Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE"

Transkript

1 Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

2 Innhold Velkommen til sesong Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap Medlemskontingent Treningsavgift FIKS (gjelder for spillere som har fylt 12 år)... 5 Medlemskap i HIL for trener og lagledere... 5 Medlemsregister... 5 Forsikring og registrering... 5 Politiattest... 5 Representanter... 5 Klubbovergang for 11 er fotball... 5 Treninger... 6 Hospitering... 6 Fotballakademiet... 6 SUP Spillerutvikling... 6 Utstyr... 6 Kamper... 7 Dommer... 7 Kampoppsett... 7 Omberamming av kamp (flytting av kamp)... 7 Omdømme... 7 Bortekamper... 8 Lagskassestøtte... 8 Cuper... 8 Bruk av Gjellum anlegget... 8 Dugnad... 8 Kommunikasjon... 9 Trener og laglederkurs... 9 Årsmøtet... 9 Arrangementer

3 Velkommen til sesong 2013 Velkommen som lagleder og vi er glade for å ha deg om bord. Dette heftet gir deg noen sjømerker du kan styre etter for at laglederjobben blir en glede og ikke en grunnstøting. Heggedal fotball er helt avhengig av alle frivillige som hver på sin tue gjør en kjempejobb for å drive klubben. Klubben har nærmere 300 fotballmedlemmer og er en stor og viktig faktor for nærmiljøet i Heggedal. Fotballens idé er jo for en stor del tuftet på samarbeid og relasjoner mellom mange og ulike mennesker. Vi har et mål om at alle skal finne sin plass i fotballen. Det betyr nødvendigvis ikke at alle kan spille på A laget, men at alle kan finne noe som gir en kraft og energi og lyst til å gjøre noe for nærmiljøet og Heggedal fotball. Blant dere lagledere finnes det mye kompetanse. Kompetanse som vi har bruk for i utviklingen av Heggedal fotball. Vi som leder klubben ønsker tilbakemelding på det som gjøres. Vi ønsker at du med friske øyne bidrar inn i miljøet for å utvikle oss videre. En frivillig organisasjon er avhengig av at det gis rom for individualitet, kreativitet og nye arbeidsmåter, men vi må også ha noen sjømerker og de finner du i dette heftet. Vi har prøvd å unngå for mye må og skal osv., men en såpass stor frivillig organisasjon som Heggedal fotball må styres etter noen retningslinjer og de er presentert i kortversjon her, men har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. På vegne av Heggedal fotball ønsker jeg lykke til med en spennende sesong og til deg som lagleder, lykke til med jobben, du gjør en uvurderlig jobb! Rune Røising, leder i fotballgruppa 3

4 Generelt Kontaktinformasjon Heggedal Idrettslag HIL Øvre Gjellum Terrasse 4 Postboks Heggedal Tlf Send e post: Mer informasjon på HIL Fotballgruppe V/Leder Rune Røising Bankkonto: Hil Cup konto: Finn kontaktinformasjon om styret og sportslig utvalg på hil fotball/ Lagleder skal forholde seg til generelle direktiver og retningslinjer fastlagt av hovedstyret og Norges Idrettsforbunds lover og regler. Lagleder skal forholde seg til fotballavdelingens direktiver og retningslinjer som ligger til grunn for klubbens virksomhet (sportslig plan). Lagleder er ansvarlig for å følge opp HIL fotballs rutiner når det gjelder lagets utstyr, lagskasse og rapportere til materialforvalter og regnskapsfører (kasserer) Alle lag skal ha en lagleder og en hovedtrener. Medlemskap 1. Medlemskontingent 2. Treningsavgift 3. Registrering i FIKS for alle spillere som har fylt 12 år 1. Medlemskontingent Alle spillere i fotballgruppa må være medlem i Heggedal Idrettslag (HIL). Innmelding gjør spilleren selv via klubbens hjemmesider og knytter seg samtidig opp mot riktig gruppe (lag). Krav om betaling kommer pr e post til den som er oppført som betaler i registeret, medlemskontingenten har forfall i januar. Antall registrerte medlemmer gir grunnlag for tilskudd til klubben. Nye spillere må fremvise kvittering til trener eller lagleder for betalt medlemskontingent for å kunne trene. 2. Treningsavgift Treningsavgiften har forfall rundt seriestart i april/mai, krav om betaling kommer pr e post til den som er oppført som betaler i registeret (som regel en forelder). Lagleder må påse at medlemmet er tilknyttet gruppen (laget), ellers vil ikke krav om betaling av treningsavgift gå til spilleren/betaleren. Betaleren knytter seg selv til riktig gruppe ved betaling. Treningsavgiften dekker kostnadene ved å drifte klubbens fotballgruppe (forsikring, drakter, baner herunder kunstgressbane, ballbinge og grusbaner på Gjellum samt baner på Heggedal barneskole, utstyr, dommere, kurs til trenere, dommere etc., samt kostnader for administrasjon). Se eget kapittel for utstyr. Treningsavgiften fastsettes årlig på årsmøtet for fotballgruppa i februar. 4

5 De yngste er fritatt fra å betale treningsavgift det første inneværende året, så lenge laget ikke er i seriespill, men må meldes inn og betale medlemskontingent i klubben. Lagleder er ansvarlig for at spillere er registrert i HIL og også i FIKS (fotballens informasjon og kommunikasjonssystem) for spillere fylt 12 år pkt 3. Oversikt over innbetalt medlemskontingent og treningsavgift finnes i medlemsregisteret, som administreres av HIL Hovedstyre (idrettslaget). 3. FIKS (gjelder for spillere som har fylt 12 år) er portalen for innmelding av lag, spillere, kontaktpersoner og kampresultater. Alle lagledere må ha egen login i FIKS, dette fås ved henvendelse til fotballstyrets leder eller kasserer. Lagledere har ansvar for at kontaktdata på spillere er ajourført. VIKTIG: Hvis en spiller ikke har betalt eller er registrert i FIKS (fra fylte 12 år) er ikke spilleren forsikret og kan ikke delta på treninger og kamper. Lagleder må sørge for at opplysninger om kontaktpersoner stemmer (navn, e postadresse osv), dette er viktig dersom det blir endring av kamper eller andre henvendelser til laget fra andre lag i kretsen. Endringer ved kontaktpersoner (ut eller innmelding, navn eller adresse osv. ) sendes til fotballstyrets leder. Medlemskap i HIL for trener og lagledere Det kreves medlemskap i HIL for å være med som leder, trener eller tillitsvalgt. Medlemsregister Alle spillere må være registrert i vårt medlemsregister og i tilhørende gruppe (lag) i fotballen. Lagleder har ansvar for at spillerlisten er ajourført til en hver tid. Alle spillere som slutter eller innmelding av nye spillere må registreres i medlemsregisteret vårt. Spilleren skal i prinsippet melde seg inn eller ut selv, men lagleder må påse at dette gjøres. Det er viktig at dette følges opp. Bruker veiledning, brukernavn og passord fås ved henvendelse til HIL kontoret Ved endring av lagledelse (trener og lagleder) må melding sendes til HIL kontoret. Forsikring og registrering For å være dekket av Fotballforsikringen for spillere opp til 13 år skal det, ved en eventuell skade, dokumenteres at spilleren er registrert som medlem av fotballklubben inneværende sesong. Fotballgruppa dekker forsikringspremie på alle spillere. I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, Kapittel 2, 2 1 h, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong. Politiattest Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Ta kontakt med HIL kontoret om spørsmål rundt dette. Representanter Hvert lag skal ha en representant til styret i HIL Cup. Kontaktinformasjon sendes senest 1. juli for neste års cup til leder av cup styret se hjemmesiden. Klubbovergang for 11 er fotball Nye spillere på laget fra 12 år som kommer fra annen klubb, må melde klubbovergang. Det må fylles ut et samtykkeskjema som kan lastes ned fra Se øvrig informasjon om overganger på NFF `s hjemmeside samme link som over Samtykkeskjemaet sendes kasserer i fotballgruppa på mail; marit.munthe group.no 5

6 Overgangsansvarlig i HIL Fotballgruppe for 2013 er styrets leder; Rune Røising og kasserer; Marit Munthe Kaas, som foretar betaling og registrering Overgangsgebyr dekkes av klubben Spillere som forlater klubben, må ha gjort opp for seg (medlemskontingent og treningsavgift) før overgang til annen klubb. Treninger Treningstider blir fordelt på lagledermøter høst og vår. Treninger skjer på kunstgressbaner og grusbanene fotballgruppa disponerer. All info om treningstider og kamper ligger på hjemmesiden til HIL fotball. Når sesongen er i gang kan kamper blir satt opp på banen hvor ditt lag har trening. Reglen her er at kamper alltid går foran trening. Sjekk hjemmesidene jevnlig! Hospitering Hospitering er et tilbud til enkeltspillere med ferdighetsnivå vesentlig ut over sitt alderstrinn. Spilleren kan få tilbud om å være med på et lag i en eldre årgang i tillegg til sitt eget lags aktiviteter. Avtale om hospitering må og skal diskuteres, og avklares med, foreldre og berørte trenere. Fotballakademiet Akademiet er et ekstra treningstilbud til de ivrigste fra 10 år og oppover. Det er trener og lagleder som foreslår kandidater. Trener og initiativtager er Terje R. Småhaug. Tilbudet påløper ekstra avgift. Fokus på gode holdninger og ferdighetstrening med ukevis fokus på pasninger, mottak, avslutninger, hodespill, én mot én, konkurranse Trivsel ved å mestre Føle trygghet God mulighet for klubben til å utvikle talententer i egen klubb To ganger i uken hele året (utenom konkurranseperioden) Temakvelder SUP Spillerutvikling Oslo Fotballkrets har eget spillerutviklingsprogram se kretsens egne sider om dette. Trener nominerer kandidater og blir spillere kvalifisert til videre deltakelse, dekker klubben dette. Utstyr Alle lag får utstyr til trening og kamp: Spillertrøyer til seriespill Vaskes av hver enkelt spiller Trøyene samles inn etter sesongslutt av lagleder Trenger laget nye drakter må de gamle returneres til utstyrsansvarlig Keeperdrakt og keeperhansker Baller, ballpumpe + ballnett (1 ball pr spiller + 1 til trener) Kjegler / Padder Overtrekkvester Bag Førstehjelpskrin m/ innhold. 6

7 De som ikke er i seriespill får baller, kjegler, grønne og røde vester til trening. Alt utstyr bestilles hos utstyrsansvarlig se kontaktinfo på fotballens hjemmesider. Overtrekksdrakter, shorts, strømper etc. kjøpes av spilleren selv. Heggedal Idrettslag har egen utstyrsavtale med G Sport i Asker. Se fotballens hjemmesider for mer informasjon om denne avtalen. Kamper Oslo Fotballkrets har egne håndbøker for barnefotballen og senior og ungdomsfotball. Håndboken deles ut lagledermøtet før seriestart. Disse er det viktig at lagleder setter seg inn i. Dommer 5 er og 7 er fotball må skaffe dommer selv og betale eventuelle utgifter til dommer av lagkasse. 11 er fotball Dommerhonorar skal betales av hjemmelaget. Husk å få kvittering. Utlegg for 11 lagene refunderes mot kvittering gjerne samlet for vår, høst eller hele sesongen. Kvitteringene sendes til kasserer i fotballgruppa, helst på e post, påført hvilket lag det gjelder, samt navn og kontonummer på den som skal ha beløpet refundert. Eventuelle problemer, ris og/eller ros rundt dommere rettes til vår dommerkoordinator. Se fotballens hjemmeside. Husk å booke dommer i god tid. Ring alltid dommer dagen før kamp og sjekk at han/hun er klar! Kampen skal avikles selv om ikke dommer møter. Da må man enten benytte en forelder, eller bli enig med motstander om at treneren for hvert lag dømmer en omgang hver. Utsettelse bør unngås. Det er alltid lurt å ha en dommerfløyte i lagbagen! Det er lagleder som skal ønske dommer velkommen, og ta kontakt med dommer for betaling etter kamp. Se mer informasjon i OFK s håndbok. Kampoppsett Kampoppsett/resultater / tabeller finnes på under «Dagens kamper». Sjekk ALLTID kampoppsett før hver kamp eller trening. Endringer kan forekomme. (F.eks tidspunkt / dommer) Hjemmelagets ansvar ved kampavvikling: Ball (3 erball 5 er lag 4 er ball tom 14 år 5 erball eldre) Vester ved draktlikhet Dommer Merking av bane (Banestørrelse 5 er : 20 x30 m, 7 er: 40 x 60)) Innrapportering kamprapport /resultat på sms (dette gjelder bare 11 er fotball) Omberamming av kamp (flytting av kamp) Hvis man må endre på tidspunkt på kamp skal det søkes kretsen om dette. Man må sjekke at bane er ledig for nytt tidspunkt, bortelag og dommer må være enig. Det må også avtales med lag som har treningstid. Se fotballens hjemmeside under «Dagens kamper» og også «Treningstider». Skjema om omberamming sendes så kretsen. Skjemaet finnes i dokumentbanken på OFK s hjemmesider. Omdømme Lagleder er ansvarlig for å ta i mot dommer, vise dommer garderobe samt ta i mot gjestende lag på en skikkelig måte med informasjon om garderober og andre forhold. Sjekk at garderober ser bra ut både før og etter kamp! 7

8 Lagleder er klubbens ansikt utad og holder kontakt med gjestende lag. Dette er en viktig funksjon og ved å være bevisst på denne rollen vil det være med på å skape et godt inntrykk av HIL uansett kamputfall. Bortekamper Lagleder er ansvarlig for at alle spillere kommer seg til og fra kamper samt at utstyr er med. I tillegg ansvarlig for at garderober som HIL har brukt ser bra ut når vi drar igjen. Lagskassestøtte HIL Fotball betaler lagkassestøtte årlig. Beløpet fastsettes på årsmøtet i februar og utbetales til lagene omkring seriestart. Det enkelte lag må ha en «økonomiansvarlig» for lagkassen, det må holdes orden på inn og utbetalinger og andre bilag. Kassereren i fotballgruppa må få opplysninger om den ansvarliges navn og kontonummer. Hvordan lagkassen disponeres er opp til det enkelte lag. Cuper Generelt: HIL fotball ønsker at lag deltar på cuper rundt om i landet og utenlands. Alle lag får refundert påmelding til inntil to cuper pr sesong mot kvittering. Alle Heggedalslag plikter å delta i HIL Cup. Bruk av Gjellum anlegget Kiosk Driftes av et av klubbens lag. Inntektene går direkte til laget. Lag som ønsker å drifte, må sende søknad til fotballstyret innen utgangen av året for drift i neste sesong Garderober Det enkelte lag er forpliktet til å forlate garderobene rene og ryddige Nøkkel til garderobe fås ved henvendelse til fotballgruppas leder Avfall Kastes i container som står utenfor inngangsporten til anlegget. Det skal ikke ligge igjen drikkeflasker, klær, tape og annen søppel på anlegget. Dette er et felles ansvar Merking av baner Utføres av det enkelte lag ved behov. Krittvogn finnes utenfor garasjen, lås opp porten med garderobenøkkelen. Det er viktig å sette vognen tilbake og låse porten etter bruk Dugnad Alle må gjøre en felles innsats for klubben. Det settes opp felles dugnader og det enkelte lag kan ha egne dugnader utover dette. HIL Cup er foreldredrevet (obligatorisk at 1 foreldre bidrar her) og er en viktig inntektskilde for Heggedalsfotballen. Innecup (mars/april) for 5 er lagene Utecup (april)for 7 er og 11 er lag Alle lag har en representant med i cupstyret Informasjon og instruks sendes til lagledere før cupen fra cupstyret Blåfjellhytta Alle lag har kioskvakt 1 2 søndager i vinterhalvåret. Fotballstyret sender vaktlister til lagledere. 2 3 dugnader på idrettsanlegget (vårrydding, vedlikehold, etc) Salg av lodd og kalendere distribueres av fotballstyret og fordeles av lagledere pr spiller. Det er lagleders ansvar å samle inn penger og betale medfølgende faktura for mottatte lodd/kalendere. Disse bestilles og deles ut til lagledere ut fra registert antall spillere på bestillingstidspunkt (2 mnd før utlevering). Antall lodd/kalendere pr spiller varierer. Skrapelodd (vår) Julekalendere (november) 8

9 Kommunikasjon Klubben har som mål å holde tre lagledermøter i året. Her må alle lag være representert. Kommunikasjon utover dette skjer via e post og hjemmesidene. Foreldrekommunikasjonen Lagleder bør holde tre foreldremøter i løpet av sesongen, et før sesongstart, et underveis og en avslutning med foreldre. Kommunikasjon med foreldre er viktig. For klubben er det viktig å fange opp alle typer tilbakemeldinger. Det er bare slik vi kan bli bedre. Kurs og møter Trener og laglederkurs Vi oppfordrer alle trenere og lagledere til å ta kurs som arrangeres av NFF. Søknad sendes styrets leder, søknaden må inneholde navn, tilhørende lag, type kurs, tid og sted og ca beløp. Dette betales av klubben når søknad er innvilget. Informasjon om aktuell kurs finnes på kretsens hjemmesider og sendes også ut fortløpende av fotballstyret / sportslig utvalg. Årsmøtet Årsmøtet holdes i februar hvert år. Her har alle medlemmer over 16 år stemmerett. Innkallelse sendes på e post til lagenes kontaktpersoner med minst en måneds varsel og legges samtidig ut på hjemmesidene. Følg med og møt opp! Arrangementer Heggedal Idrettslag arrangerer «Idrettens dag» Fotballgruppa oppforder alle lag til å arrangere individuelle avslutninger ved sesongslutt Det er anledning til å leie Gjellum Grendehus til møter og sammenkomster. Lokalene er til bruk for våre medlemmer og står til fri disposisjon for lagene til å arrangere spillemøter, foreldremøter eller sosiale sammenkomster av forskjellig slag. Booking gjøres til: Leie av Blåfjellhytta se informasjon på HIL s hjemmesider 9

10 Egne Notater: Husk at alle medlemmer får rabatt hos G Sport i Asker 10

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Retningslinjer. Sørlia IL fotball

Retningslinjer. Sørlia IL fotball Retningslinjer Sørlia IL fotball 01.03.17 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Målsettinger/sportslig tilbud 3. Organisering av fotballgruppa 4. Retningslinjer i fotballen 5. Overganger 6.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere TEAM NES FOTBALL Håndbok for lagledere og trenere 1. Kort om innholdet Styringsgruppa i Team Nes ønsker med dette heftet å bidra til en mer effektiv drift for samarbeidslagene. Vi ønsker å informere alle

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 1. Forslag til retningslinjer for dugnad Greipstad IL Fotballgruppen Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe sponsorer

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Program 18.00-18.10 Velkommen v/daglig leder Tore 18.10-19.30 Vedtak fra Forbundstinget 2014 v/tiitu 19.30-19.45 Pause 19.45-20.30 Elektroniske

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite I ungdomsfotballen 2015 Ketil Brekke daglig leder/ dommeransvarlig ketil.brekke@fanafotball.no / 55 13 94 43 /

Detaljer

Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner. FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner. FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner FK Sparta Sarpsborg Revidert høst 2017 Innhold Økonomirutiner... 2 Kontingenter og treningsavgift:... 2 Innbetaling av kontingent fra medlemmene... 2 Betaling dommere...

Detaljer

Klubbhåndbok Stegaberg IL

Klubbhåndbok Stegaberg IL 1. Klubbens visjon og mål... 2 2. Klubbens verdigrunnlag... 2 3. Klubbens lover... 2 3.1. Regler i forhold til Alkohol.... 2 4. Klubbens organisering... 3 5. Lagets organisering... 3 5.1. Hovedtrener...

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014

Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014 Sunnmøre Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund sunnmore.fotball@fotball.no www.fotball.no/sunnmore Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014 Sunnmøre

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av og 9er lag Påmelding av og 5er lag Påmelding av 3er lag 10. januar 20. januar 20. februar

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 onsdag 13.april 2016 Velkommen Trening Kamp Informasjonsflyt Fair Play Foreldrevett Dugnad Forsikring Diverse Annet? Hvem er vi? Viking FK G13-3: Kristian Johannesen

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER AskerIBK sfargererrødetrøyermedsorteshortsogrødestrømper.personligenavnpådrakterskal ikkeforekomme.hvislageneselvskafferreservedrakter,skaldisseværehvitemedsorteshortsog

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 09.04.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Karen Elisabeth Petersen Leder karen.elisabeth@me.com nei. Bjørn Gauteplass Trener bjo_gaut@hotmail.com x

Karen Elisabeth Petersen Leder karen.elisabeth@me.com nei. Bjørn Gauteplass Trener bjo_gaut@hotmail.com x Bjørn Gauteplass Trener bjo_gaut@hotmail.com x Asle Stuland Gaustad Trener aslegakvinlog@gmail.com Karen Elisabeth Petersen Leder karen.elisabeth@me.com nei Tone Gundersen Trener tone@vestlia.no nei Frank

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2014

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2014 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2014 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 3 2.1. Organisering... 3 2.2.

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Rygge IL Fotballgruppen

Rygge IL Fotballgruppen Rygge IL Fotballgruppen Organisasjonsplan 20130321 Versjon 1.1 Innledning Rygge IL ble formelt stiftet 22. november 1932, etter en sammenslåing av flere av bygdas idrettsforeninger, og fylte 80 år sist

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDELSE

INSTRUKS FOR LAGLEDELSE INSTRUKS FOR LAGLEDELSE Versjon 1.2 1 BAKGRUNN RIHK verdsetter lagledelse høyt og uten lagledelse ingen lag! Foreldrene i laget må ta rollene i lagledelsen foreldrene er klubbens viktigste ressurs Vi ønsker

Detaljer

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb!

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Vi er veldig glade for at akkurat du har bestemt deg for å melde overgang til HFK for å bli en del av klubben vår Under følger en del informasjon som det er

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Innhold LAGLEDERHÅNDBOK HSIL FOTBALL

Innhold LAGLEDERHÅNDBOK HSIL FOTBALL Denne håndboken er ment som et hjelpemiddel i tillegg til all informasjon, planer og målsetninger som du finner på vår nettside. Gjør deg kjent med håndboken og bruk den! Innhold 1. Praktisk informasjon

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer

Riska FK Klubbhåndboka

Riska FK Klubbhåndboka Riska FK Klubbhåndboka Klubbdrift 2017 HER KOMMER VISJON HER KOMMER VERDIER Dette dokumentet er en del av klubbhåndboken. Dokumentet skal være et redskap for styret og andre som jobber i klubbens organisasjon.

Detaljer

Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Klargjøre nødvendige dommerkontrakter, oppdatere skjema for utbetaling til dommere og

Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Klargjøre nødvendige dommerkontrakter, oppdatere skjema for utbetaling til dommere og Oppdatert oktober 2013 August Vaktlister høst Håndballskolen Politiattester Vaktlister for arrangement settes opp og distribueres til alle lag i god tid før første arrangement Tifdfeste oppstart, markedsføre

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Austrått IL. Av Kjartan Tobiassen April 2015

Austrått IL. Av Kjartan Tobiassen April 2015 Austrått IL Av Kjartan Tobiassen April 2015 http://www.austraattil.no Hva bruker vi WEB til? Medlemsregister Fakturering av medlemskontingent m.m. Administrasjon av treninger og kamper Inkl. banetildeling,

Detaljer

Lagledermøte 19.august 2015

Lagledermøte 19.august 2015 Lagledermøte 19.august 2015 Innmeldinger Skjema vil komme på hjemmesiden under dokumenter Sendes til medlem@askeribk.no Inntil 3 treninger før de må bestemme seg Ingen kamper før medlemsavgift (og dermed

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres av styret medio november hvert år og er gjeldende inneværende sesong. Evt. styrevedtak vil overprøve retningslinjene.

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball 2009 Kafèhåndboka Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball Her skal du finne svar på alt som omhandler kafèdriften, hvordan vi gjør ting i Sørreisa IL og hvilke oppgaver og ansvar du

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

Instruks Lagledelse i Breddegruppen

Instruks Lagledelse i Breddegruppen Instruks Lagledelse i Breddegruppen Fastsatt 8. mai 2012 1 Innhold Dette er en dokumentasjon rundt lagledelse i RIK som gir en overordnet beskrivelse av roller og oppgaver. God lagledelse er en viktig

Detaljer