Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE"

Transkript

1 Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

2 Innhold Velkommen til sesong Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap Medlemskontingent Treningsavgift FIKS (gjelder for spillere som har fylt 12 år)... 5 Medlemskap i HIL for trener og lagledere... 5 Medlemsregister... 5 Forsikring og registrering... 5 Politiattest... 5 Representanter... 5 Klubbovergang for 11 er fotball... 5 Treninger... 6 Hospitering... 6 Fotballakademiet... 6 SUP Spillerutvikling... 6 Utstyr... 6 Kamper... 7 Dommer... 7 Kampoppsett... 7 Omberamming av kamp (flytting av kamp)... 7 Omdømme... 7 Bortekamper... 8 Lagskassestøtte... 8 Cuper... 8 Bruk av Gjellum anlegget... 8 Dugnad... 8 Kommunikasjon... 9 Trener og laglederkurs... 9 Årsmøtet... 9 Arrangementer

3 Velkommen til sesong 2013 Velkommen som lagleder og vi er glade for å ha deg om bord. Dette heftet gir deg noen sjømerker du kan styre etter for at laglederjobben blir en glede og ikke en grunnstøting. Heggedal fotball er helt avhengig av alle frivillige som hver på sin tue gjør en kjempejobb for å drive klubben. Klubben har nærmere 300 fotballmedlemmer og er en stor og viktig faktor for nærmiljøet i Heggedal. Fotballens idé er jo for en stor del tuftet på samarbeid og relasjoner mellom mange og ulike mennesker. Vi har et mål om at alle skal finne sin plass i fotballen. Det betyr nødvendigvis ikke at alle kan spille på A laget, men at alle kan finne noe som gir en kraft og energi og lyst til å gjøre noe for nærmiljøet og Heggedal fotball. Blant dere lagledere finnes det mye kompetanse. Kompetanse som vi har bruk for i utviklingen av Heggedal fotball. Vi som leder klubben ønsker tilbakemelding på det som gjøres. Vi ønsker at du med friske øyne bidrar inn i miljøet for å utvikle oss videre. En frivillig organisasjon er avhengig av at det gis rom for individualitet, kreativitet og nye arbeidsmåter, men vi må også ha noen sjømerker og de finner du i dette heftet. Vi har prøvd å unngå for mye må og skal osv., men en såpass stor frivillig organisasjon som Heggedal fotball må styres etter noen retningslinjer og de er presentert i kortversjon her, men har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. På vegne av Heggedal fotball ønsker jeg lykke til med en spennende sesong og til deg som lagleder, lykke til med jobben, du gjør en uvurderlig jobb! Rune Røising, leder i fotballgruppa 3

4 Generelt Kontaktinformasjon Heggedal Idrettslag HIL Øvre Gjellum Terrasse 4 Postboks Heggedal Tlf Send e post: Mer informasjon på HIL Fotballgruppe V/Leder Rune Røising Bankkonto: Hil Cup konto: Finn kontaktinformasjon om styret og sportslig utvalg på hil fotball/ Lagleder skal forholde seg til generelle direktiver og retningslinjer fastlagt av hovedstyret og Norges Idrettsforbunds lover og regler. Lagleder skal forholde seg til fotballavdelingens direktiver og retningslinjer som ligger til grunn for klubbens virksomhet (sportslig plan). Lagleder er ansvarlig for å følge opp HIL fotballs rutiner når det gjelder lagets utstyr, lagskasse og rapportere til materialforvalter og regnskapsfører (kasserer) Alle lag skal ha en lagleder og en hovedtrener. Medlemskap 1. Medlemskontingent 2. Treningsavgift 3. Registrering i FIKS for alle spillere som har fylt 12 år 1. Medlemskontingent Alle spillere i fotballgruppa må være medlem i Heggedal Idrettslag (HIL). Innmelding gjør spilleren selv via klubbens hjemmesider og knytter seg samtidig opp mot riktig gruppe (lag). Krav om betaling kommer pr e post til den som er oppført som betaler i registeret, medlemskontingenten har forfall i januar. Antall registrerte medlemmer gir grunnlag for tilskudd til klubben. Nye spillere må fremvise kvittering til trener eller lagleder for betalt medlemskontingent for å kunne trene. 2. Treningsavgift Treningsavgiften har forfall rundt seriestart i april/mai, krav om betaling kommer pr e post til den som er oppført som betaler i registeret (som regel en forelder). Lagleder må påse at medlemmet er tilknyttet gruppen (laget), ellers vil ikke krav om betaling av treningsavgift gå til spilleren/betaleren. Betaleren knytter seg selv til riktig gruppe ved betaling. Treningsavgiften dekker kostnadene ved å drifte klubbens fotballgruppe (forsikring, drakter, baner herunder kunstgressbane, ballbinge og grusbaner på Gjellum samt baner på Heggedal barneskole, utstyr, dommere, kurs til trenere, dommere etc., samt kostnader for administrasjon). Se eget kapittel for utstyr. Treningsavgiften fastsettes årlig på årsmøtet for fotballgruppa i februar. 4

5 De yngste er fritatt fra å betale treningsavgift det første inneværende året, så lenge laget ikke er i seriespill, men må meldes inn og betale medlemskontingent i klubben. Lagleder er ansvarlig for at spillere er registrert i HIL og også i FIKS (fotballens informasjon og kommunikasjonssystem) for spillere fylt 12 år pkt 3. Oversikt over innbetalt medlemskontingent og treningsavgift finnes i medlemsregisteret, som administreres av HIL Hovedstyre (idrettslaget). 3. FIKS (gjelder for spillere som har fylt 12 år) er portalen for innmelding av lag, spillere, kontaktpersoner og kampresultater. Alle lagledere må ha egen login i FIKS, dette fås ved henvendelse til fotballstyrets leder eller kasserer. Lagledere har ansvar for at kontaktdata på spillere er ajourført. VIKTIG: Hvis en spiller ikke har betalt eller er registrert i FIKS (fra fylte 12 år) er ikke spilleren forsikret og kan ikke delta på treninger og kamper. Lagleder må sørge for at opplysninger om kontaktpersoner stemmer (navn, e postadresse osv), dette er viktig dersom det blir endring av kamper eller andre henvendelser til laget fra andre lag i kretsen. Endringer ved kontaktpersoner (ut eller innmelding, navn eller adresse osv. ) sendes til fotballstyrets leder. Medlemskap i HIL for trener og lagledere Det kreves medlemskap i HIL for å være med som leder, trener eller tillitsvalgt. Medlemsregister Alle spillere må være registrert i vårt medlemsregister og i tilhørende gruppe (lag) i fotballen. Lagleder har ansvar for at spillerlisten er ajourført til en hver tid. Alle spillere som slutter eller innmelding av nye spillere må registreres i medlemsregisteret vårt. Spilleren skal i prinsippet melde seg inn eller ut selv, men lagleder må påse at dette gjøres. Det er viktig at dette følges opp. Bruker veiledning, brukernavn og passord fås ved henvendelse til HIL kontoret Ved endring av lagledelse (trener og lagleder) må melding sendes til HIL kontoret. Forsikring og registrering For å være dekket av Fotballforsikringen for spillere opp til 13 år skal det, ved en eventuell skade, dokumenteres at spilleren er registrert som medlem av fotballklubben inneværende sesong. Fotballgruppa dekker forsikringspremie på alle spillere. I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, Kapittel 2, 2 1 h, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong. Politiattest Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Ta kontakt med HIL kontoret om spørsmål rundt dette. Representanter Hvert lag skal ha en representant til styret i HIL Cup. Kontaktinformasjon sendes senest 1. juli for neste års cup til leder av cup styret se hjemmesiden. Klubbovergang for 11 er fotball Nye spillere på laget fra 12 år som kommer fra annen klubb, må melde klubbovergang. Det må fylles ut et samtykkeskjema som kan lastes ned fra Se øvrig informasjon om overganger på NFF `s hjemmeside samme link som over Samtykkeskjemaet sendes kasserer i fotballgruppa på mail; marit.munthe group.no 5

6 Overgangsansvarlig i HIL Fotballgruppe for 2013 er styrets leder; Rune Røising og kasserer; Marit Munthe Kaas, som foretar betaling og registrering Overgangsgebyr dekkes av klubben Spillere som forlater klubben, må ha gjort opp for seg (medlemskontingent og treningsavgift) før overgang til annen klubb. Treninger Treningstider blir fordelt på lagledermøter høst og vår. Treninger skjer på kunstgressbaner og grusbanene fotballgruppa disponerer. All info om treningstider og kamper ligger på hjemmesiden til HIL fotball. Når sesongen er i gang kan kamper blir satt opp på banen hvor ditt lag har trening. Reglen her er at kamper alltid går foran trening. Sjekk hjemmesidene jevnlig! Hospitering Hospitering er et tilbud til enkeltspillere med ferdighetsnivå vesentlig ut over sitt alderstrinn. Spilleren kan få tilbud om å være med på et lag i en eldre årgang i tillegg til sitt eget lags aktiviteter. Avtale om hospitering må og skal diskuteres, og avklares med, foreldre og berørte trenere. Fotballakademiet Akademiet er et ekstra treningstilbud til de ivrigste fra 10 år og oppover. Det er trener og lagleder som foreslår kandidater. Trener og initiativtager er Terje R. Småhaug. Tilbudet påløper ekstra avgift. Fokus på gode holdninger og ferdighetstrening med ukevis fokus på pasninger, mottak, avslutninger, hodespill, én mot én, konkurranse Trivsel ved å mestre Føle trygghet God mulighet for klubben til å utvikle talententer i egen klubb To ganger i uken hele året (utenom konkurranseperioden) Temakvelder SUP Spillerutvikling Oslo Fotballkrets har eget spillerutviklingsprogram se kretsens egne sider om dette. Trener nominerer kandidater og blir spillere kvalifisert til videre deltakelse, dekker klubben dette. Utstyr Alle lag får utstyr til trening og kamp: Spillertrøyer til seriespill Vaskes av hver enkelt spiller Trøyene samles inn etter sesongslutt av lagleder Trenger laget nye drakter må de gamle returneres til utstyrsansvarlig Keeperdrakt og keeperhansker Baller, ballpumpe + ballnett (1 ball pr spiller + 1 til trener) Kjegler / Padder Overtrekkvester Bag Førstehjelpskrin m/ innhold. 6

7 De som ikke er i seriespill får baller, kjegler, grønne og røde vester til trening. Alt utstyr bestilles hos utstyrsansvarlig se kontaktinfo på fotballens hjemmesider. Overtrekksdrakter, shorts, strømper etc. kjøpes av spilleren selv. Heggedal Idrettslag har egen utstyrsavtale med G Sport i Asker. Se fotballens hjemmesider for mer informasjon om denne avtalen. Kamper Oslo Fotballkrets har egne håndbøker for barnefotballen og senior og ungdomsfotball. Håndboken deles ut lagledermøtet før seriestart. Disse er det viktig at lagleder setter seg inn i. Dommer 5 er og 7 er fotball må skaffe dommer selv og betale eventuelle utgifter til dommer av lagkasse. 11 er fotball Dommerhonorar skal betales av hjemmelaget. Husk å få kvittering. Utlegg for 11 lagene refunderes mot kvittering gjerne samlet for vår, høst eller hele sesongen. Kvitteringene sendes til kasserer i fotballgruppa, helst på e post, påført hvilket lag det gjelder, samt navn og kontonummer på den som skal ha beløpet refundert. Eventuelle problemer, ris og/eller ros rundt dommere rettes til vår dommerkoordinator. Se fotballens hjemmeside. Husk å booke dommer i god tid. Ring alltid dommer dagen før kamp og sjekk at han/hun er klar! Kampen skal avikles selv om ikke dommer møter. Da må man enten benytte en forelder, eller bli enig med motstander om at treneren for hvert lag dømmer en omgang hver. Utsettelse bør unngås. Det er alltid lurt å ha en dommerfløyte i lagbagen! Det er lagleder som skal ønske dommer velkommen, og ta kontakt med dommer for betaling etter kamp. Se mer informasjon i OFK s håndbok. Kampoppsett Kampoppsett/resultater / tabeller finnes på under «Dagens kamper». Sjekk ALLTID kampoppsett før hver kamp eller trening. Endringer kan forekomme. (F.eks tidspunkt / dommer) Hjemmelagets ansvar ved kampavvikling: Ball (3 erball 5 er lag 4 er ball tom 14 år 5 erball eldre) Vester ved draktlikhet Dommer Merking av bane (Banestørrelse 5 er : 20 x30 m, 7 er: 40 x 60)) Innrapportering kamprapport /resultat på sms (dette gjelder bare 11 er fotball) Omberamming av kamp (flytting av kamp) Hvis man må endre på tidspunkt på kamp skal det søkes kretsen om dette. Man må sjekke at bane er ledig for nytt tidspunkt, bortelag og dommer må være enig. Det må også avtales med lag som har treningstid. Se fotballens hjemmeside under «Dagens kamper» og også «Treningstider». Skjema om omberamming sendes så kretsen. Skjemaet finnes i dokumentbanken på OFK s hjemmesider. Omdømme Lagleder er ansvarlig for å ta i mot dommer, vise dommer garderobe samt ta i mot gjestende lag på en skikkelig måte med informasjon om garderober og andre forhold. Sjekk at garderober ser bra ut både før og etter kamp! 7

8 Lagleder er klubbens ansikt utad og holder kontakt med gjestende lag. Dette er en viktig funksjon og ved å være bevisst på denne rollen vil det være med på å skape et godt inntrykk av HIL uansett kamputfall. Bortekamper Lagleder er ansvarlig for at alle spillere kommer seg til og fra kamper samt at utstyr er med. I tillegg ansvarlig for at garderober som HIL har brukt ser bra ut når vi drar igjen. Lagskassestøtte HIL Fotball betaler lagkassestøtte årlig. Beløpet fastsettes på årsmøtet i februar og utbetales til lagene omkring seriestart. Det enkelte lag må ha en «økonomiansvarlig» for lagkassen, det må holdes orden på inn og utbetalinger og andre bilag. Kassereren i fotballgruppa må få opplysninger om den ansvarliges navn og kontonummer. Hvordan lagkassen disponeres er opp til det enkelte lag. Cuper Generelt: HIL fotball ønsker at lag deltar på cuper rundt om i landet og utenlands. Alle lag får refundert påmelding til inntil to cuper pr sesong mot kvittering. Alle Heggedalslag plikter å delta i HIL Cup. Bruk av Gjellum anlegget Kiosk Driftes av et av klubbens lag. Inntektene går direkte til laget. Lag som ønsker å drifte, må sende søknad til fotballstyret innen utgangen av året for drift i neste sesong Garderober Det enkelte lag er forpliktet til å forlate garderobene rene og ryddige Nøkkel til garderobe fås ved henvendelse til fotballgruppas leder Avfall Kastes i container som står utenfor inngangsporten til anlegget. Det skal ikke ligge igjen drikkeflasker, klær, tape og annen søppel på anlegget. Dette er et felles ansvar Merking av baner Utføres av det enkelte lag ved behov. Krittvogn finnes utenfor garasjen, lås opp porten med garderobenøkkelen. Det er viktig å sette vognen tilbake og låse porten etter bruk Dugnad Alle må gjøre en felles innsats for klubben. Det settes opp felles dugnader og det enkelte lag kan ha egne dugnader utover dette. HIL Cup er foreldredrevet (obligatorisk at 1 foreldre bidrar her) og er en viktig inntektskilde for Heggedalsfotballen. Innecup (mars/april) for 5 er lagene Utecup (april)for 7 er og 11 er lag Alle lag har en representant med i cupstyret Informasjon og instruks sendes til lagledere før cupen fra cupstyret Blåfjellhytta Alle lag har kioskvakt 1 2 søndager i vinterhalvåret. Fotballstyret sender vaktlister til lagledere. 2 3 dugnader på idrettsanlegget (vårrydding, vedlikehold, etc) Salg av lodd og kalendere distribueres av fotballstyret og fordeles av lagledere pr spiller. Det er lagleders ansvar å samle inn penger og betale medfølgende faktura for mottatte lodd/kalendere. Disse bestilles og deles ut til lagledere ut fra registert antall spillere på bestillingstidspunkt (2 mnd før utlevering). Antall lodd/kalendere pr spiller varierer. Skrapelodd (vår) Julekalendere (november) 8

9 Kommunikasjon Klubben har som mål å holde tre lagledermøter i året. Her må alle lag være representert. Kommunikasjon utover dette skjer via e post og hjemmesidene. Foreldrekommunikasjonen Lagleder bør holde tre foreldremøter i løpet av sesongen, et før sesongstart, et underveis og en avslutning med foreldre. Kommunikasjon med foreldre er viktig. For klubben er det viktig å fange opp alle typer tilbakemeldinger. Det er bare slik vi kan bli bedre. Kurs og møter Trener og laglederkurs Vi oppfordrer alle trenere og lagledere til å ta kurs som arrangeres av NFF. Søknad sendes styrets leder, søknaden må inneholde navn, tilhørende lag, type kurs, tid og sted og ca beløp. Dette betales av klubben når søknad er innvilget. Informasjon om aktuell kurs finnes på kretsens hjemmesider og sendes også ut fortløpende av fotballstyret / sportslig utvalg. Årsmøtet Årsmøtet holdes i februar hvert år. Her har alle medlemmer over 16 år stemmerett. Innkallelse sendes på e post til lagenes kontaktpersoner med minst en måneds varsel og legges samtidig ut på hjemmesidene. Følg med og møt opp! Arrangementer Heggedal Idrettslag arrangerer «Idrettens dag» Fotballgruppa oppforder alle lag til å arrangere individuelle avslutninger ved sesongslutt Det er anledning til å leie Gjellum Grendehus til møter og sammenkomster. Lokalene er til bruk for våre medlemmer og står til fri disposisjon for lagene til å arrangere spillemøter, foreldremøter eller sosiale sammenkomster av forskjellig slag. Booking gjøres til: Leie av Blåfjellhytta se informasjon på HIL s hjemmesider 9

10 Egne Notater: Husk at alle medlemmer får rabatt hos G Sport i Asker 10

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015 LAGLEDERMAPPE Lag: Lagleder: Trener: SESONGEN 2015 VIF fotball Side 1 08.02.2015 INNHOLD: 1. Styret i VIF Fotball 2. Andre viktige kontaktpersoner 3. Lagledere 4. Trenere 5. Klubbdommere, barnefotball

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer