HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR LAGLEDERE"

Transkript

1 Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt som primært har ansvarlig for fordeling av dugnadsarbeidet, se side 5, og være en person som foreldrene kan henvende seg til. Det er viktig å ha en god dialog med trenere og andre involverte parter rundt laget og ikke minst administrasjonen i Strømmen IF. For at alle skal kunne gjøre en best mulig jobb er det viktig at alle overholder frister og svarer på mailer, sms og andre kommunikasjonsmedium. Som ny lagleder kontakter du Strømmen IF for å få overlevert nøkler til klubbhuset og garderober. Du får også utlevert Strømmen IF sin offisielle overtrekks drakt. Overtrekken skal leveres tilbake dersom en fratrer sitt verv før det er gått 2 år. Ny drakt fås ved behov dersom det er over 2 år siden sist. Lagleder plikter å sette seg inn i vedtektene for Strømmen IF og regler / forskrifter som gjelder for idretten, inkl. håndbok for Akershus Fotballkrets, Laglederen skal være medlem i Strømmen IF. Strømmen IF ønsker at alle ledere skal ha gjennomført Aktivitetslederkurs. Ledere skal ikke nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med treninger og kamper. Når du fratrer som lagleder leveres nøkkel tilbake til Strømmen IF. Innholdsfortegnelse Informasjon til foreldre...3 Oversikt spillere...3 Leveranser til Strømmen IF...4 Dugnader...5 Utstyr til laget...6 Frammøteprotokoll...6 Forberedelse seriekamper...7 Arrangere hjemmekamper...7 Dommere...8 Arrangere bortekamper...8 Omberamming av kamper...9 Medisinskrin...9 Forberedelse og gjennomføring cup...9 Side 1

2 Juleavslutning Sonesamlinger Spillerlisens Innmeldingsskjema for Strømmen IF Utstyrsliste pr. lag - 11'er fotball Regler for deltakelse på turneringer Opplysning om spiller Side 2

3 Informasjon til foreldre I løpet av året er det mye informasjon som skal formidles til foreldrene. Det er viktig at de involverte parter blir enige om hvem som skal informerer om hva. Eksempel på informasjon: - Treningstider (endres vår og høst) - Hvilke utstyr som kreves - Medlemsavgift (når den skal betales, purringer) - Informasjon i forbindelse med kamper og cuper, se aktuelle punkter - Dugnader, se eget punkt - Loddsalg - Arrangere foreldremøter ved behov (klubbhuset står til disposisjon det ligger egen bok for booking) Etc. Oversikt spillere Lag en oversikt over relevant informasjon om hver enkelt spiller. Bør oppdateres ved årsskifte. Send mail og be om at alle gjennomgår oversikten og korrigere for eventuelle endringer. Oversikten skal leveres til Strømmen IF for registrering i medlemsregisteret, fakturering av medlemskontingent og dugnadslister. Relevant informasjon er: 1. Spillers navn 2. Spillers adresse 3. Spillers fødselsdato 4. Spillers mobiltelefon 5. Spillers mailadresse 6. Spillers draktnr. 7. Foreldres navn (både mor og far) 8. Foreldres telefon (både mor og far) 9. Foreldres mobiltelefon (både mor og far) 10. Foreldres mailadresse (både mor og far) Spiller Adresse Foresatte Tlf. privat Mobil foreldre E-post Draktnr. Født Mobil spiller E-post spiller Tips Ha alle telefonnr. lagret på mobilen, både foreldre og spillere. Det kan du trenge i forbindelse med uteblivelse til kamper, i cuper etc. Side 3

4 Leveranser til Strømmen IF Liste over ledere Innen utgangen av året skal lagleder sende inn liste over hvilke ledere som skal representere laget neste år. Relevant informasjon er: 1. Trener(nes) navn 2. Trener(nes) mobil 3. Trener(nes) mail 4. Lagleder(es) navn 5. Lagleder(es) mobil 6. Lagleder(es) mail 7. Foreldrekontaktens navn 8. Foreldrekontaktens mobil 9. Foreldrekontaktens mail Trenere: Navn Mail Telefon Mobil Hjelpetrenere: Lagledere: Foreldrekontakter: Deltakerliste Strømmen IF vil hvert år innhente deltakerliste fra lagene. Dette er grunnlag for medlemsregister, fakturering av medlemskontingent, innrapportering til Kretsen. Strømmen IF vil sende ut påminnelse ved begynnelsen av året. Inn- og utmeldinger Ved innmeldinger til Strømmen IF må elektronisk overgangsskjema fylles ut hvis spiller kommer fra en annen klubb. Elektronisk overgangsskjema utføres her https://fiks.fotball.no/fogisforeningklient/login/login.aspx brukernavn og passord får du utdelt av daglig leder v/per Nygren på e-post Hvis spiller ikke har spilt fotball i en annen klubb før er det opplysninger om spiller som trengs for å registrere spilleren i Strømmen IF. Ved utmelding av spillere skal Strømmen IF ha beskjed for å holde medlemsregisteret à jour, slette fra dugnadslister og melde inn til Kretsen. Side 4

5 Årsrapport Hvert år skal lagene utarbeide årsrapport og levere til Strømmen IF. Årsrapporten bør inneholde: 1. Navn på spillerne 2. Navn på eventuelt spillere som har hospitert 3. Hovedmålet med treningene dette året 4. Hvor mange cuper laget har deltatt i 5. Oversikt over seiere, uavgjorte og tapte kamper i serien 6. Plassering på tabell 7. Hvem som er trenere og lagledere 8. Legg gjerne med et bilde som kan brukes på hjemmesiden (må ha klarert med foreldre at bilder kan publiseres) Dugnader Hoved dugnaden til Strømmen IF er diverse arbeidsoppgaver for A-laget i Adeccoligaen. Hver hjemmekamp til Strømmen IF, skal det stilles med minimum 40 frivillige dugnads personell. Strømmen IF vil ut ifra medlemsregisteret sette opp liste over hvem som skal dugnad til hvilken tid. Sendes ut til lagledere i mars/april. Din / foreldrekontaktens oppgave er å videreformidle dette til foreldrene. Her må en også formidle at den enkelte må selv bytte dersom det ikke passer. Den andre hoved dugnaden er kiosken på 5er banen. Hvert lag får tildelt dager som de har ansvar for. Din / foreldrekontaktens oppgave blir å fordele vaktene på foreldrene. I tillegg kan det komme andre dugnader som Strømmen IF trenger bemanning til. For å holde oversikten hvem som stiller opp på hva kan du lage et enkelt skjema. Eksempel: Navn Dato Dugnadsart Timer Utsendt melding Utsendt melding 2 Sum totalt Kommentar Tips Lager du et skjema i Excel kan du legge inn formler. Send en hyggelig påminnelse på sms noen dager før vakten. Regler for dugnad til egen kasse: Hvert enkelt lag kan selv skaffe seg dugnader og egne sponsorer, så lenge dette ikke er i konflikt med klubbens sponsoravtaler. Det ligger imidlertid en del forutsetninger til grunn før lag kan gjøre dette: All sponsorsamarbeid skal fremlegges og godkjennes av markedsansvarlig og leder, Espen Olsen. Side 5

6 Alle forpliktelser ovenfor klubben skal oppfylles. Med det menes betaling av kontingent og gjennomføring av vedtatte klubbdugnader. Ved nye sponsorforbindelser skal eventuelt innkjøp av utstyr skje via klubbens hovedleverandør (er). Klubbens offisielle overtrekks drakter og spilledrakter skal brukes, og ikke erstattes med nye produkter. 2/3 del av sponsor- og dugnadsinntekter skal disponeres av laget mens 1/3 går til klubben Loddbøker Hver vår og høst skal hver spiller selge 20 lodd á kr. 30,- pr/lodd. Din / foreldrekontaktens oppgave blir å dele ut loddne til spillerne og sørge for at de blir levert inn til riktig tid. Strømmen IF sender ut faktura til hver enkel spiller i klubben som har fått tildelt lodd. Utstyr til laget Strømmen IF har utarbeidet utstyrsliste hva hvert lag i ungdomsavdelingen kan disponere. Se vedlegg. Hvert år sender Strømmen IF ut forespørsel om lagene mangler utstyr. Din oppgave er å gå gjennom utstyret og bestille utstyr som mangler. Det er viktig at hvert lag tar vare på og merker utstyret som de får utlevert. Frammøteprotokoll Hvert lag må selv vurdere om de ønsker å føre frammøteprotokoll. En person, trener eller lagleder, som er på treningene bør ha denne oppgaven. Frammøteprotokoll er god dokumentasjon på hvem som er på trening og er ivrig. I diskusjoner med foreldre vedrørende spilletid etc. kan det være lønnsomt å ha dokumentasjon. Eksempel på skjema: Dato Dato Dato Dato Dato Dato Spiller Totalt 1. kvartal Dag Dag Dag Dag Dag Dag Side 6

7 TOTALT (Dette skjemaet er laget i excel med formler for summering. Et ark for hvert kvartal.) Forberedelse seriekamper Hvert år arrangerer Kretsen sonemøter. Strømmen IF vil sende ut mail om tid og sted for gjennomføring av møte. Her får du viktig informasjon om hvordan Kretsen ønsker at fotballsesongen skal gjennomføres. I ungdomsavdelingen berammer Kretsen kampene. Oversikten finner du på følgende link: Strømmen IF sender ut en oversikt over kamper som skal gjennomføres på Strømmen Stadion. Dette er hovedsakelig i overensstemmelse med det Kretsen har berammet. Er der avvik i forhold til det Kretsen har satt opp sender Strømmen IF inn skjema om omberamming. Du som lagleder kontakter motstanderne for å informere / avklare om kampdato, -sted og -tidspunkt stemmer i henhold til det Kretsen har berammet. Informasjon om kontaktpersoner for motstanderne finner du på kretsens sine hjemmeside og den avdelingen laget ditt spiller i. Tips: Samle kontaktinformasjon om motstanderne i en tabell som du har med deg i utstyrsbagen. I tilfelle motstanderne ikke dukker opp til avtalt tid, eller at ditt lag sitter i kø er det viktig å undersøke hvor / informere motstanderen hvor en er. Dato Kl Hjemmelag Bortelag Bane Kontaktinformasjon (Navn, tlf, mob, mail, farge drakt) Det er viktig å dele informasjonen med andre involverte personer rundt laget. Da kan andre lettere overta din rolle dersom noe uforutsett skulle oppstå. Har ikke Kretsen satt opp dommer til kampene må lagleder skaffe dommer til hjemmekampene. Se avsnitt om dommere. Arrangere hjemmekamper Strømmen IF ønsker å fremstå som en hyggelig vertsklubb. Lagleder har i den forbindelse en viktig rolle. For at hjemmekampene skal fungere på en hyggelig og effektiv måte bør lagleder gjøre følgende: 1. Send mail til foreldre om kampdato, -tid og sted og få en bekreftelse på at spillerne kan spille kampen. 2. Ta med stativ med vannflasker og fyll dem opp før kampen. 3. Ta med utstyrsbag. Innhold: Medisinskrin, 1 sett vester, 1 kampball, 1 kapteinsbind, keeperhansker, keeperdrakt, caps, dommerfløyte, ballpumpe. 4. Ønsk motstanderen og dommer velkommen og vis dem ledig garderobe. Side 7

8 5. Fyll ut kamprapport (spillere og ledere) i FIKS senest 3 timer før kampstart. Print ut kamprapporten og ta med til kampen (hjemmelaget). Dommeren skal ha dommerkortet før kampen starter og godkjenner kamprapporten via FIKS og arkiverer kamprapporten. 6. Rydd banen for mål og andre gjenstander. Målene trekkes helt ut for at spillerne ikke skal skade seg. 7. Sett ut hjørneflagg. 8. Linjeflagg til linjedommere 9. Kontroller at dommerkortet er korrekt utfylt. Signer dommerkortet og få signatur av motstanderen. Signert aldri dommerkoret før kampen. 10. Dommer regning, for våre egne dommere skal det utbetales fra kiosk kassa, det er laglederen sin plikt å følge dommeren bort slik at utbetalingen skjer til rett person, kvittering leveres til kiosk vakta. Dommere som ikke tilhører klubben, skal dommer regningen leveres inn til daglig leder v/ Per Nygren dagen etter for elektronisk betaling. 11. Rydd garderobene eventuelt utpek spillere til innsats. Husk da å rullere. 12. Lås garderober og ytterdør. 13. Meld inn resultatet, send inn sms til tlf. nr med følgende melding: resultat kampnummer hjemmemålbortemål eks: resultat Dommere Strømmen IF har knyttet til seg flere klubbdommere. Pr. dags dato er følgende dommere tilgjengelige for hjemmekamper: Navn Tlf. Mail Arrangere bortekamper For at bortekampene skal fungere på en hyggelig og effektiv måte bør lagleder gjøre følgende: 1. Send mail til foreldre om kampdato, -tid og sted og få en bekreftelse på at spillerne kan spille kampen. Forsikre deg også at du har nok biler til å få spillerne tidsnok til kamp. 2. Ta med stativ med vannflasker og full dem opp før kampen. 3. Ta med utstyrsbag. Innhold: Medisinskrin, 1 sett vester, 1 kampball, 1 kapteinsbind, keeperhansker, keeperdrakt, caps, dommerfløyte, ballpumpe. 4. Kontakt motstanderen og bli vist garderobe. 5. Fyll ut kamprapport (spillere og ledere) i FIKS senest 3 timer før kampstart. 6. Kontroller at dommerkortet er korrekt utfylt. Signer dommerkortet. Signert aldri dommerkortet før kampen. 7. Forlat garderoben ryddig. Side 8

9 Omberamming av kamper Skulle du ha behov for å omberamme en kamp må du avklare med baneansvarlige om det er ledig bane på aktuell dato. Du må også kontakte motstander for å høre om det passer å flytte dato. Har Kretsen satt opp dommer på kampen må også han / hun kontaktes. Omberammingsskjema må fylles ut og sendes kretsen. Skjemaet finner du på følgende link: Medisinskrin Medisinskrinet skal til enhver tid være oppdatert. Medisinskrinet skal inneholde følgende: - Saks - Sårvask duker - Plaster - Enkeltmannspakke (kompressforbinding) - Pinsett - Sportstape Isposer - Engangshansker, 1 par - Skademelding, alle lag utenom A-laget har lagsforsikring. Forsikringsvilkår finner du i denne linken: Forberedelse og gjennomføring cup I ungdomsavdelingen dekker Strømmen IF lagkontingenten for deltakelse i Norway Cup, andre cuper som laget ønsker å være med på, dekkes dette av lagkassen. Når et lag ønsker å delta på cuper er det lagleders oppgave på melde på laget til aktuell cup. Følgende oppgaver må gjøres: 1. Meld på laget i henhold til invitasjon. 2. Send betalingsinformasjon til Strømmen IF som foretar innbetaling av lagkontingent. 3. Kartlegg hvilke spillere som har mulighet til å delta. Få bekreftelse. 4. Krev inn deltakeravgift og betal inn til cuparrangør. Lederne deles ut på spillerne. 5. Avklar hvordan laget skal transporteres. Transportutgifter fordeles ut på alle spillerne. Fordi om ledere reiser med egne spillere skal ikke merkostnadene bæres kun av lederne. 6. Lag regler som gjelder for deres lag. 7. Innhent informasjon om spillerne. 8. Hvis du ikke selv skal ligge med laget må du organisere hvem som har ansvar. Minimum 3 voksne over 18 år skal følge laget. Side 9

10 9. Holde foreldrene løpende orientert før turneringen starter. Hvor finner de informasjon om resultater på nettet, hvem er motstanderne, spilletid, -sted, grunnspill, finalespill etc. 10. Hente Strømmen-vimpler på klubbhuset til utdeling ved kampstart. 11. Registrere lag i sekretariatet ved ankomst. 12. Hente cupeffekter og dele ut til spillerne. 13. I samarbeid med spillerne, utarbeid romregler. 14. Organisere transport av spillerne til mattelt og til kamper. 15. Bading må ikke skje uten tilsyn. (Kan være ulike ferdigheter i svømming.) 16. Dersom det ikke er spillere som ikke har ressurser til å dra må eventuelt lagleder sende en søknad til ungdomsleder om Strømmen IF kan bidra med midler. (Det er avhengig av klubbens økonomi.) 17. Ønsker laget å reise på cup som ikke er forhåndsgodkjent av Ungdomsstyret må søknad om deltakelse i cup sendes ungdomsleder. Ved godkjenning av deltakelse i cup vil ungdomsleder be om en vurdering av cupen. Det er mye å huske på forbindelse med cuper. Med god forberedelse blir opplevelsen for ledere og spillere mye bedre. Juleavslutning Det er koselig for spillerne og foreldre og samles før jul. Hvert lag velger selv hvordan de vil gjøre det. Det mest vanlige er å booke klubbhuset-huset og bestille pizza eller lage / kjøpe mat. Viktig at klubb-huset leveres tilbake i samme stand som du ønsker at huset skal være når du kommer. Er det gjennomført ferdighetsmerkedager er dette en god anledning til å dele ut ferdighetsmerke og gjøre litt ekstra stas på spillere som har greid nye merker. Sonesamlinger Når en spiller blir uttatt av Kretsen til sonesamling skal det tilstrebes at foreldre selv sørger for at spiller kjøres til samling. Det anbefales av klubben at lagleder / trener stiller opp for å støtte opp under spilleren på slike samlinger. Spillerlisens Alle spillere skal registreres i kretsens lisenssystem fra de fyller 13 år. NFF sier imidlertid at de ønsker at vi registrer fra fylt 12 år. De dekkes av laglisens frem til de eventuelt spiller seniorfotball. Ved seniorfotball må alle spillerne betale personlig lisens som sendes ut av NFF automatisk. Ved overganger blir de automatisk lagt til av kretsen. Ved tilfeller der en juniorspiller blir lånt av et seniorlag til en kamp, pga lite spillere etc., dekker klubben lisensen. Vedlegg 1 Side 10

11 Innmeldingsskjema for Strømmen IF Ber om at alle opplysninger fylles ut og returneres leder snarest. Vennligst skriv tydelig. Dato for innmelding: Navn på lag: Fornavn: Etternavn: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post: Mobil; Foreldres navn: E-post: Tlf / mobil: Foreldres navn: E-post: Tlf / mobil: Tillatelse publisere bilder av deres barn Ja nei Fra annen klubb: ja nei Hvis ja, hvilken klubb: Strømmen,... Spillerens underskrift Foresattes underskrift Lagleder / trener (Lagleder / trener skal levere skjemaet til Strømmen IF for registrering etter at alle opplysninger på skjemaet er utfylt) Side 11

12 Vedlegg 2 Utstyrsliste pr. lag - 11'er fotball 1. Draktsett (en til hver spiller) bestående av trøye, shorts og et par sokker + keeperdrakt + lang keeperbukse 2. 1 medisinskrin med innhold 3. 1 ball pr. spiller (gress-/kunstgressballer). God kvalitet og 14-åringer skal ha 4'er baller og 15-, 16- og jr. skal ha 5'er baller markeringsvester 6. Kjegler, 20 små (6 cm høye) og 10 store (28 cm høye) til 13- og 14-åringene 7. 1 stk. ballpumpe 8. 1 stk. ballnett 9. 1 stor Adidas Sport bag til lagleder for frakting av utstyr stk. dommerfløyte til treneren par keeperhansker (god kvalitet) 12. Alle spillerne på jr.laget skal ha 1 stk. blå Hetland Sport bag hver til eget utstyr flaske ventilolje stk. kapteinbind drikkeflasker (i stativ) stk. kampball f.o.m. 15-årslag (grense på maks. kr. 500,-). OBS! LAGLEDER FOR HVERT LAG MÅ MERKE ALT UTSTYRET MED LAGETS NAVN. UTSTYRET SKAL PASSES PÅ!! Side 12

13 Vedlegg 3 Regler for deltakelse på turneringer Følgende regler gjelder for deltakerne: 1. Følg beskjeder fra de voksne 2. Vær alltid minst tre sammen når dere får gå på egenhånd 3. Vis fin oppførsel og vær blid, høflig og grei 4. All form for alkohol og / eller andre rusmiddel er forbudt. Dersom denne regelen brytes blir deltakeren sendt hjem på egen regning. Jeg er kjent med reglene og vil rette meg etter dem slik at vi får en fin opplevelse sammen: Dato: Deltakers underskrift Jeg / vi er kjent med reglene for turen: Dato: Foreldre / foresattes underskrift 1 eksemplar beholdes av deltaker / foreldre. Det andre eksemplaret leveres til trener før avreise. Side 13

14 Vedlegg 4 Opplysning om spiller Navn: Adresse: Mobilnr.: Fødsels- / personnr. (11 siffer): Foresatte: Foresattes telefon / mobil: Spesielle hensyn i forhold til mat, sykdommer, etc. (allergi, astma, diabetes, annet) NB. Alle opplysningene blir behandlet konfidensielt og kommer kun til å brukes av trenere / ledere på vårt lag, og skal være i en perm til hjelp for oss hvis uhellet er ute. Side 14

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor:

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor: Kråkerøy IL Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015 Turneringens hovedsponsor: STENE STÅL GJENVINNING AS VELKOMMEN TIL KRÅKERØY Igjen har vi gleden

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere TEAM NES FOTBALL Håndbok for lagledere og trenere 1. Kort om innholdet Styringsgruppa i Team Nes ønsker med dette heftet å bidra til en mer effektiv drift for samarbeidslagene. Vi ønsker å informere alle

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Austrått IL. Av Kjartan Tobiassen April 2015

Austrått IL. Av Kjartan Tobiassen April 2015 Austrått IL Av Kjartan Tobiassen April 2015 http://www.austraattil.no Hva bruker vi WEB til? Medlemsregister Fakturering av medlemskontingent m.m. Administrasjon av treninger og kamper Inkl. banetildeling,

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite I ungdomsfotballen 2015 Ketil Brekke daglig leder/ dommeransvarlig ketil.brekke@fanafotball.no / 55 13 94 43 /

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Saker: Lagene Sportsplan og holdninger Treningstider og seriekamper Dommere Turneringer og fotballskole Utstyr og drakter

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

KOLNES IL STORMØTE 6. MAI FORELDRE = KOLNES ILs SØYLER!

KOLNES IL STORMØTE 6. MAI FORELDRE = KOLNES ILs SØYLER! KOLNES IL STORMØTE 6. MAI 2015 FORELDRE = KOLNES ILs SØYLER! VELKOMMEN TIL OSS! KOLNES IL = OSS (summen av vår innsats) Vi er alle ambassadører. Hvis alle gjør litt, blir det ikke mye på hver. Et lag og

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2012 ROGALAND FOTBALLKRETS KRETSSTYRET KONTROLLKOMITE VALGKOMITE UTVIKLINGS- OG AKTIVITETSKOMITEEN FAIR PLAY ANLEGG DOMMER LEDER REKRUTTERING SPILLER-

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2014

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2014 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2014 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 3 2.1. Organisering... 3 2.2.

Detaljer

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,0 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner. FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner. FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner FK Sparta Sarpsborg Revidert høst 2017 Innhold Økonomirutiner... 2 Kontingenter og treningsavgift:... 2 Innbetaling av kontingent fra medlemmene... 2 Betaling dommere...

Detaljer

Elektronisk kamprapport. Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner

Elektronisk kamprapport. Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner Elektronisk kamprapport Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner Velkommen Hvem er vi? Johan Sjøberg Prosjektansvarlig Elektroniske Kamprapporter Bjørn Knudsen - Produktansvarlig FIKS Hovedmål denne dagen:

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering

Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering Innhold Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering 1 Dette må gjøres på forhånd 2 Invitasjoner 2 Dugnadslister 2 Premier 2 Kampoppsett 2 Dommere

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Internet Explorer Husk å lagre hele veien Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister Oppgaver Ansvarlig Senest TRE timer før kampstart Bortelaget

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

-Topp kvalitet Ren idrettsglede

-Topp kvalitet Ren idrettsglede VIND Idrettslag Klubben er sjef! Erfaringer fra 2015 sesongen Trener / lagledelse Treninger og gjennomføring Kamper Cuper Lagkonto Eventuelt Vår visjon Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Våre normer og

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 Nytt fra dommerkomiteen Komiteen 2015: Arnor Dingen (leder) Trond Johannessen Birger Vik Petter Toppe Kai Erik Steen Eli Haugen (sekretær ) (C) T. Gausemel Dommerkomiteens

Detaljer

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Program 18.00-18.10 Velkommen v/daglig leder Tore 18.10-19.30 Vedtak fra Forbundstinget 2014 v/tiitu 19.30-19.45 Pause 19.45-20.30 Elektroniske

Detaljer

Lagledermøte 19.august 2015

Lagledermøte 19.august 2015 Lagledermøte 19.august 2015 Innmeldinger Skjema vil komme på hjemmesiden under dokumenter Sendes til medlem@askeribk.no Inntil 3 treninger før de må bestemme seg Ingen kamper før medlemsavgift (og dermed

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppen I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Velkommen til Ungdomsfotballen

Velkommen til Ungdomsfotballen Velkommen til Ungdomsfotballen NFFs Lov og reglement er omfattende og det er mye en skal sette seg inn i som nykomling i ungdomsfotballen. Her har vi samlet noen sentrale spørsmål og utfordringer som man

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 09.04.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag)

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) 1. Kontaktperson/lagleder må få tilgang til FIKS som klubbruker. 2. Spillerne må registreres i klubbens spillerregister i FIKS.

Detaljer

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva A-B-C...light for Trener/Oppmann Regionseriene Region Øst J/G 9-Senior Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva som er rett og galt i forbindelse med avvikling av regionseriekamper.

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013 PlussBankCup Kristiansand 21-25 juni 2013 PÅMELDT SPILLER Lag : Navn: Mob nr (HVIS har, medbringes og brukes) Sykdom, allergi eller medisiner som FGI s leder(e) bør/må informeres om JA Hvis ja, beskriv:

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Tester alle kretser i 2012 Alle avdelinger fra 2013 sesongen Utfordringer med forbundstinget 2012 Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Elektronisk kamprapport. Skal brukes i alle kamper der det tidligere har vært dommerkort

Elektronisk kamprapport. Skal brukes i alle kamper der det tidligere har vært dommerkort Elektronisk kamprapport Skal brukes i alle kamper der det tidligere har vært dommerkort Brukerveiledning Elektronisk Kamprapport Hvert lag i klubben bør ha en egen kontaktperson / lagleder med egen tilgang

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen Velkommen til KIL/Hemne Som hjemmelag og arrangør ønsker KIL/Hemne å være et godt vertskap for alle motstandere, dommere og andre som gjester oss. Vi skal stimulere og oppfordre til Fair play og være gode

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2

KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2 KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2 Hei alle sammen! Da var vi kommet til Klubb BDO Kampdag 2. Håper det så langt har vært en spennende og læringsrik periode både for spillere og trenere. Trøndelag Fotballkrets håper

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) Møtedato: 10. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 21 deltakere foreldre Ikke avtalt Innhold I. Status så langt I 2010... 2 II. Kampansvar

Detaljer

Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no

Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no Innhold laglederhåndbok for IK Grand Bodø 1.0 Organisasjon og arbeidsrutiner 1.1 Organisering 1.2 Arbeidsbeskrivelse for lagledere 1.3 Medlemslister 1.4

Detaljer

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon:

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: Fra sesongen 2015-2016 spiller alle sine offisielle hjemmekamper i Nadderud Arena. Arenaen har to fulle spilleflater. Kampene går parallelt

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Brukermanual Innsiden www.fotball.no

Brukermanual Innsiden www.fotball.no Brukermanual Innsiden www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Logge på... 3 3 Din personlige side, oversikt... 3 4 Endre personlige data... 4 5 Skrive blogg... 4 5.1 Skrive blogg på personlig

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Informasjon om Statoil Talentleir Stavanger 2012 til uttatte spillere, deres foresatte og klubber

Informasjon om Statoil Talentleir Stavanger 2012 til uttatte spillere, deres foresatte og klubber Informasjon om Statoil Talentleir Stavanger 2012 til uttatte spillere, deres foresatte og klubber Statoil, og FK. Vidar vil gratulere deg med at du er tatt ut til Statoil Talentleir i Stavanger! Statoil

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer