HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010 Side: Tittel 2 Del 1 Velkommen til fotballgruppa 3 Del 2 Styret 4 Del 3 Organisasjonskart for IL HEI Fotball 5 Del 4 Kontaktpersoner i komiteene 8 Del 5 Dugnader/cuper 10 Del 6 Lagleders ansvar 11 Del 7 Treners ansvar 12 Del 8 Foreldrekontakts ansvar 13 Del 9 Foreldrevettregler 14 Del 10 Utstyrspakken - Støtt HEI med Grasrotandelen fra Norsk Tipping!! Dette er en enkel måte for DEG å støtte klubben i ditt hjerte. Registrer ditt spillekort hos Norsk Tipping på Idrettslaget HEI og støtt automatisk HEI med 5% av din innsats. Gi beskjed neste gang du tipper!! Du må oppgi Idrettslaget HEI's organisasjonsnr: eller betjeningen må søke opp IL HEI fra registeret på spillemaskinen for å finne "Idrettslaget HEI". Utarbeidet og oppdatert av Styret i HEI Fotball Side 1 av 14

2 1. VELKOMMEN TIL FOTBALLGRUPPA Det er fotballgruppas ønske at styret, tillitsvalgte, foreldre og spillere gjennom felles innsats skal jobbe for at alle som ønsker det skal få spille fotball ut fra den enkeltes forutsetninger og ambisjoner. All aktivitet i fotballgruppa skal ha som overordnet målsetting å skape spilleglede og trivsel. HEI Fotball s visjon er: Muligheter for Alle Vi ønsker deg velkommen til et fellesskap preget av trivsel, vennskap og fotballglede. Ved hjelp av denne lille håndboka håper vi du lettere finner deg til rette i klubben. Håndboka gir informasjon om oppgaver og ansvar, og inneholder i tillegg praktiske opplysninger som forteller deg hvor du kan henvende deg med hvilke spørsmål. Velkommen skal du være. Vi håper du vil trives i fotballgruppa. Vennlig hilsen styret Side 2 av 14

3 2. STYRET Styret Leder: Vidar Tjervåg Nestleder: Ole Jan Myhre Kasserer: Stefan Kjørsvik Sekretær: for tiden ubesatt Eva Ohm Kvernberg Tove Gulbrandsen IL HEI har betjent kontor 3 dager i uken. Der treffer dere Gerd Eli Follo tlf: e-post Åpningstider HEI KLUBBHUS Tirs Ons Tors Side 3 av 14

4 3. ORGANISASJONSKART FOR HEI FOTBALL Styret har ansvar for at alle aktiviteter i forbindelse med fotballens virksomhet forgår på en planlagt og organisert måte. Dette gjelder arrangementer, dugnader, inntekter, vedlikehold av anleggene og det sportslige tilbudet. Derfor er fotballgruppen organisert med et styre, med seks personer, og 11 andre roller/grupper som har hovedansvar for de viktigste oppgavene i fotballgruppen og lagene. Ansvarsområdet og oppgavene til disse er fastlagt og beskrives i dette dokumentet. Hensiktsmessige endringer kan avtales med styret. Disse gruppene er organisert på følgende måte: Side 4 av 14

5 4. KONTAKTPERSONER I KOMITEENE Cupkomite Leder:Tom Rune Bjørtuft Terje Johannesen Tone Eriksen May Bodil Yven Lasse Karlsen Jøran Sandberg CUP Komiteen er hovedansvarlige for å arrangere HEI s cuper. De administrerer utsendelse av informasjon og invitasjoner til klubbene, påmeldinger, definerer programmet og dugnadsbehov, sørger for sosiale aktiviteter og kiosksalg. En cup har behov for mye dugnadshjelp dette koordineres av dugnadsgruppen. Sponsorkomite Leder: Geir Sørensen Bjørn Sørensen Kennet Nordengen Per Arnesen Stefan Kjørsvik (styrets rep.) HEI Fotball jobber systematisk med å våre plakatsponsorer. Disse firmaene profileres på HEI s fotballbane gjennom et skilt med logo mot betaling. Bestilling og administrasjon av disse skiltene tar denne komiteen seg av. Dersom du har eget firma eller jobber i et som kan tenke seg å støtte HEI og samtidig profileres på våre anlegg som besøkes av tusenvis hvert år bør du kontakte en i denne komiteen. Side 5 av 14

6 Sportslig utvalg Leder: Sverre Sveen G13 og eldre Hans Petter Svenningsen Alle jente/damelag Jan Thomas Ludvigsen G12 og yngre Ole Jan Myhre (styrets rep.) Sportslig utvalg har ansvar for å legge til rette for gode treningsforhold til alle lag så langt det er mulig. De skal arrangere nødvendige trenerkurs og instruere trenere. De skal avholde trenerforum og temakvelder. De kan kontaktes for alle relevante sportslige spørsmål. Se for øvrig oversikt over ansvarsområder for trenere, lagledere og foreldrekontakter i del 5-7. Materialforvalter Bente Amundsen Materialforvalteren er ansvarlig for at nødvendig sportslig utstyr samt tape, plaster og is er tilgjengelig og deles ut. MF er fast tilstede på HEI en dag per uke. Utstyr deles ut fra materialrommet som er tvers over plassen ved kiosken. Det er vår målsetning at lagene skal ha et fast utvalg utstyr. Dette utvalget og utdeling av det er beskrevet i eget kapittel. Anleggskoordinator Jarle Jakobsen Anleggskoordinator har ansvaret for at baner til enhver tid er i god stand og klipt og merket. Dette arbeidet utføres av en dugnadsgruppe på 20 personer i sommerhalvåret. Videre har denne ansvar for nødvendig utstyr og å påse vedlikehold av dette. Vinter: koordinerer på samme måte for å holde kunstgresset fritt for snø. Side 6 av 14

7 Valgkomite Blir etablert asap Blir etablert asap Valgkomiteen har ansvaret for at det før årsmøtet foreligger forslag til kandidater for alle verv i styret som er på valg. Dersom du ønsker å engasjere deg i HEI Fotball bør du kontakte personer i valgkomite eller styre. Kioskansvarlig Tove Gulbrandsen Kioskansvarlig har hovedansvar for innkjøp av varer og at kiosken har det nødvendige utstyr tilgjengelig. Den daglige drift av kiosken er en dugnadsoppgave som deles av to lag. Dette er i 2010 J12 og G10 med følgende kontaktpersoner: Ranveig Furuvald Johannessen og Mari Meyer Dugnadsgruppen Eva Ohm Kvernberg Roar Tønnesen Dugnadsgruppen har ansvar for å tildele dugnader via laglederne til de ulike lag. Dette gjøres på en slik måte at dugnadsoppgavene blir fordelt mest mulig rettferdig og etter våre retningslinjer. Side 7 av 14

8 5. DUGNADER CUPER - ARRANGEMENTER I IL HEI er det sånn at for å få hjulene til å rulle trenger vi penger. En måte å skaffe penger på er arrangementer eller andre lønnede dugnader. Disse krever at foreldre stiller opp på dugnad. På denne måten bidrar dere alle å holde hjulene i gang. Dette er for eksempel cup, loddsalg, kiosk og hallvakt. Noen faste dugnader har vi også utenom det inntektsgivende. Dette er dugnader som har med vedlikehold av anlegget vårt å gjøre. Dette er vårrydding, sommerrydding og høstrydding. Andre dugnadsoppgaver er for vedlikehold av anleggene som merking av baner, klipping av gress, beising og annet forefallent arbeid. IL HEI har også et dugnadsansvar i forbindelse med 17. mai feiringen. I IL HEI Fotballgruppe er vi så mange foreldre at når alle deltar som forutsatt vil 2 dugnader pr. familie være nok. Dette gjelder ikke loddsalget som er obligatorisk for alle spillere dog maks 2 loddbøker pr. familie pr. lotteri. Dugnadsplikten for det yngste laget (G6 og J7) starter fra høsten den første sesongen HEI Fotballgruppe arrangerer i år 2 fotball cuper: Bendit cup i april for spillere fra 6-12 år hvor det spilles 5-er fotball. Høst cup i september for spillere fra 6-12 år hvor det spilles 5-er fotball for 6-10år og 7-er fotball for år. Det blir også arrangert Tine Fotballskole i regi av A-laget (herrer) og en egen for jenter i regi av J16/Damelaget. Disse vil derfor ikke kreve dugnadsinnsats fra andre. A-laget vil også forsøke å arrangere merkedager for de yngre spillerne. Side 8 av 14

9 Her følger en oversikt over dugnader med datoer og ca antall personer som er nødvendig. Vårrydding: 15 pers primo mai Hallvakter 13 års laga Anleggskomite 20 pers vår/høst/cup 17. Mai 21 pers kaker Sommerdugnad 15 pers i slutten av juni Høst Cup 65 pers Bendit cup 50 pers Høstrydding 15 pers 16. september Lotteri 2 pers juni og september Kiosk deles av to lag Hele sesongen Vi i styret har også en mulighet for de av dere som allerede har brukt opp tida deres i forbindelse med jobb og andre verv. Vi vil gi dere en mulighet til å kjøpe dere fri. Dette vil da koste kr. 1000,- pr. dugnad. Da vi regner 2 dugnader pr familie. Blir det kr.2000,- for å kjøpe seg helt fri fra dugnad. Lotteriene er ikke inkludert her. Dette også for å lage et mer rettferdig system for alle. Side 9 av 14

10 6. LAGLEDERENS ANSVAR All kommunikasjon fra styret til lagene vil gå igjennom lagleder. Oversikt over spillere info og oppdateres til styret Oversikt over foreldre Bistå trener under kamp og trening Beskjeder til spillerne Kjørelister Info fra og til styret Orden på utstyr Sosiale aktiviteter Cup og reiser Foreldremøter Lagets loddansvarlige Treningsavgift se til at alle har betalt før deltakelse i kamp og på trening OBS OBS Vi er pålagt av NFF og kretsen å holde oversikt over alle spillere på alle lag. Disse skal registreres på en egen webløsning for NFF. Dette er meget VIKTIG da dette er dokumentasjon for forsikringen av spillerne. Side 10 av 14

11 7. TRENERENS ANSVAR Treningsplan Gjennomføre trening Spillermøter Lede laget i kamp Møte på trenerforum Årsrapport (Leveres i slutten av oktober) Side 11 av 14

12 8. FORELDREKONTAKTS ANSVAR Dugnadsansvarlig (kontakt med foreldrekontaktskoordinator) Info til foreldrene Sosialt medansvar Side 12 av 14

13 9. FORELDREVETTREGLER Møt opp på trening og kamp barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne ikke bare ditt eget Gi oppmuntring i medgang og motgang Respekter trener/lagleders bruk av spillere seriøse innspill kan du gi etter kampen Se på dommeren som en veileder respekter avgjørelsene Stimuler og oppmuntre dit barn til å delta ikke press Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr men ikke overdriv Vis respekt for klubbens arbeid delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du Vis respekt for andre ikke røyk på sidelinja Husk at barna gjør som du gjør ikke som du sier Side 13 av 14

14 10. UTSTYRSPAKKEN Det er en målsetning at alle lag skal disponere en utstyrspakke som omfatter: Drakter/spillerskjorter til alle på laget. Markeringsvester til alle En ball per to spillere En keeperdrakt og hansker Vinterjakker til trenere (men max 3 per årstrinn) Alt spillerutstyr er klubbens eiendom og skal leveres tilbake dersom en spiller slutter. Drakter er lagleders ansvar. Det resterende skal oppbevares i ballrom og trener er ansvarlig for beholdningen. Spillere er selv ansvarlig for sko, leggskinn, grønne strømper og hvit shorts. Alle lag skal ha 2 ruller tape, 4 isposer og 1 pk plaster. Påfyll får man av materialforvalter. Alle lag SKAL levere årsrapport som inkluderer rapportering av utstyrsbeholdning og behov for nytt utstyr. Dette danner grunnlaget for styrets bestillinger til utstyrsleverandører. PS. Dersom økonomien ikke tillater å gå til innkjøp av tilstrekkelig utstyr vil dette meddeles og ulempen blir jevnest mulig fordelt. DS. Side 14 av 14

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013

MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013 MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013 http://bredde.sandnesulf.no Vi deler minner for livet Kontakt oss: Tlf: 51 66 79 75 eller på e-post sandnesulf@sandnesulf.no Velkommen til Sandnes Ulf Sandnes

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer