningen nå, og deres meninger vil være av stor betydning for videre prioriteringer. Alle svar vil bli anonymisert i den endelige rapporten som skal leveres Hovedutvalget. Spørsmål 1: Vi ønsker å vite hvor godt de tekniske løsningene har fungert i klasserommet. Så vi trenger en kort vurdering av styrker/svakheter ved følgende elementer: Bærbar PC Smartboard Trådløst nett Strømtårn Svar fra lærere: Lærer 1 Det at elevene har hver sin pc i klasserommet letter undervisningen veldig. Dataen er alltid tilgjengelig i undervisningen og vi får utnyttet de digitale nettressursene våre mye mer enn tidligere. Før elevene fikk egen pc, brukte vi mye tid på å hente opp pc'er til hver elev, tid som vi nå får brukt på undervisning. Pc'ene har stort sett fungert greit, sjelden at jeg har opplevd at pc'er har vært skadet eller har hatt mangler. Det trådløse nettverket har for det meste fungert veldig bra, vi har kunnet se filmer fra youtube uten "bufring". Smartboard har fungert greit, men må ha en justering. Hvis jeg tegner en rett strek, så vil den se ut som en sikk-sakk-strek. Bortsett fra dette fungerer smartboarden bra. Strømtårn har fungert greit, bortsett fra at det en gang ikke gikk strøm gjennom. Dette ble raskt rettet opp i. Lærer 2 Bærbar PC Styrker: Lett tilgjengelig, kommer fort i gang med arbeidet og slipper å hente/stå i kø for å få maskiner. Elevene har maskin tilgjengelig hele tiden- mye tid spart. Svakheter: Nesten ingen så lenge feil og mangler repareres fortløpende. Smartboard: Styrker: Erstatter TV, projektor, kart/atlas m.m. og er enkel å koble til. Ulikt lærestoff presenteres på en forbedred visuell måte og både elever og lærere benytter den til presentasjon av fagstoff. Gjør muligheten større for lærerne for å forbedring/varierere presentasjon av fagstoff. Svakheter: Mye ledninger som henger og slenger. Noen vga kabler er blitt defekte siden oppstart. Trådløst nett Styrker: Alle bærbare enheter kan koble seg opp nesten hvor som helst. Svakheter: nettet kan være ustabilt til tider. Man kjenner ikke godt nok til hva strålingen fra alle senderne og komponentene har å si for skadevirkninger på mennesker. Strømtårn: Styrker: slipper ørten skjøtekabler og gjør det mulig å ha sånn noenlunde orden på ledninger fra pcer i et og samme rom. Negativt: Har vært en del feil på tårnene vi fikk. 1 Side 18

19 Lærer 3 Egen PC gir stor fleksibilitet! Smartboard også. Trådløst nett ok, Strømtårn må erstattes med faste stikkontakter! Lærer 4 Praktisk, slipper å hente,. Smartboard ok trådløst nett funker Flere Strømtårn Lærer 5 Alt har fungert meget bra. Lærer 6 Det har ikke vært noen større problem verken ved bærbar pc, smartboard, nettet eller strømtårn i vår klasse.så det har fungert meget bra. Lærer 7 # Fungerer meget bra. # Fungerer meget bra. Fantastisk flott utstyr. Tilleggsutstyret er ikke bra. For korte ledninger - feil på ledninger/kontakter. Burde være en bedding å sette pc i tror jeg. # Nettet er stort sett brukbart i det aktuelle rommet. Men det har vært flere ganger ved planlagt bruk av smartbord og nett at nett er borte eller svakt. # Strømtårna er bra. Store og tunge, men det må de vel være for å tåle en trøkk. Alternativet er vel ledninger i taket. Lærer 8 Vi bruker PC-en hver dag og i alle fag unntatt gym. Det har vært vanskelig enkelte ganger å komme på nettet, særlig når mange skal på nettet samtidig. PC-en har lettet arbeidssituasjonen for både lærere og elever.den har blitt en naturlig del av undervisningen, og elevene bruker kort tid til å koble til PC og få den i bruk. Lærer 9 Det tekniske har alt i alt fungert ganske smertefritt. Har hatt litt trøbbel i forhold til oppkobling av PC på smartboard. Strømtårn i klasserommet har fungert fint. Flott å slippe å styre med løse kabler... Det virker allikevel som at stømtårnene er noe sårbare i forhold til at de blir mye løftet og flyttet på.. Trådløst nett har etter ny oppkobling fungert utmerket... Lærer 10 Vi har hatt få, om noen problemer med utstyret. Det hender selvfølgelig at tilgang på nettet kan være noe problematisk, men det er først og fremst ved spesielle anledninger der mange klasser bruker nettet samtidig. Smartboard er helt topp. Lærer 11 Stort sett ok. Lærer 12 Bærbar PC: Veldig godt fornøyd med at hver elev har lett tilgjengelig PC. Bruker den mye i undervisningen (naturfag og samfunnsfag, samt spesialundervisning) Noen elever glemmer den "hos pappa", noen blir ødelagte, men alt i alt har det fungert bra. Har tenkt på at det kanskje kunne være en løsning å oppbevare PCene i klasserommet, og at elevene bare tar 2 Side 19

20 dem med hjem når de har konkrete oppgaver å gjøre? Smartboard: Undervisningen har fått et solid løft takket være smartboarden. Bruker den flittig i naturfag og samfunnsfag (animasjoner, filmklipp, gode fagsider, musikk). Bruker ikke den interaktive tavla i særlig grad. Trådløst nett: Fungerer greit, men må tvinges inn på rødsberg elev hver gang. Sikkert en bagatell å få fikset... Strømtårn: Fungerer utmerket Lærer 13 Elevene har uten vansker kommet seg på nett i de få timene jeg har brukt nettsider med dem i mitt ene fag. Smartboard har fungert godt i ett rom, ikke så godt i annet rom. STor forskjell der vi har fast PC stående og bare kan ta med minnepenn eller DVD. slitsomt når vi allerede bærer på så mye og også skulle drasse på datamaskin til klasserommet. Vi er nedlesset allerede. Trådløst nett har fungert som regel. Strømtårn tar plass, men er løsningen i trange rom med mange mennesker. 3 Side 20

21 Spørsmål 2: Samtidig med de bærbare PC'ene ble det satt opp SmartBoard i klasserommet. Vi ønsker å vite mer om hvordan du har brukt dette verktøyet i undervisningen, hvor mye du har brukt det, og din vurdering av SmartBoard i pedagogisk arbeid og om hvordan forsøket med bærbare hadde vært uten SmartBoard. Lærerne svarte: Lærer 1 Smartboarden er kjempeflott å ha i undervisningen. Jeg har brukt det mye ved å lage oversikter og enkle spill/oppgaver for elevene. Spesielt oversiktene over emner i undervisningen er supre å vise på smartboard, hvor vi også da viser filmsnutter, animasjoner og lignende for å konkretisere. Jeg synes at bruken av smartboard gjør min undervisning mer variert, oppdatert og enklere. Elevene kan også bruke smartboarden ved muntlige framføringer. Dette er motiverende og det letter arbeidet ved at vi ikke behøver å bruke tid på å sette opp prosjektor. Lærer 2 Underviser for det meste i klasserom uten smartboard, så jeg har ikke benyttet det i nevneverdig grad. Ser fra til å få montert SB i flere klasserom. Lærer 3 Har brukt det for lite til å uttale meg. Lærer 4 ikke brukt Lærer 5 Jeg har brukt smartboard i alle mine fag, matematikk(excel), naturfag og spansk. Bruker det i gjennomsnitt tre timer per. uke. Lærer 6 Brukte ikke smartboard så mye i starten på skoleåret, da vi ikke hadde hatt opplæring enda. Men den har blitt mye mer brukt i dette semesteret. Jeg syns det er et bra verktøy i undervisningen. Enkelt å gjøre alt klart i forkant av timen. Lærer 7 # Har brukt smartbord ganske mye i undervisningen ( samfunnfag ). Alt fra powerpoints, se på planer, videosnutter på you tube, tv program ( nrk nett ), filmer til litt utprøving av notebook. Min vurdering av smartbord er enkelt og greit at det er suverent bra. I tillegg til til alle de fantastiske pedagogiske mulighetene det gir i klasserommet, er det meget tidsbesparenede i forhold til opplegg med bærbar prosjektor og oppkobling mot forskjellige pcer. Lærer 8 4 Side 21

22 Vi bruker smartboard minst en gang pr. dag. Fint å kunne visualisere undervisningen med bilder,illustrasjoner og videosnutter.etter kurs ble det også mer brukt og vi så fordelene med smartboard.også fint å kunne vise film på smartboarden. Lærer 9 Helt supert med smartboard, har brukt den masse (opptil flere ganger i uka) Det er utrolig deilig å slippe å slepe og bære på en prosjektor som i tillegg må kobles opp.. Flott tilbud med smartboardkurs, flink foredragsholder.. Kunne godt tenke meg et oppfølgingskurs seinere... Å få ha en smartboard i klasserommet åpner opp for en mer variert og kreativ undervisningsøkt..elevene gir uttrykk for at de synes det er gøy, lærerikt og motiverende.. Dette er framtidens skole- må innføres i alle klasserom!! Å gå inn i et klasserom uten smartboard er som å gå tilbake i fortiden.. Lærer 10 Jeg bruker smartboard ganske ofte. Jeg trenger ikke lenger å reservere prosjektor, men har dette tilgjengelig hele tiden. En ting er de gangene jeg har planlagt bruk, andre ganger dukker det opp under arbeidets gang. Da kan man uten annen planlegging søke opp på nettet og vise/arbeide på smartboardet. Utrollig smidig. Lærer 11 Har brukt dette, med hell. Må jo ikke ha bærbare elevpcer med smartboard, da men.. Lærer 12 Har brukt de to litt uavhengig av hverandre. Når elevene jobber individuelt bruker de egen PC, når vi er felles på nett bruker jeg nesten bare smartboarden for å spare tid. Har nevnt noe om hvordan jeg har brukt den i forrige spørsmål. Fin til lærebøkenes nettsteder ( også individuelt), NRK skole, power-point-presentasjoner m.m. Sparer mye tid når vi skal se DVD. Lærer 13 Jeg bruker det til å vise filmer fra DVD og klipp på UTUBE samt bilder fra steder faget mitt handler om, for å gi info og mer lystbetont og variert undervisning. Vi har vært på kurs med dyktig lærer i smartboard. Kurset var ALTFOR KORT, jeg gjentar: ALTFOR KORT. Vi lærer ikke ved selvstudium alle finesser med å skrive, pusse ut, veksle mellom ulike sider osv. etter to etterm. på kurs utenom reell arbeidstid. V Smartboard er kjempebra. Men å bruke det som tavle tar tid for de aller, aller fleste. Altså; opplæring, ikke "lite innblikk" i bruken. 5 Side 22

23 Spørsmål 3: Hvordan opplever du at arbeidssituasjonen i klasserommet har endret seg med forsøksordningen? Noen stikkord: arbeidsro i klasserommet konsentrasjon/fokus hos elevene maskinstøy organisering annet? Lærerne svarte: Lærer 1 Vi har strenge regler når det gjelder bruk av pc'ene. Det vil si at elevene må legge ned skjermen når de skal følge med på undervisning og ikke behøver å skrive notater. Vi opplever sjelden misbruk av pc, og dette tror jeg er pga at vi har bestemte konsekvenser som overholdes hvis det forekommer misbruk. Merker ingenting til maskinstøy. Det er lettere å organisere skrivedager, årsprøver og undervisningstimer når de har egen pc. Lærer 2 Opplever ingen problemer med at elevene har egne bærbare maskiner i klasserommet m.h.t arbeidsro, fokus, maskinstøy. Har større muligheter innen organisering fordi elevene har pc tilgjengelig og ser på dette som et positivt tiltak i så måte. Lærer 3 Brukbar ro og konsentrasjon, men uønsket surfing, chatting kan forekomme med endret fokus som følge av det. Maskinstøy uproblematisk. Lærer 4 Lettere å gjøre oppgaver på pc. mindre organisering. Lærer 5 Elevene har egne datamaskiner og det sparer vi mye tid på. Vi slipper å hente og registrere andre datamaskiner. Det blir fort arbeidsro og elevene arbeider godt. Lærer 6 Elevene får ikke ha pc framme hvis de ikke skal brukes, så unngår på den måten at fokus hos elevene forsvinner. Syns at det fungerer godt på alle områder, og jeg opplever ikke noe ekstra støy. Veldig mye enklere og ikke minst tidsbesparende at elevene har pc i klasserommet. Lærer 7 # Bra arbeidsro # God konsentrasjon. Elevene må selvfølgelig styres i bruken. # Lite støy # Greit å organisere # Totalt fungerer det meget bra i vanlig klassesetting. Er meget tidsbesparende/effektivt. 6 Side 23

24 Lærer 8 Lite eller ikke noe misbruk av PC-en. Elevene er flinke til å bruke PC-en sin til det de skal og til å levere oppgaver og lekser på Fronter. Det er også fint at de kan opprette mapper og legge inn det de har gjort på disse. Opplever ikke at Pc-en tar vekk konsentrasjonen fra elevene i timene. Lærer 9 Elevene bruker fortsatt en del tid når de skal ta opp PC og koble opp. Men det gjør de jo når de skal hente bøker også... Det har vært færre utfordringer enn forventet i forhold til at elevene holder på med andre ting enn det de skal på PC. Har hatt mange av arbeidsområdene som elevene skal jobbe i som linker på Fronter. Det har fungert kjempefint.. Da blir det mindre meningsløs surfing på nett.. Maskinstøy- ikke noe å bemerke.. Lærer 10 Merker ikke noen forandring når det gjelder punktene over. Elevene tar greit opp maskinene sine og jobber når det er naturlig. Man trenger ikke noen spesiell organisering. En periode oppdaget jeg at noen elever var inne på andre ting på nettet. Ettersom vi har svingbare stoler, lot jeg alle snu seg med skjermen mot meg slik at jeg kunne se hva hver enkelt holdt på med. Vanligvis er ikke dette noe problem. Lærer 11 Mye tull og uro rundt pcene, mange gjør ikke relevante ting. Mye bra med pc-bruk også, f.eks tilgang til info og oppgaver. Lærer 12 Arbeidet på egen PC og bruk av smartboard virker motiverende på elevene. Det blir god arbeidsro, de fleste blir engasjerte. Lett å finne fengende informasjon på nett, og det er lett tilgjengelig. Lærer 13 Ingen endring i klassen fordi vi i mitt fag ikke bruker de bærbare hver gang. Jeg har tre timer uka på 8. trinn og bruker av og til PC med dem, til glede for dem og for meg. Vi har samme arbeidsrom som før. 7 Side 24

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 17:00-17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 17:00 18:55 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2013 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 17:30 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Ås kommune Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02223-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015

Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015 Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015 Tilstede: Randi Kalskin Ramstad (6. trinn), Marita Fjeldseth (1.trinn), Pål Raw Aspeslån (4. trinn, referent), Knut Fygle (7. trinn), Tine Jørgensen (5. trinn), Kristin

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.04.2014 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

FAU-møte Oppsummering/ referat

FAU-møte Oppsummering/ referat FAU-møte 23.1.2017 Oppsummering/ referat Dato/tid: 23.1.2017/18:00-20:00 Sted: Personalrommet Navn Verv E-post Telefon Anne-Lise Edvardsen Leder + SU anne.lise.edvardsen@malvik.kommune.no 94362669 Knut

Detaljer

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM ANDEBU SKOLE -kunnskap og utvikling VOKSENROLLEN VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM TEMADAGER November 09 FORORD: Erling Roland, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for atferdsforskning, har uttalt: Vi har

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer