NYHETSARKET. En stille desemberkveld på vestfrontplassen. Foto: Knut Lillealtern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSARKET. En stille desemberkveld på vestfrontplassen. Foto: Knut Lillealtern"

Transkript

1 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden Prosjektleder ( Ansvarlig red.) TAKK FOR OSS! GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! En stille desemberkveld på vestfrontplassen. Foto: Jørn Øversveen Ola Rønne ARBEIDET FORTSETTER. MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER I 2011! Pilotprosjekt Pilegrimsleden avsluttes ved årsskiftet. Men arbeidet med pilegrimsleden vil bli videreført av et midlertidig nasjonalt pilegrimssenter. Riksantikvaren står i spissen for en tverrdepartemental satsing som altså i første omgang har som mål å få på plass en stab på 3 medarbeidere i Trondheim raskest mulig i Stillingsutlysinger er allerede klare, se side 2! Nøkkelpersoner er på plass, til løpende oppfølging, i mellomtiden, av arbeidet i kjølvannet av pilotprosjektet, inkl. nettstedet EN NASJONAL SATSING SOM OMFATTER HELE PILEGRIMSNORGE På et historisk møte presenterte riksantikvar Jørn Holme planene for et midlertidig nasjonalt pilegrimssenter (NPS) i Trondheim. På møtet deltok 5 departement, 5 fylkeskommuner, 5 regionale pilegrimssenter, 3 bispedømmer, Pilotprosjekt Pilegrimsleden, Innovasjon Norge, DN, m.fl. NPS skal ha tre hovedarbeidsområder: Miljø: Natur, kulturarv, landskap og friluftsliv. Pilegrimsleden som fysisk struktur. Kirke: Pilegrimstradisjoner, pilegrimsliv og kirkeliv. Pilegrimsleden som idé. Næring: Overnatting, servering, transport og andre tjenester. Pilegrimsleden som ressurs for opplevelsesnæringer og reiseliv. SUKSESSFAKTORER Pilotprosjekt Pilegrimsleden har erfart at den brede tilnærmingen både i det faglige og i organisasjon og eierskap har vært et vellykket grep. Det er i prosjektperioden vekket til live og etablert et fruktbart samarbeid med et stort nettverk bestående av offentlig ansatte på alle forvaltningsnivå, sammen med næringslivsaktører og et stort antall frivillige entusiaster, enkeltvis og i ulike lag og foreninger. Dette nettverket vil alltid være ryggraden i alt pilegrimsarbeid i Norge! Nettstedet er utviklet til å bli den viktigste portalen på pilegrimsfeltet i Norden. Vandringsplanleggeren på 4 språk viser vei langs leden og til 230 overnattingssteder og 276 kulturminner. Markedsføringstiltak har ført til enorm 1 interesse for Olavsvegene i Norge, særlig i tyske og spanske medier blir et spennende år!

2 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden km GJENNOM 47 KOMMUNER + + Med Meråkerleia (godkjent 2010) fra Riksgrensa gjennom Skurdalsporten i Meråker til sammenknytning med St. Olavsleden ved middelalderkirka på Værnes, Stjørdal, omfatter de godkjente Olavsvegene til Nidaros 47 kommuner. Og flere kan føyes til når sammenknytningen mellom Hamar og Rendalen er klar i nær framtid. Vi har i prosjektperioden registrert entusiastisk lokal og regional interesse om å etablere nye leder mot Nidaros, både til lands og til vanns, f.eks. i Gildeskål i Nordland, i Troms fylkeskommune og i Norddal på Sunnmøre. Og når vi så også tar med de etablerte og livskraftige miljøene omkring Røldal- og Valdresvegene og på Kinn-Selje tyder alt på at berettigelsen for en nasjonal samordning er til stede. STILLINGSUTLYSINGER Riksantikvaren utlyser i disse dager 3 ett-årige engasjementsstillinger knyttet til det nye midlertidige nasjonale pilegrimssenteret i Tondheim. Det søkes etter en direktør og to prosjektmedarbeidere. Utlysingsteksten for alle stillingene kan leses via Riksantikvarens hjemmeside Direktelink her. Søknadsfrist: VEIEN TIL NIDAROS Sigurd Mikal Karoliussen og Torkil Færø i Massimo Produksjoner vandret sitt eget eventyr i sommer og er godt i gang med klippearbeidet til TV-filmen som skal skildre Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim. Underveis formidlet de sine daglige inntrykk på bloggen: Filmen vises på NRK 1 i påska Glade barn langs leia i Skaun. Foto: STORT GJENNOMSLAG I UTENLANDSKE MEDIER Noen eksempler: - flere presseturer i Norge for tyske og spanske journalister - Nord-Deutsche Rundfunk (NDR). Filmet langs leden i 2010 og har laget 2 TV-program for riksdekkende sending - Renate og Helfried Weyer har i høst utgitt praktboka Olavsweg for det tyske markedet. Tecklenborg Verlag - Radio Rai vandret hele veien Oslo-Trondheim i sommer og sendte daglig hjem til sine italienske lyttere - Radio Gente Viajera, Spanias mest populære reiseprogram hadde Pilegrimsleden som eget tema - Store olppslag i El Mundo (Sp) og Bild am Sonntag (Ty) - 3-siders oppslag i Deie Zeit Innovasjon Norge anslår samlet markedsverdi til kr. 10 mill Vestfrontplassen Sigurd Mikal intervjuer, Torkil filmer. Foto: DE 5 REGIONALE PILEGRIMSSENTRENE ble opprettet i løpet av 2010 og har på imponerende kort tid, i fellesskap og hver for seg, markert seg som en ny og viktig kraft i pilegrims-norge. Samarbeidet i de ulike regionene med fylkeskommunene, kommunene, Kirken, aktører i reise- og næringsliv og frivilligheten vil være en grunnpilar i en fornuftig videreutvikling av aktiviteter langs Pilegrimsleden. Etablering av samvirket med det nye nasjonale senteret blir en ny og spennende utfordring i tida som NIDAROS PILEGRIMSGÅRD har i sine første år opplevd store endringer på pilegrimsfeltet i Norge. Stedet ved Nidelvens bredd og ved vandringens mål er uten tvil blitt det mangfoldige møtestedet man håpet på. Samtidig blir det nå fra ulike hold stilt nye forventninger om stiftelsens rolle som regionalt senter og som nabo og kollega til det nye nasjonale pilegrimssenteret. Vi takker for samarbeidet og ønsker lykke til videre! 2 PÅ SIDENE SOM FØLGER HAR VI SAMLET ALLE NYHETSARKENE SIDEN 2008

3 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden Prosjektleder (Ansvarlig red.) OLAVSVEGENE I NORDEN EUROPEISK KULTURVEG! Pilegrimsleden til Trondheim/Nidaros er nå godkjent av EICR (European Institute og Cultural Routes) som Europeisk kulturveg. Les mer på Jørn Øversveen Ola Rønne TYSK PRAKTBOK OM PILEGRIMSLEDEN Den meget anerkjente fotografen og reisebokforfatteren Helfried Weyer har i vår vært på rekognosering langs Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim, og han vil til sommeren, sammen med sin kone og samarbeidspartner Renate, reise og delvis vandre langs Olavsvegene fram til Nidaros. Boka skal være klar på det tyske markedet allerede i oktober. Utkast til forsida kan bli slik: TYSK TV TEAM Nord Deutsche Rundfunk, v/peter von Sassen har også vært på befaring og skal med et team på 4 personer gjøre opptak langs Pilegrimsleden fra 15. juli. Flere medarbeidere i Pilotprosjektet har bidratt med råd og vink, og Olger er også bedt om å være en aktiv medspiller i produksjonsperioden. PILEGRIMSPRESTEN FRA ST. JACOBI I HAMBURG, Bernd Lohse, kommer også i år med en stor gruppe tyske pilegrimer for å vandre fra Budsjord, over Dovre til Nidaros ved Olsok. De vil på deler av turen få selskap av både ekteparet Weyer og TV-teamet fra NDR. Pilgerpastor Bernd snakker flytende norsk og er en sann venn av Olavsvegene MARKEDSFØRES I 7 EUROPEISKE LAND Pilotprosjekt Pilegrimsleden er i 2010 med på Innovasjon Norges internasjonale vandrekampanje, bl.a. i form av en egen helside i VisitNorway sine vandrekataloger i 7 europeiske land. Likeledes er vi presentert tilsvarende i Norgeskatalogen. Deltakelsen har også medført at Jørn, Olger og Tove var med på en studietur i Pyrenéene rett etter påske, og at vi blir engasjert i å legge til rette for pressebesøk både fra Tyskland og Spania. PAKKETURER Reiseoperatøren Norske Bygdeopplevelser har i år, med betydelig bistand fra Olger og Jørn, lagt opp til 4 ulike pakketurer med utgangspunkt i Pilegrimsleden. Deltakerne tilbys bl.a. overnatting med full pensjon og bagasjetransport. Det er lagt opp til 4-5 dagers vandringer, både over Hadeland med Skibladner til Hamar, i Gudbrandsdalen og over Dovre. (www.norske-bygdeopplevelser.no) PILOTENE VANDRER I GUDBRANDSDALEN Pilotprosjekt Pilegrimsleden inviterer, i samarbeid med Riksantikvaren og pilotprosjekt Nasjonalparkriket, til samling for alle prosjektene under Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Samlingen starter med et besøk på pilegrimsloftet Borkerud i Øyer. Deretter vandrer følget via Glomstad til Mageli før bussing til middag på Dale Gudbrands Gard, som er ett av de nye regionale pilegrimssentrene. Vågå og Nord- Gudbrandsdal er arena for samlingas to siste dager. Datoene er NY TURBOK I MIDTRE GAULDAL Midtre Gauldal kommune har utarbeidet en ny turbok der 8 av turene er langs Østerdalsleden. SELBU O-KLUBB MERKER LEIA! 1

4 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden JEVNAKER: ORDFØREREN TAR TAK Etter et møte med ordfører, kultursjef, kulturkonsulent og kirka om forbedring av merking og skjøtsel gjennom kommunen kan Olger berette at ordfører Hilde Brørby Fivelstad selv tok på seg ansvaret for at fremdriften i arbeidet holdes. RINGERIKE OGSÅ PÅ BANEN Rådet for Ringeriksregionen har tatt ballen, kommet på banen og også ut på Pilegrimsleden. Regionrådsleder Roar Hammerstad og fylkespolitiker Helge Stiksrud har tatt initiativ til at Buskerud fylkeskommune, Hole og Ringerike kommuner tar sin del av ansvaret for Pilegrimsleden gjennom regionen og oppretter et samarbeid med de nye pilegrimssentrene i Oslo og på Granavollen. Pilotprosjekt Pilegrimsleden har invitert Buskerud fylkeskommune til å ta del i prosjektet i innspurtsåret MERKEELEMENTER FERDIGPRODUSERES Det er så langt inngått avtale med to leverandører om produksjon av ferdige merkeelementer. - Lepro Arbeidssenter LABO, Lena, Vestre Toten - Rosenvik AS, Orkanger, Sør-Trøndelag DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN SOM PILEGRIMSSTAV Liv Aastad på Kleivan Pilegrimsherberge i Buvika i Skaun har, i samarbeid med Skaun kommune og frivillige organsisasjoner, utarbeidet et tilbud om vandring langs Pilegrimsleden i sitt nærområde under det Den kulturelle spaserstokken. Mer info på ARBEIDSSENTERET ORKDALSTORVET MERKER LEIA I STØTTE FRA NORDISK KULTURFOND Etter initiativ fra Oppland fylkeskommune og i samarbeid med Pilotprosjekt Pilegrimsleden ble det i 2008 opprettet en EU-partnergruppe som i vinter utformet en søknad til Nordisk kulturfond om støtte til gjennomføring av prosjektet Konseptutvikling av kulturhistoriske veier i Norden og utvalgte steder lang disse. Fondet innvilget nylig kr til formålet. Følgende partnere er med: Norge: Oppland fylkeskommune/pilotprosjekt Pilegrimsleden, de regionale pilegrimssentrene. Sverige: Klarälvdalsprosjektet, Vadstena Pilgrimscentrum, Arns Rike/Västarvet, Romboleden (Köping) Danmark: Hærvejen, Hærberger langs Hærvejen, Viborg Pilgrimscentrum. Neste møte holdes i Arns Rike og Vadstena i september. TILBYR BAGASJETRANSPORT Hafjell Varetaxi er første firma i Oppland som bl.a tilbyr bagasjetransport for pilegrimer. Mer info om priser, m.m. på NYE KOMMUNEBROSJYRER Pilotprosjektet har både i 2009 og 2010 invitert kommuner langs Pilegrimsleden til å samarbeide om produksjon av enkle brosjyrer som skal presentere leden i sitt område og friste folk til å prøve en tur langs disse gamle ferdselsvegene. I 2009 ble brosjyrer ferdigstilt i disse kommunene: Grong, Steinkjer, Tydal, Melhus, Dovre, Sør-Fron, Hamar, Gjøvik. Så langt i 2010 er brosjyrer klargjort for Ringsaker, Sel, Rendalen og Oppdal. Gran og Ringebu står for tur. Vi har sendt ut en mal for de enkle tekstbidragene om lokal info fra den enkelte kommune. Endelig layout og trykking av de første 500 eks. tilbys gratis fra Pilotprosjektet. De resterende av de i alt 47 kommunene oppfordres til også å benytte seg av dette tilbudet! De neste brosjyrene vil bli utformet etter en ny designmal i tråd med den visuelle profilen som er under utvikling i samarbeid med forumet for de nye pilegrimssentrene. NYTT OVERNATTINGSSTED LANGS KJØLVEGEN I sommer åpnes det et lengen etterlenget nytt overnattingssted hos Peder Løvstuhagen, øverst i Kjølvegen mellom Brandbu og Einafjorden. Europa Compostela 2010 Franske Pilegrimsentusiaster tok initiativ til en storstilt stafett gjennom Europa, ifm Det hellige år 2010 i Santiago de Compostela. Pilegrimsstaver fra mange land ble i løpet av vinteren og våren sendt ut på vandring fra mange land. Den norske staven startet fra Stiklestad i februar og er nå på vei over grensa fra Tyskland ved Aachen. Den skal ende opp i Santiago medio september. Følg bloggen: 2

5 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden Prosjektleder (Ansvarlig red.) BLI MED PÅ VANDRING! Oppdatert og utfyllende info finner du i Pilegrimskalenderen på Nettsida vår i ny drakt! Etter lang tids innsats har vi nå åpnet nettsida vår med nytt utseende og funksjonalitet. Vandreinformasjonen er nå tilgjengelig via et kart med klikkbare leder som bringer deg direkte inn til Vandringsplanleggeren for den strekningen du ønsker. Her vil du som før finne vandrekart med klikkbare ikoner for overnattingssteder og kulturminner. Dette, og alt annet stoff, er under kontinuerlig utvikling og oppdatering. Likeledes arbeider vi jevnt og trutt med å forbedre de utenlandske sidene. Velkommen inn! DE REGIONALE PILEGRIMS SENTRENE ER ETABLERT! Jørn Øversveen ØSTERDALSLEDEN 10 ÅR Vandringer i jubileumsåret 11.juli: Pilegrimsvandring i Os, Brattåsen- Dalsbygda kapell Uke 30: Olsokvandring i Tolga juli: Jubileumsvandring i Midtre Gauldal og Melhus, Synnerdalen i Budal-Nidaros, juli: Jubileumsvandring i Rendalen, Munkbetsetra - Åkre Søndag 25.juli: Jubileumsdag på Lia Gård i Rendalen, med minivandring 4.-8.august: Innvielsesvandring Åmot-Lia Gård Søndag 12.sept og i uka før: Vandring mot Hamar til åpning av Pilegrimssenteret på domkirkeodden Fra 20.juni: "Pilegrimen 2010" Jubileumsstafett i Midtre Gauldal Fra 23.juni til 29.sept: "Gå og finn pilegrimsminner" i Rendalen juli: Olsokspel i Tylldalen: Jubili, Jubilo Se også Utsnitt fra nettstedet Nettstedet, under utvikling, er en felles portal for de 6 pilegrimssentrene. Alle stedene er nå bemannet og den første store oppgaven i 2010 er å planlegge og gjennomføre den store fellesvandringen fra Oslo til Trondheim. Se annonse Langvandringen Pilotprosjekt Pilegrimsleden har bidratt betydelig i forberedelser og etablering. ROMBOLEDEN - Fellesvandring Skarddøra Nidaros, August 2010: Dagsvandring Skarddøra - Stugudal Ola Rønne Akershus fylkeskommune er dette siste prosjektåret kommet med på laget som fullverdig medlem i Pilotprosjektet. Ola Rønne vil ha ansvaret for Bærum og Romerikskommunene. 1

6 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden NORDLEDEN Fellesvandring fra Gløshaug kirke i Grong til Stiklestad På vei opp mot Såsegga, Steinkjer. Foto: 2008 ST.OLAVSLEDEN DEL AV SAGAMARSJEN personer prøvegikk 18. mai i år den 4,5 t lange strekningen fra Munkeby kloster til Stiklestad. Neste år, som del av Levanger`s 1000-årsjubileum, vil den internasjonale Sagamarsjen benytte denne delen av Pilegrimsleden. Logo: I KRISTIN LAVRANS- DATTERS FOTSPOR Pilegrimsvandring Skaun Nidaros, Vi går langs Kristins ungdomsrute og introduseres underveis til pilegrimsvandringen som fenomen. MERÅKERLEIA GODKJENT Nord-Trøndelag fylkeskommune har godkjent en ny pilegrimsled fra Skurdalsporten på riksgrensa, via Meråker og Hegra ned Stjørdalen til sammenknytning med St.Olavsleden ved Værnes kirke. Entusiastene i historielagene i dalen har dokumentert flere spor etter pilegrimsvandring, der det store antallet innrissete kors i berget på utsiktspunktet der leia krysser grensa inn til Norge nok er det mest spektakulære. Leia vil bli merka til sommeren og deretter innlemmet i Vandringsplanleggeren på LOKALE VANDRINGER I GUDBRANDSDALEN RUDI GARD: LÅVENDE SAKER 2010 Opplevingstur langs Pilegrimsleia Sødorp Rudi Grad Arrangeres hver dag kl. 12, i perioden AUGUST KL 10: FOTTUR LANGS PILEGRIMSLEDEN DALE GUDBRANDS GARD VINSTRA. Arrangeres av DNT i samarbeid med Peergynt-stemnet. Turleder Knut Kjorstad. Program: VANDRINGSHELGER MOELV - LILLEHAMMER Det legges tilrette for 4 helger i 2010 med vandring Moelv Lillehammer, og 2 overnattinger på Johannesgården. Disse blir juni juli aug. og sept. Pris kr Full kost og losji. (www.johannesgarden.no) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: VANDRING TIL OLSOK PÅ DOMKIRKEODDEN juli 2010 innbyr Olsokkomitéen i Hamar deg til å delta på pilegrimsvandring fra Lillehammer til Hamar. Sigurd Mikal Karoliussen og Torkil Færø har i ett år forberedt filmprosjektet Veien til Nidaros. I uke 24 starter de sin vandring fra Oslo mot Trondheim og de håper på mange spennende møter med mennesker, kultur og natur underveis. Filmen skal ferdigstilles for visning på NRK i påska Deres forrige film Veien til Santiago (NRK 2006) førte til dobling av antallet norske vandrere i Spania. Pilotprosjekt Pilegrimsleden har bidratt økonomisk til det nye prosjektet. Her fikk pilegrimene det første frie utsynet vestover mot det hellige målet, etter å ha tilbakelagt mil etter mil gjennom de ensformige jämtlandske skoger. På det nakne berget er det risset inn flere ulike typer kors, som arkeologer mener kan stamme fra middelalderen. Foto: 2008 Å gå i seg selv, eller bare det å gå i seg selv! 2

7 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden Prosjektleder (Ansvarlig red.) God jul! Jørn Øversveen Siv Smedseng og et godt og framgangsrikt nytt pilegrimsår! Vi går nå inn i vårt siste prosjektår og ser fram til samarbeidet om å legge et solid grunnlag for varig drift! Så takker vi Siv for samarbeidet så langt og fortsetter dette med henne som ansatt i Nidaros Pilegrimsgård.

8 Prosjektleder (Ansvarlig red.) Jørn Øversveen Siv Smedseng NYHETSARKET Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden REGJERINGEN FØLGER OPP PILEGRIMSSATSING Etter utredningen På livets vei har regjeringen nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe som siden i august har arbeidet med en strategi- og handlingsplan for pilegrimsmotivet i vid forstand. Denne skal sendes ut på en bred høring på nyåret. Pilotprosjekt Pilegrimsleden har bl.a. bidratt med en statusbeskrivelse for arbeidet langs leden. NYE PILEGRIMSKONTOR PÅ STATSBUDSJETTET! I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2010 er det avsatt kr. 5 mill til etablering av 5 regionale pilegrimskontor langs pilegrimsleden Oslo Trondheim. Disse skal lokaliseres til Oslo, Hamar, Granavollen, Hundorp og Dovre. Forberedelser allerede i gang De fire pilegrimskontorene som ligger i Hamar Bispedømme har dannet et forum som har sendt et brev til fem departementer, inkl. den tverrdepartementale arbeidsgruppa. Der tas det til orde for at de 5 mill. kr. fordeles jevnt mellom de 5 kontorene og at Pilotprosjekt Pilegrimsleden gis i oppgave å fungere som koordinator og forløper til et Nasjonalt Pilegrimssenter i Oslo Bispedømmeråd, som det 5. kontoret, og Nidaros Pilegrimsgård er invitert inn i forumets videre arbeid. FORVENTNINGER TIL 2010, LOKALT OG REGIONALT! En naturlig følge av den nasjonale satsinga er at det også i fylker og kommuner langs Pilegrimsleden gjøres en innsats for å sikre at kvaliteten på dette unike vandretilbudet holder mål, uten avbrudd i perlekjedet. Vi ser det som helt nødvendig at det både på regionalt og lokalt nivå gjennomføres en prosess fram mot forpliktende vedtak i tråd med den strategi- og handlingsplan som kommer fra regjeringen vinteren De kommuner og strekninger som ikke kom med på statsbudsjettet for neste år må bare jobbe trøstig videre for å medvirke til at Trond Giskes visjoner, om at de øvrige ledene vil følges opp med midler i de kommende år, blir en realitet. En opptrapping av markedsføringen av Pilegrimsleden til Nidaros, både nasjonalt og internasjonalt, vil føre til merkbar øking av trafikken allerede i Da må vi alle stå klare til å ønske gjestene velkommen! NY TRASÉ VIA LUNNER KIRKE Det er under etablering en alternativ rute mellom Jevnaker og Granavollen, via Lunner kirke, som innebærer at Lunner kommer med som den 46. kommunen langs Pilegrimsleden. Traséen ligger inne til godkjenning i Oppland fylkeskommune. Mye er allerede merket, og rundt Lunner kirke er det allerede stor aktivitet, bl.a. langs den gamle Kongeveien, med vandringer for store og små, hovedsakelig i regi av Trond Hem Stenersen. Kongevegen slynger seg gjennom Hadelands kulturlandskap. Ved Raknerud, Gran. Foto: 2009 ALLSIDIG LOKAL AKTIVITET I 2009 Henvendelser til alle kommunene viser stor og allsidig aktivitet med Pilegrimsleden som arena. I et stort antall av kommunene (f.eks. i 12 av 17 i Trøndelag) gjennomføres det årlige vandringer for konfirmanter. I Oppland er det arrangert ulike skolevandringer for flere skoler i minst 5 av 11 kommuner. I mange av kommunene langs leden avholdes det årlige vandringer, av ulik lengde og varighet, til lokale pilegrims- og turmål. Kirka står ansvarlig for en stor del av disse. Det er noe usikkerhet knyttet til hvor mange som har vært i aktivitet langs pilegrimsleden, men vi har godt nok underlag til å hevde at mer enn 5000 store og små har vært på vandring i år. I gj.snitt har hver kommune brukt timer til merking, skjøtsel og vedlikehold av leden. Brennende øyne Eksempel fra offergaveutstillingen 1 TAMA OFFERGAVER OG KRISERITE. UTSTILLING I ERKEBISPEGÅRDEN, TRONDHEIM. Info her!

9 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden PILEGRIMSLEDEN PÅ GRÜHNE WOCHE Vi har takket ja til en invitasjon fra Landbruks- og matdep. om å delta på Norges stand på matmessen GrühneWoche i Berlin i Hovedfokus vil være Nasjonale Turistveger, bl.a. gjennom Gudbrandsdalen, og den nasjonale komitéen mener at Pilegrimsleden naturlig hører hjemme i denne sammenhengen. Vi satser på brosjyrer og demonstrasjon av vandringsplanleggeren på pilegrim.info. PILEGRIMSLEDEN- INTERNASJONALT VANDRETILBUD Pilegrimsleden lanseres for 2010 gjennom Visit Norways internasjonale vandrekampanje, med egen side i katalogen som distribueres til 6 ulike land i Nord-Europa, og på egen side på nettet under visitnorway.com-portalen. Vår egen hjemmeside vil re-designes for bedre å imøtekomme dette. Domkirkeodden og Hedmarksmuséet er klare til å være vertskap for et nytt regionalt pilegrimssenter på Hamar. Glassbygget over Domkirkeruinen. Foto: 2009 SNAKK OM VANDRING Har du en opplevelse fra Pilegrimsleden som du ønsker å dele med andre? Send en kort eller lang tekst til oss, gjerne med foto, så gjør vi deretter en avtale om mulig publisering på Flere vandrere har allerede sendt inn sine beskrivelser av årets vandring. Klikk deg inn her og la deg inspirere! Opp Fonnåsfjellet, Rendalen, langs Østerdalsleden. Foto: Aslaug S. Haugen VANDRING INN I FRAMTIDA Pilotprosjekt Pilegrimsleden har sluttet seg til en arbeidsgruppe med formål å drøfte mulighetene for utvikling av mer naturvennlige (bærekraftige) opplevelsesprodukter innenfor frilufts- og reiselivet, med langsomhet, stillhet og ettertenksomhet som basis. Øvrige medlemmer i gruppa er 4H, Trondhjems Turistforening, Innovasjon Norge, Statsskog, BliLyst, Direktoratet for Naturforvaltning, Fylkesmannen i ST, samt initiativtaker Børge Dahle, som bl.a. representerer samarbeidsgruppa Råd for Økofilosofi. De har utformet Stetind-erklæringen om gleden ved å leve på en naturvennlig måte. Les mer om dette her. PILEGRIMSSENTER LANGS ROMBOLEDEN? Granby gård i Selbu ligger langs Romboleden, ca. 57km fra Nidaros, og kan tilby en innholdsrik utvandrerutstilling i den ombygde kulturlåven, i tillegg til pilegrimsovernatting. Pilegrimen og utvandreren har mye til felles. Kanskje kan dette utvikles videre på Granby? Bildet er fra en lokal vandring fram til et fint treff på låven, med fotokåseri og oppsummering av pilegrimssesongen Foto: Pilotprosjektet støtter filmprosjektet VEIEN TIL NIDAROS av Massimo Produksjoner. Premiere påska 2011! 2

10 Prosjektleder (Ansvarlig red.) Jørn Øversveen Siv Smedseng NYHETSARKET Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden To-veis merking på plass langs veien i Selbu. Foto: Knut L MERKINGA AV LEDEN HAR FÅTT ET BETYDELIG LØFT!! Tilbakemeldingene fra vandrerne er entydige; det er i løpet av sommeren blitt betydelig lettere å finne fram langs leia. I tillegg til årene 2007 og 2008 har vi i år tildelt tilskottsmidler og merkemateriell til 33 av de i alt 45 kommunene som pilegrimsledene mot Nidaros passerer gjennom. Et stort antall frivillige entusiaster bidrar til at nye merker med den velkjente logoen finner sin plass for å vise vei for pilegrimer og andre vandrere. TELLINGER I GANG Vi har etablert samarbeid med rundt 20 overnattingssteder og andre passeringspunkter langs leia for å få utført registreringer av antall pilegrimsvandrere. Disse tellingene skal også utføres i 2010, slik at vi kan skaffe oss et grunnlag for å vurdere utviklingen av bruken på de enkelte strekningene. VANDRINGSPLAN- LEGGER PÅ NETT Vår nettbaserte vandringsplanlegger ble lansert og har siden fått en meget god mottakelse blant pilegrimer og andre vandrere som her har funnet et nyttig verktøy for å planlegge sine vandringer langs leden. Til Olavsfestdagene har vi også utarbeidet en trykt spesialutgave av Overnattingsguiden for strekningen Oslo Trondheim. Den kan bestilles fritt tilsendt fra. Kfr. også omtale på BERETNING FRA PILEGRIMSLEDEN Thoralf Gamlem gjorde i 2006 et besøk til besteforeldrenes fødeland og ble her inspirert til også å vandre i deres fotefar. Den erfarne friluftsmannen og pensjonerte veterinæren fra Yakima i staten Washington i USA virkeliggjorde drømmen i fjor sommer. Vi møtte Thoralf ved ankomst Nidaros og anmodet ham om å sende oss en e- post med sine inntrykk fra leden. Nå er boka! klar og til salgs for kr. 180, fritt tilsendt fra pilotprosjektet. Bestill hos. Mer omtale av boka på PILEGRIMSLEDEN PRESENTERT I SAN SEBASTIAN Prosjektleder var invitert til å presentere Pilegrimsleden og Pilotprosjektet på et sommerkurs med tema Pilegrimsleder og landskapet i San Sebastian i Baskerland midt i juli. Dette var en fin anledning til å promotere kvalitetene og særpreget vi har å tilby her hjemme. Foredraget førte til gode tilbakemeldinger og hyggelige kontakter ble etablert. STØPEJERNSPLATER MED LOGOEN ER SATT I PRODUKSJON. BESTILLES HOS PILOTPROSJEKTET. 1

11 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden GRUPPEVANDRINGENE VEL FRAMME I NIDAROS Selv om regnet hølja ned over Trøndelag den siste uka før Olsok var det fornøyde pilegrimer som ankom målet, både fra nord, øst og syd. Vi har blitt lovt skriftlige beretninger fra flere av deltakerne. Følg med på Langs Nordvegen. Oppe på Feginsbrekka, like før Stiklestad kirke kommer til syne. Et tilbakeblikk over Leksdalsvatnet. Foto: 2008 DE 8 FØRSTE KOMMUNE- BROSJYRENE KLARE! Som tidligere annonsert bidrar Pilotprosjektet til utarbeidelse av enkle brosjyrer for de enkelte kommunene langs leia. Kommunene bidrar med enkle tekster og vi bidrar med den endelige utforming, samt trykking av de 500 første eks. Vi tilbyr dette i år til de 20 første kommunene som gjør sin del av jobben, og i løpet av forsommeren er de 8 første klare. Grong, Steinkjer, Tydal, Melhus, Dovre, Sør-Fron, Gjøvik og Hamar har nå flotte foldere ute med bl.a kart og forslag til lokale vandringer. Brosjyrene som pdf-filer kan sees og lastes ned fra her. PILEGRIMSLEDEN UT I VERDEN Prosjektleder og prosjektmedarbeider i Oppland hadde et møte med reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per Arne Tuftin og hans medarbeidere. Resultatet av dette var at det i god tid før sesongen 2010 vil bli utarbeidet samarbeidsformer for å kunne bekjentgjøre Pilegrimsleden i Norge gjennom kampanjene til Visit- Norway.com, både innen- og utenlands. Pilegrimsprest ved St. Jacobi kirche i Hamburg, Bernd Lohse, overrekker skiltet til pilegrimsprest i Nidaros, Berit Schelde Christensen. Foto: Knut L GAVE FRA HAMBURG Etter at vi fra Trondheim sist høst utfordret pilegrimsmiljøet i Hamburg til å ta på seg oppgaven med å være porten mellom nord og sør i Pilegrims-Europa ble det satt opp et flott skilt utenfor St. Jacobi kirche med henvisning til de viktigste pilegrimsmålene. Som en symbolsk komplettering av sammenbindingen av disse gamle kulturhistoriske veiene hadde pilegrimsprest Bernd Lohse nå med seg et skilt som peker sydover til Santiago de Compostela, via Hamburg. Skiltet vil trolig bli satt opp utenfor Nidaros Pilegrimsgård. Bernd Lohse ledet for øvrig en gruppe på i alt 11 tyske pilegrimer som i år tilbakela strekningen Budsjord (i Dovre kommune) Trondheim. OM Å GÅ TIL FLYPLASSEN Prosjektlederen foretok i juni en yrkesvandring fra Oslo til Gardermoen. Det gikk faktisk an å gå til flyplassen! Via kan du se vandringsbloggen og billedrapporten. Pilotprosjektet har i år et samarbeid med Pilegrimsfellesskapet St. Olav om en bod på Middelaldermarkedet under Olavsfestdagene. Foto: Følg utviklingen i Pilotprosjektet som følge av regjeringens pilegrimsstrategi på 2

12 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden Prosjektleder (Ansvarlig red.) Jørn Øversveen Siv Smedseng NY GIV 2009! SØK TILSKOTT MERKING, SKJØTSEL OG INFOTILTAK Pilotprosjekt Pilegrimsleden har også i år tilskottsmidler til kommunene til bruk på merking, skjøtsel og infotiltak langs leia. Invitasjon er sendt kommunene og søknadsfristen er satt til fredag OVERNATTINGSSTEDER Folk langs Pilegrimsleden som går med planer om å opprette et nytt (evt. oppgradere et eksisterende) overnattings- og/eller serveringstilbud for vandrere kan også, i tillegg til øvrige finansieringskilder, søke om tilskott fra Pilotprosjektet, særlig med tanke på gjennomføring av tiltak knyttet til sanitæranlegg og enkle kjøkkenløsninger. Søknader må beskrive det bygningsmessige tiltaket, inkl. framdriftsplan og budsjett/ finansieringsplan og hvilke tilbud som vil bli gitt; prisnivå på overnatting og evt. servering, m.m. Vi har fastsatt to søknadsfrister i 2009: og Ta gjerne kontakt med aktuell regional prosjektmedarbeider på forhånd! MERKESYSTEMET Vårt utkast til revidert merkesystem har vært ute på høring, med uttalefrist Vi har innarbeidet flere av de innkomne kommentarene i en foreløpig revisjon, som er utsendt til kommunene som grunnlag for søknad om tilskott til årets merkings-, skjøtsels- og infotiltak. Kfr. denne lenken: _MerkesystemForelopigrevetterhoer ing.pdf TILSKOTT FRA VERDISKAPINGSPROGRAMMET VIA KULTURMINNEFONDET Tildelingsresultatene etter søknadsfristen er ventet i månedsskiftet april/mai. Følge med på: NYE PILEGRIMS- HERBERGER I SELBU Vandrere langs Romboleden kan til sommeren velge mellom flere overnattingstilbud på sin vei gjennom Selbu. Dette betyr større valgfrihet med hensyn både til etappelengder, prisnivå og standard. Granby Gård har en stolt fortid gjennom 20 års virksomhet i rusomsorgen, men er i dag et levende møte- og kultursentrum med vekt på bl.a. Selbu`s utvandrerhistorie. Pilegrimsleden passerer like i bakkant av gården og f.o.m står kårstua klar til å ta i mot pilegrimer. Hjemmeside: Litt lenger vest på Selbustrand åpner Brita Reinås samtidig dørene til et to-etasjes våningshus på den nedlagte gården Løvås. Utsikt over Selbusjøen fra Løvås. Foto: VANDRELINJA PÅ KART Klikk deg inn på og se nyheten om vandrelinja på kart. Hjelp oss å kvalitetssikre traséen ved å sjekke den strekningen du kjenner best, slik at kartinformasjonen blir mest mulig korrekt! Klikkbare ikoner på kartene, for overnattingssteder og kulturminner, vil følge i løpet av mai 2009 TIPS! Pass på at hele lenketeksten er aktiv når du vil følge en lenke inne i en av tekstene på Nyhetsarket. Alternativt kan du merke og kopiere hele lenketeksten og så lime denne inn i nettleserens adressefelt. 1

13 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden PÅ LIVETS VEI Pilegrimsmotivet - et nasjonalt utviklingsprosjekt Trond Giske la fram Per Kvistad Uddu`s utredning Frist for innsending av høringsuttalelser var Alle høringsuttalelsene kan lastes ned fra KKD her: /2009/horing---pilegrimsmotivet-som-nasjonals/horingsuttalelser.html?id= Iflg Per K Uddu vil utredningen følges av en Handlingsplan som skal presenteres av statsråden BÆRUM, HOLE, RINGERIKE og fra Pilotprosjektet hadde et møte i Sandvika med representanter for de 3 ovennevnte kommunene. Bærum kommune og de frivillige entusiastene i Pilegrimsledens venner har etablert et nært samarbeid, og merkinga gjennom kommunen skal være bra. Søndag arrangeres det Pilegrimsvandring fra Haslum kirke, som en del av Kulturminneåret 2009! Haslum kirke Foto: snl.no Enighet om at en ny giv er på sin plass i Hole og Ringerike mht merking og info. Flere overnattingssteder er det behov for på hele strekningen. HJELP OSS Å TELLE! Vi vil i løpet av våren henvende oss formelt til flere sentrale punkter langs Pilegrimsleden med oppfordring om å hjelpe oss med å registrere antall vandrere! Et enkelt spørreskjema vil bli utarbeidet til formålet for å gi det statistiske materialet størst mulig verdi. En tilsvarende telling vil så bli gjentatt i Vi har også gjort avtale med SNO om å få installert et automatisk tellepunkt på 1-2 sentrale passeringssteder. Til dere som ikke blir direkte kontaktet i denne omgang: Send oss gjerne all mulig statistikk dere sitter inne med nå og/eller etter sesongen NYTT FRA OPPLAND PILEGRIMSLEDEN KOLLIDERER MED NY E6 I Sør- og Nord-Fron kommuner skaper planene for ny E6 gjennom Gudbrandsdalen utfordringer for Pilegrimsleden. Oppland fylkeskommune og Pilotprosjekt Pilegrimsleden er i dialog med Statens Vegvesen for å finne de beste løsningene der omlegging er påkrevd. Vi kommer tilbake når konkrete tiltak nærmer seg. TILTAKSMIDLER TIL PILEGRIMSLEDEN Riksantikvaren har tildelt Oppland fylkeskommune kr fra Regjeringens tiltakspakke, knyttet til skjøtsel og formidling av arkeologiske kulturminner. Kr av dette er øremerket slike kulturminner langs Pilegrimsleden gjennom fylket. Søknadsfrist Kontaktperson:, OFK. KR TIL OVERNATTINGSSTEDER Oppland fylkeskommune har bevilget kr til støtte til etablering av nye overnattings- og/eller spisesteder langs leden i fylket. Dette kommer i tillegg til midlene som det kan søkes på gjennom Pilotprosjektet Mer detaljert info:, OFK. SØT WORK-SHOP Midt-Nordensamarbeidet mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim(SØT) arrangerte i forrige uke en pilegrimworkshop i Nidaros Pilegrimsgård, som endte opp i en entusiastisk ny giv blant representantene fra svensk side av grensa. Våre naboer i øst ble tydelig inspirert av arbeidet som gjøres på bred front langs Pilegrimsleden i Norge. Det vil i nær fremtid bli innkalt til møter på ulike nivåer i regionen, som omfatter länene Jämtland og Västernorrland, for å få fart på samordning av både offentlig og frivillig arbeid langs pilegrimsledene mot norskegrensa og Trondheim (Nidaros). Skardsfjella. Grensefjell mellom Jämtland og Trøndelag i Tydal PILEGRIMSFELLESSKAPET ST. OLAV, NIDAROS ble på årsmøtet vedtatt opprettet som en egen selvstendig forening, løsrevet fra PF St. Jacob. Kfr.: Utstilling Historisk Muséum, Oslo: PILEGRIMSSPOR - HELLIGE REISER I FORTID OG NÅTID. Fra 5.juni 2

14 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden Prosjektleder (Ansvarlig red.) Jørn Øversveen Siv Smedseng TILSAGN OM TILSKOTT Her er en oversikt over kommuner som fikk tilsagn om støtte fra Pilotprosjektet i 2008, til merking, skjøtsel og infotiltak langs leia: - Selbu Trondheim Oppdal Orkdal Tydal Midtre Gauldal Melhus Levanger Grong Snåsa Steinkjer Østre Toten Gjøvik Lillehammer Øyer Ringebu Sør-Fron Nord-Fron Sel Dovre Hamar Stange I tillegg har i alt 12 overnattingstiltak fått tilskott til ferdigstilling / utbedringer til en samlet sum på kr Vi vil i løpet av mars måned sende ut årets invitasjonsbrev vedr. søknad om tilskott. MERKESYSTEMET Vårt utkast til revidert merkesystem er ute på høring, med uttalefrist Forslaget, sammen med Riksantikvarens håndbok fra 2005, kan lastes ned herfra: 995&id= TILSKOTT FRA VERDISKAPINGSPROGRAMMET VIA KULTURMINNEFONDET Her er tiltakene langs pilegrimsleia som fikk tilsagn ved andre tildelingsrunde 2008: - Håkon Fiskvik, Munkeby, Levanger Merete Støvring, Fogdegården, Melhus Elin Mathisen, Presteenkesetet Sjo, Gran Johannes Bergum, Vedum Nistugun, Øyer Stig Grytting, Sygard Grytting, Sør-Fron Peter Sandbu, Sandbumoen, Sel SMEDBERGET I ØVRE RENDAL. en hvileplass for pilegrimer underveis. Pensjonert prest i Øvre Rendal, Asbjørn Haugen, har sammen med sin kone Aslaug kjøpt og istandsatt den gamle husmannsplassen Smedberget. Her ønsker de alle pilegrimer langs Østerdalsledene velkommen til overnatting i trivelige omgivelser. Eldhuset klargjøres som herberge i 2009 Foto: Aslaug S. haugen VELDRE PILEGRIMSFORENING ble stiftet og har bl.a. som formål å vedlikeholde pilegrimsleden gjennom Ringsaker, samt å drifte Konfirmantsalen på Veldre Prestegård som et rimelig overnattingssted langs leia. Leder er Knut Nordsveen, Konfirmantsalen på Veldre prestegård Foreningens foreløpige nettadresse: Kontakttelefon: JØRN ØVERSVEEN er Pilotprosjektets nye medarbeider i Hedmark. Kfr. kontaktinformasjon i venstre marg. 1

15 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden PÅ LIVETS VEI Pilegrimsmotivet - et nasjonalt utviklingsprosjekt Trond Giske la fram Per Kvistad Uddu`s utredning Dokumentet kan lastes ned fra KKD her: planer/rapporter/2009/pa-livets-vei-pilegrimsmotivet-- -et-nasj.html?id= Pilotprosjekt Pilegrimsleden er en betydelig høringsinstans i denne prosessen, og vi er godt i gang med utformingen av vårt bidrag. Frist for innsending av høringsuttalelser er VELLYKKET SEMINAR I NIDAROS PILEGRIMSGÅRD I alt ca. 90 personer var samlet til et vellykket seminar om Pilegrimsleden Les mer her: 2 MINISTRE VANDRET PILEGRIMSLEDEN Kulturminneåret 2009 ble åpnet av ministrene Erik Solheim og Trond Giske i Trondheim Prosjektleder fikk anledning til å ønske begge disse to, samt spesielt inviterte kulturvernentusiaster fra hele landet, velkomne til en vandring langs pilegrimsleden over Kalvskinnet til Erkebispegården, guidet av dir. Øyvind Lunde, NDR. ønsker velkommen til Pilegrimsleden ved Ila kirke Foto: Carl-Erik Eriksson Les mer om åpningen av Kulturminneåret, her: = &language=0 STATUS MIDTVEGS I VERDISKAPINGSPROGRAMMET Tirsdag ble det i Riksantikvarens lokaler holdt et seminar der Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og Pilotprosjektene rapporterte til bl.a. tre andre departement om status, halveis i programperioden for Verdiskapingsprogrammet. Les mer her: kaping-og-kulturminner--hva-har-sk.html?id= og Ingrid Meslo forteller om hvordan hun kombinerer rollene som bonde og pilegrimsvertsskap. Foto: KULTURMINNELØYPA Til åpningen av Kulturminneåret har Pilotprosjektet i samarbeid med Gran kommune og stedsutviklingsprosjektet på Granavollen utarbeidet ei kulturminneløype langs pilegrimsleden over Hadeland. Kfr. eller arch?fylke=500&portal_type=kulturminneloype Søsterkirkene, Gran 2 NATURARVEN SOM VERDISKAPER. NYTT VERDISKAPINGSPROGRAM. Kfr.

16 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden Prosjektleder (Ansvarlig red.) God jul! Siv Smedseng og et godt og framgangsrikt nytt pilegrimsår! 1

17 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden HEDMARK MED! Hedmark fylkeskommune har gjort vedtak om å sette av kr på 2009-budsjettet for å kunne takke ja til invitasjonen om å tre inn som fullverdig medlem av Pilotprosjekt Pilegrimsleden. Vi legger opp til at fylkets representant i styringsgruppen kan være på plass i løpet av januar. Det vil også være aktuelt at fylket tilsetter er egen prosjektmedarbeider for å følge opp utviklingen av de om lag 400 km med godkjent pilegrimsled i regionen. SKRIV DIN FORTELLING! I forbindelse med Kulturminneåret 2009 ønsker vi å bidra til å videreformidle de gode historiene langs pilegrimsleden. Vi oppfordrer alle som har vandret kortere eller lengre deler av disse kulturhistoriske veiene mot Nidaros om å skrive ned sine opplevelser under tittelen Min vandring. Vi ønsker å publisere minst en fortelling hver måned, på hjemmesida vår, gjennom hele Ved årets slutt tar vi sikte på å premiere den beste fortellingen. Så sett i gang og skriv! om en spesiell strekning, om selve turopplevelsen, om et kulturminne, om tanker du gjorde deg på forhånd, underveis eller etterpå, eller hva du enn ønsker, med pilegrimsleden som indre og ytre ramme for fortellingen. NB! Vi kommer tilbake med nærmere info om juryering og premiering av årskonkurransen nevnt ovenfor. Lykke til! MERKESYSTEMET Arbeidet med høringsutkastet til revidert merkesystem går sin gang, men ble nå rett før jul sterkt forsinket pga sjukdom. Som tidligere annonsert vil forslaget basere seg på både logo og merkeelementer som har vært brukt til nå, men med bruk av hyppigere mellommerking og mer konkrete angivelser av tetthet og tydeliggjøring av merkinga i kryss. Prinsippene vil også legge opp til at merkinga skal kunne fungere i begge retninger. Klipp fra det kommende høringsutkastet: Henger og ståer. Stor stolpe. Liten stolpe. Severdighetsskilt. HAMBURG PORTEN MELLOM SYD OG NORD. I forbindelse med Trondheim kommunes vennskapsvisitt i Hamburg, som bl.a. inkluderte overrekkelse og tenning av årets julegran foran Hamburgs rådhus, deltok også en pilegrimsdelegasjon som knyttet kontakter med pilegrimskirken St. Jacobi og pilegrimsmiljøet i Nord- Tyskland. Vi utfordret tyskerne til å ta på seg rollen som veivisere, også for veiene nordover, mot Norden og Nidaros. Se mer om vennskapsbesøket her: Den nye pilegrimspresten i Hauptkirche St. Jacobi i Hamburg, Bernd Lohse, viser stolt fram sine nye pilegrimsvotter. Foto: SAMLING I FEBRUAR! Vi gjentar forhåndsinvitasjon til en 1-dagssamling for alle aktører langs Pilegrimsleden, tirsdag , i Nidaros Pilegrimsgård. Hovedtema for dagen vil være småskala tjenestetilbud, erfaringer og muligheter, og vertskapsrollen. Bidrag bl.a. fra Innovasjon Norge. Mer detaljert program kommer medio januar. Vi ber om påmelding allerede nå, og seinest innen til. PLANENE FOR PILEGRIMSSOMMEREN 2009 TAR FORM. FØLG MED PÅ: 2

18 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden Prosjektleder (Ansvarlig red.) Siv Smedseng RYDD ET KULTURMINNE! Vi har inngått et samarbeid med stiftelsen Norsk Kulturarv om å promotere dette skoleprosjektet for Kulturminneåret Mer: 1361&id= Tiltak som relaterer seg til Pilegrimsleden vil bli vist ekstra oppmerksomhet denne gang. NB! Søknadsfrist ! FLERE FYLKER MED? I Hedmark fylkeskommune er det fremmet budsjettforslag om å takke ja til invitasjonen fra Pilotprosjekt Pilegrimsleden om å inngå som fullverdig prosjektmedlem fra Akershus har også mottatt tilsvarende invitasjon fra oss. Rundt nyttår vet vi mer. SØT - PROSJEKTET Pilotprosjekt Pilegrimsleden er invitert med i referansegruppen for et samarbeidsprosjekt mellom byene Sundsvall, Östersund og Trondheim, der Olavsarven og pilegrim er ett av hovedtemaene. Vi håper dette kan bidra til bedre kvalitet og sammenheng langs ledene Jämtland Trøndelag. Tilskotsordningar for 2009 Les rundskriv fra Miljøverndepartementet her: ndskriv/2008/tilskotsordningar html?id= PILOTSAMLING I NIDAROS PILEGRIMSGÅRD Pilotprosjekt Pilegrimsleden er lokal medarrangør av Riksantikvarens samling i Trondheim for de 11 pilotprosjektene under Verdiskapingsprogrammet. Se omtale og program her: OLGER I HUNDRE Oppland fylkeskommune følger opp sin satsing på Pilegrimsleden og har tilsatt i 100% prosjektmedarbeiderstilling. Han inngår i et kontorfellesskap med bl.a. prosjektlederne for Granavollen og Hundorp Dale-Gudbrands gard. NORDISKE PILEGRIMSMÅL MED I EU-NETTVERK? Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner, på vegne av pilegrimsmålet Nidaros, samarbeider med Vadstena i Sverige om å bli deltakere i et EU-prosjekt, foreløpig kalt COESIMA II, som har som mål å utvide en eksisterende sammenslutning av pilegrimsmål / regioner til et permanent nettverk. Det er aktuelt å søke støtte fra programmet Interreg IVC. Høst langs Romboleden. Foto. PROSJEKTMEDARBEIDERE PÅ HØSTVANDRING Tove, Eiler, Olger og Knut har vært på hver sine yrkesvandringer langs både eksisterende og mulig nye pilegrimsleder i høst. Tove testet deler av Østerdalsleden, Eiler vandret fra Fortun til Lom stavkirkes 850- års-jubileum, Knut inspiserte, og møtte kontaktpersoner langs, Romboleden fra svenskegrensa til Selbu. Olger deltok i en Opplandsdelegasjon på studietur langs pilegrimsleden mellom Le Puy og Figeac i Sør-Frankrike. Se bildereportasjer fra noen av turene her: Storbekkøya museumsseter, Budal. Foto: 1 Artikler om Pilegrimsleden: FORTIDSVERN, nr. 2/2008. KULTURARVEN, nr. 46, desember 2008

19 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden STIG GRYTTING NYTT MEDLEM I STYRINGSGRUPPEN Stig Grytting, til daglig en del av vertskapet på Sygard Grytting langs Pilegrimsleden gjennom Sør-Fron, er oppnevnt som nytt medlem i styringsgruppen for Pilotprosjekt Pilegrimsleden. Han erstatter Ole Smidesang som representant for NHO Reiseliv. Vi ser fram til å dra nytte av Stigs kompetanse. ARKITEKTSTUDENTER TEGNER PILEGRIMSHUS En gruppe arkitektstudenter i 2. årskurs ved NTNU har gitt seg i kast med en allsidig semesteroppgave i å tegne et nytt hus for pilegrimer som ankommer Trondheim og Nidaros. Prosjektleder (og siv.ark) Knut var nylig tilstede ved oppstarten av kurset og deltok i spennende samtaler om både pilegrimsliv og arkitektur KARTLØSNINGEN på hjemmesida vår er under stadig utvikling. Synlig resultat vil foreligge i løpet av mars. Vi har inngått samarbeid med leverandører av både oversiktskart og programvare som setter oss i stand til å gjøre inngangen til vandrerinfo`en mer grafisk og visuell. Middelalderloftet, Sygard Grytting. Foto: VI ØNSKER RAPPORTER OM ÅRETS VANDRESESONG! Mange av dere som mottar dette nyhetsarket sitter inne med oversikter av ulike slag som kan gi oss nyttig info om årets vandresesong. Send oss gjerne noen ord om antallet vandrere som har besøkt og/eller passert dere i sommer og evt. andre små og store hendelser som kan hjelpe oss i arbeidet med utvikling av pilegrimsleden. På forhånd takk! NY PILEGRIMSPREST Berit Schelde Christensen er tilsatt som ny pilegrimsprest i Nidaros. Hun tar til i jobben ved nyttår og presenteres her: SMÅNYTT FRA OPPLAND - Olger har deltatt på befaringer omkring trasévalg for deler av leden både i Øyer (Vedem) og Sør-Fron (Jensbakken-Grytting). - Arbeid i gang med vurdering av innhold og form for en fremtidig pilegrimssenterfunksjon ved Dale-Gudbrands gard, inkl. kapell i festningen. - Ny overnattingsoversikt for Oppland er klar og vil bli publisert på hjemmesida med det første. Nye oversiktskart med klikkbare leder, klar i løpet av mars 2009 PILEGRIMSBÅND KNYTTES TRONDHEIM HAMBURG På initiativ fra den norske generalkonsulen i Hamburg og pilegrimsprest Bernd Lohse i Hauptkirche St. Jacobi er det avtalt møter i slutten av november mellom en liten pilegrimsdelegasjon fra Trondheim og ulike aktuelle kontakter i Hamburg. Møtene er kommet i stand i tilknytning til Trondheim ordførers årlige overrekking og tenning av byens julegran. Disse representerer pilegrimsmålet Nidaros ved møtene: - Stein Thue, Trondheim kommune - Berit Schelde Christensen, pilegrimsprest -, Pilotprosjekt Pilegrimsleden STORSAMLING I FEBRUAR! Pilotprosjekt Pilegrimsleden planlegger er samling for alle aktører, generelt interesserte og entusiaster langs alle våre 2000 km pilegrimsled. Stedet er Nidaros Pilegrimsgård og dato er satt til tirsdag Hovedtema vil være småskala tjenestetilbud og vertskapsrollen. Følg med på Forhåndspåmelding mottas gjerne: PILEGRIMSVANDRING LANGS LEDENE og/eller VANDRING LANGS PILEGRIMSLEDENE? 2

20 Nr Pilotprosjekt Pilegrimsleden Prosjektleder (Ansvarlig red.) Siv Smedseng Stortingspolitikere roser Pilegrimsleden!! I energi- og miljøkomitéens innstilling til meldingen Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand skryter politikerne av Verdiskapingsprogrammet generelt og Pilotprosjekt Pilegrimsleden spesielt. Se nederst i venstre spalte på side 15: nns pdf Erik Solheim vandret pilegrimsleden i Fron Knut L fikk anledning til å delta på en dag med Miljøvernminister Erik Solheim i Ringebu og Fron første uka i august. I tillegg til besøk i Ringebu stavkirke og på den historiske garden Sygard Grytting, fikk ministeren en orientering om Pilotprosjekt Pilegrimsleden. Dagen ble avsluttet med en to timers vandring langs pilegrimsleden via de fraflyttede småbrukene Skar og Kleiva, fram til Botn i Nord-Fron. Kjentmann Knut Kjorstad viser vei, høyt oppe over Harpefoss, tett fulgt av miljøvernminister Erik Solheim og fylkeskonservator Dagfinn Claudius. Foto: Se billedserien fra her: ufron ?authkey=bop1nf-mzoc# NIKU-RAPPORT OM PILEGRIMSLEDEN Norsk Institutt for Kulturminneforskning har levert følgende forskningsrapport om Pilegrimsleden som verdiskapingsprosjekt: IKU_Rapport_Pilegrimsleden_juni08.pdf Forbilledlig merking i Ogndal og Henning Både pilegrimsprest og prosjektleder fikk i sommer anledning til å vandre i tre dager langs Nordvegen, fra Skjelstad i Ogndal, via Henning, og til Stiklestad. Entusiaster i historielagene hadde gjort en strålende innsats med merking og rydding, i tillegg til at de stilte opp som kjentmenn på de enkelte strekningene. Pilegrimsprest Rolf Synnes fører an langs Såsegga, sammen med kjentmann Knut Lein og altmuligmann Jakob Bjerkem (med staver) Foto: Se billedserien fra vandringen her: msvandringogndalstiklestad ?aut hkey=11xd1jppo2a# BEDRE LYKKE NESTE GANG!? Framstøtet mot årets Storås-festival, med tilbud om en 4-dagers vandring langs Pilegrimsleden hjem til Trondheim, ble ingen suksess. Festivaldeltakerne fikk ingen info via festivalens hjemmeside og pilegrimspresten fikk dermed med seg kun to eksterne vandrere, samt Knut L første dag. Vi ser imidlertid optimistisk på mulighetene for 2009, og slår fast at prosjektet fikk en spektakulær start ved at Meldal brannvesen stilte opp og rodde oss over Orkla. Min båt er så liten og presten så stor Ikke mer fribord enn det måtte være da Rolf Synnes ble 1 rodd over Orkla. Foto : Meldal Brannvesen.

Europa Compostela 2010 er i mål! 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Europa Compostela 2010. Pilegrim i dag nr. 3 2010

Europa Compostela 2010 er i mål! 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Europa Compostela 2010. Pilegrim i dag nr. 3 2010 PILEGRIM I DAG nr. 3-2010 - Pilegrimsfellesskapet St. Olav i dag Nidaros Pilegrimsgård 1 Utgitt av: Pilegrimsfellesskapet St. Olav og Nidaros Pilegrimsgård Nr. 3-2010. Løssalg kr 25. Europa Compostela

Detaljer

REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD

REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD VIRKSOMHETSPLAN FOR: REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD -moderne mennesker i Olav den helliges fotspor langs eldgamle stier I I Stiklestad mars 2014 1 lnnhold 1. Bakgrunn og sammendrag 2. Fakta om utviklingsprosjekt

Detaljer

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros HiST AFT Rapport nr 02-2009 Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros Kartlegging av mulige samarbeidsprosjekter i møtepunktet mellom bygningsvern og opplevelsesnæringer langs pilegrimsleden

Detaljer

parkinson 30år posten nr 1/2014 - årgang 30 Parkinsonistene spiller for full musikk Livet med parkinson pluss Medisiner og mat side 28 side 10 side 30

parkinson 30år posten nr 1/2014 - årgang 30 Parkinsonistene spiller for full musikk Livet med parkinson pluss Medisiner og mat side 28 side 10 side 30 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2014 - årgang 30 30år norges parkinsonforbund jubileum PORTRETTET Livet med parkinson pluss side 10 Parkinsonistene spiller for full musikk side 28 FAGARTIKKEL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk!

Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk! Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger -vern gjennom nyttig bruk! 1. Om Ressurssenteret ÅRSAPPORT 2013 1.1 Eiere, finansører og oppdrag I 2013 gikk Ressurssenteret over fra å være

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard er stiftet 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Pilegrim i dag nr. 4 2010

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard er stiftet 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Pilegrim i dag nr. 4 2010 PILEGRIM I DAG nr. 4-2010 - Pilegrimsfellesskapet St. Olav i dag Nidaros Pilegrimsgård 1 Utgitt av: Pilegrimsfellesskapet St. Olav og Nidaros Pilegrimsgård Nr. 4-2010. Løssalg kr 25. Pilegrimsfellesskapet

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Skuibakkens Venner. - Per Jorsett o Ski og hopphistorisk tilbakeblikk fra OL 1924 med Harald Økern og co, åpningen av Skuibakken 1928 og fremover.

Skuibakkens Venner. - Per Jorsett o Ski og hopphistorisk tilbakeblikk fra OL 1924 med Harald Økern og co, åpningen av Skuibakken 1928 og fremover. Skuibakkens Venner INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2010 Onsdag 24. mars KL. 19.00 Skui Grendehus - Årsmøte - Åpent møte - Skuibakken rapp Hoppbakkeståhei 3. klassetrinn Skui Skole - Per Jorsett o Ski og hopphistorisk

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12.

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12. Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god sommer Det nyoppussede Torget i Rennebu. Foto: Dagfinn Vold Torgåpningstilbud

Detaljer

Sammendrag Opplev Trollheimen.no. sluttrapport. Opplev trollheimen

Sammendrag Opplev Trollheimen.no. sluttrapport. Opplev trollheimen Sammendrag Opplev Trollheimen.no sluttrapport Opplev trollheimen 2010-2013 1 Fv65 RINDAL Tifjellet Sammendrag Rv70 ÅLVUNDEID Strengen Grånebba SUNNDALSØRA INNERDALEN Trolla Snøfjellet Rv70 Sula TODALEN

Detaljer