rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D"

Transkript

1 PUB EN I Gunna og Aslak va m pågående ovfo Tobben ett visittkotet hadde dukka opp. Fedagen spute Gunna om han kunne tenke seg å bli med på Pub en en tu fo å ta en pils. Det skulle væe helgesamling fo nye RU e i helga, kanskje det kunne væe noe fo Tobben? De kom på Pub en i halv ni-tida. D n fullt allede. En gjeng RU e satt ved et vindusbod og kangla med noen SU e. To kjente til fle i begge leie som han hilste på og veksla noe Tobben fikk med seg såpass at kangelen gikk på hvem av dem som hadde minst tilhøighet til abeidklassen. Viktig det med klassetil- høigheten. Kunne væt moo å vite hva som va kitiene fo konkvelden. Bønd i familien va visst et litt uavklat setilhøighetskitie. Bøn denne Tobben sin del va han ikke helt sikk på hva det betydde. Faen va neppe godt nok alibi, han som hata både bønd og abeide og fivillig hadde konvtt til middelklassen. mpatiske, fo så vidt, men fo ettighet Kolofon onf Folag gas -Du veit at tedje vdenskig like undt hjønet Tobben? Aslak va i humø og skjenka Eplemost i glasset sitt. I militæet hadde det også væt mye snakk om tedje vdenskig. Toppssjefen va fa Aust-Agd og påsto sjøl at han ikke va Battiets skapeste toppssjef, men han va i allefall den stkeste og askeste. Den skaende, men ikke fullt så skape løytnanten sto også fo A-B- C-undvisninga, og læte soldatene at nå de så bomba falle, måtte de løpe som faen fo å finne en sto stein og legge seg bak. Det va det 56

2 eneste som hjalp. Bil og hus blei bae blåst ov ende. Og nå tykkbølgen hadde sust fobi, måtte de huske å legge seg på den ande sida, fodi den ville komme tilbake og da gikk det gænt hvis de lå på feil side av steinen. Tobben hadde sput om adioaktiviteten? All den falige stålinga. Ville ikke den ødelegge alt undt dem? Ville det væe vann å dikke, ell mat å spise? Det va dfo NATO va i Noge og de hadde fohåndslage med mat og utsty. Nå Sovjet-ussne gikk til invasjon, skulle vi pise oss lykkelige fo at USA stilte opp. Tobben pøvde seg litt fosiktig: -I militæet mente de at NATO vil hjelpe oss dsom det bli kig. Det dfo det ikke ha blitt kig til nå. Sovjet tø ikke. -De mente det ja. Gunna flite. Han hadde hoppa av matematikks ene ett kot tid og stata å jobbe på hmetikkfabikk. T ham. Han gliste alltid. Glad i en øl ell fem. Kunne pate i timesvis om politikk og eis på sjøen. Det va gøy å høe på ham, fo han va ikke så fobanna siøs som de ande m-l ne. bladde opp en pakke Rød-mix og ulla en øyk. -Vi kan selv- elig ikke stole på USA-impialismen. De ønsk bae å smøe den jævlige kapitalen sin utov hele Euopa sånn at vi alle bli avhengige. Det som med eligion. Det bae AKP som ta et klat standpunkt mot begge supmaktene. Men det klat vi må kunne diskute om NATO kan væe hensiktsmessig i en piode fo å knuse sosialimpialismen til Sovjet, dsom de slå til føst. ettighet Svisdahl og Kolofon on Folag gas -Jeg to ikke på noen kig. De veit selvfølgelig at de komm til å utslette hvande med alle atomvåpnene, og hva så vitsen? Aslak lo sakastisk. -E du dum Tobben? Visst bli det kig, og du må ta stilling. Sovjet ha en kjempehæ med konvensjonelle våpen. Atomvåpna bae fo å oppettholde maktbalansen. Nå Sovjethæen stå i Finnmak det fo seint. Da stå NKP ne og evisjonistene i SV paate fo å ønske Sovjet velkommen. Det bae vi som ha inntatt et klat standpunkt. Mot all impialisme, og du må ikke vingle. 57

3 Tobben tenkte på militæet og ønska seg ikke tilbake til det helvetet. -Men med den puslehæen vå, kan Sovjet bae pille seg i nesa ov gensa uten noe motstand. -Det nettopp det som saken. Vi kan ikke stole en døyt på at USA komm oss til unnsetning. Dfo må vi oppette en giljahæ. Små lokale enhet som op fitt og uavhengig, ett mønst fa Eitea og Angola, hama Aslak vide. Tobben blei sva skyldig. Gunna edda ham. -E det noen dam fo tida da? -Nei, ja. Det gå i det samme spoet. De jeg teff på Samfundet. -Det mange dam i øsla. Aslak dulta Tobben i sida med albuen. -Åja? Sånne nyfeminist som hat menn. -Neida. Bae du styk dem med håa, og si du fo kvinnefi- gjøinga gå det helt geit, flite Gu -De ikke nyfeminist, koigte Aslak. -Kvinnefonten e abeidkvinnefont, og de ha sånne kav som abeidklas ikke motstande av mannen, ell bae peik om foholdet mel- lom kvinne og mann sånn so og nyfeministene. Det man eet fall helt natulig visdtene fo d Tobben visste ikke helt. Va det vikelig så mange abeidkvinn i Kvinnefonten? De va nok annledes de damene Tobben ota med i Samfundet. De va ikke så opptatt av politikk, men ville helst øyke ei pipe, bli skev og danse i Bodegaen. Det va ok, syntes Tobben. Men han visste ikke helt om det va livet hell. Kunne godt tenke seg et fast fohold, få hus og ung, men han todde ikke en kvinnefont va hans med, skal jeg si deg. Og de lik sjølsagt å diskute ettighet ete Svisdahl og Kolofon onf Folag gas type. De va mot alt som het pono, og alle fom fo sex som kunne minne om noe anna enn maoistisk misjonæstilling. -Vi skal ha lei fo nye medlemm nå i helga. Du kan jo bli med, teng ikke å melde deg inn fø ettpå. Gunna tømte esten av halvliten. -Tja. Det kan vel ikke skade...? Aslak gliste og sa: -SIPO komm sikkt også, så da bli det nok tygt tenk jeg. 58

4 -Komm SIPO? På leien? Aslak blei alvolig igjen. -Å, de nok på plass, som vanlig. De pøv å væe så hemmelig som bae det, men vi kjenn lusa på gangen. -Men det bli dittspennende! Hvodan veit de at ovvåkinga d? -Vi veit det jo ikke, men de ha infi ltatø i alle miljø, så det viktig å ikke peike om alt mulig. -Ja, jeg vet i allefall ikke noe hemmelig om øsla des. -Vi gå god fo deg, sånn at du bli sikkhetsklat. -Det ble jeg ikke i begavelsen til Henik. Jeg kom ikke leng enn til kiketappa! Gunna stoppa glasset ved munnen. Det skvatt litt øl i baten hans. -Hvem nekta deg å komme inn da? -To det va fetten til Henik. Han sa at han ikke kjente meg så da så... Gunna huma i skjegget. -Han nokså fosiktig ja. Ov pøv å få noe på ham hele tida. -Hvod -Det d kan vi ikke gå m inn på nå. Best at du ikke veit noe m lak ble Men det ha stått om det i avisa. Det med telefonavlytting, sa Tob- ben n Adessa skiv om det bae fo å dite oss ut. -Men hva ha han gjot da? Noe må det da væe. -Kan væe så enkelt som at du ha noen venn i Midt-Østen, hevda Aslak Tobben gubla litt fø han sa: -Ha ikke Henik bodd ei stund i kib- ettighet Knut ts Svisdahl S log Kolofon onf Folag gas butz i Isael? Aslak flytta på beina og etta på buksekanten. Det blei stille ei lita stund fø han fotsatte: -Vi ta avstand fa kibbutz ene. De ikke åpne fo aabne, og de ha etablt seg i de okkupte, palestinske omådene. -Men jeg veit at Henik ha væt i kibbutz. Og da hadde han væt helt t felst. 59

5 -Det ha jeg vanskelig fo å to. Aslak vika småiitt -Geta ha fotalt det. At han va d fo noen å siden. -Joda, Tobben, at han ha væt d geit. Men det va bae fo å finne ut at kibbutzjødene egentlig ikke fo Palestinne. Vi støtt ikke kibbutz ene. Men det gjø AUF og ande evisjonist. SV ne også. De ikke konsekvente i Palestinaspøsmålet i det hele tatt. Bae se på splittelsen av Palestinakomiteen i vint. Da alle po-sovjet folka bøyt ut og danna den eaksjonæe Palestinafonten. Og hvem det som sty den bevegelsen? Jo NKP ne og SV ne. De nekt å ta avstand fa impialistsupmakta Sovjet. Vi de eneste som ta avstand fa begge supmaktene. Kanskje det ikke va så dumt å bli med på en helgelei. Ikke sikkt at damene som kom på leien va Kvinnefonte. Dsom han la opp en litt vasom taktikk, skulle det væe mulig å finne ut hvo damene fohold til seksuell akti Tobben begynte å bli småbøste Aslak tømte Eplemosten, kikka på klokka og sa at det va å tide å fobede seg på tuen i moa. Kommentaen va tydelig mynta på gså. Aslak gikk og Gunna og Tobben blei sittende alene ved bodet. ettighet et Knut Svisdahl S log Kolofon on Folag AS S Tobben skåla med Gunna. -Han ikke enkel å sette fast, Aslak. Gunna ista på hodet. -Han så belest at det innimellom ganske skemmende. Jeg slit med å holde meg like oppdatt skal jeg si deg. -Jeg fo min del slit med helt ande poblem. -Ja, poblematisk det d visittkotet. Jeg ha ikke noe godt sva, Tobben. -Faen, nå hadde jeg akkuat fotengt den geia. Tenkte egentlig på noe m eksistensielt. -Å, ja. Som fo eksempel...? -Femtida... livet. -Hegud, nå må du ikke bli fo siøs, Tobben. Noen dam på gang? E det noen på fobedende, av den m vitenskapelige aten? 60

6 -Om de så fobanna vitenskapelige veit jeg ikke, men jeg kan godt pøve å sette det hele inn i et m vitenskapelig pspektiv. -Okei? Snakk vi statistikk? -Vel... tallmatialet mitt kanskje litt tynt, men jeg vil hell si at at det dei seg m om logikk. -Logikk... og dam? Jeg to du ha bomma Tobben. -Du ha kanskje ett. Nei... Hva ha vi igjen da? -Etikken kanskje... -Akkuat, etikken selvfølgelig. Jeg ha et etisk dilemma Gunna. Et alvolig etisk dilemma jeg teng å få noen synspunkt på. -Intessant. Fy løs. -Dsom du gå botov gata, la oss si Donningensgata ved Lav- pis. Du gå botov og så s du den dama komme i mot deg på den ande sida. Hva gjø du? Jo, du toss og i fd med å kysse gata fo å sjekke ut om føsteinntykket koekt, og det s det at det. Men, så skjønn du. Nå du nesten ov på den med bil susende fobi deg, oppdag du at det komm ei enda leke dame, med enda kote skjøt på det fotauet du gikk i sted. Og det h dilemmaet komm. Skal du fotsette ov til det ande fotauet og med den nest beste, ell skal du snu... midt i tafiikken og gjøe ågal manøv tilbake til den sida du kom fa, fo å få med deg det all beste dopset? det et dilemma? Du snu selvfølgelig. -Vel. Jeg men at det et dilemma... -F -Fodi, fo det føste så kan jo føsteinntykket væe feil, at det likevel den føste dama som den fineste. Fodi det litt fo langt unna til at du kan væe sikk. Fo det ande tafikken ikke helt ettighet et Kolofon onf Folag gas ufalig, og du må ta en kalkult isiko dsom du skal ut i kyssilden igjen. Og fo det tedje så kan det jo hende... jeg si ikke at det noen sto sjanse, men det kan jo hende at begge damene ha fått med seg din noe vinglete manøv, og synes du s ganske teit ut d du vi fem og tilbake mellom tungtafikk og båmodne mopedist uten eksosanlegg. 61

7 -Jo, jeg s det, men vil du kunne leve med det at kanskje va den ande dama den fineste likevel, og det ha du i så fall gått glipp av. -Jeg veit det, Gunna. Jeg vil ikke geie å la væe å snu. Det som du ikke ha kontoll ov viljen. Beina dine bae snu helt automatisk. -E det noen mulighet fo at du kan få med deg begge to? -Teoetisk ja, men d to jeg tafikken sett en natulig stopp. -Fy faen. Den d skikkelig vien. -Ja, ikke sant. Det end en dag med at du bli gillmat til en dundende Bedfod med kufange svæe som elggevi. Sånn gå det bae ikke i lengden De stakk opp på hybelen til Gunna og avslutta kvelden med infomasjon om helgeleien og ei kukke med whisky. Det gjode susen, helt til moan ett. ettighet Knut Svisdahl og Kolofon Folag AS 62

8 OPPVÅKNINGA Alamen til vekkeklokka kunne vekke døde. Tobben va usikk på egen tilstand da helvete baka løs. Han havna på gulvet fo å få tak i det sleipe beistet. Med dyna sua undt am og bein sloss Tobben sin ville kamp mot støyen. Stomklokka hadde ei dig ød tallskive og to bjell med ei slegge i mellom. Den kunne bae stanses ved å spenne en bøyle mellom bjellene og da den undt den asende hammen. Tob msid tak og kvalte båket. Skjelvende blei han liggende med ovkoppe gulvet og beina i senga. Han fatta ikke hvofo han utsatte se totuen, i steden fo en langsom og behagelig tilbakevending til vden på den and g hjnen va ennå i folengelsen av en døm om at han deiv eiste med tog på en tu til ed enn dit han skulle. Lang- somt stata vden utafo å tenge inn und øyelokkene som gang på gang gled ned ov øyeeplet i ent selvfosva. Sakte kom tegningene av dagens aktivitet fem fa hjnebaken og fotengte svimesøvn og dunst av gammelt øl og whisky gjennom en duggfisk mogenap som ble avslutta med en skvett magesye. Det svei i halsen. Tobben lagde en gimase og skutta seg. ettighet et isdahl log Kolofon on nf Folag gas Det va lødag 28. august og Tobben skulle på sin føste politiske helgelei. Han va ikke medlem, men likevel klat. Det slo ham at Gunna og Aslak måtte ha innflytelse i de innste ketsene. Han hadde egentlig ikke tenkt på Gunna på den måten. Han så på ham som en politisk engasjt kompis som dakk øl og va glad i dam. En fy som gliste i skjegget og huma av vits og snakka like mye om fitte som abeid- 63

9 klassen. Men det va kanskje ikke noen motsetning. Hjemme hos Gunna kvelden fø, hadde han væt annledes. Stessa ting som Tobben ikke hadde høt Gunna hadde væt opptatt av fø. Han hadde kommet med info om leien, og hadde peika masse om sikkhetsutin og ovvåking. Tobben måtte huske på ikke fotelle hva han het til de ande på leien. Dsom det ble behov fo å buke et navn, fo eksempel hvis han skulle skive noe på veggavisa, måtte han benytte et anna enn sitt eget. Det va Tobben vant til. Han hadde aldi bukt noe anna enn dekknavn. Han kunne jo bae si at han het Tobjøn. Ikke sikkt at Aslak skjønte ionien. Dsom Tobben skulle hett noe anna, måtte det bli Ask, ett Ask Bulefot. Dsom Tobben hadde noe studiematiell som egna seg kunne han ta med det. Tobben hadde ikke noe egna studiematiell. Ta med munn- hape og eget vaskefat, va o gheen atikkel i Klassekam fobindelse med åets sommlei. Vaskefat va vel litt i ove helgesamling og munnhapa kunne godt få hvile fo hans del. Han lette ett noen bøk i bokhylla, men doppa Jan Eik Wold og Feud. Dikt- saml Svio Obestad og Maos lille øde fikk Hovedtema fo leien va sosia huska temaet godt fodi han hadde sput Gunna om han kunne nuen skive det ned på et ak. Gunna hadde blitt vill i blikket, ista på hodet og hosta whisky utov bodet. Tobben spute ikke m om de og sha eneste veien til figjøing og ettighet et Knut Kolofon on nf Folag AS S Ute i gangen fant Tobben den oansje Bganssekken. Den lukta ennå Matini fa i fjo. Sekken hadde amla fa benken og ned på betonggul- vet på jnbanestasjonen i Bacelona. Det noske flagget satt femdeles fast. Det va tåkla på med bjønntåd og ville sikkt vae til ett evolusjonen, men da måtte det vel spettes av. Tobben stappa nedi en lysegå ullgens med høy hals og møkegå lus som moa hadde stikka i påska fo to å siden. Ei blå- og gønnutete flanellsskjote. Ei eksta tuse og to t-skjot. Han tok stillongsen 64

10 også, fo sikkhetsskyld. Han hadde da væt i militæet og kunne kle seg ett foholdene. Bussullen kunne kanskje komme godt med den også, sammenkølla som den lå som en klump i en møkeblå skaibag innst i skapet. Han snusa på den, bakk seg og stappa den tilbake. Den øde anoakken lå nedst i skapet og lukta Batlies tjæevoks. Det va en udugelig skismuning, men den va hip fodi den va gammeldags og lukta vam tømmvegg i påskesol. Tobben stansa opp og tenkte på Ingebog. Faen som han savna henne innimellom. Som han savna latten hennes da de pleide å gå skitu fa hytta og inn til Skjæingsvollen. De øde kinnene hennes og de vame leppene. De unde låene som skilte seg villig nå han smøyg handa oppov. Den vanvittig kåte lukta av my om sommen, blafinga av vimsete øyenstikke, de vame dagene som bae hadde væt des. Bakom Stosteinen på vei til Stovatnet la hun seg ned på yggen. Takk ham ov seg og ynka som b -Tobben... hva faen gjø du oppe så tidlig? Ha du tøna he og myste mot ha -Jeg... jeg veit da faen. Jeg skal på lei to jeg -Lei? Ha du stata nei. Skal sammen med noen m-l e. Helgelei fo nye med- i R Al de fått deg på koken nå? Bli ikke mye pils i kveld da skjønn jeg. KnuHa et va ba du sa. Ha du ei tom halvfllaske et sted? -Hva skal du med det? Rødspit skal væe på oiginalfllaske. -Jeg ha ei nesten hel BS, men jeg kan ikke ta med meg hele flaska. ettighet et Kolofon Folag gas Bli det oppdaga få de vel spad og jeg få aldi bli med på evolusjonen. -Ja, det ville væt et tap, du. Ståle gjespa. -Du få sjekke i kjelltappa. Skulle væe noen kukk å velge i d vil jeg to. Jeg fo min del gå og piss. Og køy. God tu. Hvo skal de foesten? -Veit da pokk. Et ell annet hemmelig sted i Malvikmaka. Men ikke si noe. Ståle flia og ista på hodet. 65

11 Langs veggen i kjelltappa va det en avsats som va konstut fo å sette fa seg ammel og skot. D va også tomgodslaget. Ei halv Koskenkova sto botgjemt blant Matini og ødvin og en båte med tomme, gønne flask med Vinamat-etikett. H så det ut til at han bude ta seg en tu på polet og pante. Vinamaten havna aldi på flaske likevel. Dekantinga skjedde ved en høytidelig seanse med hevt fa dunk til mugge. De pleide å tømme noen mugg og Tobben våkna opp med ull i munnen og vkende legg. Han likte ikke den sølvgå Koskenkova-etiketten. Det gjode flaska Hay, men va den eneste lka som sto d. Kunne vel ikke skade å ta en liten knt ett aftenbønnen, han tvilte på om m-l ne stilte med altvin og feltpest til nattvden. Det lå ei plasttakt i kjøkkenskuff n helte BS ov på lka til den ble tekvat full. Det denne natta, det skulle væe litt fo kosens skyld fø han sovna. Han slapp vel å dele i kveld. Va det egentlig noe foskjell på et Maanata-møte og en m-l- lei? Maanata-damene va faktisk pene og kledde seg m sexy, han visste det fo han hadde væt på møte sammen med Ståle. Hele gjengen k og fanga onde ånd i plastikkpos. Nåja, kvinnefontne a vel f eg i alle fall. Betyggende å få testa ut den sida, fø en satt i saksa med livstidsabonnement på Klassekampen og sutete ungpion heng Lka stappa han inni den ene ullsokken og ulla den ande ov. Sokkene ble pakka fosvalig inn i gensen som lå på bunnen av sekken. Kom ikke på noe m å ta med, botsett fa et kneippbød og en pim- ettighet Kolofon on Folag gas boks. Han kikka på klokka. Fad! Det va bae å hyle bot til stasjonen på Lilleby fo å ekke toget. Litz Inn på Hundhamaen va oppmøtested, og d skulle de væe klokka ni. Soveposen fo faen! Han måtte ikke glemme soveposen. Tobben elska å eise med toget. Den lange, susende kaavanen gjennom Tyskland, Østike. Italia og Spania. Han kunne stå i tim og henge ut gjennom åpne vindu i de heite nettene og betakte vden. Et møtende 66

12 tog smalt fobi. Lukta av smuning og vamt stål. Hylinga i bemsene inn mot stasjonen. Rykket da toget stansa. Stemmene til konduktøene og selgne med kjene på pongen som falbød vaene sine. Han kjøpte øl, øyk og sandwich. Konduktøens kote fløytehvistel. Gønt flagg, og så et nytt ykk da alle vognene do ut slakken i evoluttfj æa. Han skulle gaantt ut å eise neste somm. Plattingen på Hundhamaen va sleip ett mogendugg. I skyggen va det ennå vått i gesset, men ei augustsol som hang ov åsen mot søøst, klappa ham mildt på kinnet. Føst da så han at det ikke va ei sky på himmelen. Ginda ved jnbaneovgangen va festa med kok. Tobben åpna og kikka seg bak. Te ande ungdomm kom ett ham. Han lot ginda stå oppe. En av ungdommene svingte inn en stikkvei til høye et stykke opp i bakken. De to ande hadde yggsekk og fulgte ett Tob- ben vide oppov, men han kjente dem ikke. Gunna hadde git beskjed om ikke å snakke med noen i det hele tatt fø samlin Den siste kneika opp til Riksveien va batt, men til høye botov veien kunne han se skiltet på veggen d det sto Litz Inn. Bote ved Mot- ellet så han Gunna og Aslak sammen med en fem, seks ande pson. utov pakingsplassen mellom huset og iksveien. så ikke ut til at de snakka sammen, og ga ikke noe tegn til at de spedt kjente Tobben og de to ande som kom slentende botov. Men Gunna gliste og nikka svakt til Tobben. Tobben egistte askt at det va te dam d. Han la spesielt mke til ei av dem. Hun hadde mye lyst hå dytta inn und ei feltlue. Det kunne kanskje væe fem deltake til, de som hadde sekk va sannsynligvis deltake. Han mente å kjenne ettighet et Kolofon on Folag ga AS S igjen et pa fa Pub en ell Samfundet. Gunna og Aslak va lede. Det tok ei stund fø Tobben egistte hva det va, men så oppdaga han Aslak stå å ugge på ei spotsbanevogn. Hadde fyen tenkt å ha med seg småung på teltlei i maka? Mulig det va vanlig på AKP-lei? En tedje fy som Tobben ikke kjente fa fø, akk ei hånd i væet, fø han la pekefingen ov munnen. Han snakka lavt. -Kamat. Eh... Okei Velkommen. kjenn sikkhetseglene? Guppa mumla og nikka. -Jeg het Bjøgulf og leiansvalig 67

13 fo denne samlinga h. Vi skal kjøe et stykke. Kanskje tjue minutt innov i maka. Det stå te bil på foskjellige sted på denne plassen... -Det stå fie... Ei av damene avbøyt. -Nei. Det stå te bil... Det ble en usikk pause, og ingen sa noe fø Gunna gikk bot til leiansvalige og hviska ham noe i øet. Bjøgulf, Gunna og Aslak gikk et stykke unna og snakka med intens, lav stemme og kikka mot en møkeblå Volvo Amazon som sto helt i nodenden av plassen. Fouten Amazonen sto det ei gønn boble, som Tobben egna med va Gunna si. En hvit R-4 og en Saab. Aslak og Gunna gikk botov til bilen og ganska den nøye. Bjøgulf kom tilbake til guppa. Han smatta og lette ett noen od som han til slutt fant. -Okei kamat. D på denne plas- sen. Inntil fo ei lita stund sida. Det va godt l obsvt... Vi sjekk ut Volvo n nå. -E det noe gæ nt med den bilen, ell? Den samme dam -Gæ nt? Skjønn ikke helt hva du men, men vi må ta alle sikk- hetfoansta -Kan det væe ovvåkinga, spute en ee efl spøsmål nå kamat. Vi skal fodele oss på de te ne. Altså, de te bilene som våe og så kjøe innov maka. oppgi passod til sjåføen fø de gå inn i bilen, en og en. og Aslak kom tuslende tilbake mot guppa og ista på hodet. Passod? Tobben hadde da faen ikke fått noe passod. Muligens va noen minutt fa i gå kveld litt difffuse. Kunne han ha glemt det? Han slenta botov til Gunna. ettighet te Kolofon on Folag gas -Jeg ha ikke noe passod Gunna. Du glemte det, i gå. Gunna hadde ødskutte øyne og så sliten ut. -Si du det? Si du det? Han hviska noen Whiskyinnpakka od i øet på Tobben. -Giljatening. Passodet giljatening. Men du sitt på med meg, så du teng egentlig ikke si noe. Bjøgulf tok med seg te av gutta og gikk bot til R-4 n. Tobben hadde ønska seg en sånn, men hadde ikke peng til det. I hvt fall ikke nå som han skulle bli student. 68

14 Han havna i fosetet til Gunna, to av damene satt bak. De kjente tydeligvis hvande godt. De pata om musikk. Neil Young og Cat Stevens. Det va ikke stilen til Tobben. Begge vika ovlegne og Tobben gadd ikke snakke med dem. -Hadde du sett den Amazonen fø? Tobben va nysgjig på hva de hadde funnet ut. Gunna venta til den føste bilen va ute på veien. Den kjøte i etning byen, og fosvant undt svingen ved bgknausen som lå på bygensa til Tondheim. Han stata opp Folkevogna. Du kunne nesten telle stempelslagene. Den ånda noe fuktig luft på innsida av fonuta som bedte seg som dugg. Gunna bante og tøka av uta med albuen. Duggen samla seg i dåp som skled ned på gummilista. Han åpna det lille tekanta sidevinduet fo å slippe inn fisk lu usa de ut på iks- veien. Så -Veit ikke. Kjente ikke igjen nummet, ell bilen på anna vis. Det kelige at vi ikke mka at den kom og pakte. Den va i så lå det ei isskape med bøste og e i fosetet. Synes du ikke det litt at? Nå i septe daetau Tobben lute på hva som va så påfallende med slepetauet og iss- temb, men spute ikke. Skal Aslak ha med seg ungen opp i maka? -He he. Han blei nødt til det. Kona fobed aksjon i fobindelse med ettsaken mot Tig Konfeksjonsfabikk. Alvolige sak skal jeg si deg. Men det vanlig med småung på sommlei. Tidlig køkes veit du. Gunna lente seg mot Tobben og snakka akkuat så høyt at han ovdøva takten fa Folkevogna. -Med så mange dam med på tuen i helga ettighet Svisdahl og Kolofon on Folag gas bli det ikke noe poblem med banepass. Enslige fede med småung, vik som ei honningkukke på en bisvm. På Væesletta tok de til venste og kjøte en svinget skogsvei oppov mot fle gåd og konåke som lå helt på toppen. D kunne de se utov den blikkstille fjoden mot Fosen og Fostad, helt inn mot Stjø- dal. Tobben hadde væt h på biltu sammen med foeldene fo fle å siden. Han kjente seg igjen. 69

15 Ett noen kilomet tok de til høye ved et nytt kyss d det sto Jonsvatnet. På ei lang ettstekning kunne de se støvskya fa bilen foan. Tobben kikka seg bak, men kunne ikke se den tedje bilen. De passte et svæt bilopphuggi. -H kunne vi kanskje stoppe og oge noen esvedel til bobla. -To ikke det. Eien bo på gåden d oppe og ha full ovsikt. Han skyt med hagle dsom noen pøv seg på skotet hans. -Hvodan veit du det? Ha... du ha væt d...! Gunna bae flite. Tobben snudde seg på nytt og kikka bak. -Ha vi mista tedjemann? -Nei... de kjø en anna vei. Skulle sjekke om Volvoen kom ett. De havna leng og leng inn i maka. Skog, åk og eng va det eneste de så. Ett noen minutt åpna landskapet seg, og ved et nytt kyss og en dig melkampe kjøte de ett fem. Fle gåd og åk. -Hegud, vi må da ha en båte med bønd i det landet h vi må satse på dem vi også, sånn so -Vi ha et pa sympatisø h ja, fo å si det sånn. De knallhade mot EEC og stokapitalen. Det omådet vi skal campe i, dessuten ha no Noen j -Kan ikke si noe om det Tobben. Noen av medlemmene hemmelige. Det må væe sånn. Det kan bli damatisk fo dem dsom det bli ettighet et kjent.k Kolofon Folag gas 70

