HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR LAGLEDERE"

Transkript

1 Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt som primært har ansvarlig for fordeling av dugnadsarbeidet, se side 5, og være en person som foreldrene kan henvende seg til. Det er viktig å ha en god dialog med trenere og andre involverte parter rundt laget og ikke minst administrasjonen i Strømmen IF. For at alle skal kunne gjøre en best mulig jobb er det viktig at alle overholder frister og svarer på mailer, sms og andre kommunikasjonsmedium. Som ny lagleder kontakter du Strømmen IF for å få overlevert nøkler til klubbhuset og garderober. Du får også utlevert Strømmen IF sin offisielle overtrekks drakt. Overtrekken skal leveres tilbake dersom en fratrer sitt verv før det er gått 2 år. Ny drakt fås ved behov dersom det er over 2 år siden sist. Lagleder plikter å sette seg inn i vedtektene for Strømmen IF og regler / forskrifter som gjelder for idretten, inkl. håndbok for Akershus Fotballkrets, Laglederen skal være medlem i Strømmen IF. Strømmen IF ønsker at alle ledere skal ha gjennomført Aktivitetslederkurs. Ledere skal ikke nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med treninger og kamper. Når du fratrer som lagleder leveres nøkkel tilbake til Strømmen IF. Innholdsfortegnelse Informasjon til foreldre...3 Oversikt spillere...3 Leveranser til Strømmen IF...4 Dugnader...5 Utstyr til laget...6 Frammøteprotokoll...6 Forberedelse seriekamper...7 Arrangere hjemmekamper...7 Dommere...8 Arrangere bortekamper...8 Omberamming av kamper...9 Medisinskrin...9 Forberedelse og gjennomføring cup...9 Side 1

2 Juleavslutning Sonesamlinger Spillerlisens Innmeldingsskjema for Strømmen IF Utstyrsliste pr. lag - 11'er fotball Regler for deltakelse på turneringer Opplysning om spiller Side 2

3 Informasjon til foreldre I løpet av året er det mye informasjon som skal formidles til foreldrene. Det er viktig at de involverte parter blir enige om hvem som skal informerer om hva. Eksempel på informasjon: - Treningstider (endres vår og høst) - Hvilke utstyr som kreves - Medlemsavgift (når den skal betales, purringer) - Informasjon i forbindelse med kamper og cuper, se aktuelle punkter - Dugnader, se eget punkt - Loddsalg - Arrangere foreldremøter ved behov (klubbhuset står til disposisjon det ligger egen bok for booking) Etc. Oversikt spillere Lag en oversikt over relevant informasjon om hver enkelt spiller. Bør oppdateres ved årsskifte. Send mail og be om at alle gjennomgår oversikten og korrigere for eventuelle endringer. Oversikten skal leveres til Strømmen IF for registrering i medlemsregisteret, fakturering av medlemskontingent og dugnadslister. Relevant informasjon er: 1. Spillers navn 2. Spillers adresse 3. Spillers fødselsdato 4. Spillers mobiltelefon 5. Spillers mailadresse 6. Spillers draktnr. 7. Foreldres navn (både mor og far) 8. Foreldres telefon (både mor og far) 9. Foreldres mobiltelefon (både mor og far) 10. Foreldres mailadresse (både mor og far) Spiller Adresse Foresatte Tlf. privat Mobil foreldre E-post Draktnr. Født Mobil spiller E-post spiller Tips Ha alle telefonnr. lagret på mobilen, både foreldre og spillere. Det kan du trenge i forbindelse med uteblivelse til kamper, i cuper etc. Side 3

4 Leveranser til Strømmen IF Liste over ledere Innen utgangen av året skal lagleder sende inn liste over hvilke ledere som skal representere laget neste år. Relevant informasjon er: 1. Trener(nes) navn 2. Trener(nes) mobil 3. Trener(nes) mail 4. Lagleder(es) navn 5. Lagleder(es) mobil 6. Lagleder(es) mail 7. Foreldrekontaktens navn 8. Foreldrekontaktens mobil 9. Foreldrekontaktens mail Trenere: Navn Mail Telefon Mobil Hjelpetrenere: Lagledere: Foreldrekontakter: Deltakerliste Strømmen IF vil hvert år innhente deltakerliste fra lagene. Dette er grunnlag for medlemsregister, fakturering av medlemskontingent, innrapportering til Kretsen. Strømmen IF vil sende ut påminnelse ved begynnelsen av året. Inn- og utmeldinger Ved innmeldinger til Strømmen IF må elektronisk overgangsskjema fylles ut hvis spiller kommer fra en annen klubb. Elektronisk overgangsskjema utføres her https://fiks.fotball.no/fogisforeningklient/login/login.aspx brukernavn og passord får du utdelt av daglig leder v/per Nygren på e-post Hvis spiller ikke har spilt fotball i en annen klubb før er det opplysninger om spiller som trengs for å registrere spilleren i Strømmen IF. Ved utmelding av spillere skal Strømmen IF ha beskjed for å holde medlemsregisteret à jour, slette fra dugnadslister og melde inn til Kretsen. Side 4

5 Årsrapport Hvert år skal lagene utarbeide årsrapport og levere til Strømmen IF. Årsrapporten bør inneholde: 1. Navn på spillerne 2. Navn på eventuelt spillere som har hospitert 3. Hovedmålet med treningene dette året 4. Hvor mange cuper laget har deltatt i 5. Oversikt over seiere, uavgjorte og tapte kamper i serien 6. Plassering på tabell 7. Hvem som er trenere og lagledere 8. Legg gjerne med et bilde som kan brukes på hjemmesiden (må ha klarert med foreldre at bilder kan publiseres) Dugnader Hoved dugnaden til Strømmen IF er diverse arbeidsoppgaver for A-laget i Adeccoligaen. Hver hjemmekamp til Strømmen IF, skal det stilles med minimum 40 frivillige dugnads personell. Strømmen IF vil ut ifra medlemsregisteret sette opp liste over hvem som skal dugnad til hvilken tid. Sendes ut til lagledere i mars/april. Din / foreldrekontaktens oppgave er å videreformidle dette til foreldrene. Her må en også formidle at den enkelte må selv bytte dersom det ikke passer. Den andre hoved dugnaden er kiosken på 5er banen. Hvert lag får tildelt dager som de har ansvar for. Din / foreldrekontaktens oppgave blir å fordele vaktene på foreldrene. I tillegg kan det komme andre dugnader som Strømmen IF trenger bemanning til. For å holde oversikten hvem som stiller opp på hva kan du lage et enkelt skjema. Eksempel: Navn Dato Dugnadsart Timer Utsendt melding Utsendt melding 2 Sum totalt Kommentar Tips Lager du et skjema i Excel kan du legge inn formler. Send en hyggelig påminnelse på sms noen dager før vakten. Regler for dugnad til egen kasse: Hvert enkelt lag kan selv skaffe seg dugnader og egne sponsorer, så lenge dette ikke er i konflikt med klubbens sponsoravtaler. Det ligger imidlertid en del forutsetninger til grunn før lag kan gjøre dette: All sponsorsamarbeid skal fremlegges og godkjennes av markedsansvarlig og leder, Espen Olsen. Side 5

6 Alle forpliktelser ovenfor klubben skal oppfylles. Med det menes betaling av kontingent og gjennomføring av vedtatte klubbdugnader. Ved nye sponsorforbindelser skal eventuelt innkjøp av utstyr skje via klubbens hovedleverandør (er). Klubbens offisielle overtrekks drakter og spilledrakter skal brukes, og ikke erstattes med nye produkter. 2/3 del av sponsor- og dugnadsinntekter skal disponeres av laget mens 1/3 går til klubben Loddbøker Hver vår og høst skal hver spiller selge 20 lodd á kr. 30,- pr/lodd. Din / foreldrekontaktens oppgave blir å dele ut loddne til spillerne og sørge for at de blir levert inn til riktig tid. Strømmen IF sender ut faktura til hver enkel spiller i klubben som har fått tildelt lodd. Utstyr til laget Strømmen IF har utarbeidet utstyrsliste hva hvert lag i ungdomsavdelingen kan disponere. Se vedlegg. Hvert år sender Strømmen IF ut forespørsel om lagene mangler utstyr. Din oppgave er å gå gjennom utstyret og bestille utstyr som mangler. Det er viktig at hvert lag tar vare på og merker utstyret som de får utlevert. Frammøteprotokoll Hvert lag må selv vurdere om de ønsker å føre frammøteprotokoll. En person, trener eller lagleder, som er på treningene bør ha denne oppgaven. Frammøteprotokoll er god dokumentasjon på hvem som er på trening og er ivrig. I diskusjoner med foreldre vedrørende spilletid etc. kan det være lønnsomt å ha dokumentasjon. Eksempel på skjema: Dato Dato Dato Dato Dato Dato Spiller Totalt 1. kvartal Dag Dag Dag Dag Dag Dag Side 6

7 TOTALT (Dette skjemaet er laget i excel med formler for summering. Et ark for hvert kvartal.) Forberedelse seriekamper Hvert år arrangerer Kretsen sonemøter. Strømmen IF vil sende ut mail om tid og sted for gjennomføring av møte. Her får du viktig informasjon om hvordan Kretsen ønsker at fotballsesongen skal gjennomføres. I ungdomsavdelingen berammer Kretsen kampene. Oversikten finner du på følgende link: Strømmen IF sender ut en oversikt over kamper som skal gjennomføres på Strømmen Stadion. Dette er hovedsakelig i overensstemmelse med det Kretsen har berammet. Er der avvik i forhold til det Kretsen har satt opp sender Strømmen IF inn skjema om omberamming. Du som lagleder kontakter motstanderne for å informere / avklare om kampdato, -sted og -tidspunkt stemmer i henhold til det Kretsen har berammet. Informasjon om kontaktpersoner for motstanderne finner du på kretsens sine hjemmeside og den avdelingen laget ditt spiller i. Tips: Samle kontaktinformasjon om motstanderne i en tabell som du har med deg i utstyrsbagen. I tilfelle motstanderne ikke dukker opp til avtalt tid, eller at ditt lag sitter i kø er det viktig å undersøke hvor / informere motstanderen hvor en er. Dato Kl Hjemmelag Bortelag Bane Kontaktinformasjon (Navn, tlf, mob, mail, farge drakt) Det er viktig å dele informasjonen med andre involverte personer rundt laget. Da kan andre lettere overta din rolle dersom noe uforutsett skulle oppstå. Har ikke Kretsen satt opp dommer til kampene må lagleder skaffe dommer til hjemmekampene. Se avsnitt om dommere. Arrangere hjemmekamper Strømmen IF ønsker å fremstå som en hyggelig vertsklubb. Lagleder har i den forbindelse en viktig rolle. For at hjemmekampene skal fungere på en hyggelig og effektiv måte bør lagleder gjøre følgende: 1. Send mail til foreldre om kampdato, -tid og sted og få en bekreftelse på at spillerne kan spille kampen. 2. Ta med stativ med vannflasker og fyll dem opp før kampen. 3. Ta med utstyrsbag. Innhold: Medisinskrin, 1 sett vester, 1 kampball, 1 kapteinsbind, keeperhansker, keeperdrakt, caps, dommerfløyte, ballpumpe. 4. Ønsk motstanderen og dommer velkommen og vis dem ledig garderobe. Side 7

8 5. Fyll ut kamprapport (spillere og ledere) i FIKS senest 3 timer før kampstart. Print ut kamprapporten og ta med til kampen (hjemmelaget). Dommeren skal ha dommerkortet før kampen starter og godkjenner kamprapporten via FIKS og arkiverer kamprapporten. 6. Rydd banen for mål og andre gjenstander. Målene trekkes helt ut for at spillerne ikke skal skade seg. 7. Sett ut hjørneflagg. 8. Linjeflagg til linjedommere 9. Kontroller at dommerkortet er korrekt utfylt. Signer dommerkortet og få signatur av motstanderen. Signert aldri dommerkoret før kampen. 10. Dommer regning, for våre egne dommere skal det utbetales fra kiosk kassa, det er laglederen sin plikt å følge dommeren bort slik at utbetalingen skjer til rett person, kvittering leveres til kiosk vakta. Dommere som ikke tilhører klubben, skal dommer regningen leveres inn til daglig leder v/ Per Nygren dagen etter for elektronisk betaling. 11. Rydd garderobene eventuelt utpek spillere til innsats. Husk da å rullere. 12. Lås garderober og ytterdør. 13. Meld inn resultatet, send inn sms til tlf. nr med følgende melding: resultat kampnummer hjemmemålbortemål eks: resultat Dommere Strømmen IF har knyttet til seg flere klubbdommere. Pr. dags dato er følgende dommere tilgjengelige for hjemmekamper: Navn Tlf. Mail Arrangere bortekamper For at bortekampene skal fungere på en hyggelig og effektiv måte bør lagleder gjøre følgende: 1. Send mail til foreldre om kampdato, -tid og sted og få en bekreftelse på at spillerne kan spille kampen. Forsikre deg også at du har nok biler til å få spillerne tidsnok til kamp. 2. Ta med stativ med vannflasker og full dem opp før kampen. 3. Ta med utstyrsbag. Innhold: Medisinskrin, 1 sett vester, 1 kampball, 1 kapteinsbind, keeperhansker, keeperdrakt, caps, dommerfløyte, ballpumpe. 4. Kontakt motstanderen og bli vist garderobe. 5. Fyll ut kamprapport (spillere og ledere) i FIKS senest 3 timer før kampstart. 6. Kontroller at dommerkortet er korrekt utfylt. Signer dommerkortet. Signert aldri dommerkortet før kampen. 7. Forlat garderoben ryddig. Side 8

9 Omberamming av kamper Skulle du ha behov for å omberamme en kamp må du avklare med baneansvarlige om det er ledig bane på aktuell dato. Du må også kontakte motstander for å høre om det passer å flytte dato. Har Kretsen satt opp dommer på kampen må også han / hun kontaktes. Omberammingsskjema må fylles ut og sendes kretsen. Skjemaet finner du på følgende link: Medisinskrin Medisinskrinet skal til enhver tid være oppdatert. Medisinskrinet skal inneholde følgende: - Saks - Sårvask duker - Plaster - Enkeltmannspakke (kompressforbinding) - Pinsett - Sportstape Isposer - Engangshansker, 1 par - Skademelding, alle lag utenom A-laget har lagsforsikring. Forsikringsvilkår finner du i denne linken: Forberedelse og gjennomføring cup I ungdomsavdelingen dekker Strømmen IF lagkontingenten for deltakelse i Norway Cup, andre cuper som laget ønsker å være med på, dekkes dette av lagkassen. Når et lag ønsker å delta på cuper er det lagleders oppgave på melde på laget til aktuell cup. Følgende oppgaver må gjøres: 1. Meld på laget i henhold til invitasjon. 2. Send betalingsinformasjon til Strømmen IF som foretar innbetaling av lagkontingent. 3. Kartlegg hvilke spillere som har mulighet til å delta. Få bekreftelse. 4. Krev inn deltakeravgift og betal inn til cuparrangør. Lederne deles ut på spillerne. 5. Avklar hvordan laget skal transporteres. Transportutgifter fordeles ut på alle spillerne. Fordi om ledere reiser med egne spillere skal ikke merkostnadene bæres kun av lederne. 6. Lag regler som gjelder for deres lag. 7. Innhent informasjon om spillerne. 8. Hvis du ikke selv skal ligge med laget må du organisere hvem som har ansvar. Minimum 3 voksne over 18 år skal følge laget. Side 9

10 9. Holde foreldrene løpende orientert før turneringen starter. Hvor finner de informasjon om resultater på nettet, hvem er motstanderne, spilletid, -sted, grunnspill, finalespill etc. 10. Hente Strømmen-vimpler på klubbhuset til utdeling ved kampstart. 11. Registrere lag i sekretariatet ved ankomst. 12. Hente cupeffekter og dele ut til spillerne. 13. I samarbeid med spillerne, utarbeid romregler. 14. Organisere transport av spillerne til mattelt og til kamper. 15. Bading må ikke skje uten tilsyn. (Kan være ulike ferdigheter i svømming.) 16. Dersom det ikke er spillere som ikke har ressurser til å dra må eventuelt lagleder sende en søknad til ungdomsleder om Strømmen IF kan bidra med midler. (Det er avhengig av klubbens økonomi.) 17. Ønsker laget å reise på cup som ikke er forhåndsgodkjent av Ungdomsstyret må søknad om deltakelse i cup sendes ungdomsleder. Ved godkjenning av deltakelse i cup vil ungdomsleder be om en vurdering av cupen. Det er mye å huske på forbindelse med cuper. Med god forberedelse blir opplevelsen for ledere og spillere mye bedre. Juleavslutning Det er koselig for spillerne og foreldre og samles før jul. Hvert lag velger selv hvordan de vil gjøre det. Det mest vanlige er å booke klubbhuset-huset og bestille pizza eller lage / kjøpe mat. Viktig at klubb-huset leveres tilbake i samme stand som du ønsker at huset skal være når du kommer. Er det gjennomført ferdighetsmerkedager er dette en god anledning til å dele ut ferdighetsmerke og gjøre litt ekstra stas på spillere som har greid nye merker. Sonesamlinger Når en spiller blir uttatt av Kretsen til sonesamling skal det tilstrebes at foreldre selv sørger for at spiller kjøres til samling. Det anbefales av klubben at lagleder / trener stiller opp for å støtte opp under spilleren på slike samlinger. Spillerlisens Alle spillere skal registreres i kretsens lisenssystem fra de fyller 13 år. NFF sier imidlertid at de ønsker at vi registrer fra fylt 12 år. De dekkes av laglisens frem til de eventuelt spiller seniorfotball. Ved seniorfotball må alle spillerne betale personlig lisens som sendes ut av NFF automatisk. Ved overganger blir de automatisk lagt til av kretsen. Ved tilfeller der en juniorspiller blir lånt av et seniorlag til en kamp, pga lite spillere etc., dekker klubben lisensen. Vedlegg 1 Side 10

11 Innmeldingsskjema for Strømmen IF Ber om at alle opplysninger fylles ut og returneres leder snarest. Vennligst skriv tydelig. Dato for innmelding: Navn på lag: Fornavn: Etternavn: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post: Mobil; Foreldres navn: E-post: Tlf / mobil: Foreldres navn: E-post: Tlf / mobil: Tillatelse publisere bilder av deres barn Ja nei Fra annen klubb: ja nei Hvis ja, hvilken klubb: Strømmen,... Spillerens underskrift Foresattes underskrift Lagleder / trener (Lagleder / trener skal levere skjemaet til Strømmen IF for registrering etter at alle opplysninger på skjemaet er utfylt) Side 11

12 Vedlegg 2 Utstyrsliste pr. lag - 11'er fotball 1. Draktsett (en til hver spiller) bestående av trøye, shorts og et par sokker + keeperdrakt + lang keeperbukse 2. 1 medisinskrin med innhold 3. 1 ball pr. spiller (gress-/kunstgressballer). God kvalitet og 14-åringer skal ha 4'er baller og 15-, 16- og jr. skal ha 5'er baller markeringsvester 6. Kjegler, 20 små (6 cm høye) og 10 store (28 cm høye) til 13- og 14-åringene 7. 1 stk. ballpumpe 8. 1 stk. ballnett 9. 1 stor Adidas Sport bag til lagleder for frakting av utstyr stk. dommerfløyte til treneren par keeperhansker (god kvalitet) 12. Alle spillerne på jr.laget skal ha 1 stk. blå Hetland Sport bag hver til eget utstyr flaske ventilolje stk. kapteinbind drikkeflasker (i stativ) stk. kampball f.o.m. 15-årslag (grense på maks. kr. 500,-). OBS! LAGLEDER FOR HVERT LAG MÅ MERKE ALT UTSTYRET MED LAGETS NAVN. UTSTYRET SKAL PASSES PÅ!! Side 12

13 Vedlegg 3 Regler for deltakelse på turneringer Følgende regler gjelder for deltakerne: 1. Følg beskjeder fra de voksne 2. Vær alltid minst tre sammen når dere får gå på egenhånd 3. Vis fin oppførsel og vær blid, høflig og grei 4. All form for alkohol og / eller andre rusmiddel er forbudt. Dersom denne regelen brytes blir deltakeren sendt hjem på egen regning. Jeg er kjent med reglene og vil rette meg etter dem slik at vi får en fin opplevelse sammen: Dato: Deltakers underskrift Jeg / vi er kjent med reglene for turen: Dato: Foreldre / foresattes underskrift 1 eksemplar beholdes av deltaker / foreldre. Det andre eksemplaret leveres til trener før avreise. Side 13

14 Vedlegg 4 Opplysning om spiller Navn: Adresse: Mobilnr.: Fødsels- / personnr. (11 siffer): Foresatte: Foresattes telefon / mobil: Spesielle hensyn i forhold til mat, sykdommer, etc. (allergi, astma, diabetes, annet) NB. Alle opplysningene blir behandlet konfidensielt og kommer kun til å brukes av trenere / ledere på vårt lag, og skal være i en perm til hjelp for oss hvis uhellet er ute. Side 14

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Revidert 18.09.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 22.03.10 Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes eller de forlater Tertnes. For all

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Slik er det å være karatedommer Versjon 2 6.juni 2011

Slik er det å være karatedommer Versjon 2 6.juni 2011 Norges Kampsportforbund Karate Seksjonen Dommerkomité 0840 Oslo Slik er det å være karatedommer Versjon 2 6.juni 2011 Innledning Å være dommer i idretten er en viktig oppgave. Når du velger å være dommer

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE Innlogging FIKS: Brukernavn : fornavn.etternavn (for noen også mellomnavn) Passord: Tildeles ved første gangs bruk. Endres av bruker. Hvis man glemmer brukernavn/passord

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Gjør noe mer ut av fotballturneringen

Gjør noe mer ut av fotballturneringen Gjør noe mer ut av fotballturneringen Av Lill-Hege Røsholm og Kristian Holm Carlsen (2014) Innledning Formålet med denne artikkelen er å gi at alle trenere og lagledere konkrete tips om hvordan de kan

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT

LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT Innhold. Om denne brosjyren..2 Å være en del av Akademiet.3 Målsetning Akademiet......3 Generelle forventinger til deg som foresatt... 3 Forventninger

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer