rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D"

Transkript

1 PUB EN I Gunna og Aslak va m pågående ovfo Tobben ett visittkotet hadde dukka opp. Fedagen spute Gunna om han kunne tenke seg å bli med på Pub en en tu fo å ta en pils. Det skulle væe helgesamling fo nye RU e i helga, kanskje det kunne væe noe fo Tobben? De kom på Pub en i halv ni-tida. D n fullt allede. En gjeng RU e satt ved et vindusbod og kangla med noen SU e. To kjente til fle i begge leie som han hilste på og veksla noe Tobben fikk med seg såpass at kangelen gikk på hvem av dem som hadde minst tilhøighet til abeidklassen. Viktig det med klassetil- høigheten. Kunne væt moo å vite hva som va kitiene fo konkvelden. Bønd i familien va visst et litt uavklat setilhøighetskitie. Bøn denne Tobben sin del va han ikke helt sikk på hva det betydde. Faen va neppe godt nok alibi, han som hata både bønd og abeide og fivillig hadde konvtt til middelklassen. mpatiske, fo så vidt, men fo ettighet Kolofon onf Folag gas -Du veit at tedje vdenskig like undt hjønet Tobben? Aslak va i humø og skjenka Eplemost i glasset sitt. I militæet hadde det også væt mye snakk om tedje vdenskig. Toppssjefen va fa Aust-Agd og påsto sjøl at han ikke va Battiets skapeste toppssjef, men han va i allefall den stkeste og askeste. Den skaende, men ikke fullt så skape løytnanten sto også fo A-B- C-undvisninga, og læte soldatene at nå de så bomba falle, måtte de løpe som faen fo å finne en sto stein og legge seg bak. Det va det 56

2 eneste som hjalp. Bil og hus blei bae blåst ov ende. Og nå tykkbølgen hadde sust fobi, måtte de huske å legge seg på den ande sida, fodi den ville komme tilbake og da gikk det gænt hvis de lå på feil side av steinen. Tobben hadde sput om adioaktiviteten? All den falige stålinga. Ville ikke den ødelegge alt undt dem? Ville det væe vann å dikke, ell mat å spise? Det va dfo NATO va i Noge og de hadde fohåndslage med mat og utsty. Nå Sovjet-ussne gikk til invasjon, skulle vi pise oss lykkelige fo at USA stilte opp. Tobben pøvde seg litt fosiktig: -I militæet mente de at NATO vil hjelpe oss dsom det bli kig. Det dfo det ikke ha blitt kig til nå. Sovjet tø ikke. -De mente det ja. Gunna flite. Han hadde hoppa av matematikks ene ett kot tid og stata å jobbe på hmetikkfabikk. T ham. Han gliste alltid. Glad i en øl ell fem. Kunne pate i timesvis om politikk og eis på sjøen. Det va gøy å høe på ham, fo han va ikke så fobanna siøs som de ande m-l ne. bladde opp en pakke Rød-mix og ulla en øyk. -Vi kan selv- elig ikke stole på USA-impialismen. De ønsk bae å smøe den jævlige kapitalen sin utov hele Euopa sånn at vi alle bli avhengige. Det som med eligion. Det bae AKP som ta et klat standpunkt mot begge supmaktene. Men det klat vi må kunne diskute om NATO kan væe hensiktsmessig i en piode fo å knuse sosialimpialismen til Sovjet, dsom de slå til føst. ettighet Svisdahl og Kolofon on Folag gas -Jeg to ikke på noen kig. De veit selvfølgelig at de komm til å utslette hvande med alle atomvåpnene, og hva så vitsen? Aslak lo sakastisk. -E du dum Tobben? Visst bli det kig, og du må ta stilling. Sovjet ha en kjempehæ med konvensjonelle våpen. Atomvåpna bae fo å oppettholde maktbalansen. Nå Sovjethæen stå i Finnmak det fo seint. Da stå NKP ne og evisjonistene i SV paate fo å ønske Sovjet velkommen. Det bae vi som ha inntatt et klat standpunkt. Mot all impialisme, og du må ikke vingle. 57

3 Tobben tenkte på militæet og ønska seg ikke tilbake til det helvetet. -Men med den puslehæen vå, kan Sovjet bae pille seg i nesa ov gensa uten noe motstand. -Det nettopp det som saken. Vi kan ikke stole en døyt på at USA komm oss til unnsetning. Dfo må vi oppette en giljahæ. Små lokale enhet som op fitt og uavhengig, ett mønst fa Eitea og Angola, hama Aslak vide. Tobben blei sva skyldig. Gunna edda ham. -E det noen dam fo tida da? -Nei, ja. Det gå i det samme spoet. De jeg teff på Samfundet. -Det mange dam i øsla. Aslak dulta Tobben i sida med albuen. -Åja? Sånne nyfeminist som hat menn. -Neida. Bae du styk dem med håa, og si du fo kvinnefi- gjøinga gå det helt geit, flite Gu -De ikke nyfeminist, koigte Aslak. -Kvinnefonten e abeidkvinnefont, og de ha sånne kav som abeidklas ikke motstande av mannen, ell bae peik om foholdet mel- lom kvinne og mann sånn so og nyfeministene. Det man eet fall helt natulig visdtene fo d Tobben visste ikke helt. Va det vikelig så mange abeidkvinn i Kvinnefonten? De va nok annledes de damene Tobben ota med i Samfundet. De va ikke så opptatt av politikk, men ville helst øyke ei pipe, bli skev og danse i Bodegaen. Det va ok, syntes Tobben. Men han visste ikke helt om det va livet hell. Kunne godt tenke seg et fast fohold, få hus og ung, men han todde ikke en kvinnefont va hans med, skal jeg si deg. Og de lik sjølsagt å diskute ettighet ete Svisdahl og Kolofon onf Folag gas type. De va mot alt som het pono, og alle fom fo sex som kunne minne om noe anna enn maoistisk misjonæstilling. -Vi skal ha lei fo nye medlemm nå i helga. Du kan jo bli med, teng ikke å melde deg inn fø ettpå. Gunna tømte esten av halvliten. -Tja. Det kan vel ikke skade...? Aslak gliste og sa: -SIPO komm sikkt også, så da bli det nok tygt tenk jeg. 58

4 -Komm SIPO? På leien? Aslak blei alvolig igjen. -Å, de nok på plass, som vanlig. De pøv å væe så hemmelig som bae det, men vi kjenn lusa på gangen. -Men det bli dittspennende! Hvodan veit de at ovvåkinga d? -Vi veit det jo ikke, men de ha infi ltatø i alle miljø, så det viktig å ikke peike om alt mulig. -Ja, jeg vet i allefall ikke noe hemmelig om øsla des. -Vi gå god fo deg, sånn at du bli sikkhetsklat. -Det ble jeg ikke i begavelsen til Henik. Jeg kom ikke leng enn til kiketappa! Gunna stoppa glasset ved munnen. Det skvatt litt øl i baten hans. -Hvem nekta deg å komme inn da? -To det va fetten til Henik. Han sa at han ikke kjente meg så da så... Gunna huma i skjegget. -Han nokså fosiktig ja. Ov pøv å få noe på ham hele tida. -Hvod -Det d kan vi ikke gå m inn på nå. Best at du ikke veit noe m lak ble Men det ha stått om det i avisa. Det med telefonavlytting, sa Tob- ben n Adessa skiv om det bae fo å dite oss ut. -Men hva ha han gjot da? Noe må det da væe. -Kan væe så enkelt som at du ha noen venn i Midt-Østen, hevda Aslak Tobben gubla litt fø han sa: -Ha ikke Henik bodd ei stund i kib- ettighet Knut ts Svisdahl S log Kolofon onf Folag gas butz i Isael? Aslak flytta på beina og etta på buksekanten. Det blei stille ei lita stund fø han fotsatte: -Vi ta avstand fa kibbutz ene. De ikke åpne fo aabne, og de ha etablt seg i de okkupte, palestinske omådene. -Men jeg veit at Henik ha væt i kibbutz. Og da hadde han væt helt t felst. 59

5 -Det ha jeg vanskelig fo å to. Aslak vika småiitt -Geta ha fotalt det. At han va d fo noen å siden. -Joda, Tobben, at han ha væt d geit. Men det va bae fo å finne ut at kibbutzjødene egentlig ikke fo Palestinne. Vi støtt ikke kibbutz ene. Men det gjø AUF og ande evisjonist. SV ne også. De ikke konsekvente i Palestinaspøsmålet i det hele tatt. Bae se på splittelsen av Palestinakomiteen i vint. Da alle po-sovjet folka bøyt ut og danna den eaksjonæe Palestinafonten. Og hvem det som sty den bevegelsen? Jo NKP ne og SV ne. De nekt å ta avstand fa impialistsupmakta Sovjet. Vi de eneste som ta avstand fa begge supmaktene. Kanskje det ikke va så dumt å bli med på en helgelei. Ikke sikkt at damene som kom på leien va Kvinnefonte. Dsom han la opp en litt vasom taktikk, skulle det væe mulig å finne ut hvo damene fohold til seksuell akti Tobben begynte å bli småbøste Aslak tømte Eplemosten, kikka på klokka og sa at det va å tide å fobede seg på tuen i moa. Kommentaen va tydelig mynta på gså. Aslak gikk og Gunna og Tobben blei sittende alene ved bodet. ettighet et Knut Svisdahl S log Kolofon on Folag AS S Tobben skåla med Gunna. -Han ikke enkel å sette fast, Aslak. Gunna ista på hodet. -Han så belest at det innimellom ganske skemmende. Jeg slit med å holde meg like oppdatt skal jeg si deg. -Jeg fo min del slit med helt ande poblem. -Ja, poblematisk det d visittkotet. Jeg ha ikke noe godt sva, Tobben. -Faen, nå hadde jeg akkuat fotengt den geia. Tenkte egentlig på noe m eksistensielt. -Å, ja. Som fo eksempel...? -Femtida... livet. -Hegud, nå må du ikke bli fo siøs, Tobben. Noen dam på gang? E det noen på fobedende, av den m vitenskapelige aten? 60

6 -Om de så fobanna vitenskapelige veit jeg ikke, men jeg kan godt pøve å sette det hele inn i et m vitenskapelig pspektiv. -Okei? Snakk vi statistikk? -Vel... tallmatialet mitt kanskje litt tynt, men jeg vil hell si at at det dei seg m om logikk. -Logikk... og dam? Jeg to du ha bomma Tobben. -Du ha kanskje ett. Nei... Hva ha vi igjen da? -Etikken kanskje... -Akkuat, etikken selvfølgelig. Jeg ha et etisk dilemma Gunna. Et alvolig etisk dilemma jeg teng å få noen synspunkt på. -Intessant. Fy løs. -Dsom du gå botov gata, la oss si Donningensgata ved Lav- pis. Du gå botov og så s du den dama komme i mot deg på den ande sida. Hva gjø du? Jo, du toss og i fd med å kysse gata fo å sjekke ut om føsteinntykket koekt, og det s det at det. Men, så skjønn du. Nå du nesten ov på den med bil susende fobi deg, oppdag du at det komm ei enda leke dame, med enda kote skjøt på det fotauet du gikk i sted. Og det h dilemmaet komm. Skal du fotsette ov til det ande fotauet og med den nest beste, ell skal du snu... midt i tafiikken og gjøe ågal manøv tilbake til den sida du kom fa, fo å få med deg det all beste dopset? det et dilemma? Du snu selvfølgelig. -Vel. Jeg men at det et dilemma... -F -Fodi, fo det føste så kan jo føsteinntykket væe feil, at det likevel den føste dama som den fineste. Fodi det litt fo langt unna til at du kan væe sikk. Fo det ande tafikken ikke helt ettighet et Kolofon onf Folag gas ufalig, og du må ta en kalkult isiko dsom du skal ut i kyssilden igjen. Og fo det tedje så kan det jo hende... jeg si ikke at det noen sto sjanse, men det kan jo hende at begge damene ha fått med seg din noe vinglete manøv, og synes du s ganske teit ut d du vi fem og tilbake mellom tungtafikk og båmodne mopedist uten eksosanlegg. 61

7 -Jo, jeg s det, men vil du kunne leve med det at kanskje va den ande dama den fineste likevel, og det ha du i så fall gått glipp av. -Jeg veit det, Gunna. Jeg vil ikke geie å la væe å snu. Det som du ikke ha kontoll ov viljen. Beina dine bae snu helt automatisk. -E det noen mulighet fo at du kan få med deg begge to? -Teoetisk ja, men d to jeg tafikken sett en natulig stopp. -Fy faen. Den d skikkelig vien. -Ja, ikke sant. Det end en dag med at du bli gillmat til en dundende Bedfod med kufange svæe som elggevi. Sånn gå det bae ikke i lengden De stakk opp på hybelen til Gunna og avslutta kvelden med infomasjon om helgeleien og ei kukke med whisky. Det gjode susen, helt til moan ett. ettighet Knut Svisdahl og Kolofon Folag AS 62

8 OPPVÅKNINGA Alamen til vekkeklokka kunne vekke døde. Tobben va usikk på egen tilstand da helvete baka løs. Han havna på gulvet fo å få tak i det sleipe beistet. Med dyna sua undt am og bein sloss Tobben sin ville kamp mot støyen. Stomklokka hadde ei dig ød tallskive og to bjell med ei slegge i mellom. Den kunne bae stanses ved å spenne en bøyle mellom bjellene og da den undt den asende hammen. Tob msid tak og kvalte båket. Skjelvende blei han liggende med ovkoppe gulvet og beina i senga. Han fatta ikke hvofo han utsatte se totuen, i steden fo en langsom og behagelig tilbakevending til vden på den and g hjnen va ennå i folengelsen av en døm om at han deiv eiste med tog på en tu til ed enn dit han skulle. Lang- somt stata vden utafo å tenge inn und øyelokkene som gang på gang gled ned ov øyeeplet i ent selvfosva. Sakte kom tegningene av dagens aktivitet fem fa hjnebaken og fotengte svimesøvn og dunst av gammelt øl og whisky gjennom en duggfisk mogenap som ble avslutta med en skvett magesye. Det svei i halsen. Tobben lagde en gimase og skutta seg. ettighet et isdahl log Kolofon on nf Folag gas Det va lødag 28. august og Tobben skulle på sin føste politiske helgelei. Han va ikke medlem, men likevel klat. Det slo ham at Gunna og Aslak måtte ha innflytelse i de innste ketsene. Han hadde egentlig ikke tenkt på Gunna på den måten. Han så på ham som en politisk engasjt kompis som dakk øl og va glad i dam. En fy som gliste i skjegget og huma av vits og snakka like mye om fitte som abeid- 63

9 klassen. Men det va kanskje ikke noen motsetning. Hjemme hos Gunna kvelden fø, hadde han væt annledes. Stessa ting som Tobben ikke hadde høt Gunna hadde væt opptatt av fø. Han hadde kommet med info om leien, og hadde peika masse om sikkhetsutin og ovvåking. Tobben måtte huske på ikke fotelle hva han het til de ande på leien. Dsom det ble behov fo å buke et navn, fo eksempel hvis han skulle skive noe på veggavisa, måtte han benytte et anna enn sitt eget. Det va Tobben vant til. Han hadde aldi bukt noe anna enn dekknavn. Han kunne jo bae si at han het Tobjøn. Ikke sikkt at Aslak skjønte ionien. Dsom Tobben skulle hett noe anna, måtte det bli Ask, ett Ask Bulefot. Dsom Tobben hadde noe studiematiell som egna seg kunne han ta med det. Tobben hadde ikke noe egna studiematiell. Ta med munn- hape og eget vaskefat, va o gheen atikkel i Klassekam fobindelse med åets sommlei. Vaskefat va vel litt i ove helgesamling og munnhapa kunne godt få hvile fo hans del. Han lette ett noen bøk i bokhylla, men doppa Jan Eik Wold og Feud. Dikt- saml Svio Obestad og Maos lille øde fikk Hovedtema fo leien va sosia huska temaet godt fodi han hadde sput Gunna om han kunne nuen skive det ned på et ak. Gunna hadde blitt vill i blikket, ista på hodet og hosta whisky utov bodet. Tobben spute ikke m om de og sha eneste veien til figjøing og ettighet et Knut Kolofon on nf Folag AS S Ute i gangen fant Tobben den oansje Bganssekken. Den lukta ennå Matini fa i fjo. Sekken hadde amla fa benken og ned på betonggul- vet på jnbanestasjonen i Bacelona. Det noske flagget satt femdeles fast. Det va tåkla på med bjønntåd og ville sikkt vae til ett evolusjonen, men da måtte det vel spettes av. Tobben stappa nedi en lysegå ullgens med høy hals og møkegå lus som moa hadde stikka i påska fo to å siden. Ei blå- og gønnutete flanellsskjote. Ei eksta tuse og to t-skjot. Han tok stillongsen 64

10 også, fo sikkhetsskyld. Han hadde da væt i militæet og kunne kle seg ett foholdene. Bussullen kunne kanskje komme godt med den også, sammenkølla som den lå som en klump i en møkeblå skaibag innst i skapet. Han snusa på den, bakk seg og stappa den tilbake. Den øde anoakken lå nedst i skapet og lukta Batlies tjæevoks. Det va en udugelig skismuning, men den va hip fodi den va gammeldags og lukta vam tømmvegg i påskesol. Tobben stansa opp og tenkte på Ingebog. Faen som han savna henne innimellom. Som han savna latten hennes da de pleide å gå skitu fa hytta og inn til Skjæingsvollen. De øde kinnene hennes og de vame leppene. De unde låene som skilte seg villig nå han smøyg handa oppov. Den vanvittig kåte lukta av my om sommen, blafinga av vimsete øyenstikke, de vame dagene som bae hadde væt des. Bakom Stosteinen på vei til Stovatnet la hun seg ned på yggen. Takk ham ov seg og ynka som b -Tobben... hva faen gjø du oppe så tidlig? Ha du tøna he og myste mot ha -Jeg... jeg veit da faen. Jeg skal på lei to jeg -Lei? Ha du stata nei. Skal sammen med noen m-l e. Helgelei fo nye med- i R Al de fått deg på koken nå? Bli ikke mye pils i kveld da skjønn jeg. KnuHa et va ba du sa. Ha du ei tom halvfllaske et sted? -Hva skal du med det? Rødspit skal væe på oiginalfllaske. -Jeg ha ei nesten hel BS, men jeg kan ikke ta med meg hele flaska. ettighet et Kolofon Folag gas Bli det oppdaga få de vel spad og jeg få aldi bli med på evolusjonen. -Ja, det ville væt et tap, du. Ståle gjespa. -Du få sjekke i kjelltappa. Skulle væe noen kukk å velge i d vil jeg to. Jeg fo min del gå og piss. Og køy. God tu. Hvo skal de foesten? -Veit da pokk. Et ell annet hemmelig sted i Malvikmaka. Men ikke si noe. Ståle flia og ista på hodet. 65

11 Langs veggen i kjelltappa va det en avsats som va konstut fo å sette fa seg ammel og skot. D va også tomgodslaget. Ei halv Koskenkova sto botgjemt blant Matini og ødvin og en båte med tomme, gønne flask med Vinamat-etikett. H så det ut til at han bude ta seg en tu på polet og pante. Vinamaten havna aldi på flaske likevel. Dekantinga skjedde ved en høytidelig seanse med hevt fa dunk til mugge. De pleide å tømme noen mugg og Tobben våkna opp med ull i munnen og vkende legg. Han likte ikke den sølvgå Koskenkova-etiketten. Det gjode flaska Hay, men va den eneste lka som sto d. Kunne vel ikke skade å ta en liten knt ett aftenbønnen, han tvilte på om m-l ne stilte med altvin og feltpest til nattvden. Det lå ei plasttakt i kjøkkenskuff n helte BS ov på lka til den ble tekvat full. Det denne natta, det skulle væe litt fo kosens skyld fø han sovna. Han slapp vel å dele i kveld. Va det egentlig noe foskjell på et Maanata-møte og en m-l- lei? Maanata-damene va faktisk pene og kledde seg m sexy, han visste det fo han hadde væt på møte sammen med Ståle. Hele gjengen k og fanga onde ånd i plastikkpos. Nåja, kvinnefontne a vel f eg i alle fall. Betyggende å få testa ut den sida, fø en satt i saksa med livstidsabonnement på Klassekampen og sutete ungpion heng Lka stappa han inni den ene ullsokken og ulla den ande ov. Sokkene ble pakka fosvalig inn i gensen som lå på bunnen av sekken. Kom ikke på noe m å ta med, botsett fa et kneippbød og en pim- ettighet Kolofon on Folag gas boks. Han kikka på klokka. Fad! Det va bae å hyle bot til stasjonen på Lilleby fo å ekke toget. Litz Inn på Hundhamaen va oppmøtested, og d skulle de væe klokka ni. Soveposen fo faen! Han måtte ikke glemme soveposen. Tobben elska å eise med toget. Den lange, susende kaavanen gjennom Tyskland, Østike. Italia og Spania. Han kunne stå i tim og henge ut gjennom åpne vindu i de heite nettene og betakte vden. Et møtende 66

12 tog smalt fobi. Lukta av smuning og vamt stål. Hylinga i bemsene inn mot stasjonen. Rykket da toget stansa. Stemmene til konduktøene og selgne med kjene på pongen som falbød vaene sine. Han kjøpte øl, øyk og sandwich. Konduktøens kote fløytehvistel. Gønt flagg, og så et nytt ykk da alle vognene do ut slakken i evoluttfj æa. Han skulle gaantt ut å eise neste somm. Plattingen på Hundhamaen va sleip ett mogendugg. I skyggen va det ennå vått i gesset, men ei augustsol som hang ov åsen mot søøst, klappa ham mildt på kinnet. Føst da så han at det ikke va ei sky på himmelen. Ginda ved jnbaneovgangen va festa med kok. Tobben åpna og kikka seg bak. Te ande ungdomm kom ett ham. Han lot ginda stå oppe. En av ungdommene svingte inn en stikkvei til høye et stykke opp i bakken. De to ande hadde yggsekk og fulgte ett Tob- ben vide oppov, men han kjente dem ikke. Gunna hadde git beskjed om ikke å snakke med noen i det hele tatt fø samlin Den siste kneika opp til Riksveien va batt, men til høye botov veien kunne han se skiltet på veggen d det sto Litz Inn. Bote ved Mot- ellet så han Gunna og Aslak sammen med en fem, seks ande pson. utov pakingsplassen mellom huset og iksveien. så ikke ut til at de snakka sammen, og ga ikke noe tegn til at de spedt kjente Tobben og de to ande som kom slentende botov. Men Gunna gliste og nikka svakt til Tobben. Tobben egistte askt at det va te dam d. Han la spesielt mke til ei av dem. Hun hadde mye lyst hå dytta inn und ei feltlue. Det kunne kanskje væe fem deltake til, de som hadde sekk va sannsynligvis deltake. Han mente å kjenne ettighet et Kolofon on Folag ga AS S igjen et pa fa Pub en ell Samfundet. Gunna og Aslak va lede. Det tok ei stund fø Tobben egistte hva det va, men så oppdaga han Aslak stå å ugge på ei spotsbanevogn. Hadde fyen tenkt å ha med seg småung på teltlei i maka? Mulig det va vanlig på AKP-lei? En tedje fy som Tobben ikke kjente fa fø, akk ei hånd i væet, fø han la pekefingen ov munnen. Han snakka lavt. -Kamat. Eh... Okei Velkommen. kjenn sikkhetseglene? Guppa mumla og nikka. -Jeg het Bjøgulf og leiansvalig 67

13 fo denne samlinga h. Vi skal kjøe et stykke. Kanskje tjue minutt innov i maka. Det stå te bil på foskjellige sted på denne plassen... -Det stå fie... Ei av damene avbøyt. -Nei. Det stå te bil... Det ble en usikk pause, og ingen sa noe fø Gunna gikk bot til leiansvalige og hviska ham noe i øet. Bjøgulf, Gunna og Aslak gikk et stykke unna og snakka med intens, lav stemme og kikka mot en møkeblå Volvo Amazon som sto helt i nodenden av plassen. Fouten Amazonen sto det ei gønn boble, som Tobben egna med va Gunna si. En hvit R-4 og en Saab. Aslak og Gunna gikk botov til bilen og ganska den nøye. Bjøgulf kom tilbake til guppa. Han smatta og lette ett noen od som han til slutt fant. -Okei kamat. D på denne plas- sen. Inntil fo ei lita stund sida. Det va godt l obsvt... Vi sjekk ut Volvo n nå. -E det noe gæ nt med den bilen, ell? Den samme dam -Gæ nt? Skjønn ikke helt hva du men, men vi må ta alle sikk- hetfoansta -Kan det væe ovvåkinga, spute en ee efl spøsmål nå kamat. Vi skal fodele oss på de te ne. Altså, de te bilene som våe og så kjøe innov maka. oppgi passod til sjåføen fø de gå inn i bilen, en og en. og Aslak kom tuslende tilbake mot guppa og ista på hodet. Passod? Tobben hadde da faen ikke fått noe passod. Muligens va noen minutt fa i gå kveld litt difffuse. Kunne han ha glemt det? Han slenta botov til Gunna. ettighet te Kolofon on Folag gas -Jeg ha ikke noe passod Gunna. Du glemte det, i gå. Gunna hadde ødskutte øyne og så sliten ut. -Si du det? Si du det? Han hviska noen Whiskyinnpakka od i øet på Tobben. -Giljatening. Passodet giljatening. Men du sitt på med meg, så du teng egentlig ikke si noe. Bjøgulf tok med seg te av gutta og gikk bot til R-4 n. Tobben hadde ønska seg en sånn, men hadde ikke peng til det. I hvt fall ikke nå som han skulle bli student. 68

14 Han havna i fosetet til Gunna, to av damene satt bak. De kjente tydeligvis hvande godt. De pata om musikk. Neil Young og Cat Stevens. Det va ikke stilen til Tobben. Begge vika ovlegne og Tobben gadd ikke snakke med dem. -Hadde du sett den Amazonen fø? Tobben va nysgjig på hva de hadde funnet ut. Gunna venta til den føste bilen va ute på veien. Den kjøte i etning byen, og fosvant undt svingen ved bgknausen som lå på bygensa til Tondheim. Han stata opp Folkevogna. Du kunne nesten telle stempelslagene. Den ånda noe fuktig luft på innsida av fonuta som bedte seg som dugg. Gunna bante og tøka av uta med albuen. Duggen samla seg i dåp som skled ned på gummilista. Han åpna det lille tekanta sidevinduet fo å slippe inn fisk lu usa de ut på iks- veien. Så -Veit ikke. Kjente ikke igjen nummet, ell bilen på anna vis. Det kelige at vi ikke mka at den kom og pakte. Den va i så lå det ei isskape med bøste og e i fosetet. Synes du ikke det litt at? Nå i septe daetau Tobben lute på hva som va så påfallende med slepetauet og iss- temb, men spute ikke. Skal Aslak ha med seg ungen opp i maka? -He he. Han blei nødt til det. Kona fobed aksjon i fobindelse med ettsaken mot Tig Konfeksjonsfabikk. Alvolige sak skal jeg si deg. Men det vanlig med småung på sommlei. Tidlig køkes veit du. Gunna lente seg mot Tobben og snakka akkuat så høyt at han ovdøva takten fa Folkevogna. -Med så mange dam med på tuen i helga ettighet Svisdahl og Kolofon on Folag gas bli det ikke noe poblem med banepass. Enslige fede med småung, vik som ei honningkukke på en bisvm. På Væesletta tok de til venste og kjøte en svinget skogsvei oppov mot fle gåd og konåke som lå helt på toppen. D kunne de se utov den blikkstille fjoden mot Fosen og Fostad, helt inn mot Stjø- dal. Tobben hadde væt h på biltu sammen med foeldene fo fle å siden. Han kjente seg igjen. 69

15 Ett noen kilomet tok de til høye ved et nytt kyss d det sto Jonsvatnet. På ei lang ettstekning kunne de se støvskya fa bilen foan. Tobben kikka seg bak, men kunne ikke se den tedje bilen. De passte et svæt bilopphuggi. -H kunne vi kanskje stoppe og oge noen esvedel til bobla. -To ikke det. Eien bo på gåden d oppe og ha full ovsikt. Han skyt med hagle dsom noen pøv seg på skotet hans. -Hvodan veit du det? Ha... du ha væt d...! Gunna bae flite. Tobben snudde seg på nytt og kikka bak. -Ha vi mista tedjemann? -Nei... de kjø en anna vei. Skulle sjekke om Volvoen kom ett. De havna leng og leng inn i maka. Skog, åk og eng va det eneste de så. Ett noen minutt åpna landskapet seg, og ved et nytt kyss og en dig melkampe kjøte de ett fem. Fle gåd og åk. -Hegud, vi må da ha en båte med bønd i det landet h vi må satse på dem vi også, sånn so -Vi ha et pa sympatisø h ja, fo å si det sånn. De knallhade mot EEC og stokapitalen. Det omådet vi skal campe i, dessuten ha no Noen j -Kan ikke si noe om det Tobben. Noen av medlemmene hemmelige. Det må væe sånn. Det kan bli damatisk fo dem dsom det bli ettighet et kjent.k Kolofon Folag gas 70

16 LEIRSAMLINGA; OM DEN TREDJE VERDENSKRIG Bilen sakka faten. De passte en tang skjæing i en slak venstesving og ned en bakke. D tok de av til høye på en kjevei og stansa ett kanskje et pa hunde met. Det så ut som gaset va tåkka til slik at det skulle væe plass til en bil ute i veikanten. De ble sittende i bilen i fem minutt. Gunna så på klokka, og de gikk ut. Litt lenge femme fant de den føste bilen. De hadde også net -Vi gå bot til skogholtet d bote og vent på esten. Gu innov maka m Ti minutt seine kom Aslak og de to siste deltakne kjøende. Den ene dama som Tobben hadde lagt mke til kom til slutt. Det hang ete tust ned und feltlua. Det så sexy ut. Tobben tenkte ddelbat på Majo Magaet Hot Lips i MASH. Hun do opp en pakke Teddy uten filt fa feltbuksa. En light ble åpna med en kjapp håndbevegelse og hun tente sigaetten mens hun kikka på Tobben. -Noe å appote? Leiansvalig Bjøgulf stamma seg opp og tok egien Aslak ista på hodet. Han fant fem en bæemeis fa bagasjommet, ettighet et Svisdahl og Kolofon on Folag gas damene stømma til og skulle holde nuket som ble omhyggelig stappa opp i anetningen ett at Aslak hadde plasst den på yggen. -Okei. Da gå vi oppov i skauen h. Vi skal følge denne stien opp til toppen d leiplassen ligg. En del foabeide allede gjot, men noe gjenstå. Vi skal gave ei latine, og kle plastduk ov spisesalen, som også skal bukes til plenumssamlingene. Men det gjø vi bae dsom det bli egn. De få næme beskjed om alt dette nå vi komm fem. Men husk, vi skal tenke miljø og oppte miljøvennlig. Vi skal geie 71

17 oss med så lite som mulig. Dette tening i felten, kamat. Vi vet aldi nå vi kan få buk fo den kunnskapen. Noen foventningsfulle lyd gikk gjennom fosamlinga. Tobben sukka og lengta plutselig ett senga. Han anga på at han ikke hadde tatt med hele BS-flaska. Dette kunne bli langdygt. Han som todde at han endelig va fdig med feltlivet, det va bae å håpe at væet holdt. Han gløtta bot på Hot Lips og lute på hva hun het. Sola hadde begynt å ta tak ov dagen. Noen ulldott feida ut i hoisonten. De gikk på ekke uten å si noe sælig. Skogen tetna til og de kyssa en liten bekk. Vamen klista seg fuktig mellom t-skjota og yggsekken. Opp i bakken lysna det igjen, og Tobben skimta et vatn ned til venste. En vei snodde seg langs vatnet. Nå hadde det væt godt med en dukkt. Kanske det blei tid seine til å ta en tu fo å gnikke av noe skjellhud. En del slagg va begynt å tenge seg ut av poene og det lukta ikke ak gønnsåpe med fuunål. Tobben tenkte på dig nå han svetta. Han todde ikke at det hadde noe med lukta av øktfi Afi å gjøe, men han tenkte på en episode dahgjode fa han va liten og det va somm og steikvamt. De va på hjemgåden til faen. Han hadde kjøpt bilen som stoppa ved innkjøinga til tunet og tuta. Te gang. hadde faen sagt at han måtte gjøe. Fiskhandlen tok på seg den hvite oljefakken som egentlig ikke va hvit, men gikk m ov i skittengått og va ød a ofoan hadde en hvit Volvo Duett med doble dø bak. Den va vel egentlig ikke helt hvit den hell, og lukta et helt havbuk. Bak i Duetten hadde han plastkass med fisk som lå på knust is som etthvt va m vann enn is. Ei dig bismvekt blei stabla på ei magainkasse som fisken ble veid på. Faen kjeft a og klaga på vekta og sa fyen bukte lodd uten offentlig godkjente vektstempel. Fiskhandlen spytta svat og mumla noen ufoståelige setning. Faen påsto at tosken va tø i skinnet og matt i øya. Dfo ble det øktfisk. Den va i allefall behandla, så da kunne den vel spises. Dette bildet og lukta av fisk og svette Ask ettighet et Kolofon ofo on Folag gas menn, satt penta i Tobben. Siden hadde det alltid dukka opp. Tobben snudde seg. Hot Lips gikk ikke sammen med de to ande damene. De gikk bakst, pata og fniste. 72

18 Et svæt snauhogstfelt blotta seg mellom all ganskogen, da de kom opp. Det så ut til å væe ganske fskhogd. En del gein lå undt omking stubbene. Leiansvalig Bjøgulf tok odet. -Vi skal ha plenumssamling i spisesalen. D bli det oienting om dagens pogam og sikkhetsutin. Guppa usla mot vestenden av det stoe åpne omådet, som kanskje va hunde met bedt og to hunde met langt. Litt vanskelig å bedømme, siden feltet va småkuppt. Ved skogkanten lå leien. Hot Lips tok av seg feltlua og ista løs en flom av blondt, bølgete hå. Hun slapp sekken på bakken, tente en øyk, og kikka bot på Tobben. Spisesalen va et syn! Den hadde ingen vegg, og noen gein i to gantæ va bæing til taket på den ene kotenden. To bjøkestang va satt i bakken fo å holde taket oppe på den ande enden. Taket va ei amme av bjøkestang og tøe ganstamm. Oppå denne amma va det lagt fle stang på tvs, og disse va kledd med gein ganba som så ganske fske og gønne ut, men det så ut mevket va satt opp fo lenge siden. Tauet som va bukt til suing av amma i taket vika mokent. To sammenleggbae campingbod sto skeivt på bakken inne i salen. Det fantes ingen stol. Bak salen sto det e litsfat plasst på et øbeinsstativ. Det va malt DRIK- AN med svate bokstav ov siden på fatet. Det hadde ikke blitt plass til den siste N en. ettighet et Kolofon on Folag gas -Ha de bået opp den d? En av gutta pekte på vanntanken. -Nei. Den kjøt opp med takto, sa leiansvalig. -Ha de takto også? -Vi ha kontakt med gunn... altså... Vi ha, med god gunn, en kjenning i omådet som ha takto, som ha hjulpet oss litt. Nå det gjeld vannet skal det ekke til vask og dikke fo hele helga, slik at vi må asjone, så vi må tenke ov hva vi buk vannet til. -Jeg tøst, kan vi få noe å dikke nå, Bjøgulf? -De skal få dikke ganske snat. Vi skal ha innsjekking føst. Tobben akk hånda i væet. -Jeg ha et ekstemt nødvendig æend å gjøe. Det ha meldt seg akutt akkuat nå. 73

19 Gunna flite. -Da få du oppgaven med å gave latine. Du ha gjot det fø du? -Akkuat nå ha jeg anna tungabeid på gang, men jeg ikke helt ufaen med foskjellig dittabeid fa militæet, nei. -H, ta med deg spaden og dopapiet. Latina skal gaves inne i skogen bak d. Bjøgulf pekte. fo leiomådet, uten å ha spesiell t omm til å holde vakt und hele leien. Siden dette bae en helgelei, og det ikke så m deltake, bli det ledne som ta vaktholdet. De må ikk eventuelle femmede ell tugåe som skulle dukke o -Men hva si vi dsom vi bli sput da? Vi må jo liksom svae ett ell anna. Ei av damen noen spø hva vi gjø h, vi sympatisø av 4-H. Og ha ing om temaet bæplukking fø og nå. -Gå det an å væe sympatisø av 4-H, da må vi hell si at vi medlemm. Hot Lips åpna munnen. Ut kom en dyp, nodnosk aksent, mjuk som fotté. Tobben kom ikke på noe mjuke akkuat da. Bjøgulf klødde seg ov nesa uten å si noe, men gikk bot til Aslak. De pata lavt sammen. Bjøgulf kom tilbake til guppa. Da Tobben kom tilbake og va fdig med gavinga, hadde de ande blitt sjekka inn, og de satt i ing inne i salen. Aslak sto ved bodet og bladde i papiene sine. Han fobedte tydeligvis fomiddagens foelesning. Lille Otta satt i vogna og hang med hodet, temmelig uintesst i faens viktige fobedels. Leiansvalig Bjøgulf kemta. -Ingen ha lov til å bevege seg uta- ettighet et Kolofon on Folag gas -Okei, vi ha blitt enig om at vi skal si at vi 4-H e. Ikke si at vi medlemm fo det kan de sjekke opp, men bae at vi 4-H e. En av gutta akk opp handa. -Kan jeg si at jeg medlem?...fo jeg medlem altså. Av 4-H. Bjøgulf åpna munnen, men det kom ingen ting ut nå hell. Han skotta på nytt bot på Aslak. Aslak gikk et pa und fem og tilbake fø han stansa. -Dsom du bli sput, så si du at du medlem av 4-H. Det geit det. Dsom 74

20 de ande bli sput så si de at... at 4-H epesentt h. Ja, det kan de si. 4-H epesentt, og temaet bæplukkingens betydning fø og nå. -Men det va ikke det Bjøgulf sa i sted. Det med bæplukkingens betydning... -Altså... faen...! -Nå to jeg vi avslutt den diskusjonen h. Gunna bøyt inn. - Den odlyden ikke så fobanna viktig. Det neppe tolig at det komm noen opp hit i det hele tatt. Bjøgulf fikk endelig fotsette infoen. -Klokka nå staks elleve. Vi skal ha innledning i plenum om hovedtemaet klokka elleve, av Aslak. Han hold på cika en halv time. Som de s så ha han med seg lille Otta på to å. Han pekte på en bæebag som lå i skyggen und taket på salen. -Han skal bli en god ungpion, og da må han væe med på lei. De ha alle ansva fo å hjelpe til med ungen dsom Aslak få behov fo de Vi stat guppediskusjon ett ettpå, og hold på til Så det lunsj fa klokka tolv til halv ett. Vi fotsett med guppedisku- sjon fem til klokka to, så ta vi plenumsdiskusjon fa klokka to til te. Mellom te og halv fem ha de tid til fie aktivitet. Det vil si, vi foeslå m av dagens tema og skiving av veggavis, ell fysisk fosting. ha ft, d vi ikke Ala avhengig av gymsal og appaat. Middag mellom halv fem og halv seks. Resten av kvelden skal vi ha oppsumming og kveldsplenum med diskusjon og debatt omking dagens tema og innleggene fa veggavisa. Vi slutt i ti, halv ellevetida. Ett det kan de begynne å odne de fo natta. Psonlig hygiene... og sånt. Det skal væe o i leien seinest Sne øvels som egn seg i filuft ettighet et Kolofon on Folag gas klokka halv tolv. Vi ha blitt enige om at vi skal døye så lenge, siden det lødag. Dsom noen spill gita så ha vi med det. Det lov å dikte en sang om det vi ha læt i dag, ells ha vi med noen stensilte tekst. Men husk, vi skal tidlig opp i moa. Det vekking klokka sju. Noen stønna. -Hvo veggavisa da? Ha ikke sett den noe sted? Tobben spute, fo han hadde tenkt å skive et dikt, sånn at han kunne signe med Ask. 75

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO Mats Strandberg Illustrert av Sofia Falkenhem Oversatt av Nina Aspen, MNO Omnipax, Oslo 2017 1 Jeg ble et monster den dagen jeg fylte ni. Men det skjønte jeg ikke da. Jeg heter Frank Sten, og da det skjedde,

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Den som er bak speilet. Knut Ørke

Den som er bak speilet. Knut Ørke Den som er bak speilet av Knut Ørke 1 INT. FESTHUS NETT Folk danser rundt i et rom fullt av lys og mumlende musikk. Alt er uklart og beveger seg sakte. Ut fra ingenting høres et SKRIK fra ei jente. TITTEL:

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Gutten skvetter til og kikker seg rundt i alle retninger. MANNEN: Sett dem ned i stolen her gutt.

Gutten skvetter til og kikker seg rundt i alle retninger. MANNEN: Sett dem ned i stolen her gutt. 1.Int- gammeldags kontor - dag Døren går opp, og en lysstripe streifer over det kjedeligge møblementet slik at det et øyeblikk ser litt koselig ut der inne. Inn i rommet kommer en mager liten gutt med

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy 1 Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy Det er ikke så lett å forklare hvordan Kalle og Mattis så ut. Du må bare ikke tro det er lett! For ingen av dem stod stille særlig lenge av gangen. Og da er det jo

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents

Detaljer

Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden.

Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden. 1 Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden. Så tok han av seg brillene, tørket glassene med skjorteflaket, satte på

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon

Newtons lover i én dimensjon Newtons love i én dimensjon 4.01.013 kaft akseleasjon hastighet posisjon YS-MEK 1110 4.01.013 1 Hva e kaft? Vi ha en intuitivt idé om hva kaft e. Vi kan kvantifisee en kaft med elongasjon av en fjæ. Hva

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Trude Teige. Noen vet. Krim

Trude Teige. Noen vet. Krim Trude Teige Noen vet Krim Trude Teige Havet syng, roman, 2002 Matminne frå mors kjøkken, kokebok, 2003 Lene seg mot vinden, roman, 2004 Havlandet Herøy, dokumentar, 2006 2009 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard),

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og det store gavekaoset. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og det store gavekaoset. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og det store gavekaoset Illustrert av Per Dybvig 2003, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Mari Lindbäck. Kom hjem

Mari Lindbäck. Kom hjem Mari Lindbäck Kom hjem DEL 1 Katten min er borte. Det er en sånn katt folk legger merke til. Den rødlige pelsen, trekantansiktet, den lyse snuta, de grønne smaragdøya. Den er nydelig. Silkemyk å ta på.

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Jesusbarnet og lyset

Jesusbarnet og lyset Jesusbarnet og lyset Hver eneste lille juleaften ble leiligheten til en juleverden. Mamma og pappa ordnet det mens Even sov. Julaftens morgen var alle rom et eventyr med nisser og engler og juletre og

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Grace McCleen I en annen verden Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til engelen Dette er hva Herren Gud har sagt: «Den dagen jeg utvalgte Israel, da løftet jeg også min hånd til ed for Jakobs hus

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 4/2 2010

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 4/2 2010 Nosk Fysikklæefoening Nosk Fysisk Selskaps fagguppe fo undevisning FYSIKK-OLYMPIADEN 009 010 Ande unde: / 010 Skiv øvest: Navn, fødselsdato, e-postadesse og skolens navn Vaighet:3 klokketime Hjelpemidle:abell

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

PRIKK TIL PRIKK. Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene!

PRIKK TIL PRIKK. Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene! PRIKK TIL PRIKK Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene! 45 46 47 22 23 42 43 44 25 26 24 27 50 49 48 21 1 54 51 8 17 20 18 19 40 39 36 4 3 2 53 52 7 5 32

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Hanne Ørstavik Uke 43

Hanne Ørstavik Uke 43 Hanne Ørstavik Uke 43 Nå er du fri. Det var det som sto på det siste kortet. Det første jeg husker av mamma er at hun kom gående over en stor plen. Hun kom over plenen, hun gikk og snakket med noen, hun

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage 2011 maianne@fuedesign.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning

Detaljer

Rune Rogndokken Moen. Illustrert av Ronja Svenning Berge

Rune Rogndokken Moen. Illustrert av Ronja Svenning Berge Rune Rogndokken Moen REDD RONNY! Illustrert av Ronja Svenning Berge Til Kristoffer, Magnus og Lars PROLOG Jeg så på de tynne leggene til Jo som beveget seg taktfast, men usikkert på stien foran meg. De

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com LiMBO (28.11.2015) Av Iver Jensen og Hanna Suni Johansen (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com 1. INT. PASIENTROM, PSYKIATRISK SYKEHUS KVELD (23) står og ser ut av vinduet. I vinduet

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

THE BREAK-UP. Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. CAROLINE: Jeg tenkte å ta oppvasken. JONAS:

THE BREAK-UP. Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. CAROLINE: Jeg tenkte å ta oppvasken. JONAS: THE BREAK-UP INT. LEILIGHETEN TIL CAROLINE OG JONAS Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. Jeg tenkte å ta oppvasken. Bra. Det hadde vært fint om du hjalp meg. Ikke noe problem.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Laila Sognnæs Østhagen Konglehjerte

Laila Sognnæs Østhagen Konglehjerte Laila Sognnæs Østhagen Konglehjerte Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1052-8 1 JEG

Detaljer