16 LEIRSAMLINGA; OM DEN TREDJE VERDENSKRIG Bilen sakka faten. De passte en tang skjæing i en slak venstesving og ned en bakke. D tok de av til høye på en kjevei og stansa ett kanskje et pa hunde met. Det så ut som gaset va tåkka til slik at det skulle væe plass til en bil ute i veikanten. De ble sittende i bilen i fem minutt. Gunna så på klokka, og de gikk ut. Litt lenge femme fant de den føste bilen. De hadde også net -Vi gå bot til skogholtet d bote og vent på esten. Gu innov maka m Ti minutt seine kom Aslak og de to siste deltakne kjøende. Den ene dama som Tobben hadde lagt mke til kom til slutt. Det hang ete tust ned und feltlua. Det så sexy ut. Tobben tenkte ddelbat på Majo Magaet Hot Lips i MASH. Hun do opp en pakke Teddy uten filt fa feltbuksa. En light ble åpna med en kjapp håndbevegelse og hun tente sigaetten mens hun kikka på Tobben. -Noe å appote? Leiansvalig Bjøgulf stamma seg opp og tok egien Aslak ista på hodet. Han fant fem en bæemeis fa bagasjommet, ettighet et Svisdahl og Kolofon on Folag gas damene stømma til og skulle holde nuket som ble omhyggelig stappa opp i anetningen ett at Aslak hadde plasst den på yggen. -Okei. Da gå vi oppov i skauen h. Vi skal følge denne stien opp til toppen d leiplassen ligg. En del foabeide allede gjot, men noe gjenstå. Vi skal gave ei latine, og kle plastduk ov spisesalen, som også skal bukes til plenumssamlingene. Men det gjø vi bae dsom det bli egn. De få næme beskjed om alt dette nå vi komm fem. Men husk, vi skal tenke miljø og oppte miljøvennlig. Vi skal geie 71

17 oss med så lite som mulig. Dette tening i felten, kamat. Vi vet aldi nå vi kan få buk fo den kunnskapen. Noen foventningsfulle lyd gikk gjennom fosamlinga. Tobben sukka og lengta plutselig ett senga. Han anga på at han ikke hadde tatt med hele BS-flaska. Dette kunne bli langdygt. Han som todde at han endelig va fdig med feltlivet, det va bae å håpe at væet holdt. Han gløtta bot på Hot Lips og lute på hva hun het. Sola hadde begynt å ta tak ov dagen. Noen ulldott feida ut i hoisonten. De gikk på ekke uten å si noe sælig. Skogen tetna til og de kyssa en liten bekk. Vamen klista seg fuktig mellom t-skjota og yggsekken. Opp i bakken lysna det igjen, og Tobben skimta et vatn ned til venste. En vei snodde seg langs vatnet. Nå hadde det væt godt med en dukkt. Kanske det blei tid seine til å ta en tu fo å gnikke av noe skjellhud. En del slagg va begynt å tenge seg ut av poene og det lukta ikke ak gønnsåpe med fuunål. Tobben tenkte på dig nå han svetta. Han todde ikke at det hadde noe med lukta av øktfi Afi å gjøe, men han tenkte på en episode dahgjode fa han va liten og det va somm og steikvamt. De va på hjemgåden til faen. Han hadde kjøpt bilen som stoppa ved innkjøinga til tunet og tuta. Te gang. hadde faen sagt at han måtte gjøe. Fiskhandlen tok på seg den hvite oljefakken som egentlig ikke va hvit, men gikk m ov i skittengått og va ød a ofoan hadde en hvit Volvo Duett med doble dø bak. Den va vel egentlig ikke helt hvit den hell, og lukta et helt havbuk. Bak i Duetten hadde han plastkass med fisk som lå på knust is som etthvt va m vann enn is. Ei dig bismvekt blei stabla på ei magainkasse som fisken ble veid på. Faen kjeft a og klaga på vekta og sa fyen bukte lodd uten offentlig godkjente vektstempel. Fiskhandlen spytta svat og mumla noen ufoståelige setning. Faen påsto at tosken va tø i skinnet og matt i øya. Dfo ble det øktfisk. Den va i allefall behandla, så da kunne den vel spises. Dette bildet og lukta av fisk og svette Ask ettighet et Kolofon ofo on Folag gas menn, satt penta i Tobben. Siden hadde det alltid dukka opp. Tobben snudde seg. Hot Lips gikk ikke sammen med de to ande damene. De gikk bakst, pata og fniste. 72

18 Et svæt snauhogstfelt blotta seg mellom all ganskogen, da de kom opp. Det så ut til å væe ganske fskhogd. En del gein lå undt omking stubbene. Leiansvalig Bjøgulf tok odet. -Vi skal ha plenumssamling i spisesalen. D bli det oienting om dagens pogam og sikkhetsutin. Guppa usla mot vestenden av det stoe åpne omådet, som kanskje va hunde met bedt og to hunde met langt. Litt vanskelig å bedømme, siden feltet va småkuppt. Ved skogkanten lå leien. Hot Lips tok av seg feltlua og ista løs en flom av blondt, bølgete hå. Hun slapp sekken på bakken, tente en øyk, og kikka bot på Tobben. Spisesalen va et syn! Den hadde ingen vegg, og noen gein i to gantæ va bæing til taket på den ene kotenden. To bjøkestang va satt i bakken fo å holde taket oppe på den ande enden. Taket va ei amme av bjøkestang og tøe ganstamm. Oppå denne amma va det lagt fle stang på tvs, og disse va kledd med gein ganba som så ganske fske og gønne ut, men det så ut mevket va satt opp fo lenge siden. Tauet som va bukt til suing av amma i taket vika mokent. To sammenleggbae campingbod sto skeivt på bakken inne i salen. Det fantes ingen stol. Bak salen sto det e litsfat plasst på et øbeinsstativ. Det va malt DRIK- AN med svate bokstav ov siden på fatet. Det hadde ikke blitt plass til den siste N en. ettighet et Kolofon on Folag gas -Ha de bået opp den d? En av gutta pekte på vanntanken. -Nei. Den kjøt opp med takto, sa leiansvalig. -Ha de takto også? -Vi ha kontakt med gunn... altså... Vi ha, med god gunn, en kjenning i omådet som ha takto, som ha hjulpet oss litt. Nå det gjeld vannet skal det ekke til vask og dikke fo hele helga, slik at vi må asjone, så vi må tenke ov hva vi buk vannet til. -Jeg tøst, kan vi få noe å dikke nå, Bjøgulf? -De skal få dikke ganske snat. Vi skal ha innsjekking føst. Tobben akk hånda i væet. -Jeg ha et ekstemt nødvendig æend å gjøe. Det ha meldt seg akutt akkuat nå. 73

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 2 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLEDNIN... 3 RELATERTE KOMPENDIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 SOLVEI.... 4 SILJA... 10

Detaljer

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Innhold Kapittel 1... 3 Kapittel 2... 5 Kapittel 3... 8 Kapittel 5... 12 Kapittel 6... 19 Kapittel 7... 23 Kapittel 8... 29 Kapittel 9... 37

Detaljer

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1 Entraenes arv Robert Botn Prolog Tønsberg, September 2012 Regnet pisket mot trehusene som sto tett i tett under Slottsfjellet. En festning hadde en gang ruvet majestetisk oppe

Detaljer

aldri Akkurat på kanten, den jævlige kanten med løs og varm oljegrus, der falt hun. Og så fort skjedde det hele at jeg ikke rakk å reagere.

aldri Akkurat på kanten, den jævlige kanten med løs og varm oljegrus, der falt hun. Og så fort skjedde det hele at jeg ikke rakk å reagere. 1 aldri Akkurat på kanten, den jævlige kanten med løs og varm oljegrus, der falt hun. Og så fort skjedde det hele at jeg ikke rakk å reagere. Men, jeg rakk å se det. Og i ettertid kan jeg se det hele for

Detaljer

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de første skiene sine. Ola, den gamle naboen vår, syntes

Detaljer

Mårten Juvastøl Havre. Dødens Landevei

Mårten Juvastøl Havre. Dødens Landevei Mårten Juvastøl Havre Dødens Landevei 1 De som er med: Henrik Hole:...30 år, grøsserforfatter Arthur Tallaxen:...26 år, psykologistudent og tremenning til Henrik Maria Walseth:..26 år, lærerinne og tvillingsøster

Detaljer

BJØRG VIK. Søndag ettermiddag. idsalesorderline=-1 eva nordbye, smedstuvn.2, 2030 Nannestad, bibliotekar@nannestad.vgs.

BJØRG VIK. Søndag ettermiddag. idsalesorderline=-1 eva nordbye, smedstuvn.2, 2030 Nannestad, bibliotekar@nannestad.vgs. BJØRG VIK Søndag ettermiddag J. W. Cappelens Forlag a.s 1963 Utgitt i CUB-serien første gang 1991 Denne utgave 2003 Omslagsdesign: Ingeborg Ousland Omslagsillustrasjon: Johanne Marie Hansen-Krone ISBN

Detaljer

Kjøttet treffer nerven i jekselen. Jeg rister på hodet av smerten mens jeg dytter mot hullet med tungespissen. Trond skjenker meg en røslig konjakk.

Kjøttet treffer nerven i jekselen. Jeg rister på hodet av smerten mens jeg dytter mot hullet med tungespissen. Trond skjenker meg en røslig konjakk. Kjøttet treffer nerven i jekselen. Jeg rister på hodet av smerten mens jeg dytter mot hullet med tungespissen. Trond skjenker meg en røslig konjakk. Jeg smiler til selskapet. Takk for god mat, folkens,

Detaljer

Fra nettsiden http://www.tormaha.com 1 Mysteriet på Fredøy Av Torhild M. Hansen Skrevet av Torhild M. Hansen tormaha@online.no Kopiering ikke tillatt.

Fra nettsiden http://www.tormaha.com 1 Mysteriet på Fredøy Av Torhild M. Hansen Skrevet av Torhild M. Hansen tormaha@online.no Kopiering ikke tillatt. 1 Mysteriet på Fredøy Av Torhild M. Hansen 2 Kart over Fredøy 3 Innhold. 1. Nei! jeg vil ikke... 4. 2. En ulykke med store følger... 24. 3. Hvem kan hjelpe?... 40. 4. Ankomst leirskolen... 53. 5. Maria

Detaljer

Den hvite due. Episode 1: Jenta fra drømmene. Robert Botn

Den hvite due. Episode 1: Jenta fra drømmene. Robert Botn Den hvite due Episode 1: Jenta fra drømmene Robert Botn Den hvite due Episode 1 Jenta fra drømmene Robert Botn Forsideillustrasjon av Camilla Dahlstrøm. Copyright, 2015. Tekst av Robert Botn. Copyright,

Detaljer

Liv Heløe FØR DET RINGER. Gaffelgränd 1A, 111 30 Stockholm tel. ++46 (0)8 411 70 85 info@colombine.se www.colombine.se

Liv Heløe FØR DET RINGER. Gaffelgränd 1A, 111 30 Stockholm tel. ++46 (0)8 411 70 85 info@colombine.se www.colombine.se Liv Heløe FØR DET RINGER Gaffelgränd 1A, 111 30 Stockholm tel. ++46 (0)8 411 70 85 info@colombine.se www.colombine.se 2 FØR DET RINGER Ni bilder: 1. Prolog 2. Kjøkkenet 3. Kjøpesentret 4. Veien 5. Leos

Detaljer

avslappet og bekymringsløst, en holdning som gjenspeilte seg i de uvaska dongeribuksene og den altfor store blusen hennes. Suzanne var blitt tretti,

avslappet og bekymringsløst, en holdning som gjenspeilte seg i de uvaska dongeribuksene og den altfor store blusen hennes. Suzanne var blitt tretti, PROLOG 1980 «Hva er det dere to krangler om denne gangen, da?» I samme øyeblikk som dattera og barnebarnet kom inn i leiligheten hennes, skjønte Emma Bauer at de to andre hadde vært i tottene på hverandre.

Detaljer

7. være-der "Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet. " 8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte.

7. være-der Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet.  8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte. 1. lure Jeg traff kameraten min. Vi ble enig om å gå på kino. Da kom det en annen som jeg ikke var noe særlig glad for å se. "Hysj, ikke si noe," sa jeg til kameraten min, "jeg skal lure ham litt. " Den

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer

Begynnelsen. og Han Som Gjør Galt Verre. Her kan du lese starten av denne humoristiske og spennende fantasytrilogien.

Begynnelsen. og Han Som Gjør Galt Verre. Her kan du lese starten av denne humoristiske og spennende fantasytrilogien. Hans Frederik Follestad De Fire og Han Som Gjør Galt Verre De Fire og Han Som Gjør Galt Verre Begynnelsen Begynnelsen Her kan du lese starten av denne humoristiske og spennende fantasytrilogien. Send den

Detaljer

Erlend Loe. Doppler. roman

Erlend Loe. Doppler. roman Erlend Loe Doppler roman J.W. Cappelens Forlag a.s, 2004 Omslagsdesign: Alice Lima de Faria Omslagsmotivet er gjengitt med tillatelse fra Tine Meierier Satt med 11/14 Sabon hos Heien As, Oslo Trykt og

Detaljer

HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt:

HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt: Disse øyeblikk HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt: Vingeslag. Dikt, 1976 Flotid. Dikt, 1977 Huset med den blinde glassveranda. Roman, 1981 Det stumme rommet. Roman, 1983 Juni-vinter. Hørespill, 1983 (Solum)

Detaljer

Da myggen laget bråk (fra 1. Klasse. 1 forteller)

Da myggen laget bråk (fra 1. Klasse. 1 forteller) Fortellinger til Fortelling i skolen Her følger et utvalg fortellinger dere kan velge imellom. Dere finner både alle fortellingene samlet i et dokument og enkeltvis i mapper. Dere kan selvfølgelig velge

Detaljer

Forord. Kjære leser! Jeg og familien min visste ikke hvor alvorlig det kunne bli. Da vi fant ut det, ble vi redde, usikre, undrende og skeptiske.

Forord. Kjære leser! Jeg og familien min visste ikke hvor alvorlig det kunne bli. Da vi fant ut det, ble vi redde, usikre, undrende og skeptiske. Kjære leser! Forord Om du har skoliose, er pårørende, eller bare leser dette, så vit at du ikke er alene. Det kan virkelig føles spesielt når du, eller noen av dine nærmeste får diagnosen skoliose. I flere

Detaljer

Når vi mister oss selv

Når vi mister oss selv Når vi mister oss selv matthew thomas Når vi mister oss selv Oversatt av John Erik Frydenlund forlaget press Når vi mister oss selv Originaltittel: We are not ourselves Copyright 2014 by Matthew Thomas

Detaljer

TØMMER- HUGGEREN. Forfatter: Jorid Tho

TØMMER- HUGGEREN. Forfatter: Jorid Tho TØMMER- HUGGEREN Forfatter: Jorid Tho 1. Tømmerhuggeren Han kjente seg mørbanket i hele kroppen. Var det alderen som hadde begynt å sette spor? Han satte seg opp på sengekanten. Hele rommet gikk rundt

Detaljer

Elizabeth Musser. Møteplassen. Oversatt av Oddvar Nilsen. Lunde

Elizabeth Musser. Møteplassen. Oversatt av Oddvar Nilsen. Lunde Elizabeth Musser Møteplassen Oversatt av Oddvar Nilsen Lunde Copyright 2006: Lunde Forlag as Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Copyright 2005 Elizabeth Musser Originalens tittel: The

Detaljer

Elizabeth Musser. Svanehuset. Lunde

Elizabeth Musser. Svanehuset. Lunde Elizabeth Musser Svanehuset Lunde Copyright 2005: Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lunde-forlag.no Copyright 2001 Elizabeth Musser Originalens tittel: The Swane House Originalforlag:

Detaljer

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret mitt? Så banket det på døren min. I dag er jeg fast

Detaljer

Fotball, følelser og knall grønne øyne

Fotball, følelser og knall grønne øyne Fotball, følelser og knall grønne øyne Han så seg selv i speilet. Det hang på do på skolen. Hvem var det egentlig han så? En gutt. En gutt med blondt, litt bustete hår. En gutt med blå øyne og et ganske

Detaljer

Akt I. Musikk cue 1. Prolog/Julekor/Ebenezer Scrooge - Ensemble

Akt I. Musikk cue 1. Prolog/Julekor/Ebenezer Scrooge - Ensemble Akt I En isblå tåke flyter over en tom scene. En måne kan sees på lerretet. Vi hører fottrinn som gir ekko langs en brostensgate og frem fra tåken dukker eieren av fottrinnene opp i det han går frem mot

Detaljer

Peter Temple. Svart flo. Oversatt av Sverre Knudsen. Press Pocket

Peter Temple. Svart flo. Oversatt av Sverre Knudsen. Press Pocket Svart flo Peter Temple Svart flo Oversatt av Sverre Knudsen Press Pocket Til Anita og Nicholas og Louise: kjærligheten, håpet og troen D et var sent på høsten, og det drysset gule blader av eik og alm

Detaljer