Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!"

Transkript

1 Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST TIL HEFTE FOR 2013

2 Retningslinjer & info! Vigra ILs felles retningslinjer skal til en hver tid distribueres via Her vil også styret forsøke å holde medlemmene orientert om ting som skjer i og rundt klubben. Alle lag er pliktig til å holde styret orientert om hvem som er kontaktpersoner, trenere og lagledere m.m.. Disse personene skal meldes inn med telefonnummer og mailadresse til Støttespillere m.m som ønsker å publisere info på kan få egen bruker. Alle som har rettigheter til å publisere på hjemmesiden vår finner dere under foldere «Kontaktpersoner». Her fremgår det også hvem som innehar styreposisjoner i Vigra IL. Hvert lag har sin egen folder på venstremenyen. Dette er et fint sted å publisere informasjon til lagets medlemmer. Felles informasjon som gjelder alle kan/skal publiseres på «Startsiden» på Informasjon vedrørende kampavvikling, treninger og turneringer skal primært publiseres på

3 Visjon til Vigra IL er: Dette betyr at: Vigra IL er en breddeklubb, der det skal legges til rette for at alle skal trives. Selv om Vigra IL er en breddeklubb er det ingenting i veien for å gi spillere med et ekstra talent et ekstratilbud. Dette skal ikke resultere i at andre får et redusert tilbud. I den grad det er mulig skal det legges til rette for hospitering. Trenere og støtteapperat er spesielt ansvarlige for å ta hensyn til at alle føler seg velkommen i klubben. Opp til og med 12 år skal man være spesielt oppmerksom på at alle får mye spilletid på kamper, og blir verdsatt uansett hvilke ferdigheter de besitter. Fra 13 > 16 år skal det legges til rette for at alle får spilletid, men i denne aldersgruppen kan det tillates at de spillerne som viser størst innsats på trening og kamp får spille mest. Les mer om hospitering og spilletid på For å sikre inkludering oppfordres alle trenere og lagledere til å ta hensyn til annen aktivitet på Vigra. Det betyr at det ikke skal planlegges med trening de dager der vi vet at det fins annen «etablert» aktivitet. Det er vedtatt at Vigra IL ikke skal ha faste organiserte treninger på onsdager for de aldersgrupper som musikkkorpset henvender seg mot (8 12 år), og på fredager for de aldersgrupper som YA henvender seg mot (6 12 år). Det kan gjøres unntak for enkelttreninger dersom man vet at ingen på laget går på korps eller YA.

4 Oppførsel under trening og kamp! Lagets trenere og lagledere er ansvarlige for at alle (herunder spillere, lagledere/trenere og foreldre) etterstreber «fair play». Dette inkluderer også alt som blir sagt til spillere, mellom spillere, og til motstanderlaget. Dersom en spiller ikke viser nødvendig grad av «fair play», og har en språkform som vi ikke kan være bekjent av, så plikter treneren å ta spilleren av banen, evt ut av treningen. Vigra IL aksepterer heller ikke «uakseptabel» språkbruk fra foreldre. Foreldre som står på sidelinjen under kamp blir av motstanderlaget oppfattet som en del av Vigra IL. Treneren evt lagleder er pliktig å tale foreldre til rette dersom de har en språkbruk som ikke er ønskelig. Les mer om fair play på

5 Forsikringer mot skade! Spillerne i Vigra IL opp til 18 år er forsikret mot skade gjennom felles forsikringsordning i NFF. Man kan lese mer om forsikringsordningen på Ved skade på spillere under 16 år må foreldrene opplyses om at de må melde skade til NFF iht fastsatt skjema. Trenere/lagledere er forpliktet til å påse at alle spillere benytter leggskinn under kamp/trening. Dette er en forutsetning for at det skal utbetales skadeoppgjør dersom skade skulle inntreffe. Alle lag må av egne midler anskaffe medisinskrin, og påse at dette blir etterfylt jevnlig. Spesielt må det påberegnes at det vil være behov for isspray / isposer. For A laget så fins det både individuelle forsikringsmuligheter og en kollektiv forsikringsordning. Den ordningen som det enkelte lag ender opp med avklares ifm oppmelding i FIKS. Alle lag er pliktig å ha sine spillere forsikret. A laget må selv budsjettere med denne kostnaden.

6 Utstyr! Vigra IL holder draktsett til alle lag. Dersom noen lag eller enkeltspillere selv velger å kjøpe egen drakt så må denne godkjennes av materiellansvarlig i styret. Dette for å sikre at vi overholder de forpliktelsene vi har ovenfor sponsorene våre hva gjelder draktreklame. Laget må selv kjøpe inn keeperhansker, baller, hatter/kjegler, og evt annet treningsutstyr som måtte være ønskelig. Den enkelte spiller må skaffe sko, treningstøy og leggskinn.

7 Økonomi og Rapportering! Lagleder er ansvarlig for at lagets aktivitet gjennomføres innefor de rammer som er disponible. Det skal opprettes en lags konto i Sparebanken Møre der «Vigra IL + klasse/årskull» fremgår i kontonavnet. Hvert år skal det innkreves medlemskontigent og aktivitetsgebyr. Styret har vedtatt at medlemskontigenten skal være kr. 400 pr år pr spiller og aktivitetsgebyret er satt til kr Laget beholder selv aktivitetsgebyret, mens medlemskontigenten skal overføres til hovedstyret for dekning av felles kostnader. Dersom en familie har mer enn 2 barn i Vigra IL skal de maks betale aktivitetsgebyret for barn nr. 3, 4, 5. I slike tilfeller betaler ikke laget inn medlemskontigent. Styret sender ut fakturamal, samt tidsfrister og lignende til lagleder hvert år. Alle lag kan øke sine inntekter gjennom kiosksalg osv ifm egne arrangementer (miniturneringer og kamper). Ønsker et lag å hente inn mer midler for å eksempelvis ha råd til å dra på en ekstra cup, så skal dette godkjennes av styret. Da kan det eksempelvis være snakk om loddsalg, økt medlemskontigent og tilsvarende. Det enkelte lag står fritt til å kreve egenandel fra spillere ifm deltakelse på cuper. Alle lag i aldersgruppen 7 år tom 13 år inngår i «foreldreforeningen» som hvert år arrangerer Vigra cup. Foreldreforeningen tildeler første kull og siste kull kr (både gutte og jentelag). I tillegg får hvert oppmeldt lag i kretsen årlig kr. 1000, fra foreldreforeningen for innkjøp av utstyr (baller, medisinskrin osv). Ved årets slutt skal hvert lag utarbeide en kort årsrapport (maks en side). Her skal det fremgå hvor mange betalende spillere som har deltatt på laget, hvilke aktiviterer som har vært gjennomført, samt overskikt over inntekter/utgifter og saldo ved inngangen og utgangen på året. Vedlagt til årsrapporten skal det følge en kontoutskrift som viser alle innbetalinger/utbetalinger.

8 Regnskapsføring og avrapportering For å lette jobben med å sette opp et felles regnskap for Vigra IL må det enkelte lag bygge opp sitt regnskap iht en gitt spesifisering som er definert i en mal. Oppdatert mal med innrapporteringsfrister og lignende sendes ut til trenere / oppmenn på mail når det nærmer seg innrapportering.

9 Dugnad! Vigra IL har besluttet at alle foreldre med en (1) aktiv unge, samt senior spiller må forvente å bli pålagt inntil 5 timers dugnad. Foreldre med to (2) aktive unger må forvente å bli pålat inntil 8 timers dugnad, og foreldre med tre (3) eller flere aktive unger må forvente å bli pålagt inntil 10 timers dugnad. De som av en eller annen grunn ikke kan ta del i dugnadene kan kjøpe seg fri for kr. 200, pr. time. Det vanlige er at hvert lag blir tildelt dugnadsoppgaver, og at lagleder organiserer denne oppgaven. Det er lagleders plikt å holde oversikt over hvem som ikke stiller på dugnad, og tilby dem fritak gjennom betaling. Lagleder må så informere styret om hvem som skal ekstrafaktureres manglende oppmøte på dugnad. I tillegg til ordinær dugnad kommer deltakelse på Vigra cupen og deltakelse ifm lagets arrangementer. Eksempler på type dugnader kan være maling, gressklipping osv.

10 Bruk av klubbhuset på Rota Det er gratis for alle lag å benytte klubbhuset til felles arrangement. Kontaktperson for klubbhuset finner man på

11 Bruk av Vigrahallen Mer informasjon vil komme.

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010

HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010 HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010 Side: Tittel 2 Del 1 Velkommen til fotballgruppa 3 Del 2 Styret 4 Del 3 Organisasjonskart for IL HEI Fotball 5 Del 4 Kontaktpersoner i komiteene 8 Del 5 Dugnader/cuper 10

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015 LAGLEDERMAPPE Lag: Lagleder: Trener: SESONGEN 2015 VIF fotball Side 1 08.02.2015 INNHOLD: 1. Styret i VIF Fotball 2. Andre viktige kontaktpersoner 3. Lagledere 4. Trenere 5. Klubbdommere, barnefotball

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer