Pilegrimssenter Hamar Årsrapport for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilegrimssenter Hamar Årsrapport for 2011"

Transkript

1 Pilegrimssenter Hamar Årsrapport for 2011 Skrevet av Jan Arneberg, daglig leder ved Hamar Pilegrimssenter, den 20. februar 2012

2 ÅRSRAPPORT FOR 2011 Pilegrimssenter Hamar er lokalisert ved Hedmarksmuseet på Domkirkeodden, på Hamar. Pilegrimssenteret har ansvaret for informasjon og aktivitet langs pilegrimsleden gjennom Stange, Hamar, og Ringsaker kommune. Overordnet mål for Pilegrimssenter Hamar er som følger: Å formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av veien og vandringen i regionen (jfr. Prop 1 S for 2010 kap 320, post 84). Om ansatte ved pilegrimssenteret Mari Kristin Høilund var engasjert som midlertidig ansatt ved senteret, frem til ny daglig leder Jan Arneberg ble tilsatt i 100% stilling fra 31. januar Om pilegrimssesongen 2011 Pilegrimssesongen 2011 bar preg av at senteret fortsatt var under oppbygging og at rutiner og organisering kom på plass. Det har foregått en større oppussing av lokalene hvor det har blitt satt inn toalett, dusjrom og sanitærrom. I tillegg har 2 andre rom blitt pusset opp og kan etter hvert bli benyttet som overnattingsrom. Pilegrimssenteret vil fungere som et besøks- og informasjonssenter, og et viktig møtested. Det har et stort potensiale siden det ligger så sentralt langsmed leden og med utsikt til Hamardomen. Det har vært stor interesse for pilegrimsarbeidet både per epost og telefonhenvendelser. Både fra lokale, nasjonale og utenlandske personer. Og mange personer fikk med seg dokumentar - filmen Veien til Nidaros og som ble vist to ganger på NRK TV. Mot slutten av året ble det holdt et etableringsmøte for foreningen Hamar Pilegrimssenter, som formelt trådte i kraft fra I styret sitter det 8 representanter med en fra Stange, Hamar og Ringsaker kommune, en fra Hedmark fylkeskommune, en fra den norske kirke, en fra den katolske kirke, en fra Hedmarksmuseet og en fra Hamar-regionen Reiseliv. Tor Rullestad fra Hamar-regionen Reiseliv ble valgt som ny styreleder. Det er etablert et godt samarbeid på tvers mellom de ulike regionale pilegrimssentrene (Oslo, Hamar, Granavollen, Dale-Gudbrands gard og Dovrefjell) samt ovenfor Nasjonalt pilegrimssenter og Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim. 1

3 BAKGRUNNEN FOR RAPPORTEN Som grunnlag for rapporten har Hamar Pilegrimssenter tatt utgangspunkt i de indikatorer utformet av Hamar bispedømmekontor. Indikatorene er utformet ut i fra hovedmålet til departementet som er å iverksette konkrete tiltak som bidrar til å utvikle vandring på pilegrimsleden både kvantitativt og kvalitativt. Utvalget av indikatorene vil gi oss hjelp til å måle: a. utbredelse (antall steder og aktører som blir involvert i samarbeidet om pilegrimssatsningen), b. omfang (antall og type aktiviteter) og c. oppslutning (antall vandrere) Følgende indikatorer danner grunnlaget for rapporten for 2011: 1. Antall langvandrere som deltok på den organiserte langvandringen. 2. Antall vandrere som deltok i kortere organiserte vandringer i regionen. 3. Antall andre registrerte vandrere. 4. Antall deltagere ved ulike arrangement ved pilegrimssenteret. 5. Antall deltakere ved andre pilegrimsarrangement i regionen. 6. Antall kirker med pilegrimsaktiviteter. 7. Antall pilegrimsmesser og arrangement i kirkelig regi. 8. Antall andre steder med pilegrimsaktiviteter. 9. Antall organisasjoner, foreninger, lag, skoler og bedrifter involvert i pilegrimsarbeidet i regionen. 10. Antall frivillige medarbeidere. 11. Antall overnattinger på pilegrimsherbergene. 12. Antall pilegrimspass som utstedes. 13. Antall foredrag holdt av daglig leder. 14. Deltakelse på messe eller stand. 15. Presse- og mediaoppslag. INDIKATORER 1. Antall langvandrere som deltok på den organiserte langvandringen. Antall: (versus 3 personer i 2010) Hamar Pilegrimssenter hadde ansvaret for alle pilegrimene fra Finnsbråten i sør til Lillehammer i nord under langvandringen fra Oslo til Nidaros. Pilegrimene måtte på forhånd melde seg på, og kunne vandre så langt de selv ønsket. Gruppens størrelse varierte derfor noe, siden det stadig kom på nye, mens andre avsluttet underveis. Vi hadde mellom 16 og 17 pilegrimer for hver av disse 9 dagene. Dette er en positiv økning i forhold til Antall vandrere som deltok i kortere organiserte vandringer i regionen. Antall: 504 (versus 171 personer i 2010) Det var 5 pilegrimer fra Fåberg menighet som vandret fra Lillehammer til Hamardomen. Daglig leder var med på planleggingen og tilrettelegging og var med som vandringsleder. Pilegrimspresten i Hamar holdt en flott markering inne i Hamardomen ved ankomsten. 2

4 Konfirmantvandring fra kirkeruinene ved Rokoberget til speiderhuset i Hammern i Løten, og som ble avsluttet med en sermoni i Løten kirke. En strekning på ca. 9 km. inkl. poster underveis. Det var 66 ungdommer, 12 voksne og 2 prester som var med på vandringen. Det var ca. 300 konfirmanter fra Ringsaker som var med på pilegrimsvandring. Gruppen var såpass stor at den ble delt i to. Den ene gruppen vandret fra Brumunddal kirke til Furnes kirke mens den andre gruppen vandret fra Hamardomen til Furnes kirke. Daglig leder var vandringsleder for en av gruppene som gikk fra Hamardomen. Hamar domkirke hadde onsdagsvandringer: Fra høyalter til høyalter. Pilegrims-/byvandring fra Hamar domkirke til Hamardomen. 9 personer var med på onsdagsvandringene. Pilegrimsvandring i forbindelse med olsokmarkering. Vandringen gikk fra Ottestad kirke til Hamardomen med til sammen 6 personer. Pilegrimsvandring i forbindelse med olsokmarkering. Daglig leder var vandringsleder for 4 personer som vandret fra Furnes kirke til Hamardomen. Det var ca. 100 ansatte med på pilegrimsvandring fra Hedmark Fylkesmuseum i forbindelse med et allmøte som handlet om presentasjonen av Pilegrimssenteret på Hamar, samt foredrag av daglig leder og pilegrimsvandring med kulturelt innslag. Daglig leder fra pilegrimssenteret var vandringsleder. Vandringen gikk fra Galleri Vikerødegården i Furnes til Hamardomen, og vi hadde også ansvaret for matserveringen ved urtehagen ute på Domkirkeodden. 3. Antall andre registrerte vandrere. Antall: ca men her mangler vi tallmateriale. Vi har ikke noe eksakt tallmateriale, men det er fra mange hold blitt observert en betydelig økning i antall pilegrimer i forhold til året før. Dette er blitt observert fra folk vi har vært i kontakt med og som enten bor langsmed leden, går tur, kjører bil, eller fra de som jobber langs pilegrimsleden. Det samme har vi fått høre fra folk som jobber på Hedmarksmuseet, og fra reiselivsnæringen samt øvrige som jobber i service og tjenesteytende yrker i vår region. Bare på pilegrimssenteret har det vært innom mellom pilegrimer med sekk på ryggen. Av disse har alle vandret nordover bortsett fra 3 som vandret sørover. Den første pilegrimen med sekk på ryggen kom innom senteret den 10. mai, og han skulle helt til Trondheim. Det var en franskmann som holdt på med et bokprosjekt. Mens den siste pilegrimen med sekk på ryggen kom innom senteret den 11. november. Kirkevergen i Stange rapporterte til oss om den siste pilegrimen som var ute og vandret nordover i slutten av november. Dette var en pilegrim fra Tyskland, og som hverken var forberedt på norsk kulde eller norske priser! Det siste vi fikk inn av melding var at han hadde fått fri overnatting på Hedmarktoppen, og etter det har vi ikke hørt noe om hvordan det gikk med han videre. 3

5 4. Antall deltagere ved ulike arrangement ved pilegrimssenteret. Antall: mellom besøkende. Pilegrimssenteret har som oppgave å fungere som et informasjons- og besøkssenter. Dette har vært flittig besøkt gjennom hele året, både fra pilegrimer, turister fra både inn- og utland, samt mange fra lokalmiljøet. De har kommet for å få brosjyrer og foldere, samt annen nyttig informasjon. Til sammen kan vi anslå at mellom personer har vært innom senteret. Av disse var: 6 personer var med på omvisning på senteret i forbindelse med en kort pilegrimsvandring fra Hamar bispedømmekontor til Hamardomen, i forbindelse med pilegrimsmøte på bispedømmekontoret, med bl.a. biskopen i Hamar og pilegrimspresten i Hamar. Omvisning på senteret med representanter fra Hedmark Fylkeskommune, 5 personer. Omvisning på senteret for ansatte og ledelsen ved Hedmark Fylkesmuseum, ca personer. 10 personer var med på omvisning på senteret, fra de 4 regionale pilegrimssentrene, 3 fra Nasjonalt Pilegrimssenter, og Fylkeskommunale representanter (3 personer). 5. Antall deltakere ved andre pilegrimsarrangement i regionen. Antall: 559 I forbindelse med det årlige Sommerstevnet oppe på Hedmarktoppen hadde de et samarbeid med pilegrimssenteret i forbindelse med pilegrimsvandring i Hamar. Daglig leder holdt en presentasjon om Pilegrimssenteret Hamar og om pilegrimssatsningen både regionalt og nasjonalt. Vi hadde ansvaret for organiseringen av bespisning ute ved urtehagen på Domkirkeodden. Daglig leder var også vandringsleder for gruppen på ca. 25 personer, som gikk pilegrimsleden fra Hamardomen nordover og tilbake til Hedmarktoppen. Pilegrimsvandring i Veldre. Vandring med en kjentmann fra Veldre kirke til Tokstadfurua. Her vandret 15 pilegrimer. Utendørs pilegrimsgudstjeneste ved den gamle Tokstadfurua. Olsokkonsert i Hamardomen for over 100 personer. Olsokkonsert i Ringsaker kirke for ca. 80 personer. Pilegrimsvandring ved Ringsaker kirke med 15 deltakere. Det var 324 elever med til sammen fra de ulike skolene i Hamar (6. og 7. trinn). De hadde en kort vandring og var med på et flott skoleopplegg som Hedmarksmuseet hadde ansvaret for ute på Domkirkeodden, og hvor temaet var Pilegrimer i Hamarkaupangen. 6. Antall kirker med pilegrimsaktiviteter. Antall: ca. 8 men her mangler vi tallmateriale. Ottestad kirke i forbindelse med olsokvandring. I Stange kirke ble det holdt en flott pilegrimsmottakelse i forbindelse med vårt besøk der under langvandringen. Hamar domkirke har vært holdt åpen for å ta imot pilegrimer som har kommet innom. Det har vært holdt pilegrimsmesser og tidebønn samt tilbud om onsdagsvandringer: Fra høyalter til høyalter. Pilegrims-/byvandring fra Hamar domkirke til Hamardomen. 9 personer var med på onsdagsvandringene. 4

6 Furnes kirke med gudstjeneste i forbindelse med pilegrimsvandringen for ca. 300 konfirmanter fra Ringsaker. Det ble vandret i to puljer. En gruppe vandret fra Brumunddal kirke til Furnes kirke, mens den andre delen av gruppen vandret fra Hamardomen til Furnes kirke. Daglig leder ved Pilegrimssenteret var vandringsleder for en av gruppene som gikk fra Hamardomen til Furnes kirke. Det var flere poster underveis med faglig opplegg som prestene hadde ansvaret for. Furnes kirke i forbindelse med olsokvandring. Brumunddal kirke i forbindelse med konfirmantvandring. Veldre kirke i forbindelse med pilegrimsvandring og utendørs gudstjeneste. Ringsaker kirke har vært åpen for å ta imot pilegrimer som har kommet innom. De har hatt 6 mottagelser og 4 utsendelser. Løten kirke i forbindelse med konfirmantvandringer. 7. Antall pilegrimsmesser og arrangement i kirkelig regi. Antall: ca. 56 men her mangler vi tallmateriale. I Hamar domkirke er det blitt holdt pilegrimsmesser (lest) hver morgen 2 dager hver uke samt en kveld i uken i perioden 15. juni til 30. august. Det har også vært tilbud om pilegrimsvandring etter kveldsmessen fra Domkirken til Hamardomen. Det ble også holdt tidebønn midt på dagen 2 dager i uken i den samme tidsperioden. Under langvandringen ble det holdt en flott pilegrimsmottakelse etter vår ankomst til Hamar. I Hamardomen var det en rekke arrangement i forbindelse med olsokmarkeringen. Dette var et økumenisk samarbeid mellom Kirkeakademiet, Kirken i Hamar, St. Torfinns menighet, Hedmarksmuseet og Pilegrimssenteret. Det var 6 personer med på pilegrimsvandring fra Ottestad kirke og med båt til Hamardomen og en annen vandring gikk sørover fra Furnes kirke over Furuberget og til Hamardomen med 4 pilegrimer. Middag, kaffe og kake ved ankomst til urtehagen ute på Domkirkeodden. Det ble holdt Vesper inne i Hamardomen og det ble arrangert en flott olsokkonsert Fra Bach til Grieg med 3 flotte lokale sangere, samt 2 lokale musikere. Det kom ca. 100 person til konserten. Det ble holdt kveldsbønn og Olavsvake inne i Hamardomen med tidebønn hver time gjennom natten. Pilegrimene og prestene sov inne i Hamardomen. Daglig leder ringte selv i kirkeklokkene tidlig morgenen etter og det hele ble avsluttet med at det ble holdt en morgengudstjeneste inne i Hamardomen. I den katolske kirken St. Torfinn i Hamar ble det holdt en høymesse i forbindelse med markeringen av olsok. Og under langvandringen ble kirken besøkt av pilegrimene. I Veldre kirke fikk pilegrimene under langvandringen en flott mottakelse og en omvising inne i kirken. I Veldre kirke ble det også holdt en kort pilegrimsmesse i forbindelse med at pilegrimene overnattet på Konfirmantsalen i Veldre. I forbindelse med langvandringen fra Oslo til Nidaros ble det i Ringsaker kirke holdt en kveldsmesse og en flott orgelkonsert i forbindelse med at pilegrimene overnattet på Pilegrimsherberget utenfor den gamle Olavskirken. 5

7 Under olsokarrangementet i Ringsaker kirke ble det holdt en flott konsert for ca. 80 mennesker, med 3 lokale sangere samt en lokal organist, matservering og servering av kaker og kaffe. Det ble holdt foredrag og det hele ble avsluttet med en olsokvesper. Det ble også holdt 9 pilegrimsmesser i Ringsaker kirke med ca. 80 deltakere. Samt at det har vært gudstjeneste for ca. 300 konfirmanter og med påfølgende pilegrimsvandring i 2 grupper. Foruten konfirmantene som vandret har det også vært en annen vandring til med 15 deltakere. Ellers var det 1 søndagsgudstjeneste langs pilegrimsleden med ca. 30 tilstede. Det er ikke noe statistikk på hvor mange som har vært innom de ulike kirkene i Ringsaker I forbindelse med terroren i Oslo og på Utøya forrige sommer, ble det holdt en enkel minnemarkering både i Furnes kirke og inne i Hamardomen i forbindelse med olsok arrangementet. Samt at pilegrimssenteret også holdt en enkel minnemarkering for ofrene etter Utøya, etter pilegrimsvandringen med alle ansatte fra Hedmark Fylkesmuseum inne i Hamardomen. 8. Antall andre steder med pilegrimsaktiviteter. Antall: 1 sted med 8 personer. Fengselspresten i Hamar arrangerer hvert år en pilegrimsvandring med innsatte fra Hamar fengsel. Dette har blitt til en tradisjon og det var fjerde året på rad at dette ble gjennomført. I år vandret gruppen med pilegrimer over Dovrefjell. Det var 5 fanger, 2 fengselsbetjenter og fengselspresten som var med. Pilegrimsvandringen strakte seg over 7 dager. 9. Antall organisasjoner, foreninger, lag, skoler og bedrifter involvert i pilegrimsarbeidet i regionen. Antall: 9 men her mangler vi tallmateriale. Prestene i Ringsaker prosti har samarbeidet og hatt ansvaret for gjennomføring av konfirmantvandringer, faglig innhold, beverting og gudstjeneste i Furnes kirke. Privatpersonen Terje Torp har sammen med prestekontoret i Løten hatt ansvaret for organisering og gjennomføring av konfirmantvandringer i Løten kommune. Veldre pilegrimsforening med ansvaret for overnattingsstedet Konfirmantsalen i Veldre. De jobber med ulike aktiviteter samt vedlikehold og mottakelse av pilegrimer gjennom vandringssesongen. Pilegrimsutvalget ved Ringsaker kirke. De har ansvaret for tilrettelegging rundt overnattingsstedet Pilegrimsherberget som ligger ved siden av Ringsaker kirke. Ringsaker kommune spanderte ferske jordbær til pilegrimene som kom til Ringsaker kirke i forbindelse med langvandringen, samt ordnet med musikalske innslag/sang inne i den gamle middelalderkirken. Frivillige fra St. Torfinns menighet i Hamar hadde ansvaret for og gjennomføringen av matservering for alle pilegrimene som ankom Domkirkeodden etter endt olsokvandring. Olsokmarkeringen var et åpent arrangement for alle de som ville være med å gå langsmed pilegrimsleden fra Ottestad kirke og en annen gruppe fra Furnes kirke. 6

8 Hedmarksmuseet på Domkirkeodden har et samarbeidsprosjekt med alle skolene i Hamar i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Hedmarksmuseet arrangerte skoleopplegg for alle barneskolene i Hamar for 6. og 7. trinn med Pilegrim i Hamarkaupangen som faglig tema. 10. Antall frivillige medarbeidere. Antall: 8 Vi har i løpet av året klart å bygge opp en liten gruppe på 5-6 frivillige ved senteret. Disse har vært med på flere dugnader og bidratt på ulike måter. Det har vært kreative forumsmøter og idedugnader for å være med å utvikle pilegrimskonseptet, med forslag om ulike temakvelder, oppbyggingen av en venneforening, og ideer til temaer angående den indre vandringen. I tillegg har flere av de frivillige vært med på flere praktiske dugnader ved senteret og hjulpet til med hagearbeid, rydding og organisering av senteret, maling og vasking. Vi fikk også hjelp av en av de frivillige til å være medansvarlig som vandringsleder under langvandringen gjennom vår region, i løpet av de 8 dagene dette pågikk. Vi hadde også 2 frivillige som serverte rabarbrasuppe under langvandringen i Furnes kirke. 11. Antall overnattinger på pilegrimsherbergene. Antall: 497 (versus 100 overnattinger i 2010) Her følger en oversikt over antall pilegrimsovernattinger fra sør til nord i vårt område. Vi kan se ut i fra tallene at det har nesten vært en femdobling i antall overnattinger. NB: Vi mangler tallmaterialet fra enkelte steder bl.a. Hamar Vandrerhjem og Lillehammer Vandrerhjem, hvor det ikke blir registrert om gjesten er en pilegrim. Storenga camping ved Minnesund: mellom overnattinger, noe som er en nedgang siden det har vært mye veiutbygging i dette området. Finnsbråten på Espa: ca. 30 overnattinger, hvorav 17 var under langvandringen. Hestnes Nordre Gård på Espa: 37 overnattinger (av de ungdom, 11 menn og 20 kvinner, 5 fra Russland, en del fra Tyskland, noen fra Italia, Australia og Skottland, 1 fra England, 1 fra Frankrike, samt en far og sønn fra Spania). Hestnes Nordre Gård hadde deres siste pilegrimsovernatting så sent som 24. november. Stenby skole på Espa: 19 pilegrimsovernattinger i forbindelse med langvandringen. Bogbakken hytte på Tangen, nede ved Mjøsa: Liten nedgang fra tidligere med bare 8 pilegrimsovernattinger fra ulike land som Nederland, Tyskland, Polen og Norge. Tangenodden Camping på Tangen: ca pilegrimsovernattinger. Ekeberg Gård, tømmerhytte på Tangen: ca. 30 pilegrimer har sovet over der. Fokhol Gård i Stange: 16 pilegrimsovernattinger. Store Gillund Gård: ca. 20 overnattinger. I alderen 50 år og oppover. Ulike nasjonaliteter som Frankrike, Tyskland, England og norske pilegrimer. 7

9 Hamar Vandrerhjem Vikingskipet i Hamar: De har ikke noe register på antall pilegrimer, men de har hatt en økning i antall overnattinger i 2011 i forhold til De har også merket en økning i pilegrimer i 2011 i forhold til tidligere år. De fleste pilegrimene som overnattet der kom enten alene eller at de kom i par. Ynglingen herberge ved Hamar domkirke: Ikke noe tallmateriale, men de mener å ha hatt nærmere 30 pilegrimsovernattinger. De fleste overnattet bare en natt. Konfirmantsalen i Veldre: ca. 90 overnattinger. Sveinhaug gård like ved Ringsaker kirke: ca. 10 pilegrimsovernattinger av totalt ca. 200 gjestedøgn. Pilegrimene kom fra Spania, Russland, Tyskland og Norge. De har merket en nedgang med færre overnattinger siden Pilegrimsherberget ved Ringsaker kirke åpnet opp for overnatting. Men at de har sett en betydelig økning i antall pilegrimer som går langsmed leden. Herberge Randi Nordby like ved Ringsaker kirke: 12 pilegrimsovernattinger fra ulike land som Tyskland, Danmark, Skottland og Norge. Hun har hatt en økning på 100% fra 2012, hvor hun hadde 6 overnattinger. Hun merker at det har blitt noe mindre trafikk siden Pilegrimsherberget ved Ringsaker kirke ble åpnet. Pilegrimsherberget ved Ringsaker kirke: 67 pilegrimsovernattinger. Johannesgården på Brøttum: totalt antall gjestedøgn 96 av disse var 94 pilegrimsovernattinger. Fordelt på følgende nasjoner: 22 fra Norge, 46 fra Tyskland, 2 fra Australia, 2 fra USA. 22 overnattet under langvandringen. Det meldes om mye trafikk langsmed leden fra overnattingsstedene. Riktignok er det ikke slik at alle stopper opp for å leie seg et rom eller en seng. Det er en del pilegrimer som går og som har med seg eget telt eller som sover under åpen himmel. Dette er en gruppe som ikke blir registrert noe sted, annet enn observert av andre langsmed leden. Flere har meldt fra om at det er lite med teltplasser for de som ønsker det. Tendensen er at det er mange godt voksne mennesker som går langsmed leden, rundt 50 år eller eldre. Likevel er det flere overnattingssteder som melder fra om at det er flere yngre mennesker som vandret i fjor, enten alene eller i par. Det er positivt! En rekke nasjonaliteter er representert, spesielt fra Tyskland. Når det gjelder kjønn, så er det en tendens at ca 2/3 er kvinner og 1/3 er menn. 12. Antall pilegrimspass som utstedes. Antall: 110 (versus 9 pass i 2010) Flere ganger i sommer ble vi utsolgt for pilegrimspass, noe som var en hyggelig overraskelse! Vi leverte ut 70 pilegrimspass for salg i museumsbutikken på Hedmarksmuseet, samt at vi leverte ut 40 pilegrimspass for salg i Hamar domkirke. På disse to stedene samt på Pilegrimssenteret har det blitt stemplet og signert i de pilegrimspass som pilegrimene har hatt med seg på sin pilegrimsvandring. 8

10 13. Antall foredrag holdt av daglig leder. Antall: 1 Daglig leder holdt 1 foredrag for alle ansatte ved Hedmark Fylkesmuseum (ca. 100 stk.) høsten 2011, i forbindelse med presentasjon av Pilegrimssenter Hamar. Foredraget tok for seg bakgrunn for pilegrimsarbeidet, de ulike regionale sentrene (RPS), Nidaros Pilegrimsgård og Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim (NPS) samt den generelle pilegrimssatsningen i Norge. Etter foredraget var daglig leder vandringsleder for alle ansatte ved Fylkesmuseet, på en liten pilegrimsvandringen som gikk fra Furnes og sørover til Hamardomen. 14. Deltakelse på messe eller stand. Antall: 1 I forbindelse med Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden deltok Hamar Pilegrimssenteret med egen informasjonsstand begge dagene festivalen varte. Dette er et flott arrangement som samler mange ulike typer mennesker og som derfor har et stort nedslagsfelt for denne typen PR-arbeid. Har kommer folk i alle aldre og mange tilreisende fra rundt om i landet samt utenlandske besøkende. 15. Presse- og mediaoppslag. I løpet av pilegrimssesongen klarte vi å få flere flotte presse- og mediaoppslag rundt det spennende pilegrimsarbeidet som foregår i vår flotte region. Vi var på flere førstesider i de lokale avisene og med fyldig stoff og med flotte bilder fra langvandringen, samt en del andre mindre oppslag og omtaler gjennom året. Førstesiden av Hamar Arbeiderblad og 2 hele sider inne i avisen i forbindelse med langvandringen. Førstesiden i Hamar Dagblad og 3 hele sider inn i avisen i forbindelse med langvandringen. Førstesiden av Ringsaker Blad og 2 hele sider inne i avisen i forbindelse med langvandringen. I tillegg har vi fått flere flotte omtaler på hjemmesiden til Hamar-regionen Reiseliv, i løpet av fjoråret. Har vært på hovedsiden til Hedmarksmuseet på Domkirkeodden, og en rekke fine omtaler med bilder på det ukentlige digitale nyhetsbrevet som sendes ut til over 100 ansatte ved alle museene som ligger under Hedmark Fylkesmuseum AS. Dette er en fin nyhetskanal siden dette treffer veldig mange som jobber innenfor de ulike museene og som driver med kulturformidling i vårt område. Vi er også blitt omtalt på hjemmesiden til Asbjørn og Aslaug Haugen: De har jobbet med pilegrimsarbeid i mange år og har en egen hjemmeside som leses av mange pilegrimer. Vi har også hatt et fint samarbeid med Pilegrimsfellesskapet St. Jacob, Norge og levert mye stoff og bilder som har blitt publisert på deres hjemmeside: 9

11 Vi går et spennende år i møte. Konklusjonen etter forrige sesong er at det har vært en stor økning i antall vandrere i regionen. Det gjelder både vandrere i grupper og enkeltvandrere. Vi har hatt en stor økning i salg av pilegrimspass, og en nesten femdobling i antall pilegrimsovernattinger. Det har vært en nesten tredobling i antall kortere organiserte vandringer og langvandringen har nesten hatt en femdobling. Vi ser frem til et spennende pilegrims år i 2012, og håper på fortsatt vekst i antall vandrere og antallet som overnatter på de ulike overnattingsstedene som finnes i vårt område. Vår region har mye spennende å by på. Med et variert kulturlandskap samt mange flotte kirker og spennende kulturminner langsmed leden vår. Hamar den 20. februar

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar HANDLINGSPLAN 2012 for foreningen Pilegrimssenter Hamar Hovedmål: Pilegrimssenter Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av

Detaljer

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden RIMS PI G N Vandring i en sann historie... LEDE - Olavsvegene til Trondheim LE Pilegrimsleden Pilegrimsleden i Hedmark Pilegrimenes gjeninntreden, på gjengrodde stier, var ikke et resultat av en bevisst

Detaljer

DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR

DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR Hovedmål: Domkirkeodden Pilegrimssenter - Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av veien

Detaljer

Pilegrimsleden Saknr. 14/ Saksbehandler: Jørn Øversveen. Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Pilegrimsleden Saknr. 14/ Saksbehandler: Jørn Øversveen. Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saknr. 14/243-8 Saksbehandler: Jørn Øversveen Pilegrimsleden 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir et tilsagn på inntil kr 250.000,- til videreutvikling

Detaljer

Pilegrimsvandring. Informasjon. etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli. Langvandring Oslo Trondheim 2010

Pilegrimsvandring. Informasjon. etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli. Langvandring Oslo Trondheim 2010 Pilegrimsvandring Langvandring Oslo Trondheim 2010 etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli Informasjon Velkommen som medvandrer! En pilegrim er et menneske som gjennom et oppbrudd legger ut på en vandring

Detaljer

NOTAT FRA NETTVERKSMØTE PÅ LIA GÅRD 17. NOVEMBER 2009

NOTAT FRA NETTVERKSMØTE PÅ LIA GÅRD 17. NOVEMBER 2009 NOTAT FRA NETTVERKSMØTE PÅ LIA GÅRD 17. NOVEMBER 2009 Til stede: Arne Bakken, pilegrimsprest i Hamar bispedømme, Ove Holseng, arkeolog Hedmarks fylkeskommune, Jørn Øversveen, rådgiver Hedmarks fylkeskommune,

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

SØKNAD TURSKILTPROSJEKT

SØKNAD TURSKILTPROSJEKT 15.01.2015 PILEGRIMSLEDEN SØKNAD TURSKILTPROSJEKT Turskiltmerking på Pilegrimsleden. Dovrefjell-Trondheim-Malvik. Mattias Jansson. Nasjonal Pilegrimssenter Pilegrimsleden- St.Olavsvegene til Trondheim,

Detaljer

Saknr. 13/3171-2. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Pilegrimsleden 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/3171-2. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Pilegrimsleden 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/3171-2 Saksbehandler: Jørn Øversveen Pilegrimsleden 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Satsingen på pilegrimsleden er en satsing på turisme,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

På livets vei Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt

På livets vei Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Nidaros til Kultur- og kirkedepartementet Foto: Vigdis Vormdal På livets vei Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM ER VI, PILEGRIMSFELLESSKAPET

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Stiftelsesmøte RPSS 30.11.15 Plan: Tidsramme: 0900 1200 Åpning Orientering om utviklingsprosjektet Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (RPSS) Utarbeiding av Vedtekter Utarbeiding av Aksjonæravtale Valg

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: LIER 2009/1821 Dato: 24.04.2009 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - Pilegrimsmotivet som nasjonal

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

0030 OSLO Trondheim

0030 OSLO Trondheim DEN NORSKE KIRKE Nidaros domkirke og Vår Frue menighet Kongsgårds gt. 2 7013 TRONDHEIM Tlf: 73538480 Faks: 73538490 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Trondheim 16.04.2009 Høringsuttalelse-

Detaljer

DESTINASJON SJUSJØEN SA

DESTINASJON SJUSJØEN SA August 2012 Vel overstått sommer! Vi håper dere har hatt en god sommer, til tross for litt for mange regndager, og har ladet batteriene til nok en spennende og inntektsbringende vintersesong. Vi gleder

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

Pilegrimssenter Oslo

Pilegrimssenter Oslo Årsrapport for 2010 Pilegrimssenter Oslo Behandlet i interimsstyre for Pilegrimssenter Oslo medio januar 2011. 21. januar 2011 Av senterleder Roger Jensen Årsrapport I departementets tildelingsbrev til

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 25. februar 2016 kl. 19 på Gramstad

Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 25. februar 2016 kl. 19 på Gramstad Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 25. februar 2016 kl. 19 på Gramstad Saker: - Valg av ordstyrer og referent - Årsmelding fra styret - Økonomi - Valg Styret vil presentere: Bilder fra 2015 Planlagt arbeid

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Beløpet på inntil kr 250.000,- belastes ansvar 11510, tjeneste 4031, partnerskapsmidlene for 2015 som dermed er redusert til kr. 433 800,-.

Beløpet på inntil kr 250.000,- belastes ansvar 11510, tjeneste 4031, partnerskapsmidlene for 2015 som dermed er redusert til kr. 433 800,-. Saknr. 15/3686-1 Saksbehandler: Elisabeth Seip Pilegrimsleden 2015 Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune ønsker å videreføre sitt engasjement i Pilegrimsarbeidet og bevilger inntil kr 250.000 til

Detaljer

Pilegrimsleia gjennom Skaun kommune.

Pilegrimsleia gjennom Skaun kommune. Pilegrimsleia gjennom Skaun kommune. Pilegrimer ved Mellingsetra. Sommeren 2016 Velkommen til Skaun kommune sommeren 2016! Vi håper du får en fin vandring på pilegrimsleia i Skaun og at denne lille brosjyren

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Hamar. på opplevelsestur langs Mjøsa

Hamar. på opplevelsestur langs Mjøsa Hamar på opplevelsestur langs Mjøsa «Samma å je er hen bære je ser Mjøsa» Strandpromenaden er en tilrettelagt tursti langs Mjøsa få minutter fra Hamar sentrum. Du kan ta deg fram til fots eller på sykkel.

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Pilegrimsleden Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/friluftsliv/pilegrimsleden/ Side 1 / 5 Pilegrimsleden Publisert 19.09.2014 av Miljødirektoratet Pilegrimsleden er et fellesnavn på turveier

Detaljer

ØSTLEDEN: QUALITY HOTEL OLAVSGAARD Nett: http://www.olavsgaard.no

ØSTLEDEN: QUALITY HOTEL OLAVSGAARD Nett: http://www.olavsgaard.no OVERNATTINGSSTEDER: OSLO - Lillehammer ANKER HOSTEL Nett: http://www.ankerhostel.no E-post: hostel@anker.oslo.no Telefon: +47 22997 200 Adresse: Storgata 55, 0182 Oslo Avstand: Nær leden Merk: Hostel/herberge

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Pilegrimssenter Oslo

Pilegrimssenter Oslo Årsrapport for 2012 Pilegrimssenter Oslo Godkjent av styret for Pilegrimssenter Oslo den 15. februar 2013 Av senterleder Roger Jensen. Pilegrimssenter Oslo årsrapport 2012 Årsrapport Overordnet mål for

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august.

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommerturen er årets høydepunkt på tursiden og gruppa var spent på hvor mange som kom til å melde seg på da det en stund så smått ut

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Ryphusan Adresse: Forbregdsetra Vinstradalen, 7340 Oppdal Pris: 150 kr per person Åpent: 01.06-01.10 Avstand: Ved leden, 178 km til Trondheim

Ryphusan Adresse: Forbregdsetra Vinstradalen, 7340 Oppdal Pris: 150 kr per person Åpent: 01.06-01.10 Avstand: Ved leden, 178 km til Trondheim OVERNATTINGSTEDER: OPPDAL -TRONDHEIM Kongsvold fjeldstue Nett: http://www.kongsvold.no E-post: post@kongsvold.no Telefon: +47 72404340 Adresse: Dovrefjell, 7340 Oppdal Pris: Pilegrimsovernatting: 250 per

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING Etter at saken har vært drøftet i Regjeringskonferanse, har Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet

Detaljer

Bilag D. Produksjonsstatistikk

Bilag D. Produksjonsstatistikk Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Bilag D Produksjonsstatistikk Versjon 1.1 14.07.2011 BRUMUNDDAL Oppdragsmengde pr dag, snitt Oppdragsmengde pr år Bilbehov Ant turer Ant km Tidsutstrekk pr tur

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Søknad fra Sør-Innherad Prosti, Stiklestad Sokneråd og Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Utviklingsprosjekt regionalt pilegrimssenter på Stiklestad

Søknad fra Sør-Innherad Prosti, Stiklestad Sokneråd og Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Utviklingsprosjekt regionalt pilegrimssenter på Stiklestad Søknad fra Sør-Innherad Prosti, Stiklestad Sokneråd og Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Utviklingsprosjekt regionalt pilegrimssenter på Stiklestad Arkivsak-dok. 12/00379-5 Saksbehandler Tove Lofthus

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Pilotprosjekt Pilegrimsleden

Pilotprosjekt Pilegrimsleden Trondheim 26.november 2008 Pilotprosjekt Pilegrimsleden En satsning på kulturminner som ledd i verdiskaping Prosjekt medarbeider Tove E. Nypan Første skriftlige reisebeskrivelse: Adam av Bremen (ca. 1070)

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

Med Telemark Hageselskap til BORNHOLM solskinnsøya i Østersjøen i tiden lørdag 30. juli til onsdag 3. august 2016 5 dager.

Med Telemark Hageselskap til BORNHOLM solskinnsøya i Østersjøen i tiden lørdag 30. juli til onsdag 3. august 2016 5 dager. Med Telemark Hageselskap til BORNHOLM solskinnsøya i Østersjøen i tiden lørdag 30. juli til onsdag 3. august 2016 5 dager. Solskinnsøya i Østersjøen, som blant annet er kjent for sine rundekirker, hyggelige

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Årsrapport for 2013. Pilegrimssenter Oslo. Godkjent av styret for Pilegrimssenter Oslo februar 2014. Av senterleder Roger Jensen

Årsrapport for 2013. Pilegrimssenter Oslo. Godkjent av styret for Pilegrimssenter Oslo februar 2014. Av senterleder Roger Jensen Årsrapport for 2013 Pilegrimssenter Oslo Godkjent av styret for Pilegrimssenter Oslo februar 2014 Av senterleder Roger Jensen (Det nye kjennemerket på Regionalt Pilegrimssenter Oslo er skiltstangen som

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Fredag 29. juni søndag 1. juli Fredag 29. juni Fra kl 15.00: Avreise fra Hamar. Vi kjører privatbiler, og det oppfordres til at dere

Detaljer

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden 23. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Domkirkeodden Velkommen til Domkirkeodden v/magne Rugsveen, Avdelingsdirektør ved Domkirkeodden

Detaljer

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Bli med TIL TOPPS Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Påmeldingsfrist: 1. mars 2016 Bli med Til Topps Tur er best sammen med andre. I år vil vi derfor invitere alle lokalforeninger

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag.

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag. Årets sommertur går til vårt vennskapsland Danmark, nærmere bestemt Blokhus. Vi har meldt oss på en korpsfestival som vil vare hele tiden vi skal være her. Før avreise skal vi ha en siste øvelse onsdag

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141 Sæterstuggu Søkerorganisasjon: LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Bjørg Hildonen, Folldal Bo og Sevicesenter Forord: Sæterstuggu er ment som erindringssted

Detaljer

Hvorfor legge klasseturen til Sjoa Raftingsenter og Varphaugen Gård?

Hvorfor legge klasseturen til Sjoa Raftingsenter og Varphaugen Gård? Hvorfor legge klasseturen til Sjoa Raftingsenter og Varphaugen Gård? Vi er Norges og Sjoas eldste og mest erfarne raftingselskap og har 30 års erfaring med ungdomsgrupper. Skoler kommer tilbake til oss

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn

Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn side 1 Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn Friluftsliv... 2 Drøfting av kompetansemålene... 2 Operasjonalisering av kompetansemålene... 2 Kjennetegn på måloppnåelse... 3 Eksempler på

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2a. Hva er formålet med din forretningsreise?

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800!

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800! INFO FRA STYRET NR. 4-3. april 2009 Til juniorenes foresatte: Vanligvis kjøper vi inn hvite pologensere, men vi har litt vanskeligheter med å få levert nok gensere i tide til vårkonserten. Derfor ber vi

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

FICC-Rally sommeren 2004

FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 Nå som Norsk Bobinforening har vært medlem av FICC en stund, har jeg lyst til og skrive litt om verdenstreffet som FICC arrangerer hvert år. I de senere

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Nasjonalt Pilegrimssenter

Nasjonalt Pilegrimssenter Referat fra møte i styringsgruppen Tid: 7. desember 2011 kl 09.00 14.00 Sted: Nidaros Pilegrimsgård Styringsgruppen: Nasjonalt Pilegrimssenter Tilst Kopi Navn Organisasjon Fork. X X Knut Andresen Nasjonalt

Detaljer

Ingerine ønsker velkommen til italiensk middag på Lier gård under Sommer på Mjøsgårdene.

Ingerine ønsker velkommen til italiensk middag på Lier gård under Sommer på Mjøsgårdene. Sommer i Ringsaker Ingerine ønsker velkommen til italiensk middag på Lier gård under Sommer på Mjøsgårdene. Byfest i Moelv 21/6 Åstdalsdagen 29/6 11 arenaer og over 40 konserter og kulturopplevelser alt

Detaljer