Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning ,- Verditakst ,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE"

Transkript

1 Sjønstådalen Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning ,- Verditakst ,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

2

3 Sjønstådalen Nyere fjellhytte med fin standard. Flott utsikt og gode solforhold. - Nyere hytte - 4 soverom - Scooterløype - Mulighet for strøm - Badstue - Flott utsikt - Naturskjønt område

4

5 NORSK NATUR PÅ SITT BESTE Innhold: Vindfang, gang, kjøkken, stue, 4 soverom, badstue, dusjrom Arealer opplyst av takstmann. Eiendommen er ikke besiktiget av megler.

6

7 KOSELIG KJØKKEN Beliggenhet Hytten ligger i naturskjønne omgivelser. Fine solforhold. Flotte tur områder sommer som vinter.

8

9 STUE MED GOD TAKHØYDE Byggemåte Hytten står på lecablokker på fjellgrunn. Yttervegger av tømmer, utlektet og isolert med 10 cm og vilmarkspanelkledning. Torvtak. Se forøvrig takst for mer informasjon.

10

11 BADSTU OG DUSJ I HYTTEN Tomt Gnr. 91, Bnr. 31 i Fauske kommune. Fjelltomt som er opparbeidet ved hytten. Stor terrasse. Tomteareal: 1067m² Tomtetype: Eiertomt

12

13 4 SOVEROM Standard Trivelig hytte med fin standard. Alle gulv er dekket med furugulv. Vegger av tømmer og panel. Kjøkken med malte fronter. Opplegg for gassblus. Badstue med dusjmulighet.

14

15 GODE UTSIKTSFORHOLD Arealer med mer Alle tall fra vedlagte takst av Ingeniør K.Arntsen. Areal er ikke kontrollmålt av megler. Bta. 90 m² Bra/P-rom 84/84 m² Byggeår: 2005 Boligtype Fritidseiendom Eierforhold Selveierbolig

16 Oppdrag /214154/SW Eier Anny Annie Aronsen med ideell andel 1/2, Geir Johansen med ideell andel 1/2 Tinglyste forpliktelser/rettigheter PENGEHEFTELSER ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 1841 / 91 / 2 / / Konsesjon for AS Sulitjelma Gruber for bergverksdrift og leie vannfall GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 1841 / 91 / 2 / / Konsesjon for AS Salten Kraftsamband til erverv av fallrettigheter og bruksrett til fallrettigheter for utbygging av Sjønstå kraftverk GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 1841 / 91 / 2 / / i forbindelse med SKS Produksjons tillatelse til å føre Tverrelva inn på tilløpstunnelen til Sjønstå kraftverk. Konsesjon om erverv og regulering av vassdrag GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Tilliggende rettigheter Ingen kjente. Besiktigelse Besiktiget av Stian Wikstrøm Adkomst Ca minutters gange fra sommerparkering på sti i terreng. Om vinteren kan man kjøre snøscooter. Bebyggelse Området er bebygget med spredte hyttebebyggelse

17 Vann- og kloakkforhold Avløpsledninger fra dusj i plastrør ut i terreng. Sommervann via slange til vann ca 800 m unna hytten. Utedo etablert. Adgang til utleie Foreligger kun en bruksenhet i fritidseiendommen. Ferdigattest/brukstillatelse Foreligger ikke ferdigattest/brukstillatelse. Kommunale avgifter Ingen kommunale avgifter. Eiendommens ligningsverdi Kr ,- ifølge skatteetatens kalkulator på nett. (sekundærbolig). Fyring Vedovn på kjøkkenet, gang og påbegynt peis i stuen. Parkering Gode parkeringsforhold på felles parkering. Mulighet for kjøp av scootergarasje. Overtagelse Etter nærmere avtale. Ansvarlig megler Stian Wikstrøm Energimerkning Boligen er ikke energimerket. Eierskifteforsikring Det er ikke tegnet eierskifteforsikring. Offentlige planer/ Reguleringsbest Arealbruken for eiendommen er fastsatt til fritid. Det er ikke igangsatt eller starten annet planarbeid for området som kommunen kjenner til.

18 Forbehold fra selger Ingen. Spesielle/ uvanlige avtaleforhold Ingen kjente. Diverse I henhold til lov om hvitvasking av , hvor formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke oppdagelsesrisikoen for hvitvaskingshandlinger og samtidig kan forhindre at man selv blir utnyttet i en slik prosess. Meglers vederlag er avtalt til fast pris kr ,- Omkostninger for kjøper Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av salgsum. Registrering av eierskifte kr Gebyr for grunnboksutskrift kr. 172,- (gjelder for hvert gnr. og bnr.) Registrering av pantedokument kr. 525,- Byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse Det gjøres oppmerksom på at byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse er basert på vedlagt takst i ht. Norsk Standard (3940), og er ikke kontrollert av megler. NS 3940 definerer bruksareal som nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (NS pkt 3.3). Areal av primærrom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. I NS 3940 er nettoareal definert som areal mellom omsluttende bygningsdeler (NS pkt 3.5). Primære rom kan for eksempel være oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre, bad og rom for kommunikasjon mellom disse. Ufullstendig prospekt Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et fullstendig prospekt. Komplett prospekt med takst, egenerklæring og eventuelle vedlegg ligger bakerst i salgsoppgaven. OBS: Dette er en del av selgers opplysningsplikt og kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning. Takst Type takst: Verdi- og lånetakst Rapportansvarlig: Ingeniør K.Arntsen Normal markedsverdi: ,- Dato:

19 Viktig informasjon Vi anbefaler alle å ta med seg en sakkyndig person på en eventuell visning. Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner vedrørende boligen og eiendommen ellers, vennligst studer vedlagte takst og/eller tilstandsrapport nøye. Tilbudet er uten forbindtlighet. Vårt kontor er uten ansvar for mulige feil i denne salgsoppgaven. Selger har overlatt alt salgsarbeidet til oss, også å foreta visning. Alle forhandlinger må føres med vårt kontor. Dersom De ønsker å gi bud på eiendommen ber vi Dem benytte vedlagt budskjema. Alle bud vil bli lagt frem for selgeren til avgjørelse. Vi kan bistå med utfylling av budskjema. Solgt som den er Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven 3-9: Endå eigedomen er selt som han er eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. 3-9 ved budgiving. Oppgjør Fullt oppgjør før overtagelse.

20 Budgivning Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

21 Fra 1. Januar 2014 er det vedtatt endringer i regler om budgivning. Dette innebærer blant annet krav til skriftlighet og legitimering. For at dette skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte vil megler kun formidle bud, samt budforhøyelser med minimumsfrist på 30 minutter. Orienter deg i god tid med megler for nærmere informasjon. Den vesentlige endringen består i at budrunder skal dokumenteres, ved at kommunikasjonen under budgivningen skal skje skriftlig, og at budgivere må legitimere seg. Elektroniske meldinger, for eksempel e-post og SMS, eller bruk av budgivningsplattformer, vil oppfylle kravet til skriftlighet. Generelle plikter ved budgivning Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Megler skal styre budgivningen ved blant annet å avpasse tempoet slik at oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg. Megler skal ellers løpende bistå og gi råd til både selger og budgivere når det gjelder budgivningen. Skriftlig bud og aksept, signatur og kontroll av budgivers identitet Ved oppdrag som er inngått etter 1. januar 2014, kan megler bare opplyse selger eller mulige kjøpere om bud som er gitt skriftlig. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud, samt eventuell aksept eller avslag fra selger. I tillegg må budgiver ha legitimert seg og avgitt signatur overfor megler før budet formidles. Megler plikter å skriftlig opplyse de involverte i budrunden om status i budgivningen. Det skal opplyses om budets størrelse, eventuelle forbehold og akseptfrist til oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter, men bare i den grad det er nødvendig og mulig. Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

22 Forbrukerinfo Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

23 Gjennomføring av budgivning 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budskjemaet fås som vedlegg til salgsoppgaven eller kan lastes ned på Dersom du har noen spørsmål kan du kontakte megler for nærmere informasjon Advokat Sigurd A. Refvik Fagansvarlig

24 Aeiendom advokatbasert eiendomsmegling orgnr: Kontakt Stian Wikstrøm m: e: Tlf: