VASSMARKA PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no"

Transkript

1 VASSMARKA PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

2

3 Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt

4

5 KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg Eierforhold Selveier Beliggenhet Eiendommen ligger ca 100 meter fra E6. Her er det kort vei til Åsen sentrum.

6

7 TOMT 8675 m² Innhold Sandlager inneholder: Sandlager, skiltlager, varmlager/verksted BTA: 432 kvm BRA: 390 kvm Kontorbygg inneholder: Oppholdsrom, kontor, kjøkken, dusj, WC, og garderobe. BTA: 77 kvm BRA: 71 kvm Arealer oppmålt av takstmann, ikke kontrollmålt av megler.

8

9 LAGERHALL Byggemåte Se vedlagt takst Arealer med mer Alle tall fra vedlagte takst av Jan Arve Ræder, datert Bta. 509 m² Bra. 461 m² Bra. Kontordel 71 m² Bra. Lager 390 m² Byggeår: Ukjent

10

11 GODE LAGRINGSMULIGHETER Tomt Gnr. 209, Bnr. 18, i Levanger kommune. Tomten er flat. Gruslagt og asfalterte grunn. Tomten er gunstig for oppstilling av maskiner og utstyr, Tomteareal: 8675m² Tomtetype: Eiertomt Areal er oppgitt fra kommunale kart og kan inneha avvik. Dette aksepteres av kjøper.

12

13 TRIVELIG OPPMØTE STED Standard Normal standard. Oppgraderinger må påregnes. Se forøvrig vedlagt takst. Tilbehør/innbo: Selger kan ta med seg hva han selv ønsker av innbo/tilbehør fra eiendommen forut for overtagelse. Alt selger ikke har fjernet fra eiendommen på overtagelsestidspunktet tilfaller kjøper. Dette gjelder imidlertid ikke innbo/ tilbehør som tilhører leietaker.

14 Oppdrag /SW Eier Mesta Eiendom AS Tinglyste forpliktelser/rettigheter PENGEHEFTELSER FORKJØPSRETT Overført fra: 1719 / 209 / 1 / / FORKJØPSRETT TIL FASTSATT PRIS RETTIGHETSHAVER: EIEREN AV VATN GÅRD GJELDER VED SALG AV VASSMARKA GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ** NYE VILKÅR ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 1719 / 209 / 1 / / IFL SKJØTE TIL MAGNAR FORBORD PÅ BNR 16, FORPLIKTER SELGEREN SEG TIL IKKE Å SELGE ELLER BYGSLE BORT NOEN TOMT FOR HYTTEBEGYGGELSE ELLER ANNEN BEBYGGELSE PÅ ET AVGRENSET OMRÅDE AV DETTE BRUK GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Se forøvrig vedlagt grunnbok datert Tilliggende rettigheter Ingen kjente. Besiktigelse Ikke besiktiget av megler Adkomst Avkjøring fra E6 Vann- og kloakkforhold Tilknyttet offentlig vannverk Usikkert avløpsystem, mest sansynelig septikktank.

15 Leieavtale Leietaker: Mesta AS Leieinntekter pr år er kr ,- eks mva Akonto felleskostander på kr 3.000,- pr år. Leieavtalen varer til den Se forøvrig vedlagt leieavtale. Leieavtalen følger med salget. Kommunale avgifter Kommunaleavgifter og eiendomsskatt: Vannavgift kr 8,40 pr m3 Årlig renovasjon kommer i tillegg. Eiendommens ligningsverdi For 2013 kr ,- Parkering God oppstillingsplass på egen grunn Overtagelse Etter avtale. Ansvarlig megler Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Energimerkning EIendommen er ikke energimerket Undersøkelsesplikt Kjøper oppfordres til å sette seg inn i vedlagte dokumenter/rapporter samt undersøke eiendommen nøye før avtale inngås. Offentlige planer/ Reguleringsbest Området er regulert til næringsvirksomhet. Forbehold fra selger Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene

16 Spesielle/ uvanlige avtaleforhold Ingen Rydding/rengjøring Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet/rengjort enn slik den fremstår. Diverse I henhold til lov om hvitvasking av , hvor formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av ut-bytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke oppdagelsesrisikoen for hvit-vaskingshandlinger og samtidig kan forhindre at man selv blir utnyttet i en slik prosess. Omkostninger for kjøper Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av salgsum. Registrering av eierskifte kr Gebyr for grunnboksutskrift kr. 172,- (gjelder for hvert gnr. og bnr.) Registrering av pantedokument kr. 525,- Byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse Det gjøres oppmerksom på at byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse er basert på vedlagt takst i ht. Norsk Standard (3940), og er ikke kontrollert av megler. NS 3940 definerer bruksareal som nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (NS pkt 3.3). Areal av primærrom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. I NS 3940 er nettoareal definert som areal mellom omsluttende bygningsdeler (NS pkt 3.5). Primære rom kan for eksempel være oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre, bad og rom for kommunikasjon mellom disse. Ufullstendig prospekt Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et fullstendig prospekt. Komplett prospekt med takst, egenerklæring og eventuelle vedlegg ligger bakerst i salgsoppgaven. OBS: Dette er en del av selgers opplysningsplikt og kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning. Vedlegg Takst datert , Grunnboksutskrift, Leiekontrakter, FDVU rapport, PCB rapport, Miljørapport EDD, Utkast til kjøpekontrakt, Elkontroll 2013, Asbestundersøkelse 2014, Regulert leie, Forsikringsdetaljer, Budskjema. Viktig informasjon Vi anbefaler alle å ta med seg en sakkyndig person på en eventuell visning. Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner vedrørende boligen og eiendommen ellers, vennligst studer vedlagte takst og/eller tilstandsrapport nøye. Kjøper oppfordres til å gjennomføre evnt tekniske-/miljøundersøkelser i den grad Kjøper mener det er nødvendig.

17 Selger fraskriver seg ansvar for evnt feil/mangler som senere skulle bli fremlagt av Kjøper som mangel og som Kjøper vil gjøre gjeldende. Risikoen for eventuelle feil, herunder risikoen for eventuell forurensing, reguleringsmessige problemstillinger mv, tilligger etter dette i sin helhet Kjøper. Skulle Kjøper fremsette krav mot Selger, har Selger, der krav om erstatning eller prisavslag som overstiger 10% av Kjøpesummen, en ubetinget rett til å heve kontrakten med Kjøper. Ved slik heving er Selger forpliktet til å tilbakeføre Kjøpesummen, mot tilsvarende tilbakeføring av skjøte på Eiendommen. Utover tilbakeføring av Kjøpesum og skjøte kan ingen av partene gjøre noen krav gjeldende mot hverandre. Selger kan i stedet for å heve kontrakten velge enten å betale eller å avvise et krav om høyere erstatning eller prisavslag. Selgers valg må gjøres innen rimelig tid etter at et spesifisert krav er mottatt fra Kjøper. Selgers eventuelle valg om ikke å heve kontrakten innebærer ingen erkjennelse av Kjøpers krav om erstatning eller prisavslag. Tilbudet er uten forbindtlighet. Vårt kontor er uten ansvar for mulige feil i denne salgsoppgaven. Selger har overlatt alt salgsarbeidet til oss. Alle forhandlinger må føres med vårt kontor. Dersom De ønsker å gi bud på eiendommen ber vi Dem benytte vedlagt budskjema. Alle bud vil bli lagt frem for selgeren til avgjørelse. Vi kan bistå med utfylling av budskjema. Avtalebetingelser/Solgt som den er Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens 1-3 og forskriftens 1-2 er anvendt for dette oppdraget. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene. Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er, jfr. avhendingsloven 3-9. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom kjøper hevder at selger har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 2 år etter overtakelse. Ut over vedlagte miljørapport, er ikke selger kjent med at det er forurensing i tomtengrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen. Kjøper er følgelig ansvarlig for eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som følge av forurensning i grunnen. Eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som Kjøper er ansvarlig for, men som rettes mot Selger, kan Selger videreføre direkte og uavkortet til Kjøper.

18 Budgivning

19 Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 6 måneder fra overtakelsesdato. Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttetkontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

20 Forbrukerinfo Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

21 Gjennomføring av budgivning 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. Advokat Sigurd A. Refvik Fagansvarlig 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom

22 Aeiendom advokatbasert eiendomsmegling Orgnr Kontakt Stian Wikstrøm m: e: Tlf:

23 VEDLEGG

24 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum Trøndelag AS Jan Arve Ræder Sorgenfriveien 9, 7037 TRONDHEIM Tlf: Faks: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Vassmarka, 7630 ÅSEN Matrikkelnr. Gnr. 209 Bnr. 18 Kommune Levanger Hjemmelshaver(e) Mesta Eiendom AS Dato for befaring Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr ikke vurdert Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

25 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. Adresse Vassmarka Gnr. 209 Postnr. Poststed Kommune 7630 ÅSEN Levanger Rekvirent Mesta Eiendom AS Hjemmelshaver(e) Mesta Eiendom AS Tilstede / opplysninger gitt av Representant for Mesta og undertegnede. Dokumenter fremlagt ved besiktigelsen Sammendrag Bnr. 18. Snr. Område/bydel Besiktigelsesdato Fnr. Åsen oppmøtested/lager består av en brakkerigg med dusj, wc, omkledning, kjøkken, kontor og oppholdsrom. I tillegg er det en hall med sandlager, skiltlager og et mindre varmlager med arbeidsbenk. Videre er det lite bygg hvor vannopplegget styres. På uteområdet er det mulighet for oppstilling av maskiner og utstyr.. Premisser - Generelle opplysninger Befaring er foretatt på stedet og vurdering gitt på grunnlag av lett tilgjengelige flater. Yttertak er inspisert fra bakkenivå. Opplysninger er gitt av rekvirent, leietaker og kommunen.. Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Ligger like nord for Åsen sentrum, ca 100 meter fra E 6. Tomten har delvis fast dekke og er egnet som opplagring av masser og oppstilling av utstyr, maskiner etc.. Reguleringsmessige forhold Antar regulert til næringsformål. Dokumentasjon ikke innhentet, viser til kommunens arealplan.. Eiendommens tomt Tomteareal (m²) 8675 Type tomt Festet Eiet Festetidens utløpsår Kommentarer vedrørende festekontrakt Tomtens beskaffenhet Flat gruslagt og asfaltert tomt med plass for oppstilling av maskiner og utstyr.. Eiendommens bygninger Årlig festeavgift Type bygg Byggeår Rehab. - ombygd år A Sandlager ukjent B Kontordel ukjent Likningstakst --- Kjøpsår --- Kjøpesum / kostpris --- Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring. Vassmarka 7630ÅSEN Gnr.:209Bnr.:18 Side1av Takst-ForumTrçndelagAS JanArveRæder

26 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Bygningsmessig beskrivelse; Bygg A - Sandlager Beskrivelse Sandlager er oppført av en buet stålkonstruksjon kledd med metallplater, en kjøreport i hver ende. Innvendig er det i tillegg til sandlager innredet et mindre varmlager/verksted.. Bygningsmessig beskrivelse; Bygg B - Kontordel Beskrivelse Kontordel er sammensatt av brakker på en stålkonstruksjon, og det er etablert saltak med metallplater.. Generelle kommentarer Bygningens standard pr. dato Vedlikehold, vedlikeholdskontrakter ol. Det registreres enkelte skader i metallplatene, antar som følge av påkjørsel. Tiltak må påregnes for å begrense en videre utvikling med påfølgende lekkasjer. På kontordel må generelt vedlikehold påregnes både inn- og utvendig. Eiendommens potensial Slik eiendommen fremstår med bestående bygningsmasse og geografisk plassering er tilsvarende drift det som er mest egnet. Eiendommen, foruten for Mesta AS, kan være aktuell for næringsdrivende innen beslektede fagområder, som f.eks anlegg, brøyting etc.. Bygningenes arealdisponering Arealene i denne rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2007 Avvik fra NS 3940:2007 Målverdighet En del er målverdig først når den har gulv. Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdig selv om de ikke har gulv. Større åpninger enn disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene. Bruksenhet Bruttoareal av en bruksenhet begrenses av bruksenhetens omsluttende vegger. Der omsluttende vegger vender mot andre bruksenheter, eller mot fellesarealer, måles til midt i vegg. Der omsluttende vegger er en del av yttervegg, måles til ytterveggens utside. Bruksareal av en bruksenhet måles til innsiden av bruksenhetens omsluttende vegger. Bygg Et. plan BTA (m²) BRA (m²) Planløsning (BTA = Bruttoareal, BRA = Bruksareal) A Sandlager, skiltlager og varmlager/verksted. Delsum bygg A B Oppholdsrom, kontor, kjøkken, dusj, wc og garderobe. Delsum bygg B SUM Kommentarer til planløsningen Det gjøres oppmerksom på at vedlagt leiekontrakt oppgir kontordel til 38 m2, mens den i realiteten har et BTA på 77 m2.. Vassmarka 7630ÅSEN Gnr.:209Bnr.:18 Side2av Takst-ForumTrçndelagAS JanArveRæder

27 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Areal og leier Bygg Et. plan Utleid (m²) Leieinntekt / Ledig (m²) Eget bruk BTA (m²) Markedsleie Sum år BTA (m²) BTA kr/m² markedsleie A - Sandlager B - Kontordel SUM Andre leieinntekter Andre leieinntekter A Sum leieinntekter B Sum normal markedsleie Spesifiser evt. andre leieinntekter Andre leieinntekter er tomta på 8675 m2 Kommentarer til leiekontrakt(er) Leieforholdet løper fra til , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. Kommentar til ledige utleiearealer Ingen ledige arealer. Spesielle forhold Konsesjonsplikt Ja Nei Forkjøpsrett Kommentarer til Grunnboksbladet. Ja Nei Grunnboksblad er ikke vurdert.. Teknisk verdiberegning; bygninger og tomt Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A Verdireduksjon - Hovedbygg A Beregnede byggekostnader etter fradrag = Beregnede byggekostnader, Bygg B Verdireduksjon - Bygg B Beregnede byggekostnader etter fradrag = Samlet sum beregnede byggekostnader = Tomteverdi, justert for verdifaktor Sum beregnet teknisk verdi; bygninger og tomt = Kommentar til teknisk verdiberegning Tomteverdien er skjønnsmessig vurdert i forhold til plassering og brukbarhet. Tomteprisen vil imidlertid ikke påvirke verdifastsettelsen på eiendommen da det er avkastningverdien som er lagt til grunn. Bygningene bærer preg av aldringsslitasje og verdireduksjonen er satt deretter.. Vassmarka 7630ÅSEN Gnr.:209Bnr.:18 Side3av Takst-ForumTrçndelagAS JanArveRæder

28 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Verdianalyse Kostnader A Faktisk leie B Markedsleie Offentlige avgifter 0 0 Eiendomsskatt 0 0 Forsikringer 0 0 Vedlikehold / adm 0 0 FDV Inntektsfradrag Normal leieinntekt A Normal leieinntekt B Tap ved ledighet 0 -Tap ved ledighet 0 NETTO LEIE NETTO LEIE Begrunnelse for valg av kapitaliseringsrenten / netto avkastningskrav Situasjon A synliggjør dagens situasjon med dagens leieforhold. Situasjon B synliggjør situasjonen om riktig areal er benyttet med samme m2-pris. Det er allikevel usikkert om markedet er villig til å betale den prisen. Avkastningskravet er knyttet til hvilken måte takstobjektet er forvaltet på. Gjeldende eiendom benytter hele arealet til utleie med en tallfestet kvadratmeterpris for de respektive arealene. Behovet for denne type objekter synes å være usikkert med forholdsvis korte leiekontraker på gjeldende eiendom. Det er derfor valgt en høy kapitaliseringsrente. I kapitaliseringen av avkastnigen er det beregnet en kapitaliseringsrente (avkastningskrav) på 12 % som er basert på en langsiktig realrente med tillegg for markedsrisiko og inflasjon. Kapitaliseringsrenten gjenspeiler dagens rentenivå og risiko (avkastningskrav) for eiendommen. Kapitalisert verdi A ut fra 12 % avkastn B ut fra 12 % avkastn Kommentar angående inntekter, kostnader og ledighet FDV kostnader er satt til kr.100 pr.m2. FDV kostnadene er beregnet ut i fra tilgjengelige tabeller og erfaringstall og inkluderer offentlige avgifter, forsikringer og vedlikehold. Det er ikke tatt med noe under punkt "Tap ved ledighet" da det ikke er ledig areal. Dagens kontrakter går over fem år, men synes å ha stabile leietakere.. Markedsanalyse - Kommentar til verdikonklusjon Etterspørsel av slike næringseiendommer i dette området er begrenset. Eiendommen har imidlertid god beliggenhet da den ligger sentralt ved E6. Ansettelse av salgsverdi (markedsverdi) innebærer alltid usikkerhet p.g.a at det er summen av flere momenter som er med å bestemme verdien. På generelt grunnlag kan en si at eiendommens verdi vil endre seg i takt med konjunkturene i markedet og vil følgelig ikke være stabile. Næringsrelaterte eiendommer bør vurderes etter økonomiske prinsipper (avkastningsverdiene) som basis for verdsettelse. Dette er økonomiske prinsipper som er like uansett eiendommens karakter og beskaffenhet. Dette på bakgrunn av at de personer eller bedrifter som eier eiendommene har et avkastningskrav som de ønsker skal oppfylles. Ut fra dette vil man kunne uttrykke en avkastningsverdi som er lik markedsverdien. I markedet kan dette videre uttrykkes i den høyeste prisen kjøper er villig å betale og omvendt den laveste prisen selger er villig til å akseptere. Markedsverdien er fastsatt etter overnevnte forutsetninger, beste overbevisning, skjønn og totalvurdering med hensyntagen til beliggenhet, størrelse, konstruksjon,alminnelig slitasje og elde.. Vassmarka 7630ÅSEN Gnr.:209Bnr.:18 Side4av Takst-ForumTrçndelagAS JanArveRæder

29 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokument for eventuelle feil og mangler før det benyttes Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger settes: Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: krikke vurdert. Trondheim Dokumentkontroll Fremlagte dokumenter: Leiekontrakt og diverse rapporter. Jan Arve Ræder. Vassmarka 7630ÅSEN Gnr.:209Bnr.:18 Side5av Takst-ForumTrçndelagAS JanArveRæder

30 MOTTATT 5 AUG 2014 Ijokumentserjteret LEIEAVTALE MELLOM Mesta Eiendom AS Mesta AS vedrørende Åsen oppmøtested/lager,i&- Mr

31 UTLEIER Mesta Eiendom AS Kontaktpersoner: Leiekontrakt: Org.nr.: Roar Bratland Erichsen Tlf.: E-post: Daglig drift, tekniske problemer: Jan-Egil Haraldsvik Tlf.: E-post: 2 LEIETAKER Mesta AS Kontaktpersoner: Leiekontrakt: Daglig drift: Org.nr.: Håvard Engen Tlf E-post: Olav Kristiansen Tlf.: E-post: Fakturareferanse: EIENDOMMEN Adresse: Gamle E6 47, Åsen Gnr.: 209 I bnr.: 18 i Levanger kommune. 4 LEIEOBJEKT Leieobjektet består av hele eiendommen med påstående bygninger og anlegg, inklusive utomhusareal og parkeringsplasser, som vist i vedlagte tegning, vedlegg Alle arealer oppgitt etter NS Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke leietaker rett til å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige bestemmelser. 4.3 Leietaker disponerer følgende uteareal: Hele tomten. 5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 5.1 Leieobjektet må kun benyttes til oppmøte/lager og for alle tilfeller i h.h.t. gjeldende reguleringsbestemmelser. ZSte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene, herunder drift av annen (, 14F~- Side 2 av 14

32 beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten utleiers forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Som saklig grunn skal alltid regnes at den endrede bruk vil medføre endret avgiftsmessig belastning for utleier. Skifte av bransje mv uten samtykke fra utleier skal anses som vesentlig mislighold av leieavtalen. Tilsvarende gjelder for salg/eksponering etc. i fellesarealer. 5.2 Leietaker bærer selv risikoen for at lokalene kan brukes til det formål leietaker etter nærværende avtale skal bruke lokalene til. 6 OVERTAKELSE I MELDING OM MANGLER 6.1 Leieobjektet overtas i den stand det var ved oppstart av denne leieavtalen. Leietaker har disponert eiendommen siden etableringen av Mesta. Skader/mangler som er påført eiendommen i foregående leieperioder er leietakers ansvar og kan ikke senere påtales som mangel. 6.2 I forbindelse med overtakelse av leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring. Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter. 6.3 Eventuell klage over leieobjektets stand ved overtakelse må fremsettes skriftlig overfor utleier innen 14 dager etter overtakelse. Det som kreves rettet må angis i klagen. Dersom klage ikke er fremsatt i henhold til det foranstående, anses leieobjektets stand akseptert. Forhold som leietaker kjente eller burde kjenne til ved overtakelsen, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel. Leietaker må for øvrig gi skriftlig melding om mulige skader og mangler m.v. innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget dem. 7 LEIETID 7.1 Leieforholdet løper fra til , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. 7.2 Fristen for å sende flytteoppfordring etter leieforholdets opphør settes til seks måneder, jfr. husleielovens 9-2 tredje ledd. 8 LEIESUM Bygg (mat.nr./navn) Antall m 2 Leie per m 2 Leie per år eks.mva Spiserom, sanitær 38 m Sandlager 432m Tomt 2300m Sum leie Â-konto felleskostnader Sum leie og å-konto felleskostnader Alle priser i NOK eks mva Side 3 av 14

33 Leien utgjør NOK ,- pr år (eksklusiv merverdiavgift). 8.2 Leien og eventuelle fellesutgifter forfaller til betaling forskuddsvis hvert kvartal etter påkrav fra utleier. 8.3 Leie og andre ytelser skal betales til utleiers konto etter nærmere angivelse. 8.4 Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto. 8.5 Leietaker dekker alle kostnader tilknyttet leieobjektet av den type som anses som felleskostnader ved flere leietakere i næringsbygg, herunder kostnader som fremgår av vedlagte oversikt, jf. vedlegg 2. Utleier dekker kun kostnader som uttrykkelig er angitt i denne leieavtale. 8.6 Direkte og for egen regning betaler leietaker: Energi til eget leieobjekt, etter egen måler, brøyting, rengjøring av eget leieobjekt, innvendig vask av vinduer og vaktmestertjenester for egen bruk. Det vises for øvrig til kostnads og ansvarsfordeling i vedlegg Dersom leietaker krever vann til annet enn toalettbruk, vanlig renhold, kantine 0.1., må utleiers samtykke innhentes. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Leietaker må dekke utgiftene i forbindelse med tiltaket, herunder utgifter til egen vannmåler samt vannforbruket. 8.8 I den grad eierskap til/utleie av eiendom blir belagt med særlige skatter og/eller avgifter, skal leietaker betale sin forholdsmessige del etter leie som nevnt i dette punkt 8.1 i forhold til total leie for eiendommen. Forutgående setning gjelder også eiendomsskatt, slik at eiendomsskatt som er eller måtte bli innført for eiendommen, eller endringer i denne, dekkes forholdsmessig av leietaker. 8.9 Ved forsinket betaling av leie og/eller andel fellesutgifter, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring Leietaker kan ikke foreta motregning i leien med krav leietaker mener å ha mot utleier, med mindre motkravet er skriftlig erkjent av utleier eller avgjort ved rettskraftig dom. Videre kan ikke leietaker i noe tilfelle holde tilbake eller deponere leie eller øvrige ytelser. 9 MERVERDIAVGIFT/SÆRLIGE FORHOLD 9.1 Leietaker skal i leieobjektet drive virksomhet som per i dag er avgiftspliktig/kompensasjonsberettiget slik avkrysningen viser: Fl A Helt (100 %) n B Delvis...kvm av totalt...kvm FXI C Ikke (0 %) Med kompensasjonsberettiget menes i denne sammenheng virksomhet som er omfattet av reglene om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv., og som kan omfattes av en frivillig registrering av utleievirksomhet i merverdiavgiftsmanntallet. Side 4 av 14

34 Dersom utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, eller velger å søke om slik registrering, eller slik registrering blir pålagt ved lov, skal leie og eventuelle andre kostnader knyttet til den registrerte del av leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats. 9.3 Utleier står fritt til på ethvert tidspunkt i leieperioden å foreta eller endre frivillig registrering av leieobjektet i merverdiavgiftsregisteret. Slik registrering eller endring skal ikke kunne påberopes av leietaker som grunnlag for krav mot utleier. 9.4 Leietaker skal før avtaleinngåelsen fremlegge dokumentasjon for sin virksomhets status med hensyn til merverdiavgift, og skal straks gi utleier underretning om eventuelle endringer i dette i løpet av leieperioden Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av leieobjektet, i form av enten endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for utleier som følge av leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn. 9.5 Dersom utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av regelverksendringer, leietakers bruksendring, fremleie, selskapsmessige/organisatoriske endringer, formelle mangler eller forsømmelser og lignende, skal leietaker fullt ut erstatte tilbakeførings-/justeringsbeløpet samt eventuelle rentekrav, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med tilbakeføringen/justeringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skjer på grunn av formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over leietakers/fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på at leietaker i fremleietilfellet er frivillig registrert. Tilsvarende er leietaker i tilfeller som nevnt i dette punkt 9.5 erstatningsansvarlig overfor utleier for eventuelt tap som følge av at utleier får redusert sin fradragsrett med fremtidig virkning. 9.6 Dersom leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og utleier har samtykket til dette, plikter leietaker senest innen utgangen av den avgiftstermin fremleieforholdet trer i kraft å søke om frivillig registrering for leieperioden. Eventuelle tap for utleier i form av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av leietaker. Eventuelle utgifter forbundet med leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker. Leietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering og fradrag for merverdiavgift. 9.7 På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gi utleier en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at han er frivillig registrert for fremleien. Redegjørelsen skal også inneholde en oppstilling over totale aktiveringspliktige påkostninger som leietaker har foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere. Redegjørelsen skal videre inneholde opplysninger om hvorvidt leietaker/fremleier har justeringsplikt eller justeringsrett for inngående merverdiavgift i henhold til merverdiavgiftslovgivningen, samt opplysninger om omfang og varighet av slik justeringsforpliktelse og/eller justeringsrett. Side 5 av 14

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hestbrinken/Storjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Beliggende rett ved E6 SANDLAGER

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,-

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Setsåbakken Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Setsåbakken 6 Innflyttingsklar leilighet

Detaljer

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere fjellhytte med fin standard. Flott utsikt

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold.

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold. Sjøgata Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 207 456,- Totalpris: 1 507 456,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjøgata 55E Her

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Galnåsmyra. For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,-

Galnåsmyra. For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,- Galnåsmyra For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Galnåsmyra 25 b Oppgradert og romslig leilighet

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG SENTRUM Selveierleilighet i 1. etasje. Beliggende i Sørbyen. 2 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Prisant.: 1 650 000,- And.Fellesgj.: 12 100,- TOTALT: 1 662 100,- + omk. Adresse: St. Olavs

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer