Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball"

Transkript

1 Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013

2 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige årsklassene fra 6-13 år. Denne blir med oss sesongen 2013 Målsetningen med planen er å få fram retningslinjene for hvordan vi skal drive fotballen i de forskjellige årskullene, og å få gitt ut felles informasjon enkelt. Nytt i år er at treningsavgift skal betales inn via faktura. Ikke kontant til lagleder som tidligere år! 2. Styret 2013 Leder: Kine Holmstrøm tlf Dommeranvarlig; Ole Stian Hansen tlf Utstyrsansvarlig; Beate Baglo tlf Kioskansvarlig; Ida Granli tlf Baneansvarlig; Niels Madsen tlf I tillegg har vi tre med oss som ikke sitter i syret; Kasserer; Siv Holsether Dommerveileder; Gudmund Lien og Morten Johannesen Fotballgruppa med leder i spissen har ansvaret for at alt er i orden og riktig lagt inn på Fiks. Fiks er den administrative løsningen til NFF. Her legger vi inn alt fra kontakt info til styret, trenere og lagledere, vi melder på lag, legger inn resultater og i tillegg spillere fra 10 år. Dette har med forsikring å gjøre. Alt skjer via nett. Hovedoppgaven til styret er å organisere drift av alle lagene, melde de på i serien, registrere spillere i Fiks, skaffe treningstider, utstyr og drakter samt formidle informasjon fra krets til hovedlaget i Vingar IL. Vi er ansvarlige for driften av kiosken, sette opp hjemmekamper, rekruttere dommere, og ha nok klubbdommere til å kunne gjennomføre en sesong.

3 Styret har også ansvaret for å melde på klubben til Fåbergturneringen, samt følge opp sonelagsspillere inn mot kretsen. Vi har også ansvar for å skaffe nok inntekter, i form av dugnader og sponsorer. Samtidig har vi ansvar for at samtlige trenere i barneklassene gjennomgår barnefotballkurset. Vi er også ansvarlige for å samarbeide med hoved laget og gi et godt sportslig tilbud og at banene er i orden. 3. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball i Vingar Hovedmålet til Vingar fotball er å tilby et godt tilbud til de som ønsker å spille fotball i Vingar. Dette skal gjøres ved at alle skal få et tilfredsstillende tilbud i alle alderstrinn, og vi skal holde prisene lave slik at alle skal ha mulighet til å være med. Men det er viktig å huske på at Vingar fotball er en foreldredrevet klubb, og vi er avhengige av at foreldre stiller opp som trenere og lagledere. 4. Trenere, lagledere, baneklippere og kioskkontakter. Trenerne og lagledere skal være de som koordinerer den sportslige aktiviteten rundt sitt lag, og samarbeide med styret om organisering. Da spesielt med leder og dommer/utstyrsansvarlig. Alle trenere og lagledere skal levere politiattest! De skal også møte på oppsatte trener/lagleder møter med styret. 4.1 Treneren Treneren har hovedansvaret for laget. Han/henne skal forberede og gjennomføre treninger og kamper. Det er viktig at treneren deltar på kurs i regi av kretsen som vi er pålagt. Leder i klubben kaller alltid inn til slike kurs. Treneren skal sørge for at treninger blir gjennomført på en variert og god måte. Kamper skal gjennomføres etter «fair play»-prinsippet og etter de føringene klubben har lagt her (se eget punkt), slik at en representerer Vingar- fotball på en god måte. Treneren skal møte på barnefotballkurset som arrangeres igjennom kretsen. 4.2 Laglederen Laglederen har ansvaret for det praktiske arbeidet i forhold til treninger og kamper. Før sesongstart skal det arrangeres et foreldre møte for laget der en informerer om planer for laget og klubben gjennom sesongen. Dette skal gjøres i samarbeid med lagets trenere. Her skal det blant annet opplyses om

4 treningsopplegg, planer for cuper og ambisjonsnivå. På dette møtet skal det også informeres om foreldrevettreglene, og klubbens tiltak ang fair play. Ønsker dere at noen fra styret skal møte, må dere gi beskjed i god tid om dette. Laglederen skal møte på barnefotballkurset som arrangeres igjennom kretsen. Andre oppgaver en lagleder har: -Lage komplette navnelister over alle spillerene på laget med fødselsdato, tlf.nr, kontaktpersoner etc. Dette gjøres i et skjema man får fra leder i klubben. -Finne kioskkontakt og baneklippere på laget. - Merke i navnelistene hvem som er baneklippere, trener, lagleder og kioskansvarlig og sende den ferdig uttfylt til leder i klubben. -Opprette kontakt med motstanderlaget i forhold til praktisk gjennomføring av kamper. - Dele ut treningsavgift faktura til foreldre på laget. - Se til at alle spillere har betalt medlemskontingent i Vingar IL etter lister som blir sendt ut, og informere om at det ikke er lov å spille kamper for Vingar IL før den er betalt. -Organisering av transport etc. til bortekamper hvis nødvendig. -Ringe dommer som står oppført på kamp, slik at en vet at man har dommer til hjemmekampen. Kan ikke dommeren møte må dommeransvarlig ringes. - Sørge for at drakter, baller og annet utstyr er på plass til kamper og treninger, og at ting er komplett ved levering av utstyr ved serieslutt. -For de som har 7 r lag skal de avtale med dommer om det er dommeren eller dem selv som sender inn resultatet fra kampen til leder i klubben. Resultatene fra 7 r kampene skal legges inn i fiks, derfor er det viktig at dette gjøres. 4.3 Kioskkontakt Kioskkontakten er noe hvert lag må ha. Den som har denne funksjonen skal i samarbeid med kioskansvarlig i styret, organisere kiosken den uken laget har ansvaret. Vedkommende må sette opp folk til å stå i kiosken, noen må ha ansvar for å lage vaffelrøre og noen skal ha ansvar for kassen den uka laget har kioskvakter. Oppdager man at noe begynner å gå tomt i kiosken er man også ansvarlig for å melde dette videre til kioskansvarlig. Når uken er ferdig, skal kassen leveres tilbake til den ansvarlige i styret. Blir en kamp for laget man har ansvar for flyttet til en dag da kiosken ikke er åpen, er det kioskkontakten sammen med lagleder som har ansvaret for at den blir holdt oppe, og den skal holdes oppe! Den kioskansvarlige har også ansvaret for å skaffe folk til dugnad i samarbeid med leder i klubben. (se info om dugnad lenger ned)

5 4.4 Baneklippere. Hvert lag må ha to baneklippere. Disse får ansvaret en uke vår og høst for å se til at banen blir klippet og merket. Det er baneansvarlig i styret som sender ut vaktliste. Man kan rullere hvert år på hvem som er dette. Det vil henge en instruks på hvordan man bruker klippere og merke maskinen i klippe bua. Dersom det er ønskelig holdes det kort opplæring på utstyret av baneansvarlig. Er man satt opp på klipping, og man ikke har mulighet, må man bytte med andre lags klippere! 5. Topping av lag/hospitering Det er et mål i klubben at alle spillerne skal få spille like mye. Topping av lag skal ikke forekomme. Men fra og med 13 år, er det mulighet til å «toppe laget», men det skal skje på bakgrunn av å gi gode spillere utvikling. Men denne ordningen skal KUN benyttes hvis alderstrinnet kan gi et godt tilbud til alle, og spillere og foreldre SKAL orienteres om dette på spiller/foreldremøte på forhånd. Har noen alderstrinn noen spillere som trenger en større utfordring har vi mulighet til å hospitere. Mål med hospitering er å gi gode og motiverte spillere mulighet til å trene og spille kamper på et høyere nivå. MEN HOSPITERING SKAL ALLTID AVTALES MELLOM TRENERE OG FORELDRE FØR SPILLEREN BLIR INFORMERT! Leder i klubben skal også bli informert hvis dette finner sted. 6. Utdanning av trenere og lagledere. Vingar fotball har som mål at alle trenere og lagledere SKAL delta på barnefotballkurset i regi av kretsen. Videre så skal styret jobbe med å få til at de som ønsker flere kurs skal få muligheten til det, samt å undersøke om vi kan få noen fra kretsen til å holde kurs for oss.

6 7. Generelt for ALLE lag 6-10 år Treningene skal legges opp på spillernes premisser. Spilleglede og lek skal være grunnleggende for de minste lagene. Målet skal være at vi skal skape lyst til å spille fotball. Dette kan vi få gjennom morsomme øvelser, gi masse skryt og positive kommentarer, rettferdighet og masse godt humør hos trenere/lagledere. Det er viktig at vi snakker om toleranse. Barna må lære at andre kan gjøre feil. Tendenser til kjeftbruk skal stoppes med en gang, og slås hardt ned på. Trenere/ lagledere skal sette seg ned med barna og informere om fair play reglene klubben har. Om ønskelig kan leder i klubben komme å gjøre dette, men det må avtales i god tid i forveien. Lære barna ansvar (sammen med foreldre) at man skal møte presis til kamp og trening. 8. Generelt for ALLE lag år Treninga skal være betydningsfull for framtidig utvikling. Modnes fysisk for innlæring av grunnleggende teknisk del. Modnes mentalt for mer direkte påvirkning og læring. Spillerne begynner å oppdage lagfølelsen, de trenger hjelp av lagkameratene. Samspillet blir klarere. Målet for denne aldersgruppa skal også være å skape lyst og glede til å spille fotball og drive idrett. I tillegg skal en påvirke holdninger i forhold til ansvar for seg selv, disiplin (lytte/lære), påvirke holdninger til seier og tap, ansvar for klubben, holde utstyret i orden, overholde klubbens vedtatte regler, respekt for medspillere, motspillere og dommer og respektere samarbeid og samhold. Her også skal treneren/lagleder informere spillere om hvilke fair play regler klubben har. Om ønskelig kan leder i klubben komme å gjøre dette, men det må avtales i god tid i forveien.

7 9. FAIR PLAY, KAMPVERT OG FORELDREVETT- REGLER I 2011 sesongen innførte vi kampvert-vestene. De skal også bestå 2013sesongen. Styret synes det er viktig å overholde de sentrale stikkordene i fair play som: Vise respekt og toleranse for hverandre Alle er like verdifulle Ta avstand fra rasisme og andre former for mobbing Respektere dommerens avgjørelser Skape et fellesskap som inkluderer alle Lagspill krever god samarbeidsevne Og foreldre må følge foreldrevettreglene Og dette mener vi at kampvertene kan være med å bidra til, samtidig som det er viktig at trenere og lagledere tar opp dette med spillerne sine slik at det ikke er noen tvil om hvilken linje vi ønsker å føre. NFF har i fair play programmet sitt noe som heter foredlrevettregler, også kaldt det grønne kortet. Dette er regler om hvordan vi voksne skal oppføre oss under trening og kamp. Disse kortene vil vi dele ut til lagledere, og det vil også ligge noen i kiosken, og henge i vinduet der så alle kan se og lese dem. Fair Play Kampvert skal bidra til at fotballkampene i de yngre aldersklassene foregår i trygge rammer hvor mestring og trivsel står i fokus. Fair Play Kampvert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play ånd, både på og utenfor banen. Ordningen er som følger: En person (foreldre) fra hjemmelaget oppnevnes som kampens kampvert. Kampverten ifører seg lagets Kampvertvest. Ideelt sett bør det rulleres på oppgaven som Kampvert slik at mange får et forhold til denne rollen.

8 Kampverten sine oppgaver: Ta imot gjestende lag og ønske de velkommen. Gi kaffebonger til motstanderlagets lagleder og trener (de får du i kiosken). Ta imot dommeren, og også gi støttende ord i pausen og se til at alt går bra også etter kampen. Bidra til at det gjennomføres Fair Play hilsen, og se til at en voksen fra hvert lag (trener/lagleder) er med på Fair Play hilsen. Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregrupper og lagledelsen, og ha med seg noen Foreldrevettregler-kort. Disse er de «grønne kortene» som ligger i kiosken. Gripe inn ved nødvendighet når en ser at det ikke går etter fair play regler eller foreldrevettreglene. Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake. Målet i Fair Play programmet til NFF er Det handler om respekt og de gode opplevelsene. Vi som er foreldre, trenere, lagledere og sitter i styret skal være med å skape disse rammene her på Vingar. Vi ønsker også at lagene tar opp foreldrevettreglene på foreldremøtene, og gir en klar tilbakemelding på at det er slik det skal være på Vingar; Foreldrevettregler 1. Møt opp på trening og kamp barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillerne ikke bare ditt eget barn 3. Gi oppmuntring i medgang og motgang 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere seriøse innspill kan du gi etter kampen 5. Se på dommeren som en veileder respekter avgjørelsene 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press 7. Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr men ikke overdriv 9. Vis respekt for klubbens arbeid delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 10.Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du 11. Vis respekt for andre ikke røyk på sidelinja 12. Husk at barna gjør som du gjør ikke som du sier

9 10. DUGNADER Fotballgruppa har bestemt at treningsavgiftene skal fortsatt holdes lave, fordi vi ønsker at flest mulig skal ha muligheten til å spille fotball her i grenda. Treningsavgift 2013 blir kr 400,- og man må også være medlem av Vingar IL hovedlag. (OBS: treningsavgift 2013 skal betales via faktura)derfor er vi avhengige av å ha inntektsgivende dugnader, samtidig som vi er avhengige av å ha kiosken åpen de dagene det er aktivitet i Vingarparken. Trenere og lagledere er fritatt kioskvakter når sesongen pågår. Men på de andre inntektsgivende dugnadene kreves det at ALLE stiller opp på. De inntektsgivende dugnadene vi har er WC Hopp, varetelling JOKER, kioskdrift Kristin og Håkon- lekene og KIWI-arkivering. DUGANDENE HAR VARIGHET fra 4-7 timer! Alle inntektsgivende dugnader foregår i mnd. desember- mars/april. Så har barnet ditt deltatt på fotball sesongen 2013 er du pliktig til å møte på dugnad i desember 2013 og januar-april Det er slik at 7. klasse hvert år får tilbud om å stille som funksjonærer på Kristin og Håkon-lekene. Er det fotballbarn som bidrar blir de krysset ut av listen som deltatt på dugnad. Et lag får også ansvaret for å møte på enten høst eller vår dugnad for å enten sette fotballmål og div ut, eller å rydde det inn. Hvilken lag det blir kommer til å gå på rundgang, og leder i klubben kaller ut i samarbeid med kioskkontakt. Hvert år blir det sendt ut en dugnadsliste med oversikt over disse dugnadene. Når denne listen blir sendt ut, kan dere foreldre komme med ønsker over hvilken dugnad dere ønsker å stille på inn til kioskkontakten på laget deres. Man må være oppmerksom på at alle kan ikke få første ønsket sitt. Kioskkontakten samarbeider med leder i klubben om fordelingen av dugnadsfolk. Gir dere ikke tilbakemelding har leder og kioskkontakt lov å sette dere opp på dugnad, kan dere ikke stille på dugnad dere er satt opp på, MÅ dere selv finne en erstatter og gi tilbakemelding om hvem som kommer i stedet for dere! STILLER ALLE FAMILIER OPP PÅ 1 INNTEKTSGIVENDE DUGNAD, ER DET INGEN SOM MÅ GÅ PÅ MER ENN EN DUGAND!

10 10. Utstyr Fotballgruppa har drakter til bruk i kamp som blir utlevert ved sesongstart. Det er opp til lagleder om hver enkelt spiller beholder sin egen drakt gjennom sesongen eller om de samles inn etter hver kamp. Draktene er det kun lov til å bruke i forbindelse med kamp. Det betyr at det er ingen som skal bruke de på trening eller på fritiden. Alle som spiller kamper for Vingar må ha svart shorts og røde strømper. Dette kan kjøpes hos sport 1 Strandtorget. Her får vi 20 % rabatt på utstyr som er knyttet til fotball og 10 % resten av butikken. Her selger de også Vingar-genser og overtrekksdress til reduserte priser. Sport 1 Strandtorget arrangerer også handlekvelder. Her er det også mulig å få enda bedre rabatter. Handlekvelder får dere beskjed om via mail fra leder i klubben. Videre stiller klubben med utstyr til bruk under trening. Ved sesongstart får hvert lag utdelt en bag med vester, keeperhansker, kjegler, førstehjelpsutstyr, baller og div. Lagledere/trener signerer på utstyrslisten og det forventes at alt er med tilbake ved sesong slutt. Er det noe som blir borte i løpet av sesongen, eller man magler noe, skal utstyrsansvarlig kontaktes. 11. Bilder på Facebook og andre nettsteder. Lagledere og trenere har ikke lov til å sende inn bilder av barna på Vingar IL hjemmeside eller facebookside uten at man har fått tillatelse fra foreldre. Ønsker styret at bilder skal publiseres der, vil foreldre få en mail med forespørsel om tillatelse til å publisere bildet. Videre har ikke foreldre lov til å publisere bilder av andre sine barn i aktivitet for Vingar-fotball uten tillatelse. Skal bilder publiseres på nett, må man gjøre avtale med de andre foreldrene. Dette gjelder også opplastning av video.

BARNEFOTBALL. en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

BARNEFOTBALL. en praktisk veiledning for trenere og lagledere. BARNEFOTBALL en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2007 FORELDREVETTREGLER Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen

Detaljer

Sportsplan for Fossum IF

Sportsplan for Fossum IF Sportsplan for Fossum IF Rev. 16, Februar 2009 INNHOLD 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Fossum IF 3. Retningslinjer for barne og ungdomsfotball 4. De forskjellige funksjonenes oppgaver Styret Trenerkoordinator

Detaljer

Laglederperm 2015 1. Info klubben AK

Laglederperm 2015 1. Info klubben AK 1. Info klubben AK 2. Klubbhåndboka 3. Forord Sportsplan 4. Lagledere/Trenere 5. Drakter 6. Cuphjul 7. Dommere - Klubbens dommere - Dommerregning 8. FairPlay - FairPlay hilsen - FairPlay kontrakten 9.

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2

Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2 Klubbplan Den røde tråd Rev. 2 1 Forord Hva er hensikten med klubbplanen? Klubbplanen skal oppfattes som et sett regler - og en støtte for alle dere som arbeider med fotball i Sunndal IL Fotball. Det er

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Sportslig plan for Snertingdal Fotball

Sportslig plan for Snertingdal Fotball Sportslig plan for Snertingdal Fotball Snertingdal Fotball er et idrettslag organisert av Snertingdal IF allianseidrettslag Klubbnummer idrettens database: KL05020065 Gruppenummer idrettens database: GR05020065260

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening 10 8. Spillestil 10 9.

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013

ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013 ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013 En organisasjonsplan skal være et dokument under stadig utvikling - et dokument som det skal arbeides med og som skal

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015 LAGLEDERMAPPE Lag: Lagleder: Trener: SESONGEN 2015 VIF fotball Side 1 08.02.2015 INNHOLD: 1. Styret i VIF Fotball 2. Andre viktige kontaktpersoner 3. Lagledere 4. Trenere 5. Klubbdommere, barnefotball

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING

KLUBBHÅNDBOK. Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING KLUBBHÅNDBOK Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie 2.3 Senior Fotball

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! Velkommen til et håndballeventyr Årsmøte Styret Daglig leder A lag Ansettelsesutvalg

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 Daglig leder: Øystein Konradsen www.randesundil.no

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010

HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010 HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010 Side: Tittel 2 Del 1 Velkommen til fotballgruppa 3 Del 2 Styret 4 Del 3 Organisasjonskart for IL HEI Fotball 5 Del 4 Kontaktpersoner i komiteene 8 Del 5 Dugnader/cuper 10

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer