VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Litleåsvegen 51, 5132 NYBORG Matrikkelnr Gnr 207 Bnr 184 Snr 2 Kommune BERGEN Hjemmelshaver(e) Joa SD Invest A/S Dato for befaring Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Snr Fnr Litleåsvegen Postnr Poststed Kommune Område/bydel 5132 NYBORG BERGEN Åsane Rekvirent Joa SD Invest A/S Hjemmelshaver(e) Joa SD Invest A/S Tilstede / opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Andre Angelskår Dokumenter fremlagt ved besiktigelsen Forsikringspolise, kommunale avgifter, plan/ snitt og fasade tegninger, leiekontrakter Sammendrag Aktuell eiendom: Næringseiendom bestående av 3 stk etg Bygget i 2001/ etg inneholder: 1 stk næringslokale med treningsenter 2 etg inneholder: Lokaler/ kontorlokaler for 3 stk bedrifter (Akuportør, "Total kontroll" og "Heat comm") 3 etg inneholder: Kontorlokaler for 1 stk bedrifter ("Total kontroll") Ventilasjonsrom for hele bygget Etasjene har fasiliteter som kjøkken/ spiserom og wc-rom Bad i 3 etg Alle etg har ventilasjonsanlegg, fastmontert belysning og opplegg/ rom for data Bygget fremstår som i god teknisk stand Se videre "Bygningsmessig beskrivelse" Premisser - Generelle opplysninger Dette er en verditakst for næringsbygg, ikke en tilstandsrapport som sjekker objektets tekniske tilstand spesielt Det er ikke flyttet på innbo/løsøre Skjulte feil/mangler kan forekomme Eier av takstobjektet må selv gå gjennom denne rapport og straks melde fra hvis noen av opplysningene ikke er korrekte, el relevante opplysninger eier har kjennskap til som burde vært opplyst Arealene måles etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter Generell informasjon til kunde (er) Er det behov for oppgradering av takst ved senere anledning ( eks ved refinansiering/ salg etc) kan underskrevne takstmann kontaktes på nytt da alle utførte takstoppdrag er lagret i database Det vil følgelig bli gitt rabatt pga nevnte forhold Dette gjelder både for person oppført som oppdragsgiver av takstrapport og eventuelle nye eier (e) som besitter takst etter et kjøp/ salg Se kontaktinfo/ tlf og mail på framsiden av denne rapport Gnr: 207 Bnr: 184 Fnr/Snr: 2 Snr: Side 1 av 8 Takstingeniør / Byggmester

3 Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Sentral beliggenhet i etablert næringsområde i Åsane Reguleringsmessige forhold Aktuell eiendom er regulert for næringsvirksomhet Øvrige reguleringsmessige forhold er ikke kontrollert Eiendommens tomt Tomteareal (m²) Type tomt Festetidens utløpsår Årlig festeavgift 3010 Festet Eiet Kommentarer vedrørende festekontrakt Tomtens beskaffenhet Tomtearealet er felles for begge seksjoner Asfaltert vei/ parkering Tilknyttet kommunalt vann/ avløpsystem via private stikkledninger Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab - ombygd år A Næringseiendom 2001/ 2002 Likningstakst Kjøpsår Kjøpesum / kostpris Ikke oppgitt Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring Nordeuropa Forsikring A/S Fullverdi Gnr: 207 Bnr: 184 Fnr/Snr: 2 Snr: Side 2 av 8 Takstingeniør / Byggmester

4 Bygningsmessig beskrivelse; Bygg A - Næringseiendom Fundamentering Fundamentert på antatt faste fyllmasser av stein/grov pukk Såle/ fundamenter og gulv mot grunn av betong Bærende konstruksjoner Bærende konstruksjoner av stålbjelker Etasjeskillere Etasjeskillere av betongelementer Yttervegger Yttervegger av isolerte stålelementer Fasade av overflatebehandlede stålplater Isolerglass vinduer med utv aluminiumskarmer Ytterdører av aluminium med isolerglass Innervegger Lettvegger av stenderverk med gipsplater Flere skillevegger med glass/aluminium Noen veggparti i del av 2 etg er under ombygging/ endring Tekniske installasjoner Ventilasjonsrom på 30 m2 i 3 etg for hele bygg (denne seksjon) Tavlerom med måleravlesere, sikringskap og bredbånd for hele bygning(denne seksjon) under trapp 1 etg 1 stk skap med brannslage i trappegang 2 etg + 1 stk skap med brannslange i 1 etg Lysamaturer i himling alle etg Sluk og våtromsbelegg i 9 av rommene i 2 etg Kjøkken innredning, 2 stk wc-rom og vaskerom i 1 etg Kjøkken innredning og 2 stk wc-rom i 2 etg Kjøkken innredning og wc-rom/ bad i 3 etg Innvendig standard Linolium belegg, malte betong gulv og tepefliser på gulv, malte overflater på vegger, himlingsplater/ systemhimlinger i fleste rom Bygget 2001/ 2002 God teknisk stand Takkonstruksjon / yttertak Flatt tak Konstruksjon av Q-dekke, isolert og tekket med takpapp Er det tegn til Kan sopp / Er det tegn til lekkasje Anbefales en ytterligere setningsskader råtedannelser sees / fuktskader teknisk gjennomgang / tilstandsrapport Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Beskrivelse hvis det er krysset av for "Ja" i feltene ovenfor Gnr: 207 Bnr: 184 Fnr/Snr: 2 Snr: Side 3 av 8 Takstingeniør / Byggmester

5 Generelle kommentarer Bygningens standard pr dato Vedlikehold, vedlikeholdskontrakter ol God teknisk stand/ bra standard Eiendommens potensial Bygningenes arealdisponering Arealene i denne rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2007 Avvik fra NS 3940:2007 Målverdighet En del er målverdig først når den har gulv Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdig selv om de ikke har gulv Større åpninger en disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene Bruksenhet Bruttoareal av en bruksenhet begrenses av bruksenhetens omsluttende vegger Der omsluttende vegger vender mot andre bruksenheter, eller mot fellesarealer, måles til midt i vegg Der omsluttende vegger er en del av yttervegg, måles til ytterveggens utside Bruksareal av en bruksenhet måles til innsiden av bruksenhetens omsluttende vegger Bygg Et plan BTA BRA Planløsning (BTA = Bruttoareal, BRA = Bruksareal) (m²) (m²) A Treningsenter Tilhørende kontor, kjøkken, vaskerom og wc-rom Felles inngangsparti og trappehus for øvrige leietakere med wc-rom A Felles trappehus Kontorlokaler med tilhørende faseliteter for 3 stk leietakere A Felles trappehus og gang, samt kjøkken og bad Kotorlokaler med tilhørende fseliteter for 1 stk leietaker Ventilasjonsrom på 30 m2 Delsum bygg A SUM Kommentarer til planløsningen Areal er målt etter NS 3940 og samsvarer ikke nødvendigvis med byggeforskrifter BRA er oppmålt med laser på stedet, BTA er beregnet Gnr: 207 Bnr: 184 Fnr/Snr: 2 Snr: Side 4 av 8 Takstingeniør / Byggmester

6 Areal og leier Bygg Et plan Utleid Leieinntekt / Ledig Eget BTA Markedsleie Sum (m²) år (m²) bruk (m²) kr/m² markedsleie BTA (m²) BTA A A A A A SUM Andre leieinntekter 0 Andre leieinntekter 0 B Sum normal A Sum leieinntekter markedsleie Spesifiser evt andre leieinntekter Felles inngangsparti i 1 og 2 etg er beregnet som "eget" bruk i tabell over (fellesarealer), i 3 etg er kun ventilasjonsrom beregnet som "eget bruk", iom trapp/ gang har felles faseliteter som kjøkken, wc-rom og bad for begge leiletakere denne etg Beskrevne arealer er BTA (bruttoareal) som er gjeldene betegnelse for utleid areal næringsbygg Kommentarer til leiekontrakt(er) Leieforhold pdd 1 etg: "Åsane Treningsenter" Kr ,- pr år 2 etg: "Jeanette Herland Akupunktur" kr ,- pr år "Heat Comm" kr ,- pr år "Total Kontroll" kr ,- pr år 3 etg: "Total Kontroll" kr ,- pr år Totalt pr år hele bygning kr ,- Spesielle forhold Konsesjonsplikt Forkjøpsrett Ja Nei Ja Nei Evt kommentarer Ledig (m²) Gnr: 207 Bnr: 184 Fnr/Snr: 2 Snr: Side 5 av 8 Takstingeniør / Byggmester

7 Kommentarer til Grunnboksbladet Grunnboken er ikke kontrollert for heftelser, kun kontrollert for faktaopplysninger ang bygning/ eiendom og hjemmelsforhold Beskrevne hjemmelshaver har blanco skjøte på eiendommen, i EDR (eiendomsregisteret) er Joa Næring A/S oppført som hjemmelshaver Ved et eventuelt salg/kjøp oppfordres det på generelt grunnlag å kontrollere grunnbok for eventuelle heftelser/ anmerkninger Teknisk verdiberegning; bygninger og tomt Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A Verdireduksjon - Hovedbygg A Beregnede byggekostnader etter fradrag = Samlet sum beregnede byggekostnader = Tomteverdi, justert for verdifaktor Sum beregnet teknisk verdi; bygninger og tomt = Verdianalyse Gnr: 207 Bnr: 184 Fnr/Snr: 2 Snr: Side 6 av 8 Takstingeniør / Byggmester

8 Kostnader A Faktisk leie B Markedsleie Offentlige avgifter Eiendomsskatt 0 0 Forsikringer Vedlikehold / adm Strøm fellesarealer og lokaler etg(har strøm inkl) 0 0 Inntektsfradrag Normal Normal leieinntekt leieinntekt A B -Tap ved ledighet Tap ved ledighet NETTO LEIE NETTO LEIE Begrunnelse for valg av kapitaliseringsrenten / netto avkastningskrav Ut fra leieinntekter, beliggenhet, størrelse, standard og potensiale på eiendommen settes verdi som vist i punkt 16 Kapitalisert verdi A ut fra 68 % B ut fra 68 % avkastn avkastn Kommentar angående inntekter, kostnader og ledighet Eiendommen har en sentral og attraktiv beliggenhet ihh utleievirksomhet for næringsvirksomhet Område består hovedsaklig av tilsvarende næringsbygg/ næringsvirksomhet Som tabell over viser er verdi satt ut fra situasjon hele bygg utleid Varighet kontrakter: Åsane Treningsenter: 1 des2013 (5+5 år på nye vilkår) Jeanette Herland Akupunktur: 1 feb2017 ((3 mnd løpende oppsigelse) Heat Comm: 1 Jun 2014 (3 + 3 år på nye vilkår) Total Kontroll: 1 Jan 2015 (3 + 3 år på nye vilkår) Markedsanalyse - Kommentar til verdikonklusjon Næringslokale i god teknisk stand med bra standard Beliggenhet i etablert næringsområde Konklusjon: Ut fra leieinntekter, beliggenhet, størrelse, standard og potensiale på eiendommen settes verdi som vist i punkt 16 Gnr: 207 Bnr: 184 Fnr/Snr: 2 Snr: Side 7 av 8 Takstingeniør / Byggmester

9 Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokument for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger settes: Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Bergen Dokumentkontroll Byggmester Opplysninger fra Andre Angelskår, samt EDR (eiendomsregisteret) Fremlagte dokumenter: Forsikringspolise, kommunale avgifter, plan tegninger, leiekontrakter Gnr: 207 Bnr: 184 Fnr/Snr: 2 Snr: Side 8 av 8 Takstingeniør / Byggmester

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: IngOlav Sørensen Olav Sørensen Fridtjof Nansens Vei 49, 8516 NARVIK Tlf: 909 26380 Faks: 769 47269 E-post: olavsor@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Granveien 4, 8590 KJØPSVIK Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

BRYN. Enebolig med næringsdel

BRYN. Enebolig med næringsdel BRYN Enebolig med næringsdel ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Eierseksjonsleilighet Dreggsallmenningen 20 5003 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Gnr. 167 Bnr. 1577 Seksj.nr. 12 Eierbrøk: 43/2970

Verdi- og lånetakst. Eierseksjonsleilighet Dreggsallmenningen 20 5003 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Gnr. 167 Bnr. 1577 Seksj.nr. 12 Eierbrøk: 43/2970 Marikovneset 50. 5302 Strusshamn Mob. 92461650 E. mail: olavflagtvedt@gmail.com Hjemmeside: www.riktigtakst.no Org.nr: 893 364 102 Verdi- og lånetakst over Eierseksjonsleilighet Dreggsallmenningen 20 5003

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer